ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розвиток європейської індустріальної цивілізації
       

   

  Історія

  Реферат по Чопу на тему:

  (Європейська індустріальна цивілізація (

  учнів Ср Школи № 107

  11 класу (А (

  Барило Олександра і

  Зіненко Романа учитель: В. В. Нікітін

  1997

  Ростов-на-Дону

  Вступ

  Тема: (Розвиток європейської індустріальної цивілізації (нами обранатому, що розвиток цивілізації йшло в період нової історії, змістомякого була перемога капіталізму над феодалізмом і затвердженнякапіталістичного ладу в країнах Європи. Цей період справив вирішальнийвплив на весь хід історії, тобто на розвиток всіх країн світу, а,отже, є одним з тих періодів, вивчення яких обов'язковоі необхідно знати.

  Використана нами література є навчальним посібником для вивченнякраїн західної Європи в період 1640-1870 року для загальноосвітніхустанов і ВУЗів. Ця література заснована на роботах К. Маркса, Ф.
  Енгельса, О. Бісмарка, В. Леніна і М. Чернишевського.

  Європейські індустріальні цивілізації

  Про Європейської цивілізації, як про індустріальну, можна говорити вперіод з 1640-1870 рік. Цей час - перший період у новій історії.

  Найважливішими віхами першого періоду нової історії є англійськабуржуазна революція XVII ст. і Велика французька буржуазна революція
  XVIII ст. Перемога французької революції докорінно змінила класовуструктуру суспільства, відкрила шлях капіталізму і значно прискорила хідісторичного розвитку. Під її впливом наростала боротьба між капіталізмомі феодалізмом в інших країнах Європи, розвивався національно -визвольний рух. Наприкінці XVIII першої половини ХIХ ст. відбулисята інші буржуазні революції, в результаті яких виникла низка незалежнихдержав у Європі та Америці і зміцнився капіталістичний лад.

  У розглянутий період докорінно змінювалися економічний базисі соціальна структура суспільства. У перші сто років (XVII - XVIII ст.)продовжувала розвиватися мануфактура. У другій половині XVIII ст. виниклафабрична форма промисловості, що спирається на машинну техніку. У ХIХ ст.фабрика стає основним промисловим підприємством в більшості країн
  Європи.

  У той же час формуються основні класи капіталістичного суспільства --індустріальний пролетаріат і промислова буржуазія. У результатібуржуазних революцій на зміну абсолютної монархії приходять різні формиконституційного ладу. Панування феодальної аристократії та дворянствазмінюється пануванням союзу дворянства і буржуазії або однієї буржуазії. Всівелику роль в політичному житті починають відігравати буржуазно-поміщицькі табуржуазні партії, що захищають інтереси певних груп пануючихкласів. Значні зміни відбуваються і в селі: кріпосницькіформи експлуатації замінюються капіталістичними, посилюється процессоціального розшарування селянства, загострюються класові антагонізми.

  Головним змістом нової історії з 30-х - 40-х років ХIХ ст. стаютькласові суперечності і класова боротьба пролетаріату і буржуазії.
  Спираючись на свою економічну, політичну і військову силу, буржуазіяпідпорядковує собі все нові території земної кулі, перетворюючи населення їх воб'єкти колоніальної експлуатації. До кінця 60-х років ХIХ ст. в основномузавершується процес утворення світового капіталістичного ринку. Перехідвід феодально-кріпосницьких порядків до капіталістичних з'явивсяпрогресивною сходинкою у розвитку людства. Капіталізм розірвавфеодальні пута, що протягом століть сковують продуктивні силисуспільства, втягнув у загальний розвиток ізольовані раніше народи. Перемогакапіталістичного способу виробництва і утворення світового ринкупоторощили відокремленість окремих країн, а нові засоби комунікаціїсприяли взаємозв'язку і взаємозалежності явищ і подій,що відбуваються у різних народів. Крайня нерівномірність розвиткурізних країн і народів призводила до того, що одні країни, ранішевідставали, виривалися вперед, інші - колись передові в економіці,політику та культуру, виявлялися позаду.

  Розвиток продуктивних сил в результаті буржуазних революцій вкраїнах Європи, зростання міст, освоєння нових територій, що почалося звеликих географічних відкриттів, сприяли потужному прогресу науки ітехніки. Розвивається механіка, астрономія, математика. У XVIII ст. виникаютьяк самостійні науки хімія, ботаніка, фізіологія, геологія та ін Зкінця XVIII ст. промислова революція дала поштовх дослідженням в областітеплотехніки та електрики. У ХIХ ст. була відкрита клітинна теоріябудови живої речовини, з'явилася еволюційна теорія Ч. Дарвіна.

  Наука в союзі з технікою створили універсальні машини: двигун,парову машину. Винахід паровоза і пароплава викликало появу новихзасобів транспорту і зв'язку; в другій половині ХІХ ст. з'являється ітелеграф.

  Неухильне зростання завоювань людини у галузі матеріальноговиробництва, економічний і культурний розвиток європейських держав,успіхи медицини призвели до швидкого зростання чисельності населення землі. Якщона початку нашої ери на всій земній кулі жило 150-200 млн. чоловік, а в 1700р. - близько 600 млн., то в 1800 р. - понад 950 млн. чоловік, а в 1860 р. -
  1300 млн. чоловік.

  Все більш значне місце в європейських країнах займає робочийклас - могильник капіталізму і творець майбутнього безкласового суспільства. Уборотьбі за свої права і звільнення від капіталістичної експлуатаціїпролетаріат одночасно бореться і за звільнення всього суспільства. У ційборотьбі дозріває класова свідомість пролетаріату.

  К. Маркс і Ф. Енгельс, узагальнюючи досвід класової боротьби пролетаріату,обгрунтували його історичну роль і створили революційну теоріюпролетаріату - науковий комунізм. Робітничий рух стає національнимі міжнародним.

  До середини ХIХ ст. виникає Союз комуністів (1847-1852), а в 1864 р. -
  Міжнародне товариство робітників (I Інтернаціонал). До кінця 60-х роківз'являються і перші національні робітничі партії - секції Інтернаціоналу.

  Основні сили суспільства готуються до вирішальної битви, якарозгорнулася пізніше, у другому періоді нової історії, і завершилася в 1917р. перемогою пролетарської революції в Росії. Великий Жовтень поклав початокновітньої історії людства, головними рисами якої єсоціалістичні революції і заміна капіталізму соціалізмом.

  На цій історичній події закінчується період нової історії. Звсього вище сказаного можна зробити основний висновок, що Європейськаіндустріальна цивілізація посідає одне з головних місць в життілюдства, тому що вона поклала основу для подальшого розвитку всіхгалузей людської діяльності, таких як: промисловість, культура,мистецтво, наука, медицина, економіка та сільське господарство та ін

  Список використаної літератури:

  1) (Європа на роздоріжжі нової історії (. Под ред. Р. М. Смоленського.

  Москва (Новий світ (, 1989 р.

  2) (Історія капіталізму в Європі (. Под ред. І. А. Штольц. Ленінград

  ( Нева (, 1988 р.

  3) (Нова історія 1640-1870 (. Под ред. академіка А. Л. Нарочницька.

  Москва (Просвещение (, 1987 р.

  4) (Нова історія ((перший період). Под ред. Е. Е. Юровський, М. А.

  Полтавського та І. Є. Застенкера. Москва (Вища школа (, 1972

  А також інформація взята з міжнародної комп'ютерної мережі Internet в бібліотеках Європи та Росії:

  5) WWW.ENGLAND/LIBRARY/HISTORY/CAPEURO.COm

  6) WWW.MOSCOW.ru/PUBLISH_LIB/Европа.html

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !