ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реформи Рузвельта
       

   

  Історія

  Зміст

  Вступ 2

  Глава I. Основні концепції і хід реформування 4

  Глава II. Найважливіші рішення в галузі регулювання банківської діяльності та грошової сфери 10

  Глава III. Заходи в галузі соціальної політики 16

  Висновок 24

  Бібліографічний список 26

  Введення

  Протягом всіх тих шести десятиліть, які відділяють нас від періоду
  Нового курсу Ф. Рузвельта, оцінка його ролі в історії Сполучених Штатів всечас була і залишається до цього часу предметом запеклої ідейної боротьбирізних соціально-політичних груп американського суспільства. І це невипадково: реформи, проведені адміністрацією Ф. Рузвельта в 30-х роках,стали найбільшим кордоном в історії США в XX столітті, визначили переважнутенденцію в еволюції соціально-економічної і політичної структурисучасного суспільства.

  Гостра боротьба з питання про оцінку реформ Нового курсу розгорнулася ів американській історичній науці. Провідне місце в історіографії Новогокурсу Ф. Рузвельта займають історики неоліберального напрямки,що склалася в США після другої світової війни. У своїй концепції вонивиходять з того, що історичний розвиток Америки йде шляхом неухильногорозвитку і розширення ліберальної традиції і прогресивного пристосуваннякапіталізму до потреб суспільного розвитку. Одне з центральних місцьв цьому процесі вони як раз і відводять Нового курсу.

  Концепція неоліберальної історіографії не раз піддавалася гострійкритиці в працях істориків консервативного напрямку, що виступали знегативною оцінкою рузвельтівські політики, яка, викликавши різке посиленнярегулюючої ролі держави, порушила, на їхню думку, глибокіісторичні традиції США, засновані на індивідуалістичної ідеології. Зіншого боку, проти оцінок неоліберальної історіографії в 60-70-х рокахвиступила група істориків радикального спрямування, які, часом не безпідстави вказуючи на обмеженість ряду реформ Нового курсу, в той жечас заперечували його позитивні сторони і давали в цілому негативну оцінкудіяльності 32-го президента США. Гостра боротьба різних напрямків уамериканської історіографії Нового курсу продовжується і в даний час.

  Вихід цієї ідейно-політичної боротьби надзвичайно важливий не тільки для
  Сполучених Штатів та інших високорозвинених країн Заходу, але і длясучасної Росії, перед якою з усією гостротою стоїть зараз проблемавибору шляхів подальшого розвитку. Ось чому питання про походження,характеру та змісту реформ Нового курсу Ф. Рузвельта, про те, якізміни вніс він до структури американського суспільства, і в наші дні єодним з найактуальніших проблем політичного життя та історіографії.

  У вітчизняній російської історіографії за останні кількадесятиліть створено ряд цінних наукових праць, присвячених аналізу Новогокурсу Ф. Рузвельта. Проте аж до кінця 80-х років у працях російськихвчених з новітньої історії, у тому числі і по проблемах Нового курсу Ф.
  Рузвельта, зберігалося чимало догматичних положень, що міцно увійшли вмарксистську історіографію. Особливо негативним був вплив горезвісноїтеорії загальної кризи капіталізму, керуючись якою вітчизняніісторики, як правило, робили висновок про неможливість успішного вирішеннясоціальних проблем в умовах капіталізму, а значить, і про неможливість йогопрогресивного пристосування до потреб суспільного розвитку.

  В даний час в російській історіографії йде прогресивнийпроцес критичної переоцінки укорінених догматичних концепційісторії США. Це відноситься і до історії Нового курсу. Правда, іноді спробитакої переоцінки ведуть до "перехлестами" в протилежному напрямку, доявною ідеалізації Ф. Рузвельта та його політики, до зображення його яквиразника народних інтересів і принципового борця проти монополій. Всіце робить ще більш актуальною задачу розгляду зазначеного періодуісторії американського права. Саме цьому і присвячена ця робота.

  Глава I. Основні концепції і хід реформування

  У дослідницькій літературі поширилася думка, що Рузвельтбув прагматиком, який діяв з натхненням, ледь не методом проб і помилок,а його соціальні експерименти визначалися вимогами дня, а несвідомо вибраними ідеалами і цілями. Але чи так це? Видається,що практичні заходи Рузвельта найчастіше передували аналітичнимобгрунтуванням, що йшов від вимог життя, а не від догм. Рузвельт рухавсяпо перетворювальної стежці цілком усвідомлено, і до кінця його президентствановими якостями наповнилися не тільки ліберальна політика, а йліберальна ідеологія.

  Слідом за Джефферсоном і в традиціях гуманізму Рузвельт ставив праваамериканців на життя, свободу, прагнення до щастя вище права вільногорозпорядження власністю. Чужий ідеї скасування класів і класовихвідмінностей, Рузвельт вірив в можливість їх згуртування навколо національногодержави за допомогою гасел боротьби з привілеями меншини іобслуговування урядом інтересів більшості.

  Відношення Рузвельта до вищих верств суспільства, монополіям було вельмисуперечливим, але, як правило, критичним. Вже під час президентськоїкампанії 1932 Рузвельт недвозначно поклав відповідальність заекономічна криза на монополії, цю "економічну олігархію", якасконцентрувала у своїх руках більше половини виробничих потужностейнації, затвердила максимально високі, недоступні більшості народу цінина товари, наслідком чого були кризу надвиробництва, зупинкапідприємств, безробіття, злидні. І вже в 1932 р. Рузвельт багато роздумувавпро реальні антимонополістичної заходи, які були покликані врятуватиіндивідуалізм, конкуренцію, право кожного американця, а не лише еліти наприватну власність і затвердити загальне благоденство.

  Важливим мотивом ідеології та практики Нового курсу з самого початку бувповорот обличчям до "забутого людині": після 1935 цей мотив взагалі вийшовна провідне місце. Кого включав Рузвельт в поняття "забутих людей"?
  Фактично десятки мільйонів простих американців: тих, хто не мав роботи,достатніх коштів для стерпного існування, даху над головою. Ціамериканці, за твердженням Рузвельта, становили не менше однієї третининації. Звідси слідував заклик до простим американцям: підтримайте реформи,проводяться "зверху" в інтересах "забутого людини", тиском "знизу", ботільки це і може гарантувати успіх. Заклик до народу був почутий, щосприяло складанню в ході Нового курсу широкої ліберально -демократичної коаліції, яку підтримували не тількинемонополістіческая буржуазія, але також фермерство і робітничий клас.

  Поява Нового курсу було викликано безліччю причин. Безумовно,першочергову роль зіграли фактори економічного і соціального характеру
  - Небувале падіння виробництва, величезний стрибок безробіття, втратадовіри до фінансових інститутів і т.п. Разом з тим події в світі на тойчас розвивалися таким чином, що, на думку американських фахівців
  30-их років, не можна було повністю відкидати загрозу якогось повторенняна американській землі варіанту італійського або німецького фашизму аборадянського соціалізму. В усякому разі, зигзаги історії такі, що іфашизм, і соціалізм виявилися альтернативним рішенням проблем того періодув окремих країнах.

  домінувала в той час в західній економічній науці уявленняпро всесилля "невидимої руки" в ринковій економіці також не сприялопідготовці теоретичної платформи Нового курсу. Скоріше, навпаки. Томуне випадково в команді Ф. Рузвельта виявилося не менше практиків --банкірів, юристів, бізнесменів, менеджерів, ніж людей з університетів ідослідних центрів. Головна задача була - діяти, невідкладати прийняття рішень, не заганяти "хвороба" всередину, а дати ковтоксвіжого повітря задихається економіці. Теорія "невидимої руки" позначилася іна американській Конституції, і на американському господарськомузаконодавстві в цілому. Вийшло так, що нетрадиційні підходиуряду до вирішення економічних і соціальних проблем могли виявитисящо виходять за рамки законів і Конституції. Інакше кажучи, масштабність іглибина що постали перед країною проблем не вміщалися в існувалоправовий простір, бо останнє формувалося за інших історичнихобставинах і передумови. У цих умовах автору Нового курсубуло потрібно немало мужності, щоб переконати американський конгреснадати йому надзвичайні повноваження. Саме таким чином Рузвельтувдалося розрубати зачароване коло між конституційними обмеженнями тавимогами реальному житті.

  Як показала історична практика, передумови програми Рузвельтаперетворилися потім у реальних заходів Нового курсу. Причому згодомприйняття будь-якого акту обов'язково супроводжувалося затвердженнямвідповідного механізму та відповідної структури з реалізаціїнамічених справ. Жоден акт Нового курсу не виявився прийнятим лише для
  "галочки", для "збереження" політичного обличчя. Ефективність ідієвість різних аспектів економічної політики Рузвельта не моглабути однаковою. Але причини цього лежали не в організації проведення реформ
  Нового курсу.

  Ключові елементи Нового курсу. Поставивши в центр урядовоїполітики завдання підтримки підприємницької активності, Рузвельтзапропонував цілий комплекс заходів активного впливу на економіку. Основними векономічній системі Нового курсу були наступні заходи:
  . надання підтримки фінансово-банківської системи і промисловим і торговельним підприємствам за допомогою великих позик і субсидій;
  . стимулювання приватних інвестицій за допомогою податкових пільг;
  . стабілізація падаючих цін шляхом девальвації долара і допущення посилення інфляційних тенденцій;
  . примусове картелювання промислових підприємств;
  . державне регулювання рівня промислового виробництва;
  . введення галузевих "кодексів чесної конкуренції", що визначали єдину політику цін, фіксували розміри виробництва, розподіляли ринки збуту, що рекомендує рівень заробітної плати.

  Примітні масштаби і насиченість заходів, зроблених Рузвельтом вжеу перші 100 днів його президентства. За період з березня по червень 1933 року віннаправив конгресу 15 послань і ввів в дію 15 законів, які сталибазою подальшого розгортання процесу подолання кризи та оздоровленняекономіки США.

  Церемонія інавгурації Рузвельта відбулася 4 березня 1933 Це булочас, коли спад виробництва вже досягла свого дна і країна перебувала всмузі затяжної депресії. Наступного дня, 5 березня, за рішеннямпрезидента в США були закриті банки, щоб припинити напади паніки нагрошовому ринку. Ще через кілька днів, 9 березня, був прийнятий надзвичайнийзакон про банківську діяльність. Прийняття закону поклало кінець натискупубліки на комерційні банки і стало основою реорганізації банківськоїсистеми США. Закон надавав президенту виключні повноваження уобласті кредитної політики, принципів готівкового грошового обігу тамонетарних операцій із золотом і сріблом. На основі цього закону стійкібанки отримали дозвіл продовжувати операції, а нестійкі банки булипоставлені під контроль спеціальних державних уповноважених. Самецей закон послужив базою для відходу США від золотого стандарту.

  Закон про регулювання сільського господарства вводив регулювання рівняцін на деякі товари та надання субсидій фермерам за скороченнявиробництва. Джерелом коштів служив податок на підприємства з переробкисільськогосподарської сировини.

  Адміністрація кредитування фермерів була створена з метою об'єднаннярозрізнених агентств з надання різних послуг фермерам. Церішення законодавчо було оформлено конгресом 16 червня 1933 р здодаванням процедур, полегшує умови отримання фермерами кредитів підзаставу.

  Закон про цінні папери вимагав забезпечення всієї повноти інформації пропропонованих до публічного розміщення нових випусків цінних паперів. Цевимога забезпечувалося за допомогою обов'язкової процедури їх реєстраціїв Федеральної торгової Комісії з Торгівлі. У 1934 р. Для здійсненняконтрольних функцій на ринку цінних паперів Конгресом була заснована
  Комісія з цінних паперів і бірж.

  Цивільний корпус сприяння охорони і відновлення лісів бувзаснований 31 березня в якості заходів для зниження безробіття серед міськоїмолоді. Цей орган відав забезпеченням федеральних робіт з будівництвадоріг, лісонасадження, гідромеліорації, облаштування національних парків татощо

  Закон про федеральну надзвичайної допомоги, прийнятий 12 травня, заснував
  Федеральну адміністрацію надзвичайної допомоги, яка відаларозподілом коштів федеральної програми надзвичайної допомоги. 500мільйонів доларів - половина ресурсів цієї програми - було переданоштатам безпосередньо, а друга половина надавалася за принципом: 1долар федеральних коштів виділявся на додаток до кожних 3 доларам,які уряди штатів і місцеві органи влади асигнували на заходи ззниженню безробіття.

  Закон про позики власникам житла передбачав створення позичкової
  Корпорації власників житла, яка була уповноважена випустити облігаціїна 2 мільярди доларів для забезпечення рефінансування іпотечнихзакладних. Рішення про відмову від золотого стандарту повністю заборонялоекспорт золота і встановлювало вільно коливається курс доларащодо інших валют.

  Надзвичайний закон про залізничний транспорт упорядковувавуправління потужностями та надання послуг залізниць з метоюусунення дублювання і спрощення всіх операцій.

  Закон про оздоровлення промисловості, прийнятий 16 червня, засновував
  Національну адміністрацію з відновлення здоров'я промисловості і наділявуряд повноваженнями регулювати зарплату, ціни, тривалістьробочого часу, а також процес конкуренції в промисловості. На основіцього закону була створена Адміністрація громадських робіт.

  Закон Гласса-Стігала вивів комерційні банки зі сфери інвестиційногобізнесу, оскільки цей закон забороняв фінансовим інститутам прийомдепозитів і первинне розміщення цінних паперів.

  Перераховані найважливіші рішення, прийняті тільки за перші 100 днівперебування при владі адміністрації Рузвельта, заклали фундамент системидержавного регулювання економіки США. Масштаби цих рішень, їхдієвий характер сприяли переходу американської економіки дооздоровленню. Важливо підкреслити, що рішуча і динамічна політикаадміністрації Рузвельта викликала психологічний перелом нації, на зміну
  "Катастрофічним настроям" прийшов творчий настрій. Ця політикагенерувала почуття впевненості в тому, що уряд володіє ситуацієюі з кожним днем посилює свій позитивний вплив на економічне життя. Іхоча період 30-х років приніс ще цілий ряд труднощів і випробувань дляекономіки США, а також інших країн капіталізму, потенціал перетворень,закладений у новому курсі, дозволив в підсумку успішно подолати їх і вивестиекономіку США на більш високий рівень розвитку.

  Глава II. Найважливіші рішення в галузі регулювання банківської діяльності та грошової сфери

  Рузвельт не випадково почав свої реформи з банківсько-фінансової сфери.
  У ринковій економіці фінансова система виконує одночасно роль ікровоносної та нервової систем господарства. Так сталося, що першим актомвідразу після вступу на посаду президента США 4 березня 1933 Рузвельтвідреагував на банківську паніку і тим самим його Новий курс розпочався зреформування фінансової системи взагалі і банківської справи зокрема.
  Разом з тим нові закони та інші акти у сфері фінансової системи покликанібули створити необхідні умови для виведення з кризи промислового ісільськогосподарського виробництва.

  З перших же днів реалізації Нового курсу було вжито низку заходів дляоздоровлення грошової системи США. Спираючись на надзвичайні повноваження,надані йому конгресом, президент негайно підписав закон,забороняє вивіз і приватну тезаврації золота. Через місяць, 5 квітня, вінвидав наказ про обов'язкову здачу резервним банкам золотих запасівнасуму понад 100 доларів усіма громадянами США. Одночасно був дозволенийвипуск нових грошей без золотого забезпечення.

  Важливим напрямком діяльності уряду Ф. Рузвельта сталаборотьба за підвищення цін - свого роду лібералізація цін по-американськи. У
  1929-1932 рр.., Незважаючи на високий ступінь монополізації американськоїекономіки, ціни все ж помітно впали, посилюючи депресивні тенденції.
  Падіння цін призвело до різкого зростання заборгованості постачальникам внаслідокнестачі грошової виручки. Сенатська комісія у справах банків повідомляла, щов 1929 р. загальна внутрішня заборгованість в США становила 56% національногобагатства, а в 1932 р. - 80%. За час кризи національний дохід СШАскоротився наполовину.

  Підвищення цін розглядалося адміністрацією Рузвельта в якостіпередумови для пожвавлення господарської кон'юнктури. У ситуації, що склаласядеяке збільшення інфляції в США дійсно стимулювало вихід зтривалої депресії, сприяло зростанню ділової активності. Длязміцнення американської валюти в 1933 р була проведена девальвація долара.

  Важливим напрямком Нового курсу стало порятунок банківської сфериекономіки. Віра в стабільність банківської системи США настількипохитнулася, що Рузвельт цілком міг націоналізувати всю банківськусистему США. Але він не націоналізував, а намагався за допомогоюдержавних кредитів врятувати від банкрутства велику частину банків. Рятуючибанківську систему, Рузвельт разом з тим посилив державнерегулювання банківської сфери з метою зміцнення її надійності.

  Найважливіші рішення, прийняті адміністрацією Рузвельта вже в першійтижня і протягом наступних часів її дії, створили в США системурегулювання банківської діяльності і ринку цінних паперів, що восновних рисах збереглася до теперішнього часу. У числі цих рішеньважливе місце займає закон про банківську діяльність, прийнятий у 1933р.

  Закон про банківську діяльність представляв собою перший всеосяжнийзвід норм банківської діяльності. Важливою його частиною з'явилися положення простворення Федеральної корпорації страхування депозитів. Закон передбачавфедеральне страхування депозитів для всіх банків - для національних банківце страхування стало обов'язковим, а для банків штатів воно залишилосядобровільним. ФКСД здійснює не тільки страхування, а й рядрегулятивних і контрольних функцій. На початок 1934 вже близько 80% всіхбанків США застрахували свої депозити. Закон встановив, що депозитирозміром до 10 тис. дол підлягають страхуванню на 100%, від 10 до 50 тис.дол - на 75%, а понад 50 тис. дол - на 50%. В даний час цінормативи, природно, скориговані.

  Закон про банківську діяльність підвищив стеля капіталу, заборониввиплату відсотків за депозитами до запитання і ввів ряд іншихобмежень. Зокрема, цим законом вводилася відповідна поправка до
  Закону про Федеральної резервної системи, згідно з якою обмежувалисяугоди між банками і приєднаними компаніями.

  Чотири параграфу закону про банківську діяльність 1933 р. всукупності являли собою закон Гласса-Стігала. Ці параграфипередбачали поділ комерційної та інвестиційної банківськоїдіяльності. Таким чином прагнули усунути конфлікт інтересів,що існував у діяльності банку. Суть конфлікту в тому, що банкодночасно міг виступати кредитором та корпорацій, та їх власником акцій.
  Це створювало грунт для необгрунтованого кредитування корпорації банком зметою підтримки курсу її акцій та інших дій, що завдають шкодиінтересам інших вкладників банку. Закон Гласса-Стігала обмежував перелікоперацій з цінними паперами, якими можуть займатися банки, обмежувавпрактику створення філій, що займаються цінними паперами в рамкахбанківських холдингів, забороняв фірмам, що ведуть операції з цінними паперами,залучати депозити і здійснювати виплати по чекових, ощаднихкнижках, інших зобов'язаннях. Нарешті, цей закон забороняв працівникам,директорам і посадовим особам банків бути працівниками, директорами абопосадовими особами фірм, що займаються інвестиційною діяльністю, завинятком випадків, оформлених спеціальним дозволом Ради керуючих
  ФРС.

  Інша важлива мера в цій сфері - прийнятий у 1933 р закон про позикивласникам житла. Закон передбачив зміст статутів федеральних позиковий -ощадних установ для забезпечення фінансування житла, заходи щодорефінансування іпотечних заставних. Цим законом встановлювалосяфедеральне страхування позик і заощаджень на фінансування житла в
  Федеральної корпорації зі страхування депозитів. Передбачалося такожрегулювання діяльності позиковий-ощадних установ Радою
  Федерального банку житлових позичок і Федеральною системою банків житловихпозичок.

  Про дієвість і передбачливості закону про банківськудіяльності 1933 р., який в 1935 р. були внесені деякі поправки,свідчить те, що наступний закон, спрямований на регулюваннядіяльності банків, був прийнятий майже через чверть століття - в 1956 році.

  Розглядаючи заходи адміністрації Рузвельта з регулювання ринкуцінних паперів, слід також зазначити, що вони стали фундаментом системидержавного регулювання цього ринку. Це насамперед стосуєтьсяприйнятому в 1933 р закону про цінні папери, який був першим наріжнимкаменем цієї системи. Закон був покликаний створити умови, за яких усімучасникам фондового ринку в рівній мірі забезпечується гарантованийдоступ до важливої та об'єктивної інформації, що дозволяє їм обгрунтованоприймати інвестиційні рішення і при яких запобігає можливістьнавмисного введення в оману вкладників.

  У розвиток цього закону в 1934 р. був прийнятий закон про обіг ціннихпаперів, на основі якого була створена Комісія з цінних паперів і бірж,почала свою діяльність з 2 липня 1934 року. Комісія була наділенаширокими повноваженнями з регулювання ринку цінних паперів. У числі цихповноважень - реєстрація випусків цінних паперів. Відповідно до закону процінних паперах всі цінні папери повинні бути зареєстровані в Комісії зцінних паперів і бірж перед тим як вони можуть бути запропоновані або проданігромадськості. Крім того, потенційний покупець цінних паперів, якправило, має отримати документ, який містить всю необхідну інформаціющодо фінансового стану і перспектив компанії, що випускаєцінні папери, щоб в інвестора була можливість оцінити доцільністькапіталовкладень в компанію. Винятки з цієї вимоги дуже невеликіі також суворо обумовлені в нормативних актах.

  Відповідно до закону про цінні папери, реєстрації підлягають нетільки цінні папери емітентів, що знаходяться під юрисдикцією США, а йцінні папери будь-яких іноземних емітентів, що обертаються на територіїкраїни. Комісія повинна здійснювати перевірку повноти відображення вподаються емітентом документах всіх ключових даних про йогодіяльності. Комісія не має права висловлювати своє схвалення абонесхвалення випуску цінних паперів. Але у випадку виникнення позову до емітента
  Комісія представляє всі необхідні дані до суду і виступає в ньому вяк представника держави.

  Факт реєстрації цінних паперів у Комісії не може служити гарантієюдостовірності даних, що відображаються емітентом у поданих до Комісіїдокументах. Однак законодавство про цінні папери передбачає заборонуна публікацію емітентами даних, здатних ввести в оману вкладниківі серйозну відповідальність, включаючи кримінальну, за порушення цієї заборони.
  Інвестори, які зазнали збитків у зв'язку з неповною або неточною розкриттямінформації про придбані ними цінних паперах, мають право на відшкодуваннявтрат у випадку, якщо зможуть в судовому порядку довести свої звинувачення.
  При цьому відповідальність за неповне або неточне розкриття інформаціїнесуть: компанія-емітент, її директора та відповідальні посадові особи,організації, що розміщують і продають цінні папери, а також їх співробітники.

  Закон про обіг цінних паперів від 1934 Забезпечує виконанняпринципу розкриття інформації стосовно цінних паперів,зареєстрованим на фондових біржах США. У 1964 р. До цього закону булиприйняті поправки, що передбачають поширення його вимог нанезареєстровані цінні папери. Реєстрація здійснюється в Комісіїз цінних паперів і бірж, яка здійснює свої функції також ущодо цих цінних паперів.

  Закон 1935 про державні холдинг-компаніях зобов'язував Конгрес і
  Комісію з цінних паперів і бірж провести аналіз діяльностіінвестиційних компаній та інвестиційних консультантів. На виконання цьогозакону проводилося декілька досліджень, на підставі яких у 1940 р.було прийнято закон про інвестиційні компанії та закон про інвестиційніконсультантів. Закон про інвестиційні консультантів, прийнятий у 1940 р.,вимагає, щоб особи чи фірми, що одержують винагороди за наданняконсультацій з питань інвестицій у цінні папери, були зареєстрованів Комісії з цінних паперів і бірж і дотримувалися законодавчі норми,спрямовані на захист інтересів інвесторів.

  Закон про контракти між власниками акцій і випускають їхкомпаніями, прийнятий у 1939 р., став наступним кроком у регулюванні ринкуцінних паперів. Цей закон поширюється на цінні папери, що випускаються поконтрактами на суму більше 7 млн. дол одноразово і пропоновані дляпублічного продажу. Навіть якщо ці папери зареєстровані відповідно дозаконом про цінні папери, вони не можуть бути запропоновані публіці, якщоконтракт на їх випуск не відповідає ряду спеціальних положень,встановлених законом про контракти.

  Таким чином, розпочата в рамках політики Нового курсу лінія нарегулювання діяльності фондового ринку, в основу якої було покладенозакон 1933 р про цінні папери, привів до створення солідної правової основидіяльності на ринку цінних паперів США у вигляді сукупності спеціальнихзаконів, прийнятих в наступний період і були присвячені регулюваннюконкретних сфер фондового ринку. При цьому законотворчий процесвідповідав основним етапам становлення фондового ринку.

  Глава III. Заходи в галузі соціальної політики

  Свідомість незбалансованості соціальної сфери з економічної таполітичної змусило Рузвельта особливе місце в реформуванні приділити заходамв соціальній політиці.

  Не дивно, що "забутий людина" виявився несучої ідеологічноїопорою політики губернатора Рузвельта. Політико-філософський та морально -етичний підтекст цієї непопулярною в його власній партії і що викликалабурю обурення в опозиції думки будувався на переконанні, що економікавідноситься до засобів, а не цілям життя, що жорстка індивідуалістичнамодель розвитку, при якій виживає найсильніший, а долею слабкого і простонеповороткого стає благодійність і визнання власноїнеповноцінності, віджила себе. Відразу після виборів 1928 р. на посаду мера
  Нью-Йорка Рузвельт зробив багатозначне заяву-прогноз: "Я переконаний,
  - Говорив він, - що в майбутньому держава ... візьме на себе значновелику роль в житті його громадян ... Сьогодні деякі схильні вважати, щоця думка є типово соціалістичної. Моя відповідь їм буде таким: вона
  "Соціальна", а не "соціалістична" ([6], с. 128). Потрібно булонеабияку політичну мужність, щоб говорити про цю диференціації.
  Дійсно, консервативна опозиція різко негативно зустрілазаходи уряду Рузвельта, спрямовані на деяке пом'якшеннясоціальних суперечностей. Консерватори стверджували, що засади американськогогосподарства були цілком здоровими, що до початку 1933 року економіка вжевиходила з кризи і лише прихід до влади демократів, їх непродуманізаходи, підірвали довіру бізнесу, затягли вихід з депресії, перешкодилинормальному функціонуванню економіки. Більш жорсткий контрольуряду над діловими операціями, визнання урядом мінімальнихправ трудящих розглядалися представниками консервативних діловихкіл як посягання на сокровенні права бізнесу, як спробавстановлення в країні чи не соціалістичних порядків. Е. Маколей,президент Асоціації автомобільних промисловців і президент компанії
  Паккард, заявив в 1936 році: "Ми стоїмо перед обличчям розповсюдженнякомунізму в країні. Багато факторів, що впливають зараз сдержівающе на бізнесі промисловість, є за своєю формою і характером соціалістичними "
  ([7], c. 81).

  Права опозиція "нового курсу" особливо сильна була середпредставників корпоративного капіталу, тяготи державнимвтручанням у соціальні відносини, особливо в частині, що стосується умовпраці робітників і пр. Крайнім проявом цих опозиційних настроїв сталовимогу відмови від будь-яких реформ. Підтримував опозицію і Верховний суд
  США, який з консервативно-індивідуалістичних позицій невтручаннядержави у сферу приватного підприємництва оголосив в травні 1935 р. пронеконституційність деяких законів.

  Ці рішення Верховного суду поставили на порядок денний більш широку,історично важливу проблему - про межі втручання держави векономіку з метою її врегулювання, в тому числі і не в останню чергуза рахунок проведення соціальних програм. Перед країною та її президентом,таким чином, постало з усією гостротою доленосне запитання: куди йти --далі, вперед по шляху поглиблення реформ, або повернути назад. Ф. Рузвельтпішов вперед. У 1936 р. йому мали відбутися вибори на другий президентський термін.

  Проте Рузвельт, відчуваючи сильну протидію розширенню
  Нового курсу з боку опозиції, часом йшов на серйозні поступкиконсервативним силам. Так, наприклад, у своєму посланні конгресу в січні
  1937 р він запропонував збалансувати бюджет, в тому числі і за рахунок скороченнявитрат на програми допомоги безробітним. Він також проігнорував і тимсамим розчарував своїх союзників у профспілках, не надавши твердою ірішучої підтримки законопроекту про "справедливих умовах праці", табілль не був прийнятий. Більш того, восени 1937 р. вибухнула новийекономічну кризу. Все це викликало різку критику демократичної партіїз боку лідерів американського робітничого руху - Комітетувиробничих профспілок і безпартійний робочої ліги. Вони звинувачуваликерівництво демократів у "нездатність виконати обіцянки, дані від іменіпартії на виборах 1936 р. "Як повідомляв інститут Геллапа, 43% опитанихпов'язували економічні труднощі з політикою Рузвельта ([4], c. 22). Всібільш зростаюче невдоволення лідерів профспілок і рядових членів їхсупроводжувалося хвилею сидячих страйків і початком періоду "охолодження" ввідносинах між Рузвельтом і профспілковими лідерами, коли останніобурювалися з приводу ворожої, на їхню думку, позиції адміністрації звідношенню до профспілок у трудових конфліктах 1937 Союз міжполітичним рухом профспілок і демократичною партією, що склався в
  1936 р., було поставлено під загрозу.

  Стурбований можливістю подальшої радикалізації та полівінняпрофспілок в умовах кризи, Ф. Рузвельт знову пішов на поступки робітникам.
  Він з усією рішучістю і наполегливістю підтримав білль про "справедливихумовах праці ", що зіграло серйозну роль у схваленні закону Конгресом
  США. У своєму квітневому посланні 1938 г до Конгресу Рузвельт запропонуваввиділити 5 млрд. доларів на нові програми допомоги безробітним. Зробившидані кроки, він позбавив профспілки серйозних підстав для критики на адресуадміністрації за порушення передвиборних обіцянок і запобіг тим самимреальну перспективу розриву між робітничим рухом і Новим курсом.

  Програма реформ, запропонована Рузвельтом, показала, що конкретнорозуміється під соціальною відповідальністю держави: допомогу фермерам тафермерським кооперативам, заходи контролю за ринком сільськогосподарськихпродуктів, рішуче поліпшення робочого законодавства, підтримкашколи, реструктуризація оподаткування з метою вирівнювання доходів,нарешті, передача в громадський сектор виробництва електроенергії інеординарні заходи щодо зміцнення системи охорони здоров'я.

  Ще в 1931 г, в розпал економічної кризи, губернатор Рузвельтзавдав потужного удару з ідеологічних пропорам американізм в тому йогорозуміння, яке культивувалося прихильниками "твердого індивідуалізму",із залізницею непохитністю відкидали ідею наділення держави функцієюсоціального захисту громадян, знедолених економічної стихією. Влітку 1931 р
  Законодавчі збори штату Нью-Йорк прийняв закон про надзвичайної допомогиз безробіття ( "Закон Вікса"), який передбачав створення спеціальної
  Тимчасової адміністрації допомоги.

  У 1935 р. був прийнятий закон про соціальне страхування, на основіякого була створена і почала функціонувати найбільша соціальнапрограма країни - Загальна федеральна програма соціального страхування зстарості, у разі втрати годувальника та по інвалідності (ЗФП). Оцінюючи місцеі значення закону в соціальному законодавстві, президент назвав його
  "Наріжним каменем у системі, яка створюється, але аж ніяк ще незавершена "([2], c. 154). Удосконалення цієї системи протягомдекількох десятиліть призвело до того, що вона стала не тільки невід'ємниматрибутом життя всього американського суспільства, а й розглядаласяофіційною пропагандою в якості "найуспішнішого загальнонаціональноїпрограми, будь-коли існувала "в країні. У її існування істалому функціонуванні виявилися життєво зацікавлені не тількимільйони людей похилого віку, інвалідів, сімей, які втратили годувальника, але і більшемолоде покоління. Нарощуючи масштаби своєї діяльності під натискомоб'єктивних потреб сучасного виробництва, рухів соціальногопротесту і до певної міри під впливом зростання культури суспільства в самомуширокому сенсі цього слова, система страхування перетворилася на потужнийінструмент державної соціальної політики. У той же час, маючи у своєму розпорядженнібагатомільярдними сумами, вона почала надавати все більш безпосередній іразом з тим суперечливе вплив на економічний розвиток країни.
  Становлять майже четверту частину всіх витрат федерального бюджету фінансовіресурси ЗФП стали регулярно враховуватися при формуванні структурибюджетних пріоритетів, причому в той час, коли сам федеральний бюджет СШАставав все більш важливим фактором розвитку і загострення процесуекономічної і політичної нестабільності американського капіталізму.

  Створення системи соціального страхування відбувалося у надзвичайноскладної соціально-економічної та ідейно-політичній обстановці. Цілий рядфакторів визначив її введення в період Нового курсу. По-перше, ценебувале поширення бідності серед людей похилого віку. У 1940 р 65% літніхамериканців проживало в умовах крайньої потреби. Це був найвищийпоказник за всю американську історію. Колишні форми виживання людей похилого віку,базувалися на індивідуалістичної доктрини "соціальної відповідальностіособистості ", перестали спрацьовувати з належною ефективністю і опинилися взначною мірою дискредитовані. У цих умовах в правлячих колахусвідомили неможливість вирішення проблеми матеріального забезпечення людей похилого врамках час

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !