ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Суспільно-політична діяльність Костомарова
       

   

  Історичні особистості

  Академія праці і соціальних відносин

  Федерації профспілок України

  Реферат на тему:

  Виконав:

  Студент 21 групи юридичного ф -ту

  Саєнко Д.

  Перевірила:

  Третяк С.М.

  КИЇВ-2001

  ПЛАН

  1. Народження видатного українського вченого;

  2. Інтерес М.І. до України;

  3. Діяльність у Кирило-Мефодієвському товаристві;

  4. Ідеї Миколи Костомарова

  Висновок

  Список використаної літератури

  Микола Іванович Костомаров (псевдоніми - Ієремія Галка, Іван
  Богучарів), - народився 4 (16) травня 1817 року в слободі Юрасовка, нині
  Ольховатского району Воронезької області, що входила тоді до складу
  Слобідсько-Української губернії (теперішня Харківська область), у родиніпоміщика, відставного капітана Івана Петровича Костомарова і кріпачкі
  Тетяни Петрівни Мельникової (згодом - Т. П. Костомарова). Помер 7квітня
  1885 р.

  Майбутній великий історик перемінів багато навчальних закладів,здебільшого через незадоволеність рівнем знаннь викладачів. З Воронезькогопансіону, куди його віддала мати, він перейшов відразу в третій з чотирьохкласів гімназії, а потім, у віці 16 років, єдиний із усіх гімназистівпоступив на історико-філологічний факультет Харківського університету. Чи незнайшовши і тут серйозного викладання, юнак занурюється в античність іудосконалює мови. 8 грудня 1837 року Радою університету був затверджений уступені кандидата, про що одержав посвідчення 28 листопада 1838 року.

  Знайомство з М. Максимовичем, М. Гулаком, О. Марковичем, В. Білозерським,
  П. Кулішем, Т. Шевченком та іншими видатними діячами української науки йкультури остаточно визначило інтерес М. Костомарова до культури та історіїукраїнського народу.

  Восени 1840р. Н. И. Костомаров здав магістерській іспит і одержавдозвіл писати дисертацію на обрану тему. У 1841р. Він подав на факультетдослідження "ПРО причини і характер унії в Західній Росії", ще через рікбуло прийнято до захисту. Але церковна влада, царська цензура й урядприйшли до висновку про те, що воно не гідно ученої дисертації як похарактері теми, так і через фактичний матеріал, що приводиться широко, проаморальність духівництва, важких побори з народних мас, а головне - проповстання селян і козаків. За розпорядженням міністра освіти С. Уварова всінадруковані екземпляри цієї роботи випливало знищити. (Але все-такизалишилися три унікальних екземпляри книги, що є сьогодні великоюбібліографічною рідкістю.) Н. И. Костомарову дозволили писати дисертацію наіншу тему. В другій дисертації Н. И. Костомаров провів, як він виразився,задушевну свою думку "про вивчення історії на підставі народних пам'ятниківі знайомства з народом ", звертанні до життя народу в її різноманітті, тимсамим поставивши одним з перших у той час української історіографії новуактуальнейшую проблему і зайняв у науці своєрідне місце на загальному тлівійськово-адміністративної історії. Навесні 1843 р. Н. И. Костомаров подавна факультет дисертацію на тему "Про історичне значення російської народноїпоезії "і захистив її. 13 січня 1844 року він одержав ступінь магістраісторичних наук. Це була перша на Україні дисертація етнографічногохарактеру.

  Основною задачею суспільства Н. И. Костомаров вважав "поширення ідейслов'янської взаємності як шляхами виховання, так і шляхами літературними "

  Він був членом таємного Кирило-Мефодієвського товариства. Товариствопрагнуло здійснення планів інтеграції слов'янства у федерацію рівноправнихнародів, позбавлених станового розподілу, "мерзенно кріпацтва" і котрібудуть розвиватись в умовах свободи, просвіти, рівних прав народів, громаді кожної людини. М. Костомаров розробляє програму та ідеологію братства, щобули закладені в основу "Книги Бітія українського народу". Ця праця булазнайдена в жандармських архівах 1917 р.. За своєю структурою, формою тастилем вона нагадує Біблію. Костомаров використовує її сюжети, стиль, дух іпевною мірою повторює прийом Ї. Котляревського, "переліцьовуючі" йпристосовуючи Старий Заповіт для викладу соціально-політичної програмидіяльності Кирило-Мефодіївського братства. Такий засіб цілком виправданий ідоцільний, бо для тодішнього масового читача подібний виклад матеріалу бувзвичним, зрозумілим. Актуальність цього твору визначалася ще й популярністюідеології слов'янофільства та прагненням створити слов'янську федераціюнародів.

  Соціально-політичне та культурно-історичне значення цього документа внаціональній історії України величезне: вперше таємна організаціяінтелігенції поставила гострі політичні й національні питання провідродження нації та її державності в союзі вільних слов'янських народів,про створення суспільства без соціального гніту, без царів і панів.

  Ідея організації панслов'янського союзу вільних народів мала своїпричини, витоки й відобразіла величезне коло соціальних, економічних,політичних і національних проблем, які були характерні для Західної Європий слов'янських народів першої половини XIX ст.

  Ідея "революційного об'єднання слов'ян", що пропагувалася кирило -мефодієвцамі, виникла в них "за прикладом і під впливом такої ж ідеїдекабристів ". Поряд з цим варто підкреслити, що "Книга буття українськогонароду ", виражаючи сутність ліберально-буржуазного крила суспільства,,містить ряд помилкових положень про месіанську роль України з нібитовластивим їй демократизмом, вони ідеалістично трактують історичний процес іпитання історії України.

  Кирило-Мефодіївське братство та його організатори, зокрема Микола
  Костомаров, зосередили головну увагу саме на соціальних і політичнихпитаннях. Ї хоч за своєю діяльністю організація не була радикальнореволюційною, вона страшенно налякала царизм. Адже центральними пунктамипрограмних документів була боротьба проти кріпацтва, самодержавства,встановлення демократичної системи державного управління, самостійнийрозвиток кожної слов'янської держави в межах слов'янського федеративногосоюзу.

  В прокламації "До братів українців" М. Костомаров розкриваю системуполітичної федеративної організації слов'ян, котрі мають поєднатись, але
  "так, щоб кожен народ складав свою республіку й управляв своїми справаминезалежно від інших, щоб кожен народ мав свою мову, свою літературу і свійвласний устрій ... Щоб був один сойм або Рада Слав'янства, де б сходилисядепутати ... і рішали такі діла, котрі належать до цілого Союзу
  Слав'янського. Щоб у кожній республіці була загальна рівність і свобода, астанів щоб зовсім не було. Щоб депутатів і урядовців вибирали не по роду, не по багатству, а по розуму й освіті ".
  "Книги Бітія ..." Костомарова дають підстави вважати, що єдина політичнаорганізація слов'янських народів виводилась із їх спільного походження,духовної спорідненості й подібності історичної долі. А додатковимаргументом на користь цього припущення є ще одна праця Миколи Костомарова
  "Слов'янська міфологія" (1846), написана на основі прочитаних ним лекцій у
  Київському університеті. Провідною ідеєю її був показ духовної тасвітоглядної єдності давніх слов'ян в доісторичні часи. "Слов'янськаміфологія "мала обгрунтувати прагнення кирило-мефодіївців до об'єднанняслов'янства не лише в єдине політичне тіло, а й у єдину духовну цілісність.

  Про це свідчить і Статус Кирило-Мефодіївського братства, в якомуподається детальний опис системи політичної організа-ції Слов'янського
  Союзу. Основою такого об'єднання є духовне життя слов'ян. В "Книгах Бітіяукраїнського народу "Костома-ров писав, що слов'яни" пріймовалі віру
  Христову так, як ні один народ не пріймовав ".

  Об'єднання слов'ян мало відбуватися шляхом приєднання до Росії наоснові федерації, де кожний народ зберігає свою самостійність. Федераціяскладається з польського, болгарського, чехословацького, сербського штатів
  (держав), а Росія поді-ляється на три великоруські, два надволзькі, двапівденні, два сибірські, два кавказькі, два українські і один білоруськийштати (держави) на чолі з загальним сеймом, куди входитимуть представникивсіх слов'янських народів. Київ мав бути місцем розташування сейму і невключатися в жоден штат. Кожний штат як держава має свій власний сейм іпрезидента. Центральна ж влада у федерації належить президентові, котрий,як і всі інші президенти, обирається на чотири роки.

  Теоретичною основою вибору Києва столицею панслов'янської федераціїбули міркування братчиків про те, що Україна - найбільш пригнічена середслов'янських народів, вона не мала і не має власних національнихексплуататорів - панів, знаті, є духовно єдиним цілим, тому українськийнарод з його національним "народним духом" (М. Костомаров, П. Куліш)покликаний першим звільнитись від національного, соціального та політичногогніту, ствердити "народне право" на основі ХРІ-стіянського вчення і моралі.

  Засобами досягнення поставлених цілей є мирні шляхи, а не насильство,бо влада на землі від Бога, і лише Бог - єдиний цар, а не земні царі йкоролі, що "дуріють" від самодержавного панування.

  їдеї егалітарності (рівності) українців містили елемент національногомесіанства й не відповідали історичним реаліям. У соціальній структурі
  України Костомаров не побачив тієї соціальної полярності, яку гнівнозасуджував Т. Г. Шевченка.

  У федерації слов'янських держав вища законодавча влада мала належатидвопалатного сейму, а виконавча - президенту. Вона буде нагадувати тойсправедливий соціальний устрій, який існував у далекому минулому вслов'янських народів, де не було царів, панів, всі люди були вільні, рівні,не знали невільної праці, бідувань і незгод, а жили "братством, усе у нихбуло громадськості ".
  М. І. Костомаров вбачав головну мету в об'єднанні слов'янських народів.
  Основою костомаровської концепцією історії було визнання у всіх народів
  "Федеративних початків", з яких повинна була скластися федерація. Тому віннадавав великого значення вивченню "питомо-вічового світу" і бачив у цьому
  "Найважливішу підмогу для розуміння справжнього", більш того - для
  "Практичних цілей і в сьогоденні, і в майбутньому". З класової точки зоруКостомаровська федералістичні концепція ідейно обґрунтовувала боротьбуза буржуазну чи республіку федерацію таких республік.

  Н. И. Костомаров розглядав Давня Русь не як федерацію, що склалася вполітичну державу, а з наявністю "федеративних початків", з яких могла б запевних умов скластися федерація.

  У березні 1847 року Кирило-Мефодіївське братство було розгромлений задоносом провокатора. Переляканий царський уряд розпочав слідство, якепоказало, що організація була не такою вже радикальною і революційною, якце йому уявлялось. Але страх перед про-гресівнімі демократичними ідеями бувнастільки великий, що режим приховав їх, представивши братство як таке, щопрагнуло об'єднати слов'янські народи під керівництвом Російської корони.
  Проте розправа над його організаторами та активістами настала негайно.
  М. Костомарова, П. Куліша та інших представників поміркованого крила заслановглиб Росії, М. Гулака ув'язнено на три роки в Шліссельбурзькій фортеці, а
  Т. Г. Шевченка віддано на 10 років у солдати.

  Погляди М.І. Костомарова на державу і право мали велике значення.
  Рушійною силою історії вони вважали народ, а його інтереси - єдинимкритерієм історичної оцінки, що було дуже важливим для усвідомленнянеобхідності заміни монархії демократією.

  Список використаної літератури:

  1. М.В. Захарченко Соціологічна думка України, Заповіт, Київ, 1996;

  2. Ф.П. Шульженко Історія політичних і правових вчень, Юрінком Інтер,

  Київ, 1999;

  3. М.І. Костомаров у 1817-1860 р.. - Русявий. Старовина, 1891, № 2

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !