ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Японсько-Радянсько-Німецькі відносини перед 2 світовою війною
       

   

  Історія

  План.
  Введення.

  Глава 1. Особливості політичної обстановки в Японії в 1920-30-і роки.

  1. Підсумки першої світової війни для Японії. Вашингтонська конференція.

  2. Політична боротьба в армії та суспільстві.

  Глава 2. Японсько-німецькі відносини в 1933-1939 рр..

  2.1. Розширення агресії Японії на Далекому Сході.

  2.2. Японсько-німецькі відносини в 1933-1936 рр..

  Глава 3. Японсько-німецькі відносини в 1939-1940 рр..

  3.1. Зовнішня політика Японії.

  3.2. Японсько-німецькі відносини в 1939-1940 рр..

  3.3. Висновок потрійного пакту і його наслідки.
  Висновок.
  Список літератури.

  Введення.

  8 травня 2000 виповнюється 55 років з дня перемоги з дня перемоги удругій світовій війні.

  Друга світова війна стала переломним періодом у світовій історії ХХстоліття. Ця війна забрала більше 50 млн. людських життів, покалічиладесятки мільйонів людських доль в більшості країн світу. Друга світовавійна - це найбільша трагедія ХХ століття.

  І досі ця війна викликає живий інтерес з бокудослідників багатьох країн світу, але перш за все з боку держав --головних учасниць війни.

  Мета даної дипломної роботи полягають у наступному:
  1. Простежити становлення японо-німецького політичного союзу, вивчити фактори, що визначили цей союз.
  2. Проаналізувати причини японо-німецького зближення;
  3. Показати, яку роль відіграла агресивна політика Японії на Далекому

  Сході в появі нової розстановки сил, що й визначило остаточний союз Японії з Німеччиною;
  4. Розкрити суперечності, які існували в рамках цього союзу.

  У завдання роботи входить також розгляд питання про впливрозширення японської агресії на Далекому Сході, на зміну тутрозстановки сил великих держав.

  Історія японо-німецьких відносин в 1930-і роки була предметомдослідження в роботах загального характеру.

  Це фундаментальна праця радянських істориків «Історія Другої світовоївійни 1939-1945 рр.. », другий і третій томи [1], де даний матеріал із зовнішньоїполітиці гітлерівської Німеччини щодо інших країн, у тому числі і
  Японії.

  У колективній монографії «Японський мілітаризм» [2] досліджуєтьсястановлення мілітаристської Японії з військової точки зору.

  Третій том «Історії дипломатії» [3] містить розрізнені інедостатні відомості по проблемі німецько-японських відносин в 1930-іроки. У цій праці лише попутно з вивченням політики Японії щодо
  Радянського Союзу повідомляються деякі відомості про відносини Японії та
  Німеччині в цей проміжок часу.

  У праці Єфімова та Дубинського «Міжнародні відносини на Далекому
  Сході »[4] досліджуються суперечності провідних держав світу на Далекому Сходінапередодні другої світової війни, простежуються етапи японської агресії на
  Далекому Сході, що завершилася розгромом японського мілітаризму. Великеувагу в книзі приділяється показу ролі СРСР у міжнародних відносинах на
  Далекому Сході.

  Проблеми зовнішньої політики Японії в 1930-і роки були досліджені вроботах Кутакова О. М., Севастьянова Г. Н. та інших авторів.

  Севастьянов Г. Н. в роботі «Політика великих держав на Далекому
  Сході напередодні другої світової війни »[5] найбільш повно висвітлює питання прояпоно-китайської війни. Тут досліджується політика Японії, США, Англії,
  Франції, Німеччини, Італії на Далекому Сході напередодні другої світової війни.
  Наводиться матеріал, який показує загострення протиріч між Японією,
  Радянським Союзом і Китаєм, а також зміна розстановки сил, наростання іпоглиблення кризи в міжнародних відносинах у 1937-1939 рр.. Однак цяробота, подача матеріалу та оцінка подій застаріла.

  Гольдберг Д. І. У роботах спеціального характеру, присвячених японо -німецьким відносинам [6]. У його роботах показані спільність і єдністьзовнішньополітичних цілей Японії та Німеччини як членів потрійного військово -політичного блоку.

  Японсько-німецькі відносини розглянуті в роботі Кудашева Л. «Японсько -німецький військовий змову (1936-1940 рр..) »[7], де значну увагуприділяється Антікомітерновскому пакту і Троїстого угодою. Авторвважає, що дійсні цілі Японії та Німеччини у війні булипродиктовані перш за все прагненням до територіальних захоплень.

  У дослідженні Кошкіна А. А. [8] в контексті політики Японії ввідношенні СРСР розглядаються японо-німецькі відносини; оцінюється
  Троїстий пакт як союз проти СРСР. У книзі є не тільки великийфактичний матеріал, але так само використані і численні документи,які стали відомими в останні роки.

  Японські вчені - автори праці «Історія війни на Тихому океані» [9] --вважають, що японські монополісти несуть відповідальність за розгортаннявійни на Тихому океані. У роботі наведено з цього приводу цікавийфактичний та документальний матеріал. Крім того, японські дослідникидали розгорнуту картину міжнародних відносин на Далекому Сходінапередодні другої світової війни, проаналізували політику Японії, Німеччини,а так само інших великих держав в цьому районі.

  Завдання дослідження, його хронологічні рамки визначили колоджерел. Робота написана на основі використання опублікованихдокументів. Це: 1) «Документи зовнішньої політики СРСР» [10], а так самодокументи «Світ між двома війнами» [11];
  2) Донесення Р. Зорге [12], його статті, кореспонденції, рецензії [13], атак само «З протоколів допитів Р. Зорге і його групи» [14];
  3) документальні дані в додатку роботи японських авторів «Історіявійни на Тихому океані »[15]:« Меморандум прем'єр-міністра Японії Танака
  Гііті »,« Основні принципи національної політики »,« Антикомінтернівськийпакт »,« Троїстий пакт між Японією, Німеччиною та Італією »та ін

  У дипломній роботі використана преси [16], яка є ціннимджерелом для вивчення даної проблеми, мемуарна література, зокрема,мемуари І. фон Ріббентропа [17], а так само японського посла в СРСР Того
  Сігенорі [18]. Ці мемуари цікаві як свідчення очевидців,учасників, організаторів дипломатичних акцій Японії та Німеччини, вонимістять великий і цікавий фактичний матеріал, що розкриваємаловідомі боку політики Японії та Німеччини. Велика цінність цихджерел полягає в достовірності відомостей за планами, оцінок подій, вяких брали участь як мілітаристська Японія, так і гітлерівська Німеччина.

  Детальний опис подій 1930-1940-х рр.., а також їх оцінки тааналіз у спогадах великих політиків того часу - У. Черчилля, Ш. Де
  Голля і К. Хелл [19] допомагають повніше відновити картину подій тогочасу.

  Такий коло джерел, статей і монографій, які були залученідля освітлення надзвичайно складною і суперечливою картини розвиткуісторичних подій на Далекому Сході в 1930-і роки.
  Розділ 1: Особливості політичної обстановки в Японії в 20-30-і роки.
  1. Підсумки першої світової війни для Японії. Вашингтонська конференція.

  Союз Японії та Німеччини в другій світовій війні був зумовлений багатьмаобставинами, в тому числі результатами Вашингтонської конференції,яка підбила підсумки першої світової війни і визначила післявоєннусистему світу.

  На думку багатьох дослідників у Версальсько-Вашингтонської системибули закладені майбутні конфлікти та спілки.

  Японія в роки першої світової війни виступала на стороні країн
  Антанти: США пішли на компроміс з Японією, визнавши «особливі інтереси»
  Японії в Китаї відповідно до угоди Лансінг-Ісігі від 1917
  Паризька мирна конференція визнала права Японії на німецькувласність у Китаї. Проте рух за перегляд паризьких угод покитайському питання призвело до скликання спеціальної конференції по Далекому
  Сходу.

  У листопаді 1921 р. була скликана Вашингтонська конференція. Ріхард Зоргетак писав про цю конференцію: «З точки зору світовоїполітики Вашингтонська конференція знаходиться ... в центрі уваги не тількикапіталістичних країн, але і Радянської Росії »(1, с. 23).

  Одним з найважливіших питань, розглянутих на конференції, було питанняпро політику щодо Китаю. У результаті був підписаний договір дев'ятидержав, за яким в Китаї вводився принцип «відкритих дверей і рівнихможливостей ». Ось що з цього приводу пише в своїх мемуарах японськийдипломат Т. Сігенорі: «На цій конференції вони (США - Т. Є.) мали намірне тільки встановити принцип «відкритих дверей» у Китаї ..., але і у зв'язку зпроблемою Росії перешкодити поширенню японського впливу на Сибір,яке могло б створити загрозу американським інтересам. За відсутностірадянських представників сибірський питання на Вашингтонської конференціївідкрито не обговорювалося, але Сполученим Штатам вдалося домогтися від насзобов'язання про виведення військ і таким чином поставити заслін на шляху
  Японії »(2, с. 118-119). Цей принцип підривав систему «сфер впливу», щоозначало ослаблення позицій Японії, тому що її політика в Китаїгрунтувалася саме на принципі «особливих інтересів». Договір дев'яти державобмежував проникнення Японії в Маньчжурії та Монголії. Це викликалоневдоволення Японії і створювало основу для японо-американських суперечностей.

  Також на цій конференції Японія повинна була відмовитися від англо -японського союзу 1902 США добилися заміни англо-японського союзуугодою чотирьох держав - США, Японії, Англії, Франції - про взаємнугарантії недоторканості острівних володінь у Тихому океані. На
  Вашингтонської конференції було укладено договір п'яти держав про обмеженнятоннажу військово-морських флотів, за яким будівництво великих морськихсудів було припинено протягом 10 років. Японія була змушена погодитисяна американську пропозицію про співвідношення лінійних флотів.

  На Вашингтонської конференції було прийнято рішення про повернення Китаюпровінції Шаньдун, на яку претендувала Японія. Однак Японія збереглазначні привілеї та політичний вплив у цій провінції. Урезультаті тиску з боку США, Японія виявилася фактичноізольованою на Вашингтонської конференції. Англія не надала Японіїніякої підтримки. Все це змінило розстановку сил на Далекому Сході.
  Ослаблення позицій Японії в Китаї в 20-і рр.. позначилося на політичнійситуації в самій країні.

  1.2. Політична боротьба в армії та суспільстві.

  Період 1920-30-х р.р. характеризується тим, що в Японії в цей часйшла запекла політична боротьба, як в японському суспільстві, так і вармійської середовищі. Головним змістом цієї боротьби було прагнення найбільшрадикальних верств японського суспільства вийти на перший план і сформувати вкраїні певну громадську думку.

  У 1927 році в Японії відбулася зміна кабінету. Прем'єр-міністром бувпризначено генерал Танака - лідер агресивних кіл правлячої верхівки. Цікола критикували політику кабінету партії Кенсейкай, яку очолював
  Като, а потім Вакацукі. Вони звинувачували партію Кенсейкай в слабкості і покірнопроходженні рішень Вашингтонської конференції, хоча в той час колипрацювала конференція, у влади в Японії стояла партія Сейюкай.

  Перш за все уряд генерала Танака в 1927 році відправилояпонські війська в Шаньдун для протидії просуванню гоміньданівськогоармії на північ, до Пекіну.

  У своєму меморандумі від 25 липня 1927 Танака говорив: «В інтересахсамозахисту і заради захисту інших Японія не зможе усунути труднощі в
  Східної Азії, якщо не буде проводити політику «крові й заліза». Але,проводячи цю політику, ми опинимося віч-на-віч з Америкою, яканатравляет на нас Китай ... Якщо ми в майбутньому захочемо захопити в свої рукиконтроль над Китаєм, ми повинні будемо знищити Сполучені Штати, але длятого, щоб завоювати Китай, ми повинні спочатку завоювати Маньчжурію та
  Монголію. Для того, щоб завоювати світ, ми повинні завоювати Китай, всеінші малоазіатські країни; Індія, а також країни Південних морів будутьнас боятися і капітулюють перед нами ». (3, стр. 338).

  Цікаво з цього приводу так само думку японського дипломата Т.
  Сігенорі: «Я так само прийшов до висновку, що в той час як Китай можеіснувати без Японії, Японія без Китаю існувати не може ». (2, стор
  85). У тісному зв'язку з цим висловлюванням знаходяться два висновки: перше -
  «Ідея життєвого простору для Японії, другий - ідея співіснування ісопроцветанія ». (2, стор 85).

  27 червня 1927 відбулася східна конференція, в роботі якоїбрали участь керівники японського міністерства закордонних справ, армії іфлоту, а також японські дипломати, акредитовані в Китаї.

  Головною проблемою в роботі конференції було вироблення політики ввідносно Китаю.

  Обговорення питання про Китаї було викликано не тільки цілямиекономічної експансії, а й прагненням придушити визвольну боротьбукитайського народу, яка вилилася в революцію 1925-1927 р.р.

  7 липня 1927 був прийнятий і опублікований документ «Політичнапрограма відносно Китаю », суть якого полягала в тому, що
  Маньчжурія і Монголія були оголошені «предметом особливої турботи Японії».
  (4, с. 15).

  Таким чином, ця конференція підтвердила неминучість маньчжурськогоінциденту.

  Стратегічні цілі японського імперіалізму були сформульовані вмеморандумі генерала Танака Гііті, який він вручив 25 липня 1927імператору. У преамбулі меморандуму повідомлялося: «Для того, щоб підкорити
  Китай, ми повинні перш за підкорити Маньчжурію і Монголію. Для того, щобпідкорити світ, ми повинні перш за все підкорити Китай ». (4, с. 15).

  У самому ж документі говорилося наступне: «Для того, щоб завоюватисправжні права в Маньчжурії та Монголії, ми повинні використовувати цю областьяк базу і проникнути в решті Китай під приводом розвитку нашоїторгівлі. Збройні вже забезпеченими правами, ми захопимо в свої рукиресурси всієї країни. Маючи у своєму розпорядженні всі ресурси Китаю, миперейдемо до завоювання Індії, Архіпелагу Малої Азії, Центральної Азії і навіть
  Європи. Але захоплення в свої руки контролю над Маньчжурією і Монголією єпершим кроком, якщо Раса Ямато бажає відзначитися в континентальній Азії »(3,с. 301).

  Важливим етапом здійснення цієї експансіоністської програмирозглядалася війна Японії проти СРСР. Це знайшло відображення й умеморандумі Танака: «... в недалекому майбутньому неминуче настане момент, колинаша країна зіткнеться з Червоною Росією в районі Північної Маньчжурії ... »(4,с. 16).

  Таким чином, меморандум висував як першочергове завданняяпонського імперіалізму захоплення Китаю і підготовку війни проти СРСР. Танакане обмежився поданням меморандуму, але спробував приступити до йогоздійснення. Проте, наприкінці 1920-х років Японія ще не була готова довеликої війни на Далекому Сході. Більш реальною була локальна війна в
  Маньчжурії.

  Також йшла критика урядів, сформованих з представниківдвох великих парламентських партій - Мінсейто і Сейюкай, пов'язаних зстарими концернами Міцуї, Міцубісі, Ясуда. «Нові концерни» мали слабкуфінансову базу і знаходилися в залежності від старої фінансової олігархії
  (Міцуї, Міцубісі, Суміт, Ясуда). Між ними велася конкурентна боротьба,особливо загострюється в роки світової економічної кризи 1929-1933 рр..
  У складі офіцерського корпусу в армії до 1930 року відбулися значнізміни. Більшість офіцерів, які прийшли в армію і флот в період між
  1925-1930 рр.. були вихідцями з дрібної буржуазії з міста і села. Ціофіцери були налаштовані вкрай шовіністично, але, разом з тим, виступалипроти «сильних світу цього». Саме на початку 30-х років в армії і на флотівиник термін "молоде офіцерство», що означав появу офіцерськогокорпусу нового напрямку. На думку цього офіцерства, політикадержави була недостатньо рішучою.

  Е. М. Жуков у своїй роботі «Японський мілітаризм» докладно розглянувпроцес становлення нової політичної сили в Японії на початку 30-х років.
  «Молоде офіцерство», пов'язана з «новими концернами», відкрито виражалоневдоволення і внутрішньою політикою, і зовнішньою політикою партійнихкабінетів. «Молоде офіцерство» підкреслював свою відданість імператорові,вимагало обмеження активності основної четвірки «старих» концернів,виступило проти парламенту, влаштовувало змови, організовувалотерористичні акти.

  З 1929 по 1931 роки при владі в Японії перебував уряд,сформований з представників з буржуазно-поміщицької партії Мінсейто. Уяпонської військової друку група Судзікі-Мінамі називалася «електричної»:вона намагалася примирити старе і нової у військовому мистецтві. Визнаючинеобхідність оновлення і переозброєння армії, ці люди в той же врем??віддавали перевагу морального духу японського воїна-самурая.

  Це поєднання старого і нового у військовій справі відштовхувалозначну частину офіцерів і генералів японської армії, особливо тих,які відіграли велику роль в реорганізації армії після інтервенції на
  Радянському Далекому Сході. Супротивники Мінамі-Судзаку створили свою групупід керівництвом члена Вищої військової ради генерала Муто.

  Примітно й те, що до «групи Сага» увійшла значна частинагенералів, які займалися розробкою плану окупації Маньчжурії.

  «Молоде офіцерство» підтримувало «групу Сага», піднімала йогоавторитет в армії. Ця група «загравала» з масою офіцерів в армії. Увиступах перед ними, а також у військовій пресі про офіцерському корпусікерівники групи говорили й писали тільки у високих тонах.

  Генерал-лейтенант Тамон опублікував 3 березня 1930 в газеті «Міяко»статтю «Мозок нації в армії», в якій заявив, що «будь-якаадміністративна чи політична організація країни не може замінитисобою офіцерський корпус, який несе в собі високий дух японізми, безмежнувідданість божественного імператора і готовність померти за нього »(5, с.
  114).

  Японська вояччина відкрито висловлював невдоволення зовнішньою політикоюуряду: різко критикувала «зайву обережність», поступливість увзаєминах Японії з іншими державами, які «ігнорують» їїправа та інтереси в Азії, і особливо, в Китаї. Військові кола засуджувализовнішню політику минулих урядів у Японії за невигідні для неїрезультати Вашингтонської конференції 1922 р., Дайренской 1921 р.,
  Чаньчунской 1922 р., за «нерішучість» щодо Далекосхідноїреспубліки, за визнання СРСР і встановлення з ним дипломатичнихвідносин.

  З 1930 по 1932 рр.. «Молоді офіцери» зробили декілька путчів іполітичних вбивств, що великою мірою наблизило їх до мети. 15 травня
  1932 офіцери армії і флоту організували фашистський путч, вчиненінападу на МВС і ряд банків, був смертельно поранений прем'єр-міністр.

  Після цього путчу зростають у суспільстві військові настрою. Під їхнімтиском був створений надпартійних кабінет.

  Таким чином, з цього часу і до капітуляції Японії в 1945 р. небуло кабінетів міністрів, що формувалися на партійній основі. Це був крокна шляху до відмови від парламентської багатопартійної системи і до новоїполітичній структурі.

  В основному програма військових кіл до початку 30-х років зводилася додвом основним вимогам: 1. Активізація загарбницької політики Японії наконтиненті та війна проти СРСР; 2. Мобілізація всіх економічних ресурсівкраїни для більш інтенсивної підготовки війни, для створення великої імперіїв Азії.

  Таким чином, у Японії велася інтенсивна політична,економічна та ідеологічна підготовка до окупації Маньчжурії, яка ібула здійснена у вересні 1931 року.

  Захоплення Маньчжурії.

  «Маньчжурія - це перша лінія державного оборони Японії» цебув основний мотив у пропаганді війни з Китаєм (6, с. 425).

  Японська експансія в Маньчжурії приймає великі розміри вже післяросійсько-японської війни 1904-1905 рр.. За допомогою системи митного бар'єру,фінансового контролю та залізничних концесій Японія поступовозосередила в своїх руках основні економічні ресурси Південної
  Маньчжурії. До 1924-1925 рр.. Японія безперешкодно розширювала своїконцесійний права в Маньджуріі. Але з 1925 р. китайський уряд припідтримки США спробував протидіяти Японії, яка суперечиласама собі: під час підготовки до війни з Росією в 90-х роках XIX століттяяпонці доводили, що Маньчжурія - невід'ємна частина Китаю; тепер же:
  Маньчжуроія - ні історично, ні етнографічно не має нічого спільного з
  Китаєм, вона може сама вирішувати свою долю. Вже в меморандумі Танакавказувалося, що «Монголія і Маньчжурія ніколи не були китайськоїтериторією »(6, с. 425). Це, нібито, було ретельно досліджено японськимивченими. Також у відношенні Манчжурії в меморандумі проголошувався шлях
  «Мирного проникнення» за допомогою японських відставних офіцерів, яківізьмуть у свої руки контроль над монгольськими князями (6, с. 427).

  Японські змагання до панування в Китаї обгрунтовувалися такзваної Паназіатськіх доктриною «Азія для азіатів». Ця доктрина сталапропагуватися всією пресою та іншими органами засобів масовоїінформації. До того ж ця ідея пропагувалася і методів введення вшколі такого предмету як геополітика. У японських школах булапоширена картка «Сусіди Японії» (4, с. 427) з п'яти концентр: у центрі
  - Токіо, перше коло - сама Японія, другий - острови в Тихому океані, Корея,
  Маньчжурія і частину Монголії; третє - Північний Китай і частина Сибіру;четвертий - решті Китай, Індо-Китай, Гавайські острови, Борнео; п'ятий -
  Австралія, західні береги Канади, США.

  Японська дипломатія розраховувала, що світова економічна кризазавадить Заходу втрутитися в далекосхідні справи.

  Японію «стимулювало» також те, що в Європі панувала атмосферапацифістських декларацій та конференцій, що створювало впевненість укомпроміси і поступки агресору.

  Однак, положення в Китаї все більше загострювалося: росло національно -визвольний рух, що поширювався вже в Маньчжурії.

  Беручи все це до уваги японські військові схилялися до
  «Блискавичної» окупації Манчьджуріі, щоб поставити Америку і Англію вжеперед фактом.

  Для цього Японія підсилила роботу своєї дипломатії по створеннюагентурної мережі в Маньчжурії, Бейпін, Нанкіні, Шанхаї, Кантоні та іншихцентрах Китаю. Дипломатичним прикриттям справжніх цілей Японії булакомпанія «проти червоної небезпеки», тобто проти СРСР, який, нібито,Китай погрожував підпорядкувати своєму впливу.

  У січні 1931 р. ця кампанія була вже в розпалі, проте своїнаміри Японія ретельно замасковуються: у січні ж 1931 японськийміністр закордонних справ Сідехара заявив, що між СРСР і Японієювідзначається значне зростання торгівлі після відновлення дипломатичнихвідносин (6, с. 430).

  У вересні 1931 р. почастішали випадки пересування і маневрів військ
  Квантунської армії. 18 вересня о 10 годині вечора в Лютяогоу, на північ від
  Мукдена, відбувся невеликий вибух. Лише дуже небагато звернули на ньогоуваги, але навіть вони вирішили, що відбуваються чергові маневри японськихвійськ, що тривали протягом кількох днів. Однак, цей вибух,інсценованих самими ж японцями як акт диверсії, став приводом длявторгнення японських військ. Вибух стався на японській лінії ЮМЖД, проте засловами Літтона (на початку 1932 р. Ліга націй направляє групу спостерігачівна чолі з Літтоном для з'ясування обставин маньчжурського конфлікту івинесення остаточного рішення) цей вибух не заподіяв ніякої шкоди
  ЮМЖД. «Цей випадок не повинен був привести до таких серйозних наслідків,яким з'явився так званий маньчжурський інцидент »(7, С. 187). Потім,після вибуху, японцями було вигадано «кровопролитне бій», (очевидціж стверджували, що китайці не чинили опір взагалі). В протягом 12 годинокупація Маньчжурії було завершено.

  24 вересня 1931 японський уряд зробило офіційнезаяву про свою позицію в питанні про події 18 вересня. У заявіговорилося, що уряд прагне не допустити подальшого розширенняінциденту і бажає залагодити її на місці. Однак, ця заява не зробилоніякого впливу на урядові кола і війська, розташовані впівнічній частині міста.

  У другому заяві імператорського уряду від 26 жовтня 1931р. з приводу маньчжурських подій говорилося: «Нинішній маньчжурськийінцидент виник через провокаційних дій китайської армії, а відправленнянечисленних загонів імператорської за межі Південно-Маньчжурської залізницідороги є вимушеною акцією, спрямованою на захист життя імайна підданих імперії »(7, с. 360).

  За словами американського професора Дж. Кроулі результатомманьчжурського інциденту були докорінні зміни у зовнішній і внутрішнійяпонської політику: «Квантунська армія здійснила вторгнення до Маньчжурії іїї захоплення всупереч рішенням кабінету міністрів від 19 вересня локалізуватиконфлікт. Були порушені і відповідні інструкції начальника японськогогенерального штабу. Дії Квантунської армії отримали широку підтримкуз боку різних політичних партій і організацій, засуджувалиуряд за відмову від «національних ідеалом» і зажадали жорсткою ісильної політики, яка могла б поставити ресурси Маньджуріі і Монголіїна службу японським інтересам »(8, с. 202).

  Це викликало відставку уряду Вакацукі. Новий урядсхвалив захоплення Маньчжурії і приступило до організації маріонетковогодержави Маньчжоу-Го.

  Таким чином, у найкоротший термін, протягом трьох місяців військовихдій, вся територія Маньчжурії була окупована японської армією. 1березня 1932 була створена держава Маньчжоу-Го, незалежність якогобула суто формальною. 15 вересня 1932 Японія «визнала» Маньчжоу-Го іуклала з ним військовий союз, який передбачав право Японії міститив межах Маньчжоу-Го свої війська «для підтримки державноїбезпеки »(6, с.440). Все це в підсумку призвело до різкого погіршеннявідносин з США і Великобританією.

  Восени 1932 р. комісія Літтона представила Лізі націй доповідь про
  «Точно складеному плані поведінки японцями на випадок можливих військовихдій між ними і китайцями; про те, що китайські війська не хотілипотрапляти на японців і не загрожували життю і майну японських підданих; що
  Мманьчжурія є китайської країною »(25, с. 176). Цікаво, що вдоповіді комісії Літтона було відзначено, що «Договір 9» несприятливий для
  Японії »(25, с. 178), що при вирішенні маньчжурських проблем требавраховувати інтереси СРСР, однак і визнати інтереси Японії (25, с. 184).

  Комісія Літтона рекомендувала Лине націй утриматися від визнання
  Маньчжоу-Го і скликати конференцію для обговорення питання проінтернаціоналізації Маньчжурії. Також було рекомендовано перетворити
  Маньчжурію в «автономну» область зі спеціальним режимом управління,заснованому на поєднанні територіальної та адміністративної цілісності
  Китаю із наданням Маньчжурії широкої автономії і з визнанням наявностів Маньчжурії особливих прав та інтересів Японії.

  Ліга націй у своїх рішеннях жодним словом не обмовилася прозастосування санкцій проти Японії.

  Зі спогадів учасника тих подій, японського дипломата, Того
  Сігенорі, видно, що вже «20 лютого 1933 було прийнято остаточнерішення, за яким у разі відмови Ліги прийняти наші (японські - Т. Є.)вимоги (щодо Маньчжурії) наша (японська) делегація малапокинути засідання Асамблеї »(2, с. 155).

  Після винесення резолюції в Лізі націй представник Японії Мацуоказаявив, що «його уряд сильно розходиться з Лігою в способахдосягнення миру на Далекому Сході і що досягнуто межу в її спробіспівпрацювати з Лігою в японо-китайському конфлікті »(9, с. 102). Після цьогояпонська делегація покинула засідання Ліги націй і взагалі Женеву. А 27Березень 1933 Японія демонстративно заявила про свій вихід з Ліги націй.

  Після того, як глава японської делегації в Лізі націй Мацуока 24Лютий 1933 залишив залу засідань, символізуючи вихід Японії з цієїміжнародної організації, він неофіційно відвідав ряд еврропейскіх столиць,в тому числі і Німеччину. Мацуока показали гігантські заводи «ІГ
  Фарбеніндустрі », Круппа, Сіменса та ін 4 березня в німецькій пресі Мацуоканазвав Німеччину «єдиною країною» в історії, яка має стількипаралелей з історичним шляхом Японії і яка також бореться завизнання свого місця в очах усього світу »(10, с. 107). Мацуока бувприйнятий керівниками Рейху. Наприкінці березня 1933 німецькі консули в
  Маньчжурії отримали з Берліна наказ тісно співпрацювати з японцями.

  Того ж дня, коли Ліга Націй прийняла резолюцію по доповіді Літтона,японці вторглися до провінції Жехе.

  існував раніше гасло захисту «японських прав і привілеїв» наконтиненті був замінений новим - «підтримку миру в Східній Азії» і
  «Співпраця між Маньчжоу-Го і Японією». Причому, як зазначав 6 травня
  1933 генштаб військово-морських сил Японії, після виходу з Ліги націй істворення Маньчжоу-Го «безпека Східної Азії відтепер цілком залежить відреальної могутності імперії »(8, с. 203). Це, у свою чергу, викликалоістотне зростання військових асигнувань.

  У вищих військових та політичних колах Японії існувалирозбіжності щодо пріоритетів зовнішньої політики країни. У 1932 р.утворився «кабінет національної єдності» на чолі з адміралом М. Сайто.
  Була створена конференція п'яти міністрів (прем'єр-міністр, міністризакордонних справ, армії, флоту і фінансів) як вищий орган з виробленняполітичної лінії.

  У цей час знову виникли розбіжності в сфері стратегічногопланування. Представники армії розглядали в якості основногопротивника СРСР, а командування військово-морського флоту - США. У першуваріанті основну увагу передбачалося приділяти Північно-Східної Азії та
  Маньчжоу-Го, а в другому - головним вважалося південний напрямок ітихоокеанський басейн. При цьому обидва командування сходилися на необхідностізабезпечення політичного та економічного панування Японії в Китаї.
  «Точка зору, що Японія має моральне право, а також політичний,економічний і військовий потенціал для того, щоб домінувати в китайськихсправах була властива більшості японців »- так вважає Дж. Кроулі, іцьому почуттю призначено було зіграти вирішальну роль у розробці китайськоїполітики Японії, а також у стратегічному плануванні армії і флоту навсьому протязі 30-х років.

  Міністр закордонних справ підтримував командування флоту в тому, південненапрямок є основним, але припускав іншу програму дій. Урезультаті, хоча рівень військово-промислового потенціалу Японії робивризикованим поєднання обох стратегічних завдань, що такі спроби булизроблені в кінці 1933 р., коли Конференція п'яти міністрів приступила довироблення єдиної національної політики.

  Отже, в політичній системі Японії в 1930-і рр.. відбулися зміни:з'явилися нові політичні сили, зміцнилися позиції армії в країні,що «для забезпечення безпеки країни» розглядала мілітаризаціюекономіки і суспільства як головна умова; зростання реваншистських настроїв.
  Крім того, почалися перші контакти з нацистською Німеччиною.

  Глава 2. Японсько-німецькі відносини в 1933-1939 рр..
  1. Розширення агресії Японії на Далекому Сході.

  До середини 1930-х рр.. в Японії склалися дві протиборчіугруповання: «Група імператорського шляху» ( «Кодоха») на чолі з генералами
  Аракі і Модзакі, і другий - «Група контролю» ( «Тосейха») на чолі згенералами Нагато, Муто і Тодзі. Обидва угруповання прагнули до придушенняреволюційного руху в країні, до агресивних дій на материку, доліквідації існуючих в той період буржуазно-демократичних інститутів ідо встановлення військової диктатури. Представники «Тосейха», що займаютьвисокі пости в армії і тісно пов'язані з верхівкою фінансових кіл,з'явилися угрупованням, що володіє реальною владою, вони не булизацікавлені в організації змов і заколотів. Вони обмежувалидіяльність «молодого офіцерства», суворо контролювали їх організації
  (звідси і назва «Група контролю»). Основною лінією «Тосеейха» булашвидка підготовка держапарату до здійснення агресії на материку.

  «Кодоха» спиралася на поміщицькі кола і представників «новихконцернів »- Аюкава, Кісуке, Кухара, Фусаносухе та ін Програмнимположенням цієї групи було встановлення диктатури під егідою
  «Державного соціалізму з імператором, в центрі». В армії цю групупідтримував «молоде офіцерство». Методами здійснення цих планів буливибрані змови і путчі.

  Представники військово-фашистських кіл і новий концернів організували
  26-29 лютого 1936 путч: окремі частини столичного гарнізону (бл. 1500чол.) захопили 26 лютого деякі урядові будівлі, військовіміністерство, парламент. Було вбито міністр фінансів Такахасі, прем'єр
  Сайо. Уряд тим часом не діяло, але 29 лютого путчистамдовелося скласти зброю.

  Зорге наступним чином оцінював дану подію: «Для подій« 26Лютий »характерно наступне: а) Військові частини, що прийняли участь узаколоті, перебували под сильним впливом кризи в сільському господарстві;б) Молоді офіцери, пов'язані з солдатами - вихідцями з сіл, булиналаштовані проти поміщиків і фінансового капіталу;в) ці події ... призведуть до посилення правих сил;г) в результаті цих подій зовнішня політика, зокрема політика вщодо Радянського Союзу, придбає антирадянський характер »(11, с.
  135).

  Чи існувала загроза нападу Японії на СРСР? Тому вопосуіснують різні точки зору. У 1936 р. прем'єр-міністр Японії заявивв парламенті, що найбільшою проблемою на Далекому Сході є
  «Загроза комунізму». У країні було розгорнуто гучна антирадянськапропаганда. Проте дані настрої виходили тільки від певної частинивійськових кіл. Забігаючи вперед, треба сказати, що вищі кола військово -морських сил були налаштовані на війну в південному напрямку (США), а вищівійськові кола сухопутних сил були налаштовані на війну в північному напрямку
  (СРСР). Таким чином, сказати точно, що Японія планувала вести війну з
  СРСР, сказати не можна.

  У цей час знову погіршуються відносини Японії з США. На початкуВересень 1933 президент США ф. Д. Рузвельт домігся від конгресу рішенняпро асигнування 238 млн. дол з фонду громадських робіт на будівництво
  32 нових кораблів. Японські правлячі кола досить бурхливо реагували назаходи США. У газеті «Асахі» була опублікована мова генерала Аракі.
  «Америка - це небезпека цього часу, вона перевела свою ескадру з
  Атлантичного в Тихий океан і зайнята збільшенням свого флоту. У 1936 р.,коли співвідношення морських сил Америки у порівнянні з Японією досягневиграшного положення, ніхто не може сказати, які примхливі й нерозумнівимоги пред'являть нам Сполучені Штати ... Якщо Японія буде володітивідповідним озброєнням, жодна з націй не буде настількинеобачною, щоб кинути виклик нам ... »(9, с. 103).

  Так, ще навесні 1934 р., слідуючи своїй лінії, командування флоту ікерівництво МЗС прагнули зробити дипломатичні кроки, запропонувати
  Великобританії і США японський варіант доктрини Монро. Японський посолбезуспішно намагався переконати держсекретаря Хелл зробити спільну заявупро розподіл сфер впливу, за якою США проголошувалися б стабілізуючимфактором у східній частині Тихоокеанського басейну, а Японія - домінуючоюнацією на Заході Тихого океану. Коли ці зусилля, також як їм спробизапропонувати гомінданівського уряду в Нанкіні всеосяжний китайсько -японський договір виявилися безуспішними, дипломатична активність булазгорнуто, і 7 серпня 1936 Конференція п'яти міністрів затвердила «Основинаціональної політики », прийнятні для обох військових відомств і для МЗС.
  Цей документ залишив практично без змін основні положенняпрограми 1933 р., за винятком нового підходу до ситуації в Північному
  Китаї. Тепер Японія виступала за збереження там положення, що склалося, тоє за збереження і підтримку місцевої влади і усунення Гоміндану зцього регіону з тим, щоб мати возм

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !