ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Французький цивільний кодекс 1804
       

   

  Історія

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  КАЗАНСЬКОГО ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  Контрольна робота

  Тема: речове право на Французькому до Цивільного Кодексу 1804 року.

  роботу виконав курсант 111 навчальної групи

  Хабібуллін Халіль Хабіровіч

  КАЗАНЬ - 2001.

  План:

  1. Введення. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  2. Історія створення ФГК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4

  3. Загальні положення ФГК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5

  4. Майно ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  5. Нерухоме майно та права з ним пов'язані ... 9

  6. Рухоме майно та права з ним пов'язані ... ... 13

  7. Рента ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 15

  8. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17

  9. Використана література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

  1. Введення.

  Одним з важливих об'єктів, які регулюються правом завжди і у всі часибули і є речі. Речі оточують нас завжди: все що ми бачимо, дочого можемо торкнутися, відчути - все це ми називаємо речами, і вони дужеважливі в нашому житті.

  Різні епохи і відповідні їм правові джерела по-різномупідходили до проблеми речового права, але одне залишалося незмінним - воночітко показувало ступінь розвитку права на даному етапі, будучи як биіндикатором еволюції як права так і життя людини в цілому.

  У даній роботі буде проведений аналіз такого фундаментальногоджерела закордонного права як Французький Цивільний Кодекс 1804 (вінж Кодекс Наполеона).

  Він був складений в період досить стрімких змін у всіхсферах життєдіяльності суспільства. До появи даної кодифікаційпанували запозичення норм. В основному запозичення відбувалося черезримського права. Взагалі, римське право, будучи досить розробленим длясвого часу, дало грунт для розвитку майже усіх правових систем країн
  Європи. До прийняття власних кодифікованих норм багато державкористувалися римським правом, адаптуючи його норми під мінливісуспільні відносини. Але цей процес не міг триватимуть вічно. Адже неНезважаючи на розробленість, римське право в XIX і XX вже не моглозадовольняти потреби суспільства. І багато європейські держави в цейперіод приступили до розробки власного цивільного законодавства.
  Франція тут не виключення.

  Стимулом в даному випадку з'явився технічний прогрес і як наслідокускладнення відносин між суб'єктами цивільно-правових відносин.

  Як вже зазначалося вище, від цивільного законодавства на тоймомент було потрібно законодавчо визначити коло найважливіших понять. Середних право власності, без якого на нинішньому етапі розвиткуцивільного законодавства не обходиться, мабуть, не одна держава.
  Стала з'являтися і необхідність повноцінного захисту цього права відпосягань.

  Відповідно важливе значення у ФГК грають статті і норми пов'язаніз речовим правом, тобто з таким правом, яка представляє його носіюможливість безпосереднього впливу на неї (коли предметом праває річ). Розглядаючи Кодекс в контексті інших правових пам'ятників,можна сказати, що багато хто з цих правових норм стали новим злам вцивільному праві, передбачивши розвиток права на багато десятиліть, століття.
  Тому, наприклад, багато хто з сучасні держави побудували свою системуцивільного права саме на Кодексі Наполеона. Це підтверджує хоча бте, що і в самій Франції досі діє лише трохи доповнений ізмінений Цивільний кодекс.

  2. Історія створення Французького Цивільного Кодексу.

  Для більш детального аналізу частин, присвячених речове право,необхідно спочатку розглянути сам процес створення кодексу, дізнатися тіявища, які найбільше вплинули на джерело.

  Епоха Наполеона ознаменувалася створенням п'ятьох основних кодексів:цивільного, кримінального, торгового, цивільно-процесуального та кримінально
  - Процесуального. Розробка цих кодексів була розпочата в умовахбезперервної зміни тих, що стояли при владі груп. Вони мали відмінності, як уідеології, так і в конкретних цілях. Все це перешкоджало стабілізаціїнових суспільних відносин і створенню єдиних кодексів.

  Лише після зміцнення влади крупної буржуазії уряд Наполеонаостаточно скасував дореволюційний право, а також ряд законів - прийнятихпід час революції і не відповідали інтересів буржуазії, і приступилодо вироблення кодексів.

  Французький цивільний кодекс був прийнятий перший і увійшов в історію підназвою Кодексу Наполеона.

  До складу комісії з розробки проекту кодексу, створеної 13 липня
  1800 р., увійшли такі відомі юристи Франції, як Тронше, Порталіс,
  Малльвіль. Біго - Преамке. Проект був складений у стислий термін (4 місяці) іспрямований на обговорення вищих судів. Після того, як вони представили своїзауваження, проект повинен був пройти звичайний шлях майбутнього закону
  -розгляд у Державній раді, Трібунате, Законодавчих корпусіі Сенаті. Однак у Трібунате і Законодавчих корпусі проект кодексузустрів серйозну опозицію. Це пояснювалося тим, що ряд положенькодексу містив значні відступи від революційногозаконодавства. Перший титул «Про право і закони взагалі» був відхилений.
  Побоюючись, що подібна доля спіткає й інші титули, урядзабрало свій проект на доопрацювання. Наполеон, своєю владою виключивши зскладу Трібуната і Законодавчого корпусу основних критиків проекту іввівши нових членів, створив, таким чином, слухняну більшість. Урезультаті розгляд проекту пішло швидко, і всі титули кодексу у виглядіокремих законів були прийняті і затверджені. Закон 21 березня 1804об'єднав всі 36 титулів до складу єдиного Цивільного кодексу французів. У
  1807 він був названий Кодексом Наполеона. У 1816г. кодекс знову отримавназва Цивільного. Проте в історії він справедливо залишився як Кодекс
  Наполеона. Не приймаючи безпосередньої участі в розробці, Наполеончітко зрозумів необхідність кодексу для зміцнення режиму, активно керувавроботою з його створення, завдяки чому кодекс був розроблений і прийнятий внайкоротші терміни.

  Кодекс зіграв величезну роль у зміцненні буржуазних відносин у
  Франції. Він став зразком для створення цивільних кодексів в Італії,
  Бельгії, Голландії, Польщі. Швейцарії та інших країнах.

  Розробники Кодексу спиралися на юридичну доктрину, активновикористовували революційне законодавство, зберегли деякі положенняфранцузького звичаєвого права, а також римського права.

  Вплив римського права відбилося на структурі Кодексу. Він побудований затак званої інституційної системи. Кодекс складається з вступного титулу, вякому йдеться про опублікування, дію і застосування законів, і трьохкниг. Перша книга присвячена особам. Друга містить правила про майно ірізних видозмінах власності. У третьому йдеться про різніспособи придбання власності.

  3. Загальні положення.

  Я вже зазначив, що кодекс надає особливого значення власності. Він незнає власності колективу і не регулює навіть загальну власність. Устатті 544 він стверджує абсолютний характер права власності, поняття проякому очищається ним від всяких уявленні про ієрархію власників і відбільшої частини прав і обтяжень, які колись засмучував,здійснення. Щоправда, він передбачає, що користування своє річчю можебути обмежене для власника законом або регламентами, але, за йогоконцепції, такі обмеження повинні бути винятковим явищем. Він самретельно перераховує їх у статтях, присвячених головним чином нерухомоївласності, надаючи їм форму легальних сервітутів, встановлених уінтересах землеробства і власників сусідніх земельних ділянок.

  Всі його увагу присвячено нерухомості, як ми вже це бачили, у зв'язкуз режимом майнових відносинах між подружжям або охороною майнанедієздатних. Тим не менш (ст. 1138), з одного боку, він закріплюєправило про те, що проста угода може бути підставою виникненняабо переходу права власності або іншого речового права як на нерухоме,так і на рухоме майно; це правило облітає вільне розпорядженняземлею, хоча воно лише частково зберігає в силі (для іпотек) системугласності вдачу на земельне майно, введену законами перехідногоперіоду. З іншого боку, кодекс виключає з числа нерухомостібезтілесні речі, особисті права, в тому числі рентні зобов'язання, акції,облігації товариств, що відносяться їм до числа рухомість.

  Право власності визначається в кодексі Наполеона наступним чином:
  «Власність є право користуватися і розпоряджатися речами найбільшабсолютним чином з тим, щоб користування не було таким, щозаборонено законом і регламентом ».

  Як легко побачити, Кодекс не говорить про« приватної власності », алетільки про «власності» взагалі. Законодавець не розрізняє (у тому, щостосується загальних визначень права) право власності на завод (на коштивиробництва взагалі) і, наприклад, одяг, домашній скарб. З точки зору
  Кодексу, всі власники.

  Під користуванням розуміється вилучення принесених річчю плодів.
  «Розпорядження» додає до цього право визначати долю речі: правопродати її, подарувати, знищити і інше.

  Словами «найбільш абсолютним чином» Кодекс підкреслює найменшуступінь залежності від чужого, стороннього впливу. Оскільки абсолютно
  «Необмеженого» права власності в принципі немає, тому інтересивласників стикаються, і право намагається їх розвести якомога даліодин від одного.

  Нарешті, у відомих випадках може виступити назовні інтерес всьогокласу власників - інтерес держави. Звідси згадка про "законі ірегламенті ".

  Відчуження власності дозволяється не інакше як« черезсуспільної користі ». При цьому сам власник має право на справедливийі попереднє винагороду ».

  4. Нерухомість. Поняття, класифікація.

  Цивільний кодекс не містить правил про права на нематеріальні блага,їм присвячені спеціальні закони. Кодекс не встановлює прямо в особливихстаттях традиційного розмежування речових та зобов'язальних прав, невказує прямо і відмінностей між ними. Але він мовчки виходить з цихрозмежувань і відмінностей у всій сукупності своїх норм, присвячених якправу власності, узуфрукт, сервітут, так і договорами, зобов'язаннямі способів забезпечення останніх: ручному застави та іпотеки. Таким чином,все викладене вище про традиційних поняттях входить до числа основних почавнашого чинного права.

  Класифікація. Ми вже знайомі з поділом майна на тілесні ібезтілесні. Перший титул книги Цивільного кодексу присвячений двом іншимвідмінностей між майна:

  1) відмінності між рухомим і нерухомим майном;

  2) відмінності між майном, що належить приватним особам, імайно, що належать державі чи іншим юридичним особампублічного права.

  Цей поділ майна на дві категорії є найважливішим, заснованим на очевидні відмінності між речами. Воно вказано кодексом на першому місці в титулі, присвяченому класифікації майна (ст. 516).

  Кодекс Наполеона ділить всю сукупність «речей» на дві частини: речі рухомі і нерухомі речі. Безсумнівна перевага віддається останнім і земельної власності в найбільшою мірою. Власнику земельної ділянки було віддано і те, що знаходилося під грунтом (на будь-якій глибині), і те, що простиралося над нею (повітряний простір). У всьому цьому був укладений певний сенс. Право власності на повітряний простір служило, наприклад, підставою до того, щоб насаджувати дерева і зводити на ділянці споруди. Право власності на надра землі, на копалини не потребує коментарів.

  Історичне походження поділу. Розподіл майна на рухомі і нерухомі йде з римського права, але там воно не мало того значення, яке придбало у французькому праві, і застосовувалося тільки до матеріальних речей.

  По-перше, поділ поширився на нематеріальні речі (права вимоги, речові права, державні посади), так що всі майна стали поділятися на рухомі і нерухомі. Зокрема, неоднакові правила стали застосовуватися до посмертному переходу тих і інших майна. По-друге, до числа нерухомого майна були віднесені всі права на безтілесні речі, що займали скільки-небудь помітне місце до складу майна. Таким чином, у категорії рухомих залишилися тільки малоцінні майна, і наші юристи старого часу охоче повторювали: res mobilis, res vilis (рухома річ-малоцінна річ-лат.). Ця приказка, правильна ще в момент видання цивільного кодексу, нині суперечить дійсності ... Роль рухомих майна значно посилилася з зростанням числа цінних паперів-паперів, що обертаються на біржі, що випускаються державою, органами міського самоврядування, промисловими і торговими товариствами, головним чином у формі акцій та облігації. Нове важливе значення набули так звані інтелектуальні права, авторське право, право на винахід.

  Сучасне значення поділу майна на рухомі і нерухомі. Основне значення цього поділу полягає в наступному.

  1. Відчуження нерухомих і рухомих майна регулюється неоднаковими правилами. Відчуження нерухомого майна та встановлення речових прав на нерухомості підпорядковані, як ми побачимо, гласності. Для рухомого вимоги гласності названих угод в принципі не існує.

  2. Тільки на нерухомість може бути встановлена іпотека.

  3. Право власності на нерухоме майно може набуватися шляхом заволодіння річчю або володіння нею протягом певного терміну. Щодо рухомого, принаймні тілесної, навіть миттєве володіння рівнозначно правооснованію (ст. 2279).

  Спори про права на нерухомі майна підсудні суду місцезнаходженнямайна; навпаки, спори про права на рухомі речі, за загальним правилом,підсудні суду місця проживання відповідача.

  У виняток із загального правила Кодекс дозволив продавцеві нерухомостірозірвати договір продажу, якщо виявлялося, що їм недоотримано 7/12дійсної вартості речі.

  Встановлені кодексом обмеження права власності стосувалися тількитаких дій власника, які зачіпали інтереси інших.
  Заборонялося, наприклад, зводити споруди, які могли б завдати шкодисусідові. До таких споруд може бути зарахована гребля, якщо черезїї пристрою зупинилася млин на нижележащим ділянці.

  Дуже скоро виявилося, що в початковий текст статті про правоземельної власності повинні бути внесені суттєві корективи. У 1810році видається закон, за яким земні надра могли розроблятисяне інакше як за спеціальним дозволом уряду (концесії).
  Власник земельної ділянки виявився позбавленим прав на те, що «перебуваєзнизу ». Зроблено це було до безсумнівною вигоди власників підприємств, що небажали терпіти спекулятивного роздування цін на землю, як тільки в нійвиявлялися вугілля і метали.

  До вигоду тієї частини громадян, чия власність укладена головним чиномв рухомого (акції, товари, цінні метали та інше), Кодекс Наполеонавстановив наступне, що стало класичним правило: сумлінний власникречі вважається її власником, якщо володіння публічно і недвозначно.
  Ніякої іншої основи для захисту такого роду володіння не потрібно.
  Якщо знайдеться особа, яка побажає його оскаржити з посиланням нанесумлінність, то саме воно, це особа, яка має несумлінністьдоводити, бо презюміруется правило - «сумлінність завждипередбачається ».

  Надаючи право земельної власності, Наполеон, врегулювавумови, за яких селяни могли користуватися землею, що дісталася їм урезультаті революції.

  Відповідно з тим Кодекс Наполеона не знає поняття «юридичногоособи », тобто такі підприємства або організації, які, будучиоб'єднанням певного числа фізичних осіб, що володіють майном,управляються і виступають під поза (в тому числі, в суді) через представника,яким може бути будь-яка уповноважена особа, в тому числі платний службовець.

  Припускаючи освіта товариств з необмеженою особистоївідповідальністю учасників по всіх їх д?? лгам і зобов'язанням (вособливості так званих повних товариств), французькезаконодавство (особливо торговий кодекс 1807) виявляло недовіра доакціонерним компаніям. Позначилися підозри, навіяні спогадами прознаменитих аферах 17-18 століть, але ще більше нерозвиненість економічнихвідносин. Ні Наполеон, ні його співробітники, при всій їх талановитості, немогли розгледіти в акціонерній компанії основну форму великогокапіталістичного підприємства майбутнього часу.

  Виникнення акціонерних компаній відноситься до початку 17 століття. Удеякій мірі ними були і знаменита Ост-Індійська компанія, ікомпанія, заснувала Англійський банк (1684 р.) для фінансуванняуряду, і урядова Нідерландська компанія (1602 р.)
  Пайовиками всіх цих компаній були люди відомі. Вже тоді (у Франції,наприклад) де-не-де стали з'являтися акції на пред'явника.

  Серед акціонерних компаній, що виникли в 17 столітті і особливо в 18 столітті,було багато дутих, і вони мали на меті обман дрібного пайовика, спокушенийобіцянками великих прибутків. Цією обставиною був викликаний англійськазакон 1720 року, що заборонив освіта акціонерних товариств безпопереднього урядового дозволу.

  У Франції акціонерні товариства заохочувалися в дореволюційний час, алебули заборонені в 1793 році як знаряддя, за допомогою яких здійснювалисяпограбування дрібних вкладників.

  5. Нерухоме майно та права пов'язані з ним.

  Чотири види нерухомого майна. Існують чотири види нерухомого майна:

  1) майна, нерухомі по їхній природі;

  2) майна, нерухомі в силу їх призначення;

  3) майна, нерухомі чинності предмета, належність якого вонискладають;

  4) майна, нерухомі в силу заяви їх власника.

  До перших двох видів відносяться тілесні нерухомості, до других - безтілесні.

  Перший вид: майна нерухомі по їхній природі. Цей вид нерухомихмайна становлять земельні ділянки і будівлі (цивільний кодекс, ст.
  518).

  1. Земельні ділянки. Це найважливіші нерухомі майна. Під ділянкоюрозуміється як поверхня землі, так і надра з копалинами, що в нихмістяться. Однак надра землі перетворюються на нерухоме майно,відокремлений від поверхні ділянки, коли держава представляєконцесію на експлуатацію надр.

  Вага насадження на ділянці входять до складу нерухомості, так само якурожай на корені і плоди, ще не зняті з дерев (ст. 520, ч. 1).

  Але з того моменту, як колосся зрізані або плоди зірвані, хоча б щене було проведено прибирання, вони є рухоме. Точно так само ізвичайні вирубки лісу, розділеного на лісосіки, стають рухомістьлише в міру того, як дерева вирубуються. Однак продаж врожаю на кореніабо лісосіки для вирубки розглядаються як продаж рухомого, бо йтаких випадках речі продаються з метою їх відокремлення від ділянки; точно так само,якщо ділянка зданий в оренду, то врожай і плоди визнаються рухомого і дотого, як вони зняті. У таких випадках говорять про передбачення рухомість
  (meubles par anticipation).

  2. Будови. Усяке споруда, з'єднане із земельною ділянкою,є нерухомістю, будь то будинок, гребля, каналізаційна мережа аболінія передачі електроенергії. У такому ж положенні, говорить стаття 519,знаходяться вітряні і водяні млини, затверджені на стовпах іскладають частину будівлі.

  Названі речі є складовими частинами земельної ділянки і утворюютьразом з ним єдине майно. Однак вони можуть належати невласникові земельної ділянки, а іншій особі.

  Другий вид: майна нерухомі в силу їх призначення. Це рухомі речі, які власник помістив на своїй ділянці назавжди для обслуговування або експлуатації ділянки. Таким чином, це фіктивні нерухомості.

  Метою цієї фікції є зміцнення зв'язку, що сполучає названі речі із земельною ділянкою, і запобігання відділення їх від дільниці до невигідний власника. Так, у разі продажу або заповіти нерухомості ці речі, якщо не виражена протилежна воля, переходять до покупця або до легатарію. Точно так само кредитори не можуть звертати стягнення на ці речі окремо від ділянки,

  Треба відмітити, що для перетворення рухомих речей, розміщених на земельній ділянці, в нерухоме майно, треба, щоб вони були поміщені на ділянці самим власником . Речі, привезені наймачем або орендарем, залишаються рухомість.

  Речі, нерухомі в силу їх призначення, поділяються на дві групи:

  1) речі, що служать сільськогосподарської, промислової або торговельноїексплуатації ділянки;

  2) речі, назавжди з'єднані з ділянкою власником останнього.

  Речі, службовці експлуатації земельної ділянки:

  1. Сільськогосподарська експлуатація. Стаття 524 виділяє особливо ці речі, які мали на початку XIX століття набагато більше значення, ніж обладнання промислових і торговельних підприємств. Нерухомістю визнані в цій статті:

  А. Тварини, що служать для обробки землі. Таким чином, тварини, надані власником орендарю для обробки землі, незалежно від того, чи піддалися вони при передачі їх орендареві оцінкою, вважаються нерухомістю, аж поки вони з'єднані з ділянкою за угодою сторін (ст.

  522).

  Б. Землеробські знаряддя. Знаряддя для оранки землі, преси, котли, бочки і т. п.

  В. Насіння, надані орендарю або наймачеві-іспольщіку, ще не засіяні, бо з того моменту, як вони засіяні, вони невіддільні від землі .

  Г. Солома і добрива, необхідні для експлуатації ділянки.

  Д. Тварини, вільно живуть на ділянці і складові його приналежність: ті в голубники, кролики в садках, риба у ставках , вулики. Навпаки, кролики, що містяться в розпліднику, риба, що живе в штучно спорудженому басейні, залишаються рухомість.

  2. Промислова експлуатація ділянки. Зважаючи на слабкий розвиток промисловості в 1804 році стаття 524 приділяє небагато місця цього виду експлуатації ділянки. В якості нерухомого майна в силу їх призначення вона називає знаряддя, необхідні для експлуатації кузень, паперових фабрик та інших заводів. Узагальнюючи цей перелік, можна сказати, що нерухоме майно в силу їх призначення є всі речі, що служать експлуатації промислових підприємств і виробленні їхньої продукції: сировина, обладнання, бочки, в яких поставляється пиво, і мішки, в яких здається цемент, якщо ці останні речі є власністю промисловця і підлягають поверненню йому покупцями.

  3. Торгова експлуатація ділянки. Про неї в статті 524 не згадується, але за аналогією слід визнати, що в торговельному підприємстві, яке експлуатує власник нерухомості, предмети, що служать експлуатації торговою підприємства, є нерухомими віщими в силу їх призначення.

  Таке положення обладнання готелі , театральні декорації, коней і фургонів для доставки товарів до покупців, прилавків і полиць в магазинах. Те ж слід сказати і про речі, поміщених власником у прибутковому будинку (килими на сходах, обладнання ванних кімнат, душі і т. п.).

  Речі, назавжди пов'язані із земельною ділянкою. Навіть якщо ділянка не експлуатується власником, нерухомими речами в силу їх призначення стають все рухомі речі, поміщені власником на ділянці назавжди
  (ст. 524, in fine). Як розпізнається такий намір власника? Стаття
  525 відповідає: власник вважається приєднали назавжди до своєї ділянки рухомі речі, коли вони прикріплені гіпсом, вапном або цементом або коли вони не можуть бути відокремлені без пошкодження або погіршення цих речей або без ломки або погіршення тієї частини земельної ділянки, до якої вони приєднані.

  Проте надалі це правило пом'якшується тією ж статтею для двох категорії речей. Перша-це дзеркала, картини та інші прикраси. Ці речі вважаються поміщеними назавжди, якщо їх дерев'яна обшивка складає одне ціле з дерев'яною панеллю стіни, хоча в такому випадку ці речі можуть бути переміщені без пошкодження як їх самих, так і будівлі. Друга категорія - це статуї, які визнаються нерухомістю, якщо вони поміщені в спеціально для цього спорудженої ніші, хоча б ці статуї могли бути переміщені без поломки і пошкоджень.

  Ці положення повинні тлумачитися з урахуванням тих змін, яківідбулися у способах прикраси квартир. Так, наприклад, тепер дзеркалаприкріплюються не до дерев'яних панелей, а безпосередньо до стін придопомогою особливих "лапок". Однак вони повинні вважатися нерухомістю в силу їхпризначення.

  Але за винятком цих випадків судова практика продовжуєдотримуватися критерію, встановленого частиною I статті 525, і вважаєнерухомими речами в силу їх призначення тільки речі, вклеєні або заПринаймні невіддільні від певного декоративного цілого. Так, невизнаються нерухомими речами в силу їх призначення килимки для очищеннявзуття, які кладуть перед вхідними дверима, електричні дзвінки,які можна перемістити без їх пошкодження.

  Різниця між нерухомими речами в силу їх призначення і речами,включеними до складу нерухомості. Треба також розрізняти речі, нерухомі всилу їх призначення, і речі, що втратили індивідуальний характер внаслідокїх включення до складу нерухомості. Так, двері, віконниці, вікна є
  . частиною нерухомості, так само як будівельні матеріали, використані длязведення стін. Звідси випливає наступне відмінність: якщо наймачвстановить в найнятому приміщенні дзеркала або дерев'яні рами або поставить тамстатую, то ці речі не стануть нерухомими, бо вони поміщені не самимвласником; наймач зможе відокремити ці речі від нерухомості позакінчення найму за умови приведення приміщення в первіснийстан. Якщо ж він за свій рахунок покрив б будинок новим дахом, пробив вікнаі поставив стулки або віконниці, то він не міг би відокремити ці речі від дому,бо з включенням їх до складу нерухомості вони втратили своюіндивідуальність.

  Речі, нерухомі внаслідок предмета, належність якого вонискладають. До цієї категорії нерухомості кодекс відносить безтілеснінерухомості, тобто:

  1) речові права на нерухомості (крім права власності, якезливається з самою нерухомістю): узуфрукт на нерухомі речі,емфітевзис [1], сервітути (ст. 526);

  2) речові права, встановлені на нерухомість з метою забезпеченнязобов'язання: привілей [2], іпотека, антікрез [3]. Обтяжуючи нерухоміречі, ці права є нерухомістю, хоча вони акцесорних дозобов'язальних вимогам, які ставляться до числа рухомих майна;

  3) речові вимоги. За загальним правилом вимоги є рухомиммайном, бо їх предметом є або грошова сума, яку діюабо бездіяльність, що представляють майнову цінність для кредитора. Такйде справа навіть у випадку, коли боржник зобов'язаний передати кредиторовінерухомість. Наприклад, обов'язок архітектора, який взявся збудуватибудинок, є рухомість, бо вона полягає в тому, щоб поставити на службукредитора знання і талант архітектора.

  Породжує чи принаймні продаж нерухомості вимога,що відноситься до числа нерухомого майна? До чого, справді, зобов'язаний уцьому випадку боржник? Надіслати покупцеві право власності нанерухомість. Предметом цього обов'язку є нерухомість, значить їїтреба віднести до нерухомого майна. Проте це не так. У самомусправі, за чинним законодавством право власності переходить відоднієї особи до іншої в силу угоди між ними. Коли ви продаєте менінерухомість, я стаю її власником у момент, коли ми домовилисяпро умови "продажу. Таким чином, в результаті продажу покупецьстає не кредитором, а власником нерухомої речі, значить у ньогонемає нерухомого вимоги до боржника. Обов'язок продавця полягаєтільки в передачі самої нерухомої речі, це-обов'язок зробитидію, і, отже, є рухомим майном.

  Для того щоб виявити існування вимог, що носять характернерухомості, треба уявити собі випадок, в якому в момент укладаннядоговору продажу не відбувається перехід права власності. Це буває внаступних двох випадках.

  1. Сторони домовилися відстрочити перехід права власності допевного моменту (до сплати купівельної ціни або до оформлення договору внотаріальному порядку). До цього моменту покупець має лише правомвимоги до продавцю, і, тому що 'предметом цієї вимоги єнерухомість, то вимога є нерухоме майно.

  2. Нерухомість, що є предметом продажу, визначена в договорі родовими ознаками. Наприклад, я продаю вам 100 квадратних метрів з належного мені більш великого земельної ділянки. До тих пір поки продана частина ділянки не відокремлена від іншої його частини, покупець не може стати її власником, і в нього є тільки право вимоги, яке є нерухомістю.

  Нарешті, як приклад вимоги, що є нерухомим майном, можна назвати право на частину видобутку рудників. Це право, яке переходить разом з ділянкою від одного власника до іншого, є нерухомим майном,

  4. Позови про нерухоме майно розпадаються на дві групи.

  А. Речові чеки про нерухоме майно. (Ст. 526, частина остання). Цепозови, якими захищаються речові права на нерухомість: віндикація, якувласник пред'являє до власника належить власникунерухомості; конфессорний позов про узурфрукте або сервітут, який пред'являєтьсяособою, яка домагається володіння цими правами на чужу нерухомість;негаторний позов про сервітут, який пред'являється власником земельної ділянкидо особи, що здійснює який-небудь сервітут на цю ділянку, у той часяк власник заперечує існування цього сервітуту; іпотечний позов,який через що належить іпотечному кредитору права слідування можебути пред'явлений їм третій особі, в якої знаходиться обтяженеіпотекою майно? Назвемо, нарешті, власницькі позови, право напред'явлення яких проти будь-якої третьої особи надано власниковінерухомості.

  Б. Змішані позови про нерухомість. Так називають позови. спрямовані навідновлення права власності на нерухоме майно. Такий позов пророзірвання договору продажу нерухомості, який пред'являється продавцемпокупцеві, за сплачує покупної ціни (ст. 1654); такі позов провизнання недійсним договору продажу нерухомості через шкоди дляпродавця (ст. 1674) і позов про скасування дарування нерухомості черезневдячності обдарованого (ст. 955) або через невиконання обдарованимумов, під якими дарування було скоєно (ст. 954). У всіх цихвипадках результатом позову є відновлення права власності Длятого, ким позов пред'явлений. Ці позови є нерухомістю в силу свогопредмета.

  Майна, нерухомі в силу заяви їх власника. До цієї групивходили деякі акції Французького банку. Це давало можливістьвстановлювати іпотеку на них або виконувати таким чином умови шлюбногодоговору, що зобов'язував до обігу коштів дружини на придбання під часшлюбу нерухомого майна. Право іммобілізації акцій Французького банкубуло скасовано законом 14-грудня 1936 року (ст. 9). Таким чином, цягрупа нерухомого майна поступово зникає.

  6. Рухоме майно та права пов'язані з ним.

  Два види рухомих майна. Існує два види рухомих майна:

  1) майна, рухомі по їх природі, або тілесні рухомість;

  2) майна, рухомі в силу визначення закону, або безтілесні рухомість.
  Майна, рухомі по їхній природі. В силу їхньої природи є рухомеречі, які можуть змінювати місце свого знаходження, рухаються вонисамі, як, наприклад, тварини, або можуть змінювати своє місце не інакше, якпід дією сторонньої сили, як неживі речі (ст. 528).
  Стаття 531 додає, що рухоме є суду, пороми, морські судна,водяні млини і купальні і взагалі будь-яке устаткування, не укріплене настовпах і не становить частини будинку. Точно так само матеріали, отримані відсломкі будівлі, матеріали, зібрані для спорудження нової будівлі, єрухоме, поки вони не використані робочим для споруди (ст. 532).
  безтілесні рухомість. До цього виду рухомість відносять всі права іпозови, які не є нерухомістю. Стаття 529 називає головні зних. Доповнюючи цю статтю, можна вказати наступні п'ять груп такихрухомість.
  Речові права на рухомі речі.Чи є безтілесним рухомість всеправа (крім права власності, що відноситься до першого вигляду рухомихмайна) на рухомі речі: узуфрукт, право користування, ручний заставу,іпотека на морські або річкові судна або на літаки.

  Права на нематеріальні блага. До їх числа відносяться:

  А. Права на деякі державні посади: нотаріусів, стряпчих,секретарів судів, адвокатів при касаційному суді і при Державномураді, судових приставів, біржових маклерів, аукціонників, фрахтових істрахових маклерів (сприяють укладанню договорів фрахтування судів іморського страхування). Особи, що займають ці посади, єпосадовими особами, а державні посади тепер не продаютьсядержавою, і особа, призначена на посаду, не набуваєвиключного права на неї. Проте стаття 91 закону про фінанси 28Квітень 1816 надала певним посадовим особам правопредставляти свого наступника на посаді і отримувати від нього оплатувартості виникне посади. Таким чином, право поданнянаступника, або, точніше, майновий елемент цього права, може бутивіднесено до числа безтілесних рухомість.
  Б. Право літературної або художньої власності. Так називаєтьсявизнане за автором літературного або художнього твору правона опублікування і відтворення свого твору і на витяг знього майнових вигод. Це право було визнано і місце автораврегульовано законом 19 липня 1793, який закріплює за авторомдовічну монополію вчинення зазначених дії; законом 14 липня 1866року така ж монополія на п'ятдесят років після смерті автора забезпечена йогодружину і нащадкам. Після закінчення цього часу твір стає,як то кажуть, суспільним надбанням.
  Монополія автора складається, проте, з прав двоякого роду: а) майнові права, тобто право витягання майнових вигод, експлуатації твору. Справа йде про безтілесному майні, відмінному від майна тілесного, яким є право власності автора на річ, в якій висловлено його твір (рукопис і т. п.); б) права, які називають моральним правом автора, які полягають у його праві вирішувати чи буде твір надруковано, право охороняти твір у тому вигляді, в якому воно задумано і опубліковано, від будь-яких посягань з боку третіх осіб. Моральне право автора позбавлена майнового змісту, воно повік, але після смерті автора воно здійснюється його спадкоємцями, що представляють особистість автора. Це право не є майно і перебуває за межами поділу на рухоме і нерухоме.
  В. Право на листи. Тут слід розрізняти: а) право власності на аркуш паперу, на якому написано лист. Це звичайне право власності на рухоме річ, що переходить до адресата з врученням йому листи; б) право користуватися листом, повідомляючи його зміст третім особам або представляючи його суду. Це право належить адресату, крім випадків, коли лист носить конфіденційні

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !