ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реформа Столипіна
       

   

  Історія


  ЗМІСТ

  | Політична та економічна ситуація в Росії в кінці 19-го - | |
  | початку 20-го століття ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 3 |
  | Робота Столипіна в I і II Думах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 5 |
  | Робота Столипіна в III Думі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7 |
  | Столипінська реформа, її основні напрями. ... ... ... ... ... ... .... | 9 |
  | Результати реформи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 14 |
  | Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... | 16 |
  | Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 18 |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |

  Політична та економічна ситуація в Росії в кінці 19-го - на початку 20-гостоліття.

  На стику XIX і XX століття суспільство вступило в нову фазу свогорозвитку, капіталізм став світовою системою. Росія вступила на шляхкапіталістичного розвитку пізніше за країни Заходу і тому потрапила в другійешелон країн, такі країни називали "молодими хижаками". До цієї групивходили такі країни, як Японія, Туреччина, Німеччина, США.

  Швидкість, з якою розвивалася Росія, була дуже висока, цьомусприяла уже розвинена Європа; вона надавала допомогу, ділилася досвідом,а також направляла економіку в потрібне русло. Після економічного підйому
  90х-років, Росія пережила важка економічна криза 1900-1903 років,за період тривалої депресії 1904-1908 років. З 1909 по 1913економіка Росії зробила ще один різкий стрибок. Обсяг промисловоговиробництва зріс в 1,6 рази, процес монополізації економіки отримавновий імпульс, в результаті кризи слабі, маленькі підприємстварозорилися, що й прискорило процес концентрації промислового виробництва.
  У результаті цього в 80-90 роки тимчасові підприємницькі об'єднаннябули заміщені великими монополіями; картелями, синдикатами (Продвугілля,
  Проднафта і т.д.). Одночасно йшло зміцнення банкової системи (Російсько-
  Азіатський, Петербурзький міжнародний банки).

  Вивіз капіталу з Росії не отримав особливого розмаху, що пояснювалосяяк браком фінансових коштів, так і потребами освоєння величезнихпросторів країни, але врешті-решт Росія включилася в боротьбу за сферивпливу, що й спричинило за собою війну з Японією, однією з країн другуешелону.

  Російське село стала зосередженням пережитків феодальноїепохи. Найважливішими з них були великі поміщицькі землеволодіння, широкопрактикувалися відпрацювання, що виявляє собою прямий пережиток панщини.
  Селянське малоземелля, община з її переділами гальмували модернізаціюселянського господарства.

  Соціально-класова структура країни відображала характер і рівень їїекономічного розвитку. Нарівні з формуванням класів буржуазногосуспільства (буржуазія, дрібна буржуазія, пролетаріат), в ньому продовжувалиіснувати і станові розподілу - спадщина феодальної епохи. Буржуазіязаймала провідну роль в економіці країни в XX столітті, до цього вона не граласкільки-небудь самостійної ролі в суспільно-політичному життікраїни, так як вона була повністю залежна від самодержавства, внаслідокчого і залишалися аполітичною і консервативною силою.

  Дворянство, яке зосередило більше 60% всіх земель, сталоголовною опорою самодержавства, хоч в соціальному плані воно втрачало своюоднорідність, зближуючись з буржуазією.

  Селянство, яке становило 3/4 населення країни, було також порушеносоціальним розшаруванням суспільства (20% - кулаки, 30%-середняки, 50% --бідняки). Між полярними його шарами виникали суперечності.

  На початку XX століття клас найманих робітників налічував 16.8 млн. чоловік.
  Він був неоднорідний, велика частина робітників складалася з недавно прийшли вмісто селян, але ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класустав фабрично-заводський пролетаріат, який налічував понад 3 млн.чоловік.

  Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоча в
  70-х роках XIX століття був зроблений крок по шляху перетворення державногоустрою в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму.
  Закон свідчив: "Імператор російський є монарх самодержавний інеобмежений ". До 1905 року вищим державним органом у Росії бувдержавна рада, постанови якого мали рекомендаційнийхарактер для царя.

  Особливою проблемою для уряду в ці роки було національнепитання. 57% населення Росії були іноземного походження, і вонизазнавали всякого роду дискримінації з боку російських чиновників. Уцих відносинах Росія не тільки гнобила ті або інші народи, а йзіштовхувала їх між собою. Багато хто під тиском російськомовного населенняемігрував в найближчі країни заходу, там наймалися на роботу. Помітнучастина емігрантів склали люди, які метою свого життя ставили боротьбу зцаризмом.

  У Росії почала наростати революційна ситуація (1905-1907). Зусього цього можна зробити висновок, що Росії потрібні як політичні,так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровитиекономіку Росії. На чолі цих реформ повинна була стати розумний і чеснийлюдина, для якої дуже важлива була доля Росії. Ним став Петро
  Аркадійович Столипін.

  Робота Столипінав I і II Думах.

  Столипін був призначений міністром внутрішніх справ 26 квітня 1906 року.
  Депутати I Думи були прийняті царем, що звернулися до них з промовою в Зимовомупалаці, на другий день - 27 квітня. Розпуск I думи стався в деньпризначення Столипіна прем'єром - 8 липня 1906 року.

  За короткий час свого існування Дума закидала урядзапитами. Обговорювалися питання про конфіскацію земель у поміщиків,відсторонення адміністрації, скасування смертної кари для політичнихув'язнених, потрібно сказати, що не тільки в Думі, а й у кабінетіміністрів не було згоди. Столипін не вважав, що сила урядупроявиться лише в тому випадку, якщо воно буде виносити свої рішення
  "об'єднаним" міністерством і цим полегшить роботу государя.

  24 серпня 1906 була опублікована урядова програма,яка складалася з двох частин - репресивної і реформісткой. У нійговорилося, що уряд протиставить насильству силу. У місцевостях,оголошених на воєнному стані, вводилися воєнно-польові суди
  ( «Скорорешітельние»). У центрі реформісткой програми був знаменитий указ 9Листопад 1906года, про можливість виходу з общини. Мета цього закону,який підписав смертний вирок одвічної селянської громаді - повернутиаграрну проблему іншою стороною, замість того щоб експрпіпрііроватьземлю в поміщиків, обезземелівалась громада, тому що належали громадіземлі розподілялися між селянами. Однак потрібен дозвілостанніх на руйнування цього інституту, тільки зміцнився, в ходіреволюційних подій. За той час поки складалися селянські запити іпроходили земельні бунти - громада утвердилася як справжній органселянського самоврядування.

  Земельне питання, що залишився невирішеним, з зборів I Думи,автоматично з'явився на зібрати засідання II Думи 20 лютого 1907року. Потрібно зазначити, що передвиборча компанія пройшла не без втручанняі тиску на виборців з боку влади. Сенатські "роз'яснення"виключили з числа виборців великі групи селян і робітників.
  Переслідувалися ліві виборщики, заборонялися виборчі збори, масаманіпуляцій було здійснено й пущена в хід по частині розсилок виборчихповісток, призначення дня і місця виборів. Але незважаючи на це, і на те щовибори проходили в обстановці спаду революційного руху, II Думавиявилася більш лівою, ніж перший.

  Вже 6 березня Столипін виступив перед депутатами з урядовоюпрограмою. Список відкривав знаменитий указ від 9 листопада, далі перераховувалисяінші заходи. У всій решті частини мови Столипіе чіткодав зрозуміти, що уряд, для реалізації цієї програми, готовеспільно з законодавчими установами докласти всіх зусиль, пояснивши,який уряд він має на увазі: уряд, який «зберігаєісторичні заповіти Росії », тобто самодержавно-монархічну владу.

  3 червня Микола II сам оголосив про розпуск Думи і призначив скликання на 1Листопад 1907. Позбувшись від опозиційної думи, Столипін міг проводитиполітику авторитарну і консервативну, засновану на твердій рішучостіоновити країну і укріпити владу. Грунт для цього була підготовлена новимвиборчим законом.

  Страх перед революцією, консерватизм і загальні інтереси згуртувалипоміщиків і буржуазію. Це дало Столипіну більше шансів на проведеннязаспокійливих заходів та деяких реформ.

  Таким чином, результатом столипінського аграрного бонапартизму,вираженого в указі від листопада 1906 року, який доповнює і завершуєБонапартизм політичний, стала III Дума.

  Робота Столипіна в III Думі.

  16 листопада 1907 Столипін виступає перед Думою зурядовою декларацією. Перша і основна задача, як він говорив,це не реформи, а боротьба з революцією, яка може зірвати все, що булозадумано ім. Ще треба було розібратися з аграрною реформою, яка довгийчас залишалася не вирішеною. Після прийняття указу 9 листопада Думою, проектзакону з внесеними поправками надійшов на обговорення Державногоради і також було прийнято, після чого по даті його твердження царем ставіменуватися законом 14 червня 1910. За своїм економічним змістомце був ліберальний буржуазний закон, який сприяв розвиткукапіталізму на селі.

  Звичайно ж це був прогресивний закон, але він забезпечував прогрес погіршого, прусському зразком, коли можна було піти з американського шляху розвитку сільського господарства, який передбачав розвитоксільського господарства шляхом наділення селян фермами, де вони станутьповновладними господарями. Сенс закону розкривався в його першій статті, деговорилося, що кожен домогосподар, що володів землею на громадському праві,може зажадати "зміцнення" цієї землі в його приватну власність. Вінміг залишити за собою надлишки, якщо селянин міг за них заплатити повикупної ціною 1861 року. Вихід з общини розглядав сільський сход, якщож згода не видавалося протягом 30 днів, то виділ здійснювався земськимначальником. Доповненням до закону 14 червня 1910 підсилюють йогонасильницький характер, був прийнятий обома палатами закон проземлеустрій, що називався законом 29 травня 1911. Відповідно доним, для проведення землеустрою не потрібно попередньогозакріплення землі за дворохозяевамі. Селянські банки і процеспереселення також руйнували общину. У 1906 році Селянському банку булопередано кілька гектарів питомих і казенних земель, але свій головнийземельний фонд банк створював за рахунок скупки поміщицьких земель. У завданняпереселенського управління входила задача розрядити земельну тісноту,що спостерігалася в центральних районах Росії. Основними районамипереселення з'явилися Сибір, Північний Кавказ, Середня Азія. Але реформа невдалася. Вона не досягнула ні політичних, ні економічних цілей, якіперед нею ставилися. У селян не було достатньо матеріальних засобів длятого, щоб підняти своє господарство, щоб купити нову техніку, щодозволила б підвищити продуктивність. Столипінської аграрної курспровалився і політично. Справа в тому, що селяни не змогли забути пропоміщицької землі, навіть "кулаки", грабуючи общинну землю, тримали в розумі іпоміщицьку. До того ж таких сильних господарів було всього 5% сільськогонаселення. До всього іншого, соціальна напруженість в селі не спала, апосилилася до межі. Небезпека полягала в тому, що бродіння пішов у глиб ібув неминучий новий вибух. Крах столипінської аграрної реформи бувобумовлений головним об'єктивним фактором - тим, що вона проводилася вумовах збереження поміщицького землеволодіння. Тільки ліквідаціяпоміщицького господарства могла врятувати реформу Столипіна.

  Столипін не обмежувався реформами у сільському господарстві, вінобдумував реформи місцевого управління, освіти для малозабезпечених іселян. Мова, в якій порушувалися ці питання прозвучала в Думі 9Листопад 1908. Незабаром в Думі виник "Польська питання", він з'явився в
  1910 року в зв'язку з питанням про західний земстві і виборах від західнихгуберній до Державної ради. Ще в 1909 році група членів
  Державної ради внесла законодавчу пропозицію, його метою булоскорочення депутатів від західних губерній. Справа в тому, що всі депутатибули поляки, тому що в їхніх руках були зосереджені великі землеволодіння, авибори до державної ради вироблялися по земельному цензу.
  Пропонувалося, розділити дев'ять губерній на три виборчі округи.
  Украинские виборщики вибирали по дві особи від округу, а поляки по одному.
  Таким чином від дев'яти губерній вибиралося б шість російських і три поляка.
  Столипіну ця ідея дуже сподобалася:

  Виходило подвійно добре - з одного боку, ліберальна форма, а здругий - реалізація улюбленого гасла "Росія для росіян". 1 червня 1908року законопроект був переданий до державної ради, а 17 липня ставзаконом - з деякими змінами.

  Столипінська реформа, її основні напрями.

  Реформа 1861 року - перший етап переходу до індивідуалізаціїземлеволодіння та землекористування. Але скасування кріпосного права не призвела допрогресу приватної власності. У 80-90-ті роки уряд прагнув донасадження громадських структур на селі, що суперечило в майбутньомувільної селянської власності. Подолати дані труднощі моглиреформи, початі П. А. Столипіна. Його концепція "пропонувала шляхрозвитку змішаної, багатоукладної економіки, де державні формигосподарства повинні були конкурувати з колективними і приватними ". Складовіелементи його програм - перехід до хуторів, використаннякооперації, розвиток меліорації, С введення триступінчатоїсільськогосподарської освіти, організації дешевого кредиту дляселян, утворення землеробської партії, які реально представлялаінтереси дрібного землеволодіння.

  Столипін висуває ліберальну доктрину управління сільською громадою,усунення черезсмужжя, розвитку приватної власності на селі ідосягнення на цій основі економічного зростання. У міру прогресуселянського господарства фермерського типу, орієнтованого наринок, в ході розвитку відносин купівлі-продажу землі повинно статисяприродне скорочення поміщицького фонду землі. Майбутній аграрний лад
  Росії представлявся прем'єру у вигляді системи дрібних і середніх фермерськихгосподарств, об'єднаних місцевими самоврядними і нечисленними порозмірами дворянськими садибами. На цій основі повинна була відбутисяінтеграція двох культур - дворянської і селянської.

  Столипін робить ставку на "міцних і сильних" селян. Однак він невимагає повсюдного одноманітності, уніфікації форм землеволодіння іземлекористування. Там, де внаслідок місцевих умов община економічножиттєздатна, "необхідно самому селянинові обрати той спосібкористування землею, який найбільш його влаштовував. Аграрна реформаскладалася з комплексу послідовно проведених і пов'язаних між собоюзаходів. Розглянемо основні напрямки реформ.

  Діяльність Селянського банку.

  З розмахом проводилася Банком купівля земель з наступноюперепродажем їх селянам на пільгових умовах, посередницькі операції ззбільшенню селянського землекористування. Він збільшив кредитселянам і значно здешевив його, причому банк платив більший відсотокза своїми зобов'язаннями, чим платили йому селяни. Різниця в платежіпокривалася за рахунок субсидій з бюджету, склавши за період з 1906 по 1917рік 1457,5 млрд. Банк активно впливав на форми землеволодіння: дляселян, які купували землю в особисту власність, платежізнижувалися. У результаті, якщо до 1906 року основну масу покупців земліскладали селянські колективи, то до 1913 року 79,7% покупців булиодноосібними селянами.

  Руйнування общини і розвиток приватної власності.

  Для переходу до нових господарських відносин була розроблена ціласистема господарсько - правових заходів з регулювання аграрної економіки.
  Указом від 9 листопада 1906 проголошувалося переважання фактуодноосібного володіння землею над юридичним правом користування. Селянимогли тепер виділити землю, яка перебувала у фактичному користуванні, згромади, не зважаючи на її волею. Земельний наділ став власністю несім'ї, а окремого господаря.

  Здійснювалися заходи щодо забезпечення міцності і стабільності трудовихселянських господарств. Так, щоб уникнути спекуляції землею і концентраціїівласності, в законодавчому порядку обмежувався граничний розміріндивідуального землеволодіння, була дозволена продаж землі некрестьянам.

  Закон 5 червня 1912 дозволив видачу позики під заставу будь-якийкупується селянами надільної землі. Розвиток різних форм кредиту
  - Іпотечного, меліоративного, агрокультурного, землевпорядного --сприяло інтенсифікації ринкових відносин на селі.

  У 1907 - 1915 рр.. про виділення з общини заявило 25% домохозяев, адійсно виділилося 20% - 2008,4 тис. домохозяев. Широкепоширення набули нові форми землеволодіння: хутори й села. На 1Січень 1916 їх було вже 1221,5 тис. Крім того, закон від 14 червня
  1910 вважав зайвим вихід з общини багатьох селян, лише формальновважалися общинниками. Число подібних господарств склало близько однієїтретини від усіх общинних дворів.

  Переселення селян до Сибіру.

  За указом 10 березня 1906 право переселення селян булонадано всім бажаючим без обмежень. Уряд асигнувавчималі кошти на витрати по влаштуванню переселенців на новихмісцях, на їх медичне обслуговування і суспільні потреби, на прокладкудоріг. У 1906-1913 роках за Урал переселилося 2792,8 тисяч чоловік.
  Масштаби даного заходу зумовили і труднощі в його здійсненні.
  Кількість селян, що не зуміли пристосуватися до нових умов ізмушених повернутися, склало 12% від загального числа переселенців.

  Підсумки переселенської компанії були наступними. По-перше, за данийперіод був здійснений величезний стрибок в економічному і соціальномурозвитку Сибіру. Також населення даного регіону за роки колонізаціїзбільшилася на 153%. Якщо до переселення в Сибір відбувалося скороченняпосівних площ, то за 1906-1913 роки вони були розширені на 80%, у тойчас як у частині Росії на 6,2%. По темпах розвитку тваринництва Сибіртакож обганяла європейську частину Росії.

  Кооперативний рух.

  Позики селянського банку не могли повністю задовольнити попитселянина на грошовий товар. Тому значного поширенняотримала кредитна кооперація, яка пройшла у своєму русі два етапи.
  На першому етапі переважали адміністративні форми регулюваннявідносин дрібного кредиту. Створюючи кваліфіковані кадри інспекторівдрібного кредиту і ассігнуя значні кредити через державні банкина первинні позики кредитним товариствам і на подальші позики,уряд стимулювало кооперативний рух. На другому етапісільські кредитні товариства, накопичуючи власний капітал,розвивалися самостійно. У результаті була створена широка мережаінститутів дрібного селянського кредиту, позиковий-ощадних банківі кредитних товариств, що обслуговували грошовий оборот селянськихгосподарств. До 1 січня 1914 року кількість таких установ перевищило 13тисяч.

  Кредитні відносини дали сильний імпульс розвиткувиробничих, споживчих і збутових кооперативів. Селяни накооперативних засадах створювали молочні і масні артілі,сільськогосподарські товариства, споживчі лавки і навіть селянськіартільні молочні заводи.

  Агрокулипурние заходи.

  Одним з головних перешкод на шляху економічного прогресу селабула низька культура землеробства і неписьменність переважної більшості виробників, звиклих працювати за загальному звичаєм. У рокиреформи селянам надавалася широкомасштабна агроекономічнадопомогу. Спеціально створювалися агропромислові служби для селян,які організовували навчальні курси з скотарства та молочномувиробництва, демократизації і впровадженню прогресивних формсільськогосподарського виробництва. Багато уваги приділялося іпрогресу системи позашкільної сільськогосподарської освіти.

  Аграрні реформи Столипіна привели до збільшення питомої ваги
  "середніх шарів" в селянському землекористуванні. Це добре видно зданих, наведених у таблиці. У період реформи селяни активно купувализемлю і збільшували свій земельний фонд щорічно на 2 млн. десятин. Такожселянське землекористування істотно збільшувалося за рахунок орендипоміщицьких і казенних земель.

  РОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ МІЖ

  групи селян - ПОКУПЦІВ


  | Період | Безземельні | Ті, хто має на чоловічу душу |
  | | | До 3 десятин | Понад 3 десятин |
  | 1885-1903 | 10,9 | 61,5 | 27,6 |
  | 1906-1912 | 16,3 | 68,4 | 13,3 |

  Результати реформи.

  Результати реформи характеризуються швидким зростанням аграрноговиробництва, збільшенням ємкості внутрішнього ринку, зростанням експортусільськогосподарської продукції, причому торговий баланс Росії набуваввсе більш активного характеру. У результаті вдалося не тільки вивестисільське господарство з кризи, але і перетворити його в домінантуекономічного розвитку Росії. Валовий прибуток усього сільського господарствасклав в 1913 році 52,6% від загального ВД. Дохід всього народного господарства завдяки збільшенню вартості, створеної в сільському господарстві, зріс впорівнянних цінах з 1900 по 1913 роки на 33,8%.

  Диференціація видів аграрного виробництва по районах привела дозростання товарності сільського господарства. Три чверті всього переробленогоіндустрією сировини поступало від сільського господарства. Товарообігсільськогосподарської продукції збільшився за період реформи на 46%.

  Ще більше, на 61% у порівнянні з 1901-1905 роками, зріс впередвоєнні роки експорт сільськогосподарської продукції. Росія буланайбільшим виробником і експортером хліба і льону, ряду продуктівтваринництва. Так, в 1910 році експорт російської пшениці становив 36,4%загального світового експорту.

  Але в той же час не були вирішені проблеми голоду і аграрногоперенаселення. Країна по колишньому страждала від технічної, економічної ікультурної відсталості. За розрахунками І.Д. Кондратьєва в США в середньому наферму приходилося основного капіталу в розмірі 3900 рублів, а в європейській
  Росії основний капітал середнього селянського господарства ледве досягав
  900 рублів. Національний дохід на душу сільськогосподарського населення в
  Росії складав приблизно 52 рубля в рік, а в США - 262 рубля.

  Темпи зростання продуктивності праці в сільському господарстві булипорівняно повільними. У той час як у Росії в 1913 році отримували 55пудів хліба з однієї десятини, в США отримували 68, у Франції - 89, а в
  Бельгії - 168 пудів. Економічне зростання відбувалося не на основіінтенсифікації виробництва, а за рахунок підвищення інтенсивності ручноїселянської праці. Але в розглянутий період були створені соціально -економічні умови для переходу до нового етапу аграрних перетворень --до перетворення сільського господарства в капіталомісткий технологічнопрогресивний сектор економіки.

  Але ряд зовнішніх обставин (смерть Столипіна, початок війни)перервали столипінську реформу. Сам Столипін вважав, що для успіху йогопочинань буде потрібно 15-20 років. Але і за період 1906 -1913 років булозроблено чимало.

  Висновок.

  Які уроки ми можемо винести з досвіду столипінської реформи?

  По-перше, Столипін почав свої реформи з великим запізненням (не в
  1861 році, а тільки в 1906).

  По-друге, перехід від натурального типу економіки до ринкового вумовах адміністративно - командної системи можливий, перш за все, наоснові активної діяльності держави. При цьому особливу рольповинна зіграти фінансово-кредитна діяльність держави. Прикладомцього може бути уряд, який зумів з вражаючою швидкістю ірозмахом переорієнтувати потужний бюрократичний апарат імперії наенергійну роботу. При цьому "локальна економіко-господарськарентабельність була принесена в жертву свідомо заради майбутньогосуспільного ефекту від створення і розвитку нових економічних форм ". Такдіяли міністерство фінансів. Селянський Банк, Міністерствоземлеробства, інші державні інститути.

  По-третє, там, де панували адміністративні принципиуправління економікою та вирівнюючі способи розподілу, завжди будеіснувати сильна опозиція перетворень. Отже, необхідномати соціальну опору в особі ініціативних і кваліфікованих верствнаселення.

  Революція показала великих соціально-економічних іполітичний розрив між народом і владою. Країні потрібні радикальніреформи, яких не було. Можна сказати, що країна в періодстолипінських реформ переживала не конституційний, а революційна криза.
  Стояння на місці або напівреформ не могли вирішити ситуацію, а тількинавпаки розширювали плацдарм для боротьби за кардинальні перетворення.
  Тільки знищення царського режиму і поміщицького землеволодіння моглизмінити хід подій, заходи, які зробив Столипін під час своїх реформбули половинчастими.

  Головний же крах реформ Столипіна полягає в тому, що він хотівздійснити реорганізацію недемократичним шляхом і всупереч йому Струвеписав: "Саме його аграрна політика полягає в кричущому суперечності з йогорешті політикою. Він змінює економічний фундамент країни, то часяк вся інша політика прагне зберегти в якомога більшійнедоторканність політичну "надбудову" і лише злегка прикрашає їїфасад. Звичайно ж Столипін був видатним діячем і політиком, але приіснування такої системи, яка була в Росії, всі його проекти
  "розколювалися" про нерозуміння або про небажання зрозуміти всю важливість йогопочинань. Треба сказати, що без тих людських якостей, таких як:сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, політичне чуття, хитрість -
  Столипіну навряд чи вдалося зробити хоч якийсь внесок у розвиток країни.

  Список літератури


  | Збірник речей// Петро Аркадійович Столипін. «Нам потрібна велика Росія». |
  | Москва. 1990. |
  | Аврех А.Я.// П.А. Столипін і долі реформ в Росії. Москва, 1991 |
  | Бок М.П.// П.А. Столипін, Спогади про батька. Москва, 1992. |
  | Верт Н.// Історія радянської держави. Москва. 1992 |
  | Казарезов В.В.// 0 Петро Аркадійович Столипін. Москва, 1991. |
  | Корелина А.П.// Короткий посібник з історії. Москва, 1992 |
  | Курлов П.Т.// Загибель імператорської Росії. Москва, 1992. |
  | Ковальченко І. Д.// Столипінська аграного реформа. Москва, 1992. |
  | Островський І. В.// П.А. Столипін і його час. Новосибірськ, 1992 |
  | Зирянов П.М.// Петро Аркадійович Столипін. Москва, 1990 |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !