ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реформи Івана Грозного і початок самодержавства на Русі
       

   

  Історія

  ЗМІСТ


  Вступ 3


  Програма реформ 4


  Судебник 1550 7


  Вирок про місництва 8


  Іспомещеніе «тисячі» 11


  Земельне законодавство 13


  Висновок 18


  Література 20

  Вступ

  Одним з важливих питань історії російського народу є питання про
  Івана Грозного. Іван Грозний вже сучасникам здавався особистістю загадковоїі страшною: "Превисочайшего по-істину й славною всіх колишніх, славимож від кінець неба аж до кінець їх ", - пише про нього дяк Іван Тимофєєв ідодає: "... зненавидівши гради земля своея ... і всю землю держависвоея, яко сокирою, напов некак розсікти ". Такою ж загадкою увійшов Іван IVі в історичну науку. Для більшості істориків це була психологічнапроблема; цікавили сама особистість Івана Грозного і умови, в якихвона створювалася. Перед деякими істориками навіть постало питання, чи був
  Грозний нормальний розумово. Але вже в працях Соловйова та Платонова булизроблені спроби підійти до цього питання інакше: вони розцінювали діяльність
  Івана IV як момент вирішальної битви "державного початку",втіленого цим грізним государем, з питомою старовиною.

  Н. П. Павлов-Сильванський побачив в епосі Грозного перехідний момент відфеодалізму до станової монархії, а його висновки лягли в основу поглядів
  Н. А. Рожкова і М. Н. Покровського про епоху Івана IV. Якщо російська історіографіяі "школа Покровського" не зуміли науково роз'яснити значення Івана Грозного вросійської історії, то західноєвропейські історики були в цьому відношенніабсолютно безсилі, у кращому випадку вони повторювали висновки Соловйова,
  Ключевського або Платонова.

  До джерел, розповідають про епоху Івана IV, відносяться запискиопричника Генріха Штаде, що вийшли майже одночасно з російським перекладомзаписок Таубе і Крузе; до іноземних джерел відноситься також сказання
  Альберта Шліхтінга. Не менш важливі листування Івана Грозного з опричників
  Василем Брудним та збори актів часів опричнини. Всі ці публікаціїдозволили заново освітити темні питання, пов'язані з реформою Івана IV.

  Питання про необхідність докорінного перегляду оцінки Івана Грозного внашій літературі було піднято Р. Ю. Віппер в його книзі, що вийшла в 1922 р.
  Взявши на себе завдання історичної реабілітації Івана Грозного, Р. Ю. Віпперпоказав його як видатного державного діяча, дипломата й стратега,цілком витримує порівняння з такими великими історичними діячами,як Петро Великий. Сила аргументації автора полягає в тому, що він ставить
  Івана IV в оточення державних діячів сучасної йому Західної
  Європи, і на міжнародному тлі московський самодержець виростає в потужну,величну постать.

  Програма реформ

  Особливо державний і політичний талант Івана Грозногорозкривають реформи 50-х років XVI століття. Найважливішою рисою політичноїісторії Російської держави 50-х років є численні реформи,спрямовані на подальший розвиток і зміцнення Російської централізованоїдержави.

  Спільною рисою реформ 50-х років є їх антібоярскаяспрямованість. Проголошуючи ці реформи, уряд Івана IV зображувалоїх як заходи, мета яких полягала в тому, щоб ліквідуватинаслідки боярського правління і зміцнити економічні та політичніпозиції тих соціальних груп, чиї інтереси воно виражало і на якіспиралося - дворян, поміщиків і верхи посада. При цьому є підставаговорити про наявність в уряду Івана IV цілого плану реформ,охоплюють широке коло питань внутрішньої політики та включали в себезаходи в галузі землеволодіння, і фінансові реформи, і, нарешті,церковні реформи.

  Вихідним моментом у проведенні реформ стала промова Івана IV 27 лютого
  1549 на засіданні Боярської думи спільно з "освяченим собором" (тобтовищими представниками церкви). Ця промова носила програмний характер іпредставляла собою декларацію, викладаються основні принципи політикиуряду; давалася різко негативна оцінка боярського правління якчасу. Основне питання, що розглядається в декларації Івана IV, - цепитання про боярських дітей та їх інтереси. Діти боярські займають центральнемісце в декларації Івана IV, всі три пункти якої присвячені їм: спочаткуоцінки становища дітей боярських в минулому, під час боярського правління,потім вимогу про неприпустимість продовження "сил", "образ" і "продажу" завідношенню до дітей боярських і формулюванні санкцій у випадку, якщо вони все ж такибудуть мати місце.

  В прямо протилежному плані трактується питання про бояр. Боярирозглядаються як основне джерело насильства, "образ" і "продаж",заподіюється дітям боярським в минулому, у роки боярського правління, і якпотенційне джерело таких же дій в сьогоденні і майбутньому. Томузвернення Івана IV до "всіх боярам" носило характер ультимативноговимоги про припинення таких актів насильства з боку бояр у відношеннідітей боярських під загрозою опал і "страти" для тих бояр, хто спробував бипродовжувати або відновити такого роду дії.

  Того ж дня, 27 лютого 1549, відбулося інше виступ
  Івана IV. За своїм значенням воно представляло як би повторенняурядової декларації, але тільки не перед боярами, проти якихбуло спрямовано вістря політики, проголошеної в декларації Івана IV, аперед дітьми боярськими і дворянами, чиї інтереси відбивала і захищаладекларація уряду.

  Закономірним підсумком політичних подій 27 лютого з'явився закон 28Лютий 1549, що представляє собою початок реалізації політики,проголошеної в деклараціях Івана IV від 27 лютого. Закон 28 лютого бувприйнятий без участі "всіх бояр": домігшись від них прийняття вимог,сформульованих в царській декларації, уряд Івана IV не визналоза потрібне передавати на розгляд "всіх бояр" текст нового закону і він бувприйнятий на засіданні "ближній думи" за участю митрополита Макарія.

  Розгляд матеріалів, пов'язаних з лютневої декларацією Івана IV,показує, що до цього часу політика уряду вже визначилася якполітика захисту інтересів поміщиків (дітей боярських) і боротьби заліквідацію наслідків боярського свавілля часів боярського правління. А.
  Е. Пресняков писав: "виступ царя захисником інтересів" дітейбоярських ", майбутнього дворянства, безсумнівно початок політики, що досяглаповного розвитку в епоху опричнини ".

  Уряд Івана IV, виступаючи проти бояр і на захист дітей боярських
  - Поміщиків, прагнула представити себе захисником також і "всіх селянцарства свого ". Очевидна мета, яка полягає в тому, щоб заявами прозахисту всіх "селян" прикрити класовий характер політики Івана IV якоргану влади пануючого класу феодалів-кріпосників. Особливо яскравотенденція зобразити політику уряду Івана IV як має
  "Всенародний" характер виступає в мові Івана IV на Стоглавого соборі 1551року. Цар виносив на розгляд освяченого собору і "всіх бояр"наступні питання ( "Царські питання "):

  1. Про боротьбу з місництво.

  2. Про перегляд вотчин, маєтків і годувань.

  3. Про монастирських, князівських і боярських слободах.

  4. Про ліквідацію корчем.

  5. Про ліквідацію митов.

  6. Про мито за перевіз через річку і за проїзд по мосту.

  7. Про заставах по кордонах.

  8. Про встановлення вотчинних книг і про регламентацію служби з вотчин.

  9. Про впорядкування справи роздачі помість.

  10. Про порядок забезпечення вдів боярських дітей.

  11. Про порядок нагляду за ногайськими послами та гостями.

  12. Про загального перепису земель.

  Головне місце в програмі урядових заходів займаєземельне питання. Питома вага земельного питання в розробленомуурядом Івана IV плані реформ виступає вже в тому факті, що з 12 --ти пунктів, з яких складаються "Царські питання", п'ять присвячені земельнимсправах. План уряду намічав загальний перегляд земель, що знаходяться уволодінні службових людей. Необхідність цього заходу мотивуваласятим, що роки боярського правління призвели до найбільших змін в областіземлеволодіння, виражається в зосередженості величезної кількості земель,в порівнянні з часами до смерті Василя III, в руках одних і в настільки жвеликих масштабах обезземелення інших. Завдання, що стояло передурядом, полягала в тому, щоб просимо "недостатнього" зарахунок "лишком" земель, що були виявлені у тих, хто збільшив свої володіння в рокиправління бояр.

  Судебник 1550

  Видання Судебника 1550 було актом величезної політичної ваги.
  Основні стадії, через які проходить знову видається закон:

  1. Доповідь цареві, мотивуючий необхідність видання закону

  2. Вирок царя, який формулює норму, яка повинна скласти зміст нового закону.

  Саме ж складання закону і остаточна редакція текстувиробляється в наказах, точніше, скарбника, за наказом царя виконуютьцю роботу. Нарешті, на основі нових законів складаються додатковістатті Судебника, які і приписуються до його основного тексту. Таказагальна схема законодавчого процесу в Російській державі другої половини
  XVI століття. Вона конкретизується вказівкою на різновид законів.
  Підставою для встановлення декількох різновидів законів служить те,що різні закони по-різному проходять намічені вище стадіїзаконодавчого процесу. Основні відмінності падають на другу стадію. Якщодоповідь є загальним для всіх різновидів законів другої половини XVIстоліття, то друга стадія законодавчого процесу - "вирок" --здійснюється для різних законів по-різному:

  1. Вироком одного царя.

  2. Вироком царя з боярами.

  3. Усним наказом царя ( "государевим словом ").

  Навряд чи можна говорити про будь-якої залежності застосування тієї чиіншої законодавчої процедури від змісту закону. Залучення або незалучення Боярської думи до обговорення закону цілком залежало відконкретних обставин моменту.

  Традиція пропонувала участь бояр в обговоренні нових законів і длябільшості їх відзначено участь бояр в "вироки" про видання законів.
  Чи дає участь бояр у законодавчому процесі підставу говорити продуалізм законодавчих органів Російської держави? Чи можнарозглядати царя та Боярської думи як два фактори законодавства, якдві самостійні політичні сили? Відповідь на це може бути тількинегативним. Боярська дума в другій половині XVI століття представляла собоюодна з ланок в державному апараті Російської централізованоїдержави, і хоча аристократичний склад думи давав їй можливістьзаймати позицію захисту князівсько-боярських інтересів, але як установа думабула царської думою, зборами радників царя, до з'ясування думокяких з тих чи інших питань звертався цар, коли він вважав цеза потрібне. Тому бачити в обговоренні закону в Боярської думи щось схоже наобговорення закону в парламенті - значить абсолютно довільно переноситина Боярської думи Російської самодержавного держави риси законодавчогоустанови конституційної держави. Тому не можна бачити в обговореннізаконів у Боярської думи обмеження царської влади.

  Розгляд питання про законодавство в Російській державі другуполовини XVI століття дає можливість зробити ще один висновок великої ваги.
  Це висновок про величезну роль наказів в законодавстві. Зосереджуючи своєувагу на питанні про Боярської думи та її ролі, дворянсько-буржуазнаісторіографія недооцінила роль наказів. Тим часом саме накази, вЗокрема скарбники, фактично тримали у своїх руках московськезаконодавство як у підготовчій стадії, розробляючи проектизаконів, так і в заключних етапах законодавчого процесу, десаме в руках скарбників знаходилося формулювання і редагування текстузаконів на основі норм царського вироку.

  У цій ролі наказного апарату в законодавстві знайшло своє яскравевираз розвиток і зміцнення централізованої Російської держави.

  Вирок про місництва

  Місництво було одним з тих інститутів феодальної держави,які забезпечували монопольне право на керівну роль у найважливішихорганах держави представникам феодальної знаті. Сутність місництваполягала в тому, що можливість заняття тією або іншою особою будь-якогопоста в адміністративних органах або в армії зумовлювалася місницькірахунками, тобто взаємними співвідношеннями між окремими феодальними --князівськими або боярськими - прізвищами, а всередині цих прізвищ - взаємнимиспіввідношеннями між окремими членами цих прізвищ. При цьому виключаласяможливість зміни цих співвідношень, так як це означало б змінупорядку місць у службовій, придворної або військової ієрархії. Це призводило дотому, що для заняття будь-якою особою того чи іншого поста треба було,щоб положення даної особи в місницькі ієрархії відповідало томуположенням, яке займав в цій ієрархії той пост, на заняття якогопретендувало ця особа.

  Московські великі князі (а потім царі) вели запеклу боротьбу протимісництва, так як місництво пов'язувало їх і ставило їх дії підконтроль феодальної знаті. Однак феодальна знати в свою чергу впертоборолася за збереження місницьких привілеїв. Виявом і проявомцієї боротьби навколо проблеми місництва є місницькі рахунки, зростанняяких протягом XVI століття відображає в собі посилюється прагненняросійських государів до зламу місницькі ієрархії.

  Особливої гостроти місництво і місницькі рахунки придбали у військовійобласті, в армії. Тут з особливою очевидністю виступала реакційна рольмісництва.

  Основним недоліком в організації російської армії того часу було те,що управління армією було побудовано на місницьких засадах. Це позбавлялокомандування армії можливості оперативного керівництва військами і,навпаки, дозволяло княжата і боярам, незадоволеною політикою уряду
  Івана IV, саботувати шляхом місницьких рахунків і чвар розпорядженняверховного командування. Місницькі рахунки позбавляли урядможливості керуватися при призначенні на посади воєвод міркуваннямиполітичного і персонального порядку, а вимагали наданнявоєводських постів тим, хто мав на них привілей відповідно домісницькі ієрархією.

  У листопаді 1549 був виданий вирок про місництва. В "Питаннях"
  Івана IV Стоглавого собору обставини і мотиви видання вироку промісництва викладені таким чином: "Батько мій, митрополит Макарій, іархієпископи, і єпископи, і князі, і бояри. Нарежался есми х Казані з усімхристолюбивих силою й поклав есми рада своїми боярами в пречистої ісоборної перед тобою, отцем своїм, про местех в воєвод і в сяких посиланнях ввсякому розряду не местнічатіся, кого з ким ні куди пошлють, щоб воіньскомусправі в тому порухи не було, і всім боярам той був вирок люб ". Такимчином, метою видання вироку "Про місця" було створити умови,дозволяють не допустити "порухи" "військовому справі" під час походу,виникає від місництва в "посилках" і в "розряді".

  Вирок про місництва від листопада 1549 складається з двох частин.
  Перша частина вироку присвячена воєводам основних п'яти полків, на якіділилася армія: Великого, Правою руки, Лівою руки, передового і
  Вартового. У другій частині йдеться про інших служилих людей - невоєвод.

  За своїм змістом вирок 1549 формально представляє собоюакт, що визначає місницькі співвідношення між окремими воєводськимпосадами. У рамках визнання правомірності місництва знаходиться іінша група норм, формулируемого вироком: про порядок регулювання тихвипадків, коли службові відносини між тими чи іншими слуЖивими людьми невідповідають місницькі рахунків між ними. Однак істота вироку
  1549 про місництва полягала не в простій регламентації місницькихрахунків в полках, а в боротьбі проти місництва.

  Для розуміння політичної спрямованості вироку про місництвадуже багато дає те тлумачення, яке було дано цього вироку під часпоходу 1549-1550 рр.. після приїзду до Володимира митрополита Макарія, колипитання про місництва було предметом обговорення царя, митрополита ібояр, і щойно ухвалений вирок про місництва був знову підтверджений.
  Спираючись на це підтвердження, Макар?? й у своєму зверненні до служилим людямнаступним чином сформулював той порядок, яким повинна булавизначатися служба всіх категорій службових людей під час походу: "Алучітца яке справа, кого з ким цар і великий князь на свою справу пошле, ахоча буде кому з ким і не пригоже бити свого для батьківщини, і бояри б, івоєводи, і збираються, і діти боярські для земського справи всі ходили без місць. Акому яке діло про рахунок, і як, оже дасть Бог, з свого дла і зземського прийде, і государ їм рахунок тоді дасть ".

  Мова Макарія, внесена в текст офіційної розрядної книги, можерозглядатися як свого роду офіційний коментар до тексту вирокупро місництва. Абсолютно так само викладається істота вироку 1549 ів "Царських питаннях" Стоглавого собору, де вирок про місництвахарактеризується як закон, що встановлює принцип: "Про местех в воєвод ів всяких посилках в усякому розряду не местнічатіся, кого з ким куди ніпошлють ".

  Таким чином, як за свідченням Макарія, так і за заявою самого
  Івана IV, зміст вироку про місництва полягав у встановленні служби вполицях "без місць" і в забороні "местнічаться" під час походу.

  Будучи однією з найбільш ранніх за часом політичних реформ 40-50років, вирок про місництва відобразив у собі загальний характер політикиуряду і продемонстрував форми та шляхи реалізації цієї політики.

  Іспомещеніе «тисячі»

  Центральним питанням внутрішньої політики 50-их років був земельнийпитання. Характер земельної політики 50-их років визначився цілком вже вперший великий захід в області земельного питання. Цим заходомбуло іспомещеніе вироком 3 жовтня 1550 знаменитої "1000" дітейбоярських навколо Москви.

  Вирок встановлював: "учинити ... поміщиків, дітей боярських - лутчеслуг 1000 чоловік "шляхом роздачі їм маєтків у місцевостях навколо Москви
  "Верст за 60 і 70" - "в Московському повіті, та в половині Дмитрова, та в
  Рузі, та у Звенигороді, та в Чісляках, і в ординцями, і в перевеснихселах, і в тетеревінчіх, і в оброчних селах ". Розміри підмосковнихпомість дітям боярським визначалися в 200, 150 і 100 чвертей узалежно від того, до якої з трьох статей (на які була розбита
  "1000") відноситься даний син боярський. При цьому робилася застереження: "А заякими бояр або за дітьми боярськими вотчини в Московському повіті або по -ином місті, які блиско Москви верст за 50 або за 60, і тим помісті недавати ". Вирок далі встановлював порядок поповнення "1000" у разісмерті кого-небудь з входили до неї осіб: "А який за гріхи ис тієї тисячівимре, а син його не прігодітца до тієї службі, іно в того місце прибратиіншого ".

  У процесі реалізації вироку від 3 жовтня 1550 була складенатак звана Тисячна книга, що представляє собою свого роду роздаточнудесятню і включає в себе як списки всіх дітей боярських, що увійшли доскладу "тисячі", так і тих бояр і окольничий, які отримували на підставівироку від 3 жовтня 1550 помістя в Московському повіті. Тисячнакнига - основне джерело для розуміння та оцінки вироку від 3 жовтня
  1550. Розгляд цього вироку доводиться починати з з'ясуванняпитання про те, чи був реалізований вирок про іспомещеніі "тисячі" дітейбоярських або ж він являв собою лише не здійснило проект.

  Якщо прийняти, що в Писцовой книгах до нас дійшли дані про 20% загальногочисла тисячників, що отримали помістя в Московському повіті, число їхстановила б близько 350 чоловік. Якщо врахувати, що за вироком від 3 жовтня
  1550 помістя тисячника повинні були бути дані, крім Московськогоповіту, також у Дмитрівському, Рузькому, Звенигородському, Верейського і в
  Коломенському повіті, то можна прийти до висновку, що цифра тисячників,що міститься в московських Писцовой книгах, може бути вагомим аргументомна користь того, що вирок від 3 жовтня 1550 зовсім не єнездійсненим проектом реформи, а є законодавчевираз політики, що проводилася в життя.

  Значення даних про тисячниках, що містяться в Писцовой книгах
  Московського повіту, не вичерпується тим, що вони дають можливість скластиуявлення про число тисячників, що отримали помістя в Московському повіті.
  Показово також те, що маєтки тисячників, мабуть, охоплювалибільш-менш рівномірно всі райони Московського повіту. З 13 станів,описаних в книгах 70-80 років, маєтки тисячників зустрічаються в 10станах. Це підтверджує висновок про те, що роздача земель тисячникапроводилася в широких масштабах і у всьому Московському повіті.

  Ще істотніше ті дані, які містяться в московських Писцовойкнигах з питання про соціальний склад і територіальної приналежностітисячників, іспомещенних в Московському повіті. У складі 72 осіб,записаних в Писцовой книгах Московського повіту, є: 2 боярина, 2окольничий, 1 оружейнічій, 2 князя Стародубський 2-ї статті, 2 князя
  Стародубський 3-й статті, 4 князя Ярославський 3-й статті, 1 син боярський 1-йстатті, 6 дітей боярських 2-ї статті, нарешті, 52 дітей боярських 3-й статті.
  Таким чином, у московських Писцовой книгах виявляються представленимимайже всі основні рубрики, на які розділені тисячники в тисячнийкнизі. Широті соціальної і відповідає широта територіального охопленняпоміщиків-тисячників даними Писцовой книг Московського повіту. Із загальноїкількості 47 міст, представники яких включені в текст тисячноїкниги, в Писцовой книгах Московського повіту є тисячники з 20 міст.

  Нарешті, необхідно відзначити, що дані про тисячниках в московськихПисцовой книгах показові ще в одному відношенні. У переважнійбільшості випадків розміри маєтків тисячників становлять 100 чвертейземлі, тобто точно відповідають розмірам помість для дітей боярських 3-йстатті, встановленим вироком 3 жовтня 1550.

  Іспомещеніе тисячників являло собою перш за все західвеличезного масштабу в галузі земельних відносин. У результаті проведення вжиття вироку 3 жовтня 1550 дворяни-поміщики отримали в свої рукипонад 100 тисяч чвертей землі (в одному полі) орної землі звідповідною кількістю угідь: луків і лісів.

  Розподіл землі між "тисячник".
  | Розряд | Кількість | "оклад" | Всього землі |
  | | Осіб | (у чвертях) | (у чвертях) |
  | бояри, окольничий, | 28 | 200 | 5600 |
  | оружейнічій, скарбники | | | |
  | діти боярські 1-ї статті | 33 | 200 | 6600 |
  | діти боярські 2-ї статті | 79 | 150 | 11850 |
  | діти боярські 3-й статті | 614 | 100 | 61400 |
  | діти боярські новгородські | 7 | 150 | 1050 |
  | поміщики 1-ї статті | | | |
  | діти боярські новгородські, | 317 | 100 | 31700 |
  | псковські, луцькі і Ржевский | | | |
  | 2-ї статті | | | |
  | ВСЬОГО: | 1078 |---- | 118200 |

  Земельне законодавство

  Одним з найважливіших актів політики уряду Івана IV євирок 11 травня 1551. Значення цього вироку полягає в тому, щовін формулює основні принципи політики уряду Івана IV ствідносно двох найважливіших категорій феодального землеволодіння: монастирськогоі княжого. Вирок встановлював цілий ряд заходів, спрямованих протимонастирського землеволодіння. По-перше, заборонялася купівля монастирями (ііншими представниками церковного землеволодіння) вотчин "без доповіді"царя: "вперед архієпископом, і єпископом, і монастирем вотчин без царськоговеликого князя відома і без доповіді не покупати ні в кого, а князем і детембоярським і всяким людем вотчин без доповіді не продавати ж. А хто купить іхто продасть вотчину без доповіді, і у тих, хто купить, денги пропали, а упродавця вотчина, а взяти вотчина на царя і великого князя бідний ".
  Інший пункт вироку поширював обов'язковість "доповіді" і наземельні вклади в монастир: "а хто без государева відома в якіймонастир вотчину свою дасть до душі, і та вотчина у монастирів безгрошовоїимати на государя ". Третє положення вироку встановлювало особливіобмеження для вотчинників ряду місцевостей, для князів у першу чергу.
  Нарешті, особливий розділ вироку регулював порядок "викупу" родичамивотчин, даних у монастирі.

  Перераховані пункти, однак, не вичерпували змісту вироку 11Травень 1551. Більш того, можна сказати, що основне політичне вістрявироку полягала не в них.

  Регулюючи питання монастирського землеволодіння на майбутнє, вирок 11Травень 1551 одночасно включав в себе і ряд пунктів, спрямованих наревізію минулого в питаннях розвитку монастирського землеволодіння. І тутперед нами знову виступає той основний політичний мотив, який знезмінністю виявляється у всіх заходах 50-их років в областіземельної політики, - ліквідація в інтересах дворянства результатівземельної політики часів боярського правління. Тому найважливішою складовоючастиною вироку 11 травня 1551, його політичним стрижнем єнаступні три статті:
  "Котория цареві великого князя поместния і черныя землі заборгували у дітейбоярських і у християн і насілством поотоймалі владики і монастирі, абокотория землі писарі норовлячи владик ж і монастирям подавали, а називаютьвладики та монастирі ті землі своїми, а інші лагодження поставляли нагосударевих землях: і того сискаті, чиї землі були ізстарі, за тим ті земліі учинити ".
  "А котория села, і волості, і рибні ловлі, і всякими угіддями, і оборчниясела після великого князя Василя бояри подавали архієпископом, ієпископом, і монастирем, і того знайшов учинити так, як було при великомукнязя Василье ".
  "А що буде монастирі, або до яких церквам і вбогим, в ругах і вмилостиня додачу ново, після великого ж князя Василя: і ті Ругії імилостині новопрідачния знайшов оставити; а учинити по старовині, за тим же,як де давали Ругії і милостині наперед цього, за великого князя Івана і привеликого князя Василя Івановича всієї Русі ".

  Перше, що кидається в очі при розгляді наведених пунктіввироку 11 травня 1551, - це послідовно проведений принципвідновлення "старовини", який розуміється як відновлення тих порядків,які були при Василі III, і ліквідації тих "нововведень", яківідносяться до часу після Василя III. Вирок дає яскравухарактеристику монастирської експансії в земельному питанні, якійвідрізнялася діяльність монастирів під час боярського правління. Експансіяйшла по чотирьох напрямках:

  1) придбання помісних і чорних земель за борги;

  2) насильницьке захоплення земель "у дітей боярських і у християн";

  3) розширення володінь шляхом підкупу переписувачів;

  4) постановка монастирських лагодження "на государевих землях".

  Ця характеристика методів і шляхів збільшення монастирями своїхземельних володінь, що застосовувалися монастирями у роки боярського правління,дається у вироку 11 травня 1551 з цілком визначеною метою - повноїліквідації результатів монастирської експансії: стосовно всіх земель,придбаних монастирями у роки боярського правління, пропонувалося
  "Сискаті, чиї землі були ізстарі, за тим же землі і учітіні".

  Ставлячи під урядовий контроль подальше зростання монастирськогоземлеволодіння, вирок одночасно встановлює ряд заходів,зводять нанівець всі ті успіхи, які зробило монастирське землеволодінняза роки панування князівсько-боярської реакції.

  Поряд з монастирським землеволодінням іншою категорією земель, проякі йдеться у вироку 11 травня 1551, є княжеземлеволодіння. Постанова вироку 11 травня, що відноситься до княжогоземлеволодіння, складається з трьох статей:
  "І вперед під Тфері, і в Микулин, на Белеозере, і на Рязані, і в Оболенськийіногородцом вотчин і купіль не подавати, і Суздалскім, і Ярославським, і
  Стародубський князем вотчин нікому без царського великого князя відома неподавати і до душі не дати. А хто вотчину свою без царського великого князявідома через сесь государя указ кому продасть, і в купця денги пропали, авотчічі вотчин позбавлені ".
  "А хто без государева відома в сіх городех, в Тфері і в Микулин, і в
  Торжка, в Оболенський, на Білоозері, і на Рязані, та Суздалскім князем, та
  Ярославським князем, та Стародубський князем в якій монастир хто дасть подуші без государева доповіді: і та вотчина у монастирів безгрошової имати нагосударя ".
  "А які вотчини свої в монастирі по душах, і до сьогодні государева вироком,давали без государева доповіді, і ті вотчини имати на государя так за них помірою денги платити, та ті вотчини отдаваті в маєтку ".

  Отже, в питанні про князівські вотчині і вотчинах Твері та іншихміст, як і в питанні про монастирський землеволодінні, вирок 11 травня 1551року відновлював порушену після Василя III "старих часів" і означавповернення до тієї політики по відношенню до князівського землеволодіння, якапроводилась до часу панування князівсько-боярських угруповань 30-40 років
  XVI століття. Сформульована у вироку 11 травня 1551 ця політикахарактеризується однією особливістю. Вводяться вироком 11 травня обмеженнящодо вотчинного землеволодіння не носили загального характеру, апоширювалися лише на три княжих роду і на певну групумісцевостей Російської держави. Такий "місцевий" характер вироку 11 травняне був випадковим. За вірному зауваженням С.В. Різдвяного,
  Ярославські, Стародубський і Суздальські князі "були особливо густорозрослися гілками генеалогічного дерева північно-східних
  Всеволодовича ". Таким чином, вирок 11 травня, знаменує собою початокполітики боротьби уряду Івана IV за ліквідацію економічної основимощі княжат, - їх вотчин, - наносив перший удар по найбільш потужною групіколишніх незалежних феодалів - княжат.

  Виразом тієї ж самої політики є і положення вироку 11Травень, спрямовані проти всіх вотчинників в цілому Твері та іншихперелічених у ньому місцевостей. Всі ці місцевості являли собоютериторії колишніх самостійних феодальних державних утворень,що увійшли до складу Російської централізованої держави в другій половині
  XV століття і в перші десятиліття XVI століття, і встановлення контролюцентрального уряду над вотчинним землеволодінням цих місцевостейвиражало собою політику боротьби за підпорядкування колишніх феодальнихземлевласників удільних князівств уряду Російськоїцентралізованої держави.

  Наступним етапом у законодавстві про князівські вотчинах з'явився закон
  15 січня 1562. У порівнянні з вироком 11 травня 1551, закон 15січні 1562, по-перше, охоплював ширше коло княжих родів,по-друге, ще більше засмучував права розпорядження князівськими вотчинами збоку їх власників. Закон 15 січня не лише забороняв мобілізаціюземель для основного ядра князівських вотчин, але і встановлював можливістьліквідації князівських вотчин шляхом поіманія їх "на государя" у разівідсутності у власника вотчини синів, які тільки і могли успадковуватикнязівські вотчини. Другий момент, на який необхідно звернути увагупри аналізі закону 15 січня 1562, - це та його частина, якапередбачає зворотну дію закону. Відповідне місце свідчитьнаступне: "А які люди будуть іногородци у тих князів після государя івеликого князя Василя Івановича всієї Русі, аж до цього государева вирокуроків за двадцять і за п'ятнадцять вотчини купуючи або в прідания поімалі: іті вотчини поіматі у тих людей на государя безгрошової його, а ті людивотчини купуючи або в прідания поімалі до цього гоударева вироком років зап'ять і за шість і більше, а менше десяти років: і тих государ виписуючивотчини, звелів себе доповідати: велить чи кому і що давати грошей або невелить ".

  Таким чином, розвиваючи постанову вироку 11 травня 1551 прокняжому землеволодінні, закон 15 січня 1562 продовжує і ту лініювироку 1551 року, яка полягала в боротьбі за ліквідацію заходів уобласті земельного питання, які чинилися князівсько-боярськимиугрупованнями в період боярського правління. Закони про княжомуземлеволодіння, будучи яскравим вираженням земельної політики уряду
  Івана IV, визначили принципову лінію цієї політики, що виражається впрагненні до ліквідації князівського землеволодіння. І хоча остаточнареалізація цієї політики відноситься вже до часу опричнини, тимпоказовіша те, що початок і загальне формулювання політики уряду
  Івана IV щодо княжих вотчин падає саме на період реформ 50-хроків.

  Завершенням земельного законодавства 50-х років є "Уложениепро службу "1555. Будучи видано одночасно з вироком про скасуваннягодувань, точніше кажучи, будучи складною частиною єдиного "вирокуцарського про годування і про службу ", як цей законодавчий акт названий на
  Никонівському літопису, "Ухвала про службу" за своїм змістом та значеннямвиходить за рамки земельного законодавства, будучи в такийж мірою земельний закон, як і закон про армію.

  "Ухвала про службу" 1555 завершує не лише вироблення правовихоснов помісного землеволодіння, але разом з тим є і завершеннямпроцесу перебудови армії Російської держави - процесу, початок якогопадає ще на другу половину XV століття і який полягав у створенні арміїнового типу на місці старих військових дружин часів феодальноїроздробленості. До середини XVI століття ця армія остаточно визначаєтьсяяк "дворянське військо", армія, центральною фігурою якої єслужилий людина - поміщик, відображаючи своїм класовим зовнішністю і соціальнуприроду Російської держави як кріпосницької держави, і той факт,що саме поміщики, дворянство складали головну політичну силу в цьомудержаві.

  Характер земельної політики 50-их років, з'ясовуємо цілком точно напідставі законодавства та політичної практики цього часу,змушує визначити її як політику захисту дворянсько-поміщицьких інтересіві разом з тим як політику, спрямовану проти земельних інтересівбоярства.

  Висновок

  У державній діяльності Івана IV виділяються два етапи: доопричнини і після неї. Основна частина реформ падає саме на першійперіод. Ми схильні дотримуватися традиційної точки зору, що на різкузміну реформаторської політики Івана IV вплинуло негативне ставленняпривілейованих верств російського суспільства до його реформам плюс особиста драмацаря, пов'язана зі смертю його дружини Анастасії. Нам здається, що Іван IV бувдоведений до крайності опричнини розчаруванням у природі людини, якачастіше думає про себе, ніж про "державної користі". Іван ж ставив передсобою завдання поліпшення Російської держави не тільки у вищих верствах, але йна загальнонародному рівні, як йому здавалося, хоча в роботі більшепростежується шлях реформ тільки на рівні вищих станів. Деякірізночитання між основною частиною і висновками пов'язані з тим, що в роботіпереважає формальний підхід до дослідження матеріалу, але ми знаємо, що вісторії існують речі, які стоять вище фактів і часто носять особистийхарактер. Саме ці сторони історичного процесу дають можливістьзробити висновок, що позитивні реформи 50-х років тривали б, якщоб не натрапили на опір російської аристократії і нетрансформувалися в опричнину. Але з іншого боку, реформи 50-х років XVIстоліття зіграли величезну позитивну роль в історії Російської держави.

  Література

  Р. Скринніков, "Іван Грозний і його час" Наука 1976
  В. Кобрин, "Іван Грозний" Московський Робочий 1989
  C. Соловйов, "Твори" Наука 1991

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !