ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Постмодернізм та українська історична наука
       

   

  Історія

  План

  1. Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

  2. Початок і еволюція постмодернізму ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

  3. Визначення постмоденнізму та його поширення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

  4. Постмодерністська філософія історії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

  5. Обставини розвитку постмодернізму II в сучасній історичній науці

  України ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .8

  6. Внесок постмодернізму до методології української історичної науки .... ... 10

  7. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 12

  ВСТУП

  торкнемось хоча б поверхово таких питань: початок та еволюціяпостмодернізму, визначення постмодернізму та його поширення,Постмодерністська філософія історії, обставини розвитку постмодернізму II всучасній історичній науці України, внесок постмодернізму до методологіїукраїнської історичної науки.

  При цьому свідомо обмежимося деколи дуже специфічну термінологію тауникнемо цитуванням принаймні двадцяти-тридцяти західних авторів,прихильників і критиків постмодернізму. Все ж таки, наведемо деякі прикладиз розумової лабораторії деяких постмодерністів, щоб показати, у який спосібвони намагаються знецінити, а може, й ліквідувати «традиційні» історичнідослідження.

  Перші розмови відомого українського діяча Ярослава Дашкевича на темунової, як здавалося, інтелектуальної течії датуються другою половиною 80-хроків під час неодноразового перебування в Москві. Тоді йогоспіврозмовнікамі були - нині покійний професор англійських університетів
  Ернст Ґеллнер, автор дуже критичного трактату «Postmodernism, Reason and
  Religion »[« Постмодернізм, розум і релігія »] (1992), Ґеллнер, якого вжетоді почали пускати до СРСР, та дослідник російського постмодернізму,літературознавець і філософ Михайло Епштейн, автор збірки статей «After the
  Future: The Paradoxe of Postmodernism and Contemporary Culture »[« Післямайбутнього: парадокси постмодернізму та сучасної культури »] (1995), тодіще persona non grata не лише через звичний державний антисемітизм, але йчерез близькість до дисидентського руху.

  Викладаю, в основному, міркування Ярослава Дашкевича, а також деякихінших українських діячів.

  ПОЧАТОК І ЕВОЛЮЦІЯ постмодернізму

  Сам термін виник 1917 року (отже, ще під час Першої світової війни, ане після Другої світової, як переважно уважають, визначаючи Жана-Франсуа
  Ліотара творцем поняття лише 1979 року) і символізував реакцію на модернізму мистецтві, літературі, науці (якщо під модернізмом розуміти Позитивізм танеопозітівізм). Такою найвіразнішою і, зрештою, терористичною реакцією намодернізм став тоталітаризм (ленінізм-сталінізм, фашизм, націонал -соціалізм). Тому, між іншим, дуже дивним виглядає зарахування тоталітаризмудо модернізму, що дехто пропагує. Період 30-х років - це час розквітуантімодернізму чи постмодернізму І (як я його назвав). Він кінчається по -різному: у 40-х роках в Італії та Німеччині, лине в 60-х в Росії та щепізніше - якщо взагалі закінчився - у Китаї, не кажучи вже про Корею й іншідиктаторські режими. В Україні, у якій модернізм (у широкому розумінніцього терміна) не мав можливостей розвинутися й дійти до природногозавершення, постмодернізм також було насаджено насильницьким способом.
  Немає жодних перешкод, щоб приєднатися до думки Михайла Епштейна, якийдатує виникнення постмодернізму в Росії добою сталінізму. Без такогопідходу феномен сучасного постмодернізму, зокрема, у Центрально-Східній
  Європі буде незрозумілим. З досвіду ми знаємо добре, що наукова дискусія зсучасними т. зв. лібераламі і т. зв. демократами, пропагандистами ідей
  «Громадянського» (це сфальшованій термін - в оригіналі: міщанського)суспільства у нас в Україні, якщо взагалі можлива на сцієнціарному рівні,то це не є вільна дискусія, оскільки неможлива вільна дискусія з фашистом,комуністом, релігійним фанатиком, феміністкою. Це жива спадщинапостмодернізму І.

  Захід добре розумів постмодерністський характер розвитку культури інауки при тоталітарних режимах. Пропонуючи свою «начинку» для нової фазипостмодернізму, що виник і термінологічно оформився в кінці 70-х років
  (називаю його постмодернізм II) і замовчуючи його незручне генетичнекоріння, дав цій світоглядній «начинці» назву лібералізму, демократії.
  Оголошуючи водночас, що хто не є прихильником такого постмодернізму --відсталий, чужий, навіть ворожий. Відомо з минулого, що, у свою чергу,демократія досить часто перетворювалася на добрий грунт для виникненнятоталітаризму.

  Поширення постмодернізму II проходило інтенсивними методами: відмистецтва і літератури до філософії, даілі до гуманітарних наук та врештідо політики й економіки (мета: глобалізація економічних і політичнихпроцесів, при яких «хто проти пас» - того усунемо). Зразки - валютнедоміно, балканізація Південно-Східної Європи, перетворення Іраку наракетний полігон. Так що про свободу вибору, якою так хвалитисяпостмодерністське ліберальне суспільство, говорити важко. Таким є шляхеволюції постмодернізму II.

  І якщо тепер починає наростати антіпостмодернізм, то він починається невід політики й економіки (від т. зв. демократії й т. зв. неолібералізму), авід мистецтва, літератури, гуманітарних наук, тобто таких ділянок, значенняяких у сучасному «постіндустріальному» суспільстві незначне.

  А питання, яке щільно в'яжеться з еволюцією постмодернізму II на Заходіта ситуацією в аналогічній, але значною мірою, вакуумній сфері в Центрально-
  Східній Європі - тобто з поєднанням західного постмодернізму II зі східнимпосткомунізмом, як частковим спадкоємцем первісного тоталітарногоантімодернізму - постмодернізму І - дуже часто просто ігнорують. Неслушний,бо це добре пояснює ситуацію на місцях.

  Узагальнюючи й уточнюючи вище сказане, можна вважати, що вже на нашихочах постмодернізм II перетворюється знову (як свого часу) постмодернізм Із напряму та тенденції на ідеологію, спосіб мислення, досить нетерпимий засвоєю сутністю.

  Для цього ще раз треба простежити етапи розвитку й інвазіїпостмодернізму II, починаючи від 60-х років:

  1) мистецтво і література з поступовим охопленням усіх їхніх видів;

  2) філософія з виникненням нової постмодерністської, спочатку доситьаморфної течії, з крісталізацією постмодерністської філософії історії;

  3) засоби масової інформації для популяризації теорії та практикипостмодернізму II (наприклад, у музиці, театрі, кіно);

  4) гуманітарні науки, насамперед літературознавство, історіографія,етнологія;

  5) політика й економіка: лібералізація економіки як засіб глобалізації,захоплення світових ринків та політика, однак якраз без лібералізації, а збалканізацією та чеченізацією.

  Як ідеологія, постмодернізм II знову шукає для себе прихильників івиконавців, що не дотримуються незалежної думки (отже, насправді,заперечують лібералізацію мислення). Соціальний замовник знаходить для себепослушних виконавців, в основному, платних, рідше-безплатних ентузіастів.

  Таке становище на ринку ідеологій у світовому масштабі спричинилоостанніми часами виникнення терміну постмодерністської шизофренії чипараної.

  ВИЗНАЧЕННЯ постмодернізму ТА ЙОГО ПОШИРЕННЯ

  Відверто кажучи, якогось загальноприйнятою визначення що такепостмодернізм немає і воно не передбачається. Бо навіть французький філософ
  Жан-Франсуа Ліотар, що вважається одним із засновників постмодернізму іпропагандистом його поширення на філософію та гуманітарні науки і якийнаписав збірку статей під претензійною назвою «Le postmoderne explique auxenfants »[« Постмодернізм пояснень дітям »] (1986), у статті« Відповідь назапитання: що таке постмодернізм? »не дав позитивного пояснення що саме єцим постмодернізмом, обмежуючись констатацією, чим він не є. Мабутьнайкраще розуміти під постмодернізмом II сукупність певних тенденцій, щопроявилися, починаючи від 60-х років XX ст., у культурній, політичній, атакож, частково, науковій (в гуманітарних науках) самосвідомості розвиненихкраїн Заходу і Сходу.

  У цьому понятті поєднуються справді «пост», у розумінні «після», та
  «Модерн», «модернізм», у розумінні «сучасність», однак без докладноговизначення, що вважати цією «сучасністю». «Сучасність», після якої є йпроти якої протестує постмодернізм, локалізують у часі від середини XVIIIдо початку XX ст. Це або Просвітітельство з вірою в науку і прогрес, абораціоналізм новочасності, або література і мистецтво другої половини XIXст. з їхніми експериментальними шукання, або авангард перших десятиріч XXст. Постмодернізм - це заперечення всіх цих явищ, отже повернення назад зодночасним переконування, що це є крок вперед, до чогось нового (хоча звідкіненням ідеї проґресу).

  Що це саме так, легко переконатися на деяких явищах постмодернізму І та
  П. В архітектурі - повернення до середньовічних замків зі стрілчастімібаштами і дахами чи виникнення помпезної архітектури сталінської доби; улітературі - до реалізму, навіть з додатками «соціалістичного» або
  «Порнографічного»; в образотворчому мистецтві-до гіперреалізму, уфілософії - до марксизму чи ніцшеанства. Все це із запереченням будь-якихдосягнень модерної літератури і мистецтва, а також філософської думки. Якщоможна погодитися з тим, що в літературі, мистецтві та філософії змінинапрямів та нові пошуки природні, то ледве чи можна позитивно сприйнятивторгнення постмодернізму до науки, гуманітарної та негуманітарної
  (пригадаю агресію сталінізму з його історичним матеріалізмом чи виступамипроти новітніх течій у мовознавстві, біології, проти кібернетики тощо). Атака інвазія відбуваєтьсяз великою силою і доводить до десцієнцізації,зокрема в ділянці історії, на чому я зупинюся далі.

  Можна підкреслити, що сучаснпостмодерністі II дуже занедбуй (якщо невороже) сприймають виведення своєї генеалогії від постмодернізму І.

  Постмодернізм II дав себе відчути в Західній Європі, по суті, ще в 60-хроках, пізніше в Америці, у другій половині 80-х поширився в Польщі,
  Румунії, Болґарії, щоб у 90-х знайти своїх жерців і прихильників в Україні.
  Нагадаю про деякі українські видання, що відіграють певну роль у поширенніпостмодернізму, а також, об'єктивно кажучи, в активізації опору протинього. Маю на увазі збірники «Дух і літера» (Києво-Могилянської Академії),журнали «Критика», «Art line»); деякі тексти постмодерністів увійшли дохрестоматій (наприклад, «Сучасна зарубіжна філософія», 1996). Поволівідомості про постмодернізм входять до курсів історії філософії. Хоча це нетак просто, бо майже кожний відатнішій представник західного постмодернізму
  (йдеться, насамперед, про університетську професури) вважає своїм великимособистим досягненням запровадження власної філософської термінології тавідповідних понять, подаючи їх як щось суттєво нове і принципово відмінневід лексики своїх колеґ. Відомо, що внаслідок їх запровадження доамериканських університетів вибухали страйки студентів, які відмовлялисяслухати такі лекції.

  Здається, що саме через складну мову і не менш складний понятійнийапарат, постмодернізм як теорія чи як концепція (бо постмодерністі подеколизаперечують, що вони постмодерністі, або що творять філософську систему)знаходить в Україні прихильників ліпше серед інтелектуальної еліти, яканамагається його культивувати. Це не значить, однак, що вульґарізаторськіуявлення про постмодернізм не знайдуть послідовників або виконавців окремихпостулатів постмодерізму на практиці.

  Є глибокі підстави вважати, що також в Україні жонглюваннятермінологією, запозичення з багатої західної постмодерністськоїфілософської та парафілософської літератури, насправді не веде дозбагачення репертуару мислення та не відкриває нових і невідомихгоризонтів. Тим паче, що він не сприяє (як дехто вважає) деідеологізаціїмислення, а у формі постмодернізму II лише підміняє одну ідеологію іншою.
  Не підлягає сумніву, що зі своєю схильністю до релятивізму та конформізму,які відбивають стан умів загублених і заляканих, постмодернізм II незабезпечує ідентифікацію національної ідентичності. Постмодернізм IIВ
  Україні, як і в інших регіонах світу, проявив себе насамперед своєрідноюінтелектуальною модою, що стала небезпечною для суспільства не лишенаціональним індеферетізмом, але також застосуванням певногобезвідповідального способу мислення в політиці та економіці. І боротьба зним потрібна не як боротьба проти хвороби, а для профілактики від новихінтелектуальна манівців.

  Постмодерністська ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

  Філософія не наука (хоча досить часто користується досягненняминауки), а спосіб конструювання світогляду. Зміст філософії постмодернізму всоціальному плані зрозумілий - демократія, лібералізм. Відбулосяперетворення: філософія - світогляд на ідеологію з наступною її чимразбільшою політизацією. Особливо заполітизованою стала філософія історії, щоокремого пояснення не вимагає. Не вимагає також пояснення і те, щопостмодерністічна філософія історії - це не наука, але вона намагається,незважаючи на те, що не може претендувати на науковість, здійснювати тискна методологію та методику історичної науки.

  Не будемо тут розгортати це положення, але далі, проаналізуємо (чи,докладніше, перелічімо) вузлові питання постмодерністської філософіїісторії, які не лише вплинули - чи намагалися вплинути на методологію
  «Традиційної» історичної науки, але й цілою низкою положень оголосиличимось новим, найвищим досягненням постмодерністської історичної науки.

  При цій нагоді слід відзначити, що на саму методику історичнихдосліджень - серйозних «традиційних» наукових досліджень --Постмодерністська філософія історії вплинути не могла, бо не мала як. Цедивний парадокс, бо саме в другій половині XX ст. надзвичайновдосконалюються методи дослідження джерел - писемних, аудіовізуальних,матеріальних - при цілковитій непричетності до цього вдосконаленняпостмодерністської філософії історії, яка взагалі ігнорує основні питаннябагатогранності методики історичного дослідження, а також самеспіввідношення між історичним джерелом та позаджерельнім знанням.

  На постмодерністській філософії історії відбився загальний стан цьогонапряму, постмодерністські філософи історії (ті, які себе такими називають,або не називають) у цілому не творять окремої філософської системи, азаповнюють певний кошик низкою світоглядних ідей, часто суперечливих. Змістцього кошика не піддається системат -зації - трохи через гіперпродукцію ідей, які не встигають класифікувати, абільше - через опір Самих постмодерністів, що виступають проти будь-якоїсистематизації.

  Для того, щоб зробити трохи рельєфнішім спосіб мисленняпостмодерністів у ділянці історичної науки, хочу навести деякі міркуваннятаких провідних творців постмодерністської філософії історії, як француз
  Мішель Фуко, американець Гейден Вайт та голландець Франклін Анкерсміт.
  Основні висновки з їхніх праць такі.

  За Фуко: маю на увазі такі його твори, як «Les mots et les choses»
  [ «Слова і речі»], 1966, «L'arclieologie du savoir» [ «Археологія знання»],
  1969, дискурс (розповідь) історика не є відбиттям реального світу вминулому, а мова, якою він послуговується, не є нейтральним посередникомміж реальним світом та особою, що його пізнає (це т. зв. непозітівістськатеорія історичної наррації). Автор - лише своєрідний манекен, через якогоговорять дискурсні формації, а не саме минуле. Фуко відкинув можливістьнаписання безперервної, закінченої історичної праці, бо, згідно з цим,філософом, не існують критерії розвитку, еволюції, прогресу. Тому можеіснувати «альтернативна» історіографія з різноманітними варіантамиінтерпретації подій.

  Вайт у низці праць, починаючи від «Metahistory. The historicalimagination in XIX-th Century Europe »[« Meтаісторія. Історична уява в
  Європі XIX сторіччя »], 1973, намагався обгрунтувати свою теоріюметаісторії. За його поглядами, кожна історична праця - це структура,наративної дискурс, утворений зі слів. Зміст цього дискурсу уявний,надуманий, віімаґінованій та, одночасно, інспірованій. При такомутрактуванні твору історика як крайньо релятивного (відносного) тасуб'єктивного, поступово зникає значення історичного джерела.

  Ось як змальовує Вайт процес історичного пізнання та відтворенняминулого. Спершу історик займається примітивною працею: підшукує відомостіз джерел та, аналізуючи їх, творить хроніку, на підставі якої виготовляєсвою розповідь. Потім наступає вища стадія праці історика: реалізаціянаративного дискурсу, тобто тексту. Утворення тексту здійснюється придопомозі фабуляції (літературного взаємопов'язання), аргументації таідеологізації. Вайта немов Перес?? ідує число чотири. Тому в нього є чотириспособи фабуляції літературного взаємопов'язання тексту. Історик творить,уважає філософ, або роман, або комедію, або трагедію чи, врешті, сатиру.
  Послуговується чотирма способами аргументації - форміз-мом, органіцізмом,механіцізмом або контекстуалізмом. Застосовує чотири способи ідеологізації
  - Анархізм, консерватизм, радикалізм, лібералізм. Характерно, що Вайт НЕвизнає таких ідеологій, як націоналізм, комунізм, демократія, тоталітаризм.
  За байтів, історик з перелічених на початку чотирьох ідеологій одну абосхвалює, або вважає її наявною, але, у кожному випадку, вийти поза межі цихчотирьох ідеологій не може.

  Далі є чотири трони (слова або вислови, вжиті в переносному значенні),які застосовують для конфігурації дискурсу (метафора, метонімія, синекдохата іронія). Про інші тропи, наприклад, про алегорію, гіперболу чи літоту
  Вайт не згадує. Зрозуміло, якщо виконати всі вказівки цьогопостмодерністського рецепту, то це взагалі знищує (слід вважати, що це і ємета міркувань Вайта та деяких інших постмодерністів) межу міжісторіографією та літературою, а історичний твір перетворюється на звичайнуописову (дескриптивних) прозу.

  Далі є ще чотири парадигми історичної інтерпретації. Дві з ділянкифактографічної історії (це ті, які рекомендують постмодерністі: формістічнай контекстуальна) та дві з історіософської історії (які постмодерністівідкидають: органістнчна і механістічна). Вайт відкидає отже можливістьширшого історичного синтезу тину генеральної історії, макрокосмосу, заякими стоять певні ідеї, наприклад, дух доби, та й відкидає також закониісторії, заявляючи, що немає явного причинного зв'язку між т. зв. причинамиі наслідками, а тільки, знаючи наслідки, історики починають підшукувати дляних причини.

  У Анкерсміта - з такими його працями, як «The Really Effect in the
  Writing of History. The dynamics or Historiographical Typologie »[« Ефектсправжності в писанні історії. Динаміка історіографічної типології »], 1989,
  «History; and Tropology. The Rice and Fall of Metaphor »[« Історія та вченняпро тропи. Піднесення й падіння метафори »], 1994 - узагалі зникає поняттяісторичної правди, бо саме історик творить минуле, що проявляється увигляді метафори. Історик з аморфних піщінок, на думку Анкерсміта, творититі чи ті форми наррації.

  Наслідком таких масивних заперечень достовірності історичної науки стаєпідрив сцієнтізму. Історіографію деконструюють (не даючи при цьомуальтернативної теорії), мову оголошують неадекватною дійсності, лише їїзамінником, псевдодійсністю. Якщо «традиційна» історіографія при допомозінаукових доказів доводить, що щось трапи -лося в минулому, то Постмодерністська історіографія веде лише від однієїінтерпретації минулого до іншої, не визначаючи для таких дій жоднихнаукових критеріїв.

  У даній статті не вдається розгорнути повну критику крайньорелятівістічніх і неґатівістічннх (якщо не нігілістічніх) поглядівпостмодерністськіх філософів історії (якщо це справді філософія історії, ботаким чином історія як наука зникає), але варто навести іронічне зауваження
  Ернста Ґеллнера, що в книжці «Postmodernism, Reason and Religion», 1992,присвячує постмодерністам таку характеристику: «Навіщо витрачати час імучитися від фізичного дискомфорту при дослідженнях в терені? Віддаватисятерпінням, паралічеві пізнання та духовному монологові можна також укав'ярнях столиць ». Уважаючі постмодернізм формою релятивізму, Ґеллнерпродовжує: «Релятівізм непотрібний не тому, що веде до морального нігілізму
  (як це є насправді), бо морального нігілізму важко уникнути також в іншихвипадках. Релятівізм непотрібній, бо веде до розумового нігілізму, який єфальшивим посуті, а також тому, що фальшиво подає спосіб, яким доходимо дорозуміння суспільств і культури ».

  Постмодернізм II в історичній науці може протягом певного часунамагатися заслоніті реальність, але замінити її грою, деконструкцієюніколи не зуміє.

  ОБСТАВИНИ РОЗВИТКУ постмодернізму II В СУЧАСНІЙ історичній науці УКРАЇНИ

  Це, насамперед, інтенсивні пошуки філософської теорії для історичноїнауки, згідно зі звичкою, що все мусить мати свою «філософію»: політика,держава, суспільство, наука - отже, й історія; нова «філософія» маєзамінити марксизм, історичний матеріалізм, при цьому знову цілкомзабувають, що філософія - не наука, а спосіб конструювання світогляду, і щофілософи жодної відповідальності - ані перед суспільством, ані перед наукою
  -на себе не беруть. А з іншого боку, що керувати політикою, державою, бутичленом суспільства, плекати науку можна без такої прикладної філософії.

  Далі, захоплення всім тим, що йде із Заходу, і добрим (нові методиісторичних досліджень, але вони не є постмодерністськімі), і поганим,сприяє поширенню постмодернізму П.

  У важкі для суспільства, нації та держави часи з'являється потребашукання чогось містичного, утопійного, антіфактічного - в теоретичнійплощині. Тому й сприймають утопічні суспільні теорії: громадянського
  (міщанського) суспільства, політичної й економічної глобалізації і т. ін.і, звісно, постмодернізм. Як відомо, сторіччями відбувалася та відбуваєтьсядосі боротьба між наукою та ненаукою чи антинауки, не лише коли вони, ціостанні, приховані містічною лексикою, але й найвігадлівішою танайпустословнішою «філософською» термінологією. Замах на історичну наукуздійснюється саме тоді, коли її здобутки в XX ст. там, де вона була вільноюі незареґламентованою, великі.

  Постмодерністська філософія історії як прояв інтелектуальноїнефаховості (бо жоден з філософів історії цього напряму не створивісторичного дослідження, яке можна розглядати як взірець застосуваннясвіжої методології) здобула прихильників серед таких самих нефаховіх ідилетантськими істориків в Україні, ліквідуючи наукові стандарти написанняпраць.

  Тому й дуже привабливими виявилися виступи постмодерністів проти
  «Вибуху» наукової літератури. Багатство текстів, що їх, згідно з вимогамипостмодернізму, треба б докладно аналізувати, кваліфікується «надміромінформації », яку неможливо осмислити. Практично постмодернізм почавконфліктувати із сучасним інформаційним суспільством, відмовляючись відвикористання значної частини пропонованої інформації та відмовляючись,водночас, від розбудови та поширення баз відповідних даних. Таке «науково»санкціоноване полегшення «наукової» праці було сприйнято з ентузіазмом тимиісториками, що обрали спеціальність без внутрішнього покликання і бездослідницького таланту. В «дослідженнях» знову запанувала перевагапозаджерельніх знань, відпісаніх і переписаних з попередніх робіт, безперевірки всіх цих відомостей на підставі автентичних джерел. Широке річищефальсифікації історії України в добу постмодернізму І безболісно поєдналосяз деструктівізмом постмодернізму II. При цьому деформації во ім'япопередньої панівної ідеології залишилися надалі деформаціямі тепер вжепідпорядкованими іншій обраній ідеології. З великою полягли було сприйнятиможливість займатися теоретичною чи концептуальною історією з віхолощенімабо спрепарованім джерельних змістом цілком попри те, що т. зв. теоретичначи концептуальна історія, позбавлена автентичного й об'єктивного
  (відповідно до стану джерел) історичного змісту, історією не є і не моженею бути.

  Антіісторічні тенденції полегшують тим, що ніхто з постмодерністськіхфілософів не написав принаймні мікроісторічного дослідження, яке могло бслужити еталоном, виконаним за новою методологією. Так що всі історикипозбавлені можливості орієнтуватися на якийсь взірець, утворений згідно зпропонованих парадигмою. Відсутність еталона звільняє остаточно від правилгри, чим і користуються.

  Таким чином, пріщеплена в тоталітарному суспільстві протягом десятирічпанування антімодернізму методологія фальсифікації минулого та сучасного вім'я вимог панівного партократічного класу, панівної партії, наліпноїнації, виявилася дуже корисним підгрунтям для посткомуністичногосуспільства, полегшуючі перехід від постмодернізму І до постмодернізму II.

  Є єдиний позитив, який можна зарахувати на користь постмодернізму II,але лише у вузькій ділянці вивчення психології творчості історика.
  Постмодернізм II зумів глибше за попередні історіософські течіїпроаналізувати співвідношення історик - історичне джерело - історичнийтвір. Однак постмодернізм лише взяв до відома деформації, які можутьвиникати на цьому шляху, але не закликав до відкінення фальсифікацій івдосконалення методів та критеріїв історичних досліджень. Ледве чи ця єдинапозитивна грань здатна реабілітувати течію в цілому.

  ВНЕСОК постмодернізму до методології УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

  Так чи так, виникає питання, чи може ще щось інше, нове іконструктивне, принесла Постмодерністська філософія історії до гуманітарнихнаук, зокрема, в Україні. Такими «новинками» можна вважати:

  1) руйнування межі між історичним дослідженням та белетристики, атакож пропаґандістською, псевдонаукових агіткою (як затирання границь міжтвором мистецтва та кічем). Бо, мовляв, усі твори мають рівні альтернативніправа, а довести істину неможливо. Така толерантність до кічу є однозначноюз поблажливістю до фальсифікації, бо, зрозуміло, не може одночасно існуватикілька історичних істин (можна поруч будувати кілька гіпотез там, деісторичні джерела не в силі висвітлити подію в усій її багатоплановості --але й в таких випадках розрізняють достовірніші та менш достовірнігіпотези). Тому з'явилися в історії України арії, ет - рус - ки, країна Рошз Біблії, Be-Лісовий книга, династія Кіевічів, триразове хрещення Русі,перетворення Запорозької Січі на державу, а далі й заперечення голодомору,етно-і лінгвоціду, що здійснювався, а подекуди ще досі реалізується в
  Україні. Великий, а по суті гумористичний парадокс полягає в тім, що табелетристика, на яку перетворюють історичну науку, цілком серйозно вимагає,щоб її вважали наукою;

  2) десцієнцізація науки, яка досягла дуже високого рівня, дискретизаціїй деструкції дослідницького ремесла. Отже, без скрупульозно дослідженняджерел можна обійтися, бо історіографічна творчість зводиться до порівняннярізноманітних інтерпретацій явищ і подій, а не для визначення чи утвореннятієї інтерпретації, яка була б найадекватнішою джерелам. Автор має вишукатисобі те, що суб'єктивно йому найбільше підходить. Навіть якщо при цьомутреба застосовувати різні фальсіфікаторські прийоми: замовчування,перекручування відомостей про факти і процеси. Тим паче, що сцієнтічністьнауки можна замінити заідеологізованою і заполітизованою концептуальнотеоретичною історією, грунтуючись при цьому на постмодерністській філософіїісторії. В результаті здійснюється звичайна белетрізація історії, виведенняїї зі складу гуманітарних наук, зрівняння її з художньою літературою доцього й ненайкращого рівня, що має пропагувати або проілюструвати якусьзгори прийняту тезу чи ідею;

  3) дискредитація макроісторії на користь мікроісторії. Частинаісториків та псевдоісторіків сприйняла це з ентузіазмом, бо зайняттяоб'єктивною, широкопланова історією, адекватною джерелам, універсальною --у часі та просторі - макроісторією стало не лише важким, таким, що вимагаєбагато праці й часу, але й часто-густо небажаним, отже, нефінансованім, атакож небезпечним,. особливо щодо новітньої історії. Відбулося фіктивнепоширення меж історії за рахунок мікроісторії, яку досліджувати легше ізручніше. Але, насправді, й раніше, до виникнення постмодернізму II, ще при
  «Традиційній» історіографії, будь-яких табу на тематику не було. Історіюзапахів Ален Корбей (Corbin, «Le miasme et la jonquille. L'odorat et
  I'imaginaire social: 18E-19e siecles »[« Сморід і жонкіль. Нюх і суспільніуявлення XVIII-XIX ст. »], 1982; жовта жонкіль - це квітка з родининарцисів) міг написати також раніше. Зрозуміло, що сумування до купи навітьсотень мікроісторій не дасть у результаті хоча б одну макроісторію. Справа,однак, не в цьому, а в тому, щоб під приводом захоплення мікроісторієювідійти відмакроісторічніх аналітично-синтетичних досліджень;

  4) надання переваги фраґментарнім або незавершеним працям, у якихвисвітлення явищ, подій, процесів продумано не доводиться до завершення,сюжетна лінія свідомо обривається, бо, мовляв, погляд на цілість, нарозвиток від початку до кінця не є обов'язковою вимогою для історика;

  5) вишукування позасоціальніх і позаполітічніх причин для поясненнясоціальних явищ (отруєння населення ЛСД - спориш - подається як основнапричина Французької революції; українські голодомори-наслідок стихійноголиха); запровадження математізації історії (абсурдний образ історіїлюдства, стисненим до десяти сторіч) у трактатах Анатолія Фоменка з Москви,експериментування з історією в роді гри «що би було, як би було», не так якнасправді було, а цілком інакше. У такий спосіб проявляється нахил добезцільного і безплідного конструювання неіснуючої історії, бажання доутворення контрфактічніх моделей не у вигляді дослідницького методу
  (наприклад, при історико-демографічних дослідженнях для визначення дефіцитунаселення внаслідок епідемії, воєн, масового терору, голодомору), а яксуб'єктивне маніпулювання ідеєю, що історія могла розвиватися інакше. Ну,але насправді чомусь інакше не розвивалася. Зрозуміло, що такеконструювання неіснуючої історїї проводиться з точки зору сучасноїідеологізації та політизації;

  6) проголошення кінця історії та історіографії. Це якраз цілком новеявище, бо був Ґеорг-Фрідріг-Вільгельм Геґель зі своїм «історія нікого ненавчила », тому вона непотрібна, були Карл Маркс і Енгельс Фрідріг знеісторічнімі націями, націями без історії, врешті є Френсіс Фукуяма, щооголосив кінець історії, бо є американська демократія, далі якої людствувже нікуди іти (його «The End of History and the Last Man» [ «Кінець історіїта остання людина »], 1992). У даному випадку замовник «кінця історії»прозорий;

  7) зведення історичної методики до дослідження тексту з намаганнямвикриття його, нібито, завжди прихованого змісту. Це без попередньоїкритики тексту (бо, може, деякі тексти досліджувати не варто або непотрібно) і без згадки про те, що багатошаровість і багатоступеневістьтекстів відомі давно, а відроджене в удосконалення вигляді, наприклад, відчасів структуралізму. Та вивчення тексту перетворюється на самоціль зявними ознакамілінґвістічного детермінізму, тим паче, що таке дослідженнятексту ведеться дуже часто з відривом від історичного контексту. Упостмодерністському (з точки зору постмодернізму II) дослідженні текстувідбилася також спадщина постмодернізму І, коли виникла практика писатиЕзоповою мовою;

  8) заперечення достовірності історичних знань з позицій крайньогорелятивізму та з ігноруванням того, що така філософська і методологічнапроблема існує та розглядається від початків виникнення теорії пізнання,отже, ще від античних часів;

  9) рішуче і безапеляційне руйнування національної історії, зокрема,тих націй, які XIX ст. визначили неісторічнімі. Навіть у тих випадках, колизаперечення національної історії абсолютно суперечить принциповімікроісторії (нещодавно страшні звинувачення викликала написана Мігаелем
  Каснер «Baskische Geschichle» [ «Баскійська історія»], 1997, бо в ній,нібито, викладається і вихваляється історія тероризму, хоч це явище справдівідповідає змістові історії невеликого народу в найновіших часах);

  10) проголошення темами табу історії національно-визвольних рухів,соціальних революцій, заворушень, повстань, бунтів. Почерк замовників такожу цьому випадку зрозумілий.

  Про інші віддаленіші наслідки і результати інвазії постмодернізму II
  (до речі, не вважаю за хворобу на загал шизофренії, а добре продуманою іпослідовно інспірованою дією) на історичну науку тут говорити не буду. Такяк і про те, кого конкретно в Україні треба вважати послідовником чипровісником постмодернізму II в історіографії (представників постмодернізму
  І вистачає і вони продовжують свою деконструкцію) незалежно від того, чи ціпослідовники використовують вивіску постмодернізму, чи від неївідмовляються.

  В Україні спостерігаємо також таке явище, коли прихильникипостмодернізму II, усвідомлюючи його хиби та слабкі сторони, намагаються вбудь-який спосіб облагородити течію, приписуючи ті здобутки, до якихпостмодернізм II, не має жодного відношення. Тому треба відкинути деякінаївні твердження, наприклад, що лише постмодернізм звернув увагу на «нову»мікроісторічну тематику; що інтердісціплінарні дослідження - не здобутокпостмодернізму II; що до його заслуг належить голібокій джерелознавчийаналіз. Постмодернізмові II для порятунку його репутації додають такіпозитивні риси, яких у нього ніколи не було. Компаратівізм - це не винахідпостмодернізму II, а етнології середини XIX ст. Синтезування історичногопроцесу постмодернізм II уникає за будь-яку ціну, постмодернізм II не маввідношення до виникнення структуралізму. Він, постмодернізм, як вжепідкреслювалося вище, не мав і не має жодних заслуг в ділянці виникненнянових методів історичних досліджень. Очевидно, треба мати чітке уявлення,що справді дали, а чого не дали і дати не могли постмодернізм І та П.

  Необхідно врешті відзначити, що постмодетністські позиції) руйнують чинамагаються зруйнувати - не лише історичну науку. Постмодерністський підхідавтоматично ставить під сумнів ряд практичних буденних справ тих, у яких єелементи історизму.

  ВИСНОВОК

  На закінчення можна сказати, що Постмодерністська філософія історіїсама не здатна зруйнувати «традиційну» історичну науку також черезнездатність філософів історії написати «свою», власну, постмодерністську,хоча б мікроскопічну, мікроісторію як зразок та еталон для вивчення інаслідування, але може велику частину зусиль істориків звести на Манівці,так як це трапилося при постмодернізмі І. Та не треба поспішати ззагальними оптимістичними висновками. Постмодернізм у заключних ланкахсвого розвитку в політиці й економіці - уже довів до глибоких деструктивнихзмін, до відновлення тенденцій утворення нових або реставрації старихімперій, тепер знову в глобальних вимірах, до реального поділу на історичніта неісторічні нації, тобто такі, що нездатні самостійно вирішувати своюдолю та утворювати незалежні держави. Тому ними треба керувати і зновувключати в імперські структури.

  Де опиниться Україна? Запитання поки що без відповіді. Але завідсутності опору інтелектуальної еліти відповідь можна передбачити.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !