ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Радянська держава в епоху непу
       

   

  Історія

  Міністерство вищої та спеціальної освіти

  Волгоградський державний університет

  Кафедра регіонознавства і міжнародних відносин

  Радянська держава в епоху НЕПу 1920-і роки

  Курсова робота

  --------------------------

  Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент

  -------------------------------

  -- -

  Волгоград 2002

  Зміст
  | Стор. |
  | Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 |
  | Глава I Радянська країна після закінчення громадянської війни | |
  | § 1 Економічна розруха ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 9 |
  | § 2 Політична криза 1921р. і нова «хвиля» боротьби з радянською | |
  | владою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 18 |
  | Глава II Епоха НЕПу | |
  | § 1 Перехід до НЕПу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 24 |
  | § 2 Відбудова народного господарства ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 30 |
  | Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 38 |
  | Список використаних джерел та літератури ... ... ... ... ... ... ... .. | 41 |

  Введення.

  Період НЕПу - навряд чи не самий складний із усіх періодів радянськоїісторії. У той же час саме він найбільш значимий для нас сьогодні. Якейого загальний соціально-історичний зміст і значення? Існує триосновних відповіді на це питання.

  Згідно з першою, неподільно пануючому в радянськійісторичній літературі, НЕП являв собою один з етапів будівництвасоціалізму в СРСР. Змушений особливими обставинами, що склалися позакінчення громадянської війни, і який відрізнявся значною своєрідністю, вінза всіх втрат, з ним пов'язаних, зіграв у цілому корисну роль, давшикраїні можливість залікувати рани, завдані війною, і підготуватися доновому, вирішального етапу соціалістичного будівництва. До кінця 20-х роківзначення НЕПу виявилося вичерпаним, унаслідок чого він і зійшов зі сцени,поступившись місце періоду індустріалізації і колективізації.

  Друга відповідь можна визначити як «зміновіхівського»: НЕП - свого родуепоха Реставрації; наткнувшись на нездоланні перешкоди, більшовицькареволюція покотилася назад. Правда, не докотилася: історично позитивнийпроцес повернення був обірваний І.В. Сталіним.

  Третя відповідь, що пропонувався рядом західних дослідників, зводиласядо того, що НЕП треба розглядати як особливу, ринкову модель соціалізму,що володіла рядом достоїнств, але не зуміла справитися з властивими їйпротиріччями, чому їй і довелося поступитися місцем державномусоціалізму сталінського зразка.

  У кожному з цих відповідей є, мені здається, своя доля істини, але,на жаль, не більш ніж доля. Перший Не добра вже тим, що загладжує івипрямляє хід історичного процесу, применшує коріннупротилежність сталінської і непівської економіки, ігнорує "вибухового"характер, як народження НЕПу, так і його припинення. Друга відповідь мала правона існування лише в пору «відступу», тобто при переході від
  «Воєнного комунізму» до НЕПу; протягом наступної, більшої частиниперіоду про нього вже можна було не згадувати. Нарешті, третя відповідь, найбільшпереконливий, має той корінний недолік, що залишає нез'ясованим,модель якого соціалізму в цьому випадку мається на увазі.

  Період НЕПу - єдиний час у радянській історії, коли пліч-о-плічіснували капіталізм і соціалізм. Соціалізм і капіталізм протистоятьодин одному як два соціально-економічних укладу: перший - у тотальноусуспільненої промисловості, другий - у кількісно переважнійприватному секторі.

  НЕП почався з удару по точці найбільшої небезпеки, яксільськогосподарська політика, націлена на отримання більшої кількостіпродуктів харчування за рахунок надання нових стимулів селянству; потімвін розвинувся в комерційну політику заохочення торгівлі і обміну, включаючифінансову політику, спрямовану на стабілізацію валюти, і, нарешті, вінстав промисловою політикою. Щоб скласти собі більш чітке уявленняпро який нас цікавить періоді, краще за все зіставити НЕП з його прямимпопередником - періодом "воєнного комунізму".

  «НЕП» - це коротке слово швидко стало чином, якому судилосябуло назавжди залишитися в пам'яті народу символом суперечливою,повчальною, хоча і дуже короткої смуги в історії країни. А колипоняття «НЕП» народилося, в ньому було і енергійне «ні» недавнього минулого, іспівзвуччя з головним, чого тоді бракувало: «хліб». Саме НЕП, говорив
  Ленін, відкривав шлях до позбавлення «від нашого жебрацтва, від безперервнихголодовок ...»[ 1].

  Історіографія НЕПу Представлена роботами численних авторів, алепри великій кількості публікацій на тему можна констатувати, що ми про нього знаємодуже і дуже мало. При розгляд теми мені довелося зіткнутися зрізними думками і судженнями. Ось деякі з них.

  Берхін І.Б. [2] розповідає про розробку Леніним корінних питаньсоціалістичної економіки, про перші перетвореннях у цій галузі.
  Висвітлюється також економічна політика Радянської держави в 1917 -
  1922 рр..; Показаний перехід до НЕПу і пов'язана з цим перебудова економіки.

  У виданні «Історія соціалістичної економіки СРСР» [3] данадетальна характеристика економіки країни в період попередній НЕПу,а також передумови переходу до нової економічної політики. Розглянутоекономіка цікавить нас періоду (НЕПу) і результати цієї політики дляекономіки країни. Наведено статистичні дані по різних галузяхнародного господарства.

  Данилов В.П. та ін [4] одними з перших в умовах перебудовирадянського суспільства спробували відповісти на питання: що ж таке НЕП. Роботапобудована у вигляді полемічних бесід за «круглим столом», які ведутьміж собою видатні фахівці. У центрі уваги нові підходи до проблеминової економічної політики.
  Борисов Ю.С. [5] в своїй роботі розглядає основні ступені НЕПу:політична криза 1921 р., перехід до НЕПу, труднощі початкового етапу, атак само з'явилося в період НЕПу поняття «госпрозрахунку». Автор приділяєувагу і зовнішньої політики молодої радянської держави, перед якимстояло завдання не тільки торгового, але й політичної угоди зі світовимспільнотою. Він приходить до висновку, що нова економічна політика всерединістани і нова зовнішня політика були взаємозалежні в ленінської концепціїбудівництва соціалізму.

  Горінов М.М. [6] повністю присвятив свою роботу проблеми НЕПу. Вінрозглядає, як складалася доля НЕПу, які причини того, що новаекономічна політика була перервана вже в кінці 20-х років. Своєю роботоюавтор не "закриває" питання, а навпаки спонукає читачів досамостійним роздумів над складними проблемами 20-х років.

  Горінов М.М. у співавторстві з Цакунов С.В. [7] продовжує розглядатитему НЕПу в іншій своїй роботі. Тут основним ставати розглядеволюції поглядів Леніна на проблему нової економічної політики.
  Приділяється так само увагу внутріпартійної боротьби у розглянутий період.

  У навчальному посібнику «Історія менеджменту» [8] період НЕПу розглядається зточки зору управління народним господарством. Вказані ключові позиції новоїекономічної політики та її результати.

  Мерль Ст. [9] в своїй роботі розглядає НЕП з позиції рівня життянаселення. Приводить приклади і статистичні дані по різних категоріяхнаселення, а також порівнює нове суспільство з довоєнним періодом. Авторрозглядає і новий елемент еліти - партійних функціонерів.

  Ю. Іванов [10] проводить паралель між новою економічною політикою ісучасним етапом. Розглядає останні роботи Леніна, як теоретика
  НЕПу.

  Ю. Буртіна [11] розглядає період НЕПу з двох сторін: перша - цеекономічна політика в даний період, труднощі її реалізації танедоліки. І друге - В.І. Ленін. Автор вважає, що неможливо всерйозтлумачити про НЕП, не придивившись до хід думок його автора, не осмисливши тонове, що приніс період НЕПу у вигляд В.І. Леніна - не тільки в йогопрактичні дії політика, організатора, а й в самі основи йогосвітогляду.

  І.Б. Орлов [12] розглядає сучасну вітчизнянуісторіографію НЕПу: її досягнення, проблеми та перспективи.

  Для аналізу такого важливого періоду в Російській історії не можна обійтистороною джерела даного періоду.

  Безсумнівно, джерелом по темі служать роботи В.І. Леніна про НЕП. [13]
  Він є автором і розробником ідеї нової економічної політики,тому його роботи становлять особливий інтерес для вивчення та аналізу.

  Крім цього цікаві роботи і спогади очевидців подій. Однимз них є Валентинов Н. (Н. Вольський). [14] Його ім'я мало кому відомотепер. Меншовицьке минуле, позбавлення - напередодні сталінських репресій --від радянського громадянства сприяли його забуттю. Його мемуарирозповідають про НЕП, відтворюють атмосферу також ідеологічнихконфліктів у керівній еліті, в основі яких лежали часто і глибокоособисті мотиви боротьби за владу.

  «НЕП і госпрозрахунок» [15], це офіційні документи, статті радянськихекономістів, присвячені проблемам НЕПу з 1921 по 1927 р.р. Ці матеріалидозволяють висвітлити задуми переведення промисловості на госпрозрахунок, методи йогопрактичної реалізації, що виникали суперечності в управліннідержавним сектором господарства та методи їх вирішення.

  У своїй роботі я спробую розглянути причини, що призвели довиникнення НЕПу, хід розвитку нової економічної політики і результатиїї проведення для країни.

  Структурно робота буде представлена наступним чином. У першому розділіроботи проводиться аналіз періоду, який припадає на закінченнягромадянської війни. Потім у другому розділі аналізується безпосередньоперіод НЕПу. На мій погляд тут потрібно звернути увагу на поділ даноїголови. Вона складається, як і перший розділ з двох параграфів, Перший параграфприсвячений переходу до нової економічної політики. А в другому параграфірозглядається відновлення народного господарство в умовах непу.
  Висновок будується на основі аналізу і висновків подій що відбувалися вперіод з 1921 р. по 1925 р. А також з точки зору сучасних ідей іідеалів.

  Глава I. Радянська країна після закінчення громадянської війни.

  § 1 Економічна розруха.

  Створення необхідних умов для переходу до мирного будівництва,при всій своїй важливості було лише однією стороною справи величезна трудністьцього переходу полягало в тому, що виконає його доводилося вобстановці тяжкої господарської розрухи в країні.

  З 1918 по 1920 рр.. американські, англійські та французькіімперіалісти (японські до жовтня 1922 р.) вели військову інтервенцію протимолодої радянської республіки. Вони чинили жахливі розправи надрадянськими людьми на захоплених ними територіях. Вони використовували зброюблокади, для того щоб «кістлявою рукою голоду» задушити радянський народ.

  В результаті кривавої розправи інтервентів загинуло багато тисячі ідесятки тисяч трудящих Радянської країни, були обездолени мільйони людей.
  Досить сказати, що число, біженців, які перебували на утриманні
  Радянської держави, досягало в 1918 р. 1250 тис. чоловік (до 1921число цих біженців знизилася до 700 тис.); число інвалідів громадянськоївійни становило в 1921 р. 300 тис., кількість інвалідів - жертв погромів,організованих інтервентами і їх найманців - білогвардійцями, досягала до
  1921 5000 тис. чоловік. [16]

  Громадянська війна захопила майже всю територію Радянськоїреспубліки. Вугільні райони Донбасу, Уралу та Сибіру тривалий часперебували в руках інтервентів і білогвардійців.

  Ці особливості громадянської війни визначили розміри руйнувань, іпотім масштаби відновлювальних робіт, які повинні були охопити всювеличезну країну від краю до краю.

  Наслідки інтервенції були ще більш руйнівними, ніж наслідкисвітової війни.

  Американські, японські, англійські та французькі інтервентиварварськи спустошували окуповані ними території Радянської державина Півночі, на Далекому сході, на Україні, в Білорусі, на Північному
  Кавказі і в Закавказзі, на Дону, на Середній Волзі і в Сибіру, в Середній
  Азії, в Криму. Вони руйнували величезна кількість промислових підприємств іпромислового устаткування, цілі міста, масу селищ, сіл і селищ.
  Іноземні інтервенти завдали колосального збитку радянському транспорту,як залізничному, так і водного. До двох третин російськоїзалізничної мережі знаходилися в окремі періоди в руках інтервентів іїх найманців, які, відступаючи під ударами Червоної Армії підривали ізнищували залізничні шляхи, мости, дороговказні споруди та житлові будинки,майстерні, депо та рухомий склад. Чи не обчислюваний збиток був нанесенийсільського господарства - землеробства і тваринництва. Іноземна військоваінтервенція перевела до різкого скорочення посівних площ, зменшеннякількості худоби і реманенту.

  Але інтервенти не тільки знищували фабрики і заводи, транспорт,селянські господарства. Вони займалися нахабним і відкритим грабункомматеріальних цінностей, що належать радянському народові. Вони вивезливелика кількість російського золота, платини, а також хліба, нафти, лісу,льону, хутра, металу, промислового устаткування, пароплавів.

  Таким чином інтервенти наносили страшні рани народному господарству
  Радянської країни.

  Ступінь занепаду промисловості та сільського господарства в 1920 р. попорівняно з 1913 р. була надзвичайно велика. Продукція великоїпромисловості в 1920 р. була майже в 7 разів менше довоєнної [17].

  Падіння промисловості по окремих галузях було далеко неоднаково.

  ВРНГ у своєму звіті до IX з'їзду Рад наводив такі дані простан промисловості в 1920 р. в порівнянні з 1913 р. (данінаводяться вибірково, не по всіх галузях промисловості) [18]:
  | | 1913 | 1920 |% до |
  | | | | 1913 г |
  | Видобуток вугілля (в тис. пудів) | 1738409 | 406499 | 27 |
  | Видобуток нафти (в тис. пудів) | 564300 | 233900 | 42,7 |
  | Видобуток руд (в тис. пудів) | 638400 | 10400 | 1,7 |
  | Видобуток солі (в тис. пудів) | 121822 | 37256 | 30 |
  | Виплавка чавуну (в тис. пудів) | 257400 | 6330 | 2,4 |
  | Виробництво паровозів (в шт.) | 609 | 90 | 14,8 |
  | Виробництво вагонів (в шт.) | 20492 | 854 | 4,2 |
  | Виробництво плугів (в шт.) | 667000 | 88838 | 13,3 |
  | Лампочки (електричні) (в тис. | 2564 | 258 | 10,1 |
  | шт.) | | | |
  | Виробництво паперової пряжі (в | 16000 (за | 825 | 5,1 |
  | тис. пудів) | 1912) | | |
  | Виробництво вовняної пряжі (в | 2400 | 560 | 27,5 |
  | тис. пудів) | | | |
  | Виробництво цукру (в тис. пудів) | 82806 | 5542 | 6,7 |
  | Виробництво олій (в | 29470 | 966 | 3 |
  | тис. пудів) | | | |

  Таким чином, менше падіння показали ті галузі виробництва,які були пов'язані з першочерговими державними і особливо військовимипотребами. Видобуток палива впала менше за інших галузей. Відомий мінімумвидобутку вугілля і нафти рятував промисловість і транспорт від повного паралічу.
  Понад 60% потреби в паливі задовольнялося в 1920 р. дровами. Але цестворювало додаткові труднощі: важку повинність для селян повивезенні дров та перевантаження транспорту. [19]

  Найбільш серйозний удар інтервенція і громадянська війна завдалиметалургійної промисловості (видобуток руд становила 1,7%, виплавкачавуну - 2,4% до військового рівня). У зв'язку з падінням випуску продукціївеликої промисловості різко зросла питома вага дрібної кустарноїпромисловості. Країна стала ще більш аграрної - частка промисловості векономіці країни становила в 1921 р. 25%, частка сільського господарства -
  75% [20].

  Сільське господарство також переживало важкий занепад. Збір зерновихкультур складав лише близько половини до військового (4300 млн. пудів у 1913р., 2200 млн. пудів у 1920 р.). Країна стала вдвічі біднішими хлібом. Удовідці, складеній Наркомземом РРФСР в 1921 р., в такий спосібхарактеризувалися зміни до посівних площах: загальна площа посівів по
  Європейської Росії за період с1912-1921 рр.. скоротилася всього на 26,6 млн.десятин, або на 37%; на Україні посівна площа скоротилася з 17998 тис.десятин до 14309 тис. десятин, тобто на 20,5%. Падіння посівів було неоднаково по різних культур. Найбільш різке скорочення спостерігалося впосівах пшениці, вівса, ячменю. Посівна площа під кукурудзою майже незмінилася. Площа під свекловіцей на Україні впала з 700тис. до 140 тис.десятин [21].

  Результати інтервенції позначилися і на стані поголів'я робочогохудоби. Про це свідчить наступна таблиця:

  Кількість робочої худоби

  (в тис. голів) [22]
  | | 1912 | 1916 | 1920 | Скорочення в |
  | | (Раб | (волів) | |% |
  | | Лош) | | | |
  | | | | Роб. | воли | Раб. | воли |
  | | | | Лош. | | Лош. | |
  | Європейська Росія (без | 13714 | 1270 | 10141 | 870 | 27 | 31 |
  | України) | | | | | | |
  | Україна | 4303 | 277 | 2796 | 194 | 30 | 30 |
  | Всього з Україною | 18017 | 1547 | 12937 | 1064 | 28 | 31 |

  Руйнування, заподіяні окупантами, були особливо великі іжахливі именно тому, що імперіалісти переслідували свідомопоставлену мету - довести країну до повного економічного виснаження ідомогтися її повного закабалення. Імперіалісти не вдалося повалитирадянську владу, але вони домоглися такого ступеня господарського розореннякраїни.

  У результаті найглибшої розрухи в країні здійснювався гострийнедолік найнеобхідніших предметів споживання: хліба, жирів, м'яса,взуття, одягу, сірників, солі, гасу, мила. Поки йшла війна, люди мирилисяз цими недоліками. Але коли війна скінчилася, нестерпно цихнедоліків і нестач стала особливо відчутно.

  Під час війни, поки існувала загроза повернення поміщика,селянство мирилося з продрозверсткою, мирилося з нестачею товарів. Але ззакінченням війни селянин став висловлювати невдоволення тим, що запродрозверстки у нього вилучалися всі надлишки, став вимагати, щоб йогозабезпечували достатню кількість товарів.

  Величезні труднощі після військової обстановки з особливою силою позначилисяв перші місяці 1921 Це знайшло своє вираження перш за все в подальшомупосилення та загострення паливного, транспортного та продовольчоїкриз, викликаних що панувала в країні розрухою.

  Після звільнення Донбасу, Баку і Грозного паливні ресурсиреспубліки відразу ж значно зросли, але українська вугільно -металургійна база, Бакинські і грозненські нафтові промисли знаходилисяв стані занепаду і розрухи. [23]

  Для того що б отримати мінеральне паливо, необхідні буливеликі відновлювальні роботи. А потреба країни в паливі післязакінчення війни зростала з кожним днем все більше і більше.

  Без палива не можна було починати в скільки-небудь широких масштабахвідновлення промисловості. Спроба пустити в хід якнайбільшефабрик і заводів не в плановому, а в стихійному порядку, яка де-не-демала місце, при незабезпеченість паливом неминуче приводила до невдачі.
  Ленін говорив з цього приводу на Х з'їзді партії: «Ми знаємо, що тіпаливні ресурси, з якими ми в звітний рік входили, були більші, ніжперш. І на цьому грунті збільшення наших паливних ресурсів ми зробилипомилку, допустивши відразу таке широке розподіл палива, якевичерпало ці ресурси, і ми опинилися перед паливною кризоюраніше, ніж перевели все на правильну роботу »[24].

  Розширення території, звільненої від ворога, призвело і довідповідного розширення мережі залізниць, які треба було постачатипаливом. Залізнична мережа збільшилася в 1920 р. з 36 тис. верст упочатку року до 60 тис. верст в кінці року. Але наявні резерви палива немогли забезпечити вступає в дію залізничні лінії на звільненихтериторіях. На початку січня 1921 р. було прийнято рішення про закриття на 10 --дневеий термін 19 залізничних ліній у зв'язку зі зростаючим паливнимикризою.

  Надалі, в кінці січня, було закрито рух ще на 12залізничних лініях [25]. На початку лютого залізничне сполучення булотимчасово призупинено 31 залізничної лінії.

  Це в свою чергу ускладнило провезення продуктів до основнихпромислових центрів країни. У другій половині січня 1921продовольче становище Москви і Петрограда різко погіршився. Труднощібули настільки значні, що довелося піти навіть на тимчасове скороченняхлібного пайка.

  Пояснюючи причини загострення продовольчих труднощів, Ленін усвоїй промові на засіданні пленуму Московської Ради 28 лютого 1921говорив:

  «Тепер, навесні, продовольчі наші страждання знову загострилися,хоча трохи раніше ми і спостерігали поліпшення продовольчого становища.
  Тут вийшло так, що ми не розрахували. Коли був складений план розверстки,то успіх показав нам можливість поліпшення. Народ наголодался так, щопотрібно було поліпшити його становище во, щоб це не стало. Треба було нетільки допомогти, а треба було саме поліпшити ... Ми не розрахували, що відразувитратили свої ресурси, ми не розрахували тих ресурсів, які у насбули в запасі, і ми не залишили не чого на чорний день. Це взагаліпросте правило, і це правило зрозуміло кожному селянинові в його нескладномузвичайному господарстві. Але в державному масштабі ми весь часперебували в такому положенні: який там запас, аби нам прожити цейдень, і ось в перший раз, коли довелося зіткнутися з цим запасом,підійти до нього з практичної точки зору, ми й не змогли влаштувати цетак, щоб цей запас залишити на чорний день »[26].

  Вказуючи на окремі недоліки в плануванні та користуванніприродних ресурсів, В.І. Ленін разом з особливою гостротою підкреслив НЕрозривну зв'язок всіх господарських труднощів з політичною обстановкою,що склалася в країні, з підривною діяльністю класового ворога, навмисноусугублялись ці труднощі.

  У лютому в Сибіру розгорівся великий куркульський заколот, на чоліякого стояли есери і залишки колчаківців. Більше двох тижнів телефонназв'язок між Москвою і Сибіром була перервана. Делегат Сибіру на Х з'їздіпартії Ем. Ярославський розповідав у своїй статті, що до заколоту з Сибірувідправлялося щодня не менше 5 маршрутних поїздів з продовольством, апід час перерви повідомлення відправка зовсім припинилася. Ці дані булиопубліковані в правді 8 березня 1921 [27]

  28 лютого, виступаючи на пленумі Московської Ради, Ленін повідомив прощойно отриманої ним телеграмі з Сибіру, сповіщає, що повідомленнявідновлено і до Москви рухаються 7 маршрутів з хлібом.

  Труднощі внутрішнього становища, викликані господарської розрухою,посилилися тим, що агентура імперіалістів усередині країни в особі класовихворогів пролетаріату, ворогів соціалізму намагалося, у що б то не стало,будь-якими засобами посилити ці труднощі і скористатися ними для того,щоб зірвати напад до відновлення народного господарства.

  У «Директиві Політбюро для друку», написаній в першій половині травня
  1921 р., тобто вже після переходу до нової економічної політики, булирозкриті причини особливого загострення продовольчих труднощів у першумісяці 1921

  У цій директиві Політбюро ЦК, підписаної В.І. Леніним, В.М.
  Молотовим і М.І. Калініним, говорилося: «Погіршення продовольчогоположення треба цілком приписати дій банд, що оперував доостаннього часу в тамбовського губернії, в деяких заволзьких районах ів Сибіру. Організовані і керовані есерами банди, діючи за заздалегідьнаміченим планом, грабували державні зсипні пункти та маршрутніпоїзда з продовольством, псували залізничні колії, що маютьпродовольче значення і, нарешті, систематично винищувалипродовольчу агентуру »[28].

  Скорочення підвозу хліба з виробляють районів, говорилося далі вдирективі, трудящі столиці та Центрального промислового району «зобов'язаніесерів, меншовиків та кадетів, які намагаються підірвати Радянську владузсередини ...

  Але як не вдалося їм підірвати Радянську владу через Кронштадт, такне вдається їм досягти тієї ж мети шляхом внесення розладу у справупостачання країни »[29].

  За попередніми даними, наведеними у директиві Політбюро,куркульські банди розграбували і розкрали близько 6 млн. пудів хліба. Дані,що надійшли в наступні тижні, показували, що розмір збитку,нанесеного бандами, далеко перевищував цю цифру. М.І. Калінін у своємувиступі на Надеждинський заводі на Уралі 3 липня 1921 казав, щокуркульські заколоти в Тюменської, Омської і Тамбовської губерніях на початку 1921 р.значно погіршили продовольче становище країни, так як бандирозграбували, розсипали і розтягнули на зсипному пунктах близько 20 млн. пудівхліба [30].

  При значно впала товарності сільське господарство не здатнебуло задовольняти потреби міського сільського населення в продуктаххарчування, а в промисловості - сировина. Неврожай 1920 різко погіршивстановище в країні, викликав величезну нестатку кормів, падіж худоби, подальшірозорення селянських господарств. Посилилися труднощі зі збором розверстки.
  Завдання підйому економіки країни впиралося в необхідність першочерговогозбільшення сільськогосподарського виробництва.

  Без продовольства, без сировини не можна було відновлюватипромисловість. Отже, відновлення всієї економіки залежало відпіднесення сільського господарства. Починати боротьбу з розрухою треба було зселянського поля.

  § 2 Політична криза 1921 і нова «хвиля» боротьби з радянською владою.

  Тим часом різко погіршилася політична обстановка в країні.
  Робітники багатьох промислових центрів, знемагали від утоми й голоду,стали висловлювати невдоволення Економічної політики радянської влади. Навесні
  1921 меншовиків та есерів вдалося в деяких містах, у тому числі в
  Петрограді і в Москві, використати невдоволення робітників і спровокуватиїх на страйки.

  З особливою силою політична криза позначилася на селі. Основненевдоволення селян викликала система заготівлі та розподілу продуктів,тобто в розподілі і заборона свободи торгівлі. Отримавши в ході громадянськоївійни землю, покінчив із залежністю від капіталістів поміщиків,селянство мріяло про право розпоряджатися на свій розсуд ітворами продуктів. В умовах війни воно мирилося з розверсткою, бачачияку загрозу, представляє повернення поміщиків і капіталістів. Ззакінченням війни селянство зажадало введення нормованихзобов'язань перед державою (податку) та надання йому прававільно продавати на ринку надлишки продуктів і купувати необхідніпромислові товари.

  Продовження політики «воєнного комунізму» вело до посиленняполітичних коливань селянства, якою скористався в першучергу куркульство. З осені 1920 куркульські заколоти охопили ряд районів
  України, північного Кавказу, Поволжя, центральних губерній Росії, Південно -сходу і західної Сибіру. Розширилася не тільки географіяконтрреволюційних виступів, а й чисельність їх учасників. В рухучасто залучалися посередників, а іноді і біднота. Все це вело до ослабленнясоціальної бази радянської влади і посилення дрібнобуржуазної стихії.

  На початку березня 1921 країна була вражена повідомленням про заколот в
  Кронштадті, який очолили вороги радянської влади - білогвардійці,меншовики, есери. Втягнуті в заколот матроси в своїй більшості складалися зселян. Це було наочним підтвердженням того, що селянськеневдоволення збільшувалося. Економічні проблеми нерозривно злилися зкардинальними питаннями політики про союз робітничого класу і селянства, просоюз робітничого класу і селянства, про ставлення селян до політики
  «Воєнного комунізму». «Економіка весни 1921 перетворилася в політику:
  Кронштадт »[31], писав В.І. Ленін.

  Але політична криза полягав не лише численних заколоту,які влаштовували вороги радянської влади, спираючись на селянство,змучене політикою «воєнного комунізму». Політична криза так самополягав у спробі вибуху радянської влади зсередини шляхом створенняконтрреволюційних заколотів, про які було сказано вище. Цей момент Е.Б.
  Генкина у своїй книзі «Перехід радянської держави до НЕПу (1921-1922рр..) пов'язує з появою нової тактики класового ворога, яку вінпрагнув застосувати в нових умовах, коли надія на відновленняінтервенції була втрачена. Найбільш яскравим проявом цієї нової тактикикласового ворога з'явився Кронштадтського заколоту.

  Розкриваючи сенс нової тактики класового ворога, що виявилася підчас кронштадтського заколоту, В.І. Ленін показав, що гасло «Ради безкомуністів », висунутий кронштадтці, є гаслом всійконтрреволюційної буржуазії, що прагне до реставрації якою завгодно ціноюкапіталістичних порядків [32].

  Саме питання про нову тактику боротьби з радянською владою виник середбілогвардійської еміграції ще в грудні 1920 р., відразу ж після розгрому
  П.М. Врангеля. У січні 1921 р. в Парижі відбувалася нарада колишніхчленів Установчих зборів, на яких були присутні кадети, есери,кілька трудовиків і октябристів. На нараді було створено постійнийорган у вигляді виконавчого комітету наради членів Установчихзборів і намічена нова тактика боротьби проти радянської влади. Там женародилося і так зване «непартійне об'єднання» - контрреволюційнийблок кадетів і есерів.

  Майже одночасно з паризьким нарадою в Константинополі булотакож скликана нарада кадетів і октябристів (так званий
  «Парламентський комітет»), на якому були присутні П.М. Врангель, В.Н.
  Львів, та ін Учасники наради проголосили себе прихильниками «староїтактики »боротьби з радянською владою шляхом збройної інтервенції.

  Прихильники« нової тактики »змушені були запропонувати і нові гаслаборотьби. Радянська влада за три роки свого існування завоюваланайбільшу довіру і любов широких верств робітничого класу і селянства,вбачала в ній свою кровну, рідну владу. Тому ідеологи «новоїтактики », і в першу чергу лідер Кадетів П.М. Мілюков, пішли на відмову відстарого гасла «Вся влада Установчих зборів» і висунули новийгасло: «Радянська влада ..., але без комуністів!». Вже сам по собі фактподібного «перефарбування» у нібито «прихильників» радянської владинадзвичайно показовий. Це було визнання власної слабкості.
  Одночасно це була спроба зіграти на невдоволення селянстварозверсткою, підняти його на боротьбу проти радянської влади підконтрреволюційним гаслом «Ради без комуністів» [33].

  Таким чином, в умовах політичної кризи 1921 ворогирадянської влади розділилися на два табори: прихильників інтервенції іприхильників «нової тактики». Розкриваючи зміст цієї нової тактики класовоговорога, В.І. Ленін нещадно викривав контрреволюційну балачки есеро -меншовиків про те, що існує «третя сила», яка нібито стоїть «міжбільшовизмом і реставрацією »і веде країну з« зачарованого кола »[34].

  « Третя сила »- це поміщики і капіталісти. «Цю силу ми не бачимо,вона перейшла за кордон, але вона живе і діє в союзі з капіталістамиусього світу, які підтримують її також, як Колчака, Юденича, Врангеля,підтримують фінансуванням, підтримують іншими способами, тому щовони мають свою міжнародний зв'язок ... Треба ясно знати свого ворога. Його нетак видно, коли він перейшов за кордон, але подивіться - він пересунувся НЕдуже далеко, найбільше на кілька тисяч верст, а передвінувшісь наце відстань, причаївся. Він цілий, він живий, він чекає. Ось чому треба до ньогопридивлятися, тим більше що це не тільки біженці. Ні, це пряміпоміщики всесвітнього капіталу, на його рахунок заховані і разом з нимдіючі »[35].

  Ось що таке« третя сила »в умовах, коли диктатура пролетаріатувже завойована, пояснив Ленін. Це, перш за все і раніше все силакапіталістичної реставрації, яким б гаслами і фразами вона неприкривалася. Переможений не хоче здаватися, і після закінчення війнинамагається спертися на дрібнобуржуазну стихію, що переважає в країні [36].
  Роз'яснюючи сутність кронштадтських подій, Ленін казав: «Дрібнобуржуазнастихія переживає кризу, тому що останні роки їй дісталися важко,хоча не так важко, як пролетаріатові дістався 1919 рік, але все-таки важко.
  Селянство повинно було врятувати державу, піти на розверстку безвинагороди, але воно вже не може витримувати такого напруження, ітому в ньому розгубленість духу, коливання, хитання, і це враховує ворог -капіталіст, який говорить лише б колебнуть, шатнуть, а потім вжепокотитися. Ось що значать кронштадтських події, висвітлені з точки зоруобліку класових сил у всеросійському і в міжнародному масштабі »[37].

  Особлива небезпека дрібнобуржуазної стихії виявилася в той момент,коли посилювалися коливання, вигідні для П.Н Мілюкова і йому подібних. Чи недати буржуазним реставраторам використовувати ці коливання, ліквідуватиумови, народжують ці коливання, розкрити справжнє обличчя ворога, як би вінні маскувався, - така була основна задача партії. Суть нової тактики інових гасел класового ворога, так яскраво проявилася в Кронштадтськоїзаколот, в тому й полягала, що б, у що б там не було здійснитиперерозподіл влади від більшовиків до меншовиків, есерів, навіть анархістам,аби домогтися повалення радянської влади і реставрації капіталізму.

  У наявності була також прямий зв'язок кронштадтці і кронштадтськихконтрреволюційних гасел з тією боротьбою, яку антипартійніугруповання впро чолі з троцькістами вели в цей час проти партії.
  Своєрідність новітніх тактичних прийомів ворогів радянської влади в тому іполягала, що, переконавшись у безнадійності контрреволюції під відкритобілогвардійським прапором, вони напружували всіх зусиль, щоб використати боротьбувсіх ворожих елементів усередині партії проти лінії партії. «Використанняворогами пролетаріату всяких ухилень суворо витриманою комуністичноїлінії, - говорилося в історичній ленінської резолюції «Про єдність партії»,
  - З найбільшою наочністю показало себе на прикладі кронштадтськогозаколоту ... »[38].

  Боротьба антипартійних угруповань проти партії під час профспілковихдискусій надала пряму підтримку кронштадтських заколотникам. Більше того,провокаційні дії троцькістів і зиновьєвців в Петрограді на початкукронштадтського заколоту явно було на руку всім ворогам радянської влади.

  У найважчих умовах кінця 1921 - початку 1921 всі ворогибільшовизму, все антипартійні угруповання на чолі із зрадником Троцьким,що був вже в той час прямим агентом іноземних розвідок, організувалимерзенну атаку проти партії, намагаючись зірвати перехід на мирнебудівництво

  Ще коли йшли бої біля Перекопу, коли троцькісти, бухарінцями та іншіантипартійні угруповання нав'язали партії дискусію про профспілки. В.І.
  Ленін вважав профспілкову дискусію «недозволенною розкішшю», відволікаєпартію від головних завдань [39].

  У важких умовах переходу від війни до миру, який відбувавсянавесні 1921 р., партія знайшла правильний шлях вирішення що бачать великихзавдань, шлях, що відповідав новим умовам, що створилося після закінченнягромадянської війни.

  Розділ II. ЕПОХА НЕПу.

  § 1 Перехід до НЕПу.

  Перехід до НЕПу був історично неминучий і закономірний. Він бувзумовлений вимогами об'єктивних економічних закономірностей,повністю відповідав лінії на перемогу соціалістичного будівництва,наміченої комуністичною партією.

  З ліквідацією інтервенції і закінченням громадянської війни відпаланеобхідність проведення політики воєнного комунізму. Країна отрималаможливість повернутися до проведення тієї політики, основи якої булинамічені ще на початку 1918 р. і забезпечити міцний економічний союзробітничого класу і селянства для будівництва соціалізму, економічнийскачок міста і села на базі збереження товарного виробництва (обмінучерез купівлю-продаж), як єдино прийнятною для селянства на даномуетапі форми економічного зв'язку з містом.

  Перехід до НЕПу вимагав величезної роботи, ретельного облікуконкретних умов, що склалися до початку 1921 р.

  Підготовка до скликання Х з'їзду РКП (б), покликаного прийнятиісторичне рішення про перехід до НЕПу, почалося ще в кінці 1920 р. Першеповідомлення про скликання з'їзду і його порядку денному було опубліковано в «Правді»
  12 грудня 1920 Спочатку термін відкриття з'їзду намічалося на 6лютого, але потім з'їзд було відкладено на місяць і почав свою роботу 8 березня
  1921 [40].

  Однією з причин відстрочки з'їзду з'явилася предательс

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !