ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шпори з історії
       

   

  Історія

  1. а) формації. і цив. Підходи в істор. Пізнанні. Тойнбі.
  Формаційний теорія:
  3 стадії: дикості, варварства, цивілізації. (рабовлад, феод, капіталіст,комуніст.) Термін цив-я М и Е використовують для позначу-а етапи. Ознакипереходу від 2 до 3 стадії:
  1. перехід від присв. пр-ва до проізводящ.
  2. відділення ремесла від сх
  3. початок соц. розшарування суспільства, поява ч/з
  4. поява е письм-ти
  5. поява е моногамної сім'ї
  6. формую-е передумов обр-я г-вапозначається прим-но 5 тис Л.Н.
  Осн-критерії для виділ-я цив-ції:
  1. спосбоб пр-ва (проізвод. Сили + произв. Отн-я)
  2. соціально-класова структура т-ва.
  Недоліки:
  1. не виражений особистісний аспект в історич. Процесі
  2. не всі країни підходять під цю теорію
  3. всьому чоловіче-ву пропонується лише 1 шлях розвитку, хоча світ так різноманітний
  4. абсолютизується роль насильства і конфліктів, тому що зміна сусп.-ек. формацій відбувається шляхом рев-ції
  Переваги:
  1. добре розкрита соц-ек структура Зап-Євр товариств до середини 19 століття
  2. добре виражені відносини класів б) цивілізаційний підхід.
  Суть: людство не розвивається за єдиним всесвітньо-історичним законам.
  У різний час в різних кліматичних зонах з'являються, розвиваються,зникають окремі челов т-ва. Вони мають свої закономірності розвитку.
  1 шлях для Росії: повернення до автора системи
  2 шлях: об'єднання народу і г-ва
  3 шлях: зникнення російської цив-ції.
  Автори теорії: Данилевський, Тойнбі, Гумільов, Шпенглер, Сорокін.
  Арнольд Тойнбі виділяє 2 типи чол заг-в:
  1.прімітівное т-во
  2.цівілізація
  Примітивні об-ва:
  . короткий термін існування
  . невелика територія і невелике Колві насел-я
  . існують в стаціонарному стані
  . характерно подібність звичаїв і традицій
  . невелике поділ праці
  . примітивні язичницькі вірування
  . відсутність класів і г-ва.
  Цивілізація: це єдині організми, всі частини якого всзаімосвязани іперебувають у постійній взаємодії. Ознаки:
  . обширна тер-рія
  . мають тенденцію до поширення через підпорядкування чи асиміляцію інших товариств
  . велика кількість людей
  . знаходяться в постійному розвитку
  . велике поділ праці
  . наявність світової релігії
  . наявність гос-ва і класів
  Середня продовжить життя цив-ції 1тис років.
  Критерії виділення цив-ції:
  1. природне середовище проживання
  2. система ведення госп-ва
  3. соц орг-ція
  4. релігія і духовн цінності
  5. політ індивідуальність
  Класифікація цив-цій:
  1. Розквітлі: Еллінська, Західна, Шумерська, Єгипетська, Мінойська,
  Хетская, Індська, Далекосхідна, Православна (осн і в Росії),
  Іранська та ін
  2. Цив-цій-супутники: Тибетська
  3. Нерозвинений
  4. Застиглі: Спартанська, калааллісут.
  Етапи розвитку:
  1. генезису і росту
  2. розквіт
  3. надлом
  4. розкладання
  Причиною формування цив-ції Тойнбі називає відповідь на виклик.
  Причини зникнення:
  1. невірна відповідь на виклик
  2. творча меншість йде на поводу суспільства
  3. творч меншість застосовує силу і втрачає довіру народу.
  Позитивні моменти цив підходу:
  1. ц.п. дозволяє розглянути історич процес у всьому різноманітті
  2. відкриває народу можливість не підганяти свою долю під задані схеми
  3. дозволяє оцінити внесок різних народів у розвиток світового пові-ва
  4. враховуються роль чол-ка, духовн, нравств, інтелект фактор т-ванедоліки:
  1. розпливчастість виділення критеріїв
  2. важко визначити ментальність і дух розвитку чол-ка
  Цивілізація (по цив. Підходу) - це спільнота людей, об'єднанаосновними духовними цінностями та ідеалами, що має стійкіособливі риси в соціально-політ орг-ції, культурі, ек-ці, і психолог почуттяприналежності до даного пові-ву.


  3. Типи суспільного розвитку. (типи чол т-в)
  Ознаки виділення типів чол. Про-в.
  1. спільність і взаємозалежність історико-політ долі і ек розвитку
  2. взаємопереплетання культур
  3. наявність сфери спільних інтересів і спільних завдань з т.з. перспектив розвитку
  1.Непрогрессівная форма: (аборигени Австралії, корінне насел-е Аіерікі,племена Африки, малі народи півночі Європи і Свбірі). Сутність непрогр.типу: незмінність едінижди встановлено Порядком, жорстке табу на зміну.
  Для ек життя характерний кочовий або напівкочовий спосіб життя.
  Соц орг-ція: колективізм, відсутність д-ви, товариств отн-я регулюються наоснові звичаїв і традицій.
  Духовна культура: обожнювання могутньої сил природи, людина сприймаєтьсяяк частина живої природи. Цінність типу:
  1. глибоке знання законів природи
  2. немає руйнування природи і місця існування
  2. Циклічний тип. До цього типу відносяться с-цив-ції Суть типу:зміни в цьому типі відбуваються повільно після акробаціі досвіду багатьмапоколіннями. Розвиток відбувається у вигляді спіралі, повільно.
  Экономич. Структура:
  1. основу ек життя сост аграрний тип розвитку
  2. господтво нат госп-ва
  3. общинний колектор працю (форми ч/з не виражені)
  4. д-ва явл верховним власником усіх земель
  Політ структура:
  1. характ рисою явл созд-е сильних централізовано г-в
  2. особистий інтерес був підпорядкований товариств інтересу
  3. управління г-вом здійснюється за допомогою чин-БЮР м-ни
  4. знеособленість госуд машинисоц структура:
  1. сувора ієрархія верств
  2. існують тільки вертикальні зв'язки

  Характерна глибока релігійність і віра в преопределенность світовогопорядку.
  3.Прогрессівний тип. (древнегреч, давньоримської, З-Е цив-ції)
  Суть: швидке поступальний розвиток.
  Экономич структура:
  1. яскраво виражений спочатку индустр тип
  2. інтенсивний розвиток торгівлі і ремесла, розвиток форми с/г
  Политич структура:
  1. рано з'являється нова форма гос влади у вигляді демократії
  2. розумне поєднання особистих і товариств інтересів
  3. наявність розвинених, незалежних від влади горизонт зв'язків
  Соц-класова структура:
  1. безліч прошарків
  2. можливий перехід від однієї соц групи до іншої
  Дух життя і ментальність:
  1. ці об-ва скоріше світські, ніж релігійні. Тут боги - ті ж самі люди, тільки наділені великими кач-вами
  2. антропоцентрично хар-р культури та ментальності
  3. інноваційний хар-р мислення
  4. духовна свобода людини
  Протиріччя:
  1. висока соц-класова диференціація об-ВАА і НЕРА-під
  2. зведення європ цінностей в абсолют
  3. науково-техн прогрес веде до панування голого раціоналізсма і втрати гуманіст цінностей
  4. поступово на тлі НТП йде втрата цінності особистості, йде стандартизація мисленнярадикальне вмешат-во в окр природу призвело до глоб проблем


  4. Особливості становлення російської цив-ції, фактори її формування.
  1я концепція стверджує, що Росія - це частина ю цив-ції, і Росія ізахід мали спільні християнські цінності
  2я концепція стверджує, що Росія - це частина с-цив-ції, і має багато
  Східних рис
  3я концепція (Данилевський) стверджує, що Росії переднакреслений виключить типрозвитку, Росія буде рятівницею світу.
  Вихідні позиції для аналізу Русск цив-ції:
  1. Росія цивілізаційно не однорідні держава. Це конгломерат різних народів з різною ментальністю
  2. Росія знаходиться на перехресті двох типів цив-цій В і З, тому Р завжди буде стояти перед проблемою вибору шляхів розвитку
  Осн фактори становлення Р цив-ції
  1. природно-географіч і кліматіч
  2. етніч фактор
  3. духовний чинник
  Етапи розвитку:
  1. Доісторичний (2 тис років до н.е. - 9 в)
  2. Київська Русь 9-13 ст
  3. Московська Русь 14-17 ст
  4. Авторитарна Росія поч 18 в -1985 г
  5. Демократичний правова Росія 1985 - ????

  6. Освіта східнослов'янського гос-ва. Норманська і антінорманскаятеорії.
  З приводу освіти Восточнослав гос-ва сущ 3 теорії:
  1. Норманська (про завоювання Русі варягами)
  2. Антінорманская
  3. Теорія про покликання варягів
  Норманська теорія починає формуватися в середині 18 століття: Байєр, Міллер,
  Шльоцер.
  Суть: 1. Східні слов'яни перебували на низькому рівні розвитку і не булиздатні сформувати гос-ва
  2. Слов'яни були завойовані варягами кіт і створили гос-во у с-слов'ян.
  Доводи
  1. Слово Русь походить від найдавнішого шару варягів, які проживали на півдні Русі ще в 4-5 ст н.е.
  2. дружина князя складалася з варягів і з дружинників ж формувався чин-БЮР апп-т
  3. 1-е київські князі були варягами
  4. в «Пов Врем Років» є згадка про те, що слов'янськ племена платили данину варягам, а значить були завойовані ними.
  Антінорманская теорія
  Суть: с-славане самі сформували гос-во, а варягіне мали ніякоговідношення до формування в-слав г-ва
  Доводи:
  1. термін Русь вони пояснюють як суто слов'янський від др слав племені роксолан
  2. Рюрик - не варяг за походженням, він виходець із с-Пруссії
  3. у с-слов'ян у 7-8 ст існують ознаки государсвтенності, що говорить про те, чт с-слов'яни були готові створити гос-во.
  Теорія про покликання:
  Суть: гос-во ззовні принести неможливо, у сх ознаки державності.

  В кач-ве 1-х князів вони запросили варягів.
  Держава - це особливий апарат управління, що стоїть над об-вом іпокликаний охороняти товариств порядок.
  Ознаки гос-ва:
  1. єдина тер-рія
  2. наявність чиновницькі апп-та
  3. армія
  4. наявність суд системи
  До 7-8 ст починається тенденція об'єднання тер-рій, де проживали слов'яни,а саме: племена поч об'єднуватися в союзи племен. До цього часуоформилися 12 союзів племен. Постійно виділяються родоплемінна знати, кітпочинає виконувати адміністративні ф-ції. До 7-8 ст почало виділятисястан військових. Все частіше князі починають виконувати суд ф-ції.
  Причини оформлення гос-ти у У сл-н:
  1. ускладнення ек життя
  2. відділення ремесла від с/г
  3. виділення воєн стану
  4. поява ек НЕРА-ва
  Перші київські князі були варяги. У 60-і роки 9 століття га княжіння до Новгородазапрошений Рюрик, варяг. У 882 році його наступник, князь Олег, захоплює
  Київ і об'єднує 2 центри. Факт об'єднання новго і Києва ознаменував фактобр-я єдиного восточнослав г-ва. Чому був запрошений варяг:
  1. варяги - хороші воїни
  2. у варягів вже був досвід в створ-ії гос-ва
  3. нейтральна фігура

  7. Соц-політ і ек розвиток К.Р. в до 10 - поч. 12 ст
  Чому цей період називають періодом розквіту?:
  1. була впорядкована система управління країною, тобто оформлена полит структура К.Р.
  2. формуються ек зв'язку в д-ві
  3. була створена база законодавчих г-ва
  4. була впорядкована соц структура об-ва
  5. була сформована єдина нац ідея (християнство)
  Політ структура:
  КР представляла із себе військово-феод монархію: влада стаєуспадковане, прівілігіров стан - військово-служілаю знати, кіт за службуотримує землі, населені кр-ми, тобто починають формуватися феод. Отн-а.
  Київський князь явл главою всіх гілок влади. Влада успадковується по родовомупринципом. При князі існує боярська дума - це совещат орган, кітскладався в основному з старшої дружини князя. Дружина складалася з 2 частин:
  Старша дружина (більш досвідчені, хто за службу отримував землі з правомуспадкування, згодом - бояри), молодша дружина, жила за князя, ікнязь ділився з нею доходами, віддаючи 1/3. На цьому етапі ліквідуєтьсяінститут місцевого князювання і на місцях сидять намісники князя.Форміруетсячин апп-т. Разом з тим влада князя була не така сильна, тому що 1. Булиусобиці за престол м/д родичами

  2. боярська дума мала право вето на рішення князя.

  3. старша дружина була самостійною, мала свої землі, свою дружину, ....< br>Законодавчих основою КР явл «РП», основопол-кім кіт-й явл Ярослав Мудрий.
  Економіка КР:
  1. Основу ек життя КР сост с/г
  2. КР активно займається зовнішньою торгівлею
  3. продовжує зберігати свою значущість інші види хоз деят-ти (полювання, риболовля, збираючи-во, борт-во)
  4. отримують розвиток феод отн-я. Але на цьому етапі вони не були розвинені, тому що військово-феод знати основне джерело доходів бачила не в землі, а в вій-торг поході, і в КР% залежного населення був дуже незначний.
  Соц структура:
  Відповідно до РП в КР виділяється 3 катег нас-я:
  1. люди служилі (привілейований стан, старш друж-ки)
  2. люди (вільні дружини міські або сільської громади)
  3. чорні люди (повністю залежні, полузавіс)
  На цьому етапі відбувається хрещення Русі ....


  8. Хрещення Русі (причини, хід, наслідки)
  Причини:
  1. Візантія, як і КР, займає середину положення між В і З
  2. Церква у Візантії була суворо централізованої і підпорядковувалася гос влади, Віз церква завжди стояла за єдине г-во
  3. багато росіян були знайомі з цією релігією
  4. невдача язичницької реформи
  Наслідки:
  1. Об'єднання слов'янських земель на єдиній духовн основі
  2. залучення до зап-євр і візант культурним та христ традицій і традицій взагалі
  3. зростання міжнар авторитету КР
  4. гуманізація нравств отнош-й
  5. вплив на ек-ку (зростання міжнар торгівлі, розвиток і вдосконалення с/х пр-ва)
  6. поштовх розвитку культури
  7. поява кам'яної архітектури
  8. інтенсивно розвивається ІЗО
  9. літерат традиції (поява писемності)
  10. та ін
  Негатив:
  1. оформлення культу влади
  2. рабська психологія, відбулося перетворення церкви в ідеолог інструмент гос-ва
  3. містіч сприйняття хр-ва

  9. Феодальна раздрася-ть і т-м протекторат на Русі.
  Причини феод раздрася-ти:
  1. Збільшення значущості вотчинного землеволодіння
  2. недоліки родового принципу успадкування престолу
  3. ослаблення політ і економ ролі Києва
  4. приводом феод раздрася-ти з'явився Любецький з'їзд. Він змінив принцип успадкування престолу та ввів принцип від батька до синів.
  15 великих самост княж-в отримали назву земель. Тільки 2 кн-ви не булипередані нікому в Насл-во: ківевкс і Новгороді.
  Чому не розторощилося Київське кн-во?:
  1. формально київський князь вважався великим князем
  2. на київський престол могли претендувати всі найсильніші князі
  Феод раздрася-ть - це закономірний етап у розвитку суспільства, кіт пройшли всікраїни. Тому однозначно оцінювати фр не можна:
  Позитив:
  1. Інтенсивний розвиток регіонів, влада більше наблизилася до народу
  2. феод усобиці стали рідше
  3. інтенсивне соверш-е ек-ки, а саме с/х пр-во, перехід на 2-3 польний систему,
  4. інтенсивне ізнотовл-е мет о/т, розвиток міст.
  До кінця 13 в у ККН налічувалося близько 300 міст. Відбувається перетворенняміст до центрів ремесла і торгівлі, створюються купеч корпорації,розвивається система МСУ.
  5. феод отн-я вступають у свій зрілий етап
  Негатив:
  1. багато рос землі потрапляють в зав-ть від інших народів
  Етапи і форми зав-ти від т-м:
  Прямого політ правління на Русі т-м не ввели, але видавали князям ярлики накнязювання. Ярлики були двох видів: золотий і простий. Золотий з правомпередачі влади в спадщину. Т-м використовували методику розділяючи володарюй.
  Русск землі повинні були платити ЗО вихід.
  До 1236 монг імперія являла собою величезну імперію.
  Етапи ТМП:
  1 етап: - 1237-1327 рр. - найважчий і руйнівний етап. До 1257данину не була фіксованою. З 1257 розмір данини став Фиксиров. Цю данинузбирали вже не відкупники, а баскаки.
  II етап - 1327-1380 був ліквідований інститут баскачества. Моск князямбуло надано право самим збирати данину з земель і везти в Орду, якнаслідок припинилися набіги. На цьому етапі слабшає як екон так іполіт вплив Орди на рос землі. Ярлик на велике княж-во во Влад-Суздземлі закріпився за Моск князями і передавався по спадку. На цьомуетапі був розбитий міф про непереможність монголів.
  III етап: - 1380-1480 - на цьому етапі влада ЗО була номінальною. ЗВ вже невидавала ярлики, данина виплачувалася нерегулярно.
  11.11.1480 - кінець стояння на Угрі.
  Негативні наслідки мтп:
  1. ослаблення рос князівств
  2. на довгих час рос землі відірвалися від візант і з-е цив-цій
  3. відбувається руйнування і завмирання госп життя
  4. ТМП вплинув на ментальність людини
  Позитив:
  1. Гумільов відзначає, що в ході ТМП пройшло взаємовплив культури різних народів, тому народи один одного збагатили
  2. покладе була регенерація рос етносу
  3. підпорядкування чужій волі породжувало доп мотиви до об'єднання

  10. Передумови та етапи об'єднавчого процесу. Причини піднесення

  Москви.
  Передумови об'єднання земель:
  1. ек розвиток регіонів, як наслідок феод раздрася-ти викликало необхідність розширення обміну і торгівлі між отд кн-вами
  2. формування на місцях досвіду управління та створення структур управління
  3. потужним стимулом з'явилося прагнення звільнитися від зовнішніх ворогів.
  4. народ втомився від нескінченних воєн, суперечки, і тому вони хотіли стабільності; за об'єднання виступала церква
  5. збереглося культурну єдність російського народу. Це знайшло відображення в мові, лит-ре, звичаї, трдіціях.
  Центром об'єднає движ-я стала Москва. До 1280 М була простоюфортецею, перша Моск князем явл Данило Александровіч (син Ал. Невського)
  Причини піднесення Москви:
  1. вигідне географіч полож-е: а. Тут проходив вузол сухопутних доріг з півдня на північ і соотв із півночі напівдень б. Зручні водні шляхи в. Моск кн-во займало центр полож-е
  2. Уміла політика моск князів а. Всі моск кн-я постійно дбали про збільшення своїх земель б. Моск кн-я інтенсивно будували дороги, міста, храми для залученнянасел-я в ці р-ни в. Вміли отримати вигоду з відносин з ЗО р. введення інституту спадкування престолу від батька до сина
  3. Допомога церкви і співчуття духовенства (у 1326 р митрополича кафедра була перенесена в М)
  4. відсутність сильних ворогів
  5. нац співчуття моск князям. В очах народу М к-ть уявлялося процвітаючим і стабільним, тому жителі інших регіонів тяжіли до М.
  Етапи об'єднання:
  I етап: 1280-1389. Іван Калита (1327-1340), Симеон Гордий (1341-1353),
  Дмитро Донський (1359-1389). Це період зростання авторитету М к-ва в політ,економ, духовн аспектах, а саме:
  1. за цей період тер-я М к-ва збільшилася до 200.000 кв км
  2. завдяки М кн-м припинилися набіги татар на рос землі
  3. були ослаблені і приведені в зав-ть от М князя крупней противники
  (Тверь, Новгород, Рязань)
  4. М стає центром російського православ'я
  5. ярлик на князювання у Вол-Сузд землі закріпився за М кн-ми
  6. на цьому етапі спостерігається приплив службових людей з др КНВ
  7. саме М кн-я в 1380 р організували першу перемогу проти т-м
  II етап: 1389-1462. Період кризи в освіті М г-ва. У цей періодзнову посилюються суперники М князя новго-д, Тверь, Північно-Галицькій землі.
  Василь 2 Темний зміг закінчать-но відстояти завоюю позиції. Оконочат-но Мстає центром Р православ'я, а саме в 1448 р вперше були проведенісамост вибори митрополита. У 1439 Візант церква пішла на возз'єднання зкатоліч церквою, тобто відбулася Флорентійська унія. М ц-вь відмовиласяпідписати унію.
  III етап: 1462-сер. XVI ст. Іван III, Василь III, Іван IV Грозний.
  Відбувається завершення об'єднання рос земель, отримання повної політнеза-ти і юрид оформл-е інститутів гос. влади

  11. Освіта Мг. Правління І III.
  При і3 було завершено справу збирання російських земель в єдину нацвеликороські г-во. Тер-рії М к-ва при І 3 збільшив з 400.000 км2 до
  2.000.000. Було приєднано Ряз, Ярослов, Ростовська, Тверська, Новгороді княж-ва.
  У 1500-1503 рр. в рез-Таті війн з Литвою і Ливонським орденом М повернула частину
  Зап земель, кіт колись відійшли до складу Літ г-ва. Коли Литва просилаукладення мирного договору, вона звернулася до і3 як до государя всієї Русі.
  Великі зовнішньополіт успіхи і зростання міжнар авторитету М князів. Підзовнішньополіт проблеми М кн-я виступали як представники від всіх земель.
  Відбувається юрид оформлення інститутів гос влади. У 1480 році булиліквідовані удільні порядки. Питомі князі тепер не мали правайти на службу до інших кн-м і вважалися підданими М князя і повиннібули коритися і служити. Вони були намісниками М князя. Іван 3остаточно затвердив інститут спадщини престолу «від батька до сина». Він чіткопозначив, що старший син має слід повноваженнями:
  . суд питання
  . фінансові питання
  . зовнішня політика
  . карбування монет. Ці повноваження буливиключно справою М князя. А намісники цихправ позбавлялися. Всіх інших синів І 3 змусив підкоряться старшому, якпідданих. У кінці 15 століття за Івана 3 з'явилася зовнішня атрибутика М г-ва:герб, держава і скіпітр, звідси пішло введення звичаю вінчання на престол.
  Поява першого зведення законів (1497). Введення нового судочинства.
  Починається будує-під адміністративного апп-та єдиного рос г-ва.
  З'являються палац (відав велікокн справами), скарбниця (питання фін напр-я),центр исп органи - накази і губи. Відбуваються зміни в системі МСУ. Уадминистр порядку країна була розділена на повіти, стани і волості. На чоліїх стояли намісники. За службу вони отримували корми. Соціальна політика І 3була спрямована на зміцнення і централізацію М г-ва. У судебник 1497були послаблені позиції боярства і укріплені позиції двір-ва. Боярам булозаборонено переходити на службу до інших госп-вам. Оформився інститутподданскіх отн-й. Двір-во посилився: зростає його числ-ть, йде роздачаземель, в інтересах дв-ва був введений (26.11) Юріїв день, кіт обмежувавдогляд кр-н від своїх г-в. Т.ч. була зроблена спроба убезпечити ек життядворян. При І 3 М кн-во перетворюється в М г-во не тільки в планітериторіальному, але і в юридичному плані.


  12. Особливості взаємовідносин гос-ва і церкви. Ідея М - 3 Рим.
  Ідея Москва - третій Рим стала ідейною основою М г-ва. Типивзаємин г-ва і церкви:
  1. незалежні отн-я
  2. теократіч система (релігія над р-вом)
  3. одержавлення церкви (г-во над церквою)
  4. рівні партнерські або союзніч отн-я (союзники один одного)
  До середини 17 століття існували рівні союзно отн-я. Церква обгрунтувала р -в. Це знайшло відображення в ідеї М - 3 Р. Причини появи ідеї:
  1. ідейне зміцнення М г-ва
  2. обгрунтування, обожнювання влади М князів
  Розробником ідеї явл Філофей. Суть: У світі існує 3 Божеств центру: 1
  Рим, 2 Рим (Константинополь), 3 Рим - М. На М князів покладено місію бутицентром світового православ'я.

  13. Західна Європа в епоху середньовіччя.
  1. Спостерігається тенденція від феод раздрася-ти до станово-представить монархії.
  2. Спроби встановлення теократіч системи не увінчалися успіхом.
  Встановлюються рівні отн-я між ц и г-вом.
  3. починають формуватися представить установи (виборні представить уста-а, прівілегіров і гір нас-е отримало право обиратися.
  4. процес обр-я нац г-ва
  5. в про-ве поч формуватися горизонт зв'язку
  Соц структура представлена 4 групами: духів-во, феодали, кр-во, городяни.
  Васс-ленн отн-я - це система договору між синьйором і васалом, кітпередбачає не тільки зобов-ти, а й права обох сторін.
  У 15 в у ЗЕ йде тенденція звільнення кр-н від особистої залежності, а в М г -ве навпаки, тенденція до більшого закріпачення. У З-Е поч переважатигрошова рента, а в М - панщина рента, відробіткова.
  Економіка:
  1. І в З-Е цив-ції і в М переважає аграрний тип розвитку ек-ки
  2. цехова організація пр-ва
  3. в З-Е цього періоду поч закладів передумови переходу до индустр типу розвитку.
  Християнство:
  1. У питанні про співвідношення Божої трійці розійшлися Зап і Сх хр-во. Сх буде тяжіти до монархії. На Заході спочатку до теократіч системі, потім самостійно-но
  2. на заході між чол-ком і богом обязат-но повинна була стояти ц-вь, на
  Сході чол-к міг сам спілкуватися з богом.
  3. Велика релігійність з містицизм в Сх хр-ве.
  4. У зх хр-ве присутня абсолютизація добра і зла.
  5. Джерелом істини і віри у сх хр-н явл тільки о писання, а у ю - писання та переказ (послання батьків ц-ви, постанови церк соборів.)


  14. Візантійська цивілізація.
  IV - VII - 1 період - становлення Віз цив-ції
  VII - XI - 2 період - розквіт Віз цив-ції
  XI - XV - 3 період - період феод раздрася-ти
  Політ структура:
  1. Феод монархія. У руках монарха все верві влади
  2. розгалужений широкий чин-БЮР апп-т
  3. місц адм поділ являло вій-гражд упр-е
  4. будете знищені залишки горизонт зв'язків. Г-во підпорядкував собі т-во
  5. не склався інститут спадщини престолу
  Соц структура:
  1. селяни
  2. городяни
  3. раби
  4. військово-феодальна знати
  5. священики та ченці

  1. Чи не склався інститут феод ч/з
  2. феодали не володіли всією повнотою влади на своїй території
  3. феодали підпорядковувалися імператору за принципом підданства
  4. не склалася система замкнутої соц структури

  міста не отримали автономію
  1. повністю залежали від пр-ва
  2. гір землі перебувають у держ влас-ти
  Життя рівень більшої частини був низьким. Населення було неоднорідним. Г-воконтролювало всю деят-ть гір нас-я, підпорядковував собі, намагався витягти макскористь.
  Сільське населення: вільні общинники і залежне нас-е. Неслиповинності. В общині існувала кругова порука. Не було свободипереміщення. Кр-не несли військову повинність.
  Церква:залежала від г-ва. Економічне слабея і залежала від держави податків.
  Дотримується ідеї нац єдності. Монархи впливали на вибори патріарха.
  Економіка:
  Індустріальний тип розвитку ек-ки. Інтенсивний розвиток внутр та зовнторгівлі. Підтримка г-вом, розвиток тов-ден отн-й, ведуча морська держава,не розвинені форми ч/з, г-во в чому регулювала ек-ку.


  15. Іван 4 і його час. Реформи 50-х рр. 16 століття.
  У 1530 році він народився. 1538-1547 рр. увійшли в історію як період боярськогоправління. У 1547 році І 4 виповнилося 16 років і він бажав вінчатися напрестол. Дружиною стала Анастасія Роман-на Захар'їна-Кошкіна. Весь часправління І4 можна розділити на 2 періоди: 1 - 1537-1565 - періоддемократичних перетворень, 2 - 1565-1584 рр. - період опрічнніни.
  1 період. У цей період були проведені такі реформи:
  . держ упр-я
  . суд реф-ма
  . церков реф-ма
  . воєн.
  Всі вони були спрямовані на подальше зміцнення М г-ва. У цей період почформуватися основи сосл-предст мон-ХІІ. Структура з-п мон-ХІІ:

  ЦАРЬ обр рада (на протязі 13лет)боярсько земські собори коло ближ сподв-в І4 дума (скликалися у міру потреби)
  (совещат орган) повіти

  волості сільська громада ---- міста
  Далі за І4 розширюється система центр виконає органів, наказів. Числнаказів в цей час зростає до 30. Всишіе гос поса-ти в цей періодзаймалися по знатності роду. У 1552 р була створена спец дворова зошит,куди було внесено 4000 знатних прізвищ по знатності роду. Цей принципотримав назву місництва.
  Судова реформа:
  У 1550 г при І4 вийшов новий судебник, складений на основі Суд-ка і3. Тамбули відображені проблеми кримінально-проц права, станова політика, система госпристрої.
  Станова політика:
  Відповідно до цього суд-кого були укріплені позиції дворянства. Відтепердворяни не були підсудні суду намісника, судилися лише царем, дворяни немогли перетворюватися на холопів, вживаються заходи з ослаблення боярськогостану (була скасована система годувань, замість кормів було введено денплатню), для обмеження свавілля бояр під час суд процесів у судахбуло запроваджено інститут цілувальників. Це були виборні цілувальники з дворяні купців. Були введені покарання за хабарництво. Відносно кр-нвідбувається тенденція подальшого закріпачення (всі кр-не були враховані ізаписані в Писцовой книги, був підтверджений Юріїв день).
  Церковна реформа:
  Цілі: 1.дальнейшее зміцнення і централізація г-ва на ідейній основі.

  2. Ослаблення екон інтересів церкви
  У Стоглавий був закріплений і уніфікований єдиний пантеон святих, буливироблені єдині канони церк живопису. Для ослаблення ек мощі ц-ви булозазначено, що ц-вь повинна була повернути г-ву всі землі, отримані в періодбоярського правління. Ц-вь відтепер повинна була платити податки г-ву. Буловирішено при церквах відкривати богодельні, притулки та книжково училища длянавчання дітей грамоті. І4 також робить спробу посилення ролі г-ва вцерк вирішенні питань, а саме: цар втручався в усі питання церкобрядовості, остаточно стверджував митрополію.
  Військова реформа: Була проведена з метою зміцнення армії М г-ва. Відтепербула впорядкована військова служба. Було введено 2 види в.с. 1 - з батьківщини.
  Несли дворяни і бояри. Цю службу несли з 15 років, передавалася поспадщину. Було зазначено, що з кожних 150 десятин землі бояри чи дворяниповинні були надати 1 воїна кінно і оружно. 2 вид - по приладу. Початокформування стрілецького війська. Набиралися вільні посадські люди. Заслужбу вони отримували невеликі зем уч-ки на час служби і небольш ден жалов -е і до кінця правл-я І4 стел військо склало 25-30000чел. В армії булавідмінена система місництва.
  У 1565 році І4 зі своєю домашньою челяддю виїжджає до Олександр слободу ізвідти пише 2 листи. 1 лист був направлений до церковної знаті,боярському і двір народу, що вони його зрадили і він відмовляється від престолу.
  2 до міського люду, що йому доводиться відмовитися від свого престолу. З
  1565 починається другий період правління І4, який увійшов в історіюяк період опричнини.


  16. Соціальні та політичні причини опричнини, її сутність і наслідки.

  Причини опричнини:
  1. б-ба двох тенденцій: централізації з одного боку і децентралізації з іншого.
  2. сталася надцентралізація г-ва
  3. підпорядкування суспільства р-ву, а саме боярства, торговельного люду, свобоних кр-н, кр-н общинників.
  Фактично опричнина - це терор проти власного народу інадцентралізація г-ва. Етапи опричнини 1 етап - 1565 - 1572 - періодвідкритої опричнини, 2 етап - 1572 - 1584 - період прихованої опричнини.
  Зміст опричнини:
  1. І4 отримав дозвіл взяти собі особистий спадок, опріч, для того, щоброздавати ці землі своїм служилим людям. У цей особистий спадок царя увійшлинайбільш ек-ки розвинені регіони і до кінця правл-а він прихопив полгос-ва.
  Були створені паралельні структури управління. Із земель опричниниізганялісь колишні власники, бояри. Цар отримав право сформувати своюособисту охорону, опричного військо, яке повинно було боротися з зрадниками.
  До кінця правл-я його числ-ть складала 5000 чол. У цьому особистому наділіопричникам видавалися землі.
  2. З 1572 починається прихований період. Було заборонено вживатислово опричнина, починається повернення відібраних земель боярам.
  Наслідки та підсумки:
  1. була ослаблена князівсько-боярська аристократія, на 1 план вийшов дворянин.
  2. зникли залишки феод раздрася-ти; М г-во стало централізованим з сильною монарх владою.
  3. проблема співвідношення г-ва та об-ва була вирішена на користь г-ва
  4. були ліквідовані экономич незалежні від влади власники, кіт могли стати основою формування гражд т-ва
  5. У країні бушувала экономич розруха; цілі області були спустошені, нач масова втеча на околицю г-ва
  6. ослаблення внешнеполітіч позицій

  17. Зовнішня політика І4.
  Основні цілі:
  1. Зміцнення кордонів М г-ва. На тер-ії В-Е рівнини продовжували існувати залишки Зол Орди, кіт здійснювали набіги на рос кордону. Це Казанське ханство, Астраханське і Сибірське ханство. Кримське ханство.
  2. Повернення исконно русских земель, кіт перебували у складі Литви та
  Лівонського ордена.
  3. вихід на Балт море.
  4. зміцнення міжнар торг зв'язків
  Чи були досягнуті цілі:
  1. частково відбулося зміцнення кордонів (приєднані Астр, і Казанського ханства)
  2. Приєднання руських земель не вдалося
  3. Вихід до Балт моря не вдався


  18. Смутні часи в Росії.
  1598-1613.
  Причини смутного часу:
  1. Нац політика проводилася деспотичними методами, силами вкрай нечисленної адміністрації.
  2. повне забуття інтересів народу викликало його невдоволення
  Приводом до невиразного часу постало припинення династії Рюриковичів, Богомвстановленої династії в соотв-вії з ідеєю М - 3 Рим.
  Етапи смути:
  1 період: 1598 - травень 1608 Династичне криза, тобто смута охопила лишеверхівку (б. Г. І Лжедмитрій 1)
  2 період травень 1606 - 1610 період соц кризи - смута охопила всі верствинаселення (Вас Шуйський)
  3 період 1611 - 1612 - період нац кризи - постала загроза втрати нацнезалежності (семібоярщ)
  У 1598 році Б. Г був проголошений царем. БГ - виходець з дворянськогостану. БГ приймає всі зусилля для відновлення ек потенціалу країни.
  Тер-рії найбільш сильно постраждали від опричнини на 10 років звільнялисявід податків і податків. БГ сприяв розвитку торгівлі. При ньому бувприйнятий торговельний статут, кіт зменшив внутр митниць мита для купців. При ньомувідбувається зміцнення зовнішньополіт позицій г-ва. Некот території, кіт
  Росія втратила під час Лівонської війни були повернуті до складу Росіїпри БГ. Йде інтенсивне освоєння нових тер-й і будує-во міст. При БГ
  М стає центром православ'я. У 1590 році М митрополія булаперетворена в Моск патріаршество. У роки голоду 1600-1603 БГ організувавбезкоштовну роздачу хліба голодуючим. Внутр політика БГ не мала успіху томуступінь ек розрухи була дуже сильною, проти БГ активно виступало боярськестан, народ не підтримав БГ тому він не був нащадком династії
  Рюриковичів, і пішов на ряд непопулярних заходів. При ньому починається політикаподальшого закріпачення кр-н. У 1597 році він видав указ про введення 5річного терміну розшуку втікачів кр-н. Розправлявся зі своїми ворогами. У 1605році БГ помирає за нез'ясованих ОБСТ-вах і на престол зійшов Лжедмітрій1.
  Він був підтриманий всіма станами. Бояри його підтримали сподіваючись наспільне правління, народ сподівався на упокорення бояр, Польща претендувалана ряд рос тер-й, Лжедм1 був підтриманий папою римським. У травні 1606
  Лжедм1 був убитий. Царем був проголошений В. Шумський, простояв на престолі до
  1610 року. ВШ - це виходець із знатного роду бояр. При ВШ складаєтьсяпередумова до системи олігархічного управління. Бояри змусили ВШпідписати докум?? нт про спільне правлінні. В цей час:
  1. посилюються народні виступи. Кр в-на 1606 - 1607 під рук-вом І.
  Болотникова
  2. Поява Лжедм2
  3. починається шведська інтервенція 1609 і починається відкрита інтервенція
  Польщі. У 1610 році ВШ бувпострижений в ченці і з 1610 по 1612 управляти М г-вом стали 7 бояр. Вонивирішили запросити на М престол сина Сигізмунда Владислава. У 1611 році булосформовано 1 народне ополчення під рук-вом Прокопія Ляпунова. У 1612було сформовано 2 ополчення під рук-вом Пожарського. 22.10.1612 М булазвільнена від поляків. У січні 1613 В М зібрався земський собор, кудиз'їхалися 700 представників від усіх станів. Вони вирішували питання про вибірцаря. Вибір припав на М. Ф. Романова. 21.02.1613 він був проголошений царем. Уберезні 1613 він погодився зійти на престол. З цього моменту в Росіївстановлюється династія Романових. Причини обрання М. Ф. Р.
  1. МФ був племінником І4
  2. це був син впливового церковного ієрарха митрополита Філарета
  3. МФ був нейтральною фігурою. Його прізвище не заплямувала себе в роки опричнини.
  4. при виборі МФ взяли гору антипольські настрої
  Наслідки смути:
  1. ослаблення інститутів гос влади
  2. країна опинилася перед проблемою втрати нац незалежності
  3. в країні була ек розруха
  4. соц криза
  Значення смути:
  1. Дала поштовх реформам 17 століття
  2. показала владі всю глибину ек і фін кризи в Росії
  3. викликала остаточне закріпачення посадского і сільського населення
  4. в ході смутного часу остаточно оформилася ідея релігійного і нац єдності населення Русі, яке стало чіткіше розуміти значення гос-ва.

  19. Росія в 19 столітті. Політичні та соц-ек передумови петровськіхперетворень.
  Росія до середини 17 століття представляла собою станово-представитьмонархію. До кінця 17 складаються передумови до абсолютної монархії. 1613 -
  1619 період розквіту станово-представить монархії .. При ньому зростає рольстанових установ - боярської думи. Жодного указу без згоди БД МФ НЕприймав. Земський собор у цей період працював постійно. ЗС стаєвсесословним. У цей період був відновлений інститут виборних губнихстарост, земських гласних і городових кацапів. 1619-1633. У 1619 зпольського полону повернувся батько МФ Філарет і до самої смерті (1633) правил зсвоїм сином.
  Прояв зародження абсолютної монархії:
  1. падає значення бд
  2. ЗС знову починають збиратися у міру потреби, запрошуються лише ті стани, чиє питання розглядають.
  3. починається тенденція об'єднання повітів у розряди на чолі з воєводами.
  По-вода вирішує воєн і фін питання. Під його владу потрапляють виборні губні старости.
  Формування передумов абсолютизму:
  1. все більшого значення при царі набуває ближня дума
  2. збільшується чисельність основний БД за рахунок дворян і думних дяків. БД як становий орган починає розмиватися
  3. сильне зростання чин-БЮР апп-та. Збільшується числ-ть наказів
  Зміцнення законодавчих основ при перших представників Романових. В 1649 роцівиходить Соборне Укладення. Вперше він був виданий в 2000 прим.
  Новизна суді

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !