ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Суспільна організація життя слів ' ян
       

   

  Історія

  Зародження державності у східних слов'ян. Новітні наукові знахідки і відкриття дослідників української минувшини в основному підтверджують висновки видатного вченого. Про існування державних союзів слов'янських племен на території України, зокрема, свідчать численні пам'ятки, знайдеш під час археологічних розкопок стародавніх городищ Подніпров'я,

  Подністров'я, Побужжя. Саме на цій території в IV ст. н. е. об'єдналася в державний союз група слов'янських племен - антів.

  Хто ж такі анти? Що нам про них відомо? Свідчення візантійських, готських, латинських та арабських авторів VI-VII ст. про антів - перші незаперечні історичні згадки про слов'янські племена на східноєвропейській рівнині. Як повідомляли тогочасні історики,

  (візантійський - Прокопій Кесарійський, готських - Йордан та ін.), Анти являли собою частину слов'ян-венедів [1]. Перша згадка про них у писемних джерелах датована 375, остання - 602 р.. н. е. Мовою антів, на думку лінгвістів, була слов'янська. Імена вождів (Бож, Мезамір, Лаврит та ін.) Теж звучать як слов'янські. Культура, звичаї та норми їхнього суспільного укладу мали також чітко виражене слов'янське забарвлення.

  Релігійні уявлення були такими ж язичницькими, як згодом і поганську віра східних слов'ян.

  Виходячи з цих засад, значна частина істориків справедливо вважала антів протослов'янамі, або просто слов'янами (О. Шахматов, М. Погодін,

  С. Соловйов та ін.). На відміну від росіян, вітчизняні дослідники дотримувалися думки, що анти - прямі предки українського народу або навіть перші українці (М. Грушевський, В. Щербаківській). Цікаві думки щодо «антської проблеми» висловлює відомий сучасний український історик

  М. Брайчевський. Поділяючи в цілому погляди своїх попередників, він довів принципову ідентичність вітчизняних літописних полян та антів з іноземних джерел. За твердженням М. Брайчевсь-кого, самі себе ці люди називали полянами, степові сусіди - сармати (а від них уже й інші народи, що жили південніше) знали їх під назвою антів, тобто «крайніх», тих, що живуть «на краю »,« окраїнніх людей ». Цілком можливо, що саме звідси, від цих «окраїнніх людей» - антів і бере свій початок назва нашої держави і народу.

  Як свідчать писемні та археологічні джерела, анти жили невеликими поселеннями на берегах річок та озер, займалися скотарством та хліборобством. Вони мали військові укріплення не в кожному селі, а спільні - для кількох поселень. На думку вчених, в антів на зміну родовій общині прийшла нова, територіальна сільська громада, в якій поступово виділилися окремі заможні сім'ї, що володіли певною власністю. Ця новонароджена племінна верхівка була досить різнорідною.

  До неї входили передовсім вожді племен. Зарубіжні історики називають їх королями, старійшинами, «вельможами». Вони виділялися з основної маси населення своїм майновим становищем, збагачуючись за рахунок привласнення продуктів праці членів общини у вигляді данини. За свідченнями візантійських істориків, у антів значного розвитку набуло рабство, яке поряд із збиранням данини було початковою формою експлуатації в процесі становлення класового суспільства.

  Суспільний і політичний лад антів привертав до себе пильну увагу дослідників. Зокрема, Прокопій Кесарійський писав, що антами не редагувати хтось один, а здавна управляє ними народне зібрання, і всі справи, добрі чи лихі, вони вирішують спільно (демократія). Проте в моменти загальної небезпеки вони обирали царя ( «Rех»), авторитет якого визнавав увесь народ Такими вождями антів були Бож, Мезамір, Ардагаст, Мусокій,

  Доброгаст та ін. Воєнна здобич, контрібуції, подарунки сприяли накопи-ченню багатств Антського вождів, що, в свою чергу, посилювало їх військову і політичну владу. Все це пріскорювало майнову та соціальну диференціацію слов'янського суспільства, сприяло формуванню в ньому класових відносин.

  На думку вчених, у ціп період виникає перехідна (між докласовою і класовою формаціямі) форма управління суспільством, коли продовжували використовуватися деякі родові форми регулювання соціальних процесів, але вже в інтересах пануючого класу, що поступово зароджувався. Таку форму управління суспільством деякі дослідники називають військовою демократією, на стадії якої знаходилися й анти. Військова демократія містила в собі якості, властиві суспільному самоврядуванню, й водночас елементи державного ладу. В результаті посилення соціальної диференціації в союзах слов'янських племен усе більше зміцнювалася державно-правова основа, що зумовлювало поглиблення класовою поділу суспільства й утворення держави.

  Варто зазначити, що оцінки істориками політичного об'єднання антів досить суперечливі. Дехто вважав його племінним союзом (В. Ключевський

  - «дулібській союз»), дехто - короткочасним військовим об'єднанням, що створювалося для боротьби з ворогом (готами, аварами й ін.). Але цьому висновку суперечать слова Йордана, котрий писав, що анти мають спадкову царську владу (виходячи з цього, очевидно, й державу - Антського царство

  - Авт.). М. Брайчевський вважає, що політична організація антів нагадувала структуру державних об'єднань Західної Європи (Карла

  Великого, бургундів, вандалів, готів) і була так само нетривка.

  Як бачимо, дослідники дотримуються різних поглядів на сутність

  «Антського царства». Але сам факт об'єднання антів у союз фактично був першою відомою спробою прямих предків українського народу створиш власне державне утворення з організованим військом та участю населення в політичному житті, яке проіснувало три сторіччя (кінець IV - початок

  VII ст .). У 602 р.. держава антів упала під тиском кочових племен аварів

  Після цього анти в писемних джерелах уже не згадуються, а в літературі починає вживатися назва слов'яни.

  Поступово ця загальнослов'янська спільність ділиться на три великі відгалуження - східну, західну та південну. Подальший розвиток цих слов'янських угруповань веде до їх дроблення і формування досить стабільних етно-політичних утворень - союзів племен, перелік і розселення яких дається у славнозвісній «Повісті временних літ» Як зазначає літописець Нестор, слов'яни, що «прийшли й сіли по Дніпру й назвались полянами, а інші - древлянами, тому що сіли в лісах, а ще інші сіли поміж Прип'яттю й Двіною й назвалися дреговичами (від слова

  «дрегва» - болото. - Авт.), інші сіли по Двіні й назвалися полочанами за річкою, що впадає до Двіна й має назву полотен. Ті ж слов'яни, котрі сіли поблизу оз Ільмень, назвалися власним ім'ям - словенами ...»

  Поступово в оповіді літописця виступають й інші слов'янські племена: крівічі з їхнім градом Смоленськом, від яких Нестор виводить сіверян, дуліби - жителі Побужжя, мешканці західної частини пізнішої України - волиняни бужани й хорвати. Не забуває він згадати й жителів По ^ спалений

  (від р.. Сож) - радімічів, і мешканців волго-окськіх лісів - в'ятічів, і уличів з тиверці, що населяли простори від Дніпра й Бугу до Дністра .

  Історики тривалий час вели дискусії з приводу того що являли собою в дійсності «племена» Нестора, і посту ^ пово дійшли висновку, що ці

  «племена» були насправді великими союзами, початок формування яких можна датувати не пізніше VI-VII ст. н. е. Ці союзи племен відомий археолог П. Третяков назвав «народу», вбачаючи в них не лише територіальні, а й етнополітичні об'єднання Його думку варто визнати слушною.

  Найбільш ранніми племінними об'єднаннями вважаються Полянська, з осередком у Києві, дулібське і волінянське, на території пізнішої

  Волинської землі Академік Б. Греков припускав, що в VI-VII ст. існував величезний і потужний дулібсько-волінянській союз племен, який був одним із найдавніших союзів східнослов'янських племен. У «Повісті временних літ» літописець розповідає про зіткнення дулібів з аварами

  (він називає їх обрами): «В ті часи існували й обри, що воювали проти царя Іраклія й мало його не захопили». Обрі-авари знущалися над дулібамі, але «Бог винищив Їх, і померли всі, й не залишилося жодного обрин». Цс, схоже па легенду, коротке повідомлення літопису викликало безліч палких суперечок серед учених. Чимало істориків убачало в ньому фольклорний вимисел, однак подальші дослідження підтвердили правдивість слів Нестора.

  Візантійський «цар», тобто імператор, Іраклій правив з 610-го по 641 р..

  Отож виходить , що племінний союз дулібів існував уже в першій половині

  VII ст., виникнувши, очевидно, в попередньому, VI ст. Як зазначає сучасний дослідник стародавньої історії України М. Котляр, дулібськс об'єднання племен було зародку державності східних слов'ян, що в майбутньому, поряд із Полянський союзом, стало основою формування

  Давньоруської держави - Київської Русі.

  В процесі подальшої консолідації у VIII-XI ст. виникли ще ширші політичні об'єднання східних слов'ян, своєрідні «союзи союзів» та

  «надсоюзі». В арабських джерелах, зокрема, згадується про існування в цей період трьох таких великих політичних центрів: Куяба (Куявії),

  Славії та Артанії. Майже всі дослідники сходяться на тому, що Куявія чи

  Куяба - цс Київська земля з Києвом. Славію, як правило, бачать в землі ільменськіх словен, головним містом яких у Х ст став Новгород. В

  Артанії різні історики вбачали то Рязань, то Тмутаракань, то Чернігів, то Білоозеро, то Ростов Ярославський Найбільш прийнятною, па нашу думку, є версія, згідно з якою Артанія - цс Ростово-Суздальське земля разом із землею , що простягалася до Білоозера.

  У вітчизняних літописах політичні об'єднання навколо Києва відомі під назвою Русь (VIII ст.) га Руська земля (IX ст .).

  В історичних джерелах , як відомо, по-різному тлумачиться термін «Русь».

  Дехто з дослідників намагається довести його фінське походження, інші шукають його корені у шведській, слов'янській мовах. Це свідчить про значне поширення назви «Русь» в інших народів. На думку М. Котляра, згідно з останніми лінгвістичними та історичними дослідженнями слово

  «русь» - фінського походження (ruotsi). Воно вживалося спочатку для позначення скандинавів, що складали пізніше дружини давньоруських князів. Поступово дружини варязьких князів із роду Рюрика па східнослов'янських землях розбавляли слов'янами й ставали поліетнічнімі (різноплеміннімі). Термін «русь» поширюється па всіх дружінніків узагалі, в тому числі й слов'янською походження. Назва

  «русь» поширюється насамперед на полян, що панували у прото-державному утворенні па Наддніпрянщині, а потім і на всіх східних слов'ян. У літописах та інших давніх джерелах Руссю називалась уся територіях, яку посідали руські люди, тобто східні слов'яни. Цим же словом (варіант -

  Руська земля) іменувалі п Давньоруська держава з центром у Києві. Як вважає сучасна дослідниця Р. Іванченко, до появи Рюриковичів у Києві правила Кієвічів (Кий, Дир, Аскольд). У 882 р.. Олег, який володів

  Словенський князівством, здійснив у Києві дінастічній переворот, усунувши від влади династію Кієвічів. Повідомлення про захоплення

  Олегом Києва літописи традиційно починають історію єдиної східно-слов'янської держави Київська Русь.
  -----------------------

  [1] Слов'ян під назвою венедів згадували старогрецькі та римські письменники від VII ст. до Р. X.: Гесіод, Геродот, Софокл, Скілан,

  Корнелій Непота, Пліній, Таціт, Птоломей. Дехто зв'язував їх з

  Балтійським узбережжям, але Таціт відносив їх до степів Придніпров'я, де кочував сармати .. Ґотській історик Йордан писав, що «анти найхоробріші між ними (венедами), живуть над луком Чорного моря, від

  Дністра до Дніпра», але за іншими відомостями, в тому числі Павла

  Диякона, можна зробити висновок, що в V ст. держава антів охоплювала значно ширшу територію - від Дону, Чорного моря до рік Віслі, горішніх

  Варти та Одри і частини Богемії.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !