ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Таджикистан в 1917 році
       

   

  Історія

  Фінансова академія при Уряді Російської Федерації

  Кафедра соціально-політичних наук

  Реферат на тему:

  «Таджикистан в 1917 році» < p> Виконали:

  Акбаров Фарход

  Джураев Ізатілло

  Науковий керівник:

  Доц. Круглов

  Москва-2002

  Зміст:

  1. Положення в Таджикистані напередодні революції 3
  1.1. Перемога Лютневої буржуазно-демократичної революції в
  Таджикистані 3
  2. Жовтнева революція і встановлення радянської влади в Таджикистані
  6
  2.1. Освіта Комуністичної партії в Таджикистані 6
  2.2. Злам старого і створення радянського державного апарату 6
  3. Економіка Таджикистану в 1917-му році 8

  Висновок 9

  Список літератури 10

  Положення в Таджикистані напередодні революції

  Обстановка, що склалася в Росії після повалення царизму,зажадала від більшовицької партії розробки нової стратегії ітактики. Це завдання виконав В. І. Ленін. В "Квітневі тези" він визначивкурс більшовиків на мирне переростання буржуазно-демократичної революціїв революцію соціалістичну і висунув гасло "Вся влада Радам!".
  Квітневі тези лягли в основу рішень 7-ої (Квітневої) Всеросійськоїконференції більшовиків, озброївшись партію конкретним планом боротьби заперемогу соціалістичної революції. Обстановка, що склалася в Росії в 1917році зробила величезний вплив на революційний рух народних мас в
  Таджикистані. Революційний рух в Таджикистані розвивалося в більшскладних умовах. Внаслідок нечисленності і розпорошеності пролетаріатуробітничий рух в Таджикистані, як і за масштабами, так і за ступенеморганізованості відставало від робітничого руху економічно розвиненихрайонів у Росії.

  Навесні і влітку 1917 року виникли соціал-демократичні організаціїі групи майже у всіх великих містах і в багатьох робочих селищах
  Туркестану. Велику роль у революційному русі народних мас в
  Таджикистані зробили робітники - росіяни і робітники-таджики, якібрали участь у революційних подіях у Росії. Не настільки широкого розмаху, якв великоруських областях, взяло тут і аграрний рух, бо основнамаса дехканства залишалася ще відсталою в політичному і культурномувідношенні і перебувала під великим впливом духовенства і феодально-байськоговерхівки кишлаку. Під впливом російського робітничого руху в Росіїпіднімалися на боротьбу і трудящі Таджикистану.

  1.1. Перемога Лютневої буржуазно-демократичної революції в

  Таджикистані

  Обстановка, що склалася в Росії в 1917 році вплинула і на Середню
  Азію, в тому числі і на Туркестан, куди входив Таджикистан. 27 лютого 1917року робітники, селяни, солдати Росії під керівництвом більшовицькоїпартії повалили владу царського самодержавства. 1 березня звістку про перемогу
  Лютневої революції дійшла до трудящих Туркестанського краю. Всюдивиникали масові демонстрації і мітинги, в яких поряд з росіянамибрали активну участь робітники і селяни місцевих національностей, сталистворюватися органи народної влади. 3 березня було утворено Раду робітничихдепутатів у Ташкенті. Слідом за цим Ради почали створюватися в іншихвеликих містах Туркестану. У містах Середньої Азії виникали іактивізували свою діяльність організації РСДРП, які об'єднували всвоїх лавах більшовиків і меншовиків. Загалом до кінця березня 1917 року в
  Туркестані існувало 8 організацій РСДРП. З радістю зустрів звістку проперемоги революції та повалення царя населення Північного Таджикистану. 9Березень 1917 було утворено Раду солдатських депутатів у Ходжент, а 14Березень був створений "Залізничний комітет" з робітників і службовців станції
  Ходжент. За допомогою Ходжентского Ради був організований Рада робітничихдепутатів на Сулюктінскіх вугільних копальнях під головуванням більшовика
  Данила Деканова. 21 березня відбулося об'єднання цих Рад.

  У Ходжентском Раді більшість складалося з есерів і меншовиків,які підтримували Тимчасовий уряд, всіма засобами перешкоджаливирішення аграрного питання і стояли за продовження війни до переможного кінця.
  У першій половині березня Ради робітничих депутатів були обрані на шахтах
  Шураба, нафтопромислах "Санто" та в інших місцях. Перемога Лютневоїреволюції посилила селянський рух (дехкан). Однак у більшостісвоєму дехкани в цей період не зрозуміли ще класової суті Тимчасовогоуряду і покладали на нього великі надії. Поряд з Радамиробітничих, солдатських і селянських депутатів, що складалися переважно зросіян, стали створюватися Поради мусульманських депутатів. До їх складувходили демократичні елементи міста і кишлаку.

  Місцева буржуазія Туркестану створювали свої політичніорганізації. У березні була оформлена буржуазно-націоналістичнаорганізація "шуро ісламія" (Рада ісламістів), до якої увійшли найбільшвидні представникимісцевої буржуазії, ідеологи джадідізма і феодально-клерикальні елементи.
  Пізніше останні виділилися в самостійну організацію "улема" ( "Рададуховенства "). Обидві партії переслідували контрреволюційні цілі і прагнулистворити в Туркестані націоналістичний держава. Проте "шуро ісламія"стояло за буржуазний розвиток країни, а улемісти прагнули до поверненняфеодальних порядків.

  Після перемоги революції Туркестанське генерал-губернаторство булоскасовано. 7 квітня 1917 був створений Туркестанський комітет Тимчасовогоуряду під головуванням кадета Н.П. Щепкіна. До комітету ввійшлипредставники російської буржуазії, чиновництва, місцевих буржуазнихнаціоналістів. На місцях були утворені виконавчі комітети Тимчасовогоуряду. Таким чином, в Туркестані, як і в центрі країни,склалося двовладдя.

  17 березня 1917 Російське імператорська політичне агентствов Бухарі було перейменовано в Російське резиденства. Тимчасовийуряд через російського резидента прагнуло зберегти в еміратістарі порядки. Однак під впливом подій що відбулися в Росії емірзмушений був змінити свою політику. З метою обману мас 7 квітня емірстворив маніфест, який обіцяв викорінення зловживань, справедливеправосуддя і т.д. Цим маніфестом емір і його чиновники намагалися відвернутинародні маси від боротьби проти деспотії емірського ладу. Джадіди ззахопленням зустріли маніфест еміра. 14 квітня уряд еміравідмовилося відреформи, як "суперечить духу шаріату й ісламу". Відмова еміра ірезидента проводити маніфест в життя викликав нову хвилю обурення.
  Почалися народні повстання в містах, які жорстоко придушувались.

  В умовах економічної і культурної відсталості краю, віддаленостівід найважливіших пролетарських центрів країни Туркестану більшовики не змогливідразу порвати з меншовиками і входили до складу об'єднаних соціал -демократичних організацій. Однак з основних питань революціїбільшовики займали самостійну позицію і направляли революційнівиступи мас на шлях організованої боротьби за переростання буржуазно -демократичної революції в революцію соціалістичну.

  Під тиском трудящих першого складу Турккомітета був зміщений.
  Тимчасовий уряд заснував коаліційний Туркестанський комітет зучастю представників буржуазії, меншовиків та есерів. Проте і новийскладу комітету проводив антинародну політику.

  Навесні та влітку 1917 р. у Північному Таджикистані посилився робочерух. Росли страйку. У політичну боротьбу все більш активновключалися дехкани. У загальний потік революційних подій були втягнуті ісолдати. Революційно настроєні солдати відмовлялися від придушеннядехканських хвилювань.

  Серйозною перешкодою на шляху розвитку революційного рухубули національна ворожнеча, недовіра частини пригноблених національностей довсього російського. Це було наслідком колонізаторської політики царизму, атакож свідомо культивувалося буржуазними націоналістами і місцевимифеодально-клерикальними колами. Саме цим було обумовлено виникненнянавесні і влітку 1917 року в містах Туркестану організацій трудящих занаціональною ознакою і віросповіданням. У Ходжент такими організаціямибули "Рада робітничих депутатів-тиловиків" і "Союз російських робітників"
  Активну участь у створенні та діяльності організації місцевих трудящихбрали робітники-тиловики, які повернулись в травні на батьківщину. Багато хто з нихпройшли в Росії серйозну школу революційної боротьби. За пропозицією "Союзуросійських робітників "всі демократичні організації трудящих різнихнаціональностей р. Ходжента 29 червня 1917 об'єдналися в єдинуінтернаціональну організацію, що отримала назву "Союз трудящих". Цебула безсумнівна перемога більшовиків.

  Жовтнева революція і встановлення радянської влади в Таджикистані


  1 Освіта Комуністичної партії в Таджикистані

  Після Жовтневої революції в Туркестані особливо гостро постало питання пропро утворення крайової комуністичної партії. Наприкінці 1917 р. у першійполовині 1918 р. стали створюватися більшовицькі організації і в Північному
  Таджикистані. У квітні 1918 року оформилася Ходжнтская, а в травні 1918 року
  Ура-Тюбінская парторганізації. У зв'язку із зростанням і збільшенням числапартійних осередків на місцях в червні 1918 р. ходжентская міськапарторганізація була перетворена в уездно-міську. У червні 1918 р. в
  Ташкенті зібравсякрайовий з'їзд більшовиків, що оформив об'єднання більшовицьких в
  Комуністичну партію Туркестану-складову частину РКП (Б). З утворенням
  Компартії Туркестану більшовицькі організації північних районів
  Тадждікістана увійшли до її складу.

  2 Злам старого і створення радянського державного апарату

  Підготовлене Центральним Комітетом партії більшовиків підкерівництвом В.І. Леніна збройне повстання у Петрограді перемогло 25Жовтень 1917 Протягом декількох місяців Радянська влада булавстановлена на величезній території Росії, включаючи національні окраїни. У
  Середньої Азії в авангарді революційної боротьби за владу Рад йшли робітникиі солдати Ташкента жовтня вони почали повстання проти влади капіталістіві поміщиків. На їхньому боці була більшість Рад Туркестанського краю. Зазаклик більшовиків повсталих підтримали трудящі Північного
  Таджикистану. Про свою готовність виїхати їм на допомогу повідомили в Ташкентсолдати Ура-Тюбнского гарнізону. На станції Ходжент і трохи пізніше назалізничних станціях Драгомирова і Прідоново були створені ревкоми. 1Листопад 1917 збройне повстання в Ташкенті перемогло. Виконком
  Ташкентського Ради послав Радам на місцях телеграму: "Всю владу прийняв
  Рада. Беріть владу в свої руки. ". Перемога збройного повстання в
  Ташкенті був початком переможного ходи Радянської влади натериторії Туркестану. Встановлення Радянської влади відбувалося ранішеза все там, де були хоча б нечисленні загони промислових ізалізничних робітників. 11 листопада 1917 про взяття влади в свої рукиоголосив Ходжентскій Рада робітничих і солдатських депутатів, що малоособливо велике значення в боротьбі за утвердження Радянської влади в
  Північному Таджикистані. 15 листопада 1917 в Ташкенті відкрився 3 крайовоїз'їзд Рад, який проголосив Радянську владу в Туркестані і обрав
  Рада Народних Комісарів Туркестанського краю.

  Наприкінці листопада 1917 буржуазні націоналісти та представникифеодально-клерикальних кіл Середньої Азії і Казахстану при прямомувтручанні агентів Антанти скликали в Коканд Крайової мусульманськийз'їзд, який оголосив Туркестан автономним від Радянської Росії і вибравконтрреволюційний уряд.

  21-22 лютого 1918 червоногвардійські загони, які приїдуть завказівкою Раднаркому Туркестану розгромили Кокандське автономію, кудивходили Ісфара і Канібадам і забезпечили перемогу радянської влади в цихмістах.

  З перших же днів свого існування Радянська державапроводило в життя ленінську національну політику. 20 листопада РадянськийУряд прийняв звернення "До всіх трудящих мусульман Росії та
  Сходу ". Закликавши трудящих мусульман влаштовувати своє національне життявільно і безперешкодно. Радянський уряд запевнило, що їхправа, як і права всіх народів Росії, охороняються всією потужністю революції іїї органів-Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Дляпроведення в життя національної політики Комуністичної партії в листопаді
  1917 року був створений Народний комісаріат у справах національностей. Підкерівництвом комуністів до будівництва нового життя приступили, і народи
  Туркестану. У квітні 1918 року відбувся 5 крайовий з'їзд Рад, який прийнявпостанову про утворення Туркестанської Автономної Радянської
  Соціалістичної Республіки, який увійшов до складу Української РСР. До складу
  Туркестанської АРСР увійшла вся територія Туркестанського краю, включаючипівнічні райони Таджикистану і Паміру.

  З перемогою революції у Північному Таджикистані, як і по всій країніпочалися ліквідація буржуазних органів влади та управління, а такожполітичних організацій експлуататорів. У грудні 1917 року Ходжнтскій
  Рада прийняла постанову про розпуск місцевої організації "шуро ісламія".
  Революційної зламу піддалися армія і судовий апарат. Одночасно зліквідацією старого державного апарату створювався новий апаратробітничо-селянської держави. Його основу складали Поради-органидержавної влади, диктатури робітничого класу.

  | Економіка Таджикистану в 1917-му році |
  | Економічні, політичні та культурні зв'язки Росії і Середньої Азії |
  | встановилася ще в 18-19 вв.і в наступні роки неухильно розвивалися і |
  | міцніли. Після скасування кріпосного права Росія вступила на шлях |
  | капіталістичного розвитку. Російська буржуазія мала потребу у збільшенні |
  | джерел сировини і розширення ринків збуту, ніж викликалося її прагнення |
  | до колонізації нових районів. Одним з найважливіших об'єктів царської |
  | колонізації в цей час стає Середня Азія. У 1864 році царські |
  | війська почали широкий наступ на Середню Азію. На завойованій |
  | території Середньої Азії царський уряд створив у 1867 році |
  | Туркестанське генерал-губернаторство з центром у місті Ташкенті. |
  | Туркестанське генерал-губернаторство ділилося на 5 адміністративних |
  | областей: Семіреченьскую, Сирдар'їнської, Ферганську, Самаркандська і |
  | Закаспійському. Райони нинішнього Таджикистану входили до складу |
  | Самаркандської і Ферганської областей. В результаті приєднання до Росії |
  | Середня Азія була перетворена на колонію безправну царизму. але це |
  | приєднання дало поштовх до появи вогнищ капіталістичної |
  | промисловості в Середній Азії. Політика царизму в галузі промисловості |
  | охороняла інтереси російського капіталу і забезпечувала його монопольне |
  | положення в колоніальному Туркестані. Однак проникнення |
  | капіталістичних відносин викликало тут явища, характерні для всієї |
  | колоніальної системи були побудовані залізниці, фабрики і заводи, |
  | промислові та торговельні підприємства, почалося формування пролетаріату, |
  | пробуджувалось національну самосвідомість, посилився визвольний |
  | рух. Таким чином напередодні Жовтневої революції в Середній Азії |
  | швидко виникає ряд галузей промисловості, переважно по |
  | обробці сільськогосподарської сировини-бавовни-очисна, маслоробна, |
  | борошномельна, шкіряна. Почалася розробка кам'яновугільних копалень і |
  | золотих копалень. Наприклад, у північних районах Таджикистану були відкриті |
  | шелкомотальние, виноробні скляні та інші підприємства. В економіці |
  | Середньої Азії значне місце займала кустарна промисловість. Поряд |
  | з появою промислових підприємств зберігалися багато старих |
  | ремесла-шкіряна, ковальське, плотничьей, гончарне, килимове, різьблення по |
  | дереву, карбування металевих виробів, багато з яких своїм високим |
  | якістю завоювали світову славу. Зростає кількість бавовни, що ввозиться в |
  | Росію. Середня Азія перетворювалася на бавовняну сировинну базу для |
  | російської текстильної промисловості розвиток бавовництва привело к |
  | зростання товарності сільського господарства фінансування бавовництва привело |
  | до відкриття У Середній Азії банків які відігравали важливу роль в економічній |
  | житті краю. |
  | Важливу роль у збільшенні виробництва бавовни і доставки його до Росії |
  | грали торгові фірми. Важливу роль в екон?? Міці районів Північного |
  | Таджикистану відігравало садівництво та виноградарство. Наприклад, з Ходжента в |
  | Росію було надіслано в1917 році 6 тисяч пудів родзинок і 159 тисяч пудів |
  | сушених фруктів. Одним з предметів експорту були шовк і вироби з |
  | нього. Щорічно з Ходжетского повіту до Росії відправлялися від 10 до 15 |
  | тисяч пудів шовку. Велике значення в розвитку товарного господарства в |
  | районах Таджикистану мало і скотарство, зокрема вівчарство. Таким |
  | чином, до початку 19 століття райони Таджикистану були включені в загальну |
  | систему торгового обороту Росії. В історії аграрної політики царизму в |
  | Середньої Азії значне місце займало питання про переселення сюди |
  | селян з центральної Росії. Царський уряд проводячи переселення |
  | переслідувало 2 мети: по-перше, розрядити все згущуються революційну |
  | обстановку в Росії: по-друге отримати в особі російських переселенців |
  | соціальну опору для проведення колоніальної політики. Незалежно від |
  | реакційних колонізаторських цілей, які переслідував царський |
  | уряд, в цілому політика царизму мала прогресивне значення. |
  | Російські селяни - переселенці принесли з собою на нові землі більш |
  | досконалу сільськогосподарську техніку, знайомили населення з більш |
  | ефективними способами обробки землі. |

  ВИСНОВОК

  Перша російська революція в 1917 році зробила величезний вплив назростання революційної свідомості трудящих Таджикистану, сприялазближенню народних мас з передовим робітничим класом у боротьбі протифеодального деспотизму і колоніального гніту. Велику роль упоширення революційних ідей в Таджикистані грали російські робітники, атакож активну участь у створенні діяльності місцевих трудящих бралиробітники, які пройшли в Росії серйозну школу революційної боротьби.
  Такі як Джура Закиров і Абдукадиров Рахімбаєв, які були одними зкерівників революційного руху в Північному Таджикистані, доповернення в Ходжент були депутатами робочого ради м. Бердянська.
  Хайдар Усманов був учасником марксистського гуртка в Харкові, за щобув висланий царською владою в Курську губернію. Більшовики за допомогоюпередових робітників згуртовували місцевих трудящих в єдиний революційнийфронт з російськими робітниками й селянами і змогли встановити радянськувлада в Таджикистані.

  Список літератури


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !