ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Релігійний фактор в історії Росії
       

   

  Історія

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  РІВНЕНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра всесвітньої історії

  shura19@yandex.ru

  Курсова робота

  на тему:

  Релігійний фактор в історії Росії

  Виконала: студентка 3-го курсу, групи ІП-31, історико-соціологічного факультету < p> Гнатюк Людмила Василівна

  Науковий керівник:

  РІВНЕ - 2004

  З м і с т стор.
  Вступ
  .................................................. ..........................< br>................................... 3

  1. Церква і держава в XVIIстолітті ................................................. ............ 6

  1.1. Діяльність московського гурту ревнителів древнього

  благочестя
  .................................................. ..........................< br>................ 7

  1.2. Церковна реформа
  .................................................. ..........................< br>. 11

  1.3. Вплив церковної реформи на соціальне життя Росії.

  Церковнийрозкол ................................................. .....................< br>........ 14
  2. Церква в першій чверті ХХ столітті
  .................................................. ..... 17

  2.1. Декрет про свободу совісті
  .................................................. ............. 18

  2.2. В роки громадянської війни
  .................................................. .......... 26

  2.3. Вилучення церковних цінностей
  .................................................. .. 27

  2.4. "ЖИВА ЦЕРКВА" (ОБНОВЛЕНЦІ)
  ............................................. 28
  3. Церква в Радянському Союзі
  .................................................. .............. 30

  3.1. Криза 1924-1929років ................................................. ......................< br> 30

  3.2. Декларація Сергія 1927року ................................................. .......... 32

  3.3. Церква в рокивійни ................................................. ......................< br>.. 33

  3.4. Під час "відлиги" і
  "Перебудови "............................................... .... 36
  Висновки ............................................. .....................< br>...................................... 37
  Література ............................................. ...................< br>...................................... 39

  ВСТУП

  Імовірно, ніхто не буде сперечатися, що релігія - це один знайважливіших факторів людської історії. Можна, у залежності від вашихпоглядів, стверджувати, що людина без релігії не стала би людиною, можна (іце теж існуюча точка зору) з рівною завзятістю доводити, що без неї людинабула б краще і досконаліше. Релігія - реальність людського життя, саме такі слід її сприймати.

  Роль релігії в житті конкретних людей, суспільств і державнеоднакова. Досить порівняти двох людей: одного - який живе за законамиякої-небудь строгої й ізольованої секти, а іншого - ведучого світськийспосіб життя й абсолютно індіферентного до релігії. Так само обстоїтьсправа з різними суспільствами і державами: одні живуть по суворих законахрелігії (припустимо, ісламу), інші пропонують повну волю в питаннях вірисвоїм громадянам і взагалі не втручаються в релігійну сферу, а по-третєрелігія може бути під забороною. У ході історії становище з релігією водній і тій же країні може мінятися. Яскравий приклад того - Росія. Та йконфесії аж ніяк не однакові в тих вимогах, що вони пред'являють до людиниу своїх правилах поведінки і кодексах моралі. Релігії можуть поєднуватилюдей або роз'єднувати їх, надихати на творчу працю, на подвиги, призиватидо бездіяльності, спокою і споглядання, сприяти поширенню книжності ірозвитку мистецтва й у той же час обмежувати які-небудь сфери культури,накладати заборони на окремі види діяльності, науки і т.д. Роль релігіїзавжди необхідно розглядати конкретно як роль даної релігії в даномусуспільстві й у визначений період. Її роль для всього суспільства, дляокремої групи людей чи для конкретної людини може бути різна.

  Разом з тим можна говорити, що релігії звичайно властиво виконуватистосовно суспільства й окремих особистостей визначені функції. Ось вони. [1]

  По-перше, релігія, будучи світоглядом, тобто системою принципів,поглядів, ідеалів і переконань, пояснює людині устрій світу, визначає йогомісце в цьому світі, указує йому, у чому складається сенс життя.

  По-друге (і це результат першого), релігія дає людям розраду, надію,духовне задоволення, опору. Зовсім не випадково люди найчастіше звертаютьсядо релігії у важкі моменти свого життя.

  По-третє, людина, перед маючи собою деякий релігійний ідеал,внутрішньо міняється і стає здатною нести ідеї своєї релігії, затверджуватидобро і справедливість (так, як розуміє їхнє дане навчання), упокорюючісь зпозбавленням, не звертаючи уваги на тих, хто осміює чи ображає її.
  (Звичайно, добрий початок можна затверджувати лише в тому випадку, якщоведучі людину цим шляхом релігійні авторитети самі чисті душею, моральні іпрагнуть до ідеалу).

  По-четверте, релігія керує поведінкою людини через свою системуцінностей, моральних установок і заборон. Вона може істотно впливати навеликі співтовариства і цілі держави, що живуть за законами даної релігії.
  Звичайно, не варто ідеалізувати положення: приналежність до самої сувороїрелігійно-моральної системи не завжди утримує людину від здійсненнянепорядних дій, а суспільство від аморальності і злочинності. Ця сумнаобставина є наслідок слабості і недосконалості людської натури (чи, яксказали б послідовники багатьох релігій, «підступ сатани» у людськомусвіті).

  По-п'яте, релігії сприяють об'єднанню людей, допомагають складаннюнацій, утворенню і зміцненню держав (наприклад, коли Русь переживала періодфеодальної роздробленості, обтяжена іноземним ярмом, наших далеких предківпоєднувала не стільки національна, скільки релігійна ідея - «усі ми --християни »). Але той же самий релігійний фактор може приводити до поділу,розпаду держав і суспільств, коли великі маси людей починають протистоятиодин одному по релігійному принципу. Напруженість і протистояння виникає ітоді, коли з якої-небудь церкви виділяється новий напрямок (так було,наприклад, в епоху боротьби католиків із протестантами, сплески якоївідчуваються в Європі і донині).

  Серед послідовників різних релігій періодично виникають крайні течії,члени яких вважають, що тільки вони живуть по божеськіх законах і правильносповідають свою віру. Нерідко ці люди доводять правоту жорстокими методами,Не зупиняючись перед терористичними актами. Релігійний екстремізм (від лат. --крайній), на жаль, залишається й у XXІ ст. досить розповсюдженим інебезпечним явищем - джерелом суспільної напруженості.

  По-шосте, релігія є надихаючу і фактором духовного життя, щозберігає, суспільства. Вона зберігає суспільну культурну спадщину, часомбуквально перепіняючі дорогу всякого роду вандалам. Хоча церкву надзвичайноневірно сприймати як музей, виставку чи концертний зал; приїжджаючи в будь -яке місто чи в чужу країну, ви напевно одним з перших місць завітаєте вхрам, який вам з гордістю покажуть місцеві жителі.

  Філософи пропонують чітко розрізняти два поняття: культура іцивілізація, відносячі до останнього всі досягнення науки, техніки, щорозширюють можливості людини, що дають йому життєвий комфорт і визначаютьсучасний спосіб життя. Цивілізація подібна могутньому знаряддя, яке можнаужити в благо, а можна перетворити в засіб убивства: у залежності від того,у чиїх руках воно знаходиться. Культура, як повільна, але могутня ріка, щовипливає з древнього джерела, дуже консервативна і часто вступає в конфліктіз цивілізацією. А релігія, що складає основу і стрижень культури, - один зголовних факторів, що охороняє людину і людство від розпаду, деградації інавіть, можливо, від моральної і фізичної загибелі - тобто всіх погроз, щоможе нести із собою цивілізація.

  Таким чином, релігія виконує в історії творчу культурну функцію. Їїможна проілюструвати на прикладі Русі після прийняття християнстванаприкінці IX ст.

  І останнє - (це зв'язано з попереднім пунктом), релігія сприяєзміцненню і закріпленню визначених суспільних порядків, традицій і законівжиття. Тому що релігія більш консервативна, чим будь-який інший суспільнийінститут, вона в більшості випадків прагне до збереження підвалин, достабільності і спокою. (Хоча, безумовно, і це правило не обходиться безвинятків.) Якщо ви пам'ятаєте з нової історії, коли в Європі зароджувалосяполітична течія консерватизму, у її джерел стояли діячі церкви. Релігійніпартії знаходяться, як правило, у правій охоронній частині політичногоспектру. Їхня роль в якості противаги нескінченним радикальним і часомнерозумним перетворенням, переворотів і революціям дуже важлива. Спокій істабільність дуже потрібні зараз і нашій Батьківщині ...

  У своїй курсовій роботі, яка має назву "Релігійні фактори в історії
  Росії "буде простежено хід історії двох головних, на мою думку, періодів установленні та розвитку взаємовідносин держави Росії та церкви, їхсуперечливі та позитивні наслідки. Головним чином мова у роботі піде простановище та функції церкви у царській Росії ХVII століття, її реформацію,вплив та втручання у державні справи. Наступні два століття у відносинах
  Росії і церква встановила відносне так би мовити затишшя і знову наспривертають події до взаємовідносин між державою та церквою після падінняімперської Росії. Отже, я вбачаю що хід цих змін пов'язаний зі зміною удержавному устрої Росії, адже церква і держава мають надзвичайно тіснийконтакт. Про реформи церкви за часів більшовиків буде описано у другомурозділі роботи. Третій розділ містить у собі взаємовідносини вже радянської
  Росії з 1925 року і до часів перебудови.

  Церква і держава в XVII столітті.

  В міру розвитку російського самодержавства усе гостріше вставало напорядок денний питання про пріоритет державної влади над церковною. Уперіод феодальної роздробленості російська церква зіграла істотну роль уоб'єднанні країни для боротьби з монголо-татарською навалою. Однак привсьому своєму прагненні відігравати самостійну роль, російська православнацерква завжди знаходилася в залежності від державної влади. Цим вона сильновідрізнялася від римсько-католицької церкви, що володіла повноюсамостійністю в церковних справах.

  Перетворення церкви зі знаряддя панування феодалів у знаряддяпанування дворянської держави дістало своє завершення в XVII столітті, колипісля смути дворянство остаточно захопило керівне становище в Московськійдержаві. Це торкнулося і церкви. Вона втратила значну частину свого впливу,і навіть патріарх був змушений рахуватися з постійним контролем з боку царяі боярської думи.

  Ця зміна в становищі церкви мала під собою економічну підставу.
  Правда, абсолютні розміри церковних вотчин і чисельність церковних людейбули в XVII столітті дуже значні: патріарху, митрополитів і єпископамналежало наприкінці століття близько 37000 дворів, у яких значився близько
  440000 душ тяглового населення; крім того, значні землі належали окремиммонастирям. Але, усе-таки, у порівнянні з дворянсько державою, це було нетак багато. Росли торгово-промислові міста і слободи. Дворянство ревнивостежили за церковним господарством і продовжувало вживати заходів протийого зростання. Московський уряд провів на соборі 1580 р.. постанову, відповіднодо якої заборонялося давати монастирям вотчини на спомин душі, а такожузагалі заборонялося церковним особам і установам купувати і брати взаставу землі. Смута паралізувала дію цього правила; але в 1649 р. прискладанні Укладення воно було відновлено, розширене і введене в життя якзагальнодержавний закон. Саме Соборне Укладення ухвалило: «Патріарху іі віслуженіх і куплених вотчин НЕ покупати, і в заставу НЕ іматі, і засобою не тримати, і по душам в вічний поминок НЕ іматі деякі справи ... »[2]

  Укладення остаточно знищило церковну юрисдикцію стосовно церковнихлюдей по цивільних і кримінальних справах. Ці заходи крім їхньогоюридичного значення наносили церкві чималий матеріальний збиток,позбавляючи її постійних і великих доходів у вигляді судових мит.

  Ініціатива заснування Патріаршества виходила від царя. Усі вони були
  «Обрані» соборами за вказівкою царя.

  Цар втручався не тільки в адміністративні, фінансові і судові справи.
  Він також видавав розпорядження про дотримання постів, служінні молебнів,порядку в церквах. І нерідко ці укази відправлялися НЕ архієреям, ацарським воєводам, що ревно стежили за їхнім виконанням і каралиослушніків.

  Таким чином, верховенство в церкві у всіх відносинах фактичноналежало царю, а не патріарху. Це становище в церковних колах не тільки невважалося ненормальним, але навіть визнавалися соборами офіційно.

  Церковна реформа 50-60-х років XVII століття була викликанапрагненням зміцнити централізацію російської церкви аналогічно іншим ланкамдержавного апарату.

  1.1. Діяльність московського гурту ревнителів древнього благочестя.

  Стурбованість «настроями» у церковному житті зросла в другій половині
  40 - початку 50-х років. Це знайшло вираження в діяльності московськогогуртка ревнителів благочестя (або «боголюбців») і у вимогах окремихсвітських феодалів, учасників земського собору 1648-1649 р.. У гуртокревнителів благочестя входили як духовні, так і світські особи. Його главоюбув протопіп кремлівського Благовіщенського собору і духівнік царя Стефан
  Воніфатьєв. У гурток входили цар Олексій Михайлович, улюбленець царя йогопостільничий Ф.М. Ртищев, сестра постільничого А.М. Ртищева, архімандрит
  Новоспаського монастиря Никон (пізніше - митрополит і патріарх), диякон
  Благовіщенського собору Федір Іванов, провінційні ревнітелі благочестя:священики Іван Неронов, Авакумов Петров, Данило, Лазар, Логин і інші.
  Починання кружка підтримували й інші світські і духовні особи, у числі якихбув вихователь царя боярин Б.І. Морозов. [3]

  Члени кружка домагалися усунення прямих порушень богослужбову чину,зокрема «багатоголосся», посилення «Учительного» елементу за рахуноквведення проповідей, повчань і видання релігійної літератури для читання,усунення різночітань і розбіжності в церковних чинах, підвищення моральногорівня духівництва, у тому числі і носіїв церковної влади.

  У 1648 р. Никон став митрополитом Новгородським і Псковського. Тоді ж
  Стефан Воніфатьєв домігся переведення Івана Неронова з Нижнього Новгорода до
  Москву і призначення його протопопом Казанського собору, а трохи пізнішевідбулися призначення протопопа інших ревнителів благочестя: Авакума
  Петрова - у Юрьєвець-Поволжській, Данила - у Кострому, Лазаря - у Романов і
  Логіна - у Муром. Однак ці починання не привели до бажаних результатів. Унових протопопів, що ввели «одноголосність» і доповнили служби проповідямиі повчаннями, не виявилося послідовників серед парафіяльного духівництва.
  Нетерплячий і рішучий протопіп Авакумов Петров намагався підняти благочестясвящеників і віруючих Юрьєвця-Поволжського примусовими мірами, але цескінчилося обуренням населення і побиттям протопопа. [4]

  Серед членів гуртка не було єдності в оцінці розбіжностей убогословській системі і церковно-обрядовій практиці, що існували міжросійською і грецькою церквами. По цьому питанню виникли дві точки зору, ікружок розділився на дві групи.

  Одну групу склали провінційні ревнітелі благочестя - протопоп Іван
  Неронов, Авакумов Петров, Данило, Лазар і Логин, а також диякон
  Благовіщенського собору Федір Іванов. Їхнім прихильником був спочатку і
  Никон. Вони дотримувались традиційного для російського духівництва погляду,що затвердився в XVI в. Його прихильники вважали, що відмінність чинабогослужіння й обрядів грецької церкви від росіян є показником утратигреками справжньої православної віри, що була, на їхню думку, наслідкомзавоювання Візантії турками, підпорядкування греків «безбожно»завойовникам і зносин грецької церкви з «латинською» ( «єретічною») римськоюцерквою. Вони вважали також, що внаслідок реформи Петра Могили (київськиймитрополит з 1632 по 1647 р.) справжню віру втратила й українськацерква. [5]

  Другу групу склали цар Олексій Михайлович, Стефан Воніфатьєв, Ф. М.
  Ртищев і інші столичні члени гуртка. Пізніше до них приєднався Никон. Вонивідмовилися (у відомій мірі - по політичним мотивам) від традиційної оцінкигрецької церкви, як ухіленої від справжньої віри. Нову її оцінку вонивиразили в «Книзі про віру», виданої в 1648 р.. з ініціативи Стефана
  Воніфатьєва, зокрема в положенні про те, що й у «нинішній час у неволітурецькій християни віру православну цілу дотримують, ... так заградятьсяусяка вуста глаголюще неправду ... на смиренних греків ». Ця групаревнителів благочестя вважала за необхідне усунути розбіжності вбогословській системі і церковно-обрядовій практиці між церквами на основігрецького зразка. Ця пропозиція одержала підтримку вузького, алевпливового кола духовних і світських осіб у Росії, у тому числі патріарха
  Йосипа, і церковних ієрархів України. Не чекаючи вирішення питання прошляхи проведення уніфікації богословської системи і церковно-обрядовоїпрактики, що належало прийняти церковному собору, цар і інші столичніревнітелі благочестя здійснили деякі заходи, що поклали початок виправленнюросійських богослужбових книг по грецьких зразках. Так, з Києва булизапрошені в Москву учені ченці, що добре знали грецьку мову, длявиправлення книг. Приїхали в Москву в 1649 р. Єпіфаній Славинецького і
  Арсеній Сатановській, а в 1650 р.. - Дамаскін Птіцькій. [6]

  Найбільше невдоволення патріарха Йосипа викликало самочинним введенняоборонцями благочестя «одноголосності» у ряді соборів і парафіяльниххрамів і їхнє втручання (завдяки приналежності до кружка царя Олексія) упризначення архієреїв, архімандрітів і протопопів. Щоб покласти кінецьцьому втручанню, патріарх Йосип на церковному соборі 11 лютого 1649 р.,скликаному за розпорядженням царя, використовував слабість позиціїревнителів благочестя в питанні про «одноголосність». Ревнітелі благочестя,наполягаючи на «одноголосності», не передбачали скорочення богослужбовутексту, тому служби ставали настільки тривалими, що багато віруючі невістоювалі їх до кінця. Таким чином, віруючі позбавлялися встановленої дляних «духовної їжі». Пропуск же служби чи достроковий відхід з її вважалисявеликим гріхом. Тому при розгляді 11 лютого 1649 р. з ініціативи царяпропозиції ревнителів благочестя про введення у парафіяльних церквах
  «Одноголосності» патріарх і архієреї відкинули пропозицію про введення
  «Одноголосності». [7]

  Цар Олексій Михайлович був незадоволений рішенням церковного собору іповедінкою патріарха. Він не затвердив цього рішення, але і не мігскасувати його своєю владою. У підсумку цар зажадав передати питання про
  «Одноголосність» на розгляд константинопольського патріарха. Переписуваннязайняло два роки. У відповідь на послання Йосипа, константинопольськийпатріарх, догоджаючі по спірному питанню царю писав, що «одноголосність» ів парафіяльних церквах «не тільки личить, але і неодмінно повинно бути». Узв'язку з цим у 1651 р. був скликаний новий церковний собор. Він скасуваввирішення попереднього собору й ухвалив «співати у святих божіїх церквах,
  ... псалми і псалтир говорити в один голос, тихо і неспішно ». Патріарх ійого прихильники виразили своє невдоволення утручанням світської влади вцерковно-обрядові справи. Це був осуд намірів царя і близьких до ньогоревнителів благочестя самим здійснити церковну реформу.

  До липня 1652 р.., тобто до обрання на патріарший престол Никона
  (патріарх Йосип умер 15 квітня 1652 р.), становище в церковно-обрядовійсфері залишалося невизначеним. Протопоп і священики з ревнителівблагочестя і митрополит Никон у Новгороді, не зважаючи на вирішенняцерковного собору 1649 р.. про помірне «багатоголосся», домагалисяздійснення «одноголосної» служби. Навпроти, парафіяльне духівництво,відбиваючи настрої парафіян, не виконувало рішення церковного собору 1651р. про «одноголосність», у зв'язку з чим у більшості церков збереглися
  «Багатоголосні» служби. Результати виправлення богослужбових книг невпроваджувалися в практику, тому що не було церковного схвалення цихвиправлень. Ця невизначеність найбільше турбувала царську владу.

  У 1648 році розпочинається Національно-визвольна війна українськогонароду проти польського панування і вже в 1649 р.. у Москву прибувпредставник Б. Хмельницького С. Мужіловській із пропозицією прийняти
  Україну під владу Росії. Вирішити це питання, не усунувши релігійно -обрядових розбіжностей між російською і грецькою церквами і не переборовшінегативне відношення російських православних ієрархів до церкви України,було, щонайменше, необережно. Цар Олексій Михайлович розумів необхідністьреформи церкви. А її успішне здійснення було доступно тільки сильнійпатріаршій владі, що володіла самостійністю і високим політичнимавторитетом і здатній централізувати церковне управління. Це визначилонаступне відношення царя Олексія до церковної влади. [8]

  Вибір царя упав на Никона. Казанський митрополит Корнилій і ревнітеліблагочестя, що знаходилися в столиці, не посвячені в плани царя, подаличолобітну з пропозицією обрати в патріархи Стефана Воніфатьєва, найбільшвпливового й авторитетного члена кружка. Реакції царя на чолобітну НЕпішло, а Стефан ухилився від пропозиції і наполегливо рекомендував своїмоднодумцям кандидатуру Никона. Останній теж був членом гуртка. Томуревнітелі благочестя в новій чолобітній царю висловилися за обрання впатріархи Никона, який був тоді Новгородським митрополитом.

  Никон (до постригу в ченці - Микита Мінов) володів усіма потрібнимицареві Олексію якостями. Він народився в 1605 р.. у Нижегородському повіті вродині селянина. Дуже обдарований від природи енергією, розумом, прекрасноюпам'яттю і спрійнятлівістю, Никон вже в 20 років став священиком у своємуселі. У 1635 р. - Чернець в Соловецький монастирі, з 1643 р.. - Ігумен
  Кожеозерського монастиря. У 1646 р., Після зустрічі з царем він одержавмісце архімандрита впливового столичного Новоспаського монастиря. Никонзблизився зі Стефаном Воніфатьєвім і іншими столичними оборонцямиблагочестя, ввійшов у їхній гурток, неодноразово розмовляв про віру йобряди з ієрусалімськім патріархом Паісієм (коли той знаходився в Москві) істав активним церковним діячем. Перед царем він виступав найчастіше вякості заступника за бідних, знедолених чи безневинно засуджених, ізавоював його прихильність і довіру. Ставши в 1648 р.. за рекомендацією царяНовгородським митрополитом, Никон виявив себе як рішучий і енергійнийвладика і ревний поборник благочестя. Царю Олексію Михайловичу імпонувало іті, що Никон відійшов від точки зору провінційних ревнителів благочестя нацерковну реформу і став прихильником плану перетворення церковного життя
  Росії по грецькому зразку. [9]

  Никон вважав себе єдиним реальним кандидатом у патріархи. Суть йогодалеко ідучіх планів зводилася до того, щоб ліквідувати залежністьцерковної влади від світської, поставити її в церковних справах вищецарської влади і самому, ставши патріархом, зайняти, щонайменше, рівне зцарем становище в управлінні Росією.

  25 липня 1652 р. у кремлівському Успенському соборі для присвятиновообраного в патріархи зібралися цар, члени царського прізвища, Боярськийдума й учасники церковного собору. Никон з'явився лише після посилки донього ряду делегацій від царя. Никон оголосив, що не може прийняти санпатріарха. Свою згоду він дав тільки після «благання» царя і присутніх усоборі представників світської і церковної влади. Цим вони, і, насампередцар Олексій Михайлович, зобов'язалися слухатися Никона в усьому, що вінбуде «возвіщаті» їм про «догмати божії і про правила», слухатися його «яконачальника і пастиря і батька краснєйшаго ». Цей акт істотно підняв престижнового патріарха. [10]

  Світська влада прийняла умови Никона тому, що вважала цю мірукорисною для проведення церковної реформи, а самого патріарха - надійнимприхильником плану реформи. Більш того, заради вирішення першочерговихзовнішньополітичних задач (возз'єднання з Україною, війна з Річчю
  Посполитою), чому повинна була сприяти церковна реформа. Цар відмовився відвтручання в дії патріарха, дозволив участь Никона в рішенні всіх цікавівшіх патріарха внутрішньополітичних і зовнішньополітичних справ, визнав Никонасвоїм другом, і став іменувати його великим государем, тобто, як биподарував йому титул, що з колишніх патріархів мав тільки Філарет Романов.
  У підсумку виник тісний союз світської і церковної влади у формі «премудроїдвоіці », тобто царя і патріарха. [11]

  Патріарх Никон незабаром після свого обрання став самовладнімвладикою російської церкви. Він почав з усунення втручання в церковнісправи своїх колишніх однодумців по кружку ревнителів благочестя.
  Наприкінці 1652 р.. деякі з настоятелів монастирів, щоб догодити Никона,раболіпно стали іменувати його великим государем. Їхньому прикладу пішлиархієреї. У 50-х роках XVII ст. завдяки енергійній і рішучій діяльності
  Никона був здійснений комплекс заходів, що визначили зміст і характерцерковної реформи.

  1.2. Церковна реформа.

  Церковна реформа була розпочата в 165З г. Першим кроком сталоодноособово розпорядження патріарха, що торкнулося двох обрядів, ухил іперстоскладання при хрещеному знаменні. У пам'яті від 14 березня 1653 р.,розісланої по церквах, було сказано, що надалі віруючим «не личить у церквіметання творити на колінах, але в пояс би усіяний творити ухил, ще ж ітрьома персти б есте хрестилися »(замість двох). При цьому в пам'яті немістилося ніякого обгрунтування необхідності даної зміни в обрядах. До тогож розпорядження патріарха не було підкріплено авторитетом церковногособору. Такий початок реформи не можна назвати вдалим. Адже це рішенняторкнуло найбільш звичних обрядів, які духівництво і віруючі вважалипоказником істинності своєї віри. Тому не дивно, що зміна уклонів іперстоскладання викликало невдоволення віруючих. Відкрито це виразилипровінційні члени кружка ревнителів благочестя. Протопоп Авакумов і Данилопідготували велику чолобітну, у якій указали на невідповідність нововведеньустановленням російської церкви. Чолобітну вони подали царю Олексію, алецар передав її Никона, рішуче припинив протест своїх колишніх однодумців:
  Івана Неронова він заслав під міцний нагляд у Спасокам'яній монастир у
  Вологодська повіті, Авакума - у Сибір, Данила - в Астрахань, позбавившийого сану священнослужителя, і т.д. Гурток ревнителів благочестя розпався іприпинив своє існування. [12]

  Наступні рішення Никона були більш обміркованімі і підкріплювалисяавторитетом церковного собору й ієрархів грецької церкви, що додало цимпочинанням видимість рішень усієї російської церкви, що підтримала
  «Всесвітня» (тобто константинопольський) православна церква. Такий характермали, зокрема, рішення про порядок виправлень у церковних чинах і обрядах,затверджені навесні 1654 р.. церковним собором.

  Зміни в обрядах були здійснені на основі сучасних Никона грецькихкниг і практики Константинопольської церкви, відомості про яку реформатородержував головним чином від Антиохійського патріарха Макарія. Рішення прозміни обрядового характеру були затверджені церковними соборами, скликанняв березні 1655 р. і в квітні 1656 р.. Ці рішення ліквідували розходження вцерковно-обрядовій практиці між російською і Константинопольською церквами.
  Більшість змін стосувалося оформлення церковної служби і дій священний-іцерковнослужителів під час богослужіння. Усіх віруючих торкнулася замінадвоперстя на тріперстя при здійсненні хресного знамення, «тріскладового»
  (восьмикінечної) хреста на двоєчастій (чотіріконечній), ходіння під часобряду хрещення по сонцю ( «посолоню») на ходіння проти сонця і деякі іншізміни в обрядах. [13]

  Істотне значення для служителів церкви і віруючих мало такожвиключення зі служб, в основному з літургії, архієрейської молитви, відпустиі деяких ектеній. Це спричинило за собою значне скорочення об'єму тексту,укорочення церковної служби і сприяло затвердженню «одноголосності».

  У 1653 - 1656 р.. проводилося виправлення богослужбових книг щомотивували тим, що в стародруки було багато помилок, уставок, і тим, щоросійський богослужбових чин дуже істотно відрізнявся від грецького. Заоснову було взято текст, що був перекладом на церковнослов'янську мовугрецького Служебника XVII ст., що, у свою чергу, виходив з текстубогослужбових книг XII-XV ст. Новий служебник був схвалений церковнимсобором 1656 р.. і незабаром опублікований. [14]

  За сім століть, що пройшли після релігійної реформи князя
  Володимира, весь грецький богослужбових чин дуже змінився. Двоперстя (щоввійшло в звичай замість колишнього єдіноперстя), замінілося під впливомборотьби з несторіанамі тріперстям (кінець XII століття); також змінилосяперстоскладання при благословенні; усі богослужбові чини стали коротше,деякі важливі піснеспіви були замінені іншими. Так, були змінені іскорочені чини Миропомазання і хрещення, покаяння, єлеосвячення і шлюбу.
  Більше всього змін виявилося в літургії. У результаті, коли Никон замінивстарі книги й обряди новими, вийшло як би введення «нової віри». [15]

  Більшість духівніцтв поставилося до нововіправленіх книг негативно.
  До того ж серед парафіяльного духівництва і ченців було багатомалограмотних, котрим приходилося переучуватися з голосу, що було для нихдуже важкою справою. У такому ж положенні виявилася більшість міськихдухівніцтв і навіть монастирі.

  Никон і в рішенні справ, які відносилися до компетенції царськоївлади, став у 1654-1656 р.. «Великим государем», фактичним співправителем
  Олексія Михайловича. Улітку 1654 р.., Коли в Москві спалахнула епідеміячуми, Никон сприяв виїзду царської родини зі столиці в безпечне місце, аколи під час війни з Річчю Посполитою і зі Швецією цар надовго залишавстолицю, Никон відігравав роль глави уряду і самостійно вирішував цивільніі військові справи. Правда, для спостереження в Москві залишалася комісіябоярської думи, а більш важливі справи пересілалі для вирішення в похідцареві. Але Никон підкорив комісію боярської думи своїй владі. Під часвідсутності царя, вона стала доповідати всі справи йому. У вироках посправах з'явилася навіть формула: «... святіший патріарх вказав і бояриприсудили ». [16]

  зарозумілість Никона і його активність росли разом з успіхамизовнішньої політики Росії, тому що у визначенні її курсу він теж бравдіяльну участь.

  Але за невдачі 1656-1657 р.. у зовнішній політиці оточення царя склалопровину на Никона. Активним втручанням буквально в усі справи держави іпрагненням нав'язати усюди свої рішення, у тому числі шляхом погроз
  (щонайменше двічі через незгоду царя з його «радами» Никон загрожувавзалишенням Патріаршої кафедри), став тяготітіся і цар. Почалося охолодженнявідносин між ними. Патріарха рідше стали запрошувати в царський палац,
  Олексій Михайлович все частіше спілкувався з ним за допомогою посильних зцаредворців і робив спроби обмежити його владу, з чим, звичайно, не бажавмиритися Никон. Цю зміну використовували світські і духовні феодали. На
  Никона зводилися обвинувачення в порушенні законів, корістолюбстві іжорстокості.

  Відкрите зіткнення між царем і патріархом, що призвело до падіння
  Никона, яке відбулося в липні 1658 р.. Приводом для нього послужила образаокольничим Б.М. Хитрово патріаршого стряпчого князя Д. Мещерського 6 липняпід час прийому до Кремля грузинського царевича Теймураза (Никон не бувзапрошений). Патріарх листом зажадав від царя негайного покарання Б.М.
  Хитрово, але одержав лише записку з обіцянкою розслідувати справу іпобачитися з патріархом. Никон НЕ задовольнівся цим і розцінив подію яквідкриту зневагу до його сану глави російської церкви. 10 липня 1658 р. царне з'явився на урочистій обідні в Успенському соборі. Князь, що прийшовзамість його, Ю. Ромодановській сказав Никона: «Царська величність ушанувавтебе як батька і пастиря, але ти цього не зрозумів, тепер царськавеличність велів мені сказати тобі, щоб ти надалі не писався і не називавсявеликим государем і шанувати тебе надалі не буде ». По закінченню служби
  Никон оголосив про залишення Патріаршої кафедри. Він розраховував, що йогобезпрецедентний крок викличе замішання в урядових колах і в країні, і тодівін зможе диктувати умови свого повернення царю. Подібне положення невлаштовувало царську владу. [17]

  Єдиний вихід з становища, що створилося, полягав у скіненні Никона івиборі нового патріарха. З цією метою в 1660 р.. був скликаний церковнийсобор, який виніс рішення про позбавлення його патріаршого престолу ісвященства, пред'явивши Никона обвинувачення в самовільному видаленні зПатріаршої кафедри. Єпіфаній Славинецького, виступивши, вказавши нанезаконність рішення собору, тому що Никон не був винен у єретіцтві, ісудити його мали право лише інші патріархи. З огляду на міжнароднупопулярність Никона, цар був змушений погодитися і розпорядитися скликатиновий собор за участю всесвітніх патріархів.

  У листопаді 1666 р.. патріархи прибули в Москву. 1 грудня Никон ставперед собором церковних ієрархів, на якому був присутній цар з боярами. Всіобвинувачення патріарх або заперечував, або посилався на своє невідання.
  Никона присудили до позбавлення патріаршого престолу, але зберегли за нимколишній титул, заборонивши втручатися «у мирські справи Московськоїдержави і всея Росії, крім своїх трьох монастирів, даних йому і вотчин їх;у них бо, аще хоче, так міркують мирські справи ». [18] Місцем за?? ланняпатріарха визначили Ферапонтів монастир.

  Але питання про співвідношення «священства» і мирської владизалишалося відкритим. Зрештою, сторони які сперечалися прийшли докомпромісного рішення: «Цар має перевагу в справах цивільних, а патріарх --у церковних ». Це рішення залишилося не скріпленім підписами учасниківсобору і не ввійшло до складу офіційних діянь собору 1666-1667 р..

  1.3. Вплив церковної реформи на соціальне життя Росії. Церковнийрозкол.

  Впровадження нових обрядів і богослужіння по виправлених книгахбагато хто сприйняв як запровадження нової релігійної віри, відмінної відколишньої, «істинно православної». Виник рух прихильників старої віри --розкол, родоначальниками якого були провінційні ревнітелі благочестя. Вонистали ідеологами цього руху, склад учасників якого був неоднорідним. Середних було багато малозабезпечених служителів церкви. Виступаючи за «старувіру », вони виражали невдоволення посиленням гніту з боку церковної влади.
  Більшість же прихильників «старої віри» становили посадські люди і селяни,незадоволені зміцненням феодально-кріпосницького режиму і погіршенням свогоположення, що вони зв'язували з нововведеннями, у тому числі й у релігійно -церковній сфері. Реформу Никона не прийняли й окремі світські феодали,архієреї і ченці. Відхід Никона породив у прихильників «старої віри» надіїна відмову від нововведень і повернення до колишніх церковних чинів іобрядів. Розшуки розкольників, проведені царською владою, показали, що вженаприкінці 50-початку 60-х років XVII ст. у деяких місцевостях цей рухпридбав масовий характер. При цьому серед знайдених розкольників поряд ізприхильниками «старої віри» виявилося чимало послідовників навчання ченця
  Капітона, тобто людей, що заперечували необхідність професійногодухівництва і церковної влади.

  У цих умовах керівником православної церкви Росії стала царськавлада, яка після 1658 р.. зосередилася на вирішенні двох основних завдань --закріпленні результатів церковної реформи і подоланні кризи в церковномууправлінні, викликаної залишенням Никоном Патріаршої кафедри. Цьомупокликані були сприяти розшуки розкольників, повернення з засланняпротопопа Авакума, Данила й інших священнослужителів, ідеологів розколу, іспроби уряду схилити їх до примирення з офіційною церквою (Іван Нероновпрімірівся з нею ще в 1656 р.). Рішення цих завдань розтяглося майже на вісімроків, в основному через протидію Никона. [19]

  Новим патріархом церковний собор обрав архімандрита Троїце-Сергієвамонастиря Іоасафа. За вимогою східних патріархів скликаний собор засудивстарі обряди і скасував постанову Стоглавого собору 1551 р. про ці обряди,як необгрунтовані. Віруючі, котрі додержуваліся старих обрядів і захищалиїх, були засуджені як єретики; було запропоновано відлучаті їх від церкви,а світській владі - судити їх цивільним судом як супротивників церкви.
  Рішення собору про старі обряди сприяли оформленню і закріпленню розколуросійської православної церкви на офіційну, що панувала в суспільствіц

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !