ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Перша та Друга Малоросійські Колегії
       

   

  Історія
  Перша Малорос ійська колег ія - державний орган для керування українськими землями, що входили у склад Російської імперії, який був заснований 16 (27) травня 1722 року і проіснував до 1727. Вона була створена наказом Петра І з метою контролю за діяльностю українського гетьмана та генеральної старшини і підкорення їх загальноросійському управлінню. Малоросійська колегія створювалась як заміна малоросійському наказом (який знаходився в Москві) під час загальноімперської реформи органів управління (були створені 12 колегій з різних питань замість приказів і були засновані «... Канцелярії, Губернії і Провінції» ( с. 49). За «маніфестом до українського народу з приводу заснування Малоросійської колегії» від 16 травня 1722 р. (с. 48) колегія створена «... для управління Судів і протчего ... замість однієї Воевоцкой персони для кращої вірності і управління бути колегії ... » і « ... она вчинена не для чогось іншого, тільки для того, даб и малоросійскій народ ні від кого, як неправедними судами, так і від Старшини податками гнобили не був »- так пояснювалося і« виправдовувала »створення колегії . Колегія мала складатися з голови колегії - С. Вельямінова та ще з « ... шістьма людьми, з штаб-офіцерами, та при тій же Колегії Прокурорам погодно, з зміняється з Гвардії Капітаном або капітан-поручик » (с. 48). Територіально вона знаходилася у резиденції українських гетьманів , місті Глухові. У цивільних справах підкорялася Сенату, який мав право розширювати, за необхідності, її повноваження, а у військових - головнокомандуючий військами в Україні. Колегія була найвищою установою в Україні, вище гетьмана. Гетьман мав лише дорадчий голос (за «Грамотою чернігівському полковнику П. Полуботку ... »від 11 липня 1722 « ... у всіх справах і радах і в с илках в Малу Росію універсалів, мати вам зносини і повідомлення з визначеним для охорони народу малороссийского бригадиром нашим Вельяминова. » (с.49). Всі питання державного життя Гетьманщини український уряд повинен був вирішувати за погодженням з колегією. Повноваження Малоросійської колегії були викладені в« Інструкції президенту Малоросійської колегії брігадріу С. Вельямінову »від 16 травня 1722 року (с.49-53). До них належали:
  1. Колегія розглядала скарги на генеральнійсуд та ратушні суди, військову Канцелярію, полкові та всі інші Канцелярії, була своєрідним апеляційним органом (пункт 1, с. 51).
  2. Також вона мала спостерігати за своєчасним збором та спрямуванням в царську казну хлібних, грошових та інших зборів, «... дивитися щоб у зборі робили правду ... і від описів нічого не брали » (пункт 2, с.51-52).
  3. Із зібраних грошей колегія мала роздавати платню Гетманській раді, Сердюк і Компанійцям «... по їх окладів ... безволокітно і не утримуючи нічого ». Також одним із обов `язків колегії було вести прибуткові і видаткові книги, надсилати відомості про прибутки і витрати кожну третину року, а кожен рік надсилати прибуткові книги з Прокурором в Сенат (пункт 3, с.52).
  4. Якщо виникали скарги на генеральну старшину і полковників через те, що вони «... козаків і посполитих людей надалі обтяжувати стануть роботами та іншими труднощами», то колегії слід було «пристойним чином відвертати, а поспільства в тому допомагати по істині » (пункт 4, с.52).
  5. Колегія мала спостерігати за розподілом військового постою на так званих «Вінтер-квартирах», а також, якщо виникнуть скарги на когось з цих військових, то в повноваженнях колегії було чинити суд «... зносяться з командиром тих полків, як про тому регламент и і військові артикули беруть верх » (пункти 5, 6 с.52-53).
  6. Спостереження за діяльностю Генеральної військової канцелярії також входило в повноваження Малоросійської колегії, як і перевірка гетьманських універсалів та інших документів - щоб гетьманським іменем НЕ підписувались писарі та інші (пункт 7, с.53).
  Щодо всіх інших питань колегія мала звертатися за наказом до Сенату, якому вона підпорядковувалась.
  Найважливіші зміни та дії, до яких прагла колегія (а також елементи опису існуючої на підпорядкованих колегії землях ситуації) були викладені в «Пунктах, поданих президентом Малоросійської колегії С. Вельяміновім цареві Петрові І» від 31 березня 1723 року (с.54-58). Більшість з них були затверджені царем і Сенатом і містяться в «Промеморії, надісланої з Малоросійської колегії до генеральної військової канцелярії» від 3 червня 1723 року (с.58-59). Основні пункти цієї промеморії (окрім тих, що вже були зазначені вище у повноваженнях Малоросійської колегії):
  1. З малоросійських старшин, знатних козаків, монастирських та церковних власників, які мають казани, бджіл, тютюн, млини та інше «... с таких з усіх брати належні збори одно від вищих і до нижніх чинів, не виключаючи нікого» (пункт 2, с.58)
  2. З малоросійських жителів, які продають вино потрібно брати податок «так само як і з вишінкованих куф» (до цього оподатковувалися тільки шинки), (пункт 3, с.58).
  3. Якщо люди посполиті скаржилися на те, що вони були виписані із списку козаків, тоді як вони або їх батьки та діди служили в козаках та брали участь у походах, колегії слід було віднайти давні і сучасні козацькі реєстрові списки, а якщо таких не буде знайдено, то опитати місцевих жителів і якщо по будь-якому з цих джерел з `ясується що і справді скаржника або їх пращури були на козацькій службі, то їх знову слід було записати в козацьких стан (пункт 4, с.59).
  4. Якщо генеральна старшина та полковник Полуботок будуть заважати одержанню інформації о малоросійських зборах, іменних списків козаків тощо, цю інформацію колегії слід було здобувати «.. мимо генеральної старшини» (пункт 5, с.59).
  5. Всі накази та універсали полковника Полуботка і генеральної старшини не можуть бути надіслані нікуди без колезького підпису, за винятком тих, які «не стосуються до якого генерального визначення, але тільки в їх партикулярних справах» (пункт 6, с.59).
  Всі дії і зміни на території Малоросії Перша Малоросійська колегія виправдовувала піклуванням про благо «малоросійського народу» , козаків, яких нібито існуюча судова система кривдила, але де факто єдиним, про що піклувалась колегія було благо імперської влади. Отже, головною функцією Першої Малоросійської колегії був повний контроль над діями генеральної старшини і гетьмана та забезпечення найбільш корисного для царьскої влади упорядкування і використання малоросійських земель.
  У 1727 у зв'язку з загостренням російсько-турецьких відносин царський уряд, намагаючись залучити на свій бік козацьку старшину, ліквідував Малоросійську колегію (указ Петра II від 29.9.1727) і поновив гетьманство.
  Друга Малоросійська колегія.
  Указом Катерини ІІ від 15 листопада 1764 року на Україні було ліквідоване гетьманство і створено Другу Малоросійську колегію (яка стала головним органом управління на українських землях) на чолі з генерал-губернатором Малоросії графом Петром Рум `янцевим, в руках якого зосередилася вся влада і перед яким російський уряд ставив завдання якнайшвидшої остаточної ліквідації автономії Гетьманщини та повного підпорядкування управління українськими землями загальноросійськім державним органам (а також звичайно найкоріснішого та найпродуктівнішого використання український земель на благо імператорського уряду). Колегія складалась із 4 російських представників, 4 українських старшин, прокурора, 2х секретарів (росіянина і українця). Метою створення цієї колегії було прагнення Катерини ІІ до централізації та уніфікації державного управління, ліквідації залишків державної автономії українських земель, розповсюдження загальноімперськіх порядків і на українські землі. В адміністративному відношенні колегія підлягала канцелярії малоросійського генерал-губернатора (існувала до 1796). У «секретній інструкції генерал-губернатору президенту Малоросійської колегії П. Рум` янцева »(листопад 1764) (с.110-113) Катерина ІІ описала (переважно в« чорних кольорах ») становище українських земель (доречі, нібито цим тяжким становищем і прагненням до його виправлення і були обгрунтовані зміни, а також тим, що від родючих, багатих ресурсами українських земель царський уряд не отримує майже ніяких прибутків і це треба виправити) і окреслила питання, які мали бути вирішені в першу чергу. Це, наприклад, питання про перепис населення, про бажану заборону міграцій жителів, про перепис осіб купецького стану, про бажане збільшення прибутків від малоросійських земель, про вирішення питання розділення військової та цивільної влади, про нагляд за деякими «підозрілими» членами старшини тощо. Із доповіді генерал-губернатора Рум `янцева" Про різні заходи з управління Малоросією »від 18 травня 1765 року (с.113-124) видно наскільки широкою є сфера повноважень колегії (і наскільки влада колегії є не обмеженою ніким, окрім імператриці та Сенату) . В цій доповіді Рум `янцева говорити про становище справ на українських землях та висуває свої ідеї щодо вирішення цих проблем. В ній описані (а потім затверджені Катериною ІІ) такі заходи, які потрібно було ввести в Малоросії:
  1. Міста і містечкі, які не були пожалувані царським наказом, повинні бути вилучені із приватної власності і передані у власність держави. (пункт 1, с.113)
  2. Ратушні села також мають бути повернені у власність держави (пункт 3 с. 115)
  3. У всякому місті « ... з числа бургомейстеров іменувати одного поліції Бургомістер, з визначенням йому деяких поліцейських слу р » - тобто створити поліцію (пункт 5, с.115-116 )
  4. На території Малоросії мають бути створені заводи з переробки селітри в порох, щоб зменшити витрати на перевезення сировини. А щоб уникнути небезпеки «... у місці де він ий делан може бути, за здатністю надійний гарнізон розташувати» (пункт 8, с.117)
  5. Створення щотижневої пошти у всій Малоросії ( пункт 9, с.117-118)
  6. Ліси, що знаходяться у монастирській та іншій власності, намагатися відібрати «в казенне смотреніе» , а також виписати людей, які б навчали місцевих жителів лісовій справі (пункт 11, с.118)
  7. Створення митниць, утримання митних робітників, караул доріг. Введення акцизу. (пункти 12, 13, с.118-119).
  А також багато інших, які стосувалися зокрема освіти (створення початкових шкіл у всіх великих селах, містечках та містах, впорядкування вивчення «вишніх наук» при монастирях, вирішення питання жіночої, воєнної (створення воєнної школи) та музичної освіти - пункт 17, с. 121-122), медицини та охорони здоров `я (побудування шпиталів - пункт 18, с.123), геральдичних символів малоросійських земель (пунк 19, с. 123-124) тощо.
  До основних заходів, які були проведені на українських землях Другою малоросійською Колегією відносяться, по-перше , генеральний перепис Малоросії (за наказом президента МК П. Рум `янцева про проведення« Генеральною описи Малороссии »від 9 вересня 1765 року (с.125) - « послати у всякий полк штаб-офіцерів ... Велет їм, почавши від міст, до останнього хутора за даними їм приблизними форм описати »), введення Рубльова податку (згідно з розпорядженням президента МК П. Рум` янцева «Про введення в Україні Рубльова податку» (с.125-126), який потім був скасований і замінений на подушний податок, поширення на Україну російського кріпосного права (за Указом Сенату «Про введення в Україні подушного податку та поширення на неї російського кріпосного права» від 3 травня 1783, С.130), утворення на території Україні трьох намісніцтв - Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського (по 11 повітів кожний), які за територією і організацією були ідентичні решті з 30 губерній імперії (згідно з указами Сенату «Про утворення на території України-Гетьманщини трьох намісніцтв» від 16 вересня 1781 року, з .128-129), скасування традиційного козацького полкового устрою і перетворення десяти українських козацьких полків та п `яти слобідських на регулярні кавалерійські російської армії (за Указом Воєнної колегії про перетворення 10 українських козацьких полків та 5 слобідських в регулярні кавалерійські російської армії від 28 червня 1783 року (с.131). І найголовніше, маніфестом Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі від 3 серпня 1775 було проголошено, що «... Січ Запорозька вкрай вже зруйнована» (с.126), в цьому ж маніфесті також наводився перелік « злочинів, які змусили ... заходи строгості» (с.126). Це означало остаточну руйнацію традиційного українського устрою, та перетворення України на уніфіковану частину Російської Імперії.
  Чинність Другої Малоросійської колегії була продовжена до 1785 року (для прослуховування справ, які залишились невирішеними; за Указом Сенату «Про продовження чинності Другої Малоросійської колегії до 1785 року» від 13 грудня 1783 (с.132), а в 1786 вона припинила своє існування (див. сенатським указ «Про скасування Другої Малоросійської колегії» від 20 серпня 1786 (с. 133).
  Отже, як підсумок всього вищенаведеного, можна сказати, що позиція Першої Малоросійської Колегії та її бригадира С. Вельямінова була значно ліберальнішою за політику Другої Колегії та її президента П. Рум `янцева. Якщо перші ще виправдовував свою діяльність піклуванням про користь українців, то другі були лише інструментом для найскорішого перетворення України на сировинний додаток до Російської Імперії. І можна сказати що турботами обох цих організацій це вдалося зробити.
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !