ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  CCCР під час ВВВ
       

   

  Історія
  CCCР під час ВВВ

                                                           1. МОБІЛІЗАЦІЯ СИЛ.

  Раптове вторгнення Німеччини на територію СРСР зажадало від Радянського уряду швидких і точних действій.В першу чергу потрібно було забезпечити мобілізацію сил на відсіч врагу.В день нападу фашистів Президія Верховної Ради СРСР видала указ про мобілізацію військовозобов'язаних 1905-1918 рр.. рожденія.За вва-танние годинник сформіровивалісь загони і подразделенія.Вскоре ЦК ВКП (б) і Рада Народних Комісарів СРСР прийняла постанову про ут-вержденіі народохозяйственного мобілізаційного плану на четвертий квартал 1941 р. передбачав збільшення виробництва військової техніки і створення великих підприємств танкобудівний промисло - лінощів у Поволжі та на Урале.Обстоятельства змусили Централь-ний Комітет Комуністичної партії на початку війни розробити розгорнуту програму перебудови діяльності і життя Радянської країни на воєнний лад, яка була викладена у директиві Раднаркому Союзу РСР і ЦК ВКП (б) від 29 червня 1941 партійним, радянським ор-ганізації прифронтових областей.Лозунг <<Все для фронту, все для перемоги! >> Став девізом життя радянських людей.

  Радянський уряд і Центральний Комітет партії през-вал народ відмовитися від свого настрою і особистих бажань, перейти на священну і нещадну боротьбу з ворогом, битися до останньої краплі крові, перебудовувати на воєнний лад народне господарство, відвели-Чіван випуск військової продукції. <<У зайнятих ворогом районах-, ука-ни опиняються в директиві,-створювати партизанські загони і диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої армії, для розпалювання парти-занской війни скрізь і всюди, для вибуху мостів доріг, псування телефон-ної і телеграфного зв'язку, підпалу складів і т.д.У захоплених райо-нах створювати нестерпні умови для ворога і всіх його пособні-ков, переслідувати і знищувати їх на кожному кроці, зривати всі їх ме-ропріятія>>. Крім усього іншого на місцях проводилися бесіди з населеніем.Раз 'яснялісь характер і політичні цілі почалася Вітчизняної войни.Основное положення директиви від 29 червня ізло-жив у виступі по радіо 3 липня 1941 І.В.Сталін.Обращаясь до народу він об'ясніл ситуацію, що склалася на фронті, розкрив програм-му захисту вже досягли цілей, висловив непохитну віру в перемогу радянського народу проти немацкіх окупантів. <<Наші сили не-ісчісліми,-підкреслювалося в його речі.-зарозумілим ворог повинен ско-ро переконатися в етом.Вместе з Червоною Армією піднімаються багато тисяч робітників, колгоспників, інтелігенції на війну з нападником вра-гом.Поднімутся мільйонні маси нашого народу>>.

  23 червня 1941 була сформированна Ставка Головного Коман-вання Збройних Сил РСР для стратегічного керівництва воєн-ними действіямі.Позднее вона була перейменування в Ставку Верховно-го Головнокомандування (ВГК) на чолі з Геніральним секретарем ЦК ВКП (б), голова Раднаркому І. В. Сталіним, який був призначений також Народних Комісарів оборони, а потім і Верховним Главнокоман-дме Збройними Силами СССР.В руках Сталіна була зосереджена повна влада і це було як не можна до статі.В Верховного головнокомандувача також входили: А. І. Антипов, С . М. бубон, М. А. Булганін, А. М. Василевський, К.Е.Вороші-лов, Г. К. Жуков та ін

  2. ЕВАКУАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ РАЙОНІВ.

  У зв `язку зі швидким просуванням німецьких військ на схід з'явилася гостра необхідність в евакуації населення, фабрик і за-дів, цінностей з територій, які піддавалися небезпеки і міг-ли перейти в руки до ворога. Це завдання було ужастно трудной.24 червня 1941 було створено раду з евакуації, на який покладалося керівництво переміщенням на схід з прифронтових районів населення, установ, військових вантажів, обладнання підприємств та інших ценностей.Во чолі його стояв Л. Каганович, а потім Н . Шверник. Евакуація здійснювалася в два етапи: літо-осінь 1941 і ле-то-осінь 1942 г.Особенно важким був перший етап, тому що у керів-ництва не було досвіду в подібних делах.Кроме того обставини могли повернути всі плани назад із-за військових дій, кото-які, на жаль, не контролювала Червона Армія.Зачастую при евакуації особливо важливих об'ектом супротивник "наступав на п'яти". люди забували про втому і сне.Работа з порятунку від ворога промисловості і цінностей стала сенсом їхнього життя в ті дні.Далеко не все проходило гладко і успешно.Із-за повної окупації Білорусі евакуація по-тенціала цієї республіки була зупинена вже в серпні 1941 р . У Ленінградській області евакуація була розпочата в липні, а з-за блокади Ленінграда перервалася у вересні тогож року. Але все ж в радянський народ зробив великий подвіг.Во час евакуації було евакуйовано 7 млн. чоловік в 1941 році і 4 млн. чоловік в 1942 г.Билі перевезені такі заводи як: "Запоріжсталь" з Дніпропетровська до Магнітогорська (треба було 8 тис. ваго-нів ); Ленінградський завод ім.Кірова і Челябінський тракторний за-вод (про цих заводу були з літи в єдиний для випуску танків). Перебазування продуктивних сил на схід-одна з яр-чайшіх сторінок історії Великої Вітчизняної войни.Героіческімі зусиллями радянських робітників, інженерів, командирів виробництва, ж-лезнодорожніков була забезпечена евакуація на схід багатьох сотень великих підприємств і більш ніж 11 млн. человек.По суті справи ціла індустріальна країна була переміщена на тисячі кілометров.Там, на необжитих місцях, часто під відкритим небом машини і верстати букваль-но з залізничної платформи пускали в справу.

  3. ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА У ПЕРШИЙ РІК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ.

  Перші роки війни були найбільш тяжелимі.Преходілось перестроєна-івать економіку, ставити її на військові рельси.Научние сили країни були залучені до вирішення великих науково технічних проблем.В ав-густе-вересні 1941 р. Академія наук СРСР визначила головні нап-равленія наукової роботи в умовах воєнного времені.В основу їх були положення: вдосконалення військової техніки та створення нових засобів боротьби з ворогом, наукова допомога промисловості в організації та розширення військового виробництва, вишукування і використання нових трудових ресурсів країни, замало діфецітних матеріалів місць-сировиною, скорочення виробничих циклів в металургії, хі-чеський промисловості. Безліч складних проблем доводилося вирішувати радянському народному господарству в ті дні, і одним з найбільш насущних було питання робочої сили, оскільки величезну масу людей довелося мобілізує-вати в армію.К того ж країна через окупацію частини її території тимчасово позбулася значних лбдскіх контингентів. Щоб забезпе-чити кадрами військову промисловість і пов'язані з нею галузі необ-хідно було раціонально розподілити залишилися трудові резер-ви, залучити нові верстви населення в проізводство.Огромное значення у вирішенні цієї проблемми мав прихід до виробництва жінок, учнів старших класів, студентів, кадрових робітників-пенсіонерів, які ставали до верстатів, щоб змінити на цій посаді своїх чоловіків, від-цов, синів, братів, що пішли на фронт.Большую роль у поповненні ре-шує галузей військової економіки кваліфікованими кадрами сиг-рала створена перед війною система державних трудових ре-зервов.Сотні тисяч молодих людей вливалися до лав трударів тилу. Головною ланкою в перекладі на військові рейки всієї економіки була перебудова промисловості, предже всього важкої індуст-рії, на заводах якої з перших же днів війни ноложівался випуск танків, мінометів, снарядів, мін, авіабомб та інших видів військової про-дукціі.Превращеніе східних районів в провідну промислову базу країни, збільшені потужності військової промисловості вимагали розвит-ку там основних галузей важкої індустрії-металургії, вугільної та нафтової промисловості, електроенергетики.

  Важлива роль у забезпеченні військової індустрії металом пренад-лежала Магнітогорського комбінату-гіганта, створеного в роки поперед-енних пятілеток.Магнітогорци одними з перших взялися за виправку броньовий стали в звичайних великих мартенівських печах, пристосований-них для варіння "мирного" металла.Не маючи спеціальних прокатних верстатів магнітогорци одночасно налагодили виробництво броньового листа на блюмінге.Ета зухвала ідея, яка здавалася спочатку фантасти-чеський, належала заступнику головного механіка комбінату Н.А.Риженко.За десять днів була проведена необхідна підготовка і 23 липня був виданий перший броньовий лист. Трударів радянського села також довелося вирішувати великі економічні завдання у винятково складних, несприятливих усло-віях.Война відірвала від мирної творчої роботи найбільш тру-ності і кволіфіцірованную частина сільського населенія.Із-за призову в армію, мобілізації на спорудження оборонних споруд-ний, в промисловість і на транспорт, а також з-за тимчасової окупації паціі частини районів країни кількість працездатних в сільському хо-зяйстве різко сократілось.Фронту було передано велику кількість тракторів, автомобілів та коней, що, природно, значно послабило матеріально-технічну базу сільського господарства . різко впало і постачання пальним, запасними частинами, мастильними матеріалами, мине-ральних добривами. Перше військове літо було дуже трудним.потребовалось при-вести в дію всі резерви села, щоб в максимально стислі строки зібрати врожай і провести державні заготівлі і закупівлі зер-на.На поля країни вийшло поголовно все сільське населення-отпод-паростків до старіков.Женщіни завжди відігравали важливу роль у колгоспах і радгоспах, тепер же турботи, які покладалися в мирний час на чоловік-чин, майже цілком лягли на їх плечі.Сотні тисяч жінок освоїли трактори і комбаин.

  Трудовий героїзм став повсякденним явищем на колгоспних і радгоспних полях.В західних районах європейської частини країни кол-хознікі, працівники радгоспів і МТС прибирали хліб нерідко під вра-жорсткі обстрілом. Протягом останніх чотирьох місяців 1941 року в Поволжі і на Уралі набазе переміщених і деяких новостворених підприєм-тий були розгорнуті 8 танкових, 6 корпусних (робили корпуси для танків) 3 дизельних завода.На базі Челябінського тракторного заводу виріс потужний танкобудівний завод, заслужено отримав в наро-де назва <<Танкоград>>. Уралмаш ІМ.ОРДЖОНІКІДЗЕ в Свердловську став будувати корпусу і башти для тя-желих танків КВ.Группа заводів, серед яких провідне місце займав Сталінградський тракторний, стала важливою комплексної базою танкост-роїння у Поволжі. Крім танків фронту були потрібні і бойові самолети.Поетому приймалися термінові заходи для прискореного розвитку авіаційної про-мишленності.Уже в першому військовому півріччі, хоча з перебоями, уда-лось налагодити масове виробництво літаків-винищувачів Як-1 і Як7б пікіруючих бомбардувальників Пе-2, штурмовиків Іл-2.Новие само-Лети не тільки не поступалися аналогам противника, а й перевершували їх по багатьом характеристикам. Також налагоджувалося виробництва оружія.12 липня 1941 ДКО ухвалив спеціальну постанову про виробництво протитанкових та танкових гармат 45-і і 76-та мм. калібра.Расшірялось виробництво та мінометного вооруженія.В перший рік війни в основному випускали 82 - і 120-мм. міномети.Большое увага приділялась виробництву реак-тивних мінометів (<<Катюш>>) які вже на початку війни своїми нищівними залпами наводили жах на ворога. У другій половині 1941 року радянська промисловість вироби, вела 4.8 тис. танків, 8.2 тис. бойових літаків, 9.9 тис. гармат калібру 76 мм. і свише.C жовтня почалося масове виробництво протитанкових гармат, яких у четвертому кварталі було випущено 17.7 тис. 4. Радянський тил У 1942 РОЦІ.

  Завдяки зусиллям радянського народу до середини 1942 року би-ла завершена перебудова економіки на військовий лад.К літа на Сх-ці країни діяло вже 1200 великих евакуйованих підприєм-тій.Кроме того було введено в експлуатацію 850 нових заво-дів, шахт, електростанцій, і мортеновскіх доменних печей, прокатних станів та інших важливих об'ектом. Влітку і восени виникли нові труднощі, пов'язані насамперед з тимчасовою втратою південних районів країни і з необхідністю проведення евакуації з угрожаемой зони.Сложное Становище погіршили-лялось тим, що створені резерви в мирний час ісчерпанни.Чтоби преодалеть дізпропорцію було потрібно максимально та раціонально використовувати внутрішні ресурси , нарощування потужності важкої ін-індустрії, посилення темпів промислового будівництва. На сході країни розширювалося будівництва доменних пе-чий, металургійних заводів, заводів якісної сталі, трубопро-Катно, алюмінієві та інших підприємств, електростанцій, залізниць до-ріг, вугільних шахт. Над найбільш важливими будівництвами ефектно шевствовал Всесоюз-ний Ленінський Комуністичний Союз Молодежі.Прі активної допомоги комсомольців швидкісними темпами здійснювалося, наприклад, розширенням-ние Челябінській і Краснодарській ТЕЦ, ГРЕС Среднеуральской будів-будівництві Фархадской ГЕС в Узбекистані. У результаті вмілого використання економічної системи з-радянський народ в короткий термін різко підвищив виробництво військової технікі.Во другій половині 1942 року в порівнянні з першою з-радянської промисловість зробила військових літаків більше ніж в 1.6 рази, зброй - в 1.1, мінометів від 82 мм . і вище - в 1.3 рази, снаря-дів і мін - майже в 2 раза.Возрастал і випуск танків, особливо Т-34.Танковие заводи країни в третьому кварталі випустили 3946 танків Т-34, а в четвертому кварталі-4325, що дозволило не тільки компенсувати втрати, а й створити певний резерв танков.Разверну-лось виробництво самохідних артеллерійскіх установок САУ-76 і САУ-122. Незважаючи на успіхи промисловості, 1942 рік був особливо важким для сільського господарства страни.Із окупацію супротивником важливих продовольчих районів СРСР суттєво скоротилися посівні площі і валовий збір зернових.Потері, понесені сільським господарством, були значні, різко погіршився його матері-ально-технічне постачання, гостро відчувалася нестача робочої си-ли.К кінця року кількість працездатних колгоспників у порівнянні з довоєнним часом скоротилося удвічі, зменшився машинний парк МТС і радгоспів, не вистачало пального, скоротилося виробництво мінераль-них удобреній.Все це позначалося на виробництві сільськог-зяйственной продукціі.Перед трударів села була поставлена задача освоїти нові землі на востоке.За короткий час були уве-ліченни посівні площі на 2.8 млн. гектарів.

  5. Ріст військової сили РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

  На початку 1943 року Червона Армія провела низку ударів по Гер-манії що визначило остаточно поворот подій на користь СССР.В наказі Верховного Головнокомандуючого від 23 лютого 1943 го-ворілось: <<Німецько-фашистська армія переживає кризу на увазі напів-чинних від Червоної Армії ударів, але це ще не означає, що вона не мо-жет оправіться.Борьба з німецькими загарбниками ще не закінчена, вона тільки розгортається і розгорається ... Ця боротьба вимагатиме време-ні, жертв, напруження наших сил та мобілізації усіх наших можли-ностей>>. У прийнятому в липні 1943 року постанові про організацію по-літичних доповідей партійних і радянських працівників для сільського населення ЦК запропонував місцевим партійним органам проводити в каж-дом колгоспі не рідше одного разу на один-півтора місяця зборів з доповіддю про поточні військових і політичних подіях. З цією метою в сільські місцевості на протязі року після постанови виїжджало 60 тис. керівних працівників, було організовано близько 1млн.докладов і бесід. Успішне втілення намічених планів дозволило преодалеть великі труднощі у розвитку промисловості, значітельнл зміцнити важку індустрію країни, домогтися прискорених темпів розширення виробництва провідних її отраслей.Виработка електроенергії за порів-ненію з 1942 роком зросла на 11 прцентов, видобуток вугілля більш ніж на 23, виплавка чавуну більш ніж на 17, виплавка сталі - приблизно на 5 процентов.Общій об'ем промислового виробництва Радянського Союзу збільшився за рік на 17 відсотків.

  У бронетанкові і механізовані війська надходили усовер-шенствованние танки Т-34, самохідно-артеллерійскіе установки СУ-122 та СУ-152.Новий радянський винищувач Ла-5ФН з бойових якостейам був краще німецьких істребітелей.Совершенствовался прославлений штурмовик Іл-2.Улучшалісь тактико-технічні дані пікіруючого бомбардувальника Пе-2.Все це було створене руками мільйонів з-радянський робітників, техніків, інженерів, які за кілька змін не виходили з цехів, їли і спали біля верстатів, працювали без вихідних та відпусток. Успіхи економіки країни дозволили зміцнити та вдосконалять-вати Збройні Сили страни.Колічество автоматичної зброї в діючій армії до липня 1943 року по порівнянні з квітнем збільшується лось майже в 2 троянда, протитанкової артилерії - в 1.5 рази, зеніт-ної в 1.2 рази, танків в 2 рази, літаків в 1.7 раза.Действующая армія і флот налічували до цього часу 6612 чоловік, мали на збройні 105 тис. гармат і мінометів, понад 10 тис. танків, понад 10 тис. бойових літаків, понад 120 бойових кораблів основних класів. великі зусилля потрібні були від радянського народу для прео-даленія труднощів у сільському господарстві, валова продукція якого знизилася з ряду прічін.Колхознікі, робітники радгоспів та МТС стрімко-лись максимально використовувати всі резерви сільськогосподарського проізводства.С величезною напругою був проведений посів на раззорен-ної землі , звільненої від врага.Колхозное селянство справи-ло, здавалося, неможливе для забезпечення фронту і тилу продовольст-віем.На допомогу селі приходили городяни: влітку 1943 року на полях працювали 2.7 млн. жителів городов.Сельское господарство забезпечувало Радянську Армію і населення продовольством, а промисловість сирь-му практично без серйозних перебоїв. 6. ЖИТТЯ СРСР У 1944 РОЦІ.

  Перемоги, здобуті Радянською Армією в 1944 році, стали можли-вими завдяки новим досягненням трударів тила.Увеліченіе раз-маха наступальних операцій Збройних Сил, завершення звільнений-ня радянської території, здійснення визвольної місії ста-ло можливо завдяки спроченію зусиль воїнів і трударів ти - ла, мобілізації всіх резервів і можливостей країни. У 1944 році виникали нові проблемми.Нужно було восстанав-Ліван звільнені від ворога терріторіі.Ето вимагало коллосаль-них зусиль від людей і великих затрат.Самоотверженно працювали ра-ками транспорту, забезпечуючи песперебойную зв'язок фронту і ти-ла, виконуючи зрослі завдання з перевезення військових і народохо-зяйственних грузов.Грузооборот всіх видів транспорту зріс на 15.3 відсотка і в основному задовольняв потреби страни.В Державним плані відновлення і розвитку нерідного господарства на 1944 рік і в спеціальних рішеннях по галузям народного хо-зяйства, економічних районах, республікам , галузям, краях і містах були визначені основні об'ектом відновлення, черговість відновлювальних работ.Особую турботу люди виявляли про відродження промисловості Ленінграда, вугільних шахт Донбасу, металургійних і машинобудівних заводів Півдня. Промисловість і народне господарство країни набирало облад-ти.В 1944 році було вироблено 39.2 млн. тон вугілля, 18.3 млн. тон нафти, вироблено 7.3 млн. тон прокату і т.д. У війська надійшов 160-та мм. міномет, який не мав собі рівних за рубежом.Танковие заводи стали випускати більше нових ма-шин ІС-1, ІС-2.Войска отримали модернізовані танки Т-34-85, про-лада великою швидкістю, міцною бронею і більш потужною гарматою. Героїчно працювали для фронту колгоспники, працівники совхо-поклик і МТС.Война тяжко позначилася на розвитку сільського господарства страни.Общая чисельність працездатного населення в 1944 році зменшилася в порівнянні з 1940 роком на 18 процентов.В неймовірно важких умовах йшла боротьба за хлеб.Нелегкій селянський праця виконуваних жінки, підлітки та люди похилого віку. 1944 став переломним у розвитку сільського господарства у воєнний період: був значно перевищений рівень 1943 года.Страна отримала 49.1 млн. тон зерна, 1.1 млн. тон бавовни-сирцю, 54.9 млн. тон картоплі.

  Радянський тил на завершальному етапі війни.

  Основою перемог Радянських Збройних сил були: зростання воєн-но-економічної могутності Радянського Союзу, цілеспрямована робота комммуністіческой партіі.25 березня 1945 ЦК ВКП (б) і РНК СРСР затвердили Державний план відновлення і розвитку народного господарства на 1945 год.Он продусматрівал повне забезпечення потреб-ностей Червоної Армії, хоча в цілому питома вага виробництва вій-ною думкою сократілся.Военние витрати продовжували займати значне місце, однак у порівнянні з попереднім роком вони скоротилися з 52.2 до 42.9 відсотків всіх витрат дер-дарства. З початку 1945 року ще ширше розгорнулося Всесоюзне соціал-лістіческое змагання, що стимулювало розвиток технічного прогресу і підвищення продуктивності труда.Ісключітельно біль-ШОЕ значення мало впровадження досвіду новаторов.Только в танкової промисловості широке застосування передового досвіду фронтовий бри-гади Е. П. Агаркова дозволило за чотири з половиною місяці вивільненим пра-дить 6087 осіб, а за 23 областях близько 19 тис. кваліфікованих рабочіх.Большое распростроненіе отримало змагання серед кол-хозніков, працівників радгоспів і МТС.Весной в нього включилося 22450 тракторних бригад. У першому півріччі значні результати були досягнуті в промишленності.Ускореннимі темпами продовжувала розвиватися енер-тіка.Успехі в галузі будівництва і відновлення енерге-чеський промисловості СРСР дозволили збільшити вироблення електр-нергіі.По порівнянні з другим півріччям 1944 виробництво в країні основних видів промислової продукції значно ви-росло.Так, було видобуто вугілля більше на 8.6, залізної руди - на 15.4, випуск чавуну - на 5, сталі - на 1.7, прокату - на 5.1 проце-тов.

  На розвиток сільського господарства, як і на інші галузі, ска-залісь важкі наслідки ворожої навали, і перш за все тя-желый збитки, що завдала гітлерівцями сільськогосподарськими районами європейської частини страни.В раззоренних, спалених, розграбованих де-ревно повсюдно не вистачало робочих рук, особливо механізаторів, а також машин, техніки, худоби, насіння, удобреній.Восстановленіе сільського господарства на звільненій від ворога території проходило з огром-ними трудностямі.Однако завдяки керівництву партії, праці в основному жінок, людей похилого віку і підлітків, активної допомоги робочих сільське господарство поступово набирало сілу.Успехі у відновлення процесів-ванні народного господарства країни дозволили Радянському державі вже в 1945 році збільшити виробництво машин, пального і мінераль-них добрив для сільського хозяйства.Труженнікі села незважаючи на пізню весну організовано провели посівну компанію.Прі цьому вперше за роки війни колгоспники зуміли виконати державний план сівби ярових, а працівники радгоспів навіть перевиконати его.Само-зацькований праця радянського селянства, зусилля механізації в сільському господарстві дозволили довести посівні площі в останній військовий рік до 113.8 млн. га, що склало 75 відсотків посівних площ 1940 року. < p>

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !