ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства
       

   

  Історія

  Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства

  Шубіна Н.В.

  Однією з найскладніших проблем при формуванні системи місцевого самоврядування є питання про його базових цінностях, найбільш значущих саме для нинішнього етапу суспільного розвитку.

  На основі цього, наприклад, вирішується питання про розміри одиниці місцевого самоврядування (за територією і за кількістю жителів). Якщо основне завдання -- досягти максимальної ефективності діяльності місцевих органів влади, досягнення найбільш високого рівня надання ними послуг населенню, то вибір, як правило, робиться на користь більш великих самоврядних одиниць, здатних сконцентрувати у своїх руках достатній обсяг ресурсів. Однак у цьому випадку існує серйозна небезпека втрати ними власне самоуправлінських початку. Але ж значення місцевого самоврядування в житті країни далеко не вичерпується управлінськими функціями. Виступаючи в ролі найбільш важливого сполучної ланки між громадянським суспільством і державою, воно є невід'ємною сутнісної характеристиками демократичного суспільства.

  Будучи тією оптимальною точкою, де сходяться інтереси місцевих співтовариств, окремого громадянина, держави, політичних партій, груп інтересів, місцеве самоврядування володіє величезними потенційними можливостями гармонізації взаємовідносин між ними, зміцнення різного роду соціаль-них зв'язків. Однак ця ж обставина призводить до того, що саме на даному рівні з найбільшою гостротою виявляється і весь комплекс соціальних, політичний-ських і економічних проблем даного суспільства, стикаються інтереси не тільки місцевих, але й регіональних та загальнонаціональних політичних еліт.

  Розвиток місцевого самоврядування є противагою авто-кратіческой влади центру та гарантом існування в суспільстві плюралізму. Місцеве самоврядування розширює коло суб'єктів політичної влади і одно-тимчасово обмежує останню, тим самим воно сприяє розвитку сво-боди індивідуума.

  Саме місцеве самоврядування надає широкі можли-вості для участі громадян у політичному процесі. І тут видається особливо важливим забезпечити максимальну доступність органів місцевого самоврядування для рядового громадянина, оскільки в цьому випадку йому надається можливість грати активну політи-ний роль.

  Займаючись координацією, інтеграцією та інноваціями, органи місцевого самоврядування в сучасних умовах займають досить міцне положення в системі громадського управління та в міру розвитку демократії покликані грати все важливішу роль у визначенні загальнонаціональної політики та рішення загальнонаціональних проблем. Виступаючи з позицій управлінського лідера в місцевому співтоваристві, будучи живим носієм самої ідеї спільноти, конструктивної громадянської активності, принципу субсидіарності, вони є центром тяжіння для інших інститутів громадянського суспільства, що функціонують на території даної місцевості, оскільки нерідко тільки завдяки підтримці місцевої влади і з їх безпосередньою допомогою недержавні організації здатні реалізувати багато свої проекти.

  Одночасно при необхідності саме органи місцевого самоврядування можуть найбільше ефективно виступати як посередник між громадськими організаціями та державою. У свою чергу, недержавні організації можуть служити для місцевого самоврядування гарним індикатором громадської думки, одним з найважливіших каналів зворотного зв'язку місцевої влади з населенням.

  Всіляко підтримуючи розвиток місцевого самоврядування, необхідно віддавати собі звіт у те, що в реальній дійсності воно залишається все-таки в значній мірі управлінням і в цій якості може завдати настільки ж серйозної шкоди правам і свободам окремих громадян, а часом і цілих груп, як і центральне уряд. Звідси необхідність взаємоконтролю різних рівнів громадського управління та структурних елементів політичної системи за дотриманням прав і свобод грома-дан. В умовах вкрай неоднорідного складу населення найважливішу роль тут мають відігравати різного роду громадські організації, як виразники інтересів різних соціальних, національних, культурних, демографічних та ін груп. Взаємодії з ними, органи місцевого самоврядування нерідко вчаться у них гнучкості, навичкам самоорганізації, командній роботі, демократичній культурі ухвалення рішень.

  Роль місцевого самоврядування в становленні та розвитку громадянського суспільства залежить від наявності громадського контролю та політичної рівноправності, що знаходять своє Вира-ються не лише у створенні рівних умов для всіх учасників виборчого процесу, забезпечення його конкурентності та свободи волевиявлення громадян, а й у подальшій підзвітності представників влади народу, їх відповідальності перед суспільством за проведену політику та конкретні дії, які вони роблять, знаходячись при владі.

  За міру розвитку громадянського суспільства все більший вплив на діяльність органів місцевого самоврядування надають різні групи інте-ресов. У результаті позиції місцевих рад можуть вступати в протиріччя з більш пря-мимі формами участі громадян, оскільки якщо органи місцевого самоврядування представляють інтереси місцевого співтовариства в цілому, то громадські організації висловлюють і захищають інтереси окремих категорій громадян. Таким чином, на перший план виходить проблема узгодження інтересів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

  Одним з найбільш дієвих шляхів недопущення виникнення подібного роду конфліктів є активну участь не лише політичних партій і організацій, але й інших недержавних організацій у забезпеченні представництва своїх інтересів в місцевих радах. При цьому всі учасники виборчого процесу повинні пам'ятати, що:

  -- для формування політично представницького місцевого самоврядування необхідно, щоб голоси всіх громадян мали рівний вагу, незалежно від того, де вони живуть і за яку партію голосують;

  -- для адек-ватного соціального представництва необхідним є забезпечення реального рівний-ства можливостей брати участь у виборах органів влади для представників всіх соціальних груп і верств населення;

  -- для представництва громадського мені-ня потрібно, щоб доступ до засобів масової інформації та органам влади не залежав від багатства і зв'язків.

  В нинішньої російської ситуації особливого значення набуває усвідомлення органами місцевого самоврядування та недержавними організаціями існування загальних інтересів і проблем, які повинні змусити їх об'єднувати свої зусилля, координує дініровать свою діяльність, встановити можливо більш тісні зв'язки один з одним.

  В основі цього лежать дві об'єднують фактора. По-перше, це загальна за-бота про повсякденному демократичній практиці, максимально наближеною до лю-дям, по-друге, відстороненість від процесу прийняття рішень у рамках загальнонаціональної або регіональної політики. Можливість здійснювати реальний вплив на процес прийняття рішень напря-мую пов'язана зі здатністю до вироблення єдиної (або хоча б близькою) позиції.

  Розвиток громадянського суспільства вимагає переходу від "культури конфлікту" до "культурі згоди", а для цього необхідно усвідомлення спільності базових інтересів. Таке усвідомлення легше досягти саме на місцевому, локадьном рівні і, відповідно, може бути реалізовано через місцеве самоврядування. У той же час саме тут найбільш чітко простежується відповідальність громадян за результати свого політичного, зокрема, електорального поведінки, що має сприяти посиленню демократичного елемента в політичній культурі суспільства.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://polit.mezhdunarodnik.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !