ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Росія в роки НЕПу
       

   

  Історія

  Міністерство освіти РФ

  Реферат з історії

  Тема:

  РОСІЯ У РОКИ НЕПУ.

  Виконав:

  Учень 10 класу''

  Нечаєв Сергій

  Саратов, 1998

  Зміст

  Криза 1921года та її уроки

  3
  Економічний розвиток країни

  4
  Політика і культура в роки непу

  10
  Література

  13

  РОСІЯ У РОКИ НЕПУ.

  Криза 1921года та її уроки.

  З кінця 1920 року положення правлячої в Росії комуністичної партіїстало стрімко погіршуватися. Багатомільйонне російське селянство,відстоявши в боях з білогвардійцями і інтервентами землю, все наполегливішевиражало небажання миритися з задушливій будь-яку господарську ініціативуекономічною політикою більшовиків.

  Останні чинили лихе, бо не бачили в своїх діях нічогопомилкового. Це зрозуміло: адже "військовий комунізм" розцінювався ними непросто як сума вимушених війною надзвичайних заходів, але і як прорив управильному напрямі - до створення нетоварної, поправді соціалістичноїекономіки. Правда, визнавали більшовики (та й то в основному пізніше),просунулися до нової економіки шляхом корінної зміни колишніх ринковихструктур набагато далі й швидше, ніж планувалося спочатку, іпояснювали це тим, що буржуазія чинила опір по-військовому, і необхіднобуло заради захисту революції негайно позбавити її економічної могутності.
  У нових же, мирних умовах, селянам слід набратися терпіння,справно поставляти в місто хліб за продрозверстки, а влада "розподілитийого по заводах і фабриках ", оперативно відновить на цій основі майжеповністю зруйновану за роки лихоліття промисловість, поверне селянствуборг - і тоді-то, за словами Леніна, "вийде у нас комуністичневиробництво і розподіл ".

  У відповідь один за одним в різних кінцях країни (в Тамбовськоїгубернії, в Середньому Поволжі, на Дону, Кубані, в З. Сибіру) спалахуютьантиурядові повстання селян. До весни 1921 р. в рядах їхучасників налічувалося вже близько 200 тис. чоловік. Невдоволенняперекинулося і в Збройні Сили. У березні із зброєю в руках протикомуністів виступили матроси і червоноармійці Кронштадта - найбільшоївійськово-морської бази Балтійського флоту. У містах наростала хвиля масовихстрайків і демонстрацій робітників.

  По своїй суті, це були стихійні вибухи народного обуренняполітикою Радянського уряду. Але в кожному з них більшою чименшою мірою був наявний і елемент організації. Його вносив широкийспектр політичних сил: від монархістів до соціалістів. Об'єднувало цірізнобічні сили прагнення оволодіти що почався народним рухом і,спираючись на нього, ліквідувати влади більшовиків.

  У критичній ситуації першої післявоєнної весни керівництвокомпартії не здригнулося. Воно холоднокровно кинуло на придушення народнихвиступів сотні тисяч багнетів і шабель регулярної Червоної Армії.
  Одночасно В. І. Ленін формулює два принципи "уроку Кронштадта". Першийз них свідчив: "тільки угода з селянством може врятуватисоціалістичну революцію в Росії, поки не настала революція в іншихкраїнах ". Другий" урок "вимагав посилити" боротьбу проти меншовиків,соціалістів-революціонерів, анархістів "і інших опозиційних сил. з метоюїх повної й остаточної ізоляції від мас.

  У результаті Радянська Росія вступила в смугу мирного будівництваз двома лініями, що розходяться внутрішньої політики. З одного боку,почалося переосмислення основ економічної політики, що супроводжувалосярозкріпаченням господарського життя країни від тотального державногорегулювання. З іншого - в області власне політичної - "гайки"залишалися туго закрученими, зберігалася окостенелость радянської системи,придавлений залізною п'ятою більшовицької диктатури, рішучеприпинялися будь-які спроби демократизувати суспільство, розширити цивільніправа населення. У цьому полягали перше, загальна за своїм характером,протиріччя непівського періоду.

  Економічний розвиток країни.

  Першою і головною мірою непу стала заміна продрозверсткипродовольчим податком, встановленим спочатку на рівні приблизно
  20% від чистого продукту селянського праці (тобто вимагав здачі майжеудвічі меншої кількості хліба, ніж продрозверстка), а потім зниженням до
  10% врожаю і менше і прийняти грошову форму. , Що залишилися після здачіпродподатку продукти селянин міг продавати на свій розсуд - абодержаві, або на вільному ринку.

  Радикальні перетворення відбулися і в промисловості. Главки булискасовані, а замість них створені трести - об'єднання однорідних абовзаємопов'язаних між собою підприємств, що одержали повну господарську іфінансову незалежність, аж до права випуску довгостроковихоблігаційних позик. Вже до кінця 1922 р. близько 90% промисловихпідприємств були об'єднані в 421 трест, причому 40% з них булоцентралізованого, а 60% - місцевого підпорядкування. Трести самі вирішували, щоробити і де реалізовувати продукцію. Підприємства, що входили в трестзнімалися з державного постачання і переходили до закупівель ресурсів наринку. Закон передбачав, що "державна скарбниця за борги трестів невідповідає ".

  ВРНГ, що втратив право втручання в поточну діяльністьпідприємств і трестів, перетворився в координаційний центр. Його апарат буврізко скорочено. Тоді і з'являється господарський розрахунок, який означає щопідприємства (після обов'язкових фіксованих внесків до державногобюджет) сама розпоряджається доходами від продажу продукції, само відповідає зарезультати своєї господарської діяльності, самостійно використовуєприбутку і покриває збитки. В умовах непу, писав Ленін, "державніпідприємства переводяться на так званий господарський розрахунок тобто по сутів значній мірі на комерційні і капіталістичні початки.

  Не менш 20% прибутку трести повинні були направляти на формуваннярезервного капіталу до досягнення ним величини, рівній половині статутногокапіталу (незабаром цей норматив знизили до 10% прибутку до тих пір, поки він недосягав 1/3 первісного капіталу). А резервний капітал використовувавсядля фінансування розширення виробництва і відшкодування збитківгосподарської діяльності. Від розмірів прибутку залежали премії, одержуванічленами правління і робітниками тресту.

  У декреті ВЦВК і Раднаркому від 1923 р. було записано наступне:трести - державні промислові підприємства, яким державанадає самостійність у виробництві своїх операцій, згідно ззатвердженим для кожного з них статуту, і які діють на засадахкомерційного розрахунку з метою отримання прибутку.

  Стали виникати синдикати - добровільні об'єднання трестів назасадах кооперації, що займалися збутом, постачанням, кредитуванням,зовнішньоторговельними операціями. До кінця 1922 р. 80% трестованоїпромисловості було синдиковано, а до початку 1928 р. усього нараховувалося
  23 синдикати, що діяли майже у всіх галузях промисловості,зосередивши у своїх руках основну частину оптової торгівлі. Правліннясиндикатів обиралося на зборах представників трестів, причому кожентрест міг передати за своїм розсудом більшу або меншу частину свогопостачання і збуту у відання синдикату.

  Реалізація готової продукції, закупівля сировини, матеріалів, обладнанняпроводилася на повноцінному ринку, по каналах оптової торгівлі. Виниклаширока мережа товарних бірж, ярмарків, торгових підприємств.

  У промисловості та інших галузях була відновлена грошова оплатапраці, уведені тарифи зарплати, що виключають зрівнялівку, і знятіобмеження для збільшення заробітків при зрості виробітку. Булиліквідовані трудові армії, скасовані обов'язкова трудова повинність іосновні обмеження на зміну роботи. Організація праці будувалася напринципах матеріального стимулювання, що прийшли на змінупозаекономічному примусу. "воєнного комунізму". Абсолютначисельність безробітних, зареєстрованих біржами праці, в період непузросла (з 1.2 млн. чоловік на початку 1924 р. до 1.7 млн. чоловік на початку
  1929 р.), але розширення ринку праці було ще більш значним
  (чисельність робітників і службовців у всіх галузях н/г збільшилася з 5.8 млн.чоловік в 1924 р. до 12.4 млн. у 1929 р.), так що фактично рівеньбезробіття знизився.

  У промисловості і торгівлі виник приватний сектор: деякідержавні підприємства були денаціоналізовані, інші - здані воренду; було дозволено створення власних промислових підприємствприватним особам з числом зайнятих не більше 20 чоловік (пізніше цей "стелю"був піднятий). Серед орендованих приватниками фабрик були і такі, щонараховували 200-300 чоловік, а в цілому на долю приватного сектора в періоднепу припадало від 1/5 до 1/4 промислової продукції, 40-80% роздрібноїторгівлі і невелика частина оптової торгівлі.

  Ряд підприємств було здано в оренду іноземним фірмам у форміконцесій. У 1926-27 рр.. нараховувалося 117 діючих угод такогороду. Вони охоплювали підприємства, на яких працювали 18 тис. чоловік івипускалося трохи більше 1% промислової продукції. У деяких галузях,однак, питома вага концесійних підприємств і змішаних акціонернихтовариств, в яких іноземці володіли частиною паю, був значний: у видобутку

  свинцю і срібла
  60%; марганцевої руди - 85%; золота

  30%; в пр-ве одягу і предметів туалету
  22%.

  Крім капіталу в СРСР направлявся потік робітників-емігрантів звсього світу. У 1922 р. американською профспілкою кравців і Радянськимурядом була створена Російсько-американська індустріальна корпорація
  (РАІК), якій були передані шість текстильних і швейних фабрик у
  Петрограді, чотири - у Москві.

  Бурхливо розвивалася кооперація всіх форм і видів. Роль виробничихкооперативів в с/г була незначна (у 1927 р. вони давали лише 2% всієїпродукції с/х і 7% товарної продукції), зате найпростішими первинними формами
  - Збутової, постачальницької і кредитної кооперації - було охоплено до кінця
  -20 х років більше половини всіх селянських господарств. До кінця 1928 р.невиробничої кооперацією різних видів, насамперед селянської,було охоплено 28 млн. осіб (в 13 разів більше, ніж у 1913 р.). Уусуспільненої роздрібної торгівлі 60-80% припадало на кооперативну ітільки 20-40% на власне державну, у промисловості в 1928 р. 13%усієї продукції давали кооперативи. Існувало кооперативнезаконодавство, кооперативний кредит, кооперативне страхування.

  Натомість знецінилися і фактично вже відкинутих обігом радзнаківв 1922 р. був початий випуск нової грошової одиниці - червінців, які мализолотий вміст і курс у золоті (1 червонець = 10 дореволюційним золотимрублям = 7.74 р. чистого золота). У 1924 р. швидко витіснялися червінцямирадзнаків взагалі припинили друкувати і вилучили з обігу; в тому ж роцібув збалансований бюджет і заборонено використання грошової емісії дляпокриття витрат держави; були випущені нові казначейські білети --рублі (10 карбованців = 1 червінцю). На валютному ринку як усередині країни, так іза кордоном червінці вільно обмінювалися на золото й основні іноземнівалюти по довоєнному курсом царського карбованця (1 американський долар = 1.94рубля).

  Відродилася кредитна система. У 1921 р. був відтворений Держбанк,почав кредитування промисловості і торгівлі на комерційній основі. У
  1922-1925 рр.. був створений цілий ряд спеціалізованих банків: акціонерні,у яких пайовиками були Держбанк, синдикати, кооперативи, приватні особи інавіть один час іноземці, - для кредитування окремих галузей господарстваі районів країни; кооперативні - для кредитування споживчоїкооперації; організовані на паях товариства сільськогосподарського кредиту,замикається на республіканські і центральний сільськогосподарські банки;товариства взаємного кредиту - для кредитування приватної промисловості іторгівлі; ощадні каси - для мобілізації грошових накопиченьнаселення. На 1 жовтня 1923 р. в країні діяло 17 самостійнихбанків, а доля Держбанку в загальних кредитних вкладеннях усієї банківської системистановила 2/3. До 1 жовтня 1926 р. число банків зросло до 61, а частка
  Держбанку в кредитуванні народного господарства знизилася до 48%.

  Економічний механізм у період непу базувався на ринковихпринципах. Товарно-грошові відносини, які раніше намагалися вигнати звиробництва та обміну, в 20-і роки проникли в усі пори господарськогоорганізму, стали головними сполучною ланкою між його окремими частинами.

  Всього за 5 років, з 1921 по 1926 р., індекс промислового виробництвазбільшився більш ніж у 3 рази; сільськогосподарське виробництво зросло в
  2 рази і перевищила на 18% рівень 1913 р. Але і після завершеннявідновного періоду зростання економіки тривав швидкими темпами: у
  1927-м, 1928 рр.. приріст промислового виробництва склав 13 і 19%відповідно. У цілому ж за період 1921-1928 рр.. середньорічний темпприросту національного доходу склав 18%.

  Найважливішим підсумком непу стало те, що вражаючі господарськіуспіхи були досягнуті на основі принципово нових, невідомих досіісторії суспільних відносин. У промисловості ключові позиції займалидержавні трести, в кредитно-фінансовій сфері - державні такооперативні банки, в сільському господарстві - дрібні селянськігосподарства, охоплені найпростішими видами кооперації.

  Абсолютно новими опинилися в умовах непу та економічні функціїдержави; докорінно змінилися цілі, принципи та методиурядової економічної політики. Якщо раніше центр прямовстановлював у наказовому порядку натуральні, технологічні пропорціївідтворення, то тепер він перейшов до регулювання цін, намагаючисьнепрямими, економічними методами забезпечити збалансоване зростання.

  Держава чинило тиск на виробників, змушувало їхвишукувати внутрішні резерви збільшення прибутку, мобілізовувати зусилля напідвищення ефективності виробництва, яке тільки й могло теперзабезпечити зростання прибутку.

  Широка кампанія зі зниження цін була розпочата урядом ще вНаприкінці 1923 р., але справді всеосяжне регулювання ціновихпропорцій почалося в 1924 р., коли звернення повністю перейшло настійку червону валюту, а функції Комісії внутрішньої торгівлі булипередані Наркомату внутрішньої торгівлі з широкими правами в сферінормування цін. Прийняті тоді заходи виявилися успішними: оптові ціни напромислові товари знизилися з жовтня 1923 р. по 1 травня 1924 р. на 26% іпродовжували знижуватися далі.

  Весь наступний період до кінця непу питання про ціни продовжувавзалишатися стрижнем державної економічної політики: підвищення їхтрестами і синдикатами загрожувало повторенням кризи збуту, тоді як їхпониження надміру при існуванні поряд з державною приватногосектора неминуче вело до збагачення приватника за рахунок державноїпромисловості, до перекачування ресурсів державних підприємств у приватнупромисловість і торгівлю. Приватний ринок, де ціни не нормувалися, австановлювалися в результаті вільної гри попиту і пропозиції, служивчуйним барометром, стрілка якого, як тільки держава допускалопрорахунки в політиці ціноутворення, відразу ж вказувала на негоду.

  Але регулювання цін проводилося бюрократичним апаратом, якийне контролював достатньою мірою низами, безпосереднімивиробниками. Відсутність демократизму в процесі прийняття рішень,що стосуються ціноутворення, стало, "ахіллесовою п'ятою" ринковоїсоціалістичної економіки і зіграло фатальну роль у долі непу.

  До цих пір у нас багато хто вважає (і вважають помилково), що неп бувголовним чином тільки відступом, вимушеним відходом відсоціалістичних принципів господарської організації, тільки свого родуманевром, покликаним дати можливість реорганізувати бойові порядки,підтягнути тили, відновити господарство і потім знову рвонутися внаступ. Так, в новій економічній політиці дійсно були елементитимчасового відступу, що стосувалися переважно масштабівприватнокапіталістичного підприємництва в містах. Так, приватніфабрики і торгові фірми, в яких використовується наймана праця, але всерішення приймаються одним власником (або групою акціонерів, які володіютьконтрольним пакетом акцій), - це не соціалізм, хоча, до речі сказати, їхіснування у відомих межах при соціалізмі цілком припустимо. Чи небули, зі строго ідеологиської політичної точки зору, соціалістичними і дрібніселянські господарства, і дрібні підприємці у містах, хоча вони вжебезумовно не протипоказані соціалізму, бо за своєю природою не єкапіталістичними і могли безболісно, без будь-якого насильства вростати всоціалізм через добровільну кооперацію.

  Ленін не раз називав неп відступом по відношенню до періоду
  "воєнного комунізму", але він не вважав, що це відступ по всіхнапрямках і в усіх сферах. Вже після переходу до непу Ленін неодноразовопідкреслював вимушений надзвичайний характер політики "воєнногокомунізму ", яка не була і не могла бути політикою, яка відповідаєгосподарським завданням пролетаріату. "В умовах нечуваних економічнихтруднощів, - писав Ленін, - нам довелося пройти війну з ворогом,перевищують наші сили в сто разів; зрозуміло, що довелося при цьому йти далеков області екстрених комуністичних заходів, далі, ніж потрібно; нас до цьогопримушували ".

  Називаючи неп відступом, Ленін мав на увазі перш за все і головнимчином масштаби приватного підприємництва; він ніколи і ніде невідносив термін "відступ" на рахунок трестів або кооперації. Навпаки, якщов більш ранніх роботах Ленін і характеризував соціалізм як товариство знетоварної організацією, то після переходу до непу він вже явно розглядаєгоспрозрахункові трести, пов'язані між собою через ринок, яксоціалістичну, а не перехідну до соціалізму форму господарювання.

  Політика і культура в роки непу.

  Виявляючи певну гнучкість у господарській політиці, більшовикине знали сумнівів і коливань в реалізації другого "уроку Кронштадта",покликаного зміцнити контроль правлячої партії над політичної та духовноїжиттям суспільства.

  Найважливішим інструментом у руках більшовиків були тут органи ВЧК (з
  1922 р. - ГПУ). Цей апарат не просто зберігався в тому вигляді, як вініснував в епоху громадянської війни, а й бурхливо розвивався, оточенийособливою турботою можновладців, все щільніше охоплював державні,партійні господарські, військові та інші суспільні інститути.

  Основний удар було завдано по все ще зберігає структуруопозиційних політичних сил. У 1922 р. закриваються легально видавалисягазети і журнали лівих соціалістичних партій і течій. Незабаром і самі ціневеликі і маловпливові політичні утворення припиняють під прямимвпливом ГПУ своє існування. У середині 20-х років ліквідуютьсятакож останні підпільні групи правих Ессер і меншовиків.

  Через розгалужену систему секретних співробітників ВЧК - ГПУ бувналагоджений контроль над політичними настроями державних службовців,інтелігенції, робітників і селян Особлива увага зверталася на куркулів іміських приватних підприємців, які з розгортанням непу івласним господарським зміцненням прагнули забезпечити політичнігарантії своїх економічних інтересів.

  З жовтня 1917 р. нова влада прагнула підпорядкувати собіглубокоавторітетную в народі російську православну церкву іпослідовно, незважаючи ні на що, просувалася до поставленої мети. Прице широко використовувалася політика не тільки "батога" (зокрема,конфіскація в 1922 р. під приводом боротьби з голодом цінностей церкви), алеі "пряника" - у вигляді матеріальної та моральної підтримки так званого
  "обновленчества" і подібних до нього рухів підривають внутрішньоцерковнієдність. Під потужним тиском влади православні ієрархи змушені буликрок за кроком здавати свої позиції антибільшовицькі.

  Не були обійдені увагою влади і масові громадськіорганізації, перш за все професійні спілки.

  Схоже процеси протікали і в сфері культури. У міру розгортаннятам більшовицьких перетворень (вони отримали назву "культурноїреволюції ") посилювалася ідеологізація культури. Система освіти,суспільні науки, література, мистецтво, театр перетворювалися в інструменти
  "виховного" впливу Радянської влади на маси. Освітастає безкоштовним, робітники і селяни отримують значніпереваги під час вступу до навчальних закладів, включаючи університети.

  На перший план в "культурної" політики більшовиків відразу жвисунулася проблема російської інтелігенції - нечисленної (близько 2.2%населення), але особливо значущою суспільної групи, головною носителькизнань і національних культурних традицій.

  У своїй масі інтелігенція вкрай насторожено поставилася до Революції
  1917 Влада, прагнучи залучити стару інтелігенцію в активну трудовудіяльність, в перші повоєнні роки підтримували її. Фахівцям урізних галузях знань (окрім, мабуть, гуманітарних) забезпечувалися більшстерпні в порівнянні з основною масою населення умови життя і роботи.
  Особливо це стосувалося тих, хто так чи інакше був пов'язаний зі зміцненнямнаукового, економічного і оборонного потенціалу держави.

  У той же час всіляко обмежувалися можливості інтелігенціїбрати участь у політичному житті, впливати на масову суспільну свідомість.
  У 1921 р. скасовується автономія вищих навчальних закладів. Вони булипоставлені під пильний нагляд партійних і державних органів.
  Професори і викладачі, які не поділяли комуністичних переконань,звільнялися. До середини 20-х років припиняється діяльність практичновсіх приватних книговидавництв, що виникли при переході до непу, закриваютьсянезалежні наукові та літературно-художні журнали.

  Ледве зміцнившись при владі, більшовицька партія бере курс наформування власної, соціалістичної інтелігенції, що передане режимуі вірно йому служить. Відкриваються нові університети та інститути. Привищих навчальних закладах створюються перші робочі факультети (робітфаки).
  Для підготовки "ідеологічних кадрів" була розгорнута мережа спеціальнихнаукових та навчальних закладів в центрі і на місцях.

  Корінний реформи зазнала і система шкільної освіти. Новарадянська школа - відповідно до особливої "Положенням" про неї,розробленому в 1918 р, створювалася як єдина, загальнодоступна, ведучанавчання рідною мовою. Вона включала в себе два ступені (1-а - п'ятьроків, 2-га - чотири роки) і забезпечувала безперервність освіти, починаючиз дошкільних закладів і закінчуючи вузами.

  У 1923 р. засновується добровільне товариство "Геть неписьменність" вчолі з головою ВЦВК М. І. Калініним. Його активісти відкрили тисячіпунктів, гуртків, хат-читалень, де навчалися дорослі і діти. До кінця 20-хроків близько 40% населення вміли читати і писати (проти 27% у 1913 р.), адесятиліття по тому цей показник дорівнював 80%.

  Літературно-мистецьке життя Радянської Росії в першійпісляреволюційні роки відрізнялася багатоцвіттям, великою кількістю різнихтворчих угруповань і течій. Тільки в Москві їх налічувалося понад
  30. Продовжували публікувати свої твори письменники і поети "срібногостоліття "російської літератури (А. А. Ахматова, А. Бєлий та ін.) Влаштовували виставкикартин послідовники "Світу мистецтва", "Бубнового валета", "Блакитної троянди" іінших дореволюційних об'єднань художників. Велику активність проявлялипредставники левомодерністскіх течій - футуризму, імажинізм,супрематизму, кубізму, конструктивізму - в поезії, живопису, театрі,архітектурі (В. Е. Мейєрхольд, К. С. Мельников та ін.)

  Але і в цій області правляча партія поступово наводить "революційнийпорядок ". На перший план, підминаючи все під себе починають виходитиоб'єднання комуністичної орієнтації (Российская асоціація пролетарськихписьменників, Лівий фронт мистецтв, редколегія та авторський актив журналу "Напосту "і т.п.). Вони завзято намагалися внести" класову боротьбу "вхудожня творчість, труїли у пресі безпартійних письменників та іншихдіячів культури як "попутників" і "внутрішніх емігрантів".

  Список використаної літератури.
  1. Амбарцум Е.А. На початок, до вершини. Москва, 1974.
  2. Економічна ециклопедії. Т.2. Москва, 1975.
  3. Кредитно-грошова система СРСР. Под ред. А. А. Посконова.

  Москва, 1967.
  4. Вайнштейн А.Л. Ціни і ціноутворення в СРСР у відновлювальний період 1921-1928 рр.. Москва, 1972.
  5. Лацис О.Р. Мистецтво складання: Нариси. Москва, 1984.
  6. Ленін В.І. Повне зібрання творів.
  7. Шмелев Н. На переломі: перебудова економіки в СРСР. Москва

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !