ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розвиток історичної науки в Росії
       

   

  Історія

  Розвиток історичної науки в Росії

  Історична наука в Росії пройшла довгий і складний шлях. Їїстановлення відноситься до часів Київської Русі. Одним з найдавнішихщо дійшли до нас найбільших історичних пам'яток є «Повістьвременних літ »(XI ст.). Вже у більш повну назву «Повісті» - «Се повестивремяньньїх років, звідки є пішла Руська земля, хто в Києві нача первеекняжити, і звідки Руська земля стала є »- міститься вказівка на ідейно -тематичний зміст літопису. У XVI ст. окремі літописи стали зводитив літописні зводи, об'єднані якою-небудь однією спільною ідеєю. Першим такимсклепінням була «Степенева книга», яка викладала історичні події зпоколінням (ступенях). У 1674 р. в Києві з'явився і перший підручник російськоїісторії-«Синопсис», написаний Інокентієм Гізелем. Він вдавав із себелітературну обробку літописів і сказань. Безумовно, всі ці труди небули строго науковими. Вони в основному містили перелік історичнихфактів, важливих і другорядних, з додаванням сказань і житій святих, безглибоких спроб якось пов'язати і пояснити самі факти.

  Історія як наука почала народжуватися в Росії, як і в Європі, у XVIII ст.
  Але в Росії вона ставала на ноги в більш важких умовах: у країнідуже довго, у порівнянні з Європою, не було світських вищих навчальнихзакладів, які готували б наукові кадри. У Європі перший світськийуніверситет з'явився в XII ст., а в Росії Академія наук відкрилася лише в
  1725, перший університет (московський)-в 1755 р. Першим російськимдослідникам довелося зіткнутися і з фактичною відсутністюджерельної бази, яка є фундаментом історичної науки. Коли
  Петро 1 видав указ про необхідність написання історії Росії і зобов'язав Синодзібрати по єпархіях рукописи, їх було представлено лише 40, причому з нихлише 8 історичного характеру.

  Перша спроба написати систематизований огляд належала неакадемікам, і навіть не історику за освітою. Автором його став В. Н.
  Татіщев (1686 - 1750 рр.), який був державним службовцем і широкоосвіченою людиною. Це був перший систематизований працю повітчизняної історії. Крім того, Татищевим була створена інструкція ззбирання географічних та археологічних відомостей про Росію, прийнята
  Академією наук. Разом з тим, оцінюючи внесок Татіщева у становленняісторичної науки, відзначимо, що йому не вдалося осмислити зібранийматеріал, пов'язати його концептуальної ідеєю. Його історія Росії представляласобою збірник літописних даних. Відсутність же літературної обробки іважкий мова робили працю Татіщева складним для сприйняття навіть йогосучасниками.

  У другій половині XVIII ст. у розвитку історичної науки в Росіївідбувається перелом, пов'язаний з початком епохи «освіченого абсолютизму».
  У цей період спочатку за ініціативою государів, перш за все Катерини II,піднімається інтерес до історії Росії серед освіченої частини населення.
  Цей рух об'єднало і істориків, і літераторів, і державнихслужбовців, і приватних осіб.

  У другій половині XVIII-початку XIX ст. були зроблені значні кроки встворення джерельної бази для розвитку історичної науки. Відомимпросвітителем XVIII ст., письменником і видавцем М. І. Новіковим зробленаспроба звести воєдино зібрані літописи, державні акти, старовиннілітературні твори в єдиний збірник. Ним стала 20-томна Стародавня
  Российская Вівліофіка.

  Завдяки зусиллям подвижницькою збирачів і створенню джерельноїбази зміг з'явитися знаменитий. праця Н. М. Карамзіна "Історія держави
  Російського ». (Він виходив у світ окремими томами з 1816 по 1829 р.). Цебув перший цілісний погляд на російську історію, викладену з певнихсвітоглядних позицій. Карамзін відійшов від простого літописногоперерахування історичних фактів і, спираючись на джерела, розповів,описав історію. Оскільки він був не тільки істориком, але й відомимписьменником, створена ним історія була написана літературною мовою.
  Сучасники читали її з величезним інтересом. Весь працю Карамзіна був пов'язанийоднією визначальною ідеєю, - створення національного державногомогутності Росії. Оскільки, на думку Карамзіна, до цього могутностіпривели Русь її державні діячі та увага була приділена самеВеликим князям і російським царям. Ця однобічність погляду історика булавідзначена вже сучасниками, які критикували його за це Підхід
  Карамзіна до історії Росії, метод її викладу, на жаль, були активновикористані в 30 - 40-і рр.. для створення владою офіційної історичноїдоктрини. Карамзін ж за свою працю був призначений першим в історії Росіїофіційним державним історіографом.

  У 30-50-і рр.. історична наука в Росії опинилася під жорсткимдержавним контролем і суворої цензурної опікою. Крок вперед вона змоглазробити в пореформений період 60-70-х рр.. XIX ст. Саме тоді вісторичній науці стало формуватися досить широке ліберальненапрям, якому доводилося відстоювати свої позиції у боротьбі зофіційною ідеологією. Серед найвизначніших російських істориків другої половини
  XIX ст. відзначимо і В. О. Ключевського (1841-1911 рр..), чия праця надаввирішальний вплив на становлення вітчизняних історичних шкіл.

  Говорячи про розвиток історичної науки в Росії, слід згадати імайже забутого історика Н. Я. Данилевського (1822-1885 рр..). Тим часом вінзадовго до європейських вчених розробив основні принципи культурно -цивілізаційного підходу до вивчення історичного процесу. Саме вінвисунув теорію культурно-історичних типів (цивілізацій) і вперше підцим кутом спробував розглянути слов'янську цивілізацію. Таким чином, упочатку XX ст. історична наука перебувала на підйомі. Вона стояла на порозінових історичних відкриттів. Цілком міг відбутися значний ривоквперед. Однак цього не сталося.

  Після жовтневої революції 1917 р., у міру становлення тоталітарногополітичного режиму, історична наука опинилася в складному, частотрагічному становищі. Історична наука була перетворена в інструментполітики і засіб ідеологічної обробки народу. Кожен історик зобов'язанийбув слідувати тим концепціям, які були схвалені зверху. Єдиновірним визнавався тільки один, марксистський підхід. До кінця 30-х рр.. підбезпосереднім керівництвом І, В. Сталіна для забезпечення єдиноготлумачення історичного процесу була створена концепція, що стала дляісториків нормативної. Вона знайшла відображення у виданому в 1938 р. підручнику
  «Історія ВКП (б). Короткий курс ». Вітчизняна історична наука булавідсічена від загальносвітового, тому що всі праці, які видаються за кордоном, аборетельно відбиралися, або зовсім не допускалися в країну.

  Після революції багато вчених емігрували з Росії, У 1922 р. з
  Росії було вислано близько 300 представників інтелігенції, в тому числі іісториків. А на початку 30-х рр.. серед істориків була проведена чистка, врезультаті якої близько 130 з них виявилися в числі репресованих.
  Серед них були такі великі фахівці, як С. Ф. Платонов, академіки М.
  П. Лихачов та Є. В. Тарле, професора Ю. В. Готьє та багато інших. У такихумовах партійної опіки радянська історична наука продовжувала по сутіперебувати аж до середини 80-х років нашого часу. Хоча після смерті
  Сталіна були і періоди деякого пом'якшення ідеологічного диктату,особливо в період «відлиги» 50-60 рр.. І тим не менше було б невірнимвважати, що в радянський період розвиток історичної науки булоповністю паралізований. Навіть в цих важких умовах з'являлисясерйозні наукові праці, які і сьогодні є цінністю.

  На початку 80-х рр.. у зв'язку з проголошеної М. С. Горбачовим політикоюперебудови і гласності в історичній науці відбувся своєрідний
  «Обвал», наслідки якого ми переживаємо сьогодні. На істориків хлинувшквал невідомих раніше документів і праць, стали доступні архіви таспецхран, роботи закордонних колег. Це стало для історичної науки нетільки довгоочікуваною подією, а й випробуванням.

  Сьогодні найбільш актуальними для історичної науки є наступнізавдання: по-перше, ретельне, об'єктивне, вдумливе вивчення всіх новихджерел, як вітчизняних, так і зарубіжних, по-друге, пошук новихметодологічних підходів у вивченні історії.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !