ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Театральні реформи в Росії кінця 1980-х - початку 1990-х років
       

   

  Історія

  РОССИЙСКАЯ АКАДЕМІЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

  продюсерський факультет

  ТЕАТРАЛЬНІ РЕФОРМИ В РОСІЇ КІНЦЯ 1980-х-ПОЧАТКУ 1990-х РОКІВ.

  Науковий керівник: професор Дадамя Г.Г.
  Виконав: студент III курсу Мілютін Ю.А.

  Москва 1996

  ЗМІСТ

  ТЕАТРАЛЬНІ РЕФОРМИ В РОССИИ КОНЦА 1980-Х-ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ. 1

  ВСТУП 3
  ТЕАТРАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 4
  ПЕРЕКЛАД ТЕАТРІВ КРАЇНИ НА НОВІ УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 9
  ПОСТАНОВА Рада Міністрів УРСР "Про СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИСТУ І
  ДЕРЖАВОТВОРЧИХ 14
  ПІДТРИМКИ ТЕАТРІВ І ТЕАТРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РРФСР "14
  ВИСНОВОК 18
  Список використаних джерел 21

  ВСТУП

  Наше країна довгий час була під владою соціалістичногоуряду. У цей період переважала концепція, згідно з якою всівідносини в країні регулюються державою - ні вільна конкуренція, нізакон попиту та пропозиції вважалися не ефективними. Як пріоритетвисувалися принципи та інтереси "народної скарбниці", централізованих методівпланування зверху до низу. Планування розглядалося як основауправління соціалістичною економікою, нерозривно пов'язана з системоюстимулювання. Відомий економіст А. М. Бірман справедливо зазначав: "бідаостанніх десятиліть полягає в тому, що система планування,стимулювання та управління примушувала підприємства приховувати свої резерви,стримувати ініціативу, щоб мати можливість виконувати план і отримуватиматеріальну винагороду "[1]. Держава робив все, щоб не датирозвитку підприємливості, визначаючи все самостійно.

  Театр не був в цьому сенсі винятком. Всі сфери діяльностітеатру - від економіки до художньої політики-регулювалисядержавою. Вони перетворилися на закріпачення, неповороткий механізм,що природно позначалося і на творчому розвитку.

  У складному процесі розвитку правового регулювання відносин у сферітеатру виділяється кілька етапів. На першому етапі - в 1917 - 1938 рр..створюється правова основа діяльності центральних органів управління.
  Відбувається зрощення партійних і державних органів. Директивніоргани розробляють державну культурну політику, основнимпринципом якої був тоталітарний політико-ідеологічний контроль наддіяльністю театрів.

  У 1939 - 1956 рр.. система централізованого партійно-державногокерівництва творчою діяльністю отримує свій подальший розвиток. Уцей час створюються нові централізовані органи управління. Зміниорганізаційних форм управління не відбилися на утриманні партійно -державного керівництва.

  До 1986 року відноситься початок наступного етапу. Саме в цей часвідбувається поступова реорганізація системи партійно-державногокерівництва культурою, приймаються правові акти, що визначили змістперебудови в цій сфері.

  ТЕАТРАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

  Рішення про проведення театрального експерименту, метою якогобуло вдосконалення управління та підвищення ефективностідіяльності театрів, розробка його програми відноситься до середини 1980-хроків.

  Потреба проведення експерименту пояснювалася застійними,кризовими явищами, усунення яких, на думку фахівців, спричинилоб до поліпшення художньо-творчого процесу в театрі. До такихявищ відносилися:

  . низька ефективність системи управління театрами;
  . низький рівень оплати праці працівників театру (у порівнянні із середнім заробітком в народному господарстві), порушення принципу оплати праці за кількістю та якістю праці;
  . обмеження у виробничо-фінансовій сфері, що призводять до нерозумному використання всіх видів ресурсів;
  . незадовільний стан системи матеріально-технічного забезпечення театрів.

  Як зазначалося в наказі Міністерства культури від 06.08.86 "Прокомплексному експерименті з удосконалення управління та підвищеннюефективності діяльності театрів "його метою було" підвищеннясоціальної ефективності театрального мистецтва, розвиток ініціативитеатрального колективу, підвищення його відповідальності за досягненнявисоких результатів творчості і розширення глядацької аудиторії прираціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів ".

  На підставі цього наказу театрам були надані права,що стосуються порядку формування репертуару, складу художньої ради,планування та фінансування діяльності, розширення можливостейматеріального стимулювання праці, формування фонду творчо -виробничого та соціального розвитку колективу.

  Експеримент почався 1 січня 1987 року. У ньому брали участь 82театру з 9 союзних республік. Це становило приблизно 13,5% відзагальної кількості театрів. В експерименті були задіяні 58 драматичнихтеатрів, 17 музичних, 6 юного глядача і 1 ляльковий. Для всіх театрів попідсумками 1986 характерна висока відвідуваність і велике річне числовистав. У Москві театрами, учасниками експерименту були:
  Академічний театр ім. Маяковського, Академічний театр ім. Мосради,театр ім. Ленінського комсомолу і т.д.

  Перерахованим театрам було скорочено кількість планованих зверхупоказників, затверджувалися лише деякі: стабільний обсяг державнодотації, розмір фонду заробітної плати, витрати і приріст фонду заробітноїплати при зростанні фактичних доходів.

  У творчій стороні діяльності театрів також були проведенідеякі перетворення: скасована попередня цензура п'єс, відміненоакт здачі вистави. Також скасовувалися планові числа нових постановок.
  Театр міг самостійно формувати свій репертуар, що привернуло допрагненню оновлення назв п'єс зазначених в афіші, до скорочення числавистав поточного репертуару, і до розширення числа постановок п'єс,що мають у колишній час обмежений доступ на сцену.

  Важливим перетворенням була можливість вибирати художніхрада голосами творчого складу театру, якому було наданоправо остаточних рішень творчих питань. Але відповідальність за нихбула покладена на адміністративне та художнє керівництво, що самепо собі - абсурдно, адже влада без відповідальності існувати не може.

  Господарська сторона діяльності театрів також піддаласясуттєвих змін. Театр мав право як підвищувати ціни на квитки до
  50%, так і встановлювати знижки до базової ціни квитка. Внаслідок цьогосередня ціна квитка підвищилася на 10-15%. Причому підвищення цін невідбилася на загальній відвідуваності театрів.

  До проведення експерименту в театрах мала місце вирівнююча оплатапраці: окремі творчі працівники при низькій зайнятості у виставахотримували матеріальну винагороду в тих самих розмірах, що і актори,активно зайняті в репертуарі. Преміювання також не відображало роботуокремо взятого службовця. Під час експерименту театрам вдалося підвищитирівень оплати праці деяким працівникам за рахунок застосування надбавок заактивну творчу діяльність та високі результати в праці.

  У деяких театрах студіях Москви проходив перевірку і колективнийпідряд. Фонд заробітної плати ділився на постійну та змінну частину,перший з яких складалася з посадових окладів за штатним розкладом івиплачувалася щомісяця, а друге - розподілялася між членамиколективу по коефіцієнту участі в міру її накопичення.

  В умови експерименту включалося також і стабільністьдержавної дотації, що створювало театрам стійкий фінансовийстановище і надавала можливість самостійно (але в рамкахположення) експериментувати.

  Також театрам було дозволено визначати ліміт чисельності робітників іслужбовців. Театр міг брати безвідсотковий кредит у банку терміном на один рікдо пятідясеті тисяч рублів для нових постановок. Театр міг встановлюватитимчасові надбавки до посадового окладу до 50% але не більше 100 рублів, мігсамостійно встановлювати суміщення професій з оплатою до 50%.

  Театрам дозволялося отримувати для задоволення виробничихпотреб товари через торгову мережу.

  Перш ніж підводити підсумки театрального експерименту варто відзначитипсихологічну неготовність ряду творчих і керівних працівників доздійсненню змін в організації театральної справи. Деякікерівники органів управління на місцях виявилися неготовими передатитеатрам права в галузі формування репертуару та фінансово-господарськоїдіяльності. У той же час керівники багатьох театрів були не здатні вповною мірою використовувати надані їм можливості, побоюючисьвідповідальності за прийняті рішення.

  Не обійшлося і без конфліктів всередині колективу, так як будь-які новіперетворення зачіпають інтереси певних груп. Це теж булосуттєвим гальмом розвитку театрального експерименту.

  Експеримент допоміг виявити ряд принципових питань, без вирішенняяких неможлива реформа театрів - самоврядування та фінансування,оплати праці, державної дотації і цін.

  Комплексний театральний експеримент довів необхідність проведенняреформ на основі цілісної концепції театральної справи.

  ПЕРЕКЛАД ТЕАТРІВ КРАЇНИ НА НОВІ УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  22 листопада 1988 вийшла постанова "Про переведення театрів країни нанові умови господарювання ", який був другим важливим крокомтеатральних реформ, істотно розширивши самостійність театрів.
  Відповідно до цієї постанови всі театри в підпорядкуванні Міністерства культуриповинні були з 1 січня 1989 року перейти на нові умови, які наказуютьнаступне:

  - встановлення фондів розвитку театрального, музичного мистецтва та концертної діяльності, які повинні витрачатися на фінансування діяльності театрів, концертних організацій і колективів за встановленими для них нормативів бюджетного фінансування, а також, цільові творчі замовлення по створенню нових вистав та концертних програм, проведення гастролей, проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на розвиток мистецтва.

  - головною формою планування та організації діяльності театрів є п'ятирічний план економічного і соціального розвитку з розподілом за роками, що розробляється і затверджуваний самим театром. Для планування театрами своєї діяльності органи управління культурою доводять такі вихідні дані:
  7. Контрольні цифри по кількості глядачів;
  8. Державне замовлення на капітальні вкладення;
  9. Ліміти державних централізованих капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт;
  10. Нормативи бюджетного фінансування та утворення фонду творчо-виробничого і соціального розвитку з госпрозрахункового доходу, у разі якщо театр вибирає друге модель розподілу доходів [2].

  Згідно з постановою в доходи театрів включаються:o збори від продажу квитків;o надходження від надання послуг, проведення робіт і заходів за договорами з державою, кооперативними і громадськими організаціями;o надходження з фондів розвитку;o інші надходження.

  Основним моментом є можливість двох альтернативних формрозподілу доходів. За перші формі - з доходів театру відшкодовуютьсяматеріальні та прирівняні до них витрати, виплати за зобов'язаннямистороннім організаціям і обов'язкові відрахування, після чого формуєтьсягоспрозрахунковий доход колективу. З госпрозрахункового доходу виплачуєтьсяосновна заробітна плата, після якої утворюється залишковий дохід,що йде на створення фонду творчо-виробничого і соціального розвиткута фонду заохочення, де сума виплат з основної заробітної плати і фондзаохочення утворюють єдиний фонд оплати праці.

  Згідно з другим формі розподілу доходів, з доходів театрувідшкодовуються матеріальні і прирівняні до них витрати, а також виплатистороннім організаціям і обов'язкові відрахування, після чого формуєтьсягоспрозрахунковий доход колективу. З госпрозрахункового доходу утворюється фондтворчо-виробничого і соціального розвитку. Таким чином, коштицього фонду використовуються театрами за згодою трудового колективу назміцнення матеріально-технічної бази, житлове будівництво, соціальнокультурні та побутові потреби працівників. Далі формується єдиний фонд оплатипраці як залишок госпрозрахункового доходу.

  Кожна з форм має певні переваги і недоліки. Театр неміг змінити обрану форму протягом одного календарного року. Але вЗагалом, нова форма розподілу припускала економне і доцільневитрачання матеріальних ресурсів, припускаючи свободу в розпорядженнієдиним фондом оплати праці.

  Єдиний фонд оплати праці є єдиним джерелом виплатиосновної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги таінших грошових винагород. Питання заробітної плати і матеріальногостимулювання, піднятий під час експерименту, але не доведений до кінцябув нарешті вирішена. Керівникам театрів дозволено:
  - визначати необхідну чисельність працівників і затверджувати штати;
  - встановлювати посадові оклади без дотримання середніх окладів за штатним розкладом і без урахування співвідношень їх чисельності;
  - встановлювати працівникам надбавки до заробітної плати за високі досягнення в праці, а артистів та художнього персоналу - за активну діяльність, за виконання особливо важливої роботи;
  - встановлювати працівникам доплати за суміщення професій, збільшення обсягу робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщення професій;
  - визначати порядок і розміри преміювання працівників, виходячи з ефективності та якості їхньої праці.

  У єдиний фонд оплати праці можуть також надходити кошти від іншихпідприємств. При нестачі коштів цього фонду театр може направляти напоповнення кошти фонду творчо-виробничого і соціальногорозвитку з умовою подальшого повернення. Невикористані кошти фондуоплати праці вилученню не підлягають і використовуються за в наступні періоди.

  У заснований фонд творчо-виробничого і соціального розвиткунаправляються доходи від реалізації зайвого, застарілого і зношеногообладнання. Кошти цього фонду витрачаються за кошторисом, затвердженоїтрудовим колективом, на зміцнення матеріально-технічної бази, житловеі культурно-побутове будівництво, приріст нормативу власних оборотнихкоштів. Театри мають тепер право передавати частину коштів фонду іншимпідприємствам і організаціям на фінансування:
  - спільно виконуваних робіт, пов'язаних з розширенням матеріально-технічної бази, підвищенням рівня театрального залучення населення;
  - створюваних міжгалузевих виробництв, спільних підприємств і об'єднань;
  - будівництва та експлуатацію об'єктів виробничого значення спільного користування;
  - організації підготовки фахівців і створення навчально-виробничих підприємств, і
  - інших заходів.

  При переході на нові умови господарювання театри отримали правокупувати товари, необхідні для здійснення нових постановок і дляексплуатаційної діяльності, як оптом, так і в роздріб через торговельнумережу. Це суттєво полегшило пошук і купівлю матеріалів.

  Крім того, театрам було дозволено використання банківського кредитуна цілі виробничого та соціального розвитку з погашенням за рахуноктеатру. Короткостроковий кредит надавався на цілі поточної діяльності,коли у театру виникає розрив в надходженні доходів на покриття плановихзбитків, довгостроковий - на витрат по технічному оснащенню, реконструкціїі розширення діяльності.

  Підводячи підсумки театральної реформи 1989-1990рр. слід зазначити, щоз огляду на досягнення проведеного театрального експерименту, вона своїмиположеннями значно децентралізованих систем управління театрами,підвищивши відповідальність за результати діяльності. Театри перетворилися набільш гнучкий і самостійний організм. Їм дозволено користуватисябезліччю альтернатив в отриманні та розподілі доходів, ціноутворенняна квитки, плануванні та організації свого існування. Булапереглянута концепція державної дотації, замість якої з'явиласясума бюджетного фінансування, що включається в доходи театра. Таким чином,театр став самоокупним підприємством.

  Театральна реформа хоч і не принесла моментальних художніхрезультатів, але все-ж поліпшила становище працівників театру, створившипередумови для нормалізації мистецького життя.

  ПОСТАНОВА Рада Міністрів УРСР "Про СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИСТУ І
  ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПІДТРИМКИ ТЕАТРІВ І ТЕАТРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РРФСР "

  Іншим важливим кроком театральних реформ є постанова Ради
  Міністрів Української РСР від 31 травня 1991 року № 297, що визначає правові,економічні та соціальні умови створення і функціонування театрів іінших організацій, що займаються професійної театральноїдіяльністю, метою яких не є одержання прибутку.

  Загальні положення даної постанови визначають основні цілідіяльності театрів, як задачі задоволення і формування духовнихпотреб населення в театральному мистецтві. Театр діє вВідповідно до Статуту, є юридичною особою, самостійнощо здійснюють свою діяльність і розпоряджатися своїми результатами.

  Театр може бути встановлений:
  - органами державного управління Української РСР, що входять до її складу республік, країв, областей (державний театр);
  - місцевими Радами народних депутатів або органами місцевого самоврядування (муніципальні театри);
  - громадськими об'єднаннями, радянськими та іноземними юридичними особами і громадянами, міжнародними організаціями.

  Засновники беруть на себе зобов'язання з утримання та економічноїпідтримки театрів.

  На створюються театри поширюється порядок реєстрації,встановлений для підприємств Законом Української РСР "Про підприємства іпідприємницької діяльності ".

  Театр володіє всіма правами, що забезпечують свободу творчоїдіяльності, користується незалежністю у виборі художніхнапрямів, репертуару, в прийнятті рішень про публічне виконаннявистави, здійснює інші дії, що не суперечатьзаконодавству.

  Театр також є власником авторських прав на свої постановки і маєправо використовувати: об'єкти інтелектуальної власності на договірнихзасадах, власну символіку та рекламу вистав. Театр можесамостійно формувати свою економічну програму, наймати ізвільняти працівників відповідно до чинного законодавства.

  Крім прав театр, природно, має і обов'язки:
  - виконувати зобов'язання законодавства Української РСР;
  - повністю розраховуватись з працівниками театру, незалежно від його фінансового стану;
  - забезпечити страхування громадян, що працюють в театрі;
  - забезпечити гарантовані законодавством мінімальний розмір оплати праці, умови праці і заходи соціального захисту працівників.

  Державне управління не має права втручатися у діяльністьтеатру, крім випадків, передбачених у законодавстві.

  Театр має свій статут, затверджений засновником спільно зколективом театру, в якому визначається найменування театру, йогомісцезнаходження, органи управління і контролю, види діяльності, порядокфінансування, освіта та витрачання його фондів, умовиреорганізації та ліквідації театру. Статут може передбачати інші видидіяльності, що здійснюються театром, які сприяють поліпшенню умов длятворчості, економічного стимулювання праці, соціальної захищеностіпрацівників і зміцнення його матеріально-технічної бази.

  Засновник передає в повне господарське відання театру необхіднемайно та кошти, що утворюють статутний фонд, яким він користується ірозпоряджається на праві повного господарського відання, включаючи створеніспектаклі.

  Театр самостійно планує свою діяльність і визначаєперспективи розвитку, встановлює ціни на квитки, причому 20% квитківповинні бути продані за пільговою ціною.

  Джерелами доходів театру є:
  - асигнування від засновника;
  - збори від продажу квитків;
  - надходження за договорами за проведення робіт і надання послуг від органів державного управління, різних підприємств і організацій, засновника театру;
  - добровільних внесків, дарів, субсидій;
  - відсотків від внесків у банки;
  - інших надходжень.

  Театри, в відповідно до законодавства про оподаткування неє платниками податків. Кошти фонду творчо-виробничогоі соціального розвитку театру витрачаються тільки на оплату праці.

  У сфері трудових відносин театр може самостійно встановлюватидля працівників додаткові відпустки і скорочувати робочий день.

  Театр має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльністькористуватися кредитами зарубіжних банків в іноземній валюті, а такожпродавати і купувати валюту в установленому порядку.

  Управління театром здійснюється шляхом найму засновникомхудожнього керівника або директора театру, уклавши відповіднийдоговір, в якому визначаються його права, обов'язки та відповідальністькерівника, умови його оплати, його праці, термін контракту (договору),умови звільнення від займаної посади. Керівник театру дієвід імені театру, розпоряджається майном укладає договори, затверджуєштати і видає накази в межах своєї компетенції.

  Припинення діяльності театру здійснюється шляхом його ліквідаціїабо реорганізації у разі визнання театру банкрутом, за рішеннямзасновника або на підставах, передбачених законодавством. Ліквідаціятеатру здійснюється ліквідаційною комісією, сформованою засновникомі колективом театру.

  Таким чином, постанову Ради Міністрів Української РСР "Про соціально -економічний захист та державної підтримки театрів та театральнихорганізацій в Українській РСР "було третім важливим етапом театральних реформ.
  Держава в умовах переходу до ринку давало зобов'язання підтримуватитеатри на номінальному рівні їх діяльності, що допомогло їм "безістотних переломів і зрушень "витримати важкі зміни в нашійкраїні.

  ВИСНОВОК

  До 1987 року театр перебував у важких умовах існування,які не давали можливості подальшого розвитку театральної справи.

  Театральний експеримент довів неспроможність колишніх формуправління та окреслив основні тенденції до розвитку нових. Післяексперименту стало зрозуміло, що повернення до старих форм централізованогоуправління театрами немає - всі театри країни були переведені на новіумови господарювання, з огляду на досягнення експерименту. Але на цьомупроцес театральних реформ не зупинився, у складний етап переходу доринкових відносин держава прийняла на себе зобов'язання соціально -економічний захист та державно підтримки театрів, що допомогло їмнормально функціонувати при переході до ринкової економіки.

  Список використаних джерел

  1. Театри країни в умовах експерименту. -М., 1989

  2. Сорочкін Б.Ю. Експеримент завершився, пошук триває// Театр між минулим і майбутнім. -М., 1989

  3. Положення про переведення театрів країни на нові умови господарювання.

  4. Про соціально-економічний захист та державної підтримки театрів і театральних організацій в Українській РСР: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 31 травня 1991 року № 297.

  ---------------- -------< br>[1] Павлова Л.Н. Фінансовий менеджмент: Управління грошовим обігом підприємства. -М.: Банки та біржі, ЮНИТИ, 1995, С. 19

  [2] Див далі.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !