ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сучасні народи в світлі теорії Л. Н. Гумільова
       

   

  Історія

  Сучасні народи в світлі теорії л.н.гумілева

  каганів Борис

  гімназія № 1
  11 клас


  Науковий керівник: викладач географії
  Олена Євгеніївна Писарєва

  м. Самара
  1999
  Зміст
  1. Пасіонарність та історіяетносів ................................................. ....................< br>.
  1.1. Поняттяпасіонарності ................................................. .............< br>.......................< br>1.2. Ступеніпасіонарності ................................................. .............< br>........................< br>1.3. Заразливістьпасіонарності ................................................. .............< br>.........< br>1.4. Етнічні групи та їх розвиток. Криваетногенезу ................................................. .......< br>2. Пассіонарні вибухи, за їх наслідки іпричини ......................................< br>2.1. Властивості пасіонарнихпоштовхів ................................................. ....................< br>...
  2.2. Проетногенезі ................................................. .................< br>........................................< br>2.3. Гіпотеза про природу пасіонарнихпоштовхів ................................................. ....< br>3. Оцінка точності прогнозуванняетногенезу ................................................< br>4. Аналіз історії деяких сучасних етносів з точки зору теоріїпасіонарності ................................................. .............< br>...............................................< br>4.1.
  Литва ................................................. ......................< br>.................................................< br>4.2.
  Росія ................................................. .....................< br>................................................< br >4.3. Західний світ: іспанці, французи, німці, американці, англійці,італійці ................................................. ..................< br>.................................................. .
  Література ................................................. .................< br>.................................................. .

  1.Пассіонарность та історія етносів

  1. Поняття пасіонарності
  Л.Н. Гумільов дає пасіонарності 3 визначення.
  Перше визначення. Пасіонарність - характерологічні домінанта,непоборне внутрішнє прагнення (усвідомлене або, частіше, неусвідомлене) додіяльності, спрямоване на здійснення якої-небудь мети (частоілюзорною).
  Зауважимо, що мета ця уявляється пасіонарної особи іноді ціннішенавіть власного життя, а, тим більше, життя і щастя сучасників. Будемокористуватися цим визначенням.
  Пасіонарність не залежить від зовнішніх впливів, будучи вродженоїрисою психічної конституції даної людини, вона не має відношення доетики, однаково легко породжуючи благо і зло. Пасіонарний людина прагнедосягти самі різні цілі, ці цілі йому підказують гордість,марнославство, жадібність, ревнощі, цікавість і т.д.
  Пасіонарність виникає як новий ознака, тобто при зміні генотипу.
  Це явище добре відомо і називається мутацією. Усуваєтьсяпасіонарність природним відбором як кожен ознака, що заважаєсамозбереження. Це дозволяє зіставити процес етногенезу з явищемсукцесії, коли після будь-якої катастрофи, наприклад, лісової пожежі,відбувається поступове відновлення колишньої рослинності через рядпроміжних форм. Так і тут.
  Друге визначення. Пасіонарність як характеристика поведінки - ефектнадлишку біохімічної енергії живої речовини, що породжує жертовністьради ілюзорною мети.
  Це визначення не обгрунтовано. Пасіонарність як характеристикаповедінки - мутації ефект. Через що відбувається мутація - не встановлено.

  Третє визначення. Пасіонарність як енергія - надлишок біохімічноїенергії живої речовини, зворотний вектору інстинкту і визначаєздатність до сверхнапряженію.
  Визначення некоректно. Надлишок не може бути сироватці вектору. Але цепросто невдалий вираз. А взагалі, не можна вживати одне і теж словодля позначення як характеристики поведінки та виду енергії.
  Очевидно, Л.Н. Гумільов мав на увазі енергію, яка може бути витраченалюдиною в ході його діяльності, викликаної пасіонарності. Ця енергіяі загальна енергія, якою володіє людина (його біохімічна енергія) - неодне і теж. Непассіонарний людина може володіти більшою енергією, ніжпасіонарний і навпаки. Вся справа в тому, що частина енергії у Пасіонаріяйде на інші цілі. Невідомо, чому Л.Н. Гумільов називає цю частинунадлишком щодо чогось.
  Незважаючи на огріхи у визначеннях, теорія зберігає свій сенс.

  2. Ступені пасіонарності.
  Безсумнівно, що переважна кількість вчинків, що здійснюються людьми,диктується інстинктом або особистого, або видового самозбереження. Останняпроявляється у прагненні до розмноження і виховання потомства.

  Пасіонарність, навпаки, змушує людей жертвувати собою і своїмпотомством, яка або не народжується, або знаходиться в повномунехтуванні ради честолюбства, марнославства, гордості, жадібності, ревнощів іінших пристрастей. Отже, ми можемо розглядати пасіонарність якантіінстінкт, або як інстинкт з протилежним знаком.
  Люди поділяються за ступенем пасіонарності на 3 основні типи:пасіонаріїв, у яких імпульс пасіонарності більше імпульсу інстинкту,гармонійних людей, у яких імпульс інстинкту дорівнює імпульсупасіонарності, і субпасіонаріїв, у яких пасіонарність менше, ніжімпульс інстинкту.

  3. Заразливість пасіонарності.
  Пасіонарність має ще одну якість, що надзвичайно важливо: воназаразлива. Пасіонарій в натовпі кричить «Ура!» І рветься вперед, своїмприкладом придушуючи інстинкт в малопассіонарних оточуючих. Це якістьназивається пасіонарної індукцією за аналогією з електромагнітної індукцією.
  Тому Гумільов уводить поняття пасіонарного поля. За визначенням,пассіонарні поле - поле, обумовлене наявністю біохімічної енергії --пасіонарності. Це некоректно. По-перше, пасіонарність - не енергія. Піддруге, біохімічна енергія - міра електромагнітного поля людей. Поділелектромагнітного поля на пасіонарність і непассіонарное за ознакоювитрачається чи енергія на пассіонарні мети чи ні дуже умовно. Утретє, пасіонарна індукція - аналогія, а поле - справжнє, і це вноситьплутанину. Отже, в цій роботі не буде використовуватися поняттяпасіонарного поля.

  4. Етнічні групи та їх розвиток. Крива етногенезу.
  Пояснимо значення терміну "раса" з точки зору теорії Гумільова.
  1. Раса - система, що має початок і кінець у часі.
  Універсальний критерій відмінності етносів між собою один - стереотипповедінки - особливий поведінковий мова, яка передається у спадщину, алене генетично, а через механізм сигнальної спадковості, заснованої наумовний рефлекс, коли потомство шляхом наслідування переймає від батьківі однолітків поведінкові стереотипи.
  Не існує людей, які не належать ні до якого етносу. Людина можебути частиною різних систем і мати стереотип поведінки, створений накладенняметнічних традицій. З цього приводу Гумільов непослідовно стверджує,що кожна людина належить тільки одному етносу, і в цьому з ним не можнапогодитися.
  4.Сістемнимі зв'язками в етносі служать відчуття "свого" і "чужого", а несвідомі відносини, як у суспільстві. Цього протиставленнядостатньо, щоб системи не перетиналися між собою. Тому етнос НЕсоціальна форма людського співжиття і повинен бути віднесений до категоріїприродних колективів (природно сформованих спільностей) і вивчатися якприродний феномен методами природничих наук.
  5. Системні зв'язку в етносі, а разом з ними і єдність етносупідтримується біохімічної енергією живої речовини біосфери, витрата цієїенергії на підтримання зв'язків визначається пасіонарності.
  Гумільов уводить поняття етнічного поля. За визначенням, етнічне поле
  - Виникає на основі пасіонарного поля поле поведінки і цінностейчленів етнічної системи.
  Це визначення теж некоректно. Цей об'єкт не має нічого спільного зполем, так що його краще назвати спільністю. І виникає ця спільність не наоснові пасіонарного поля, а на основі явища пасіонарності.
  6.Статістіческі в етносі переважають гармонійні особи; частки пасіонаріїві субпасіонаріїв у відсотковому відношенні незначні, але зміна їхкількостей визначає стан етносу як закритої системи дискретноготипу.
  Незважаючи на те, що етногенезу відбуваються в зовсім різних умовах, врізний час і в різних точках земної поверхні, тим не менше, шляхомемпіричних узагальнень вдалося встановити криву етногенезу (рис.1.). Цеінерційна, що виникає час від часу внаслідок "поштовхів" крива.
  Можна ввести функцію стану етнічної системи - пассіонарні напруга
  (частка пасіонаріїв в етносі), відкладене по осі ординат в 3 шкалах, якепорівнянно однозначно з частотою подій етнічної історії (розривомсистемних зв'язків у етносі). Суцільна лінія показує зміну кількостіцих подій в одиницю часу. Також напругу можна порівняти з числомпідсистем в етносі (субетносів), що на графіку позначається індексамиn, n +1, n 3 і т.д., де n - кількість субетносів в початковий моментрозвитку етносу. Ці величини можна порівняти тому пасіонарії, прагнучидосягти своїх цілей, об'єднуються для цього у відокремлені колективи ірвуть системні зв'язки. Пасіонарна напругу і напрям його змінивизначають фазу етногенезу. Етнос у своєму розвитку проходить 5 фаз: підйом,акматичної, переломний момент, інерційна, обскурації, релікт. По осі абсцисвідкладено час в роках, де вихідна точка кривої відповідає моментупасіонарного поштовху, що послужив причиною появи етносу.
  7.Каждая фаза етногенезу характеризується відмінним від інших фазімперативом поведінки - принципом відносини етносу до людини. Цейімператив - найбільш зручний поведінка для етносу в даній ситуації, тобтоза даних рівні пасіонарного напруги та направлення його зміни.
  Тому що ситуації повторюються для різних етносів, то й імперативиповедінки теж різняться мало. Можна скласти таблицю імперативів пофаз етногенезу (Табл.1.)
  Спробуємо знайти схожі гасла у росіян і доповнити таблицю прикладами.
  Якщо не вдасться знайти чіткі висловлювання, назвемо носіїв цього образудумок.

  2.Пассіонарние вибухи, за їх наслідки і причини.

  1. Властивості пасіонарних поштовхів.
  Згідно зі спостереженнями, нові етноси виникають не в монотонних ландшафтах,а на межах ландшафтних регіонів і в зонах етнічних контактів, девідбувається інтенсивна метисації. Так само сприяють пусковим моментаметногенезу поєднання різних культурних рівнів, типів господарства,несхожих традицій. Загальним моментом тут є принцип різноманітності, аджепростіше утворювати етнос у розколотому оточенні, воно не буде такчинити опір, як монолітне.

  Велика система може скластися й існувати тільки за рахунокенергетичного імпульсу, яка провадить роботу. Це - пассіонарні поштовхи.
  Очевидно поштовхи - це мутації, вірніше мікромутаціі, що відбиваються настереотипі поведінки, але не впливають на основну генетичну інформацію.
  Пасіонарії в результаті мутації з'являються не випадково й не в одиничнихвипадках, а як популяції. Перерахуємо особливості таких поштовхів.
  Поштовхи короткочасні (приблизно 1-5 років, але не менше року).
  Поштовхи відбуваються на поверхні Землі, на вузькій, шириною 200-300 км, івитягнутої смузі поверхні Землі (смуги від поштовху до поштовху НЕзбігаються). Ця смуга має геометрію, близьку до геодезичної лінії.
  Пасіонарний ознака передається у спадщину статевим шляхом.
  У певний момент часу, виникає група пасіонарних популяцій,усередині яких починаються бурхливі процеси етногенезу, що приводять через 130 -
  160 років до появи групи нових етнічних систем.
  За останні три тисячі років достовірно зафіксовано поки дев'ятьпасіонарних поштовхів: чотири до рубежу нашої ери і п'ять після. Середнійпроміжок між помітними поштовхами близько 380 років.

  6. Про етногенезі.
  Час від часу гомеостаз переривається ексцесом - виникненнямпасіонарних особин. Спочатку їх небагато, але вони дуже активні. Вониоб'єднуються за інтересами, чим ускладнюють систему, створюючи в ній багатопідсистем (субетносів) і блоків. Ускладнена система посилюється ірозширює ареал. Але пассіонарні особи поступово гинуть, ніж знижуютьпасіонарність системи, повторюється до постійного рівня (див. рис.1). УНаприкінці етногенезу залишається система, що складається з гармонійних людей --реліктовий етнос, що знаходиться в гомеостазі.

  7. Гіпотеза про природу пасіонарних поштовхів.
  Найбільш ймовірно, що явище пасіонарного поштовху має космічнийхарактер. За гіпотезою Л.Н. Гумільова синхронність і короткочасність почавпроцесів етногенезу по всій довжині смуги, її вузькість і протяжність,близькість ліній поштовхів до геодезичним вказує на те, що центрально -симетричні поля Землі мають відношення до цього явища. Воно, найімовірнішеза все, обумовлено взаємодією цих полів із зовнішнім космічнимджерелом мутацій.

  3. Оцінка точності прогнозування етногенезу.
  У роботі буде спрогнозовано майбутнє декількох етносів за допомогоюусередненої моделі етногенезу, створеної Л.Н. Гумільовим (рис.1).
  Прогнозування етногенезу за допомогою лише теорії пасіонарності НЕможе бути точним з наступних причин.
  Крім процесу етногенезу, на тій же території і за участю тих желюдей відбуваються інші процеси: етнічні контакти соціальний розвиток
  (класова боротьба, зміна соціальних формацій), технічний прогрес, зростаннянаселення, біологічні цикли поведінки людей (залежність агресивностілюдей від сонячної активності, описана А.Л. Чижевським, зміна пір року,теж впливає на поведінку людей) і т.д. Все це впливає на етногенез іробить неможливим точне прогнозування без врахування цих процесів. Уроботі вони не враховуються, так що всі прогнози зразкові.

  Вчинки окремих людей створюють зигзаги в ході етногенезу. Людинаможе не набагато, але змінити термін існування етносу, зіштовхнути дваетносу, а в критичний момент може врятувати чи згубити етнос, якщоймовірності того й іншого приблизно рівні. Для подій більш високогопорядку, тобто подій етнічної історії все це випадковості, які тежпозначаються на точності прогнозування.
  Але, тим не менше, приблизна прикидка майбутнього теж має цінність.

  4. Аналіз історії деяких сучасних етносів з точки зору теорії пасіонарності.
  Розглянемо етноси, які виникли внаслідок поштовхів 8 ст. і 13 ст.
  У 8 столітті пасіонарний поштовх пройшов по узбережжю Європи від Іспанії до
  Норвегії. У результаті поштовху 8 століття виникли етноси європейців і вікінгів
  (останній був згодом включено до складу західного суперетносу). Мирозглянемо раса європейців, згодом називали себе «Християнськимсвітом », а потім« цивілізованим світом ». Зараз у західного суперетносукінчається інерційна фаза. Дамо прогноз подальшого розвитку етносу.
  У 13 столітті стався останній за часом з дев'яти поміченихпасіонарних поштовхів, що пройшов через Литву, Русь, Малу Азію, Єгипет, до
  Ефіопії. Виникли етноси литовців, ефіопів, турків і росіян. Ми розглянемонезалежний етнос литовців, який не зміг розвинутися далі фази підйомуяк приклад перерваного етногенезу. Також розглянемо російський народ, в 20 ст.перейшов до інерційної фазі. Також спрогнозуємо його подальшерозвиток.

  4.1. Литовці

  Литовці почали розвиватися раніше трьох інших етносів, що виникли в 13столітті. Російським довелося долати негативну пасіонарністьдавньоруського етносу, з початку 13 століття перебував у станіобскурації, у той час як предки литовців у момент пасіонарного поштовхуперебували в стані гомеостазу.

  Підйом. Швидкий приріст території і пасіонарності був сам по собінебезпечний: стара культура (язичництво) литовців уже не задовольняла, авигадати оригінальну культуру та етнічну домінанту, прийнятну для всіхчленів етносу, литовці швидко не встигли. Їм довелося вибирати, у кого зсусідів її запозичити - у Володимирсько-Московського князівства
  (православ'я), який успадкував культуру Стародавньої Русі, або у Польщі
  (католицтво), що належить до західного суперетносу. Литовці обрали
  Захід. У 1336 князь Ягайло одружився з польською королівні Ядвігою, і їхкраїни об'єдналися. З часом литовці взяли західний стереотипповедінки і, таким чином, влилися в західний суперетнос. Чималу рользіграло й те, що в Литві не дотримувалася ендогамія - багато литовцівпривозили собі наречених з Польщі, а ті навчали своїх дітей польській культурі,роблячи їх поляками. Так зник самостійний литовський етнос. Він проживвсього біля 90 років. Зараз литовці залишаються етносом західного суперетносу.

  4.2. Украинские
  У 13 столітті Давня Русь перебувала в стані обскурації, і новомуросійській етносу прийшлося долати інерцію віджилої культури. Томурозвиток російського народу почалося трохи пізніше турків і литовців. Будемовважати днем народження українського народу 1380 - рік Куликівської битви.
  Підйом. З початку 14 століття за першу чверть 16 йшов підйом.
  Первісна ідея про панування церкви, що спирається на народ і керуючоїкнязями, протягом цієї фази змінюється на ідею абсолютного панування царя.
  Пасіонарність стійко росте, а етнічна структура ускладнюється.
  Акматичної фаза. Потім почалася акматичної фаза. Високий рівеньпасіонарного напруги призвів до кризи, відомому як Смутні часи
  (1533 - 1584 рр..). Структура етносу надто ускладнилася, пасіонаріївстало занадто багато, і вони стали битися за вплив. Зміна армій іправителів розорила країну, поставила під загрозу її існування. Тодівідбулася регенерація. Порядок навело ополчення К. Мініна, Д. Пожарського.
  Пасіонаріїв залишилося багато, і акматичної фаза продовжилася. До цьогоперіоду відноситься перетворення російського етносу в суперетнос.
  пасіонарний надлом. До початку 19 ст. пасіонаріїв залишилося так мало, щоприродний приріст вже не міг відновити їх кількість, і почавсяпасіонарний надлом. Енергії на підтримку системи стало не вистачати.
  Росія програла Кримську війну, потім російсько-японську війну (1905 - 1907рр..), а потім і першу світову. На початку двадцятого століття відбулосяспрощення російського суперетносу: він розколовся на етнічні одиниці зрізними стереотипами поведінки: на білих і червоних. Спрощення системи ведеза собою викид вільної енергії. Срібний вік російського мистецтва - однеіз проявів викиду, явище, схоже з європейським Відродженням: тамтеж не відбувся героям довелося зайнятися мистецтвом. Терор,кровопролиття громадянської війни та колективізації, індустріалізація,що проводилася на голому ентузіазмі, - прояви цього. У результатіреволюції зникло багато субетносів російського суперетносу, таких, як козаки,розкольники, духовенство, дворянство і ін Більшовики знищували не класу,а субетнос, спрощуючи систему. У сталінське час загинули десятки мільйонівлюдей. На багатьох вибір впав випадково, але в основному, це були люди, яків чому-небудь відрізнялися від сірої маси - пасіонарії і носії іншихстереотипів поведінки. Це явище характерне для переходу від надлому доінерційної фазі. Пасіонаріїв занадто мало, щоб система працювала якраніше, і дуже багато, щоб вона могла безперебійно працювати, як уінерційної фазі, ось система і знищує надлишок пасіонаріїв. Таксуперетнос перейшов на більш низький рівень пасіонарності, і друга світовавійна сприяла цьому.
  У другій половині 20 ст. наступив заключний етап надлому --пасіонарна депресія - час безвладдя і розгулу субпасіонаріїв. Заразйде перехід від пасіонарної депресії до інерційної фазі.
  А тепер прогноз.
  Під час інерційної фази може відбутися наступне.

  Прогноз. У росіян буде занадто мало пасіонарності, щоб кожен мігмати свою мету і взагалі для різноманітності цілей, але достатньо, щобдотримуватися якоїсь однієї мети, що не вимагає особливих жертв, але загальною.
  Тому в початковий період цієї фази в етнічному свідомості може з'явитисяідеал для наслідування (це може бути конкретна голова держави чиабстрактний ідеал воїна чи бізнесмена). У більш пізній період цього вжене буде - зі зниженням пасіонарності запанує цинізм.
  Будуть накопичені значні багатства і колонізовані значнітериторії. Колишні республіки СРСР будуть знову приєднані. Можливо,серед майбутніх колоній будуть Європа і Північна Америка.
  До пасіонарієм ставлення суспільства ще погіршиться, і вони будуть вимирати врезультаті природного відбору (гармонійні особи не побажають заводити зними сім'ю, тому що в ціні будуть не божевільні, а грунтовні люди,піклуються про прожиток родини).

  Близько 2300 плюс-мінус 50 років енергії стане не вистачати, і почнетьсярозпад етносу - обскурації. Остаточний розпад настане близько 2500плюс-мінус 100 років.

  4.3. Європейці

  На Заході, в Іспанії і західної Франції було змішане населення: тамжили вельск - нащадки римлян і тевтони - германці, причому і Бєльського, ітевтони знаходилися у фазі обскурації. Етногенез там йшов інтенсивніше, ніж на
  Сході, так як пасіонарієм важче долати опір звичаївмонолітного суспільства, ніж суспільства складного. Через це Німеччинавідставала і була роздроблена до середини 19 століття, коли більшістьєвропейських держав вже об'єдналося. Вона вела світові війни, коли цідержави мали занадто мало пасіонарності для цього.
  Підйом. До 730 року Європу з легкістю захоплювали будь-які прибульці з
  Сходу. Потім з'явилися люди, що почали чинити опір. Вонизаснували імперію Каролінгів і успішно боролися проти угорців і слов'ян.
  Пасіонарність росла, і структура етносу ускладнювалася, і імперіярозвалилася за етнічною ознакою.
  Каролінги - Карл Лисий і Людовик Німецький - зачитали один одному
  Страсбурзький клятву, яка твердила, що країна ділиться, і що німці і французибудуть жити окремо (вперше було згадано назву - «французи»). Цевідбулося в 841 році, і цей рік може умовно вважатися роком народження
  Європи. Трохи раніше в Іспанії з'явилися астурійци (предки іспанців).
  Акматичної фаза. З 11 століття почалася акматичної фаза. Надмірний запаспасіонарності у європейців привів до хрестових походів.
  В Ізраїлі загинуло багато пасіонаріїв, але в Європі їх залишилося достатньо,щоб вести міжусобні війни - Столітню війну і війну Червоної та Білоїтроянди. Ці війни так само, як і Смутні часи в Росії, були марні зусіх точок зору крім однієї: скидання зайвої пасіонарності. У проміжкахміж кровопролиттями спад пасіонаріїв вже не заповнює повністю, іпісля затишшя енергії для підтримки системи стало не вистачати.
  пасіонарний надлом. На початку 14 ст. почався пасіонарний надлом.
  Перша частина надлому відома як Відродження. Відбулося спрощеннясистеми та пасіонарії були витіснені на околиці її соціального ареалу.
  Непотрібним спрощену систему пасіонарієм залишалося займатися тількимистецтвом і наукою,
  Друга частина надлому - це Реформація. У ході Реформації європейськасуперетнічної система розкололася на 2 частини: протестантів і католиків зрізними стереотипами поведінки. По Європі прокотилися війни, набагато більшекриваві, ніж війни до розколу. Наприклад, війна в Німеччині зменшила їїнаселення в 4 рази.

  У ході пасіонарного надлому в Англії частина англійських пасіонаріїввиселилася в північну Америку. Потім туди стали емігрувати найбільшпассіонарні європейці, непотрібні на батьківщині. У результаті створивсяамериканський етнос - найбільш пасіонарний етнос західного суперетносу.
  Коли війни остаточно виснажили Європу, конфлікт закінчивсякомпромісом. Система перебудувалася.
  Пасіонарний надлом в Європі затягнувся на 300 років через роздробленості інеоднорідності європейського суперетносу.
  На прикладі надлому в Європі видно, що надлом ділиться на 3 стадії.
  «Відродження» - спокійний період, коли значна кількістьпасіонаріїв витіснено в сферу мистецтва і науки.
  «Реформація» - період громадянської війни і різкого зниження пасіонарності.
  Може супроводжуватися розколом етносу.
  Пасіонарна депресія - період панування субпасіонаріїв.
  У російській історії теж простежуються ці 3 стадії: «Відродження» (19в. - Початок 20 ст.) - Золотий та срібний століття російської поезії, класики;
  «Реформація» - революція і сталінізм; пасіонарна депресія - другаполовина 20 століття.
  Інерційна фаза. Наприкінці 17 століття почалася інерційна фаза. Прикладом длянаслідування стала не пасіонарна індивідуальність, а гармонійнапосередність. Тому для Європи 17-18 століть, тобто початкуінерційної фази, характерна інквізиція, які знищували тих, хто відступитьвід середньої норми (у Росії те ж саме відбувалося наприкінці пасіонарногонадлому).
  На зміну війнам за релігію прийшли колонізаційні війни. З 17 століття закінець 19 було колонізований більше половини Землі. Поневолені народи восновному знаходилися на більш низькому рівні пасіонарності, ніж європейці:негри, маорі й індіанці були в гомеостазі, а в Індії пасіонарний поштовхвідбувся на 200 років раніше. Там, де рівень пасіонарності був вищим,війни вигравали за рахунок відведення супротивників і чисельного ітехнічного переваги: вже в 20 столітті під час 2 світової війни Італіязахопила понад пасіонарних Ефіопію, задавив її танками.
  На зміну етносів, спочатку займав провідне місце і витрачати своюпасіонарність, тобто іспанської та французької на роль лідерависунулися відсталі пасіонарно частини суперетносу: спочатку Англія надругій половині 18 і в кінці 19 століть, потім США і Німеччина (у 20 столітті). У
  США був простір для розвитку і не було сильних сусідів. Томузараз це провідний і найбільш пасіонарний етнос західного суперетносу.
  Американський етнос увібрав у себе європейську, мексиканську, китайську таіншу пасіонарність.
  Прогноз. У другій половині 21 столітті почнеться обскурації. Остаточнийрозпад настане близько 2400 року плюс-мінус 100 років. Через неоднорідністьзахідного суперетносу і ізольованості його частин ці процеси можутьзатягтися: скажімо, в Америці обскурації може наступити в 22 столітті.

  Висновок.
  У ході роботи були знайдені неточності в теорії Л.Н. Гумільова. Вивченолитовці як типовий випадок перерваного етногенезу. Застосована теоріяпасіонарності до російського і західного суперетносу, викладені останні
  200 років їх історії у світлі цієї теорії, чого Гумільов не робив,обмежуючись початком 19 століття, і прогнозовано їх майбутнє. На прикладізахідного суперетносу виділено у фазі надлому 3 подфази - це нове втеорії пасіонарності.

  Література
  Гумільов Л.М. "Кінець і знову початок".// М.: ДИ-ДИК, 1994.
  Гумільов Л.М. "Етногенез та біосфера Землі".// М.: ДИ-ДИК, 1995.
  Гумільов Л.М. "Раса, історія та культура".// М.: ДИ-ДИК, 1995.
  Гумільов Л.М. "Давня Русь і велика степ".// М.: ДИ-ДИК, 1997.
  Маклаков К. "Теорія етногенезу з точки зору біолога".//http://agama2.agama.garnet.ru/r_club/journals/ural/ur10/maklakov.html
  | Фаза | Імперативи | У росіян | Перегини |
  | Початкове поєднання | Різноманітні | Боротьба за віру | - |
  | етносів і ландшафтів | | | |
  | регіону | | | |
  | - | "Треба виправити світ, бо | | Пусковий |
  | | Він поганий "| | момент |
  | Підйом | "Будь тим, ким ти повинен |" Ми государеві люди "| - |
  | | Бути "| | |
  | - | "Не по-вашому, а | Ідеї абсолютної | Перехід в |
  | | По-моєму "| монархії Івана 3 та | акматичної |
  | | | Івана 4; опричнина | фазу |
  | Акматичної | "Будь самим собою" | Ідеї козацької | - |
  | (пасіонарний | | вольниці. | |
  | перегрів) | | | |
  | - | "Ми втомилися від великих" | Декабристи та їх ідеї | Перехід у фазу |
  | | | | Надлому |
  | Надлом | "Тільки не так, як |" Ми старий світ | - |
  | | Було "| зруйнуємо до | |
  | | | Основанья ... "| |
  | | | (Інтернаціонал) | |
  | - | "Дайте жити, гади!" | "Лише б не було | Перехід в |
  | | | Війни "." Не треба нам | інерційну |
  | | | Допомагати, аби тільки не | фазу |
  | | | Заважали "| |
  | Інерційна | "Будь таким, як я" |? | - |
  | - | "Не будь ти моїм |? | Перехід у фазу |
  | | Благодійником "| | обскурації |
  | обскурації | "Будь таким, як ми" |? | - |
  | - | "Та коли ж це |? | Перехід до |
  | | Скінчиться! | | Гомеостазу |
  | Гомеостаз | "Будь сам собою задоволений, |? | - |
  | | Тролль "| | |
  | - | "Але ж не всі ще |? | Перехід до |
  | | Загинуло! "| | Меморіальної |
  | | | | Фазі |
  | Меморіальна | "Згадаймо, як було |? | - |
  | | Прекрасно "| | |
  | Виродження | "А нам нічого не треба" |? | - |


  Табл.1. Імперативи за фазами етногенезу.
  ? - Ще не наступили фази

  Рис. 1. Зміна пасіонарного напруження етнічної системи.

  Але осі абсцис відкладено час в роках, де вихідна точка кривоївідповідає моменту пасіонарного поштовху, що була заподіяна появиетносу. По осі ординат відкладено пассіонарні напруження етнічної системив трьох шкалах:
  1) у якісних характеристиках від рівня Р-2 (нездатністьзадовольнити прагнення) до рівня Р6 (жертовність). Ці характеристикислід розглядати як певну усереднену "фізіономію" представникаетносу. Одночасно в етносі присутні представники всіх зазначених намалюнку типів, але панує статистичний тип, відповідний даномурівнем пасіонарного напруги;в шкалі - кількість субетносів (підсистем етносу). Індекси n, n +1, n 3 іт.д., де n - число субетносів в етносі, не торкнутися поштовхом іщо знаходиться в гомеостазі;в шкалі - частота подій етнічної історії (безперервна крива).
  Пунктирною кривою відзначений якісний хід зміни щільностісубпасіонаріїв в етносі. Знизу великим шрифтом виділені назви фазетногенезу відповідно відрізкам за шкалою часу: підйом, акматичної,переломний момент, інерційна, обскурації, регенерація, релікт.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !