ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розвиток народної освіти в місті Новий Уренгой (1976 - 1999 рр. .)
       

   

  Історія

  | Міністерство освіти Російської Федерації |
  | Уральський ордена Трудового Червоного Прапора |
  | Державний університет ім. А. М. Горького |
  | Історичний факультет |
  | Кафедра архівознавства |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Розвиток народної освіти в місті |
  | Новий Уренгой (1976 - 1999 р.р.) |
  | |
  | Дипломна робота |
  | студентки V курсу |
  | Енгельгардт Олени |
  | Володимирівни |
  | |
  | Науковий керівник: |
  | канд. іст. наук, доц. |
  | Чорновухий Едуард |
  | Анатолійович |
  | |
  | |
  | |
  | Єкатеринбург |
  | 2000 |

  Зміст
  | | С. |
  | Вступ | 3 |
  | Глава 1. Управління освіти в системі Адміністрації міста | |
  | Новий Уренгой | 14 |
  | 1.1. Структура, повноваження та функції Управління освіти | |
  | | 14 |
  | 1.2. Основні напрямки діяльності Управління освіти | |
  | | 21 |
  | Глава 2. Стан, тенденції та проблеми розвитку народного | |
  | освіти в Новому Уренгої | 27 |
  | 2.1. Становлення загальноосвітньої школи в місті Новий | |
  | Уренгой | 27 |
  | 2.2. Дошкільна освіта і виховання | 46 |
  | 2.3. Національна школа | 60 |
  | 2.4. Професійна освіта | 63 |
  | Глава 3. Школи компенсуючого навчання та організація дозвілля | 67 |
  | учнів поза стінами навчальних закладів | |
  | 3.1. Освітні заклади компенсуючого навчання | 67 |
  | 3.2. Додаткове позашкільна освіта | 72 |
  | Висновок | 79 |
  | Джерела та література | 83 |
  | Програма | 86 |

  ВСТУП

  Вивчення історії та сучасного стану народної освітитрадиційно є одним з ключових напрямів вітчизняної науки.
  Адже національно-особливий тип міроотношенія передбачає і відповідниййому спосіб передачі, збереження, відтворення досвіду поколінь, то єнаціонально-особливі форми освіти. «Зрозуміти систему освіти даногосуспільства - значить зрозуміти лад його життя », - влучно зауважив С. І. Гессен [1].

  В даний час вибір моделі освіти здійснюється різнимишляхами практично всередині нової суспільної системи. Вектор його майбутньогостану складається як рівнодіюча багатьох сил і тенденцій.

  Ситуація певного вибору в системі освіті - відображеннязагального стану сучасного суспільства. Єдиний освітній просторузначною мірою зруйновано. На території Росії практично плутаноі імпульсивно реалізуються ідеї децентралізації управління і різноманіттятипів шкіл, йде вимушена комерціалізація середньої та вищої шкіл,оскільки вони не отримує належного бюджетного фінансування.
  Освітня політика Росії в умовах перманентного фінансовогокризи все більше схиляється до виконання різних рекомендацій зарубіжнихкредиторів.

  бюрократизація всіх сторін життя країни природно виявилася і ворганізації народної освіти. Єдині державні програми іметодики, виконуючи в цілому прогресивну роль, разом з тим сковували і, зурахуванням постійного зростання всілякої шкільної звітності, багато в чомупродовжують сковувати творчі сили кращих педагогів країни та міста Новий
  Уренгой зокрема. Колишня система вимагала від школи благополуччясоціальної поведінки учнів і загальної успішності. Вимушенелицемірство педагогів сприяло поширенню інфантилізму та лінощівсеред учнів. Наслідком цього стало зниження якості виховання іосвіти молодого покоління, а серед більшості освітян --певна незадоволеність своєю працею.

  Однією з головних причин падіння якості освіти продовжуєзалишатися так званий "залишковий принцип" фінансування народногоосвіти. Основні кошти на Півночі Росії різними шляхамитрадиційно прямували і прямують на відкриття нових родовищнафти і газу, будівництво трубопроводів і т.п. Мізерна частка матеріальнихкоштів, що виділяється з державного бюджету країни на соціальну сферу,призвела до часто тяжкого стану матеріальної бази ряду шкіл, їхперевантаженості, до низького рівня заробітної плати педагогічних кадрів ідо зниження їх якості [2].

  Було б глибоко помилково бачити в сучасне становище школи лишенегативні моменти. Учитель набагато частіше має можливість говорити правдупро минуле й сьогодення країни, її проблеми. Школа звільняється відпевного формалізму у викладанні, від досить традиційногонеуваги до особистісних особливостей учнів. Вчитель отримав великіможливості для самостійної творчої діяльності, у навчальнихзакладах з'явилися численні нові підручники, що створюють можливістьвибору.

  Однак далеко не всі ці сприятливі можливості використовуютьсяшколою. Їх реалізації перешкоджає не тільки важке матеріальнестановище школи, відсталість і звичка працювати по-старому ряду вчителів, алеі недостатня теоретична розробка корінних теоретичних проблемпедагогічної науки.

  Відповідно до перебудовою загальноосвітньої школи відбуваютьсяпевні зміни в освіті школярів. За шкільною програмою в
  1998 навчалося 43% дітей шестирічного віку. У більшості шкілє навчальні кабінети з основних предметів, телевізори, магнітофони іінше навчальне обладнання. У зв'язку з комп'ютеризацією в старших класахвведений курс «Основи інформатики та комп'ютерних знань». Учні X - XIкласів проходять професійну освіту в спеціально організованихміжшкільних навчально-виробничих комбінатах.

  Загальноосвітня школа повинна забезпечити всіх учнів базовимсередньою освітою, має давати той мінімум знань, умінь і навичок,які необхідні кожній людині для активної участі в суспільномужиття. Важливе місце в розбудові освіти було відведено підготовкиробітників і трудящих на більш високому рівні професійних знань ішвидкому оволодінні новою технікою і новими технологіями.

  Останнім часом вихователі та педагоги прийшли до висновку, що важливіне тільки знання, а й виховання визнання загальнолюдських цінностей,найчастіше превалювання індивідуальних інтересів над суспільними ідержавними. Для цього в нас повинні бути грамотні педагоги, новіпідручники, потреба в демократизації шкільного процесу.

  Новий людина, яка отримала вже наше, сучасна освіта, повиненмати зовсім інше виховання і мати більш широким кругозором.
  Такі дисципліни, як екологія, етика, естетика, соціологія, психологія,економіка, інформатика, будуть, до певної міри, заважати молодомулюдині порушити дане слово, образити іншу людину.

  Право на освіту в Росії забезпечувалося наявністю, доступністю ібезкоштовністю навчання. У 90-і рр.. XX ст. безкоштовність навчання зберегласятільки в державних школах і в деяких середніх спеціальних і вищихнавчальних закладах. Будь-який громадянин нашого суспільства може отриматиосвіта без відриву від виробництва на вечірніх і заочних відділенняхвузів і середніх спеціальних навчальних закладів.

  Завданням задоволення освітніх потреб особистості відповідаємережу гуртків, курсів, можливість самоосвіти з використанням послугкультурно-освітніх установ та закладів мистецтва (музеї,бібліотеки).

  Революційні перетворення соціально-економічного життя, якіохопили Росію наприкінці 80 - початку 90-х років, природно, вельмисуттєво торкнулися і таку життєво важливу сферу суспільства, якосвіта. Минулі роки значно змінили життя і діяльністьзагальноосвітніх шкіл усіх видів, проте необхідно визнати, що школаі сьогодні далека від виконання її основного завдання - готувати освіченого,культурного громадянина, працівника, сім'янина.

  Автор дипломної роботи вибрала тему розвитку народної освіти вмісті Новий Уренгой, тобто його історії та сучасного стану, невипадково. По-перше, ця тема розглядається на всіх суспільно -політичних рівнях, починаючи з державного і, закінчуючиіндивідуально-сімейним, коли в багатьох сім'ях вирішується питання: у якушколу краще віддати свою дитину, де його навчать і виховають згідновимогам сучасного світу. По-друге, автор дипломної роботи, отримавшисередня педагогічна освіта, в даний час працює в системіуправління освітою і не може не цікавитися всім новим в різнихсферах, що стосуються історії та сучасного стану школи. По-третє,історія народної освіти в Новому Уренгої до цих пір не ставалаоб'єктом спеціального дослідження. Все це зумовлює актуальність іпрактичну значимість проведеного дослідження.

  Об'єкт дослідження стала система народної освіти в місті
  Новий Уренгой: процес її виникнення, розвитку та сучасного стану.
  Автор прагне об'єктивно проаналізувати діяльність різних типівнавчальних закладів в неофіційній «газової» столиці Росії.

  Місто Новий Уренгой розташовується на Крайній півночі Ямало-Ненецькогоавтономного округу, практично на Полярному колі. У ньому проживає близько 99тисяч осіб (дані станом на 01.01.1999 р.), четверту частинуяких складають діти у віці від 6 до 16 років (близько 24,5 тисячосіб), одну п'ятидесятих - діти, зайняті в установах додатковогоосвіти (приблизно 2 тисячі чоловік), одну двадцять п'яту частину - дітивіком від 3 до 6 років (4 тисячі осіб) [3]. До цих показників сліддодати і дітей, які живуть і навчаються в Центрах адаптації дітей імолоді - близько двохсот чоловік. Таким чином, загальна кількість дітей до 17років у місті - більше 30 тисяч чоловік (тобто, приблизно одна третина від загальноїчисла городян).

  Крім того, слід враховувати і студентів філій вищих навчальнихзакладів, професійно-технічних училищ і педагогічного коледжу,яких у місті також чимало. Вони також є одним з об'єктівпроведеного дослідження.

  Тому автор роботи закономірно вважає, що в місті з таким
  «Молодим» населенням необхідно простежити шлях розвитку системиосвіти. До того ж сам автор є жителем міста Новий Уренгой з
  1981 року, і відповідно сама навчалася в різних закладах системинародної освіти міста.

  Хронологічні рамки дослідження обмежені останньою чвертю ХХстоліття. Адже місту Новий Уренгой в 2000 році виповнюється 25 років. Містобув утворений в 1975 році як селище Ягельний, а статус міста він отримав
  16 липня 1980. У цей час вклалися і висадка десанту першого, іназва "селище міського типу", і створення перших навчальних закладів, ірізні реформи у сфері народної освіти. Яку б галузьжиттєдіяльності міста не візьми - її вік від 5 до 25 років.

  Початковою датою дослідження стало літо 1976 року - підготовка довідкриття першої школи на сучасній території м. Новий Уренгой. Кінцевагрань дослідження досить умовна (1999 рік). З об'єктивних причин,перш за все, знаходження частини документів Управління освіти
  Адміністрації Новий Уренгой в поточному документообіг і на стадіїпідготовки до здачі на державній зберігання, певна частинавідомостей, що містяться в роботі, обмежується більш раннім періодом.

  Як уже зазначалося, розвиток системи народної освіти в місті
  Новий Уренгой не ставало предметом спеціального дослідження. Автори,що зверталися до цієї теми, зачіпали лише окремі різні аспектів.
  Причому це були, в основному, місцеві журналісти і публіцисти, що висвітлювалиісторію і сучасний стан навчальних закладів міста на сторінкахперіодичної преси.

  У результаті література по темі представлена в основному статтями вжурналах «Освіта» та «Педагогіка», а також і в міській суспільно -політичній газеті «Правда Півночі», що випускається з 01 січня 1981року. Автор, шляхом фронтального перегляду цих видань за останнєдесятиліття, виявила десятки публікацій, присвячених розвитку народногоосвіти на Крайній Півночі, в цілому, і Новому Уренгої, зокрема [4].
  Крім того використовувалися статті та повідомлення з цієї проблеми, поміщені вінших регіональних засобах масової інформації [5]. У них представленіматеріали про діяльність різних навчальних закладів міста: їхні успіхи,проблеми, перспективи. Природно, дослідник повинен критичнопідходити до аналізу цих публікацій, іноді носять суто публіцистичнийабо ювілейний характер.

  Крім газетних і журнальних статей автором використовувалисядослідження різного рівня, що розповідають про історію освоєння Крайньої
  Півночі нашої країни. У них закономірно головну увагу приділено освоєннюнафтогазових родовищ, нелегкої трудової діяльності мешканців півночі. Однактут же є і деякі відомості про розвиток соціальної інфраструктурина Крайній Півночі, в тому числі і зародженню тут системи народноїосвіти [6].

  Істотна увага приділялася і нових підручників і посібників порізних напрямків педагогіки. З них автором взяті ключові новітнірозробки дослідників з проблем розвитку різних навчальних закладівна сучасному етапі [7].

  Таким чином, історіографія розглянутої проблеми доситьневелика. Це зумовило звернення особливої уваги на опубліковані танеопубліковані джерела, а також відомості, отримані в результатібезпосереднього спілкування з працівниками Адміністрації міста Новий Уренгой,перш за все, Управління освіти, а також Управління освіти Ямало-
  Ненецького автономного округу в Салехарді. Зокрема, останні люб'язноподілилися матеріалами щодо розвитку національної школи в окрузі.

  У результаті автором були залучені різноманітні джерела. Їхумовно можна розділити на кілька рівнів: федеральний, окружної таобласний (Ямало-Ненецький округ входить до складу Тюменської області),міський і шкільний. Більшість джерел перших двох рівнівопубліковані. Значна частина інших - вперше вводиться автором унауковий обіг.

  Особливо відзначимо федеральний закон «Про освіту», який можливостане, за виділення державою відповідних коштів, основоюзаконодавчої бази освітніх установ. Він декларуєсуспільну потребу в світському, позбавлену ідеологічної і класової
  «Лушпиння» освіту. Цей закон представляє розумним, наполегливим,винахідливим і багатим досить широкий спектр діяльності. І самезараз ми на законній підстава "вростаємо" в життя суспільства і "ставимо"суспільну піраміду на величезну шкільну освіту [8].

  Особливо відзначимо і «Програму розвитку освіти в місті Новий
  Уренгой на 1996 - 2001 рр.. ", Затверджену 1 квітня 1996 Міськимзборами депутатів Нового Уренгоя. У ній міститься інформація пропрактично всіх освітніх навчальних закладах, розкрито перспективи таальтернативи подальшого розвитку народної освіти в місті на цейперіод часу [9].

  Крім того підвищена увага приділялася звітів структурнихпідрозділів Адміністрації міста з освітній системі. Частина з нихопублікована в місцевій періодичній пресі [10].

  У роботі використовувалися й інші звіти за деякі навчальні роки
  Управління освіти, Управління молодіжної та сімейної політики
  Адміністрації Нового Уренгоя. У них коротко описуються результати роботицих установ, а також міститися Статути шкіл та дошкільних установ.
  Ці матеріали витягнуті автором з відомчого архіву Адміністраціїміста і практично вперше вводяться в науковий обіг [11].

  Крім того, в Управлінні освіти ведуться спеціальні стенди
  «Заслужений вчитель Російської Федерації» і «Відмінник народноїосвіти Російської Федерації », куди регулярно розміщуютьсявідповідні відомості про працівникам системи народної освіти міста,що отримали ці почесні звання. Ці матеріали також знайшли відображення вдослідженні.

  Ряд документів, створених в результаті діяльності попередників
  Управління освіти вже здані на державне зберігання. У Міськомуархіві Нового Уренгоя створено фонд Міського відділу народної освіти
  (ГОРОНО). Автор використовувала в роботі деякі його матеріали, головнимчином, річні звіти та накази по основній діяльності цього органууправління [12].

  Крім того, автором використовувалися джерела і трохи більшширокого (окружного і обласного) рівнів, зокрема, матеріали Тюменськоїобласній науковій конференції, присвяченій проблемам нарідногоосвіти [13] та «Програма розвитку народної освіти в Ямало-
  Ненецькому автономному окрузі на період до 2001 року ». У вищеназваної
  Програмі не можна не відзначити доступність і ясність викладу основнихпроблем і методів їх вирішення. Програма охоплює всі сфери освіти:дитячий вік, дитячий садок, школу, установи професійноїпідготовки [14].

  Узагальнення та критичне зіставлення відомостей, виявлених уджерелах, у поєднанні з матеріалами, залученими з літератури, робитьможливим поставити проблему створення комплексного дослідження.

  Метою дослідження став комплексний аналіз розвитку системи народноїосвіти в місті Новий Уренгой з моменту її зародження до сьогоденнячасу. Особлива увага приділялася закономірно загальноосвітнім навчальнимзакладам.

  Відповідно до мети дослідження автор поставив перед собоюнаступні взаємопов'язані завдання:
  | - Показати процес зародження системи народної освіти в місті Новий |
  | Уренгой, простежити основні віхи у її розвитку; |
  | - Розкрити труднощі, з якими довелося зіткнутися |
  | педагогам-першовідкривачам, а також наступним поколінням вчителів; |
  | - Розглянути управління системою народної освіти в Новому Уренгої; |
  | - Проаналізувати структуру системи освіти в місті, взаємодія |
  | його різних ланок; |
  | - Встановити рівень розвитку народної освіти в місті Новий |
  | Уренгой на рубежі XX - XXI ст |

  У той же час деякі питання, пов'язані з темою дослідження, вроботу тільки поставлені, але детально не розглядаються. На нашу думку,спеціального дослідження вимагають такі аспекти, як рівень життяпрацівників системи народної освіти Нового Уренгоя, а також методикивикладання в різні періоди часу.

  Автор обрав тематичний принцип викладу матеріалу. Вінпредставляється найбільш плідним для вивчення відносно невеликоїчасового періоду розвитку системи народної освіти в місті Новий
  Уренгой. Дослідження складається з трьох розділів.

  У першому розділі розкриваються організація і діяльність Управлінняосвіти Адміністрації Нового Уренгоя (а також, природно, і йогопопередників), його повноваження, функції та особливості. У другому розділірозповідається про історію розвитку різних типів навчальних закладів умісті, про стан виховання та освіти в дитячих садках і школах вумовах докорінної перебудови в освітній системі як країни, так іміста, в тому числі і проблеми національної школи. Третій розділ роботимістить у собі аналіз діяльності закладів компенсуючого навчання,де виховуються і навчаються діти-сироти, кинуті, підібрані на вулицях,наркомани, інваліди, алкоголіки - тобто діти, яким нема й вісімнадцятироків, а також установах додаткового позашкільної освіти (клуби,гуртки, секції).
  | У висновку автор хотів би подякувати всім тим, хто допоміг їй |
  | у підборі необхідних матеріалів для роботи над темою, а також цінними |
  | консультаціями. Це, перш за все, відповідальні працівники Адміністрації |
  | м. Новий Уренгой: |
  | - Костогриз Іван Іванович, начальник Управління освіти Адміністрації |
  | м. Новий Уренгой; |
  | - Годунко Віктор Сергійович, начальник Управління фінансів та економіки |
  | Адміністрації м. Новий Уренгой; |
  | - Меньшикова Олена Вікторівна, начальник Відділу у справах архівів при |
  | Адміністрації м. Новий Уренгой; |
  | - Шергін Тетяна Семенівна, начальник Управління молодіжної та |
  | сімейної політики Адміністрації м. Новий Уренгой; |
  | - Пляшечник Людмила Миколаївна, начальник Управління статистики р. |
  | Новий Уренгой; |
  | - А також співробітників Управління містобудування та архітектури |
  | Адміністрації м. Новий Уренгой і міської бібліотеки імені журналу |
  | "Зміна". |

  Розділ 1. Управління освіти в системі Адміністрації міста
  Новий Уренгой.

  1.1. Повноваження, структура та функції Управління освіти

  Місто Новий Уренгой розташований на Крайній Півночі в Ямало-Ненецькомуавтономному окрузі. Це одна з найбільших міст не тільки в нашомурегіоні, а й в цілому в північних широтах світу. Місто відносно молодий.
  Проте за чверть віковий період свого існування він покращав, вирісвшир і вгору. На сьогоднішній день у ньому проживає близько ста тисячнаселення [15].

  На чолі міста знаходиться Адмiнiстрацiя. В даний час їїочолює виборний голова (мер) - Комарова Наталія Володимирівна. Вонавважає, що народна освіта - одне з найбільш пріоритетних напрямківжитті міста [16].

  Відділ народної освіти було створено при Виконкомі Міського
  Ради народних депутатів на підставі розпорядження від 11.08.1980 року.
  Через місяць, 15 вересня 1980 року, завідувачем Ямало-Ненецького відділународної освіти був підписаний Наказ № 60, пункт 22 якого свідчив:
  "З метою впорядкування роботи і контролю за роботою дитячих садів-ясел ішкіл ... створити Відділ народної освіти при Виконкомі Міської Радинародних депутатів м. Новий Уренгой ... Вважати початком діяльності
  Новоуренгойского ГОРОНО дату 15 вересня 1980 .. Призначити завідувачем
  Валентину Олексіївну Гаран ..."[ 17]. Відразу відзначимо, що з лютого 1992
  ГОРОНО очолив Валерій Іванович Варламов, а потім і по теперішній часорганом управління освіти керує Іван Іванович Костогриз [18].

  Основними завданнями перших чотирьох співробітників Новоуренгойского відділународної освіти (начальника, заступника начальника, інспектора іметодиста) були проголошені: реалізація рішень XXVI з'їзду КПРС, XIIIз'їзду профспілок і XIX з'їзду ВЛКСМ. Однак реально вони природнозайнялися нелегкою проблемою становлення народної освіти в бурхливорозвивався місті.

  Сучасний правонаступник ГОРОНО - Управління освіти
  Адміністрації міста Новий Уренгой було створено на виконання Постанови
  № 875 від 27.06.1997 р. мера міста. Воно забезпечує виконанняповноважень адміністрації у сфері освітньої діяльності, євиконавчим органом міського самоврядування з питань освіти,входить до структури адміністрації м. Новий Уренгой [19].

  Управління освіти є юридичною особою, фінансується зарахунок коштів місцевого бюджету. Воно включає в себе виплату заробітноїплати, придбання інвентарю, комплектування літературою та 60% надбавку дозарплаті, має самостійний кошторис, печатку із своїм повнимнайменуванням, штампи і бланки, розрахунковий рахунок.

  В даний час розроблена і діє Програма соціального захистунаселення Ямало-Ненецького автономного округу [20], на підставі якої зокружного бюджету доплачується до основної зарплати 100% надбавка,оплачується проїзд студентів, що навчаються на денних відділеннях у вищих ісередніх спеціальних навчальних закладах за межами Нового Уренгоя до місцяпроживання батьків, організоване безкоштовне харчування учнів пільговоїкатегорії громадян (багатодітні, малозабезпечені). Працівникам Управлінняосвіти, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на
  Чорнобильської АЕС, з федерального бюджету фінансуються загальноросійськіпільги. Фінансування відомчих дошкільних освітніх установздійснюється за рахунок прибутку підприємств.

  Засновником Управління освіти є Адміністрація міста
  Новий Уренгой. У керується своєї діяльності управління Конституцією
  Російської Федерації, і окружним федеральним законодавством, указами ірозпорядженнями Президента України, постановами ірозпорядженнями Губернатора Ямало-Ненецького автономного округу, Статутомміста, рішеннями Міського зборів, постановами і розпорядженнямимера міста, а також вищезгаданим «Положенням про Управління освіти
  Адміністрації міста Новий Уренгой ».

  Управління може від свого імені набувати майнові інемайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем усудових органах. Управління освіти засноване на невизначений термін іу своїй діяльності підпорядковується меру міста.

  Структура Управління освіти Адміністрації міста Новий Уренгой вНині така:
  | | | Начальник | | |
  | | | | | |
  | Заступник | | Апарат | | Секретар |
  | начальника | | управління | | |

  У Апарат управління входять:
  | - Централізована бухгалтерія; |
  | - Юрист; |
  | - Фахівці Відділу кадрів; |
  | - Інспекторський відділ; |
  | - Науково-методичний та інформаційний центр; |
  | - Відділ соціальної психології та корекційної педагогіки; |
  | - Відділ дошкільного виховання; |
  | - Відділ опіки та піклування. |

  За час відносного недовгого існування в місті Новий
  Уренгой і довколишніх селищах - Коротчаево, Лімбяяха - склаласябагатофункціональна мережа освітніх установ: від дитячих садків дофілій університетів та інститутів різних міст Російської Федерації.
  На початок 1999 року вона містить у собі 42 дитячих дошкільних установи,де виховується 7983 дитини, 24 середніх загальноосвітніх заклади,де навчається 19693 учнів, вечірня школа з 460 учнями, дві філіїуніверситетів м. Тюмені з кількістю студентів 570 чоловік,професійне училище № 31, де навчається 438 учнів, профцентр
  "Еврика", де предпрофессіональную підготовку проходить 2.070 учнів, атакож відкрито п'ять груп для учнів, які не продовжили навчання в 10 --х класах загальноосвітніх шкіл, загальною чисельністю 157 чоловік,педагогічне училище-коледж і філія Салехардского медичного училищаз числом студентів 405 чоловік [21].

  Крім того система додаткової освіти представлена «Центромтворчості »,« Екологічної станцією », соціально-педагогічним комплексом
  «Витоки», клубом «Контакт», Дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ),
  Центром дитячо-юнацького туризму. Додаткова освіта в містіздійснюють і дві музичні школи, школа мистецтв Управління культури іінформації Адміністрації міста, клуби за місцем проживання, ДЮСШ «Сибірськіведмеді », клуб« Норд »виробничого об'єднання« Уренгойгазпром »,гуртки, спортивні секції, студії, творчі групи культурно-спортивнихкомплексів та інших відомчих закладів культури і спорту [22].

  Таким чином, система освіти, на нашу думку, має в своєму розпорядженнідостатніми ланками для задоволення зростаючого попиту населення міста
  Новий Уренгой та прилеглих селищ на освітні і додатковіпослуги.

  У період інноваційних процесів та експериментальної роботи
  (1991-1995 р.р.) у Новому Уренгої були відкрита гімназія, школа -профілакторій, чотири школи-ліцею, Центр дитинства (на базі дитячого саду
  «Золотий ключик»), Центр розвитку дитини (на базі дитячого саду
  «Мальвіна»), Центр «Підтримка», Центр адаптації дитини «Садко». Урезультаті введено 84 нових навчальних предмета, у тому числі - світовахудожня культура, краєзнавство, здоров'я людини на Крайній Півночі,захист прав споживачів, культура душі і тіла, суспільствознавства, етика,естетика, економіка, валеологія, психологія.

  Практично у всіх з них організовано раннє вивчення іноземноїмови, інформатики. Дитячі дошкільні установи орієнтовані напрофілактику захворюваності дітей, ранній інтелектуальний розвиток,психофізіологічну адаптацію, установи додаткової освітиоперативно реагують на привабливі для дітей та молоді формипроведення дозвілля, засоби отримання додаткових знань і практичнихнавичок.

  Відмінна риса системи освіти в Новому Уренгої в тому,що вона є саморозвиватися, багатофункціональної та всеохоплюючої,що особливо важливо для Приполярного міста. Значна частина педагогіввключилась в творчий пошук нового змісту, форм, методів навчання івиховання, розробку та освоєння програм форма роботи - звітвихователів і музичних керівників, показ сценічної майстерності ірівня розвитку творчих здібностей малюків. Медичне обслуговуванняздійснюється медичним персоналом муніципальної міськийбагатопрофільної лікарні, штатним медичним персоналом ДОУ, якийразом з адміністрацією і колективом несе відповідальність за здоров'я іфізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів.
  У Центрі розвитку дитини "Мальвіна" є повний комплект цілої низки новихдисциплін.

  проводиться атестація вчителів стала додатковим стимуломпідвищення кваліфікації та творчої активності педагогів. Управлінняосвітньо-виховним процесом набуває характерудемократичного співробітництва.

  Разом з тим, аналіз ситуації в усіх сферах міського освіти --дошкільному, загалом, професійному, додатковій, середньо-спеціальному івищому - позначив ряд проблем, що вимагають для свого рішення змін доосвітньої інфраструктури, нормативно-правовій базі, фінансовому,програмно-методичному, матеріально-технічному, науковому, інформаційномузабезпеченні системи освіти, у вдосконаленні її економічнихмеханізмів управління.

  Так, зростає кількість учнів вечірньої школи - в основному, за рахунокнеповнолітніх, які закінчили IX клас і не мають реальної можливостіпродовжувати навчання у вечірній школі, а також тих, хто в силу певнихпричин змушений відвідувати цей тип навчального закладу, часто паралельноздобуваючи робітничу професію. Найчастіше це педагогічно запущені,обділені батьківською увагою, діти т.зв. групи «ризику».

  Значну увагу Управлінням освіти приділялася поліпшеннюроботи по кадровому забезпеченню системи. У школах міста працює 1410вчителів, при цьому залишаються відкритими 127 вакансій (тобто 9%). Тобто вряді шкіл міста не викладаються деякі дисципліни. З урахуванням перспективизміни числа учнів шкіл міста до 21017 осіб у 2000/2001 навчальномуроці кількість вчителів повинна буде скласти 1.750 чоловік [23].

  Таким чином, однією з найважливіших проблем, що стояла перед Управліннямосвіти Адміністрації міста є кадрова. Вона буде ускладнюватисяприродним виходом на пенсію нині працюючих педагогів. Хронічнабрак вчителів стримує якісне зростання системи освіти, однієюз основних причин такого стану справ є нестача житла. Близько 35%вчителів потребує поліпшення житлових умов. Багато проживають вгуртожитках та на приватних квартирах. Зарплата педагогів в 3-4 рази "відстає"від рівня оплати праці в промисловості міста.

  Згідно з розробленими заходами здійснюєтьсяпідготовка педагогічних кадрів для освітні установ міста,проводиться робота з профорієнтації молоді на педагогічну діяльністьза рахунок Новоуренгойского педагогічного училища-коледжу і за договорами з
  Ішимський і Тбіліський державний педагогічний інститут.

  Проводиться робота з комплектування закладів освітипсихологами та соціальними педагогами, здійснюються заходи щодопідвищення кваліфікації. Серед вчителів та вихователів міста сьогоднітрудиться десять «Заслужених вчителів», 234 - «Відмінник освіти», 257педагогів атестовані на вищу та 340 - на першу кваліфікаційнукатегорії, 310 - друге, курсову перепідготовку пройшов 451 педагог (31,4%від загальної кількості вчителів).

  Слабкою залишається база освітніх установ з курсів: основибезпеки життєдіяльності, фізична культура і трудове навчання.
  Забезпеченість спортивним інвентарем, устаткуванням та інструментами восвітніх закладах становить 35%. Протягом ряду років практичноне оновлюється фонд навчально-наочних посібників, є проблеми і з оновленнямнавчального фонду. Основною причиною сформованого стану справ єщо стало хронічним відсутність достатнього фінансування системиосвіти. У зв'язку з труднощами фінансування зменшилася кількість дітей,охоплених шкільним харчуванням, акцент доводиться робити на дітей змалозабезпечених і багатодітних сімей.

  На сьогоднішній день спектр турбот фахівців Управління освітидуже широкий: керівництво навчально-виховним процесом у школах,дошкільних і позашкільних установах Нового Уренгоя, контроль за якістюнавчання, виховання та знань учнів, повне охоплення всеобучем дітейшкільного віку, зміцнення матеріально-технічної бази шкіл іполіпшення живіщно-побутових умов освітян, питання патронату, опіки,усиновлення, охорони прав дитинства, державна статистичназвітність, питання підвищення педагогічної кваліфікації, видачапідручників, медичні аспекти навчання, організація відпочинку учнів івчителів.

  Таким чином, повноваження та функції Управління освіти
  Адміністрації Нового Уренгоя, на нашу думку, є досить типовими дляподібних установ. У його веденні знаходиться розгалужена системарізних освітніх установ. Досить типовими є і проблеми,що стоять перед Управлінням. Більшість з них пов'язані з хронічнимнедофінонсірованіем з бюджету.

  1.2. Основні напрямки діяльності Управління освіти

  Основними напрямками діяльності Управління освітою Нового
  Уренгоя є:
  | - Знайти і привести в дію механізми і резерви, що дозволяють в умовах |
  | нестабільності, переходу до ринкової економіки забезпечити стійкий |
  | розвиток і випереджаюче оновлення освітньої системи міста. |
  | - Вийти на наукову обгрунтовану систему вивчення потреб населення в |
  | освітніх послугах. |
  | - Завершити в основному формування освітнього комплексу, єдиного |
  | освітнього простору міста, скоординованого з освітнім |
  | комплексом Ямало-Ненецького автономного округу і Тюменської області. |
  | - Забезпечити різнобічну підтримку експериментально-пошукової та |
  | інноваційної діяльності освітніх установ. |
  | - Скоротити розрив у матеріальному, кадровому, фінансове забезпечення та |
  | умовах роботи міської та приміської школи, покращуючи і удосконалюючи |
  | педагогічну діяльність останньої. |
  | - Передбачити заходи пріоритетного розвитку дошкільної освіти, |
  | реабілітаційних та профілактичних установ, а також зробити провідним |
  | напрямком у всіх освітніх установах роботу з охорони |
  | здоров'я, медичного обслуговування, формування культури здоров'я та |
  | здорового способу життя, забезпечення більш ефективної адаптації до північних |
  | умов. |
  | - Передбачити заходи для формування нової системи виховання, заснованої |
  | на вільний вибір видів діяльності, але забезпечує формування |
  | громадянськості, спадкоємності кращих моральних традицій і |
  | естетичного виховання. |
  | - Забезпечити оновлення змісту освіти за рахунок розробки та |
  | впровадження програмно-методичних засобів, стандартів освіти і |
  | освітніх технологій. |
  | - Глибше і послідовніше розробити і провести в життя економічний |
  | компонент в освіті, як умова соціальної адаптації та успішної |
  | життєдіяльності школярів і випускників. |
  | - Розробити та впровадити в навчально-виховний процес освітніх |
  | установ систему екологічного виховання та освіти з урахуванням |
  | особливостей регіону, в якому розташоване місто Новий Уренгой. |
  | - Забезпечити включення до навчальних планів середніх общеобра

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !