ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Український романтизм і Російська Трійця
       

   

  Історія

  1. Український романтизм.
  2. "Руська трійця" та їхні перші збірки.
  3. "Русалка Дністрова".
  4. Діяльність "Руської трійці" на тлі Галицького відродження.
  5. Зв'язки з іншими слов'янськими діячами.
  6. Вплив на подальший розвиток західно-української літератури.

  Український романтизм має багато спільного з романтизмомзагальноєвропейським. Але водночас це є глібоконаціональне явище, живленняукраїнським корінням, українським світоспрійняттям і українською історією.
  Окрім цього, "Романтизм як етнокультурна домінанта першої половини 19 ст в
  Україні народився з власних національних джерел філософської думки,Успадкувавши весь її попередній розвиток "[Бовсунівська, ст.17]. Якєвропейський романтизм вибудовували свої естетичні погляди на філософії
  Гердера, так український романтизм послуговувався філософією Сковороди.
  Для нього характерна значна сакралізація сфери естетичного. "Поезія єстьвинайдення іскри божества в дійствітельності "[Франко, ст.399]. Якщо поезіясприймалася як божественне одкровення, то поет уявлявся пророком.

  Цілком закономірно, що Французька революція не справила насхідноєвропейські держави такого враження, як на інші європейські країни.
  На східноєвропейський романтизм значною мірою вплинув розвитоккапіталістичних відносин, розгортання національно-визвольного руху,
  Вітчизняна війна 1812р. На відміну від романтизму європейського,український, як і російський, виступав не стільки проти норм буржуазногосуспільства та просвітительських ідей, скільки проти феодальної дійсності.
  Східнослов'янській романтизм формувався в умовах впровадженнякапіталістичних відносин. До того ж на нього значною мірою, як і на західно-та Південнослов'янський, вплинула розгорне боротьба проти колоніальногогніту, за національне самовизначення. Характерна для західноєвропейськихлітератур "світова туга" трансформувалася тут у "національну тугу". Длятворів українського романтизму характерне яскраве прагнення довсеслов'янського об'єднання. Українці виробили власний варіант "теоріїнації ", розроблений Фіхте та Гердером," заснований на загальнослов'янськійспільності та етнокультурних традиціях "[Бовсунівська, ст 19].

  Центральною фігурою романтичної поетики стає людина. Людинасприймалася насамперед як витвір природи, а вже потім як продукт соціальноїдіяльності. Українським романтикам людина уявлялася сходинкою добожественного. Народ же в уявленні романтиків виступав певним об'єднаннямвсебічнорозвіненіх особистостей. За таких умов вони вважали можливиміснування гармонійного суспільства.

  Жанрові пошуки романтиків зосередились на ліричних модифікаціях.
  "Лірика і була тим жанром, який в практиці романтиків підпорядковував собівсі інші жанри. Роман став ліричним, драма стала ліричною ". [1] Романтикизначно збагатили її можливості, "широко застосувавши суб'єктивно-ліричнутіпізацію, глибокий Психологізм, контраст і синтез, двопланову конструкціюобразу, асоціатівність "[Комарінець, ст.9]. Істинним пізнанням вони вважалипізнання чуттєве, емоційне.

  М. Грушевський датує початки національного відродження Галичинипершими десятиліттями 19 ст., коли серед нового уніатського духовенстваз'являються "освічені і тямущі люде, які думають не тільки про інтересисвоєї церкви, а й про інтереси народні, національні, заходяться колопіднесення народної освіти і добробуту, коло розвою національноїкультури ". [2]

  На початку 30'х рр.. 19 ст. у Львові підіймається нова хвилянаціонального руху. В цей час починає функціонувати гурток студентськоїмолоді на чолі з "Руською Трійцею", який ставить перед собою завдання
  "Вправлятися в слов'янській і руській мовах, вводити в руських колахрозмовну руську мову, піднімати дух народний, просвіщати народ і,протістоячі полонізму, воскресити руську письменність в Галичині ". [3] Доскладу "Руської трійці" входили Маркіян Шашкевич (Руслан), Іван Вагилевич (
  Далібор), Яків Головацький (Ярослав). На той час всі вони були студентами -семінарістамі. Маркіяну Семеновичу Шашкевичу (1811-1843), літературнадіяльність якого припадає на 1833-1843 роки, належать понад тридцятьвіршів, незавершена поема "Перекінчік бісурманській", казка "Олена",переспіви та переклади з давньоруської, чеської, сербської, польської тагрецької, кілька статтей та нотаток, а також перша українська "Читанка" длянародних шкіл (видана у 1850). Іван Миколайович Вагилевич (1811-1866) удвох своїх поетичних творах українською мовою та кількох польською виступивпослідовним романтиком. Плідно займався етнографічнім дослідженням бойків,гуцулів та лемків. Яків Федорович Головацький (1814-1881) також пліднозаймався етнографічними дослідженнями побуту народів Карпат; йому такожналежить ряд романтичних віршів.

  Перша збірка семінаристів не призначалося до друку. "Син Русі" (1833) --рукописна збірка, про яку Б. Лепкий сказав, що це "перший в Галичині збірнийпрояв народної думки, як доказ щирої охоти через літературу двигнути нарідз занепаду ". До її складу входили вірші народною мовою Шашкевича,
  Мінчакевіча, Левицького з Бовшева і Левицького з Августівкі, обробканародної легенди "Хрестец камінний край Любачева". Її автори намагалисяопанувати народною мовою поетичний жанр народного послання, вірша-алегорії,пейзажу та деякі інші жанри (всього у змісті перераховано 13 творів), алезагалом поезії цієї першої збірки відзначаються ще не виробленою віршовоюформою. Для неї також характерний синтез фольклорної та книжно-словесноїтенденцій, що взагалі було властиво для усієї тогочасної українськоїлітератури [Нахлік].

  У квітні 1834 року до львівської цензури було подано збірку "Зоря",девізом якої були слова-"Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде".
  Але на той час у Львові не було цензора, який би займався українськимивиданнями. Тому "Зорю" було відправлено до Відня, до відомого цензорагрецьких і слов'янських книг - Вартоломея Копітара [Степан Шах, ст.77].
  Віденський цензор не став брати на себе відповідальність за дозвіл чизаборону опублікування збірки і відправив її до Львова з таким висновком:
  "1. Наша Галичина має понад 2 мільйони русняків, а Угорщина мільйон, щодуже прихильно привітають це видання у своїй мові.
  2. Так само привітає його 6-7 мільйонів російських русняків тієї самоїмови.
  3. Отже, його круг діяння простягається на 9-10 мільйонів душ!
  4. Але треба брати до уваги, що наші й російські поляки дивитимуться ззаздрістю і ненавистю на цю досі не упрівілейовану літературу ... "[4]

  Після повернення збірки до Львова остаточною рецензією була заборона.
  Її рукопис не зберігся. Про зміст цієї другої збірки можна судити тільки зіспогадів Я. Головацького та заміток В. Копітара. Відомо, що розпочиналасявона портретом Б. Хмельніцьког роботи Івана Вендзіловіча. У ній вміщувалісяфольклорні записи та оригінальні твори гуртківців, життєпис Б. Хмельницькогота літературна обробка колядки "Хмельницького обступленіє Львова"
  Шашкевича. Гуртківці усунули з правопису збірки Ь та И, а замість нихпослідовно вживали Ь та И.

  До 1835р. належить перший друкований виступ Шашкевича - публікаціяйого оди "Голос галичан", зміст якої не становить особливого літературногоінтересу. Найголовніша заслуга цього твору полягає в тому, що він написанийукраїнською мовою.

  А в 1836р. нарешті вдалося опублікувати альманах "Руської трійці" підназвою "Русалка Дністрова" (хоча на титульні сторінці стоїть дата 1837). "У
  "Русалці Дністровій" найповніше реалізувалися прогресивно-романтичнілітературні та літературно-наукові погляди М. Шашкевича та йоготоваришів "[М. Вальо, ст.145]. До її складу ввійшли народні пісні, власніоригінальні твори, переклади з сербського та уривки з "Каледворськогорукопису ", а також статті літературно-критичного, фольклористичних йісторіографічного характеру. На цей раз гуртківці вирішили піти в обхідльвівської цензури і у вересні 1836р. Головацький переслав рукопис
  "Русалки" сербському громадському і культурному діячеві, з якимпознайомився під час свого перебування у Пешті на початку 1835р., Георгію
  Петровичу до Пешта, де був цензор слов'янських книг і друкарня. Там її ібуло надруковано. Львівський цензор В. Левицький заборонив поширення цієїзбірки: 800 примірників, надісланих до Львова, були конфісковані. Дочитачів, переважно це були жителі Галичини, потрапило тільки 200примірників (а інші 600 до 1848 р. зберігалися у львівському цензурномукомітеті). "Русалка Дністрова" - перше видання в Галичині, надруковане
  "Громадянка". Її автори активно відстоювали фонетичний правопис, і, хоча всамій назві альманаху вони використали Ь, але читалася вона вже як І. Вонитакож відмовились від Ъ та И, перші застосували до "громадянки" Є, а такожвперше вжили ЙО, ЬО, які вживаються й зараз.

  "Творчість літературно-культурницька угрупування" Руська Трійця ",насамперед виданий ними альманах "Русалка Дністрова", засвідчує появупрогресивних тенденцій в естетичній думці Галичини 30'х років 19 ст. "[В.
  Горинь, ст.33] Це видання рішуче поривав з церковно-книжною літературою,яка побутувала тоді на Галичині, і започатковувалася нову літературу народноюмовою і на народній основі. До її появи в літературі краю переважалацерковно-схоластичних "вісокоштільна поезія" та принципи шкільногокласицизму. "Русалка Дністрова" відкривала перспективу розвиткупрогресивної науково-літературної діяльності на західно-українськихземлях "[М. Вальо, ст.147]. Шашкевич, Вагилевич і Головацький своєю "
  Русалкою "впроваджували ідеали Романтизму.

  Найяскравіше їхні романтичні погляди відбилися у їх ліричній поезії. Урозумінні суспільних явищ "Трійця" значною мірою відштовхувалась відпозицій Просвітництва, але на діалектіку людини і світу суб'єкта і об'єкта,часу і вічності, індивідуума і природи вони вже мали яскраво вираженийромантичний підхід. У своїх творах вони пропагували цей підхід до тих явищ,які зображували. Їхня поезія, зокрема Шашкевича, значною мірою вплинула іспонукала до подальшого розвитку усю наступну Західноукраїнську поезію,збагативши її новими елементами. У поезії Вагилевича відчувається вплив нанього польського, а можливо і німецького романтизму періоду "Бурі йнатиску "через свою поезію діячі" Руської Трійці "знайомили своїх земляківз кращими надбаннями романтизму західного і східного. Все, що вонипропонували, було новим і незвичним: їхня історична концепція, орієнтаціяна фольклор, використання у творах народної мови, обстоювання народностімистецтва, - але виявилось прогресивним для подальшого розвитку літературиу Західній Україні. Це була нова література на народній основі, і нерідкоїї героєм виступав сам народ, або його представник. Наприклад, ватажокнародного повстання. "У творчості" Руської трійці "(найвиразніше у
  Шашкевича) втілено три основних типи героя: романтично-історична постатьватажка народних мас; романтично-психологічний тип непересічноїіндивідуальності, яка страждає у пошуках особистого щастя, іпросвітітельсько-романтичний тип сучасної освіченої молодої людини, якапрагне служити національно-культурному відродженню рідного народу "[Нахлік,ст.336].

  Вони вболівали за долю рідного народу і піклувались його освітою, щоїх самих робило схожими на романтичних героїв, беззастережно відданих своїйсправі. Недаремно цю трійцю називають "будителями Галичини". Їхнядіяльність була спрямована на розв'язання багатьох суспільно-політичних такультурних проблем, зокрема поширення освіти народною мовою серед народу.
  Проте вони не були піонерами у цій сфері діяльності. Вони могликористуватися значним теоретичним матеріалом, накопичений їхнімипопередниками, - М. Левицьким, І. Могільніцькім, І. Снігурськім. Романтичнерозуміння народної літератури Шашкевич висвітлив у статті "Азбука і
  Abekado ", якою він вступив у т. зв. "Азбучну війну", що розгорілася в
  Галичині після появи у додатку до "Gazety Lwowskie" "Rozmaitosciach" за
  1834р. статті "Про запровадження польського абецадла у письменство руське"українського фольклориста і мовознавця Й. Лозинського. Свою позицію
  Шашкевич аргументував найбільшою відповідністю кирилиці до передачіфонетичних і граматичних особливостей української мови і, навпаки, --цілковитої непридатності для цього польського чи іншого латинськогоалфавіту. Шашкевич виступав на захист заокругленої кирилиці, яка малапоступово трансформуватися у "цивільний" шрифт. В цій статті він яскравозасвідчив своє ставлення до літератури: "Література будь-якого народу єчином його життя, його способу мислення, його душі; повинна вколосітіся,вирости з власного народу і розквітнуті на тій же самій ниві [...], якщобудемо впроваджувати до слов'янської літератури чужі звороти і чужийспосіб висловлення [...], то будемо втручатись в тіло, що має свою душу,іншою, чужою душею, яка не прихилиться до народу ". [5] Це був першийвідвертий виступ на захист народності літератури на Галичині.

  Виступи М. Шашкевича, Й. Левицького та деяких інших діячів припинилидомагання ввести в українську мову латинський алфавіт. Я. Головацькийписав: "Коли б в 30'х роках прийняли польське абецадло - пропала б руськаіндивідуальна народність, пропав би руський дух і з Галицької Русізробилась би друга Холмщина ". [6]

  У 1836 р. М. Шашкевич уклав першу в Україні "Читанку для малих дітей,яка протягом багатьох років служила єдиним підручником для навчання дітей усільських школах грамоті рідною мовою. І. Вагилевич у 1845 р.. написав іопублікував "Grammatyku jezyka maloruskiego w Galicji". Яків Головацькийсклав і видав 1849 р.. "Граматики руської мови". Йому також належить один зперших нарисів з історії освуті в Галичині "Про перший літературно -розумовий рух русинів у Галичині "[Кирчів, ст. 29 - 30].

  Значний внесок був зроблений діячами "Руської трійці" в розвитокетнографії та фольклористики на західноукраїнських землях. На їхетнографічну діяльність значною мірою вплинули твори західних та східнихетнографів та фольклористів. Серед них чеські збірки: "Краледворськійрукопис "(1818) та" Зеленогорській рукопис "(1819) (чеські підробки піднародну поезію) В. Ганки та Й. Лінди (Шашкевич і Вагилевич переклали окреміуривки українською мовою) та збірки російського фольклору К. Данилова,
  М. Чуркова, М. Попова та ін. М. Шашкевич ативно збирав зразки народнопоетічноїтворчості, кілька його записів увійшли до збірки В. Залеський. І. Вагилевичзаймався дослідженням карпатських етнічних груп - бойків, гуцулів талемків. Йому належать фольклорно-етнографічні та історичні розвідки,присвячені зокрема українській міфології та сімволіці. А також збіркалегенд і оповідань під назвою "Kronika Ludu z demologii slowianskiej". Їхтретій товариш, Яків Головацький, був насамперед ученим-славістом --фольклористом, етнографом, літературознавцем, істориком, мовознавця,бібліографом. Йому належать такі праці як "Поділ часу у русинів", "Словавітання, благословенства, чемності і обічайності у русинів "," Нарисстарослов'янської баснословія, або Міфології ". Разом з Вагилевичем він такожзаклав основи українського карпатознавства.

  Навчаючись в університеті, діячі "Трійці" активно знайомились зтворами європейського відродження. Львів у той час був одним із центрівслов'янської літератури та наукового взаємообігу. До їх послуг булабібліотека Інституту Оссолінських, читальний зал якої відкрився у 1832 р..,та приватні колекції. Яків Головацький так писав про молоді роки Шашкевича:
  "Книгосховища універсітетскіе і Оссолінського достарчалі не мало поживидля єго все більше лакнучого духу ". [7] Там вони мали змогу ознайомитись зтворами Й. Добровський, П. Шафарика, Ф. Челаковського, Ф. Палацького й П.
  Шафарика. Особливо на їхню творчість вплинула романтична поема останнього
  "Дочка Слави", з якої Вагилевич переклав українською мовою окремі сонети,та стаття того ж таки автора "Про літературну взаємність між слов'янськимиплеменами і говіркамі "(1836), на яку в свою чергу сильно вплинулипреромантічні погляди Гердера. Шашкевич, Вагилевич і Головацький цікавилисяісторичними, етнографічними, філологічнімі творами сербських, чеських,польських, російських та ін. дослідників. Окрім цього їх також значноюмірою цікавила література: творчість "української школи" у Польщі (Шашкевичпереклав українською мовою уривок з поеми С. Гощінського "Канівськийзамок "), творчість Котляревського, Квітки-Основ'яненко, а також літературно -етнографічні збірки, які в той час видавалися на Східній Україні.

  Окрім ознайомлення з творами діячів слов'янс?? кого романтизму,гуртківці налагоджували і особисті стосунки з деякими з них. Вже на початку
  1835 року, перебуваючи у Пешті, Яків Головацький близько зійшовся зсербськими діячами Георгієм Петровичем (завдяки якому побачила світ
  "Русалка Дністрова"), Теодором Павловичем, з хорватом Ф. Курелацом, а йогонаставником у вивченні слов'янських мов, літератур, фольклору та етнографіїстав Ян Коллар. Він також підтримував зв'язки з В. Ганкою, Я. Коларов,
  М. Максимовичем, О. Бодянським, І. Срезневський, П. Лукашевичем та П. Шафариком.
  З 1836 року розпочалося листування П. Й. Шафарика й І. Вагилевича. У своїхлистах Вагилевич подав багатий фактаж стосовно української мови, їїособливостей, розвитку та діалектів, зокрема галицьких. Взагалі Шафарикуналежить визначна роль у розвитку чесько-українських взаємин. Вінлистувався не лише з Вагилевичем, а й з С. Головацький, О. Бодянським та
  Могільніцькім. А також систематично публікував у журналі "Casopis ceskegomuseuma "матеріалів з української етнографії, фольклору, палеографії.
  Вагилевич також листувався з Максимовичем та Погодінім. Шашкевич мавособисті зв'язки з В. Залеський, чеськими письменниками і вченими, на тойчас львів'янами, Я. П. Коубеком і К. Ф. Запом.

  Західна Україна географічно ближче до Європи, ніж до Росії, тому недивно, що західноєвропейські впливи були в ній сильнішими, ніж російські.
  Нерідко твори наших авторів (як "Русалка Дністрова") друкувалися закордоном. Але в цілому, нова література на народній мові, яка виниклазавдяки діяльності "Руської трійці", орієнтувалася на Східну Україну.
  Західноукраїнські діячі пропагували возз'єднання України і створення єдиноїлітературної мови. Наслідуючи діячів "Трійці" українською мовою почалиписати цілий ряд прогресивних українських письменників. Найвизначнішим зяких безсумнівно є Іван Якович Франко, предтечею якого Нахлік вважає М.
  Шашкевича [Нахлік, ст. 334], за типом митця, що зумів синтезувати у своїйтворчості громадські мотиви з ліричними інтонаціями, фольклор талітературу, а також успішно поєднувати літературну та громадськудіяльність. Українською мовою писали М. Черемшина, Л. Мартович, В. Стефаникта багато інших. Жанр новели, в якому пізніше так плідно працював Стефаник,започаткував на західноукраїнських землях М. Шашкевич своєю казкою "Олена",в якій опрацьовано новелістічній фабульний матеріал. Головний герой --легендарний ватажок опришків Медведюк, образ якого гіперболізовано, а весьтвір носить на собі печать таємничості.

  Для творчості Шашкевича, Вагилевича та Головацького, як і для всіхтогочасних романтиків, характерне звернення до славного минулого свогонароду: "Болеслав Кривоустий під Галичем, 1139", фольклорні стилізації "Про
  Наливайка "," Хмельницького обступленіє Львова "М. Шашкевича," Dumy ",легендарно - історична балада "Мадей" Вагилевича. Ці твори не відзначалисяісторичною достовірністю, а лише символічно виражали інколи абстрактну віруу відродження українського народу. Подібні твори писали М. Устиянович, А.
  Могільніцькій та ін. Новим якісним етапом у змалюванні історичного минулогостали вже твори Т. Шевченка ( "Іван Підкова", "Тарасова ніч" та ін.). Такождля Шашкевича, Вагилевича й Головацького характерне замилування природою,що вилилось у чудову Пейзажну лірику: "Підліссє", "Сумрак Вечерній"
  Шашкевича, "Весна", "Річка" (які мають алегоричний зміст) Головацького.
  Значний у них доробок і любовної лірики: "Туга", "Вірна" Шашкевича,
  "Wspomnienie", "Spotkanie" Вагилевича, "Два віночки" Головацького. Аленайпродуктивнішим щодо подальших наслідувань був напевно започаткованийними жанр послання: "Слово до чтітелей руського язика", "Руська мати насродила "Шашкевича," До L *** "Вагилевича," Руський з руськимповстрічався ... "," братові з-за Дунаю "Головацького. Пізніше до цього жанрузверталися М. Устиянович ( "До Перемишляни", "До" Зорі галицької "), А.
  Могільніцькій ( "Навчання членам Руської матиці"), Ю. Федьковича ( "Оскресні,
  Бояне ") та багатьох, багатьох інших.

  Етнографічні дослідження" Трійці "започаткували українськекарпатознавство, їм належать перші у Галичині твори з історії культурногорозвитку рідного краю та бібліографічні видання.

  Література:
  1. Нахлік Є.К, Нова література в Західній Україні// Історія української літератури 19 століття. Кн.1. - Київ, 1995.
  2. Кирчів Р.Ф., етнографічно-фольклористичних діяльність "Руської Трійці" -
  Киів, 1990.
  3. Шапірко І., "Руська Трійця" і проблеми народної освіти в Галичині//
  Шашкевічіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег, 1996.
  4. Вальо М., Літературно-критичні ідеї "Русалки Дністрової" і розвиток літературно-наукової думки на західноукраїнських землях у 30-40'х рр.. 19 століття// Шашкевічіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег,
  1996.
  5. Горинь В., Естетичні погляди "Руської Трійці" (До генези українського романтизму)// Шашкевічіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-Броди-Вінніпег,
  1996.
  6. Стеблій Ф., "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського// Шашкевічіана. Нова серія. Випуск 1-2. Львів-
  Броди-Вінніпег, 1996.
  7. Гольберг М.Я., Південнослов'янські зв'язки "Руської трійці"//
  Міжслов'янські літературні взаємини. - Київ, 1961.
  8. Журавська І.Ю., Франко і розвиток чесько-українських літературних зв'язків. - Київ, 1958.
  9. Кирилюк Є.П., Український романтизм у типологічному зіставленні з літературамі західно-і південнослов'янських народів (перша половина 19 століття). Сьомий Міжнародний з'їзд славістів. - Київ, 1973.
  10. Франко І.., Твори: у 50-ти томах. Том 29. - Київ, 1980.
  11. Шах С., О. Маркіян Шашкевич та Галицьке відродження. - Париж-Мюнхен,
  1961.
  12. Комарінець Т.І., Ідейно-естетичні основи українського романтизму. -
  Львів, 1973.
  13. Бовсунівська Т., Феномен українського романтизму. - Київ, 1997.
  14. Плющ П.П., Нариси з історії української літературної мови. - Київ, 1958.
  15. Колесса Ф., фольклористичні праці. - Київ.
  16. Українські поети-романтики 20-40'х рр.. 19 століття. - Київ, 1968.
  17. Українські поети-романтики 20-60'х рр.. 19 століття. - Київ, 1987.

  -----------------------< br>[1] Берковський Н. Я. Естетичні позиції німецького романтизму// Літературнатеорія німецького романтизму: Документи.Л., 1934.Ст.35.
  [2] Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ-Львів, 1913. Ст.481.
  [3] Головацкий Я. Спогад про Маркіяном Шашкевича та Івана
  Вагилевич// Літературний сборнік.-Львів, 1885 .- Вип.1/3- ст.11.
  [4] Возняк М. Століття "Зорі" Маркіяна Шашкевича// Діло.-1934.-5трав.
  [5] М. Шашкевич. Азбука і абецадло// Шашкевич Маркіян. Твори .- К., - 1973 .-
  Ст. 126.
  [6] Горак Р. Д. Задля празника. У сутінках: Романи-есе .- К., 1989 .- Ст. 287 -
  288.
  [7] Я. Головацький. Пам'ять Маркіяну Руслану Шашкевичу// Вінок русинам наобжинки .- Ч. 2 .- Відень .- 1846 .- Ст. 5.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !