ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Давня Русь (IX-XIII ст .)
       

   

  Історія
  Стародавня РУСЬ (IX-XIII ст.).

  1.Образованіе Давньоруської держави..

  Освіта Київської держави - це тривалий, складний процес об'єднання різних племен східних слов'ян.Про слов'ян повідомляють грецькі, римські, арабські, сірійські історики. Слов'яни тоді представляли єдину етнічну спільність. Вони жили на схід від германців: від Ельби і Одеру до Дінця, Оки і Верхньої Волги, від Балтійського Помор'я до середньої та нижньої течії Дунаю та Чорного моря. Їх розселення в VI-VIII ст. Йшов за трьома напрямками: на південь на Балканський півострів, на схід і північ Східно-європейській рівнині і на захід-в середнє Подунав'ї та межиріччі Одеру і Ельби. Результатом був поділ слов'янства на три гілки: південну, східну і західну.

  У VI ст. відбувається відокремлення з єдиної слов'янської спільності гілки східного слов'янства, на основі якої формується давньоруська народність. Східні слов'яни жили племінними союзами, яких налічувалося приблизно півтора десятка. Кожен союз включав в себе окремі племена, яких на російській рівнині було 100-200. Кожне окреме плем'я в свою чергу поділялося на безліч пологів.

  Кожен племінний союз мав свою територію. Найбільшим було плем'я полян, які жили по середній течії Дніпро (в районі Києва - майбутньої столиці давньоруської держави). (*) Земля полян носила назву "русь" або "рось" на ім'я одного з племен, що жило по річці Рось. На думку академіка Рибакова Б.А., а також деяких інших учених ця назва потім була перенесена на всю територію східних слов'ян. Існують також й інші думки. (*) Назва міста Києва літопис пов'язує з іменем князя Кия, княжив в VI ст. разом зі своїми братами Щеком, Хоривом і сестрою Либіддю в середньому Придніпров'ї. За ім'ям Кия було названо заснований братами місто.

  На захід від полян жили деревляни, бужани, волиняни, дуліби. На північ від полян - мешканці півночі. По річці Москві і Оці - в'ятичі, у верхів'ях Волги, Дніпра та Західної Двіни - кривичі і полочани. Навколо озера Ільмень жили ільменські слов'яни. По Дністру жили уличі, хорвати і тиверці. На річці Сожі - родімічі. Тим Прип'яттю та Березиною - дреговичі.

  Сусідами східних слов'ян були на заході прибалтійські народи: західні слов'яни (поляки, словаки, чехи); на півдні печеніги і хазари, на сході - Волзька Булгарія і численні фіно-угорські племена.

  Основним заняттям східних слов'ян було землеробство. Це визначило їх осілий спосіб життя. Вони вирощували жито, пшеницю, ячмінь, просо, ріпу, капусту, буряк, моркву, редьку, огірки. Картопля був привезений з Америки пізніше в XVIII ст. Південні райони випереджали у своєму розвитку північні. На півночі, в районі тайгових лісів панівною системою землеробства була підсічно-вогнева. У перший рік дерева підрубував, вони засихали. На другий рік їх спалювали і в золу сіяли зерно. Два-три роки ділянку давав непоганий урожай, потім земля скінчився і доводилося йти на іншу ділянку. Основними знаряддями праці були сокира, мотика, борона-суковатка, заступ, серп, ціпи, кам'яні зерно теки і ручні жорна. * Поляні отримали назву, на думку історика М. М. Карамзіна, від "чистих своїх полів". (Карамзин Н. М. История государства Российского .- Т.I. - М.: 1989 .- С.48.). Деякі вчені вважають, що князь Рюрик був з племені "Русь", однак більшість сучасних вчених заперечують існування такого племені. Більшість істориків сходиться на думці, що це слово скандинавського походження, "руссю" називали княжих дружинників.

    У південних районах провідною системою землеробства був "переліг". Там родючих земель було багато і ділянка землі засівали протягом 2 - 3-х років. З виснаженням землі переходили на іншу ділянку. В якості основного знаряддя праці використовували рало, а згодом - дерев'яний плуг із залізним лемешем.

  Слов'яни також займалися скотарством, розводили свиней, корів, дрібна рогата худоба. В якості робочої худоби використовували на півдні волів, в лісовій зоні - коней. З інших занять східних слов'ян слід назвати рибальство, полювання, бортництво (збір меду). Низький рівень продуктивних сил вимагав від слов'ян величезних затрат праці. Таку роботу міг виконати тільки великий колектив. Тому слов'яни жили в селах (*) родовими громадами (родами), вони носили назву "світ", "шнур" (**). пологів мали спільне майно. На чолі пологів стояли старійшини, обрані всім родом. На народних зборах (віче) вирішувалися всі найважливіші справи племені. На чолі племені, що поєднує кілька пологів, стояв князь. Плем'я мало своє ополчення, з якого поповнювалася князівська військова дружина. Князь та військові вожді також вибиралися з кращих людей. Розвиток міжплемінних зв'язків, організація спільних військових походів, підпорядкування сильними племенами більш слабких призводило до об'єднання племен, до утворення племінних союзів, на чолі яких також стояли князі.

  Протягом VI-IX ст. зростали продуктивні сили, видозмінювалися родоплемінні зв'язку, розвивається торгівля. Відбувається подальший розвиток орного землеробства, з якого виділяються ремесла. Розпадаються родові громади, з них виділяються парні сім'ї, які стають окремою виробничою одиницею. Декілька сімей об'єднуються у сусідську громаду. Кожна така громада володіла певною територією. Її володіння ділилися на громадські та особисті. Дім, присадибна земля, худоба, інвентар складали особисту власність родини. У загальному користуванні знаходилися земля, луги, ліси, водоймища, угіддя. Орної землі та сіножаті підлягали розподілу між сім'ями.

  Поява особистої власності призвело до захоплення великих ділянок землі колишньої родоплемінної знаттю: князями, старійшинами, військовими вождями в спадкову власність (феод), до появи багатих * "Село" - від слова "дерен" - верхній шар грунту. ** "Верв" - мотузок, яким відміряли ділянку землілюдей. Вони використовували родоплемінні органи управління, дружину для зміцнення своєї влади над рядовими общинниками. Поступово йшов процес формування класового феодального суспільства. Селян називали смердами. Більшість з них платили данину безпосередньо князю. Поступово все більша кількість смердів потрапляли в залежність від бояр, дружинників. Складалася особисто залежна від феодалів категорія селян: холоп - раб, який не має свого господарства і працюючий при дворі феодала, рядовичі - селянин, що уклав з феодалом договір (ряд) і виконує по ньому певні обов'язки, закуп-селянин, хто брав у феодала позику (купу ) і за цей відпрацьовував на феодала. Формуються основні феодальні повинності - оброк, панщина. (*) Селянські господарства і господарства феодалів носили натуральний характер. Вони прагнули забезпечити себе всім необхідним. На ринок вони ще не працювали. Однак, із зростанням продуктивних сил, удосконаленням знарядь праці, з'явилися надлишки продуктів, які можна було обмінювати на ремісничі товари. Стали складатися міста як центри торгівлі, ремесла. Вони ж були опорними пунктами оборони від зовнішніх ворогів.

  Місто, як правило, виникав на пагорбі, на місці злиття річок. Центральна частина міста мала назву Кремля, Крома або Дитинця. Вона була захищена валом, на якому зводилася стіна твердині. Там знаходилися двори князів, найбільших феодалів, храми, монастирі. Кремль мав форму трикутника. З двох сторін його захищали річки - природна водна перешкода. З третього боку викопували ями, наповнюється водою. За ровом розташовувався торг. До Кремлю примикали поселення ремісників. Реміснича частина міста називалася посадом, а окремі ремісничі райони, населені людьми однієї спеціальності, називалися слободами.

  У більшості випадків міста будувалися на торгових шляхах. Одним з найважливіших торговельних шляхів був шлях з "варяг у греки": через Західну Двіну і Волхов з його притоками, через систему волоків суду перетягували в Дніпро, доходили до Чорного моря і далі вздовж морського берега - до Візантії. Повністю цей шлях склався в IX ст. * "Оброк"-плата феодалові грошима або продуктами. "Панщина"-відробіток повинностей на феодала Іншим з найдавніших торговельних шляхів був Волзький шлях, що зв'язує Русь з країнами Востока.Связь із Західною Європою підтримувалася по сухопутних дорогах. До моменту утворення давньоруської держави існувало вже кілька великих міст: Київ, Новгород, Чернігів, Переяслав, Смоленськ, Муром та ін Всього на Русі в IX ст. було 25 великих міст. Племінні княжіння східних слов'ян об'єдналися в єдину державу в IX ст. До моменту утворення давньоруської держави відбулося об'єднання трьох великих слов'янських племінних союзів: Куяви - землі навколо Києва, Славії - район озера Ільмень з центром Новгородом, Артанії - точно район істориками не визначений, називаються Прибалтика, Карпати, Північно-східна Русь.

  Літописець початку XII століття, чернець Києво-Печерського монастиря Нестор пов'язує освіта Давньоруської держави з покликанням до Новгорода варязьких князів, трьох братів: Рюрика, Сінеуса, Трувора (*). По цій легенді північні племена, ільменські слов'яни платили данину варягам, а південні слов'яни, поляни і їхні сусіди знаходилися в залежності від хозар. У 859 р. новгородці вигнали варягів за море. Але ніяк не могли припинити міжусобну війну між собою. Ті, що зібралися на Раду новгородці вирішили послати за варязьких князів: "Земля наша велика і багата, а наряду (порядку) в ній немає. Так поиде княжити і володіти нами" (*), сказано в літописі. Так влада над Новгородом і навколишніми землями перейшла в руки варязьких князів: Рюрик осів у Новгороді, Синеус - на Білоозері, Трувор - в Ізборськ. Є й інші історичні версії. Так в новгородському літописі кінця XV ст. з'явилася нова версія появи варягів, згідно з якою Рюрик зі своєю дружиною був покликаний служити в Новгород за порадою посадника Гостомисла. Після смерті бездітного Гостомисла владу в місті захопив Рюрик.

  На рубежі XV - XVI ст. в "Оповіді про великих князів Володимирських", написаному тверським ченцем Спиридоном, Рюрик - це нащадок Кесаря серпня, запрошений на князювання з Прусії.

  У Іоакімовской літописі XVII ст. у викладі першого російського історика Василя Микитовича Татіщева, Рюрик - виходець з західно-слов'янських земель, онук Гостомисла, син його улюбленої дочки розчулив. "Варяги" (нормани)-вихідці з Скандинавії.

  У 1724 р. Петро I запросив до Академії наук в двох німецьких вчених Иоган Готфріда Баєра і Герард Фрідріха Міллера, які показали, що літопис перекручена, тому що імена братів Рюрика - це скандинавські слова, що позначали, що Рюрик прийшов зі своєю дружиною ( "Трувор") і своїм будинком ( "сінехус"). Вони показали, що назва "Русь" скандинавського походження.

  Імператриця Єлизавета Петрівна доручила Ломоносову написати узагальнюючий працю з російської історії. Ломоносов заперечував варязьке походження слова "Русь", версію про організуючою ролі варягів в історії Росії. Спираючись на "Сказання про великих князів Володимирських" Ломоносов стверджував, що Рюрик був з Прусії, а Пруссія - це "по-русів", а руси - славяне.В XVIII, XIX, поч. XX ст. нормандське (варязьке) походження Русі не викликала сумнівів у вчених Н.М. Карамзіна, М.Н. Погодіна, С.М. Соловйова, В.О. Ключевського, М.Н. Покровського, В.В. Мавродін.

  З 30-х рр.. скандинавська версія переглядається мабуть з політичних причин. Вона була використана Гітлером як практичне керівництво до загарбницьких дій. Доводилася неповноцінність слов'ян, їх нездатність до самостійного розвитку. Висувався тезу про організуючою роль німців у Польщі, Чехії, Русі. Одним з відомих російських антінорманістов був академік Рибаков, автор солідних монографій з історії стародавньої Русі.

  Досі наука не в змозі детально висвітлити древню історію східних слов'ян. Більшість вчених вважають, що у витоків державності східних слов'ян стояли варязькі князі. Однак процес утворення держави у слов'ян вже йшов і міг бути завершений і без втручання норманів.

  Найбільш прийнятною слід вважати версію про те, що варяги були запрошені як наймане військо для захисту слов'ян, що було звичайним для того часу.

  Після приходу Рюрика в Новгород владу в Києві, в землі полян, де колись правили брати Кий, Щек і Хорив, захопили інші варяги - Аскольд і Дір, але за деякими джерелами Аскольд і Дір були не варягами, а продовжувачами династії Кия. Після смерті Рюрика владу в Новгороді захопив Олег, на піклування якому Рюрик залишив свого малолітнього Ігоря.В 882 р. * Повість Давньої Русі. Л. 1983. С. 132.Олег здійснив похід на Смоленськ, Любеч і Київ, де були схоплені, а потім убиті Аскольд і Дір. Олег став княжити в Києві, зробив його столицею об'єднаної держави. Він підкорив древлян, сіверян і радимичів, перш за що платили данину хозарам, воював з уличів і тиверців. Просування по Дунаю, прагнення оволодіти торговим шляхом по Чорному морю, Кримським узбережжям призвело до зіткнення з Візантією. У 907 р. Олег організував похід морем на Константинополь. У російському флоті було 2 тис. тур, в кожній по 40 осіб. Похід був успішним, русичі отримали данини в 24 тис. гривень, Олег повісив свій щит на воротах міста. Візантія запросила світу. За мирним договором 911 р. Русь отримувала право безмитної торгівлі в Константинополі. Останні роки життя Олега овіяні легендами. Історію "віщого" Олега (*) передвіщеної йому волхвами смерті від свого коня розповів А.С. Пушкін.

  Ігор, який правив після Олега (912 - 945 рр..), Зробив ще два походи на Візантію. Перший похід в 941 р. закінчився невдачею. У вирішальній битві візантійці завдали поразки російському флоту, спалив його "грецьким вогнем" (горючою сумішшю). Другий похід в 944 р. закінчився новим мирним договором, менш вигідною для Русі, ніж договір 911 р.

  В результаті наполегливої боротьби Ігор підкорив уличів і тиверців, межа Київської Русі була просунута за Дніпро.

  Тривала боротьба тривала з древлянами. Ігор збільшив розміри стягувалася з древлян данини. Під час одного з походів Ігоря в землі древлян, коли він вирішив зібрати подвійну данину, древляни розбили княжої дружини і вбили Ігоря. Його дружина Ольга (945-969 рр..) Жорстоко помстилася древлян. Перше посольство древлян, яке пропонувало Ользі замість Ігоря в чоловіки свого князя Мала, було живцем закопана в землю, друга - спалено у лазні в Києві. Як повідомляє літопис, Ольга наказала древлянам видати їй як данину по три голуби і по три горобці з кожного двору. До ніг голубів була прив'язана запалена клоччя і коли ті прилетіли в свої старі гнізда, у древлянській столиці спалахнула пожежа. У результаті р. Коротень згорів. У вогні пожежі загинуло близько 5 тис. чоловік. Земля древлян була остаточно приєднана до Києва. Однак Ольга була вимушена піти на упорядкування збору данини. * "Віщий"-мудрий, хитрий. Вона встановила "уроки" - розмір данини і "цвинтарі" - місця збору данини. Територіальне зростання і зміцнення Русі тривало при Святослава Ігоревича (969 - 972 рр..) (*) І Володимира Святославича (980 - 1015 рр..).

  До складу Давньоруської держави увійшли землі в'ятичів (по Оці). Влада Русі розповсюджувалася на Північний Кавказ. Територія Давньоруської держави розширилася в західному напрямку, включивши Червенські міста і Карпатську Русь. За князювання Ярослава Володимировича (1019-1054 рр.). Тривало подальше розширення кордонів Давньоруської держави. У 1030 р. в Прибалтиці був побудований Юрьев (Тарту), у 1031 р. знову приєднані Червенські міста південно-західної Русі, що у 1036 р. підпорядковані Чернігівська і Тмутараканське землі. У 1038-1040 рр.. Ярослав здійснив похід в Литовські землі і в 1040 підпорядкував Південної Фінляндії. У 1036 р. розбив печенігів, змусив їх піти за Дунай. Їхнє місце в південноросійських степах зайняли спершу турки-огузи, потім половці, що з 60-х рр.. XI ст. здійснювали набіги на руські землі.

  Київська Русь була ранньофеодальною державою, тому що в ньому поєднувалися пережитки родового ладу і нові феодальні риси. Верховна влада належала в ньому великого київського князя. У руках князя знаходилася влада адміністративна і судова (не було поділу цих функцій). Його обов'язком було підтримання зовнішньої безпеки і захист землі від нападу ворогів. Князь вів зовнішню політику, укладав договори з іншими державами. князя була спадкова.

  Формування феодальних відносин на Русі йшло в цілому по загальноєвропейського типу: від державних форм до вотчинним. . Але в отличіе від Західної Європи на Русі цей процес йшов набагато повільніше. * Святослав був людиною середнього зросту, стрункий, з блакитними очима, плоским носом. Він брил бороду і голову, залишаючи на голові довгий пучок волосся і довгі вуса. У його вусі блищала золота сережка з двома перлинами й рубіном. Святослав ходив як барс. Під час походів він спав під відкритим небом, поклавши голову на сідло. Вирушаючи в походи він попереджав своїх супротивників: "Іду на Ви". Святослав воював з печенігами, які постійно загрожували Русі своїми набігами. Розгромивши Хазарський каганат. Воював з Візантією за Балканський п-ів. По дорозі з Візантії до Києва Святослав потрапив у засідку печенігів і був убитий. З черепа Святослава печенізький хан наказав зробити чашу, ковані золотом.

  У IX столітті формується система експлуатації особисто вільного населення військово-служилої знаттю (дружиною) київських князів шляхом стягування данини "полюддя". При княжому дворі жила його дружина. З її допомогою князь правил державою. З нею радився, вирішував державні та військові питання, з її допомогою збирав данину з населення (грошима і натурою). Одиницею оподаткування було окреме селянське господарство. Населення виконувало ряд інших повинностей: військову, транспортну, брало участь у будівництві фортець, доріг, мостів. Всі головні питання князь вирішував з Радою бояр. Існував особливий суд князя.В окремих частинах Русі правили місцеві князі, підвладні великому київському князю. Київський князь прагнув замінити їх своїми ставлениками. Окремі князівські дружинники отримували в управління цілі області з правом стягувати данину (обласні управителі, що призначаються князем, називалися "посадниками"). Спочатку данину стягувалася під час "полюддя"-періодичних об'їздів князя з дружиною підвладних земель. Потім стала вводитися постійна військово-адміністративна організація на місцях, були визначені місця збору і розмір данини.

  У X ст. виникає вотчинне землеволодіння київських князів. В XI ст. з'являється земельна власність у представників верхівки, служилої знати, бояр і християнської церкви. У XII-першій половині XIII ст. вотчинне землеволодіння зростає, але його роль у порівнянні з державно-феодальними формами залишається другорядною. Більшість селян продовжують бути залежними безпосередньо від державної влади і експлуатуються шляхом стягування данини та інших державних податків. Збройні сили давньоруської держави складалися з дружини великого князя, дружин підлеглих йому князів і бояр і народного ополчення (воїв). Чисельність війська сягала 60-80 тис. осіб. Використовувалися на Русі і війська найманців: печенігів, половців, угорців, литовців, чехів, поляків, варягів-норманів, але їх роль була незначна.

  Давньоруський флот складався з судів, видовбаних з дерева і обшитих по бортах дошками. Російські суду плавали по Чорному, Азовському, Каспійського та Балтійського морів.

  У Київській Русі ще досить сильними були залишки (традиції) первісно - общинного ладу. Так, наприклад, місцеве населення, міське та сільське населення, вирішувало свої справи на віче (сходках), обирало своїх старост, які відстоювали їх інтереси перед князівської адміністрацією. Рішення віче були обов'язкові для всіх, включаючи і місцевих князів. Були випадки, коли на віче приймалося рішення про вигнання того чи іншого небажаного народу князя і про покликання іншого князя.

  Наприкінці X ст. на Русі було офіційно введено християнство. Введення єдиної релігії сприяло об'єднання окремих слов'янських земель в єдину державу, подальшого розвитку феодальних відносин. У дохристиянську епоху східні слов'яни були язичниками. Вони обожнювали сили природи, вірили в добрих і злих духів. Найважливішими їх богами були: Перун - бог грому і блискавки, війни; Сварог - бог вогню; Даждьбог (він же Ярило, Хорос) - бог сонця і родючості; Волос - бог багатства і родючості; Стрибог - бог грози і негоди; Мокош - богиня , що оберігає жіночу частину господарства; Верес бог, покровитель скотарства; Семарк - бог підземного світу.

  У східних слов'ян були капища - місця, де відбувалися моління і приносили жертви ідолам. Помітну роль у житті слов'ян грали чарівники-волхви, веруня і т.п. Існував культ предків. Останки померлих спалювалися і над ними насипали кургани. Спочатку влаштовували родові усипальниці, потім з розкладом родового ладу і появою парної сім'ї над кожним похованням почали зводити окремі кургани.

  Християнство рано стало проникати на Русь в середу знаті. Ще в IX ст. Константинопольський патріарх Фотій відзначав, що Русь змінила язичницьке марновірство на християнську віру. Християнами були дружинники князя Ігоря, в 946 р. прийняла християнство княгиня Ольга. 5 (*)

  Особлива роль у прийнятті християнства належить князю Володимиру Святославичу (Святому).

  Спочатку, виходячи з необхідності створення єдиної держави, Володимир зробив спробу об'єднати всіх язичницьких богів східних слов'ян, створити єдиний пантеон богів у Києві. До Києва були привезені дерев'яна статуя Перуна зі срібною головою і золотими вусами, статуя Даждь-бога, Хорос, Семаргла, Стріборга, Мокші. У статуй богів відбулася церемонія жертвопринесення, в тому числі, як вказує літописець, і людських. Однак, спроба об'єднати божества, яким поклонялися в різних частинах країни, не вдалася, але інтереси єдності країни вимагали прийняття спільної релігії.

  Володимир, оцінивши політичну роль християнства, вирішив зробити його державною релігією на Русі. Коли хрестився Володимир і де - точно не відомо. Існує кілька версій. За однією з них Володимир хрестився у 987 р. в Києві. Літопис вказує і на іншу дату.

  Події відбувалися наступним чином. Візантійський уряд звернувся до Володимира з проханням про військову допомогу для придушення повстання в підвладних землях. В від ------------------------------------------------ ----------- Християнство знадобилося Ользі після смерті Ігоря. Будучи язичником, вона зобов'язана була покінчити життя самогубством. Ставши християнкою, вона зняла з себе це зобов'язання, тому що християнська церква вважала самогубство найбільшим гріхом. Ольга прийняла в християнстві ім'я Олена.

     вет Володимир зажадав від Візантії союзу з Руссю, пропонував скріпити його своєю одруженням з Анною, сестрою імператора Василя II. Візантійський уряд був змушений на це погодитися. Українське військо швидко ліквідувало повстання в Малій Азії, але Василь II відмовився виконати умови угоди. Тоді Володимир рушив своє військо і в 989 р. зайняв Корсунь. Василь II був змушений поступитися - погодитися на шлюб Володимира з Анною. У 990 р. у Корсуні Володимир прийняв хрещення і одружився на Ганні, християнство було офіційно оголошено релігією Київської держави. В кінці літа 990 р. Володимир повернувся до Києва і хрестив жителів на березі Дніпра. Існують і інші дати прийняття християнства на Русі. Офіційною датою прийнято вважати 988 рік.

  Християнство, що стверджувала божественне походження влади, зміцнювало владу князя, територіальна єдність Давньоруської держави. Прийняття християнства мало велике міжнародне значення, Русь ставала рівною іншим християнським країнам, зв'язки з якими були значно розширені. Введення християнства відіграло велику роль у розвитку Російської культури, сприяло залученню до більш високої Візантійської культури.

  З прийняттям християнства на Русі виникла церква особлива феодально-релігійна організація. На чолі російської православної церкви був поставлений митрополит, який призначається константинопольським патріархом. Окремі області Русі очолювалися єпископами. Їм підпорядковувалися священики в містах.

  Все населення країни було зобов'язане платити на користь церкви "десятину" (десяту частину доходів). Згодом розмір податку змінився, а назва залишилася колишня. Церковні установи одержали великі земельні наділи і незабаром перетворилися в найбільших феодальних власників. Протягом XI в.билі засновані єпископату в Юр 'єва, Білгороді, Новгороді, Ростові, Чернігові, Переяславі-Південному, Володимирі-Волинському, Полоцьку і Турові. У Києві виникло кілька великих монастирів (перший в I половині XI століття був заснований Києво-Печерський монастир, що отримав назву від підземних печер, в яких селилися ченці). Всього в X ст. було побудовано 10 дерев'яних і 1 кам'яна церква, в XI ст .- 700 дерев'яних і 19 кам'яних церков, 18 монастирів, в XII в. - 690 дерев'яних і 69 кам'яних церков, 37 монастирів, у XIII в.110 дерев'яних, 19 кам'яних церков, 35 монастирів. 5 (*)

  Народ зустрічав нову віру не завжди дружньо, особливо грецьких священиків і церковні побори. Процес християнізації Русі відбувався досить складно. 5 (**)< p> З утворенням держави складалася правова система. Сборником письмових законів Давньоруської держави є "Руська правда" (кінець XI - поч. XII ст.), Прийнята за Ярослава Мудрого і доповнена при його нащадків. "Правда Ярослава" становила першу частину короткої редакції "Руської правди". Закони Ярослава розбирали суперечки між вільними людьми і, перш за все, серед княжих дружинників. "Правда Ярослава" не скасовувала, а тільки обмежувала кровну помсту колом найближчих родичів.

  Наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. "Коротка редакція Руської правди" було доповнено низкою статей, що одержали назву "Правди Ярославичів". Мета доповнень - захистити право феодала на його вотчину.Вотчина - це володіння окремого феодала, що передається у спадщину. Панівний клас феодалів склався з місцевих князів і бояр, що потрапили в залежність від Києва, і з чоловіків (дружинників) київського князя, які отримали в утримання (або на вотчину) землі. Київські князі самі мали великі володіння. Центром вотчини був двір, де знаходилися хороми феодала, житлові приміщення його дворової челяді, стайні, обори, а також найближчі землі. На чолі управління вотчиною стояв керуючий - огнищанин (від слова "вогнище" - господарство). До складу вотчинної адміністрації входили: конюший, під'їзної (збирач податків), тіуни (кацапи), сільські старости і т.д.

  Багатство вотчини складали землі. Княжа межа охоронялася законом, за її порушення платили надзвичайно високий штраф. На землі працювали феодально-залежні смерди, холопи, челядь. Керували роботами РАТАУ (орні) старости. У вотчині були також ремісники.

  Зростання феодальної вотчини йшов за рахунок селян. Земля, що була раніше селянської власністю, потрапляла у власність феодала. Селян називали смердами, людьми, сябрам. Кількість особисто вільних смердів, що платили данину в княжу казну, поступово зменшувалася. Селяни різними шляхами потрапляли в залежність від феодалів. Одних селян, позбавлених засобів виробництва, феодали закабалялі, використовуючи їх потребу в знаряддях праці, реманент, насіння і т.д. Інші селяни були змушені Київським князем силою до переходу із землею під вотчину владу феодалів.

  У міру розширення вотчин і закабалення смердів термін "челядь", раніше позначав рабів, став поширюватися на всіх залежних від феодалів селян. Смерди мали свій інвентар (соху, рало і т.п.), незначна кількість худоби: коня, корову, дветрі вівці на селянський двір. Після смерті залежного смерда, що не мав чоловічого потомства, його майно переходило до феодалові.

  За втечу від феодала залежні селяни перетворювалися на рабів (холопів), позбавлених будь-яких прав. Феодал мав право бити своїх селян. Селяни платили феодалові оброк (натурою) і відпрацьовували на нього панщину.

  "Правда Ярославичів" скасувала кровну помсту, посилила різницю в платі за вбивство різних категорій населення, відбивши тим самим турботу феодальної держави про життя і майно феодалів. Найбільший штраф сплачувався за вбивство старших дружинників, огнищан, княжих під'їзних - 80 гривень. Життя вільних людей (чоловіків) оцінювалася в 40 гривень, життя сільських і ратан старост, а також ремісників - у 12 гривень, смердів, які перебували у феодальній залежності, і рабів - в 5 гривень. Форми соціального протесту народних мас проти феодального покріпачення були різноманітними: від втечі від феодала до збройного "розбою", від порушень меж феодальних маєтків (переорювання межей, знищення зарубок на деревах) до відкритого повстання. Засобом захисту селян служила громада (мир, шнур), яка брала під захист свого селянина, заплативши за нього штраф "дику" (колективну) виру. Масові народні повстання прокотилися по Русі в 1068-1078 рр.., В 1113г.

  Найбільш сильним було повстання в Києві в 1068 р. Воно спалахнуло в результаті поразки, яку зазнали сини Ярослава: Ізяслав, Святослав і Всеволод від половців на річці Альті. У Києві відбулося віче, кияни звернулися з проханням до київського князя Ізяслава видати зброю, щоб знову поборотися з половцями. Ярославичі відмовили їм у цьому. Тоді народ розгромив княжий палац, палаци багатих бояр. Ізяслав втік до Польщі і лише за допомогою поляків повернувся на Київський престол в 1069 р., учинив криваву розправу з повстанцями. Масові народні виступи відбулися також у Новгороді, Ростово-Суздальської землі.

  У 1113 р. вибухнуло ще одне велике повстання в Києві. Причиною повстання стала лихварська діяльність Київського князя Святополка (1093-1113 рр..). Він скуповував сіль, а потім продавав її за підвищеною ціною. Після його смерті в Києві спалахнуло повстання. Повсталі розгромили двори тисяцького, бояр, лихварів, духовенства. Налякана знати запросила княжити в Київ Володимира Всеволодовича Мономаха (1113 - 1125 рр..), Переяславського князя. 5 (*) 0 Мономах був змушений піти на поступки народу, видавши "Статут Володимира Мономаха". Статут упорядкував стягнення відсотків лихварями, поліпшив правове становище купецтва, регламентував запис у холопство. Статут Володимира Мономаха увійшов до складу "Великої редакції" Руської правди "XII - XIII ст. В" Великої редакції "були нові статті про купівлю-продаж, позику, закладі, спадкування, опіки.

  За князювання Володимира Мономаха давньоруське держава досягла високого рівня розвитку. Центрами розвиненої культури були міста. У них до XII в. налічувалося 60 ремісничих спеціальностей. Значна частина ремесел грунтувалася на металургійному виробництві. Якщо в селі доменне виробництво ще не відокремилося від ковальства, то в містах в галузі обробки заліза і сталі з'явилося 16 спеціальностей. Ремісники застосовували зварювання, лиття, кування металу, наварки і загартування сталі. У XI-XII ст. вироблялося більш 150 видів залізних і сталевих виробів.

  Давньоруські ювеліри знали мистецтво карбування кольорових металів. У ремісничих майстерень виготовлялися знаряддя праці (лемеші, сокири, зубіли, кліщі і т.д.), зброя (щити, кольчуги, списи, шоломи, мечі та ін.) У галузі художнього ремесла російські майстри освоїли складну техніку зерні (вичинки візерунків з дрібних зерен металу), скани (вичинки візерунків з тонкої дроту), фігурного лиття, техніку черні (виготовлення чорного тла для візерункових срібних платівок), перебірчастої емалі. Збереглися чудові вироби з інкрустаціями золотом і сріблом по залізу і міді.

  Значний розвиток отримали також гончарне, шкіряне, древодельское, камнесечное ремесла. Ремісники працювали ------------------------------------------------ ----------- Володимир Мономах був онуком візантійського імператора Костянтина Мономаха.С його князюванням пов'язана поява на Русі корони російських царів - Шапки Мономаха.В його князювання була складена літопис "Повість минулих літ".

   на замовлення і на ринок. Однак суспільний поділ праці в країні було ще слабким. Село жила натуральним господарством. Проникнення в село з міста дрібнороздрібної торговців його не порушувало.

  Центрами торгівлі були міста. Там були ринки, де продавалися як продукти харчування, так і ремісничі вироби. Туди ж привозили свої товари іноземні купці. Одним з найбільших міст Русі був Київ. За Ярослава Мудрого Київ змагався з Константинополем. У ньому було 400 церков і 8 ринків. У 1037 р. на місці, де Ярослав розбив кочовиків, було зведено Софійський собор. Тоді ж, за Ярослава, були споруджені Золоті ворота, парадний в'їзд до столиці. Населення Києва обчислювалося?? есяткамі тисяч чоловік.

  В XI ст. на Русі було 90 міст. Великі міста: Київ, Смоленськ, Чернігів, Полоцьк, Новгород і ін були адміністративними, судовими та військовими центрами. Розквіт давньоруських міст припадає на XI-XII ст.

  Розвинений була зовнішня торгівля Русі. Російські купці торгували у володіннях арабського халіфату. Дніпровський шлях зв'язував Русь з Візантією. Російські купці їздили з Києва до Моравії, Чехію, Польщу, Південну Німеччину; з Новгорода і Полоцька - по Балтійському морю до Скандинавії, Польське Помор'я і далі на захід. Вивозилося з Русі головним чином сировину. З розвитком ремесла збільшився вивіз ремісничих виробів. На зовнішній ринок надходили хутро, віск, мед, смола, льон, лляні тканини, срібні речі, зброя, замки, різьблені кість та інше. Ввозилися предмети розкоші, фрукти, прянощі, фарби та ін Товари на Русь надходили з Німеччини, Чехії, Польщі, Швеції, Візантії, з арабських країн. Князі спеціальними договорами з іноземними державами прагнули захистити інтереси російських купців. У "Великої редакції" Руської Правди "передбачалися деякі заходи з охорони майна купців від втрат, пов'язаних з війнами та іншими обставинами. За договором з греками (911 р.) російські купці мали право жити місяць безкоштовно в Константинополі. Як грошей ходили злитки срібла , іноземні монети. Князь Володимир Святославович та його син Ярослав Володимирович випускали карбовану срібну монету.

  Русь підтримувала політичні, торговельні та культурні зв'язки з Чехією, Польщею, Угорщиною, Болгарією, Візантією, Німеччиною, Норвегією, Швецією, Францією і Англією. Про міжнародне значення Русі свідчать династичні шлюби, які полягали руськими князями: Ярослав Мудрий був одружений на шведській принцесі, його дочки були замужем за французькою, угорською, норвезьким королями. Сестра Ярослава вийшла заміж за польського короля. Внучка Ярослава - за угорського короля. Син Ярослава Всеволод одружився з донькою візантійського імператора Костянтина Мономаха. Син Всеволода Володимир одружився з англійською принцесою. Його сестра вийшла заміж за німецького імператора, його донька - за угорського короля.

  2.Русскіе землі в період феодальної роздробленості.

     За правління сина Володимира Мономаха - Мстислава (11251132 рр..) Стало проявлятися прагнення окремих земель до відокремлення від Києва. Йому ще вдалося на якийсь час утримати єдність руських земель, однак після його смерті Русь розпалася на півтора десятка самостійних князівств. Період феодальної роздробленості почався з 30-х рр.. XII ст. і тривало до кінця XV століття. До цього часу склалося велике боярського землеволодіння, за багатством часто не уступає великокнязівська. Панування натурального господарства в феодальних вотчинах призводило до того, що всі основні потреби задовольнялися всередині вотчин, зв'язки з ринком були слабкими. Будь-який район країни міг проіснувати самостійно. Феодали були зацікавлені у твердій князівської влади на ме

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !