ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реформи Столипіна
       

   

  Історія

  vit@media.prp.ru
  МГУКИ
  N.В.С.

  Зміст

  стор
  Введення

  2

  1. Соціально-політичне та економічної становище в Росії на рубежі століть. Ідеологія реформування 3

  2. Аграрна реформа: "багате селянство служить скрізь найкращою опорою порядку" 7
  2.1. Сутність столипінської аграрної реформи 7
  2.2. Зміст столипінської аграрної реформи 9
  2.3. Методи столипінської аграрної реформи 12
  2.4. Підсумки реалізації аграрної реформи 13

  3. Інші напрямки реформування 16

  4. Реформи і дума. Столипін і імператор.

  Рушійні сили реформ. 18

  Список використаної літератури 22

  Введення

  Проблема реформування нашої держави в більшій чи меншіймірою хвилює майже кожного громадянина нашої країни. Питання подоланняперехідного періоду викликають, скажемо прямо, суперечливі чутки ...

  Як вивчити, зрозуміти з усією відповідальністю реформаторський курссьогоднішнього уряду країни? Вже давно відомо, що реальнірезультати реформ, як і найбільш об'єктивні їх оцінки, з'являються невідразу, а через деякий проміжок часу. І тому всі їхскладність для розуміння в період, коли реформи тільки починаються,тільки набирають темп.

  Між тим історичний досвід представляє собою являє собоюневичерпне джерело цінної інформації: економічно-історичнихприкладів. Якщо мова йде про реформаторської діяльності, то можна зупевненістю сказати, що на основі цих прикладів можна в якійсь мірінаблизитися до розуміння сучасних реформ, а в певних випадках іпередбачити, спрогнозувати принциповий напрям їх розвитку вмайбутньому. Тут доречно додати, що, на жаль, цінний історичний досвідінколи залишається непотрібним: ми знову повторюємо помилкиминулого, щоб наші нащадки в свою чергу і в свій час забули пронаші помилки. Може це замкнене коло? Не знаю, але хочеться вірити,що максимально використати досвід минулого все ж таки можливо.
  У цьому ключі я вирішив зупинити свій вибір на даній темі.

  Варто згадати про те, наскільки добре ця тема дослідженанаукою. На мій погляд, досить грунтовно. Причому особливо багатопублікацій було зроблено за останні 10 років-зрозуміло, чому. Як я вжесказав, інтерес до реформаторів минулого підвищений в зв'язку зневдачами (хочеться вірити-тимчасовими) реформаторів сучасності.

  Необхідно зупиниться на композиції реферату: в її структурі наперший план виходить глава, присвячена аграрної реформи П. А. Столипіна. Іце, на мій погляд, справедливо, тому що саме аграрна реформа розташованав самому центрі програми столипінських перетворень, є основною їїскладовою частиною. У пресі часто можна зустріти словосполучення
  "Столипінська реформа", під якою розуміється лише аграрна реформа. Алетому що ми маємо справу з програмою, тобто свого роду впорядкованоїсистемою, то абсолютно необхідно розглянути аграрну реформу в їїнерозривному зв'язку з деякими іншими напрямками реформування, атакож з проблемами, які так чи інакше мають до неї відношення: наприклад,питання про співвідношення реформи і Думи.

  На додаток я хотів би сказати кілька слів про принципи, які яподумки заклав у реферат в думках і спробував, наскільки це вдалося,реалізувати на практиці. Перший принцип-це зв'язок із сучасністю.
  Деякі проблеми, розглянуті в рефераті, мають свої прямі аналоги всьогоденні. Другий-використання історичних паралелей реформи 1906 р., доНаприклад, реформи 1861 р., а також їх коротка порівняльна характеристика.
  Це дозволить, на мій погляд, розглянути проблему, не вириваючи її зісторичного контексту, а в тісному зв'язку з ним.

  1. Соціально-політичне та економічної становище в Росії на рубежі століть. Ідеологія реформування.

  До кінця XIX століття стало зрозуміло, що позитивний преобразовательскійпотенціал реформ 1861 частково вичерпаний, а частково вихолощенийконтрреформістскім курсом консерваторів після трагічної загибелі
  Олександра II в 1881 р. потрібен був новий цикл реформ.

  На рубежі XIX-XX століть потреба в прискоренні капіталістичногорозвитку стала проявлятися особливо чітко. Після 60-х рр.. буржуазнівідносини розвинулися до того необхідного рівня, щоб справа дійшла довідкритого протистояння феодальної і капіталістичної систем. Цейконфлікт не міг не померти. Питання лише в тому, як? Відомо, щодиспропорція між політичною надбудовою і базисом (соціально -економічними відносинами) неминуче приводить до кризи, яскраво вираженогопротиріччя, яке може послужити причиною революції. Додамо, до речі,що з цілої низки причин, перераховувати які немає необхідності,особливістю саме російської крупної буржуазії була готовність піти набудь-який компроміс з абсолютизмом і, отже, відповідної йомуфеодальної соціально-економічною базою. Не дивлячись на це, може почисто суб'єктивних міркувань царя, абсолютизм не бажав йти назустріч. Ів XVIII, і в XIX, і в XX столітті влади йшли на будь-які перетворення всуспільстві і державі із міркувань збереження династії, зміцнення своїхпозицій.

  На жаль, верхи не рідко не зовсім вірно оцінювали реальнусоціально-політичну ситуацію в суспільстві і через це робилинепоправні помилки. Чергова спроба піти від реформ за допомогою
  "маленької переможної війни" з Японією не тільки не вдалася, але й привеладо того, що країна зірвалася в революційну безодню. І царська династія НЕзагинула в ній лише тому, що біля царя опинилися такі видатні людияк С. Ю. Вітте та П. А. Столипін.

  1905 - 1907 рр.. з усією очевидністю показали невирішеність аграрного таінших питаннь Російської Імперії. Історія ж, на думку
  Н. Ейдельмана, пропонує три шляхи (:
  1. Продовження революції знизу, що є дуже реальним
  2. Контрреволюція зверху, в якійсь мірі вона здійснилась, переворот

  3 червня 1907-розгін II Державної Думи - досить виразний

  приклад ... Але більшого влада собі не дозволила. Крімнового,

  "виборного закону, який збільшив представництво в
  Думі великих землевласників і буржуазних елементів, ніяких великих контрреволюційних заходів не було.
  При загрозі революційних виступів знизу і більш чим незначним успіхамконтрреволюції зверху, робиться спроба піти по третьому шляху - початкуреволюції зверху. Зрозуміло, що мова йде про Столипіні і його реформи,які Ленін визначив як другий крок Росії по шляху до буржуазноїмонархії. С. Ю. Вітте, будучи лібералом, вважав, що всі зміни всуспільного і державного життя треба починати зі зміниполітичного ладу: створити якісно нову державну машину, авже потім впроваджувати зміни в економіці. Тобто, неможливовдосконалити форму землеволодіння, вирішити проблеми аграрного порядкубез попереднього переходу від рабства до свободи!

  Цікаво відзначити, що П. А. Столипін вважав, що, навпаки,зміни в політичному устрої, в державі, не головне, і тим більшене є умовою економічних реформ. Звідси виникає наступнепротиріччя: програма реформ була розрахована на буржуазно -демократичний розвиток, вони за своєю суттю буржуазно -демократичні (наприклад, у питаннях, які стосуються земських органів влади),але Столипін щиро розраховував здійснити їх в рамках старої,регресійній, відсталої для якісно нового рівня капіталістичнихвідносин політичної системи. Дивно, що сам Столипін був не тількипереконаним монархії, але й вірив в особу імператора-політика, скажімо,недалекого. Про наслідки цього ми поговоримо пізніше, коли будеморозглядати результати реформ, але цей факт навряд чи не

  (Н. Ейдельмана. "Революція зверху" в Росії., стор 162основною в ідеології столипінського реформаторського курсу з потрібнихнас аспектів її змісту.

  Столипін вважав, що зміни необхідні, але в тій мірі, і там, девони необхідні для економічної реформи. Поки немає економічно вільногохазяїна - немає і бази для інших форм свободи (наприклад, політичної чиособистої). Він стверджував, що поки селянство бідне, не має особистоїземельної власності, поки воно знаходиться в обіймах общини, воно залишаєтьсярабом, і ніякий писаний закон не дасть йому блага громадянської свободи. (
  Скажімо, до слова, що ця суперечка є актуальним і сьогодні, через майже століття.
  Найтісніший зв'язок економіки і політики не дає досягнути позитивнихрезультатів реформування однієї суспільної сфери без змін в іншій.
  На думку Г. Сучасні реформи також починалися з напрямку на новудержава. А тепер ми бачимо, як на його обличчі росте добре нам знайомащетина авторитарна бюрократія. Да і нічим іншим апарат бути не може,поки він всевладний, і якщо немає в країні, кажучи словами Столипіна,самостійних власників. ((

  XXX

  6 березня 1907, П. А. Столипін виступив перед II Державної
  Думою з викладенням урядової програми реформ. Список відкривавзнаменитий указ від 9 листопада, а також інші заходи. Кільказаконопроектів стосувалися свободи совісті (перехід із одного віросповідання вінше, закон про старообрядницьких общини та інші). Були обіцянізаконопроекти про недоторканість особи і введені волосного земства,робочим-професійні спілки і державне страхування, країні вцілому - реформа освіти. Велике значення в програмі надавалосявідродження бойової могутності армії і флоту, втраченої в російсько-японську війну.

  10 травня Столипін виступив з викладом урядової концепціїрішення аграрного питання. Це була його підсумкова коронна мова під II
  Державній Думі. Указ 9 листопада трактувався як вибір міжселянином-неробою і селянином-хазяїном на користь останнього.

  Завжди були і будуть дармоїди, рішуче заявив прем'єр. Але не на них

  (Мова Столипіна., Виголошена в ГД 16 листопада 1907.// Бок М., П. А.
  Столипін, стор 232
  ((Г. Попов. Про столипінської реформи// Наука і життя, стор 44має орієнтуватися держава: тільки "право здатного, правообдарованого створило право власності на Заході ". Здатний, працьовитийселянин-"сіль землі руської", і тому його треба якнайшвидше звільнити
  "від лещат" громади, передавши йому землю на невід'ємну власність. (

  Щоб підкреслити генеральне значення обраного курсу, Столипінзакінчив свій виступ фразою, яка, як показав час, виявилосьнайкращою в його ораторській арсеналі і найбільш політично ефектною. Воназакінчувалася так: "їм [супротивникам державності, радикалам-В. К.]потрібні великі потрясіння, нам потрібна велика Росія ".

  І дійсно, до цих" супротивникам державності "урядпоставився з усією жорстокістю.

  24 серпня 1906 була опублікована урядова програма,що складається з двох частин-репресивної і реформістської. Відповідно доперший в місцевостях, оголошених на воєнному стані і положеннінадзвичайної охорони, вводилися воєнно-польові ( "скорорешітельние") суди, ав центрі реформістської частини був вищезгаданий указ 9 листопада 1906 провиході з общини із супутніми йому законами. Саме з цимискладовими, за свідченням А. Я. Авреха, - столипінської аграрноїполітикою і "Столипінська краватками" - у сучасників в першу чергу іасоціювався новий голова уряду.
  Його Декларація перед III Державною Думою, мало чим відрізнялася відпопередньої, оголошувала перший і основним завданням уряду не "реформи",а боротьбу з революцією, протиставляючи цьому явищу тільки силу.
  Другою центральною задачею уряду Столипін оголошував проведенняаграрного закону 9 листопада, що є "корінною думкою уряду,керівної його ідеєю ... не безладне роздача земель, не заспокоєннябунту подачками-бунт погашається силою, а визнання недоторканностіприватної власності і як наслідок, звідси випливає, створення дрібноїособистої власності, реальне право виходу з общини і вирішення питаньполіпшеного землекористування - ось завдання, здійснення якихуряд вважав і вважає питаннями буття російської держави ""((< br>З реформ були обіцяні реформи місцевого самоврядування, освіти,страхування робітників і т. д. Далі Столипін проголосив повну підтримкупануючої православної церкви, політику націоналізму і обіцяв

  (А. Я. Аврех. П. А. Столипін і долі реформ в Росії, стор 23
  ((Там же, стор 37проявити "особливі турботи" з підняття на висоту збройних сил.

  Підсумовуючи сказане, зазначимо, що лейтмотивом столипінськихперетворень суспільного і державного життя можна вибрати фразу
  "спочатку заспокоєння, потім реформи".

  2. Аграрна реформа:

  "багате селянство служить скрізь найкращою опорою порядку". Столипін.

  2.1. Сутність столипінської аграрної реформи.

  Ми вже згадували про те, що в основу своїх перетворень
  Столипін ставив зміни в сфері економіки. З чого почати в ній? Прем'єрбув переконаний, і його виступи свідчать про це, що починатинеобхідно з аграрної реформи. І сам Столипін, і його опоненти підкреслювалиголовну завдання реформи-створити багате селянство, пройнятий ідеєювласності і тому не потребує революції, яка виступає як опорауряду. Тут чітко проступають політичні міркування аграрноїреформи: без селянства ніяка революція в Росії була неможлива. 5Грудень 1908 у промові про "земельний законопроекті і землеустрійселян "Він стверджував, що" настільки потрібен для перебудовинашого царства, перебудови його на міцних монархічних підвалинах, міцнийособистий власник, настільки він є перешкодою для розвиткуреволюційного руху, видно з праць останнього з'їзду соціалістів -революціонерів, що був у Лондоні у вересні цього року ... ось те, щовін постановив: ""(

  Окрім політичних устремлінь, до закону 9 листопада урядзаклало і економічний сенс. Він стверджував у промові перед
  Державною Радою 15 березня 1910, що "... саме цим законом закладенофундамент, основа нового соціально-економічного селянськоголаду "((. Економічні аспекти реформ

  (Мова про земельний законопректи і землеустрій селян, виголошена в
  ГД 5 грудня

  1908р.// М. Бок, П. А. Столипін, стор 241
  ((Там же, стор 245грунтувалися на тому, що без нормального аграрного фундаменту, безпроцвітаючого сільського господарства, без выплескивания з села на ринок працімільйонів колишніх селян, дешевої робочої сили, промисловість Росіїбуде приречена на чахла життя при постійній "підгодівлі" у вигляді казеннихзамовлень.

  Дійсно, згідно концепції Столипіна, модернізація країнипотребувала деяких умов: перше-Зробити селянство повноправнимивласниками, щоб "міцні і сильні", звільнившись від опіки общини,могли обійти "убогих та нероб". І друге-Добитися посиленого зростанняпромисловості, підкріпленого розвитком внутрішнього ринку.

  Аграрна реформа включала в себе цілий ряд взаємопов'язаних проблем, всіїх вирішення пронизувала червона нитка-наголос не на общину, а на одноосібноговласника. Поза сумнівом, це був повний розрив з ідеологією реформи 1861року, коли наголос був зроблений тільки на селянську общину як на головнуопору монархії, і, відповідно, державності в цілому.

  Руйнуванню селянської общини сприяв не тільки указ від 9листопада 1906 року, але і інші закони 1909 - 1911 рр.., що передбачаютьрозпуск громади і можливість його проведення рішенням простої більшості,а не 2/3, як це було раніше. Після прийняття указу 9 листопада
  Державною Думою він надійшов на обговорення Державної ради ітакож було прийнято, після чого став іменуватися законом 14 червня 1910. Уцій главі ми не можемо розглянути зміст цих двох законів-тутдоречно викласти їх суть, основні риси. За своїм економічнимзмістом це були, безумовно, ліберальні буржуазні закони,що сприяють розвитку капіталізму в селі і, отже,прогресивні. Різні дослідники дають різну сутніснухарактеристику цих законів.
  Так, відповідно до концепції А. Я. Авреха, закон "забезпечував прогрес погіршого, прусському зразком, тоді як революційний шлях відкривав "зеленувулицю "" американському ", фермерському шляху, максимально ефективному ішвидкого, в рамках буржуазного суспільства "(.
  Г. Попов розглядає сутність столипінської аг?? арной реформи і,отже, сутність її основних нормативних актів, по-іншому. Ось хідйого міркувань. Ще Ленін вважав, що реформа Столипіна-прусський шляхрозвитку капіталізму, щось, вигідне поміщикам. Але ж опора прусського

  (А. Я. Аврех. П. А. Столипін і долі реформ в Росії, стор 86пути-юнкери, поміщицькі господарства. Столипін же шукав опори серед багатогоселянства. Ленін допустив таку ж помилку, що і Чернишевський, якийвважав реформу 1861 поміщицької. Насправді все конкретні рішенняреформи 1861 року відповідали в першу чергу інтересам збереження царя і йогобюрократії. І Столипін теж думав про збереження бюрократії, в широкому сенсіслова - про збереження російської держави. У 1861 році з цією метоювідкинули і поміщицький варіант реформи (звільнити селян без землі) іселянський варіант (звільнити, віддавши всю землю селянам). Вибралиобщинний варіант звільнення. Саме він дозволив зберегти державнумашину Росії і Російську імперію. Вже тоді стало ясно, що царя більшецікавить російську державу, ніж поміщики. Столипін теж шукав шляхзбереження перш за все російського держава, яку він ототожнював зурядом і царем. Столипін ближче не до юнкерське, а до американськогошляху. У США Лінкольн відкрив дорогу на захід всім, що бажали стати фермерами.
  Майже те ж намагався зробити Столипін, тільки дорогу він відкрив на Схід. Засуті він намагався поєднати американський шлях розвитку економікикапіталізму зі збереженням апарата бюрократії самодержавства. (

  2.2. Зміст столипінської аграрної реформи

  Конкретні заходи аграрної реформи Столипіна достатньо добревідомі. Відповідно до статті 1 закону 14 червня 1910 "кожен домогосподар,володіє надільної землею на громадському праві, може у будь-який часвимагати зміцнення за собою в особисту власність належної йомучастини із зазначеної землі "((. Більш того, закон дозволив йому залишити засобою надлишки, якщо він за них заплатить громаді за нижчою ціною викупної
  1861 На вимогу виділилися громада була зобов'язана виділити їм замістьчерезполосих земель окремий компактний ділянка-частина. Доповненням дозакону 14 червня 1910 був прийнятий обома палатами 29 травня 1911закон про землеустрій. Відповідно до нього для проведенняземлеустрою не потрібно попереднього зміцнення землі задворохозяевамі. Селища, де були проведені землевпорядні роботи,автоматично оголошувалися перейшли до спадково-подвірному володінню.
  Землевпорядні комісії були наділені широкими

  (Г. Попов. Про столипінської реформи// Наука і життя, стор 46
  (М. Бок. Спогад про мого батька, стр.224

  повноваженнями, які вони пускали в хід, щоб насадити як можна більшехуторів і висівок.

  Важливим інструментом руйнування общини і розширення дрібної приватноївласності був Селянський кредитний банк. За допомогою банку держава допомагалабагатьом селянським сім'ям в купівлі землі. Банк продавав в кредитземлі, скуплені раніше у поміщиків, чи належали державі. Прицьому проценти були вдвоє нижче, ніж по кредитахгромаді. Між 1905 і 1914 рр.. в руки селянства таким шляхом перейшло 9,5 млн.га землі. Необхідно зауважити, що умови продажу були доволіжорсткими-за прострочення платежів земля у покупця відбиралася і поверталасяв банківський фонд для нового продажу. За свідченням Н. Верта, цяполітика була вельми розумною у відношенні найбільш працездатної частиниселян, вона допомогла їм, але не могла вирішити аграрне питання вцілому (селяни-бідняки не могли придбати землі). Більш того, виділенняв окреме господарство зазвичай не давало ділянки, достатні для ефективноїроботи і навіть кредити справи істотно не змінювали, і Столипін взяв курс напереселення селян на вільні державні землі. На думку Н.
  Ейдельмана масове переселення було організоване для того, щоб, ненаділяючи селян поміщицької землею (радикалізм), збагатити одних селян зарахунок інших, розпустивши общину і полегшивши перехід того, що належалобіднякам у власність заможних чоловіків. Тих, хто залишився без землі повиненбув по-перше прийняти місто, а по-друге околиці, куди організуєтьсяпереселення. З цієї точки зору Столипін намагався досягти компромісусуспільних сил, щоб, з одного боку, не порушувати законних правпоміщиків на землю, а з іншого - забезпечити землею найбільш свідомучастина селянства-, як передбачалося, опору самодержавства (.

  Перед тим як продовжити дослідження переселенської політики П. А.
  Столипіна, необхідно, на наш погляд, провести поверхневий аналіззаслуговує на увагу статті кандидата історичних наук В. Пантелєєва
  "Сибірська одіссея Столипіна".
  У кінці серпня-початку вересня 1910 П. Столипін і главноуправляющійземлеустроєм і землеробством А. Кривошеїн здійснили поїздку по Сибіру. Зазакінчення делегації був складений звіт, з урахуванням яких Столипін і

  (Н. Ейдельмана. "Революція зверху" в Росії., стор 163
  Кривошеїн висунули комплексну програму приватизації сибірської землі. Укороткий термін був розроблений пакет законопроектів і постанов,спрямованих на введення приватної власності на землю в Сибіру. Вже влистопаді 1910 року Головне управління землеустрою та землеробства направилов Державну думу найголовніший з тих документів-"Положення пропоземельній пристрої селян і інородців на казенних землях сибірськихгуберній і областей ". Суть його була вельми рішуча: без будь-якого викупунадати землю сибірським сільським обивателям у власність.

  Проведення законопроекту в життя зустрілося з чималими труднощами:по-перше землевпорядні роботи в Сибіру не завершилися (черезбрак державних землемірів), а по-друге не вистачало коштів.
  Як ще одну причину можна виділити парадоксальну на перший поглядпроблему, яка, як показала історія, мала дуже важливі наслідки длявсій Російській імперії в цілому: Сибір, будучи "країною селянської" заправі партії на виборах до Державної думи не голосувала (!). Складсибірських депутатів був представлений виключно опозиційними тодішньомуполітичному режиму партіями і справив великий вплив на характеробговорення законопроекту про землевпорядження селян Сибіру. Чому миакцентували увагу на цій проблемі, назвавши її загальнодержавної?

  Для відповіді на це питання необхідно відволіктися від загального ходуоповідання ... Ще раніше, на виборах в першу Державну думу вчораще патріархальний мужик обрав думу без єдиного правого (!). Саме тут істався перший серйозний прокол у випробуваним гаслі "Цар і народ". Цеозначало, у свою чергу, крах нової політики держави, що полягає втому, щоб втілити ідею єднання царя з народом у життя, знайти опорусамодержавству у вигляді патріархального селянського населення, "банкрутствоцезаризму ". Не важко здогадатися про ті наслідки, які, мабутьтільки назрівали в той період, були непомітні, але які обов'язково дадутьпро себе знати трохи пізніше ...

  Отже, вищезгаданий проект про землеустрій виявився сибірськимдепутатам не до душі: вони мотивували це тим, що "сибірські старожили,живучи своїм життям, ніякого землеустрою не пробачать ". Обговореннязаконопроекту затягнулося безрезультатно аж до припинення діяльності
  IV Державної думи. Правда, до смерті Столипіна робота йшлапорівняно швидко, але потім, як відомо, після смерті прем'єра,законопроект втратив головною своєю заводний пружини і робота затягнулася.
  Проте, ще в 1908 р. уряд приступив до розмежування наділівселянських общин в Сибіру. Цікаво відзначити один циркуляр, відправленийпрем'єр-міністром сибірським губернаторам: "не допускаючи будь-яких насильствнад волею самих старожилів або новоселів, сприяти тому, щобсільські товариства з громадським землекористуванням перейшли до володіння особистою ".
  Місцевим чиновникам у бесідах з населенням рекомендувалося виявлятислужбовий такт і доброзичливу наполегливість. Поза сумнівом в цьомуприписі відбилися нові підходи у спробах уряду провестифермерізацію Росії. Адже в центральних областях насильство при створенніхуторів і висівок було звичайною практикою.
  У Європейській Росії спроби виділитися на хутори й села зазвичай викликалиопір середняцької частини села (багато селян психологічно немогли звільниться від общинного укладу життя). У Сибіру ж громада булапомітно слабшай, і селяни охоче йшли на відокремлення. Саме відноснанезрілість сибірської громади багато в чому робила корінного сільського мужика,не кажучи вже про переселенців, надійним прихильником столипінськихперетворень.

  Отже, повернемося до проблеми переселенської політики. У завданняпереселенського управління, як це вже було сказано, входило дозвілнасущного питання перенаселеності центральних губерній Росії. Основнимирайонами переселення були Сибір, Середня Азія, Далекий Схід і Північний
  Кавказ. Уряд всіляко заохочував заселення цих регіонів: булиусунуті всі перешкоди і створений серйозний стимул для переселення восвоюються райони країни. Кредити, що відпускаються переселенцям, збільшилисяв чотири рази в порівнянні з періодом 1900-1904 рр.. Проїзд був безкоштовним,спеціальні по конструкції, "столипінські" вагони, дозволяли везти з собоюхудобу і майно.

  2.3. Методи столипінської аграрної реформи.

  До Столипіна уряд теж намагався допомагати багатим селянам-досить згадати пільгові кредити Селянського банку. Зауважимо, що
  Столипін, навпаки, відводив провідну роль в справі державногозаохочення не кредитами (грошовому заохоченню), а кажучи сучасноюмовою речовим важелів. Дійсно, гроші селянин міг простопропити, стати жертвою обману, і чиновників. Саметому Столипін старався реалізувати допомогу в натуральному вигляді. По -перше, шляхом створення розвинутої інфраструктури в зонах переселенняуряд будував залізниці, водосховища, криниці, школи. Так,наприклад, тільки медичних пунктів було відкрито близько 500.

  Селянин також отримував допомогу у вигляді насіння, худоби, інвентарю-всеце можна було використовувати тільки в господарстві: продати все це в Сибірубуло нікому. У відносинах "держава-селянин" виключався посередник -торговець.

  Говорячи про методи проведення реформи не можна не відзначити, що вониспиралися на натиск апарату, чиновників, поліції. (Адже це була революціязверху!). Ми вже згадували, реформа здійснювалась в той час, коли вкраїні панувала обстановка розстрілів, шибениць, прямого насильства влади.
  Злочинець він і є злочинець, але те, що карали за допомогою військово -польових судів, в склад яких Столипін заборонив включати юристів,розстрілює своїх громадян-це було небачено. За період з 1905 до 1909року кількість страчених революціонерів не перевищувало 2,4 тис. осіб (порівняйтез 2,7 тис. убитих представників влади), але це завдало величезноїморальний удар по владі. Столипін створив прецедент: право влади каратибез пояснень.

  Столипін затвердив також право влади втручатися в сугубо економічнівідносини. Право держави на насильство в економіці впершепродемонстровано в загальноукраїнському масштабі саме Столипіним в ході йогореформ.

  2.4. Підсумки реалізації аграрної реформи

  Які ж були підсумки столипінського аграрного курсу, який бувостанньою надією царизму в боротьбі за існування? Чи вдалася аграрнареформа Столипіну? Історики в основному вважають, що результати булидуже далекі від очікуваних ... На думку В. Бондарева, реформуванняаграрних відносин, наділення селян правом приватної власності наземлю вдалося лише частково, при цьому збереглося антагоністичнупротиріччя між селянами та поміщиками; проведення землевпоряднихробіт, відділення селян від общини вдалося в незначній мірі-близько
  10% селян в хутори; переселення селян до Сибіру, Середню
  Азію, на Далекий Схід у якоюсь мірою вдалося. Це тільки загальні висновки, дляоцінки потрібно звернутися до цифр і фактів.

  Приблизно за десять років тільки 2,5 млн. селянських господарств вдалосявивести з під опіки общини. Рух за припинення "мирського" правлінняна селі досягнув найвищої точки між 1908 і 1909 рр.. (близько півмільйоназапитів щорічно). Однак згодом цей рух доволі скоротився.
  Випадки повного розпуску общини в цілому були вкрай рідкісними (близько 130 тис.).
  "Вільні" селянські землеволодіння складали лише 15% загальної площіоброблюваної землі. Навряд чи половині які працювали на цих землях селян
  (1,2 млн.) дісталися відруби і хутори, закріплені за ними постійно, уприватну власність. Власниками змогли стати лише 8% загального числатрудівників, але вони губилися в масштабах країни.

  Земельна політика не дала кардинальних змін.
  Столипінські землевпорядкування, перетасував надільні землі, не змінилоземельного устрою, він залишився старим, пристосованим до кабали,а не до нового аграрного виробництва 9 листопада.

  Діяльність Селянського банку теж не дала бажаних результатів.
  Всього за 1906 - 1915 рр.. банк придбав для продажу селянам 4614 тис.десятин землі, підняв ціни з 105 крб. в 1907 р. до 136 руб. в 1914 р. задесятину землі. Високі ціни і великі платежі, що накладалися банком напозичальників, вели до розорення маси хуторян. Все це підривалодовіру селянства до банку, і число користувачів кредитами пішло вниз.

  переселенська політика наглядно продемонструвала методи і підсумкистолипінської аграрної політики. Переселенці віддавали перевагувже обжитих місцях, таких як Урал, Західна Сибір, ніж займатисяосвоєнням безлюдних лісних зон. Між 1907 і 1914 рр.. 3,5 млн. чоловіквиїхали в Сибір, близько 1 млн. з повернулися в європейську частину Росії, алевже без грошей і надій, бо колишнє господарство було продане.
  Одним словом, реформа не вдалася. Вона не досягнула ні економічних, ніполітичних цілей, які перед нею ставилися. Село в місці з хуторамий висівки залишалася Хоча існують і позитивні наслідки. Хоча, необхіднонавести цифри, які наводить Г. Попов - вони показують, що деякізрушення в позитивну сторону спостерігалися: з 1905 по 1913 рр.. обсягщорічних закупівель сільгосптехніки виріс в 2-3 рази. Виробництво зерна в
  Росії в 1913 р. перевищувало на третину об'єм виробництва зернових у США,
  Канаді, Аргентині взятих разом. Експорт зерна досяг у 1912 р.
  15 млн. тонн на рік. , В Англію олії вивозилося на суму, вдвічі більшу, ніжвартість всього щорічного видобутку золота в Сибіру. Надлишок хліба в 1916 р.становив 1 млрд. пудів. Чи не правда, обнадійливі показники? Але всеж, на думку Попова, головне завдання-зробити Росію країною фермерів -вирішити не вдалося. Більшість селянства продовжували жити в общині, і це, врокову роль в розвитку подій у 17 році. Справа в тому, і ми вжекоротко стосувалися цієї проблеми, коли говорили про результати виборів в
  Державну думу, що столипінський курс провалився політично. Він незмусив селянина забути про поміщицької землі, як розраховували авториуказу 9 листопада. Новоспечений реформою кулак, грабуючи общинну землю, тримавв розумі й поміщицьку, як і інші селяни. До того ж він ставав всебільш помітним економічним конкурентом поміщика на хлібному ринку, а деколиі політичним, перш за все в земство. До того ж нова популяція "сильних"господарів, на яких розраховував Столипін, була недостатньою, щоб статиопорою царизму ...

  Тут яскраво виявляється основна причина невдач буржуазних реформ -спроба їх проведення в рамках феодальної системи. До речі, скажемо, щоможна зустріти твердження, ніби Столипіним реформ просто не вистачилочасу для позитивних результатів. На наш погляд, ці реформи за своєюсуті не могли бути ефективно реалізовані в тій ситуації. Цього часуу них просто не могло бути: на будь-якому етапі вони просто загрузли б.
  Знову повторимо, що неможливо, не змінюючи надбудови, змінити базис -соціально-економічні відносини і, отже, проводити буржуазніреформи в рамках абсолютизму (навіть з обранням представницького органусутність влади мало чим змінилася) не представляється можливим. Тутзвичайно ми маємо на увазі максиму перетворень. Можна припустити, щостолипінські реформи, якщо б вони продовжувалися, скажімо, ще років 10,принесли б?? певні результати, головним з яких було б створенняшару дрібних селянських власників-фермерів, та й то в тому випадку, зависловом Леніна, якщо б обставини склалися виключно добредля Столипіна. Але не ці ж фермери стали в США базою дляпояви однієї із найбільш антибюрократичних форма демократичноїреспубліки? На наш погляд найбільш реальним результатом було б створеннясуспільної сили, яка неминуче призвела б, зрештою, не дореволюції. Але не соціалістичною, а лише буржуазної. Але хіба можнавважати такий підсумок успішним з точки зору абсолютизму, в рамках і в ім'яякого втілювалася в життя аграрна реформа!?

  3. Інші напрямки реформування

  В рамках шкільної реформи, затвердженої законом від 3 травня 1908 р.,передбачалося ввести обов'язкову початкову безкоштовне навчання для дітейз 8 до 12 років. З 1908 по 1914 р. бюджет народної освіти вдалосязбільшити втричі, було відкрито 50 тис. нових шкіл. Зауважимо, що Столипінставив третій умовою модернізації країни (крім аграрної реформи ірозвитку промисловості) досягнення загальної грамотності в обсязіобов'язковою для всіх чотирирічної початкової школи. Ще будучиватажком дворянства в Ковно, він писав з цього приводу, що тількиграмотність допоможе розповсюдженню сільськогосподарських знань, безяких не може з'явитися клас справжніх фермерів. Підводячи підсумок шкільноїреформі, скажемо, що для неї справді не вистачило часу: дляреалізації плану загального початкового навчання такими темпами, як у 1908 -
  1914 рр.., Потрібно ще не менше 20 років.

  Столипін високо оцінював роль земств і тому намічав поширитиземські установи на багато губернії, де вони не діяли по ціломуряду причин, і підвести під них фундамент у вигляді волосного земства назміну віджили свій вік волосних сходів. Столипін здійснив серйознупомилку в питанні про заснування земств в західних губерніях (1911 р.), ввнаслідок чого він позбавився підтримки октябристів. Справа в тому, що західнігубернії економічно продовжували залежати від польської шляхти. Щоб поліпшитив них положення білоруського і російського населення, що становилобільшість, Столипін вирішив заснувати там земську форму правління. Думаохоче підтримала його, проте Державна рада зайняв протилежнупозицію-класові почуття солідарності з шляхтою виявилися сильнішиминаціональних. Столипін звернувся до Миколи II з проханням перервати роботуобох палат на три дні, щоб за цей час уряд терміново ухваливновий закон. Засідання Думи були припинені і закон прийнятий. Однакдана процедура явно суперечила законному порядку прийняття законів, щопродемонструвало зневагу державної влади до своїх власнихустановам. Це призвело до розколу між урядом і навіть самимипомірними лібералами. Столипін втратив підтримку
  Миколи II, якому явно не подобалося мати настільки активного міністра,звинуваченого вкрай правими противниками в бажанні "експропріювати всіх

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !