ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Узбекистан в роки перебудови
       

   

  Історія

  Зміст.

  Введення. 3

  Глава 1. Початковий етап «перебудови».

  1.1. Основні напрями перетворень. 4
  1.2.Первие реформи. 5
  1.3.Попиткі реформування економіки. 7
  1.4.Подчіненіе економіки республіки ЦК КПРС. 9
  1.5.Отношеніе народу Узбекистану до перестройке.10
  1.6.Реформа виборчої системи. Перший і Другий З'їзди.

  11

  Глава 2. Перелом у суспільно-політичному житті республіки.

  1. Зміни в політичній і духовній сферах. 13
  2. Ферганський події. 14
  3. Прихід до влади нового керівництва. 15
  4. Затвердження інституту президентства в Узбекистану.

  17

  Глава 3. Міжнаціональні відносини в Узбекистані.

  1. Узбекистан - багатонаціональна республіка. 34
  2. Зміцнення міжнаціональних відносин в республіці.

  78
  3. Стабілізація суспільно-політичної обстановки.

  89

  Глава 4. Загострення протиріч між союзним Центром і національнимиінтересами Узбекистану.

  1. Позиція Узбекистану відносно долі СРСР. 45
  2. Початок розпаду СРСР. 56
  3. Набуття національно-державної незалежності.

  12

  Висновок. 67

  Використана література. 34

  Введення.

  Перш за все для розуміння сутності держави в СРСР

  слід дати характеристику формам цієї держави.
  Конституція 1918 закріпила і зміцнила Радянська держава як типдержави, відкрито проголосив нерівноправність соціальних верств,використання насильства для здійснення свої цілей, а однієї з цих цілейоголошувалася світова революція.

  За формою правління Радянська держава проголошувалася республікою.
  Однак це був дуже екзотичний вид республіки-в ній заперечувалосяподіл влади і, навпаки, проголошувалося об'єднання всіх гілоквлади в Радах, депутатський корпус яких сам приймає закони, виконує їх, контролює їх виконання.

  На цій ідеологічній основі, по суті, була створена потужнавиконавча влада, Ради були організовані як єдина «вертикаль», якєдина система, від верху до низу знаходилася повністю під партійнимконтролем.

  Радянська держава пройшло тривалу еволюцію, в тому числі зналаеволюцію і форма правління, але на всіх етапах це було партійнедержава. Призначення на всі скільки-небудь значні пости
  (посади) проходило за рішенням партійних органів на основі такзваного принципу «номенклатури».

  Існувала і практика так званого директивного методу управління,коли особливо важливих партійним рішенням надавалося значення директиви для
  Рад, їх виконавчо-владного потенціалу. Підкріплювала Радянськедержава і зрощення четвертої влади - засобів масової інформації - зпартійної гілки влади, формували утопічне, міфологічний іконформістською суспільну свідомість.

  Апофеозом зрощення партійної влади, що базується на дієвомумеханізмі партійної відповідальності та державної влади, що спираєтьсяна «силові» структури, головним чином на каральні органи, була
  Конституція 1936 року, в якій, по суті, проголошувалася керівнаі направляюча роль комуністичної партії як «ядра» всіх державнихта інших структур. Іншими словами, «партійне» держава отрималаконституційну основу.

  На деяких етапах своєї еволюції радянська форма правліннявироджувалася у фактично монархічні форми державності --особисту диктатуру вождя, Генерального секретаря КПРС.

  Глава1. Початковий етап «перебудови».

  1.1. Основні напрями перетворень.

  До середини 80-х років в СРСР склалася кризова ситуація. Труднощі іпроблеми, з якими зіткнулося сучасне суспільство, породили в ньомупрагнення осмислити соціалістичну реальність, протиріччя соціалізмузумовили болісний пошук шляхів їх вирішення. Необхідність серйознихзмін у суспільному житті реально усвідомлювалася усім суспільством.

  Настала весна 1985 року. Квітневий пленум ЦК КПРС проголосив курсна перебудову радянського суспільства, глибоке реформування всіх сфер йогожиття.

  На відміну від недозволених реформ 1956 і 1965 років, коли процесидемократизації та економічної перебудови виявилися «розірваними» підчасу, в 1985 році було визнано необхідність переходу до комплексногооновленню суспільства. Головними складовими перебудови були проголошенідемократизація суспільного життя і радикальна економічна реформа.

  Проте керівництво СРСР не мало науково розробленої і політичнообгрунтованої концепції перебудови, в якій були б відображені вихідніпозиції, визначені завдання та цілі, механізм вирішення проблем внутрішньоїжиття і зовнішньої політики країни. В цілому воно діяло суб'єктивістським,інтуїтивно методом проб і помилок, розраховуючи більше на зовнішній ефект, щоі поставило під удар долі перебудови.

  1.2. Перші реформи.

  Причини нинішньої кризи в економіці, на думку фахівців, недовіряти яким немає підстав, треба шукати в потворною структурі народногогосподарства країни і відсутності серйозних стимулів до праці. Все це слідпомножити на серйозні помилки в управлінні, допущені на початку перебудови.

  До речі, спочатку, на XVII З'їзді КПРС питання ставилося правильно:повернути виробництво обличчям до споживача й активізувати людськийфактор. Але як домогтися поставленої мети? Горбачов обрав цілкоммарксистський метод - метод проб і помилок.

  Спочатку було "прискорення" - наївна спроба за допомогою ідеологічнихзаклинань і призовів до "кожного на своєму робочому місці" змуситипроржавілі господарський механізм крутитися швидше. Але одними домовленостямибуло не обійтися: на випуск товарів народного споживання булазадіяна тільки одна сьома частина основних виробничих фондів. Іуряд затіяв малу індустріалізацію - для того, щоб в кінцевомупідсумку модернізувати відсталу легку промисловість. Все це, однак,закінчилося провалом уже на першому етапі: мільярдні госкапвложенія вбазові галузі безвісти розчинилися в загальному бедламі - новогообладнання, матеріалів, технологій легка промисловість так і недочекалася.

  Тоді скоротили закупівлю ширвжитку і кинули валютні кошти назакупівлю техніки за кордоном. Результат - мінімальний. Частина устаткування такі залишилася на складах і під відкритим небом - недостача виробничихплощ. А те, що вдалося зрештою змонтувати, раз у раз даваловідмови. Цілі потокові лінії простоювали через неправильну експлуатацію,відсутності запчастин, низької якості сировини.

  Нарешті зрозуміли, що при відсутності стимулів у виробників нічого векономіці не повернеш. Вирішили дати підприємствам госпрозрахунковусамостійність. Але обмежена воля обернулася лише правомбезконтрольного витрачання державних коштів і призвела до роздуванняцін, скороченню обсягів виробництва і різкого зростання грошової маси вготівковому обігу.

  Зростання заробітків при цьому ніяк не вплинув на вихід кінцевоїспоживчої продукції, оскільки гроші виплачувалися не тількивиробникам товарів, але і всім іншим без винятку.

  Бажання влади виглядати добре без усяких на те підстав зіграло знею поганий жарт. Чи не скорочуючи колишніх витрат, у центрі і на місцяхрозробляли незліченні соціальні програми, закачували в економікуінфляційні гроші. Зрештою роздутий платоспроможний попит почавпотихеньку розчавлює і торгівлю, і споживчий секторпромисловості.
  Втрати народного господарства від першої реформи Горбачова - антиалкогольноїкомпанії - оцінюються в 40 млрд. рублів. Втрати, який завдала нашійсоціалістичній економіці реформа 1987года, взагалі не піддається обчисленню

  1.3. Спроби реформування економіки.

  Перша серйозна невдача спіткала радянське керівництво при спробіздійснити, висунуту в липні 1985 року завдання прискорення соціально -економічного розвитку країни. Передбачається за коштами перебудовиструктури економіки, реконструкції її матеріальної бази, впровадження новихтехнологій, високих рівнів управленчіскіх систем забезпечити інтенсивнерозвиток економіки і соціальної сфери. З цією метою була здійснена серіяекспериментів з удосконалення управління народним господарством ігосподарського механізму. В Узбекистані ряд галузей промисловості,будівельні та транспортні підприємства, багато колгоспні бригади,радгоспні відділення були переведені на госпрозрахунок або бригадний
  (колективний) поспіль.

  Однак бюрократичні командно-адміністративні методи діяльностімайже не реформованих міністерств і відомств звели нанівець якпереваги умов господарювання, ТАС і вперше прийняті в СРСР закони протрудових колективах і про соціалістичний підприємстві. Як і ранішезалишався незивлімим прінцип демократичного централізму, що означавобов'язковість підпорядкування низових структур (підприємств, колгоспів,радгоспів і т. д.) вищестоящим: районним, міським, обласним,республіканським (а союзно-республіканського підпорядкування ще й союзним)управлінням, головкомам, міністерствам і відомствам. Цей принцип стримувавініціативу та активність трудових колективів, гальмував здійснення науково -технічного прогресу.

  У результаті блага мета - створення нової системи управлінняекономікою, впровадження нових умов господарювання, які забезпечили брозширення сомостоятельності підприємств, будов, господарств - у перші роки
  «Перебудови» не була досягнута. Чи не увінчалася так же успіхом спробадобитися корінного перелому у соціально-економічний розвиток країни в 12п'ятирічці за допомогою інтенсифікації економіки на основі науково -технічного прогресу, зміни інвестиційної політики [1] ісовршенствованіе системи управління.

  В Узбекистані одночасно з такими прогресивними заходами, як впровадженняв сільське господарство нових форм організації праці - бригадного абосімейного підряду і оренди - були здійснені реформи в системіуправління і в адміністративно-територіальному устрої, в результатіяких командно бюрократична система управління ще більше розрослася.
  Частка управлінських працівників досягла 14,5% від загальної чисельності зайнятихв народному господарстві, а витрати на їх утримання збільшилися вдвічі.

  1.4. Підпорядкування економіки республіки ЦК КПРС.

  У другій половині 80-х років найбільш великі підприємства гірничо -видобувної, металургійної, машинобудівної, електротехнічної тахімічної думкою республіки продовжували залишатися у підпорядкуваннісоюзних міністерств і відомств. Для Узбекистану, як і для іншихреспублік, всі основні показники економічного і соціального розвитку по -як і раніше, визначалися центральними органами Союзу - ЦК КПРС, Держпланом,урядом СРСР.

  І хоча союзне керівництво добре знало, що з виробленого в
  Узбекистані бавовни-сирцю, не кажучи вже про інші види сільськогосподарськоїпродукції і мінеральної сировини, можна отримати готової продукції на 75мільярдів рублів, що склало б 29 мільярдів рублів національногодоходу, проте з різних трибун і зі сторінок центральної друкупостійно робилися заяви про дотації та фінансової допомоги Центру
  Узбекистану. Словом, робилося все для того, щоб загнати в глибочевидні соціальні проблеми.

  Серйозними вадами радянської системи управління як всієї країни, так і
  Узбекистану остовалісь значні факти взятнічества, підлабузництва,окозамилювання. Багато керівні працівники всіх рівнів зловживаливладою, службовим становищем. У цих умовах керівництво Узбекистан нетільки не намагався захистити інтереси республіки перед Центром, а йпродовжувало характеризувати стан справ в економіці та соціальній областіяк сприятливий, постійно покращується під впливом «революційноїперебудови ».

  1.5. Ставлення народу Узбекистану до перебудови.

  Довгі роки панування культу особи, періодично повторюванікомпанії звинувачення корінного населення, насамперед інтелегенції,схильності до клановності, націаналізму, в прихильності релігійнимпредрасудкам, особливо посилено роздуті центральними засобами масовоїінформації у зв'язку з «бавовняним справою», [2] наклали неоднозначний відбитокна суспільну свідомість, посилили політичну апатію народу.

  Зростаючий економічна криза, політичний розбрат лише посилилиневір'я в можливість досягнення політичними або будь-якими іншимиметодами соціальної справедливості. Це ще більше підтверджувалосянезмінністю існуючої казарменій системи суспільного устрою
  Союзу, збереженням повної підпорядкованості республіки тоталітарним верхів
  СРСР. Тому основна маса населення сприймала що відбувалисяполітичні події відсторонено. Навіть відбулося на нових засадах виборинародних депутатів до Верховної Ради СРСР (1989год) і обрання у другійраз за всю історію СССРпредставітеля Узбекистану Р. Нішанова [3]
  Головою Ради Національностей помітного наснаги у народнихмас не викликали.

  1.6. Реформа виборчої системи.

  Перший і Другий З'їзди.

  Першим конкретним кроком на шляху політичної реформи стали рішенняпозачергової дванадцятій сесії ВР СРСР (одинадцятого скликання),що відбулася 29 листопада - 1 грудня 1988 Ці рішення передбачализміна структури вищих органів влади та державного управліннякраїни, наділення знову заснованого З'їзду народних депутатів іобирається їм ВР СРСР реальними владними функціями, а також змінавиборчої системи, перш за все введення виборів на альтернативнійоснові.

  1989 рік став роком радикальних змін, особливо в політичнійструктурі суспільства. Таким, що відбувся в 1989 році виборів народних депутатів
  СРСР (березень - травень) передувала небачена в нашій країні виборчакампанія, яка розпочалася ще наприкінці 1988 Можливість висуненнякількох альтернативних кандидатів (на 2250 депутатських місць буловисунуто 9505 кандидатів) нарешті давала радянським громадянамдійсно вибирати одного з декількох.

  Третина народних депутатів обиралася від громадських організацій, щодозволило комуністам, як найбільш масової "громадської організації" на
  З'їзді мати більшість, або, як кажуть в цивілізованих країнах --лобі. Про це було заявлено, як про досягнення: частка комуністів середнародних депутатів виявилася 87% проти 71.5% попереднього скликання, наоснові чого робився гучний висновок про те, що в умовах свободи вибору бувпідтверджений авторитет партії.

  У виборах, що проходили 26 березня 1989 по 1500 територіальним танаціонально-територіальним округам, брала участь 89.8% включених до списківвиборців. Ці вибори стали помітним зрушенням суспільства в бікдемократії, принаймні, як тоді здавалося. За роботою З'їзду слідкувалався країна - повсюдно зафіксовано зниження продуктивності праці.

  Перший З'їзд народних депутатів СРСР (25 травня - 9 червня 1989р.) ставдосить великим політичною подією. Ніколи ще не було такого в історіїцієї країни. Звичайно, зараз можна з іронією дивитися на ті баталії, щовідбувалися на З'їзді, але тоді це виглядало перемогою демократії.
  Практичних результатів З'їзду було небагато, зокрема було обрано нового
  ВР СРСР [4]. Було прийнято кілька загальних постанов, наприклад
  Постанова про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР.

  Дискусії на другому З'їзді народних депутатів СРСР (12-24 грудня 1989р.) мали більш діловий характер у порівнянні з першим З'їздом. Другий
  З'їзд прийняв 36 нормативних актів, в т.ч. 5 законів і 26 постанов.
  Одним з центральних питань порядку денного другого З'їзду народнихдепутатів було обговорення заходів щодо оздоровлення економіки. Було обговоренопитання про боротьбу з організованою злочинністю. З'їзд розглянув доповідікомісії, присвячених як зовнішньополітичних проблем (оцінка договору проненапад між СРСР і Німеччиною від 23 серпня 1939 р., політичнаоцінка введення радянських військ до Афганістану в 1979 р.) так івнутрішньополітичним (про слідчій групі Гдляна, про події в Тбілісі 9квітня 1989, про привілеї )...

  Коли вiдкрився Перший З'їзд народних депутатiв, багато хто покладали нанього свої надії на краще життя. Але, як і багатьом надіям нашого народу,їм не судилося виправдатися. Перший З'їзд називають зараз "грою вдемократію ". До Другого З'їзду інтерес людей уже помітно вщух. Народу вжестало ясно, що не можна одним чарівним махо?? зробити життя кращим. Реформавиборчої системи є справою необхiдною, але конкретного, насущноговона народу дала небагато.

  Глава 2. Перелом у ощественно-політичному житті республіки.

  2.1.Перемени в політичній і духовній сферах.

  З самого початку перебудови керівництвом СРСР і союзних республікосазновалась назріла потреба докорінної зміни структури, форм іметодів управління народним господарством. Однак, недвозначно заявляючи просвоєї відданості ідеї її реформування, вони не допускали самої думки проможливості зміни панівну роль єдиної в сранекомуністичної партії і її соціалістичної ідеології. ЦК КПРС всілякопрагнув погасити намітилися відцентрові устремління республік, щебільше укріпити панування тоталітарного Центру у формально союзному, алефактично унітарній державі.

  Проте ці прагнення політичних верхів вже не відповідалиреалій суспільної свідомості. Під натиском гласності соціалістичнаідеологія все більше втрачала свою привабливість. Під впливом загальних для
  СРСР процесів посилення гласності [5], а також становлення політичного іідеологічного плюралізму в Узбекистані стали набирати силу тенденції,свідчили про зміни в політичній і духовній сферах, правдаще помірних і своєрідність.

  2.2.Ферганскіе події.

  Величезний резонанс у республіці й у всій країні викликалиміжнаціональні конфлікти, що відбулися в 1989 році в Ферганській,
  Ташкентської і Андіжанськой областях, в результаті яких з Ферганськійобласті в інші райони країни були переселені тисячі турківмесхітінцев [6].

  Згідно з офіційною версією, соціально економічноїнапруженістю, що склався в республіці, скористалися екстремістськісили, що спробували викликати масові заворушення, міжнаціональну ворожнечу ізіткнення.

  Однак для узбецького народу і представників інших національностей,насіляющіх республіку і не раз демонстрували всьому світу свій природний,об'єктивно сформований, а не ідеологізованих інтернаціоналізм, зособливою силою проявився в роки війни [7] і в останній період, ніякісоціальні позбавлення не могли послужити приводом для розв'язуванняміжнаціональних конфліктів. Понад 100 народностей Узбекистану жили у світі ізлагоді. І раптом така трагедія.

  Ця політична провокація стояла на одному ряду з подібнимипровокаціями в Сумгаїті, Баку, Нагірному Карабаху, Новому Узень та іншихрегіонах. Вона знадобилася для придушення зростаючого національногосамосвідомості корінних народів, для дестабілізації обстановки, длявідволікання вніманіянаселеня країни від очевидного провалу планів
  "Революційної перебудови". Події травень - червень 1989 чекають ще свогооб'єктивного висвітлення і востановления справжньої картини тих трагічнихднів.

  2.3. Початок перелому в суспільно-політичному житті Узбекистану.

  Ці події, не завжди об'єктивно висвітлюється засобами масовоїінформації, послужили детонатором підйому національної самосвідомостіузбецького народу, перелому в суспільно-політичної жізніреспублікі.
  Високоморальні і політично зрілу позицію зайняли в ці тривожні дніінтелектуальні і політичні сили суспільства. У своєму болісномупрагненні встановити справжні причини трагедії, захистити честь ігідність свого народу, вони вперше на голосне обговорення видкінулінайгостріші проблеми республіки.

  Принципову позицію зайняло і нове керівництво Узбекистану на чоліз І. А. Каримовим, що прийшов до влади після Ферганський подій. Незабаромпісля цих трагічних подій на спільному засіданні ЦК Компартії,
  ПрезідіумаВерховного Ради та уряду республіки вперше булазроблено спробу об'єктивно, критично оцінити стан економіки ісоціальної сфери Узбекистану. Було констатовано все більш загостреннясоціально економічне становище в республіці. Однак, незважаючи на ціоб'єктивні висновки, була схвалена пограмма прискорення соціально -економічного розвитку Уебекістана на період до 1995 року. Більш-меншздійсненними були лише завдання виділення земель під особисте подвір'ясільських жителів, під садово-городні ділянки городян, широко впровадженняоренди, підряду, інших соціально поргрессівних форм організації праці всільському господарстві. Встановлення ж на розвиток прямих зв'язків районівреспубліки з промисловими центрами, з іншими регіонами колишнього СРСР уумовах панувала тоді, гранично централізованої системиуправління була явно нездійсненною.

  В цілому ж, в плоть до весни 1990 року якихось посправжньомуістотних змін у політичній системі Узбекистану не відбувалося.
  Винятком було прийняття ссесіей Верховної Ради УзСССР [8] історичноважливого документа - Закону Узбецької РСР "Про державну мову",що додає узбецькому мові статус державної. При цьому, як зазначенов Законі, в республіці зберігалося вільне користування російською мовою якмовою міжнаціонального спілкування. Прийняття цього закону мало неминущезначення для долі узбецького народу, зростання його національногосознанія,збереження міжнаціональної злагоди в республіці.

  Певний вплив на політичне життя республіки зробилипроведені в лютому-квітні 1990 року вибори до Верховної Ради
  Узбекистану. Їх новизна полягала в тому, що в багатьох округах надепутатський мандат претендували по декілька кандидатів. Однак у 174округах з 500 альтернативні кандидати не були висунуто, не всі кандидатимали рівні можливості для роз'яснення своєї платформи і т.д. Все цевизначило склад Верховної Ради - майже 95% депутатів склаликомуністи. У Верховній Раді 12-го скликання в порівнянні з попереднімжінок, робітників, колгоспників, представників молоді стало менше. Серед
  368 депутатів, обраних у першому турі [9], більше 130 були партійними,радянськими, профспілковими, комсомольськими керівними працівниками.

  2.4.Утвержденіе інституту президентства в Узбекистані.

  Перша сесія Верховної Ради 12-го скликання прийняла дуже важливе длямайбутнього республіки і перших в рамках СРСР політичне рішення - проустанові в Узбекистані інституту президентства. 24 березня 1990
  Верховна Рада обрала що був тоді першим секретарем Центрального
  Комітету компартії республіки І. А. Карімова першим Президентом Узекской РСР.

  Затвердження інституту президентства в Узбекистані було обумовленоцілим рядом факторів і насамперед тим, що в СРСР до початку 1990помітно посилився загальнодержавний політична криза, що з'явився впровал починалися перетворень в економіці та соціальній сфері іспрямованих на оновлення державних зв'язків Центру з союзнимиреспублікамі.провозглашеніе в березні 1990 року державної незалежності
  Литви, активна та відкрита підготовка Латвії та Естонії до виходу зі складу
  СРСР свідчили про початок фактичного розпаду унітарного радянськогодержави.

  До цього часу стало очевидним, що 12-я пятилетка за своїми підсумкамибуде самою невдалою, оскільки ніодному напряму соціально -економічного розвитку країни і союзних республік змін на краще непоізошло.

  Народні маси Узбекистану в обстановці гласності та демократизації,критичного переосмислення свого історичного минулого і сьогоденнявиявляли дедалі більшу зацікавленість у відновленні своїх національнихі духовних цінностей, в здійсненні своїх прав, зокрема, права насамовизначення і позбавлення від економічної та політичної залежності відсоюзних структур влади.

  Все це диктувала необхідність створення такого інституту вполітичній системі, який очолив би виконавчу владу, здатнуоперативно і ефективно забезпечити здійснення економічних іполітичних реформ, заходів з державно-правового і соціального захистугромадян республіки, за національно-державного будівництва, першлише на основі чіткого поділу і функціонування законодадельной,виконавчої та судової влади, формування курсу на досягненняполітічаского суверенітету Узбекистану.

  Про своєчасності установи поста Президента Узбекистанусвідчили вже перші акції, здійснені з ініціативи І. А.
  Каримова в інтересах сьогодення і майбутнього народів республіки. Це першвсього прийняття 21 червня 1990 Верховною Радою республіки Декларації просуверенітет Узбекистану.

  У тодішній політичній обстановці в СРСР, при функйіонірованіі всеще сильного Центру з його великими можливостями і при його готовності набудь-які акції, в тому числі і збройні, Декларація про суверенітет
  Узбекистану стала рішучим політичним актом. Декларація вістотній мірі послужила створення правових і політичних засаднаціонально-государсвенной незалежності республіки. До цього ж часувідноситься освіту з принципово іншими, ніж було колись, цілями
  Конституційної комісії. У тому ж році [10] були разроботани документи,визначили критерії та етапи поступового переходу до ринкової Узбекистануекономіці, а також передбачали принципову зміну порядкупризову і проходження військової служби молоддю і ряд інших соціально -політичними та економічних заходів.

  Поряд з цим до серпня 1991 року в Узбекистані були здійснені заходищодо введення місцевого самоврядування - засновані пости хокімов, органиуправління економікою і соціальною сферою, податкові інспекції і т.д. Всіце відповідало положенням Декларації про державний суверенітет
  Узбекистану і потребам вдосконалення політичного устроюреспубліки.

  Глава 3. Міжнаціональні відносини в Узбекистані.

  3.1.Узбекістан - багатонаціональна країна.

  Вирішальним фактором суспільного життя Узбекистану завжди булостан міжнаціональних відносин. Історично склалося так, щонаселення територій, що представляли сучасну республіку, буломногонаціоналоьним за своїм складом. Він ще більше збільшився за рокирадянської влади. Якщо в 1897году на території Узбекистану проживалипредставники 70 національностей, то в 1926 - 91 роках вже 127. За переписом
  1989 року, з 19905 тис. осіб населення республіки узбеки становили
  71,4%.

  Відродження національної самосвідомості узбецького народу обумовило впринципі закономірне і позитивне прагнення відстояти і захистити своюнаціональну специфіку, національні особливості та культуру, підвищити свійекономічний і культурний рівень, проявити турботу про свою мову. Алеподолання стереотипів радянського періоду, коли під інтернаціональнимрозумілася уніфікація і одностороннє задоволення потреб однихнародів за рахунок інших, загострило проблему співвідношення національнихінтересів узбецького народу із запитами та потребами всіх народів,населяющіхУзбекістан. Вироблення реалістично вивіреної позиції вспіввідношенні національного та інтернаціонального осложняласьвесьманеоднозначною демографічної та соціальної ситуацією в республіці.

  2. Зміцнення межнациональних відносин в республіці.

  У цих умовах черизвичайно важливо було за допомогою пожвавлення і підйомуекономіки докорінно змінити соціальну політику, підпорядкувавши їїінтересам і потребам всіх народів республіки, так як соціальнестановище населення Узбекистану продовжує погіршуватися. До кінця 12-йп'ятирічки в СРСР вже не діяли ані економічна політика, ніномінально сущетвовавшіе союзні органи управління, перш забезпечувалирегулювання господарських зв'язків між республіками Союзу і зарубіжнимикраїнами. У цих умовах особливо страждали такі республіки, як
  Узбекистан, специалізірованние на виробництві сировини і значною міроюзадовольняли свої потреби в техніці, обладнанні, товари народногоспоживання за рахунок ввезення їх з інших республік і з зарубіжжя.

  Продовжували збережуться нееквівалентний економічні взаєминиреспубліки з центром, що найтяжчим чином позначалося на соціальномустановищі населення. За 5 років (1985-90гг.) Основні виробничі фонди
  Узбекистану збільшилися на 21%, а доходи в державний бюджет (принеобгрунтовано низьких цінах на вивозяться з республіки сировину і настільки жнеобгрунтовано високі ціни на ввезену продукція) зросли майже на 7 млрд.рублів, у той час як частка національного доходу використаного наспоживання, збільшилася тільки на 4,3 млрд. рублів за умови, щочисельність населення в цілому і частка молодших працездатного віку тапенсіонерів значно зросла.

  Зниження національного доходу на споживання і стихійний зростання цін натовари народного споживання, в першу чергу на продовольство,свідчили про серйозне погіршення матеріального становища населення,особливо сільського. Частка населення з середньо душовим, сукупним до 75рублів на місяць досягла майже 50% від загальної чисельності населення. Рівеньжиття населення взагалі був низьким, до того ж він ускладнювався величезнимивідмінностями в матеріальному становищі та рівні споживання основних видівхарчування окремими групами населення.

  Все це у поєднанні з серйозним погіршенням екологічної обстановки ввсій Середній Азії, збільшенням застосування мінеральних добрив іотрутохімікатів в сільському господарстві, низьким рівнем мдіцинского обслуговуванняпризвело до того, що захворюваність на черевний тиф, наприклад стала в 3-4рази, а онкологічними хворобами в 10 разів вище, ніж в середньому по СРСР.

  3.3. Стабілізація суспільно-політичної обстановки в республіці.

  Вжиті в кінці 1989 та 1990рр. керівництвом республіки заходисоціальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення, в часностизбільшення допомоги і виплат багатодітним матерям і матерям одиначкам,створення нових робочих місць розширення площ присадибних діляноксільських жителів і наділення їх додатковими земельними ділянками длябудівництва житла, введення безкоштовних сніданків для молодших школярів,підвищення розцінок на сільсько-господарські роботи, особливо плати замашинний і ручний збір бавовни-сирцю, збільшення пенсій всім категоріямпенсіонерів та заробітної плати трдящімся і т. д., істотно сповільнилизниження рівня життя населення.

  Поряд з цим оздоровлення морально-психологічної атмосфери тазміцнення стабільності суспільно-політичної обстановки в республіці,особливо у світлі наслідків трагічних подій у Ферганській долині і в
  Ташкентської області, сприяли історично обгрунтовані акти звідновленню мусульманської релігії і інших конфесій, а так само позадоволенню етнічних і культурних потреб національнихменшин, що проживають в Узбекистані. Передбачено було послідовнеі тривалий втілення в життя положення Закону про державну мову,створено республіканський міжнаціональний центр і десятки національно -культурних центрів (казахський, єврейська, вірменська тощо), відкритішколи, класи та дитячі сади з навчанням і вихованням дітей мовамикомпактно проживають в різних районах республіки національних груп.

  Це і багато іншого ссвідетельствовало про те, що очолювана
  Президентом Узбекистану політична влада вперше за багато десятилітьвизнала соціальні інтереси всіх націй і народностей пріоритетними іпорахувала їх головним предметом своєї внутрішньої і зовнішньої політики.

  Все це позначалося на збереження і незиблімості національного миру,злагоди та спокою в республіці. Стабільність суспільно-політичноїобстановки пройшла суворе випробування в дні конфлікту в Ошської області
  Киргистана у 1990р. позначилися мудра стриманість узбецького народу,розуміння ним спровоцірованності киргиско-узбецького конфлікту в Ошськоїобласті та оперативні заходи керівництва Узбекистану по недопщенію розширеннямасштабів трагічних подій. Саме це запобігло поширенняконфлікту не інші райони Узбекистану і Киргистана, ще разпродемонструвавши важливість дотримання та збереження незиблімостіісторичних традицій дружби і добросусідства у взаємовідносинахбагатонаціонального населення республіки.

  Глава 4. Загострення протиріч між союзним центром і національними інтересами Узбекистану.

  4.1. позиція Узбекистану відносно долі СРСР.

  Наприкінці 80-х - початку 90-х років більшість республік, не заявляючи провихід зі складу СРСР, стали висувати цілком справедлівие вимоги,відповідні загальноприйнятим правовим нормам вимоги про необхідністьреалізації право на самовизначення, на національно-державнийсуверенітет і про небхідно перегляду політичних економічних, військовихі зовнішньополітичних аспектів ролі Центру в союзній державі.

  Ще в березні 1990 року Президент Узбекистану І.А. Карімовзаявіл пронобходімості виробити новий федеративний договір, що передбачаєчітке розмежування повноважень між республіками і СРСР. Однакцентральне керівництво, в тому числі ЦК КПРС, не навмисно було рахуватисяз прагненням народів і політичного керівництва союзних республік досправжнього суверенітету. Про це свідчила, хвороби різкоЦентру реакція на події в республіках Балтії. Установа в Узбекистані, апотім і в інших країнах інституту президентства та прийняття ними Декларайійі Заяв про суверенітет.

  Тим не мнее під тиском поглиблюється соціально-економічного іполітичної кризи в СРСР партійно-державне керівництва країни,всерйоз стурбоване що почався розпадом держави, було змушене восени
  1990 почати переговорний процес з оновлення відносин між союзнимцентром і республіками. Але аж до весни 1991 вона, намагаючись гративирішальну роль у визначенні прав і повноважень, надаємо союзнимреспублікам, прагнула зберегти своє панівне становище мало неу всіх сферах життєдіяльності республік.

  Керівництво Центру, як і раніше, відірване від життя народу, віднаціональних поблем, цього разу прорахувалося. До цього часу майже увсіх республіках вже складалася багатопартійність. Нові національно -демократичні руху піддали різкій критиці правлячі компертіі,висували вимоги про більш активною, принциповою захисту інтересівнародів, перш за все місцевих національностей, а в деяких республікахгасла про відділення від СРСР і т.д.

  2. початок розпаду СРСР.

  До кінця 90-го року державна цілісність СРСР виявилася вжезначно Подорванов. Услід за Литвою, Латвією та Естонією з його складуГрузія вийшла. Азербайджан, який пережив у січні 1990 року трагічніподії в Баку, в 1991 році вступив у війну з Вірменією в слідствітривалого конфлікту навколо Нагірно-Карабахської автономної області. У
  Молдові політичні суперечки з проблем Придністров'я і положенняросійськомовні населення, а також гагаузів, що сповідують мусульманськурелігію, переросли в збройний міжнаціональний конфлікт.

  Серйозним прорахунком керівництва СРСР виявилася спроба вирішитинайскладніші соціально-економічні проблеми країни не за рахунок пожвавленнявласної економіки і вдосконалення господарських зв'язків між самимиреспубліками, а посредствам кабальних позик.

  У результаті такої практики і безглуздих експериментів усуспільному виробництві і в системі управління планові завдання 12-йп'ятирічки не були виконані, а приступати до розробці 13-ї п'ятирічки буловже не можливо і бессмис

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !