ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Северин Наливайко
       

   

  Історія

  ДГУ

  РЕФЕРАТ

  ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  НА ТЕМУ:

  "Северин Наливайко"

  Виконав:

  СТУДЕНТКА факультету СЗМК

  1 КУРСУ ГР .- ЗМ 98-1

  НЕСТЕРЕНКО Т.А.

  ПРИЙНЯВ:

  Коломоєць Ю.І.

  Днепропетровськ

  1998

  ПЛАН

  1. ВСТУП


  2. Біографічні дані

  3. Початок діяльності і Борьба загонів С. Наливайка і місцевих жителів протинападів турків і татар на українські землі

  4. ПОХІД НАЛИВАЙКО в Молдавію

  5. Повстання на Брацлавщіні і Поділлі (кінець 1594 - 1595р. Р.)

  6. БОРОТЬБА СЕЛЯН І КОЗАКІВ під керівництвом НАЛИВАЙКО НА ВОЛИНІ І БІЛОРУСІ
  (Кінець 1595 - початок 1596 р.. Р.)

  7. РАЗГОРТАННЯ АНТІФЕОДАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ НА ВОЛИНІ І КИЇВЩИНІ ВЕСНОЮ 1596р.

  8. Відступ ПОВСТАНЦІВ на Лівобережжя І їх поразка

  9. Страти НАЛИВАЙКО

  10. ЗАКЛЮЧЕННЯ

  11. СПІСОК ВІКОРІСТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. ВСТУП.

  Посилення феодально-кріпосницького, національного і релігійногогніту на Україні в кінці 16-го ст. викликало загострення класових протирічі піднесення антіфеодальної боротьби народних мас. В містах спалахувалиповстання бідноти. Майже все Правобережжя охопив козацько-селянський рух.
  Перше у 1591-93 р.р. очолював гетьман реєстрового козацтва Кріхтоф
  Косинський. А однією із знаменитих подій в історії України було селянсько -козацьке повстання 1594-1596р.р. під проводом Северина Наливайка, якийпочав свою активну діяльність восени 1593 р.. на Південному Поділлі,виступав на чолі нереєстрових козаків і повсталих селян, які проводилиборотьбу проти феодально - кріпосницького гніту, турецьких і татарськихзагарбників. Це повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля,частково Галичину і Переяславщину. Воно мало великий вплив на Білорусію,
  Литву, Польщу і Молдавію, де також посилювалась боротьба пригноблених маспроти феодально-кріпосницького гніту. Про сельнсько-козацьке повстання на
  Україні під проводом Северина Наливайка і Григорія Лободи (якірепрезентували два табори у козацтві: Лобода - реєстровців, а Наливайко --нереєстрових козаків) досліджувалось і висловлювались у працях різнихісториків. Також широко відомий твір визначного українського письменника
  Івана Ле "Наливайко", в якому автор намагався висвітлити в літературно -художній формі селянсько-козацьке повстання в кінці 16ст. і всебічнопоказати в ньому роль С. Наливайка. Проте в ньому не всі події описанівірно з погляду історичної правди.

  2. Біографічні дані.

  Біографічні дані про походження і молоді роки Наливайка історичнихджерелах дуже бідні. За одними даними, він народився приблизно на початку
  60-х років 16 століття в м. Гусятині на Поділлі, де його батько мавневеличке господарство і трохи землі. За іншими, менш вірогіднимивідомостями він народився в м. Кам'янці-Подільському в родині Чинбар.
  Северин, за словами істориків, ніби мав сестру Ольгу і двох братів. Проте вісторії відомий лише його старший брат, Дем'ян Наливайко, який служивсвящеником в особистій церкві магната Костянтина Острозького в м. Острозі,що стояла в замку. Після повстання Дем'ян став протокопом, а згодомдухівником князя Острозького. Відомий своєю освіченістю й непріміренністюдо будь-яких спроб підпорядкувати православну церкву католицькій. Северинтакож мав свою сім'ю, але проти неї в документах немає точних даних.

  Батько С. Наливайка постійно жив у м. Гусятині, мав там хату іневелику ділянку землі. Його землю у 80-х роках 16ст. надумав захопитимісцевий магнат Калиновський, він напав на двір Наливайка, пограбувавмайно, захопив землю, побив старого так, що той через кілька днів помер. Зтого часу мати Северина переселилася в Острог до свого старшого сина
  Дем'яна.

  Початкову освіту Наливайко здобув у Гусятині. Потім поповнювали своїзнання за допомогою Дем'яна. Завдяки цьому він міг читати книги, писати ібув для свого часу освіченою людиною, з молодих років захоплювавсявійськовою справою, мріяв стати досвідченим козаком. Ще юнаком він бравучасть у захисті міст і сіл від нападів татарських орд, які частоз'являлися на Поділлі і Брацлавщіні. У цій боротьбі він набув першого своговійськового досвіду, навчився володіти зброєю. Жив Наливайко і в Січі, деознайомився з життям запорожців.

  Точно не відомо, як Наливайко потрапив у двір магната К. Острозького,де служив ротмістром у військовому загоні особистої охорони князя, напевнопри допомозі свого брата Дем'яна. Перебуваючи на службі у магната, вінмусив охороняти його маєток від нападів татар і інших феодалів, супроводитикнязя під час його подорожей, а також брати участь у придушенні селянсько -козацьких повстань.

  В історичних документах зустрічається згадка, де говориться, що С.
  Наливайко нібито брав участь разом с Острозьким у придушенні селянсько -козацького повстання на Житомирщині біля п'ятки, яким керував Косинський.
  Яка була там його діяльність - майже не відомо. Після цього повстання ісмерті Косинського Наливайко покинув службі в магната і появився на
  Південному Поділлі з невеликою групою козаків, де й почав активну боротьбупроти феодально-кріпосницького гніту Польщі на Україні. І залишався там довесні1594 року.

  3. Початок діяльності і Борьба загонів С. Наливайка і місцевих жителівпроти нападів турків і татар на українські землі

  У той час на Балканському півострові була війна між Туреччиною і
  Австрійською імперією за панування над народами балканських країн.
  Туреччина і Кримське Ханство зосередили там великі військові сили, щозагрожували Молдавії, Польщі і Україні. Крім того, кримські татари нападалина міста і села Брацлавщини і Поділля, де чинили грабежі і розбої. Задозволом уряду місцеві магнати створювали озброєні загони з місцевихжителів.

  Формування військових сил для боротьби проти польської шляхти
  Наливайко проводив, фактично здійснюючи військову хитрість: користуючисьзагрозою вторгнення татарської орди, Наливайко запропонував князю Острозькому зібрати охочекозацьке військо і виступити на зустріч з турецьким військом. Такскладалось враження, що основний намір Наливайка - організація боротьбипроти турецько-татарської навали. Проте, наступні події дозволяють дійтивисновку, що вже тоді Наливайко виношував замір згуртувати сили, зокремазбройні, на боротьбу проти шляхетської влади.

  Дійсно, десь на початку 1594 р.. велика татарська орда вдерлися на
  Поділля і почала свої варварські грабунки. Наливайко негайно вирушив туди зсвоїм козацьким загоном. Біля м. Теребовлі козаки завдали татарам значноїпоразки і визволили багато полонених.
  Така діяльність Наливайка в той час не суперечила інтересам Польськоїдержави. Навпаки, коронний гетьман І. Замойського був зацікавлений в тому,щоб кордоні українське населення брало участь в боротьбі проти нападівтурків і татар. У той час козацький загін С. Наливайко переважно складавсяз нереєстрових козаків і селян, які не хотіли виконувати феодальнихповинностей, озброював і були готові розгорнути активну боротьбу протифеодалів і татарських орд.

  У квітні 1594 р.. Наливайко повідомляє Острозького, що він ніколи неповернеться до нього на службу. В той час він мав вже приблизно 1,5 - 2 т.воїнів, які були готові боротися проти внутрішніх і зовнішніх ворогів заінтереси свого народу. Тоді загін Наливайка розташовувався в селах імістечках Брацлавщини. Козаки брали у шляхти фураж, хліб, м'ясо тощо.
  Шляхті це дуже не подобалось, але небезпека від нападів турків і татарпримушувала її допомагати козакам.

  Весною 1594 р.. на Брацлавщіні в селах і містечках появилися невеликіозброєні загони повсталих селян, які робили напади на шляхетські маєтки,збирали зброю різне майно. Виступи селян очолювали переважно досвідченікозаки. Одночасно повстанці спільно з запорозькими козаками провадилиборотьбу проти татар, які з'являлись на Правобережжі. Загони татар булирозгромлені, награбовано ними майно козаки повернули селянам.

  Після перемоги над татарськими загонами Наливайко в кінці квітня 1594написав листа до коронного гетьмана І. Замойського, в якому вказував, щозібрав чимале військо і мав намір виступити в похід на Молдавію дляборотьби проти турків і татар. З листа видно, що Наливайко намагався ввестив оману гетьмана і відвернути його увагу від антішляхетської діяльностіповстанців.

  У червні 1594 р.. Наливайко вирушив до гірла Дністра, щоб перегородітішлях татарській орді, яка йшла з Криму в Угорщину. Проте сили козаків булидуже малі, щоб розгромити ворога. В таких умовах козаки вдало влаштовувалинічні напади на татарські обоз і знищили багато татар.
  Закінчивши свій похід загін козаків урочисто повернувся на Південне
  Поділля. Зміцнивши свої сили тепер козаки вже не приховували своєїненависті до магнатів і шляхти. До них почали прибувати загони озброєнихселян та інших повстанців з Західного Поділля, Братцлавщіні і Волині.
  Кількість війська у Наливайко знову поповнилась. Козаки вимагали у шляхтипродуктів харчування, зброї і не корилися місцевій владі. Коли шляхтавідмовлялася виконувати распорядження повстанців, вони самі забирали з їїмаєтків усе потрібне для себе.

  поповнивши загін місцевими повстанцями, С. Наливайко в кінці червня
  1594 р. виряд у Запорозьку Січ своїх посланців з пропозицією розпочатиспільну боротьбу проти агресивних дій турків і татар. Як розповідає у свомущоденнику Е. Лясота, який був посланцем австрійського імператора на
  Запоріжжі, він був присутнім коли, посланці Наливайка прибули на Січ з цієюпропозицією і запорожці відверто висловили свою недовіру за дії Наливайкапід час повстання під проводом Косинського. Через посланців С. Наливайковиправдовувався перед запорожцями тим, що він тоді був на службі у магнатаі інакше не міг діяти. В особистому листі Наливайко називав себе їх другомі братом. На відзнаку своєї вірної дружби зобов'язався відправити на
  Запорожжя 1 600 коней, мав намір особисто прибути туди і виправдатися передкозаками за свої попередні дії, готовий був відповідати перед судомзапорозького війська. Скоро суперечки булиусунуті і Наливайко почав діяти ще енергійніше, всіляко підтримуючи з
  Запорозької Січчю дружні взаємовідносини.

  На початку літа 1594 р.. козаки під проводом Наливайка почали діяти на
  Братславщіні, де захопили м. Брацдав, ще більш відкрито. Вони займалиміста, містечка, тутешні замки, влаштували кілька нападів на маєтки
  Калиновського, брали усе потрібне в шляхетських маєтках, господарі якихвідмовлялися платити контрибуцію.

  Розгортання боротьби повстанців викликало незадоволення у Варшаві.
  Польський король вимагав від Наливайка негайно припинити напади, розпуститикозаків, селян відправити від їх панів. Але Наливайко не виконувавкоролівських наказів. Боротьба поширювалась на всю Брацлавщину, охопилазначну частину Південного Поділля і тривала до кінця літа 1594р. Там дестояли повстанці влада фактично була в їх руках.

  4. ПОХІД НАЛИВАЙКО в Молдавію

  Дізнавшись, що татарські орди вдерлись в галицькі землі, Наливайко напочатку вересня 1594р. з великим козацьким загоном вирушив у Молдавію. Вінмав намір перегородіті шляхи відступу татарам, оточити їх, зніщіті івизволити полонених. Під його керівництвом козаки пішли на тагином (сучаснаназва міста Бендери) і штурмом оволодіти ним. Там вони розбили турецькийгарнізон, взяли в полон багато турків і татар. Але тоді до тагином прибуввеликий загін молдавських військ на чолі з Ароном, ставлеником турецькогосултан, який змусив козаків відступити. На переправі через Дністер багатокозаків загинуло, у ніх відібрали весь полон. Козаки з Наливайком зновуповернутися на Поділля.

  В кінці вересня 1594р. С. Наливайко і Г. Лобода з 12-тисячнимкозацьким загоном спільно вирушили в Молдавію, щоб примусити Молдавськогогосподаря Арона розірвати стосунки з турецьким султаном. Незабаром козакирозгромили турецькі гарнізони і війська господаря, який утік з Молдавії.
  Північна Молдавія фактично була визволена від турецьких і татарськихгарнізонів. Розгромивши ворога, козаки повернулись на Україну, дерозташувались на зимові квартири на Брацлавщіні.
  Коли козаки вели боротьбу у Молдавії, шляхта Брацлавщини вирішилаозброїтісь, захопити Брацлав, розігнати козаків, що перебували там. Воназаспокоювала місцеве населення, що ніхто не буде покараний за дружбу зкозаками, закликала ремісників і торговців виступити проти повстанців івигнати їх із свого міста.

  5.Повстання на Брацлавщіні і Поділлі (кінець 1594 - 1595р. р.)

  Коли на початку жовтня 1594р. Наливайко прибув з козаками у Брацлав,всі трудяща населення міста перейшло на бік козаків. Місцеві шляхтічі, якізалишились на Брацлавшіні, поспішили привезти козакам борошно, сало, фураж.
  Частина козацьких загонів була розставлена в селах навколо міста. На всій
  Південній Брацдавщіні було встановлено владу козаків, а королівськіурядовці втекли на Західне Поділля і Волинь.

  Основні сили шляхетського війська Брацлавського воєводства зібралисяу Вінниці, де розпочали підготовку до збройної боротьби з козаками.
  Розвідники доносили, що сили козаків незначні і їх можна легко розбити.
  Похід шляхти на Брацлав був дуже гучним. Шляхтічі були переконані, вдастьсязахопити місто і взяти в полон Наливайка.

  У середині жовтня 1594 р. чимале шляхетське військо наблизилися до
  Брацлава. Проте вночі воно побоявся заходити в місто і влаштуваласьпоблизу. У Брацлав вона направила свого посланця з лістом, де повідомлялажителям міста, що ніхто більше не даватиме "бунтареві" Налівайкові нічогоі шляхта придушити виступи всіх його свавільніків.

  В ночі 16 жовтня 1594р. козаки спільно з озброєним населенням містапід керівництвом Наливайка напали на шляхту і розгромили її. Після розгромушляхетського війська міщани відмовились коритися братславському воєводові
  Ю. струсу і самі, без королівських урядовців, стали управляти містом.

  В середині листопада Наливайко з частиною повстанців вирушив на
  Поділля до м. Бара, де в той час, посилилась боротьба селян роти шляхти.
  До Бара прибув також великий загін реєстрових і не реєстрових козаків начолі з Г. Лободою. Повстанці захопили Бар без усякого бою. Королівськийгарнізон злякався і втік з міста. Тоді Наливайко і Лобода провели в Баріраду керівників повстанських загонів, на який було вирішено спільно діятина випадок появи на Поділлі польсько-шляхетських військ. На раді булопрійнато постанову: написати універсали до селян і міщан, в яких закликатиїх озброюватісь і починати збройне повстання проти магнатів, шляхти ікоролівських урядовців. Увага на раді була звернута і на те, щобзабезпечити повстанців зброєю і провізією. Цей заклик мав великий успіх. Укінці 1594р. в Барському і Братславському старост розгорнулась активнаборотьба: в селах і містечках утворювались озброєні загони селян,ремісників, наймитів, які встановлювали там свою владу. Побоюючись за своєжиття, шляхта кидала свої маєтки і тікала звідси.

  На початку 1595р. Наливайко з тисячним загоном козаків вирушив до м.
  Остропіль, захопивши його без бою, з якого перед тим втекла вся шляхта змісцевим гарнізоном.

  Цілу зиму козаки стояли на Брацлавському і Барському повітах.
  Перелякані магнати і шляхтічі зовсім не з'являлись у своїх маєтках,посилали до Варшави листи з проханням прислати військо для боротьби зповстанцями. Але королівська армія тоді стояла в Молдавії і не було когопослати на Україну. Фактично з осені 1594 до кінця весни 1595 року напівдні Правобережної України влада була в руках повстанців.

  Весною 1595 року антифеодальна боротьба на Україні ще більшепосилилась. Загони повсталих селян розгорнули свою діяльність на Київщині,
  Переяславщіні і Волині.
  Основні сили повсталих селян і козаків під проводом Наливайка і Лободивесною 1595 р.. були зосереджені в Барському повіті. Таке розташуванняпояснювалося рядом причин. По-перше, на Брацлавщіні і Поділлі в той часпочілась гостра боротьба селян проти магнатську-шляхетського гніту, якупотрібно було очолити і направити проти польського панування. По-друге,загони Наливайка і Лободи мали гармати, багато різної зброї, пороху і булиготові зустріти королівську армію, яка мала прибути туди для придушенняповстанців. По-третє, весною 1595 р.. Польща розгорнула активну підготовкудо війни проти султанської Туреччини. У зв'язку з цим керівники повстанцівтримали значні сили на Поділлі щоб не допустити туди королівських військ.
  По-четверте, в той час поширювались чутки, що турецько-татарська арміяготувала похід у Молдавію для придушення антітурецького руху, а потім маланамір вирушити на Поділля, Брацлавщину і Галичину.Завданням повстанцівбуло захистити українські землі від ворожого нападу.

  Основною причиною того, що польський король всю зиму 1594-1595 р.. р.не мав можливості вжити рішучих заходів проти повстанців було те, щоосновну свою увагу звернув на підготовку армії до війни проти Туреччини.
  Мало значення ще й те, що королівський уряд сподівався використати у війніреєстрових козаків.

  У квітні 1595 року повстанці вирушили у південну частину Поділля. Утой час вони ще точно не вирішили, як діяти: чи вести боротьбу протипольсько-шляхетського гніту, чи йти в Молдавію на боротьбу з турецько -татарською агресією. Більшість козаків на чолі з Наливайком прийняларішення спочатку виступити в похід проти турецької навали, а потімпродовжувати боротьбу проти магнатів і шляхти. Реєстрові та інші заможнікозаки на чолі з Лободою не мали бажання виступити проти турків і татар.

  Після тривалих суперечок частина повстанців на чолі з Лободоювирушила на Подніпров'я, де тоді розгорнулася боротьба Запорожське козаківі селян проти магната Вишневецького і місцевої шляхти.

  На початку травня загін Наливайка на Брацлавщіні протягом двох тижнівпоповнювали свої запаси, готувався до походу. З Брацлавщини повстанці рушилидо р.Днестр, щоб захопити переправи і перешкодити турецько-татарсікой арміїздійснити похід на Україну. Там вони довідались, що всі ворожі сили пішли в
  Угорщину.

  У кінці травня 1595р. Наливайко з 3-ма тисячами найбільш відважнихкозаків вирушив через Молдавію на територію Семиграддям, де ціле літо велиборотьбу проти турецько-татарських загонів. За цей час козаки кілька разівз'являлися на території Молдавії, Семиграддям, Угорщини і не зазнали жодноїпоразки. Така діяльність козаків викликала велике незадоволення середфеодалів цих країн. Австрійський уряд запропонував Налівайкові залишитиавстрійські володіння і повернутися на Україну. Проте повернутися їм через
  Молдавію на Брацлавщину вже було неможливо. В кінці літа на території
  Молдавії появилися великі сили турецько-татарської армії, також прибулабагатотисячна польська армія. За таких обставин Наливайко вирішив повестисвоє військо через Карпатські гори в Галичину, а потім - на Поділля і
  Волинь. Він мав намір до повернення королівської армії з молдавськогопоходу очолити на Волині антіфеодальну боротьбу повстанських загонів, якідіяли там усе літо 1595р. Завданням Наливайко було об'єднати всіповстанські загони і спрямувати їх на боротьбу проти магнатську -шляхетського панування.

  6. БОРОТЬБА СЕЛЯН І КОЗАКІВ під керівництвом НАЛИВАЙКО НА ВОЛИНІ І

  БІЛОРУСІ (кінець 1595 - початок 1596 р.. Р.)

  На початку вересня 1595р. козаки під керівництвом Наливайка згарматами і обозом прибули в Галичину. Оскільки сили козаків були невеликі,а польсько-шляхетське військо могло в будь який час повернутися з Молдавіїі створити для них небезпеку, Наливайко після короткого відпочинку вирушивна Поділля до міста Гусятина. Він давно вже мав намір відплатити магнатові
  Калиновському за всі його злочинства. Повстанці по дорозі захопили ряд йогофільварків, але сам він вчасно утікав із своїх маєтків. Проте затримуватисьна одному місці Налівайкові було небезпечно, з його появою на Галичині і на
  Поділлі королівський уряд зобов'язував усі замкові гарнізони негайновиступити проти повстанців. За таких обставин козаки залишили Поділля іпішли на Волинь, де в той час пожвавилось антіфеодальна боротьба. Наливайкомав намір використати повстанські загони, для того, щоб розгорнутиантішляхетську боротьбу по всій Волині і Білорусії.

  В кінці жовтня 1595р. Наливайко з козаками появився біля Луцька, якийтоді був особливо багатолюдним. Саме в той час там відбувався великийярмарків. Дізнавшись про наближення козаків, перелякана шляхта почалатікати з міста. Для того щоб припинити паніку магістрацькій уряд послав назустріч Повстанцям своїх делегатів, які запропонували козакам велику сумугрошей і попросили їх повернутися назад і не турбувати прибулих гостей. Але
  Наливайко не зважив на це і з своїм військом прибув у Луцьк і примусившляхту сплатити велику контрибуцію.

  Поява козаків в Луцьку викликала велику тривогу в Варшаві.
  Королівський уряд вирішив відкликати з Молдавії своє військо підкерівництвом гетьмана С. Жолкевського і послати його проти повстанців.

  Не маючи потрібних сил для боротьби проти королівського війська,повстанці на початку листопада вирішили залишити Луцьк і йти на Полісся.
  Там Наливайко поповнив свій загін за рахунок місцевих повстанців. З Поліссякозаки пішли на білоруські землі.

  З історичних документів видно, що похід повстанців на Білоруссь бувпов'язана з цілим рядом важливих обставин. По-перше, між українським ібілоруським народами з давніх-давен підтримувались широкі єкономічні ікультурні зв'язки. В ті часи було дуже важко визначити етнографічні кордониміж Україною і Білорусією. Серед Запорожське козаків було дуже багатобілорусів, які брали активну участь у селянсько-Казацька повстаннях. За -друге, у листопаді 1595 р.. Наливайко ще не мав достатніх військових сил,якими можна було б починати активну війну проти королівської армії.
  Наливайко розумів, що така війна неминуче закінчилася б поразкою повстанціві своїм походом у Білорусію мав намір відвернути увагу королівського урядувід тих подій, які відбувалися на Україні. По-третє, розгортання боротьбибілоруського народу примусило б королівський уряд послати частину своєїармії в Білорусію. Все це роз'єднало б королівську армію і дало змогуПовстанцям більш успішно проводити боротьбу проти гнобителів.

  Проте відступ Наливайка на Полісся значно послабив сили повстанців,сотні козаків і селян відмовились від цього походу і повернулися до дому. З
  Наливайком залишилось 1,5-2 тисячі чоловік, які вже мали великий досвідбагаторічної боротьби проти магнатів і турецько-татарських загарбників.

  З цим відважним загоном Наливайко в середині листопада з'явився на
  Білорусії. Незабаром повстанський загін підійшов до Слуцька. Місцевийгарнізон був нечисленний і неспроможний обороняти місто. Після короткоїсутички повстанці штурмом оволоділи містом і замком.

  Незабаром про захоплення повстанцями Слуцька дізнався хозяїн міста,який був відсутній під час ціх подій, литовський гетьман К. Ходкевич. Своїмлистом він повідомив про це польського короля і просив у нього війська дляпридушення повстання. Польський король наказав воєводові Радзвіллу вирушитипроти повстанців. Було зібрано шляхетського війська в кількості понад
  2000чоловік.

  Про наміри ворога Наливайко дізнався завчасно. Оскільки силиповстанців були значно слабший від шляхетського війська, козаки ненаважились вийти з міста, організували оборону на околиці Луцька і зустріливорога гарматним вогнем. План цей виявився дуже вдалим і польська кіннотараптово повернула назад.

  Зробивши успішну перемогу над польським військом під Слуцького
  Наливайко, щоб поповнити свій загін новими силами, вирішив продовжити похідвглиб Білорусії. Прибувши у Бобруйська Наливайко одержав повідомлення, що в
  Мінську зібралася велике шляхетське військо, яке мало негайно вирушитипроти повстанців. Уникаючи зустрічі з небезпечним ворогом козаки рушили на
  Могильов і 30 листопада 1595р. прибули туди. За допомогою місцевогонаселення козаки штурмом здобули замок, у бою знищили багато шляхти,розгромили в'язницю. Майже два тижня повстанці стояли в Могільові. В цейчас Наливайко підтримував зв'язки з прикордонними російськими гарнізонами івисловлював таку думку: на випадок поразки, перейти з усіма повстанцями
  Чернігівщину і стати на службу до російського царя.

  Для боротьби з козаками королівський уряд зібрав велике військо.
  3 грудня 1595р. до Могильова прибула шляхетська кіннота і підпалила місто,щоб вигнати повстанців. Козаки вийшли на зустріч ворогові з наміром відбитинаступ, відступити на Пріп'ятське Полісся, перезимувати там, а навесніповернутися на Україну. Проте відступати було вже пізно. Опинившись втакому становище, козаки зробили з возів і саней оборонний табір ізахищалися. Після кількагодінного бою ворожа кіннота послабила свій наступ іскориставшись цим козаки, утворивши рухомий табір, пішли на м. Бихов, адалі до м. Рєчіцю.

  Тим часом почалися сильні морози і шляхетська кіннота припинилапереслідування повстанців.

  З міста Рєчіця Наливайко 15 грудня 1595р. написав листа до польськогокороля, в якому забов'язувався в майбутньому "захищати" Річ Посполита відтурків і татар. Про похід на Білорусію Наливайко писав, що їм потрібний буввідпочинок і поповнення військових припасів, щоб на весну можна буловирушити проти турецьких завойовників. Він просив призначити його гетьманомпівденних степів, які лежали між Південним Бугом і Дністром. Ця територіятоді належала Кримському ханству. Наливайко зобов'язувався визволити її відтурецько-татарського панування, захопити міста Тягин і Очаків, набратисильне козацьке військо і охороняти кордони Речі Посполитої. З цього листавидно, що Наливайко по суті мав намір взяти південноукраїнські землі і
  Запорожське Січ під свою владу.

  Польський уряд добре розумів намірі Наливайка і вважав його найбільшимворогом Речі Посполитої. Плани Наливайка король відхилив і спрямував своюувагу на те, щоб швидше придушити повстання і захопити в полон йогокерівника.

  У кінці грудня 1595 року Наливайко, довідавшись, що на Волинь ще неприбуло польсько-шляхетське військо з Молдавії, вирушив на Україну і усередині січня прибув до міста Острога, зупинившись у дворі свого брата
  Дем'яна, повстанці були розквартировані в селах навколо міста. В цей часантифеодальна боротьба набрала великого розмаху: нею була охоплена вся
  Волинь і Київщина. Боротьба повстанців на Волині мала також релігійнийхарактер: королівський уряд і Собор мав вирішити питання про приєднанняправославної церкви до католицької.

  7. РАЗГОРТАННЯ АНТІФЕОДАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ НА ВОЛИНІ І КИЇВЩИНІ ВЕСНОЮ 1596р.

  На початку 1596р. козаки, які стояли на Північній Київщині провелибагатолюдне раду, де усунули з гетьманства Г. Лободу, а на його містообрали Матвія Шаулу, який потім пішов на Білорусію, щоб підняти там масовеантішляхетське повстання.

  На початку січня 1596р. , Після того як наступили морози, польськіполки під керівництвом Жолкевського вирушили з Молдавії на Поділля.
  Командування точно не знало, куди йти і де містилися основні силиповстанців під проводом Наливайка. Королівське військо було дуже знесиленоі потребувала тривалого відпочинку. Але польський король наказав
  Жолкевського до початку весни придушити повстанців і схопити Наливайка,
  Лободу, Шаулу та інших керівників повстанців. Жолкевський виконуючи наказкороля, поспішив на Волинь. Він мав намір робити напади на окремі загониповстанців і знищувати їх поки вони не об'єдналися.

  Дізнавшись про просування ворога Наливайко швидко залишає Острог івирушає на Брацлавщину. Він мав намір залишити ворога в південному степу ішвидкими маневрами знесіліті його, а потім зібрати на Брацлавщіні потрібнісили і завдати ворогу поразки, також заманюючі в степ шляхетське військо.

  Про відступ повстанців на південний схід негайно дізналося польськекомандування. 16 лютого 1596р. Жолкевський вирушив до Старокостяінтінова,куди вже вже наближалися відступаючи повстанці під проводом Наливайка. Урізних містах і селах почалися бої повстанців, котрі зізнавалі дедалібільшої поразки і почали відступати.

  22 лютого 1596р. Наливайко написав листа і послав до населення
  Брацлава, в якому просив міщан організувати озброєний загін, сподіваючись,що місцеве населення підтримує повстання. Але брацлавці не відповіли йому іпобоялися виступати проти ворожих сил. Одночасно він послав кількох козаківдо Лободи і Шауль, в яких пропонував об'єднати всіх повстанців і радивзбирати загони до Білої Церкви, укріпітіся в місті і підняти все місцевенаселення на боротьбу проти шляхтів і магнатів.

  Незважаючи на перевагу сил противника, загони Наливайка чинили йомуСтрашений опір, після кожної переправи повстанці знищували за собою мости,чим затримували просування королівського війська.

  Надії Наливайка на допомогу з боку населення Брацлава НЕ здійсниласьі він вирушив в Уманські ліси і на початку березня зупинився там.

  Дізнавшись, що Наливайко вже підходить до Корсуня, Г. Лобода негайноповертається з козаками у напрямок до Білої церкви. М. Шаула тежповертається з Білорусі, де об'єднується з загонами Лободи, і дізнаються,що Наливайко з своїми козаками також йде на Білу Церкву.

  Про рух повстанців під проводом Шауль, Лободи і Наливайка на Білу
  Церкву дізнається і С. Жолкевський. У середині березня 1596р. він з Вінницівирушає на Білу Церкву. Наливайко прибуває до міста раніше від ворожих сил.
  23 березня 1596р. починається штурм. Для того, щоб охопити місто з усіхбоків Наливайко почав з одного боку, а Шаула з іншого, але раптовий нападна нього вночі польської кінноти під проводом Ружинського, поламав усіплани Шауль. Повстанці розгубилися і стали відступати, але переконавшись,що мають справу з невеликим військом, завдали ворогу значної поразки.

  У той час, коли Ружинський з своїм полком бився з козаками,
  Наливайко з другого боку підійшов до міста. Міські жителі відчинилиПовстанцям ворота і вони без бою захопили місто. Переконавшись, що
  Ружинський з своїм загоном утік з міста, полк Наливайка почав каратимісцеву шляхту.

  Проте незабаром Ружинський не знаючи, що відбувається в місті,раптово з'явився на міській площі. Наливайко підпалив замок і залишивмісто, тому що був переконаний, що до міста прибула польська армія підкерівництвом Жолкевського. Але прибувши у козацький табір, дізнається проте становище, яке склалося внаслідок проведених операцій і знову йде на
  Білу Церкву. Ружинський змушений був припинити бій і зачинити в
  Білоцерквійському замку.

  Про події які відбувались під Білою Церквою дізнається Жолкевський, ішвидко просувається до неї. Коли основні сили королівського вороганаблизились до міста, козаки припинили штурм замку і рухомим табором почаливідступати до Трипілля.

  24 березня цілий день польсько-шляхетське військо йшло завідступаючім табором, але боялося розпочинати бій. У вечорі повстанціприбули на урочище гострий камінь. Вороже військо кілька разів намагалосяпрорватися у табір козаків, але без будь-якого успіху. Повстанці були увигіднішому становище: вони міцно укріпіліся за возами, а в проміжках міжними поставили гармати, з яких влучно стріляли по ворогу.

  Втративши значну частину своїх військ, Жолкевський був змушенийприпинити напади на табір повстанців.

  відбивши наступ ворога, повстанці, напевно, не мали сили йогопереслідувати. Серед них було багато вбитих і ранених. М. Шаулу Гарматнакуля відірвала руку, Наливайко теж був поранений. Замість Шауль козакиобрали гетьманом Наливайка. Незважаючи на небезпеку з боку ворога, набездоріжжя і весняну повеней, повстанці знову рушили на Трипілля. Наливайкозумів мобілізувати всі можливості, щоб переправити повстанців і селян -утікачів через річку і влаштувати відступ на Лівобережжя.

  Про піднесення антіфеодальної боротьби на Україні весною 1596р.
  Жолкевський в одному з своїх листів до польського короля писав: "Вся
  Україна покозачілась. Скрізь повно зрадників і шпигунів козацьких. Справді
  , Треба взяти за рішучі засоби щодо тієї України ".

  Під час перебування в Білій Церкві шляхетські загони чинили жахливірозправи з селянами і трудящими міщанами Київщини. Багато селян кидали своїдомівки і тікали в ліс, болота, або приєднувались до Запорожське козаків.
  Багато повстанців утікало на Лівобережжя і переселялося на територіюволодінь Російської держави.

  8. Відступ ПОВСТАНЦІВ на Лівобережжя І їх поразка

  12 квітня Повстанцям нарешті вдалося переправити на лівий беріг
  Дніпра.

  У середніх числах квітня в Переяслові зібралась велика кількістьповстанців, селян-утікачів і трудящих міщан. Загострилися суперечки міжреєстровімі і нереєстровімі козаками. Після тривалих козацьких радкерівником усіх повстанців було обрано Григорія Лободу. Щоб уникнутирозколу між повстанцями, С. Наливайко і М. Шаула теж погодились коритисянаказам нового гетьмана. У цей час до Переяслова прибувають загониповстанців з Полісся та інших міст. Кількість людей щодня зростала.

  Через різні суперечки повстанці затримались у Переяслові на два тижні.
  Значна частина повстанців розуміла свою непідготовленість до початкувідкритого бою з ворогами і висувала думку про дальший відступ у південністепу Переяславщина. Цілком можливо, що цю групу повстанців підтримував
  Наливайко, який був більш здібним полковником, глибше розумів інтересиповстанців.

  Суперечки, які загострилися в Переяслові між різними групамиповстанців, ослаблювалі їх єдність і сили. В кінці квітня 1596р. польсько -шляхетські полки прибули до Києва і почали підготовку до форсування Дніпра.

  Готуючись до переправи, Жолкевський, щоб обманути повстанціврозпочав з Г. Лободою переговори про припинення війни. Він чекав, коли в
  Дніпрі спаде вода і легше буде його полкам переправити на лівий берег.
  Погоджуючись на мир, Жолкевський вимагав від повстанців видати Наливайка,
  Шаулу та інших керівників повстання, видати зброю а самим Повстанцямповернутися до своїх панів виконувати феодальні повинності. Звичайно таківимоги не могли буті пріняті Лободою. За переговорами пильно стежив
  Наливайко, без згоди якого Лобода не мав права вирішите це важливе питання.

  Затримали мирними переговорами керівників повстання біля Києва,королівське військо в районні Трипілля почало переправлятися на лівий берег
  Дніпра зразу в кількох місцях і через це повстанці не змогли йомуперешкодити. Коли королівські вершники з'явились на лівому березі, Лобода і
  Наливайко вирушили у Переяслов, де зустрілися з новими труднощами. Доповстанців дішлі чутки, що велике польсько-шляхетське військо переправилосячерез Дніпро і готується вдарити на Переяслав. У своєму листі до короля
  Жолкевський писав, що повстанців у Переяслову зібралось 10-12 тисяч, з якихблизько 7 тисяч становили жінки, діти, літні люди.

  При такому становище повстанців відступати було дуже небезпечно, алезалишатися у Переяслові і вести війну проте переважаючих сил противникабуло зовсім неможливо.

  3 травня 1596р. повстанці вийшли з міста і і вирушили в степ.
  Відступали вони дуже повільно. На просування від Переяслова до Лубен,відстань між якими становила близько 200 км, повстанці витратили 13-14днів, це призвело до того, що вони не зуміли відірватися від ворога івідступити далі в глиб степів. В цьому, напевне, була провина Лободи,
  Наливайка та іншіх керівників повстання, які не розуміли серйозноїнебезпеки і не прискорили відступу, а сили противника все росли.

  Опинившись в оточенні великих сил ворога, повстанці вирішилипросуватись ближче до правого берега ріки Солоніці, яка недалеко впадала в
  Сулу, щоб хоч один бік свого табору можна було не захищати від нападукоролівських військ.

  Місто, де зупинилися повстанці і зробили табір, був на тому місті, детепер розташовано село Солониця. Зупинившись, вони вирішили зробити свійтабір не пріступнім для ворога і обнесли його возами, в результаті утвориввисокій і майже неприступний вал, що шляхетське військо не могло стежити затим, що діялось у таборі. Всього повстанців здатних вести оборону, заповідомленням польських джерел, у Солоницька таборі було близько 5000чоловік.

  16 травня 1596

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !