ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Походження давньоруської держави
       

   

  Історія

  РЕФЕРАТ

  НА ТЕМУ: Походження давньоруської держави.

  Спірні проблеми та теорії.

  МОСКВА

  1999


  Введення.

  Звідки і коли взяла свій початок древня Русь? На ціпитання до цих пір немає точних і однозначних відповідей. Та й звідки їмвзятися, якщо вся давньо-російська історія побудована на підставі практично однієї тільки "Повісті временних літ". Причому не оригіналу, а пізніхсписків, які повторюють оригінал не на сто відсотків. Те ж можнасказати і про історію інших народів, але ж різні згадка про Русьприсутні і в їх літописах. Через це виникло і продовжує виникатибезліч різних теорій щодо справжньої історії російської.

  Існують різні підходи до виділення часових рамокдавньоруської цивілізації. Одні дослідники починають з появидавньоруської держави в IX столітті, інші - з хрещення Русі в 988році, третя - з перших державних утворень у східних слов'ян у VIстолітті. Згідно О. Платонову: російська цивілізація - одна з найдавнішихдуховних цивілізацій світу, базові цінності, якою склалися задовго доприйняття християнства. У 1980 році А. Т. Фоменко спробував спростуватитрадиційну "скалігеровскую" хронологію, спираючись на математико -статистичні викладки і відбиті в древніх джерелах спостереженнянебесних явищ. Він висунув припущення про те, що вона невірна, аотже помиляється і вся світова історична наука, що базується націєї хронології.

  В. О. Ключевський писав: "У нашій історичній літературіпереважають два різні погляди на початок нашої історії ". Один з нихвикладено німецьким вченим Шлецера, який вважав, що до половини IX століття
  , Тобто до приходу варягів, на величезному просторі від Новгорода до Києвавсе було дико й пусто, покрито мороком: тут жили лю-ди, але без правління,
  "Подібно до звірів і птахів сповнюються їх лісу". І тільки в першій половині
  IX століття варягами зі Скандинавії сюди були занесені перші зачаткигромадянськості. Інший погляд, є повною протилежністюперше. Він отримав своє розповсюдження набагато пізніше, в XIX столітті.
  "Найбільш повне вираження його можна знайти в творах професорів
  Московського університету Бєляєва і Забєліна. Ось основні риси їх погляду:
  "Східні слов'яни споконвіку жили там, де їх знає наша Початковалітопис; тут, в межах російської рівнини вони оселилися, може бути, щеза кілька століть до Р.Х. "(В. О. Ключевський).

  В даний час доктором філософських наук В. Н. Дьомінимвисунута оригінальна теорія про існування за багато десятків тисячолітьдо н.е. держави, що був прабатьківщиною єдиного стародавнього народу,
  Гіпербореї. Теорія заснована на філологічних, археологічних та літописнихдослідженнях і Русі відводиться в ній чимало місця.


  2. Історія російської літопису.

  Головне джерело наших знань про давньої Русі - середньовічнілітописі. В архівах, бібліотеках та музеях їх налічується кілька сотень,але по суті це одна книга, яку писали сотні авторів, почавши свійпраця в 9 столітті і закінчивши його через сім століть.

  Літопису були загальноросійськими ( "Повість минулих літ") і місцевими
  ( "Новгородські літописи"). Літописи збереглися головним чином у пізніхсписках.

  Першим почав вивчати літопису В. Н. Татищев. Задумавши створитисвою грандіозну "Історію Російську", він звернувся до всіх відомих вйого час літописами, розшукав багато нових пам'ятників. Після В. Н. Татіщевавивченням літописів, конкретно "Повість временних літ" займався А. Шльоцер.
  Якщо В. Н. Татіщев працював "вшир", поєднуючи додаткові відомості багатьохсписків в одному тексті і, ніби йдучи слідами древнього літописця-сводчіка,то О. Шльоцер працював "вглиб", виявляючи в самому тексті масу описок, помилок,неточностей. Обидва дослідних підходу при всьому своєму зовнішньому відмінностімали схожість в одному: в науці закріплювалася думку про непервоначальномвигляді, в якому до нас дійшла "Повість временних літ". Це і євелика заслуга обох чудових істориків. Наступний великий крок бувзроблений відомим археографом П. М. стравами. І В. Н. Татищев і А. Шльоцеруявляли собі "Повість временних літ", як створення одноголітописця, в даному випадку Нестора. П. М. Буд висловив зовсім новийпогляд на літопис, як на зведення декількох більш ранніх літописів і такимисклепіннями став вважати все що дійшли до нас літописі. Тим самим він відкрившлях не тільки до більш правильному з методичної точки зорудослідження дійшли до нас літописів і склепінь, які не дійшли до нас усвоєму первісному вигляді. Надзвичайно важливим був наступний крок, зроблений
  А. А. Шахматова, який показав, що кожен з літописних зведень, починаючи з
  11 століття і закінчуючи 16 століттям, не випадковий конгломерат різнорідних літописнихджерел, а історичний твір зі своєї власної політичноїпозицією, що продиктована місцем і часом створення. Так іс-торіюлітописання він пов'язав з історією країни. Виникла можливістьвзаємоперевірки історії країни, історією джерела. Дані джерелознавствастали не самоціллю, а найважливішим підмогою у відтворенні картиниісторичного розвитку всього народу. І тепер, приступаючи до вивчення тогоабо іншого періоду, перш за все прагнуть проаналізувати питання про те,яким чином літопис і її відомості пов'язані з реальною дійсністю.
  Так само великий внесок у вивчення історії російського літописання внеслитакі чудові вчені, як: В. М. Істрін, А. Н. Насонов, А. А. Лихачов,
  М.П.По-годин і багато інших.

  Існує дві основні гіпотези щодо "Повістівременних літ ". Першим ми розглянемо гіпотезу А. А. Шахматова.

  Історія виникнення початковій руському літописі привертала досебе увагу не одного покоління російських учених, починаючи з В. М. Татіщева.
  Однак тільки академіку А. А. Шахматову вдалося на початку нинішнього сторіччявирішити питання про склад, джерел та редакціях "Повісті".
  Результати його досліджень викладені в роботах "розвідку про найдавнішихруських літописних зведеннях "(1908 рік.) і" Повість временних літ "(1916рік. ). У 1039 році в Києві заснували метрополію-самостійнуорганізацію. При дворі митрополита був створений Найдавніший Київський звід,доведений до 1037 року. Це зведення, припускав А. А. Шахматов, виник наоснові грецьких перекладних хронік та місцевого фольклорні матеріалу. У
  Новгороді в 1036г. створюється Новгородська літопис, на основі якої в
  1050г. виникає Давній Новгородський звід. У 1073г. чернець Києво-Печерськогомонастиря Нестор Великий, використовуючи найдавніший Київський звід, склавперший Києво-Печерський звід, куди включив історичні події,сталися після смерті Ярослава Мудрого (1054г.). На підставіперший Києво-Печерського та Новгородського зводу створюється друга Києво-
  Печерський склепіння. Автор другу Києво-Печерського зводу доповнив своїджерела матеріалами грецьких хронографів. Другий Києво-Печерський звід іпослужив основою "Повісті временних літ", перша редакція якої буластворена у 1113 році ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором, другийредакція - ігуменом Видубицького монастиря Сильвестром у 1116 році і третім
  - Невідомим автором в тому ж монастирі в 1118 році.

  Цікаві уточнення гіпотези А. А. Шахматова зроблені радянськимдослідником Д. С. Ліхачовим. Він відкинув можливість існування в
  1039г. Найдавнішого Київського зводу і зв'язав історію виникненнялітописання з конкретною боротьбою, яку вело Київська держава в 30 -
  50 роках 11 століття проти політичних і релігійних домагань
  Візантійської імперії. Візантія прагнула перетворити церкву в своюполітичну агентуру, що загрожувало самостійності Російської держави.
  Особливої напруги боротьба Русі з Візантією досягає в середині 11 століття.
  Політична боротьба Русі з Візантією переходить у відкрите збройнезіткнення: в 1050г. Ярослав посилає війська на Константинополь учолі зі своїм сином Володимиром. Хоча похід Володимира закінчивсяпоразкою, Ярослав в 1051г. зводить на митрополичий престол російськоїсвященика Іларіона. Це ще більше зміцнило і згуртувало російськедержава. Дослідник припускає, що в 30-40 роки в 11 столітті порозпорядженням Ярослава Мудрого була зроблена запис усних народнихісторичних переказів про поширення християнства. Цей цикл послуживмайбутньої основою літописі. Д. С. Ліхачов припускає, що "Сказання пропервинному розповсюдженні хрістьянства на Русі "були записанікнижниками Київської митрополії при Софійському соборі. Очевидно, підвпливом великодніх хронологічних таблиць-пасхалій, що складаються вмонастирі, Никон зрадив своєму оповіданню форму погодних записів - "політах ". У створений близько 1073г. перший Києво-Печерський звід Никонвключив велику кількість сказань про перших росіян, їх численнихпоходах на Царгород. Завдяки цьому звід 1073г. набув ще більшантівізантійскую спрямованість. У "Сказання про розповсюдженняхрістьянства "Нікон надав літопису політичну гостроту. Таким чиномперший Києво-Печерський звід з'явився виразником народних ідей. Після смерті
  Никона роботи над літописом безперервно тривали в стінах Києво-
  Печерського монастиря, і в 1095 році з'явився другий Києво-Печерський склепіння.
  Другий Києво-Печерський звід продовжував пропаганду ідей єдності руськоїземлі, розпочату Никоном. У цьому зводі також різко засуджуються князівськіміжусобиці. Далі в інтересах Святополка на основі другого Києво-
  Печерського зводу Нестором створюється перша редакція "Повісті минулихроків ". За Володимира Мономаха, ігумен Сильвестр за дорученням великого князяу 1116 році становить другу редакцію "Повісті временних літ". Цяредакція дійшла до нас у складі Лаврентіївському літописі. У 1118 в
  Видубицькому монастирі невідомим автором була створена третя редакція
  "Повісті временних літ". Вона була доведена до 1117г. Ця редакція кращевсього збереглася в Іпатіївському літописі.


  1. Норманська теорія.

  Норманська теорія - один з найважливіших дискус-Сіону аспектівісторії Російської держави. Сама по собі ця теорія є варварською по відношенню до нашої історії і до її витоків зокрема. Практично наоснові цієї теорії всієї російської нації ставилася якась другорядність,начебто на достовірних фактах російського народу приписувалася страшнанеспроможність навіть у суто національних питаннях. Прикро, що наПротягом десятків років норманістская точка зору походження Русіміцно була в історичній науці на правах абсолютно точною інепогрішною теорії. Причому серед ярих прихильників норманської теорії,крім зарубіжних істориків, етнографів, було безліч і вітчизнянихвчених. Цей прикрий для Росії космополітизм цілком наочнодемонструє, що довгий час позиції норманської теорії в науці взагалібули міцні і непохитні. Лише з другої половини нашого століття норманізмувтратив свої позиції в науці. В даний час еталоном єтвердження, що Норманська теорія не має під собою грунту і в коренінеправильна. Втім, і та, й інша точка зору повинна бути підтвердженадоказами. Протягом всієї боротьби норманістів і антінорманістовперший і займалися пошуком цих самих доказів, частосфабріковивая їх, а інші намагалися довести безпідставність припущень ітеорій, які виводяться норманістів.

  Згідно норманської теорії, заснованої не неправильнотлумаченні російських літописів, Київська Русь була створена шведськимивікінгами, підпорядкувавши східно-слов'янські племена і що склалипанівний клас староруського суспільства, на чолі з князями-
  Рюриковичами. Що ж стало каменем спотикання? Поза сумнівом, стаття в
  "Повісті временних літ", датована 6370-м роком, що в перекладі назагальноприйнятий календар - рік 862-й: "В літо 6370. Із'гнаша Варяги за море,і не даша їм данини, і почата самі в собе володіти, і не бе в них правди, ів'ста рід на рід, і почата воевати самі на ся. І реша самі в собі:
  "пошукаємо собе князя, іже би володел нами і судив по праву". І ідоша за Моркдо варягів, до Русі; сице бо критті звахуся Варязі Русь, яко се дркзіізвуться Свіе, друзии ж Урмань, Ан'гляне, друзии Г'те, тако і сі. Реша Русі
  Чудь, і Словенія, і Кривичі вси: "земля наша велика і багата, а наряду вній немає, та поиде княжити і володіти нами. І із'брашася 3 брати з пологисвоїми, і пояша по собе всю Русь, і пріідоша до Словенія першою, і срубішагородъ Ладогу, і седе в Ладозе старий Рюрик, а другий, Синеус, на Белі -озері, а третій Ізбрьсте, Трувор'. І від тех' варяг' прозвася Руськаземля ..."

  Цей уривок зі статті в ПВЛ, прийнятий на віру поруч істориків, і поклав початок побудови норманської концепції походження Російськогодержави. Норманнський теорія містить у собі два загальновідомих пункту:по-перше, норманістів стверджують, що прийшли варяги є скандинави івони практично створили державу, що місцевому населенню було непід силу, і, по-друге, варяги зробили величезний культурний вплив насхідних слов'ян. Загальний зміст норманської теорії абсолютно ясне:скандинави створили російський народ, подарували йому державність,культуру, разом з тим підпорядкувавши його собі.

  Хоча дане побудову було вперше згадано упорядникомлітопису і з тих пір протягом шести століть звичайно включалося в усітвори з історії Росії, загальновідомо, що офіційне розповсюдженнянорманських теорія отримала в 30-40-ті роки XVIII століття за часів
  "біронівщини", коли багато вищі посади при дворі були зайнятінімецькими дворянами. Природно, що і весь перший склад Академії Наукбув укомплектований німецькими вченими. Вважається, що створили цю теоріюнімецькі вчені Байер і Міллер під впливом політичної обстановки.
  Трохи пізніше цю теорію розвинув Шлетцер. На опублікування теорії миттєвозреагували деякі російські вчені, особливо М. В. Ломоносов. Треба думати, що ця реакція була викликана природним почуттям ущемленоїгідності. Дійсно, будь-який російський чоловік повинен був сприйнятицю теорію як особисту образу і як зневага до російської нації, вособливості такі люди, як Ломоносов. Саме тоді почалася суперечка занорманської проблеми. Заковика в тому, що противники норманської концепціїне могли спростувати постулати даної теорії з-за того, що з самого початкустояли на невірних позиціях, визнаючи достовірність літописної розповіді -першоджерела, і сперечалися лише про етнічну приналежність слов'ян.

  норманістів наполягають на тому, що терміном "русь" позначалисясаме скандинави, а їхні супротивники готові були прийняти будь-яку версію, лишеб не дати норманістів фору. Антінорманісти готові були говорити пролитовців, готів, хазарах і багатьох інших народів. Зрозуміло, що з такимпідходом до вирішення проблеми антінорманісти не могли розраховувати наперемогу в цій суперечці. Як наслідок, до кінця XIX століття явнотривала суперечка привів до помітного перевазі норманістів. Кількістьприхильників норманської теорії виросло, а полеміка з боку їхсупротивників стала слабшати. На провідну роль у розгляді цього питаннявисунувся норманістів Вільгельм Томсен. Після того, як в Росії в 1891р.була опублікована його робота "Початок Російської держави", де були знайбільшою повнотою і ясністю сформульовані основні аргументи накористь норманської теорії, багато російські історики прийшли до думки, щонорманської походження Русі можна вважати доведеним. І хочаантінорманісти продовжували свою полеміку, більшість представниківофіційної науки встало на норманістскіе позиції. У вченого середовищівстановилося уявлення про що сталася в результаті опублікування роботи
  Томс перемозі норманістіческой концепції історії Давньої Русі. Прямаполеміка проти норманізму майже припинилася. Так, А. Е. Пресняковвважав, що "норманістіческая теорія походження Російської державиміцно увійшла в інвентар наукової російської історії ". Також основніположення норманської теорії, тобто норманської завоювання, провідну рольскандинавів у створенні Давньоруської держави визнавало переважнабільшість радянських вчених, зокрема М. М. Покровський та І. А. Рожков. Задумку останнього на Русі "держава утворилася шляхом завое-ваний,зроблених Рюриком і особливо Олегом ". Цей вислів як не можна кращеілюструє становище, що склалося в російській науці в той час.

  Треба відзначити, що в XVIII початку XX століття західно-європейськіісторики визнавали тезу про заснування скандинавами Стародавньої Русі, алеспеціально цією проблемою не займав?? сь. Протягом майже двох століть на Заході було всього кілька вчених-норманістів, крім уже зазначеного
  В. Томсен можна назвати Т. Арне. Положення змінилося лише в двадцятихроки нашого століття. Тоді до Росії, що вже встигла стати радянської, різкозріс інтерес. Це позначилося і на трактуванні російської історії. Сталопублікуватися безліч праць з історії Росії. Перш за все повинна бутиназвана книга великого вченого А. А. Шахматова, присвячена проблемампоходження слов'янства, російського народу і Російської держави.
  Відношення Шахматова до норманської проблеми завжди було складним. Об'єктивнойого праці з історії літописання відіграли важливу роль у критиці норманізму іпідірвали одну з основ норманської теорії. На підставі тексто -логічного аналізу літопису, їм встановлено пізній і недостовірнийхарактер розповіді про покликання варязьких князів. Але разом з тим він, які переважна більшість російських учених того часу, стояв нанорманістскіх позиціях! Він намагався в рамках своєї побудови узгодитисуперечливі свідчення Початковою літописи і неросійських джерел пронайдавнішому періоді історії Русі. Виникнення державності на Русіуявлялося Шахматову послідовним появою у Східній Європітрьох скандинавських держав і як результат боротьби між ними. Тут мипереходимо до якоїсь концепції, чітко визна-ленній і трохи більш приватною,ніж раніше описані. Отже, за Шахматову, перша держава скандинавівбуло створено прийшли з-за моря норманнами-руссю на початку IX століття в
  Пріільменье, в районі майбутньої Старої Руси. Саме воно було "російськоюкаганатом ", відомим за записом 839 року в Бертинській анналах. Звідси в
  840-ті роки норманських русь рушила на південь, у Подніпров'ї, і створила тамдругий норманської держава з центром у Києві. У 860-і роки північнісхіднослов'янські племена повстали і вигнали норманів і русь, а потімзапросили до себе зі Швеції нове варязьке військо, яка створила третійнорманської-варязьке держава на чолі з Рюриком. Таким чином, мибачимо, що варяги, друга хвиля скандинавських прибульців, почали боротьбу зраніше що прийшла до Східної Європи норманської руссю; перемогловарязьке військо, яке об'єднало Новгородську та Київську землю в одневарязьке держава, що прийняла від переможених київських норманів ім'я
  "Русь". Сама назва "Русь" Шахматов виробляв від фінською слова
  "руотсі" - позначення шведів та Швеції. C іншого боку, В. А. Пархоменкопоказав, що висловлена Шахматова гіпотеза занадто складна, надумана ідалека від фактичної основи письмових джерел.

  Також великим норманістскім твором, що з'явилися в нашійісторіографії в 20-і роки, була книга П. П. Смирнова "Волзький шлях і стародавніруси ". Широко використовуючи звістки арабських письменників IX-XI ст., Смирновстав шукати місце виникнення Давньоруської держави не на шляху "з варяг у греки", як це робилося усіма попередніми істориками, а наволзькому шляху з Балтики по Волзі до Каспійського моря. Згідно з концепцією
  Смирнова, на Середній Волзі в першій половині IX ст. cложілось першимдержава, створена руссю - "російська каганат". На Середній Волзі Смирновшукав "три центри Русі", що згадуються в арабських джерелах IX-Xвв. Усередині IX століття, не витримавши натиску угрів, нормани-руси з Поволжяпішли до Швеції і вже звідти після "покликання варягів" знову переселилися в
  Східну Європу, на цей раз в Новгородську землю. Нова будовавийшло оригінальним, але не переконливим і не була підтримана навітьприхильниками норманської школи. Далі в розвитку суперечки між прихильникаминорманської теорії та антінорманістамі відбулися кардинальні зміни.
  Це було викликано деякими сплеском активності антінорманістского навчання,який стався на рубежі 30-х років. На зміну вченим старої школиприходили вчені молодого покоління. Але аж до середини 30-х років уосновної маси істориків зберігалося уявлення про те, щонорманський питання вже давно вирішене в норманістском дусі. Першими зантінорманістіческімі ідеями виступили археологи, що направили свою критикупроти положень концепції шведського археолога Т. Арне, що опублікував своюроботу "Швеція і Схід". Археологічні дослідження росіянархеологів 30-х років дали свої матеріали, що суперечать концепції Арне.
  Обгрунтовується Арне на археологічному матеріалі теорія норманськоїколонізації руських земель отримала, як не дивно, в наступнідесятиліття підтримку з боку мовознавців. Була зроблена спроба придопомогою аналізу топоніміки Новгородської землі підтвердити існування вцих місцях значного числа норманських колоній. Це новітнєнорманістское побудувати-ение було піддано критичному розбору А.
  Ридзевской, якою була висловлена думка про важливість, при вивченні цієїпроблеми, враховувати не тільки міжнаціональні, а й соціальні відносини на
  Русі. Однак ці критичні виступи ще не змінювали загальної картини.
  Названий вчений, як, втім, і інші російські дослідники, виступалипроти окремих норманістскіх положень, а не проти всієї теорії в цілому.

  Після війни в науці сталося те, що й мало статися:полеміка радянської науки з норманізму стала перебудовуватися, від боротьби звченими побудовами минулого століття почали переходити до конкретної критикинині існуючих і розвиваються норманістскіх концепцій, до критикисучасного норманізму, як одного з головних течій зарубіжної науки.

  На той час у норманістской історіографії існувалочотири основні теорії:

  1) Теорія завоювання: Давньоруська держава була, згідно з цієютеорії, створено норманами, завоювали східнослов'янські земліщо встановили своє панування над місцевим населенням. Це найстаріша інайбільш вигідна для норманістів точка зору, тому що саме вонадоводить "другорядність" російської нації.

  2) Теорія норманської колонізації, що належить Т. Арне. Саме віндоводив існування в Давній Русі скандинавських колоній. Норманістівстверджують, що варязькі колонії були реальною основою для встановленняпанування норманів над східними слов'янами.

  3) Теорія політичної зв'язку Шведського королівства з Російськоюдержавою. З усіх теорій ця теорія стоїть осібно з-за їїфантастичності, не підкріплену жодними фактами. Ця теорія належитьтакож Т. Арне і може претендувати лише на роль не дуже вдалого жарту, так -як є просто вигаданою з голови.

  4) Теорія, визнавала класову структуру Давньої Русі IX-XI ст. іпанівний клас як створені варягами. Відповідно до неї, вищий клас на
  Русі був створений варягами і складався з них. Створення норманнамипануючого класу більшістю авторів розглядається як прямийрезультат норманського завоювання Русі. Прихильником цієї ідеї був
  А.Стендер-Петерсен. Він стверджував, що поява норманів на Русі далопоштовх до розвитку державності. Норманни - необхідний зовнішній
  "імпульс", без якого держава на Русі ніколи б не виникло.

  2. Що кажуть антінорманісти.

  "Немає нічого важче, як викорінювати омани, існуючістоліттями. До таких помилок належить і так звана "Норманська"теорія, згідно якої існувало німецьке плем'я Русь, яке йстворило державність, культуру і навіть передало своє ім'я томудержаві, яке стало називатися Руссю, а пізніше Росією. Незважаючи нате, що останнім часом з'явилися книги, брошури, численніжурнальні та газетні статті, в яких неспроможність норманської теоріїдоведена незаперечно, незважаючи на те, що ця теорія зовсім відкинутав країні, про яку йде мова, - до цих пір знаходяться автори чи розв'язнілектори, що повторюють все ту ж нав'язлива в зубах історію про покликаннягерманців, що слово "Русь" походить від "руотсі", про панування германцівнад Руссю, про варязьких князівствах на Волзі, Камі і т. д. "
  (С. Парамонов (Лісний).

  Згідно антінорманской теорії, "варяги", що з'явилися на Русь,були за національністю слов'янами та запрошені в Новгород тому, щочоловіча лінія стародавньої слов'янської новгородської династії згасла. Вони ж булипредставниками її жіночій лінії - онуками останнього новгородського князя
  Гостомисла від його середньої дочки, що вийшла заміж за слов'янського князя на
  Заході. Закликали своїх - слов'ян, а не чужих - германців. Ніякоїсуттєвої ролі у створенні державності, культури і т. д. Стародавньої
  Русі германці не зіграли. І державність, і культура були свої,створені ще століттями до цього своїми руками. Вже в 2-й половині IX століття в
  Східній Європі існувало два великих слов'янських держави -
  Новгородське (Руссю ще не називалося) і Київське (що носила ім'я Русі).
  Ці держави мали своїх князів, свої династії, свою власну,досить високу культуру і широкі зв'язки в Європі: у Новгороді відміннознали, що робиться на Ельбі, Дунаї, Дніпрі і на Дону. Поданняколишніх істориків про дикості тогочасних русів є й справді дикими посвоєму невідповідності з дійсністю.

  Так що ж все-таки говорить літопис? Почнемо з класичного:
  "Земля наша велика і багата, а вбрання в ній немає, та підете княжити іволодіти нами ". Так говорили посланці північних племен братів-варягів учолі з Рюриком. Зрозуміли (і перевели всюди) так: "а порядку в ній немає". Чи нетільки невірно переклали, а й звели ці слова в принцип всієї нації,створили свого роду "кредо", що русів органічно властивий безлад.
  Звідси пішло подальше самооплевиваніе і самоприниження, які буквальноувійшли в плоть і кров. А тим часом у літописі стоїть зовсім інше,сказано: "а наряду в ній немає". Наряд - зовсім не означає "порядок", а
  "Влада", "управління", "наказ". У нашій мові до цих пір ще існуєвираз "вбрання на дрова", "вбрання на квартиру" і т. д. Це означаєрозпорядження на видачу дров, квартири і т. д. Посланці сказали братам -варягів: "Земля наша велика і багата, а управління в ній немає, приходьтекняжити і володіти нами ". Що це саме так, видно з того, що в деякихсписках літописів замість слів "а наряду в ній немає" стоїть "а нарядніка в нійнемає ". Стає видно те, що стоїть за цими словами: князь помер,спадкоємців немає, влада відсутня, в наявності чвари - посланці їдутьзапрошувати нового князя. Нарешті, не можна ж відмовляти нашим предкам в думці:ну, хто скаже, що земля наша велика і багата, а все безладно? Аджеякщо б дійсно було так, то у них вистачило б кмітливості НЕвідлякувати кандидатів в князі заявою, що вони запрошують їх до країни,де панує безлад. Вже на підставі цього прикладу можна сказати,що наші історики, не знали досить добре значення древніх російських сліві не вдумувалися в реальність минулого. Нашу історію почали писати німці,які навіть взагалі не знали або погано знали російську мову. А за ними, якза незаперечним авторитетом, пішло і пішло: "порядку в ній немає".

  Заглянемо в початок фрази: "Вирішувати Русь, Чюдь, Словенія і Кривичі івси: "земля наша велика ..." В інших списках сказано: "Вирішувати Русі ..." Аджепосланці попрямували до Русі і сказали до неї (Русі) - далі йдеперерахування племен послали. Слід також виправити слово "вси". Наперший погляд здається, що під цим літописець розуміє "і всі іншіплемена ". Насправді ж, як це видно з порівняння з багатьма списками,тут згадувалося плем'я "весь". Приклад показує, що навіть, здавалося б,абсолютно ясний зміст уривка все ж таки потребує звірення списків.

  Наступний уривок: "І ідоша за море до варягів, до Русі. Сице боУрмань (норвежці), Англяне (англи), друзі Готі (готами), тако і сі ".
  Хіба звідси не видно, що варягами називався не окремий народ, а групапівнічних народів, включаючи і англів? Поняття "варяг" носило збірнийхарактер, означаючи НЕ націю, а професію. Молодь цих бідних природоюнародів продавала свою кров за гроші, за професію варяга, тобто найманоговоїна. З уривка випливає, що посланці північних племен вирушили уусякому разі не до шведів, не до норвежцям, не до Англії і не до готів, асаме до Русі. А нас вже кілька століть запевняють, що посланціпопрямували до Скандинавії. Тим часом ніякого племені Русь у Скандинавії ніодним джерелом не відзначено. Літописець сказав: "за море", але це неозначало - до Скандинавії. Поїхати до Данії або західну Німеччину означало теж - "за море". І дійсно, в Ермітажний та ін списках новгородськогопоходження сказано: "І ізбрашася від німець 3 брати з пологи своїми".
  Ніколи жителів Скандинавського півострова німцями слов'яни не називали. Ценазва застосовувалася лише до германцям материка. Та й сказано "від
  Німець ", а це означає всього-на-всього" з Німецької землі ", але не" три братанімця ". Таким чином, дані літопису показують, що плем'я Русь требашукати десь на материку, проте безумовно не в Скандинавії. Поняття
  "Варяги" і поняття "руси" ясно різнилися в літописі: "варяги" - ценаймана, багато-національне військо із Західної Європи, "русь" - цепереважно мешканці Київської держави, і лише після, коли Київ ставстолицею всіх східних племен, назва це стало поступово захоплювати іінші племена. У варягів не було національного обличчя - це буларізношерста маса найманців-прибульців, протиставляється місцевимплеменам, що це було збірне, професійне ім'я, і тільки.
  Норманістів схильні вважати, що всі ці наведені згадки про варягівстосуються іноземців-правителів, завойовників або, у всякому разі,керівників Русі, що зникнення їх з російської горизонту пояснюєтьсязлиттям їх із слов'янським населенням країни. На ділі ж це не так: варягиіснували на Русі до тих пір, поки була потреба в найманих військах. Яктільки вона зникла, варягів перестали наймати і ім'я їх вийшло з ужитку на
  Русі.

  А ось що говорить нам літопис про появу назви російськоїземлі: "І од тих (варяг) прозвася Руська земля, Ноугородці, ти суть людье
  Новгородці від роду варязького, преже бо беша Словенія "(Лавр. років., Вид. 1872,стор 19). Д.С. Лихачов в академічному виданні (1950) переклав це так: "Іод тих варягів назву Руська земля. Новгородці ж - ті люди відварязького роду, а спершу були слов'янами ".
  Але як могли бути новгородці людьми від варязького роду, за старих часівколишні слов'янами? Адже не можуть китайці стати французами або навпаки.
  Пояснюється зіпсований уривок без зусиль. Перш за все вираз "відварязького роду "є формою стародавнього орудного відмінка: не говорили
  "Варягами", а "від варяг". У розглядуваної уривку ця форма використана дварази. Кінець фрази (однаковий в усіх списках) абсолютно ясне: новгородцістали називатися новоприбулими варягами Руссю, а до цього вони називалисясловенами. І ось чому це перейменування сталося: Рюрик і його дружинамали потребу в якомусь одному слові для позначення більше десятка племен,які були ними очолені, для них новгородці, що звав самі себе
  "Словенами", мало відрізнялися від "кривичів", "Руси" та інших східнихслов'янських племен. Для них це було одне плем'я, яке вони назвали післятого, як сіли тут, Руссю. Новгородці-літописцю було соромно, щоназва його племені було насильно змінено, і це він зазначив.

  Наступний приклад: "В літо 6360, індикта 15 день, начеішю
  Михайлу царствувати, нача ся прозиваті Руська земля. Про сім бо уведахом,яко при сім царі приходиш Русь на Царгород, яко-же пишеться влітописанні Гречьстемь ". Основоположники російської історичної науки Шлeцер,
  Кунік, Коло, Погодін переводили ці слова так: "... Українське ім'я почалосяза Михайла, бо нам відомо, що при ньому Русь приходили в Царгород ".
  Зрозуміли це місце так, що, мовляв, при грецькому імп. Михайло 3-м (857-867)з'явилося ім'я Русь. Д.С. Лихачов (1950) у виданні Академії наук перевів:
  "Стала називатися Руська земля". Всі подібні перекази або занадтотуманні, або зовсім невірні. Слід перекладати: "Стала згадуватися Русскаяземля "(вперше в грецьких літописах). Слово "називатися" має не тількисенс "нести ім'я", "називатися", "бути названим", але і "бути згаданим.
  Мова йде не про те, що даному уривку дали ім'я чи назвали його, а йогозгадали. У літописі зовсім не сказано, що при Михайлові 3-му з'явилося ім'я
  "Русь", а що при ньому в грецьких літописах вперше було згадано це ім'я.
  Русь існувала задовго до Михайла. Досить згадати?? ть, що посли
  "Народу Рос" згадані у латинській хроніці ще в 839 році, вони з'явилися в
  Царгород для укладення мирного договору, а зносини русів з Візантією,звичайно, почалися набагато раніше. Руси згадувалися в історії задовго донапади їх на Царгород в 860 році, але літописець цього не знав. Самоестародавнє згадка в чужих джерелах він знайшов лише про час цьогонападу. Таким чином, те, що приписали літописцю, ніби-то Русьстворилася при імп. Михайло, абсолютно помилково.

  Про столицю Київської Русі: "І седе Олег княжа в Києві, і рече
  Олег: "Се буди мати градом Руським". Ще в 1953 році Пушкарьов тлумачив цемісце так: "За розповіддю літопису (звичайно, легендарному), він передбачив
  Києву велике майбутнє, сказавши: "Се буде мати градом Русским". Ні про якепророкуванні тут не може бути й мови: Олег, що сів у Києві, наказаввважати це місто столицею Русі (мати містом). Значення сказаногоабсолютно ясно з наказового способу: "се буди!", а не "се буде".
  Київ вже в той час був найбільшим і стародавнім містом південної Русі і, післяйого захоплення Олегом, став столицею об'єднаних держав - Київського і
  Новгородського.

  "Сей же Олег нача городи ставить, і устави данини словенів,кривичів, і мері, і устави варягом данину даяті від Новогород гривень 300 (заіншими даними, 3000) за літо світу ділячи, еже до смерті Ярославлі даяшеварягом ". Тут слово "данину" було зрозуміле в його теперішньому значенні, і сутьвідносин між варягами та Руссо була докорінно змінена.
  Вийшло, що Русь платила данину якихось варягів у теченіe 200 років! Азахідні (скандинавські) літопису про це не згадують? Адже в давнинуслово "данину" означало "подати", взагалі сплату і стосовно свого народу.
  Звідси стає видно: Олег, закріпившись і осівши в Києві, зайнявсяпристроєм укріплених пунктів (міст) для відбиття можливих нападівворогів. На все це потрібні були гроші. На словен, тобто новгородців, кривичіві мері, він наклав податок, крім того, встановив особливу подати для оплатипослуг варягів. Олег продовжував політику Рюрика: 1) створював зміцненнянавколо міст і 2) мав невелику постійну армію найманих воїнів зварягів, на яку він спирався у зовнішніх і внутрішніх справах. У літописімова йде про сплату найманим варязьким загонам за службу (і про цезбереглися в ісландських сагах дані, що варяги укладали погодніконтракти, і є навіть вказівки на суми, що сплачуються Руссю простимвоїнам-варягів, а також їх начальникам). Русь платила платню найманимвійськам, які забезпечували її мирне існування ( "світу ділячи"), боза наявності постійного війська ніхто не наважувався напасти на Русь у розрахункуна легку здобич. Однак з часу смерті Ярослава Мудрого і ця потреба внайманих військах відпала: Русь була досить страшна своїми власнимисилами.

  Є ще одна важлива проблема - впродовж багатьох роківісторики оминали увагою 2 ряду джерел, що дають важливі дані,доповнюють відомості "Повісті временних літ": 1) Воскресенська, Никонівськийта ін, 2) Іо

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !