ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Історія економіки
       

   

  Історія

  Тема № 23: Економіка СРСР у 30-і роки.

  ПЛАН

  1. Цілі, засоби і методи індустріалізації.
  2. Сільське господарство і наслідки колективізації.
  3. Створення нової структури управління народним господарством.

  Завдання: Покажіть і проаналізуйте зміни в структурі народного господарства за 1926 - 1940 рр.. Складіть діаграми та графіки.

  Цілі, засоби і методи індустріалізації.

  За роки світової та громадянської воїн соціальна структура економіки
  Радянського Союзу повністю змінилася, однак збереглася техніко -економічна структура. Головна диспропорція полягала у відставаннісільського господарства, де повністю панував ручну працю.

  Абсолютно недостатньо були розвинені машинобудування, видобуток палива,металургія, виробництво будматеріалів. Наша країна, яка не вироблялабагатьох видів сучасного устаткування, знаходилася ще в техніко -економічної залежності від капіталістичного Заходу. Звідти ввозиться нетільки машини, а й деякі види промислової сировини. Ці диспропорціїможна було ліквідувати лише шляхом соціалістичної індустріалізації.
  Проведення індустріалізації стало необхідністю і не вимагалозволікання.

  У грудні 1925 р. XIV з'їзд ВКП (б) проголосив курс насоціалістичну індустріалізацію країни. З'їзд ухвалив «... вестиекономічне будівництво під таким кутом зору, щоб СРСР з країни,ввозять машини та обладнання, перетворити на країну, яка виробляє машини іобладнання ... ». Потрібно було переобладнати на основі нової техніки старізаводи і фабрики, побудувати нові машинобудівні, хімічні, оборонніпідприємства, шахти, рудники, електростанції, т е фактично створити зановонову промисловість.

  В найкоротший термін мала підготувати численні кадрикваліфікованих робітників, інженерів і техніків, здатних забезпечитивпровадження в промисловість нової складної техніки. Все це необхідно булоздійснити в найкоротші строки зважаючи на складну міжнародної обстановки,чреватої загрозою імперіалістичної агресії. Замість 2-4% середньорічногоприросту промислової продукції, звичайних для країн капіталізму, потрібні булитемпи близько 15-20%.

  На відміну від капіталістичних країн, в яких індустріалізаціяпочиналася зазвичай з розвитку легкої промисловості, СРСР змушений буврозвивати насамперед важку індустрію. Тільки такий шляхіндустріалізації

  1.Рішення партії і уряду з госп питань: Сб документів за 60 років.
  М., 1967. Т. 1. С.506.

  забезпечував економічну незалежність країни, що перебувала вкапіталістичному оточенні.

  У грудні 1927года XV з'їзд ВКП (б) прийняв резолюцію "Про директивах поскладанню п'ятирічного плану народного господарства ". Було підготовлено дваваріанти плану: мінімальний та максимальний. Показники максимальногоплану приблизно на 20% перевищували показники мінімального. В основу планубули закладені високі темпи індустріалізації, наступ наприватнокапіталістичні елементи міста і села шляхом значногопідвищення податкових ставок, заохочувальні заходи відносно бідногоселянства і посилення кооперування села.

  Політика "соціалістичної індустріалізації" була спрямованана:всесвітнє розвиток державного сектора як основи соціалістичноїекономіки,внесення до управління народним господарством планового початку,встановлення нових взаємин між містом і селом з урахуваннямрозширення селянського попиту не тільки на продукти споживання, а й назасоби виробництва,скорочення непродуктивного споживання, з тим щоб зекономленікошти направити на будівництво заводів і фабрик.

  Де було взяти кошти для величезної капітального будівництва? Уті роки наша країна могла проводити індустріалізацію тільки за рахуноквнутрішніх джерел. Дуже потрібні були іноземні позики, але імперіалісти
  Заходу погоджувалися надати їх лише на умовах, пов'язаних з втратоюдержавного суверенітету СРСР. Колоній ж, звідки черпали багатозахідні країни кошти, необхідні для своєї індустріалізації, у
  Радянського Союзу не було і не могло бути.

  Однак у нас знайшлися досить потужні внутрішні джерелакапітальних вкладень. Завдяки соціалістичної власності сталоможливим використовувати для справи індустріалізації ті кошти, які дореволюції йшли на збагачення вітчизняних та іноземних капіталістів у виглядіпідприємницького доходу, банківських відсотків по позиці і т д., а самеприбутку нашої промисловості, зовнішньої і внутрішньої торгівлі. Суттєвудопомогу своїми коштами в проведенні соціалістичної індустріалізаціїзробило і селянство, кровно зацікавлена у розвитку промисловості.
  Рішення грандіозних завдань соціалістичної індустріалізації, розширеннянасамперед важкої промисловості - споруда будівель, закупівляобладнання та машин - вимагало використовувати доходи всіх інших галузейнародного господарства, заощадження населення (через ощадні каси,позики і т д).

  У квітні 1929 року відбулася XVI партконференція. З двохрозроблених Держпланом СРСР варіантів п'ятирічного плану вона відібралаперше, завдання по якому в промисловості були на 20% вище.

  Були визначені джерела коштів на будівництво підприємств:з доходів легкої промисловості і головним чином, сільського господарства,перерозподілюваних на користь індустріальних галузей, з доходів від монополії зовнішньої торгівлі колгоспним і радгоспним зерном,золотом, лісом, хутром, частково іншими товарами; на виручену валютув країну ввозилося новітнє технологічне устаткування для споруджуванихзаводів, з значно виросли податків на непманів; прямим наслідком цього, засуті, конфіскаційного оподаткування, доповненого прямимадміністративним тиском, стало повне згортання до 1933 р. приватногосектора в промисловості і торгівлі.з коштів, отриманих за рахунок обмеження споживання міського тасільського населення (через збільшення роздрібних цін на товари, черезщо існувала з 1920 по 1934р. карткову систему їх розподілу,обов'язкові підписки на "позики індустріалізації" і т. п.); в підсумкужиттєвий рівень робітників і службовців впав в 2-3 рази.

  На з'їзді Куйбишев заявив, що необхідно щороку подвоювати обсягкапіталовкладень і підвищувати виробництво продукції на 30%, - "Темпи вирішуютьвсе! "Отже, це знайшло яскраве вираження в масовому
  "Соціалістичному змаганні", в ударництво і Стахановський рух

  Важливе значення мало введення найсуворішого режиму економії. Потрібнобуло максимально використовувати тодішні мізерні ресурси, вести повсякденнузавзяту боротьбу за ліквідацію невиробничих витрат, підвищенняпродуктивності праці, зниження собівартості продукції. Щоб вирішитипроблему накопичення, доводилося економити на кожному кілограмі хліба, накожному метрі тканини. В ім'я соціалізму, в ім'я незалежності Батьківщинирадянські люди йшли на нестатки, бралися за самий важка праця.

  Завдяки героїчній праці та високому ентузіазму радянських людейвже в 1926-1928 рр.. держава змогла різко збільшити капітальні вкладенняв індустріальне будівництво. Якщо в 1924/25 господарському році в році вдержавну промисловість було вкладено 429,9 мил руб., то в 1927/28рр.. - Вже 1467,4 мил руб.

  За рахунок цих асигнувань будувалися нові потужні індустріальніоб'єкти, реконструювалися і розширювалися старі підприємства. З жовтня
  1927 р. до першої п'ятирічки в СРСР було введено в дію близько тисячі новихпідприємств з основним фондом 850 млрд. рублів.

  Нове капітальне будівництво торкнулося перш за всеелектроенергетики, будівництво яких почалося ще у відновнийперіод: Штерівська (Донбас), Волховська, Шатурськом (Підмосков'я), і ін
  Почалося спорудження ще 11 великих електростанцій, у тому числігозоелектростанціі нижче дніпровських порогів - знаменитого Дніпрогесу. Булипобудовані три нові великі шахти в Донбасі: «Американка», Горлівська
  № 19/20, Рутченковський № 29 і до десятка менш значних.

  Почалося будівництво Керченського та Злотоустовского металургійнихзаводів; стали до ладу гігантський Красноуральскій міделиварний завод і
  Ріддерскій свинцево-цинковий комбінат у Казахстані. Однак це ще неозначало, що відставання в металургії подолано. У 1927/28 господарськомуроці з виплавки чавуну СРСР досяг тільки 75% довоєнного рівня, інедолік чорних металів по країні продовжував відчуватися досить гостро.

  Були зроблені перші кроки в області хімізації виробництва, величезнезначення в цій справі мало відкриття в 1926 році великого родовищаапатитів на Кольському півострові. Зазнали реконструкції содові заводи,вступили в експлуатацію нові баштові установки для отримання сірчаноїкислоти, розгорнулося будівництво Московського тукового і Березниківськогозаводів, що поклали початок виробництва в нашій країні азотних, калійних іфосфорних добрив.

  У цей період став до ладу гігант машинобудування - Московськийелектрозавод, почалося будівництво Сталінградського тракторного,
  Ростовського і Саратовського заводів сільськогосподарських машин. Багатомашинобудівні заводи були реконструйовані. Це дало можливістьрадянської промисловості освоїти виробництво деяких видів продукції,які раніше доводилося ввозити з-за кордону: складних радіально -свердлильних, болторезних і інших верстатів, турбогенераторів в 10 і 20 тискВт, тощо. Якщо в 1925 р наша промисловість тільки наблизилася додовоєнного рівня, то вже в 1926 р велика промисловість, збільшивши за рікобсяг виробництва на 43,2%, перевершила рівень 1913 р на 8,6%. У 1928 рдовоєнний обсяг валової продукції був перевищений на 32%.

  В області залізничного будівництва найбільше значення малорозпочате в 1926 р споруда Туркестано-Сибірської залізницідовжиною в 1500 км.

  Успіхи нашої промисловості в перші роки індустріалізації дозволилидещо скоротити частку імпорту в загальному споживанні окремих видівпромислової продукції - автомобілів, металорізальних верстатів, вугілля,синтетичних барвників. Однак головним джерелом комплектування нашоговерстатного парку до початку другої п'ятирічки ще залишався імпорт. Хочарадянське машинобудування з випуску продукції за ці роки втричі перевищилорівень 1913 р., потреба промисловості у верстатах в 1927/28 рзадовольнялася тільки на 19%.

  У 1928 році став до ладу нафтопровід Грозний - Туапсепротяжністю 618 км, що набагато збільшило транспортування цінногопалива і сировини, значною мірою спрямованого на експорт. У тому жроці загальний видобуток нафти досягла в СРСР 11,6 млн т, т е була майже вчетверо вище рівня 1913 року. Продаж нафти за кордон дала можливістьзначно поповнити валютні фонди. Разом з продукцією лісовийпромисловості ця галузь забезпечила приблизно 31% усього союзного експорту.

  Тоді ж почалося виробництво генераторів до парових машин; буливипущені перші врубові машини, поява яких на вугільних шахтах сталонезабутньою подією.

  Так само багато що робилося для налагодження виробництва предметівспоживання. У 1928 році вперше дали продукцію різні підприємствалегкої промисловості в Оші, Семипалатинську, Бійську; заробила картоннафабрика в Балахна, в цьому ж місті почалося виробництво газетного паперу;відбулося урочисте відкриття Сясьского целюлозно-паперового комбінату.

  ширилися масштаби залізничного будівництва, що споруджувалисярадіостанції, різні підприємства зв'язку.

  Незважаючи на високі темпи зростання радянської промисловості, в початковийперіод соціалістичної індустріалізації основною галуззю економіки країнизалишалося сільське господарство. За переписом 1926 р в селі проживало 82,1%населення, в 1925/26 г сільське господарство давало 56,6% всієї валовоїпродукції. У сільськогосподарському виробництві панував ручну працю.
  Якщо в промисловості в 1925-1927 рр. приріст валової продукції склав
  32,8%, то в сільському господарстві - всього 5,1%. Особливо відставало зерновегосподарство. До 1927 р валова продукція зерна майже досягла рівня 1913 р.,а торгова продукція склала ледве половину довоєнної норми.

  У 1927 р зменшився обсяг хлібозаготівель, на початку 1928 р в країнівибухнув хлібозаготівельна криза. Криза була багато в чому обумовленийхлібної страйком куркульства, яке, сподівалося перешкодити індустріалізації
  СРСР, викликати кризу радянської економіки, вперто відмовлялося продаватихліб державі. Держава була змушена за підтримки бідняцької ісередняцької частині села піти на надзвичайні заходи: залучати куркулів,що відмовилися продавати хліб за твердими цінами, до судової відповідальностіяк спекулянтів і конфісковувати їх хлібні надлишки на користь держави.

  2. Сільське господарство і наслідки колективізації.

  Економічний розвиток країни вимагало докорінної перебудовивиробничих відносин у сільському господарстві на соціалістичнихзасадах. Це було найскладнішою і важким завданням після завоювання владипролетаріатом.

  Створення передумов для колективізації. Необхідні передумови дляпереходу до масової колективізації сільського господарства були створені в 1926 -
  1928 рр.. в 1928 р наш тракторний парк вже складався з 27 тис машин (в томучислі близько 3 тис вітчизняних). Важливе значення для соціалістичногоперебудови сільського господарства мала політика заготовоксільськогосподарських продуктів і всі види контрактації. Цілі села поспеціальними договорами здавали державі сільськогосподарську продукцію іотримували в замін виробничу допомогу: машини, добрива, агрономічнийобслуговування. Щоб справити законтрактовану державою продукцію,селяни багатьох сіл об'єднувалися у виробничі кооперативи

  Велику роль у підготовці масової колективізації зігралаорганізація нових потужних зернових радгоспів відповідно до постанови
  ЦВК і РНК СРСР, прийнятим в серпні 1928 р. у відмінності від старих радгоспів,розташованих у колишніх поміщицьких маєтках, нові радгоспи - справжніфабрики зерна - створювалися на базі машинної техніки та відповідноївиробничої та соціальної інфраструктури.

  Практика роботи радгоспних механізаторів допомогла знайти оптимальнуформу концентрації машинної техніки на селі і виробничо-технічногообслуговування колективних господарств - МТС. У 1928 році радгосп ім
  Т. Г. Шевченка в Одеській області створив на базі свого тракторного паркуперші машинно-тракторну станцію. МТС зобов'язувалася виробляти своєїтехнікою сільськогосподарські роботи в блізлежайшіх селах, а селяниоб'єднували свої ділянки в один колгоспний масив, знищивши на полях межі.

  МТС виробляли всі основні сільськогосподарські роботи, а розрахунок зароботу в натурі нараховувався після збирання врожаю, що створювало матеріальнузацікавленість у результатах праці як у механізаторів, так і уколгоспників. МТС як форма концентрації машинної техніки в сільськіймісцевості і виробничо-технічного обслуговування колективних господарствстали індустріальної та організаційної базою колективізації.

  Соціальне перебудову села. XV з'їзд партії, який відбувся у
  1927 проголосив соціалістичну перебудову сільського господарстванайближчим завданням партії.

  З 1929 року Радянський уряд завдяки зростанню державнихресурсів зумів істотно збільшити фінансову і виробничу допомогусільському господарству. Тільки за один господарський рік (з 1928/29 по
  1929/30) розміри бюджетного фінансування сільського господарства зросли з
  714,2 млн до 1,3 млдр руб, а кредитування з 587,4 млн руб до 907,9 млн.

  Велике значення мало і та обставина, що МТС виявилося вдалоюформою концентрації тракторів і сільськогосподарської техніки в рукахдержави.

  Восени 1929 року середняк - центральна фігура села - остаточноповернувся в бік колективізації. Почалося вступ до колгоспівосновної маси трудового селянства. За останній квартал 1929 року вколгоспи об'єдналося 2,4 млн селянських господарств.

  Найважливішим завданням партії і держави в цих умовах було те,щоб вірно направити рух селянства по шляху переходу до соціальнихвиробничих відносин, підвести селянство до справжньоїколективізації і захистити його інтереси від класового ворога. 5 січня 1930року було видано постанову ЦК ВКП (б) «Про темп коллектівазаціі та заходидопомоги державному колгоспному будівництьству ». Партія виходила з того,що колективізація може бути завершена у 1931-1932 роках в основнихзернових районах Північного Кавказу, Казахстану та ін, де через певніісторичних умов класова диференціація на селі виявлялася більшесильно. Ці області і республіки стали районами першої та другої чергиколективізації. Вони отримали від держави найбільшу кількістьтракторів та іншої сільськогосподарської техніки, що створило блогопріятниеумови для суцільної колективізації.

  Ліквідація куркульства як класу. Масове колгоспний рухсупроводжувалося загостренням класової боротьби на селі. Куркульство проводилозлобнуб антирадянську агітацію, диверсії і терор. Незважаючи нанезначний питома вага куркульства - 4-5% загальної кількостіселянських дворів і 3,7% населення країни, - боротьба його проти колгоспівстановила серйозну небезпеку. Вихід був тільки один: ліквідуватикуркульство як клас на основі суцільної колективізації.

  Наприкінці першої п'ятирічки більша частина трудящого селянства
  (61,5%) вже вступила в колгоспи. Замість 25 млн. дрібних селянських господарствв селі з'явилося 211,5 тис великих колективних господарств.
  Соціалістичний сектор, товарність виробництва якого була дуже високастав основним виробником зерна в країні. У 1932 році колгоспи і радгоспидали 84,1% державних заготівель зерна.

  Успіхи масової колективізації до початку 1930 року дали партії ідержаві можливість приступити до вирішення складної соціально-політичноїпроблеми, яка представляла собою ліквідацію куркульства. Для цього вжебули й економічні та політичні умови. Економічні умовиполягали в тому, що в особі колгоспів і радгоспів було створено великевиробництво, яке може замінити товарне виробництво куркульських господарств.
  Політичні умови полягали в об'єднанні в колективи будинків ісередняків на селі і повної ізоляції куркульства.

  У цих умовах на базі розгорнулася суцільної колективізації
  Комуністична партія перейшла від обмеження і витіснення куркульства доліквідації його як класу. Найважливішу роль у цьому відіграли постанови ЦК
  ВКП (б) від 5 січня і 1 лютого 1930 року, в яких вказувалися шляхи іметоду вирішення цього питання. Розкуркулювання здійснювалося при організаціїколгоспів самими селянськими масами, бідняками і середняками підкерівництвом органів партії і держави. Конфісковане у куркулівмайно передавалося в неподільні фонди колгоспів. У куркульських будинкахрозміщувалися школи та культурно-просвітницькі установи. У 1931-1932роках було розкуркулено і виселено в північні і східні райони СРСР 240,7тис куркульських сімей (менше 1% загальної кількості селянських господарств).

  Поряд з успіхами в колгоспному будівництві були допущені і серйозніпомилки. В окремих районах ігнорувалися вказівки партії про неприпустимістьнадмірної поспіху при проведенні виробничого кооперуванняселян, порушуючи ленінський принцип добровільності, довільно скорочувалисявстановлені партією терміни колективізації, проводилося розкуркуленнясередняків. Партія вжила заходів для подолання допущених на місцяхпомилок. 14 березня 1930 було прийнято постанову ЦК ВКП (б) «Про боротьбуз викривленнями партлініі в колгоспному русі ». Прийняті партією заходизабезпечили подальший успішний розвиток колективізації, зміцнили союз зсередняком.

  Зміцнення колгоспів. Успіхи суцільної колективізації на весь зрістпоставили завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів.
  Необхідно було визначити організаційні форми ведення громадськогогосподарства, матеріально зацікавити колгоспників, налагодитисоціалістичну дисципліну праці.

  У цій справі велике значення мав Примірний Статутсільськогосподарської артілі. У 1932 році артілі становили вже 95% всіхколгоспів у країні, вони увібрали в себе і комуни, і ТОЗи. Схваленийурядом у березні 1930 року Статут визначив, що в артіліобоществляются всі засоби виробництва, а в особистій власності членівартілі залишаються їх житлові споруди і особисте присадибне господарство. У 1931році у всіх колгоспах була введена нова форма обліку суспільної праці --трудодень - із застосуванням відрядної оплати. Важливим кроком в організації праці вколгоспах стало створення постійних виробничих бригад як основнихтрудових осередків, за якими закріплювалися ділянки землі, машини, інвентар,робоча худоба.

  В основі технічного переозброєння сільського господарства лежалошвидкий розвиток сільськогосподарського машинобудування і тракторобудування. У
  1928-1932 роках промисловість дала сільському господарству 100,5 тис тракторіві на 1,5 млрд руб сільськогосподарських машин.

  На базі нової техніки широко розгорнулося будівництво новихрадгоспів. У 1932 радгоспи обробляли 10% всієї посівної площі країниі використали 51,5 тис тракторів. Зростав технічне переозброєння,розширювалася діяльність МТС - індустріальної бази колгоспногобудівництва. Таким чином, наприкінці першої п'ятирічки тракторамиоброблялося вже значна частина посівних площ.

  За п'ятирічку посівні площі розширилися з 113 млн до 134,4 млн га,т е майже на 19%. Валовий збір зерна та урожайність дещо знизилася: приорганізації нових колгоспів здійснювався перехід до монополію, що викликалоповторні посіви одних і тих же культур. Крім того, через скороченняпоголів'я худоби менше стало вноситися в грунт природних добрив.

  Набагато складніше виглядали справи у тваринництві. Чисельність поголів'яхудоби в роки п'ятирічки значно зменшилася: з 33,5 млн конейзалишилося 19,6 млн, з 30,7 млн корів залишилося 21 млн, з 26 млн свинейзалишилося 11,6 млн. Таке скорочення поголів'я пояснюється масовим забоємхудоби в період колективізації. У ряді місць при колективізації не булистворені матеріальні стимули для усуспільнення худоби, а колгоспники немогли прогодувати його кормами з присадибних ділянок. В інших місцяхусуспільнювати поширювалося мало не на всю худобу, ніжскористалося куркульство для агітації за забій худоби. Усунення цихнедоліків у колгоспному русі дало позитивні результати. З 1934 рокускорочення поголів'я худоби припинилося.

  Необхідно відзначити високий рівень продуктивності праці вколгоспах в порівнянні з індивідуальними селянськими господарствами. У 1933році колгоспи виробляли 57,8 кг зерна на 1 людино-день, а індивідуальніселянські господарства в 1922-1925 роках - лише 31,1 кг. Отже, вжев той час продуктивність праці на цій ділянці в колгоспах була вищою.
  Підвищення продуктивності праці переконливо підтверджувало перевагуколгоспного ладу.

  Наслідки колективізації. До кінця другої п'ятирічки 93% всіхселянських дворів вже було об'єднано в колективні господарства. Колгоспизасівали 99% всієї орної площі. У 1937 році соціалістичний сектордавав 98,6% валової продукції сільського господарства. У СРСР остаточносклалося на основі соціалістичної велике сільськогосподарськевиробництво: замість 25 млн селянських дворів тепер у радянському селібуло 4 тис радгоспів і близько 242,5 тис колгоспів, які обслуговувалися 5818
  МТС.

  Значну роль у справі організаційно-господарського зміцненняколгоспів зіграв скликаний в лютому 1935 року другий з'їзд колгоспників -ударників. З'їзд прийняв новий Статут сільськогосподарської артілі. Новий
  Статут узагальнював весь досвід колгоспного будівництва. Земля за колгоспами булазакріплена в безстрокове і безкоштовне користування. Статут чітко встановивпринцип розподілу по праці в артілі, визначив розміри присадибнихділянок колгоспників.

  Успіхи радянської індустрії дозволили проводити технічнуреконструкцію сільського господарства. За роки другої п'ятирічки всоціалістичному секторі сільського господарства - в радгоспах і колгоспах --різко збільшилася товарність продукції - до 40% і більше замість 10-15%,граничних для одноосібних господарств. У 1937 році тільки колгоспи дали країнібільше 1 млрд 700 млн пудів товарного хліба - на 400 млн. пудів більше, ніждали господарства поміщиків і куркулів у 1913 році. Тим самим в країні буластворена стійка база державних хлібозаготівель.

  У другій п'ятирічці зросли посівні площі і підвищилася врожайністьтехнічних культур - бавовни, соняшника, картоплі. Разом з тим узерновому і тваринницькому господарстві були серйозні труднощі інедоліки. Валовий збір зерна був набагато нижче рівня 1913 року. Настан тваринництва, яке сильно постраждало в початковий періодколективізації, відбився і неврожай 1936 року, що призвів до нестатку кормів.
  Зростання поголів'я був далеко не достатнім. На 1 січня 1938 поголів'ярогатої худоби в країні по всіх категоріях господарства лише наблизилася дорівня 1916 року - 38,5%, у тому числі корів-91%, а поголів'я коней іовець ще відставало від цього рівня - відповідало 47,4 і 69,4%; в той жечас поголів'я свиней майже наполовину перевищував рівень 1916 року.
  Виробництво продуктів тваринництва в кінці другої п'ятирічки в результатітяжкої втрати, завданої тваринництву в 1929 - 1930 роках, ще ненаблизилася до рівня 1913 року. Проте, долаючи труднощі, колгоспневиробництво розвивалося і міцніла.

  Створення нової структури управління народним господарством.

  Для повного завершення соціалістичної реконструкції народногогосподарства і соціалістичної перебудови всього укладу життя радянськогонароду був намічений другий п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСРна 1933-1397 рр..

  Основним політичним завданням другої п'ятирічки була остаточналіквідація капіталістичних елементів, повне знищення причин,породжують класові відмінності і експлуатацію; економічним завданням --завершення технічної реконструкції народного господарства, створення новоїтехнічної бази для всіх галузей економіки. Виконання цих завданьзабезпечувалося величезними капітальними вкладеннями в народне господарство. Їхзагальна сума в 2,3 рази перевищила обсяг вкладень першої п'ятирічки. Другийп'ятирічний план, як і перший, був виконаний достроково: за 4 роки і 3 місяці.
  Виконання другої п'ятирічки було у багатьох відношеннях справою більш складним,ніж перший, Освоєння нових підприємств, сучасної техніки вимагало відмільйонів радянських людей не тільки ентузіазму, але й високоївиробничої кваліфікації, глибоких знань. Тому успіх технічноїреконструкції народного господарства багато в чому залежав від підготовки вкротчайший термін численних кадрів - від командирів виробництва докваліфікованих робітників.

  За роки другої п'ятирічки радянські вузи і технікуми випустили вдвічібільше фахівців, ніж попередньому п'ятиріччі.

  Галузева система управління промисловістю. Постанова ЦВК і
  РНК СРСР від 15 березня 1934 року «Про організаційні заходи в областірадянського і господарського будівництва »весь радянський апарат зверхудонизу перебудовувався на територіальній і виробничої основі.
  Управління тією чи іншою галуззю зосередився в галузевому наркоматі,безпосереднє керівництво однорідними підприємствами - у тресті (главку).
  Постановою уряду від 15 березня 1936 главками промисловихнаркоматів надавалися господарські права. Триланкового системауправління (завод - трест - наркомат) цілком відповідала завданнямрозвитку і реконструкції багатогалузевою індустрії і проіснувалатривалий час.

  Особливе значення мала на той час діяльність Наркомату важкоїпромисловості (НКТП), з якого з часом виділилося кількадесятків галузевих наркоматів і відомств.

  Нова технічна база. За роки двох п'ятирічок в СРСР була створенапередова індустрія, що складається з тисячі нових підприємств і коріннимчином реконструйованих старих заводів і фабрик. На початок 1937нові і повністю реконструйовані заводи склали 88,6%виробничого апарату машинобудування, а дореволюційні - тільки
  11,4%.

  В усіх галузях промисловості з'явилися нові вітчизняні,створені за останнім словом техніки машини і механізми. Нашемашинобудування забезпечило виготовлення обладнання для завершеннятехнічної реконструкції всіх галузей народного господарства, а також длямоторизації та автоматизації Збройних Сил СРСР. Вже в 1936 році завданняп'ятирічки з машинобудування були виконані. Основні виробничі фондиу галузі машинобудування і металообробка збільшилися за п'ятирічку майже вдвічі.

  За роки другої п'ятирічки була досягнута проектна потужність заводівважкого машинобудування, автомобільних, тракторних, верстатобудівних. Бувтакож налагоджено випуск новітнього енергетичного устаткування: потужних турбін,нових прямоточних котлів, надпотужних трансформаторів, а також деякихсучасних пресів і молотів.

  Визначним досягненням радянських машинобудівників стало освоєннявиробництва потужних прокатних станів - блюмінг і слябінга. У червні 1933року на Макіївському металургійному заводі був пущений перший радянськийблюмінг. Його створили робочі і інженери Іжорського заводу. Слідом за іжорціввиробництво блюмінг освоїли Уралмашзаводі і Ново-Краматорський завод.

  У зв'язку з успіхами машинобудування наша країна була звільнена віднеобхідності ввозити машини з-за кордону. Це була величезна перемогагенеральної лінії партії. Ряд найважливіших галузей радянської промисловостізмінив своє обличчя. Чорна металургія по своїй технічній базі досягларівня найбільш передової на той час металургії США. Відставання ввиробництві чорних металів від споживачів господарства було в основномуліквідовано. Різко зріс загальний рівень механізації вуглевидобутку, в стійвступили кілька величезних шахт в Кузбасі. Машинобудування забезпечили шахтипершокласними електричними відбійними молотками, електролебідки ііншою сучасною технікою.

  Було завершено в основному електрифікація промисловості СРСР:побудовано 17 потужних теплових електростанцій, 11 ГЕС, збільшені потужностідіючих електростанцій. За роки п'ятирічки вироблення електроенергіїзбільшилася в 2,7 рази, зросла енергооснащеність робітника. Витратиелектроенергії на електроємна технологічні процеси збільшилися в 7разів.

  Багато було зроблено для хімізації народного господарства. Розшириласясировинна база хімічної промисловості. Розвивалася коксохімія,переробка нафти та інші галузі хімічної промисловості. У ладнабрав цілий ряд за останнім словом техніки обладнаних підприємствхарчової промисловості.

  В результаті виконання другого п'ятирічного плану наша країнаперетворилася на соду з найбільш розвинених індустріальних держав світу. СРСРвийшов на друге місце в світі і на перше місце в Європі за абсолютнимобсягом промислового виробництва.

  Список використаної літератури:

  1. Чунтілов Вт, «Економічна історія СРСР», Москва 1987 рік.
  2. Історія світової економіки (За редакцією Маркової АН), Москва 1995 рік.
  3. Індустріалізація СРСР
  4. Симония НД «Що ми побудуємо» Москва 1991 рік.
  5. Амбарцум Е.А. На початок, до вершини. Москва, 1974.
  6. Економічна енциклопедія. Т.2. Москва, 1975.
  7. Кредитно-грошова система СРСР. Под ред. Посконова АА. Москва, 1967.

  -----------------------

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !