ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Науково-технічне співробітництво у країнах - членах РЕВ
       

   

  Історія
  Державна Академія Управління імені Серго Орджонікідзе
  Реферат

  на тему

  Науково-технічне співробітництво
  в країнах-членах РЕВ

  Виконали: студент МЕВ IV-2 Рудаков Е.
  Перевірив :  
  _________________________________________________________________< br> Москва 1997
  План

  Вступ ............................................. ....... 3
   Науково-технічне співробітництво країн-члонов РЕВ ......... 5
   Форми співробітництва ....................................... 6
   Завдання в галузі науково-технічних тсследованій ........... 7
   Співробітництво у галузі ліцензій .......................... 8
  Висновок ................................................. .9
  Література ................................................. .10


  Введення
  Технолгіческій процес надає все зростаючий вплив на інтернаціоналізацію продуктивних сил, прискорює інтеграційні процеси. Виникали й ускладнювалися завдання організації міжнародного науково-технічного співробітництва, у тому числі в рамках країн - членів РЕВ. Науково-технічної революції в сучасному суспільстві властиві надзвичайно широкі масштаби, накопичення та інтенсивне використання наукових знань. За даними ООН, в усьому світі щороку видається близько 50 тис. технічних і наукових журналів, в яких публікується більше мільйона наукових статей. У фундаментальних науках обсяг знань подвоюється кожні 10 років, у прикладних оновлюється кожне п'ятиріччя.
  Важливою рисою, яка характеризує сучасну НРТ, є не тільки швидке отримання нових наукових даних і результатів, а й значне сокращеніесроков від моменту отримання нових знань, які на перший погляд можуть носити чисто теоретичний характер, до їх технологічного втілення в промисловому виробництві.
  У результаті дії НТР відбувається так званий асортиментний вибух, який проявляється у значному збільшенні нових видів виробів у загальному обсязі виробництва. Необхідність випуску нових виробів вимагає оновлення обладнання, створення нових технологій, підвищення якості створюваної продукції, технічного переозброєння виробництва.
  Науково-технічний прогрес не тільки зробив переворот у структурі міжнародного поділу праці, а й розширив сферу його розвитку. З'явилася нова форма співробітництва держав - науково-технічне співробітництво. Поділ праці в галузі науки і техніки є прямим наслідком розвитку НТР. Важливим стимулом поглиблення всіх форм поділу праці в галузі науки і техніки з'явилося значне подорожчання наукових і технічних розробок. Тенденція у розвитку цього процесу така, що кожні 7-10 років відбувається подвоєння витрат на наукові розробки. Найбільш дорогими є не стільки самі наукові дослідження, скільки доведення їх розробок до безпосереднього промислового застосування. За розрахунками фахівців, витрати на наукові розробки співвідносяться таким чином: 1: 3: 6: 100, де:
  1 - витрати на чисто наукові фундаментальні дослідження, розробку загальної теорії того чи іншого питання;
  3 - витрати на фундаментальні дослідження, орієнтовані на практичні сфери застосування;
  6 - прикладні дослідження;
  100 - конкретні технологічні розробки.
  Такі зростаючі витрати непосильні навіть великому державі особливо перед особою виникають глобальних проблем: наприклад екологічних - у всьому їх широкому спектрі: від збереження грунту, води, внутрішніх водоймищ, річок, океанів, до космосу; політичних - вирішення проблем країн третього світу; енергетичних -- створення нових джерел енергії і т.д. Реалізація вже наявних наукових відкриттів і нових техгнологіческіх ідей вимагає величезних коштів на створення нових виробничих потужностей, на докорінну реконструкцію існуючого обладнання, освоєння нової продукції. Витрати на неучние дослідження в даний час досить значні, і практично на даний час не існує жодної держави, яка могла б собі дозволити розвивати власні наукові розробки, не враховуючи переваг міжнародного поділу праці у сфері науки і техніки, можливості об'єднаних зусиль в рамках світового співтовариства .  Науково-технічне співробітництво
  країн-членів РЕВ

  Як передбачалося "батьками-засновниками" РЕВ, саме науково-технічне співробітництво повинно було створити сприятливі умови для переходу до всебічного використання інтенсивних факторів розвитку соціалістичних країн, стати одним з факторів інтенсифікації, а потім і інтеграції як економічної, так і політичної .
  Науково-технічне співробітництво країн-членів РЕВ являло собою, згідно з загальною схемою, взаємодія, що є в країнах науково-технічних потенціалів по всьому циклу наука-техніка-виробництво. Форми такої співпраці були досить різноманітними і багатоплановими і включали в себе: взаємні консультації з питань розвитку науки і техніки, співробітництво в галузі прогнозування науково-технічного прогресу, спільну планову діяльність у цій області, обмін науково-технічною інформацією, створення тимчасових і постійно-діючих наукових колективів тощо
  В умовах диверсифікації суспільного виробництва, зростання номенклатуривипускаемой продукції необхідним є розвиток спеціалізації не тільки у виробничій сфері, а й у сфері наукових розробок. Це дозволяє державам, які беруть участь у співпраці, різко скоротити на них витрати і більш повно сконцентрувати зусилля на вирішенні питань, для яких у країнах існують більш сприятливі умови. Життєво необхідними стають спеціалізація і профілювання науково-технічних потенціалів країн: концентрація зусиль кожної з держав на відносно обмеженій ділянці науково-технічного співробітництва та узгодження науково-дослідної діяльності та науково-технічної політики.
  Співробітництво країн-членів РЕВ в галузі науки і техніки бере свій початок з перших років створення Ради Економічної Взаємодопомоги. Спочатку науково-технічний обмін між країнами здійснювався на принципах безоплатності. У 1948-1960 рр.. безоплатний обмін був досить інтенсивним. СРСР в цей період передав соціалістичним країнам 31 788 комплектів технічної документації і одержав замість 8 877 комплектів.
  У середині 60-х років з РЕВ постає питання про інтенсифікацію співпраці між країнами. У зв'язку з цим було вирішено з метою підвищення відповідальності країн за ефективність використання наукових досягнень перейти до платної системи передачі інформації. Прийняті в 1976 р. рекомендації РЕВ передбачали поєднання платних і безоплатних форм науково-технічного обміну. Дві ці форми враховували можливості країн в отриманні інформації. Однак це рішення не надало будь-якого істотного впливу на науково-технічну політику країн-членів РЕВ.

  Форми співробітництва

  Основними формами співробітництва в соціалістичних країнах проголошувалися:
  - Координація наукових досліджень;
  - Договірна кооперація;
  - Проведення спільних досліджень і розробок.
  Першою, найбільш простою формою є координація. Вона будується на основі робочих планів, в яких визначається строки й етапи у проведенні спільної наукової роботи, ступінь участі в ній співпрацюють наукових установ та очікувані результати. Така форма дозволяє в значній мірі уникнути дублювання при проведенні наукових розробок, але матеріальній або юридичної відповідальності між учасниками співробітництва не виникає. Кооперація при проведенні наукових розробок передбачає договірне розподіл взаємної відповідальності між партнерами по співпраці в договорах також відображаються такі питання, як фінансування, розподіл прибутку, яка може бути отримана в результаті використання науково-технічних розробок, передбачається матеріальна відповідальність сторін за невиконання своїх зобов'язань.
  Однією з важливих завдань завжди вважалася координація спільних досліджень. Для її успішного здійснення були створені спеціальні інституційні форми, основними функціями яких виступали питання координації робіт. У цих Целян було створено понад 60 науково-дослідних координаційних центрів. Більше половини з них знаходилося в Радянському Союзі.
  Поширення в РЕВ отримала і така форма організації науково-технічного співробітництва, як створення тимчасових колективів вчених для ведення спільної розробки наукових проблем. Спільні дослідження проводяться в спеціально створених для цих цілей міжнародних наукових центрах, які
  володіють значною матеріальною базою, висококваліфікованими кадрами, сучасним обладнанням.
  Особливо важливе значення має обмін науково-технічною інформацією. Науково-технічна інформація може бути передана партнерам по співпраці повністю, як ліцензії, ноу-хау, технології і т.п.
  Для того, щоб почну-технічний обмін здійснювався більш-менш змістовне, розроблялися різні форми планів. Це і довгострокові прогнози розвитку науки з усього "соціалістичного співтовариства" в цілому і по країна РЕВ в окремо, і прогнози розвитку окремих галузей науки і техніки з урахуванням світових тенденцій і т.п.
  Важливою особливістю науково-технічного обміну є те, що він, на відміну від обміну продуктами, передбачає кількаразове використання об'єкта обміну. Вартість продукції, виробленої в галузі науки і техніки, у результаті використання ним не зменшується, і межею тут стає тільки моральне старіння. Можливість багаторазового використання науково-технічних досягнень є однією з важливих передумов для їх виривати прогресу науки і техніки.

  Завдання в області науково-технічних досліджень

  Срань РЕВ вистепалі учасниками всесвітнього поділу праці у сфері науки і техніки. У зв'язку з цим, щоб успішніше вирішувати проблеми оптимізації собствеенного наукового потенціалу, вони повинні були повніше враховувати можливості співпраці у сфері науки і техніки, і перш за все в європейському масштабі.
  Оптітмізація науково-технічного співробітництва передбачає правильний облік всіх різноманітних науково-технічних, економічних, політичних факторах.
  Об'єктивно країни РЕВ мали всі можливості для успішного розв'язання науково-технічних проблем. Вони володіли всім необхідним для поглиблення та розвитку науково-тьехніческого співпраці: значну матеріальну базу, велику мережу науково-дослідних установ, потужних науковий потенціал. За такого важливого показника, як кількість наукових працівників на 10 тисяч населення країни, східно-європейські держави не тільки досягли світового рівня, але і в ряді випадків значно перевищили його. Проте можливості, які давав цей високий науковий потенціал, не були використані.

  Співробітництво у галузі ліцензій

  У рішенні завдання оновлення виробничого апарату соцкраїн велике значення мала взаємна поставка ліцензій. Велика частка ліцензій і ноу-хау припадала на східно-європейські країни, що свідчило про їх високому технічному рівні. Найбільш активно розвивалася торгівля ліцензіями між СРСР, Чехословаччиною, Угорщиною, тобто країнами більш високого рівня технічного розвитку. У цілому в країнах-членах РЕВ створювалося і регістіріровалось близько 2/5 усього світового фонду нових винаходів, що утворило солідну базу ліцензійних відносин як в рамках спільноти, так і для експорту ліцензій і технологій в треті країни. Країни РЕВ були одночасно імпортерами та експортерами ліцензій. При цьому основна частка закуплених у західних країнах ліцензій пріходіласт на наукомісткі галузі (електротехніку, електроніку, точне машинобудування).
  Розвивався і експорт ліцензій з соціалістичних країн, хоча і не дуже активно. У той же час було зрозуміло, що доходи від продажу ліцензій стають важливою статтею від експорту в цілому. Чехословаччина успішно продавала свої ліцензії до США, Японії, Канади, ФРН, Францію, інші розвинені країни. Ліцензії, зареєстровані в Угорщині, успішно використовувалися більш ніж у 40 країнах світу. Наукові розробки, передова техніка і технологія представляли досить значний інтерес для західних партнерів.

  Висновок

  Важливим напрямом поглиблення співробітництва східно-європейських країн і СРСР могло б стати створення загальної єдиної технологічної бази, що дозволило б більш ефективно вирішувати питання розвитку науки і техніки, користуючись уже були в цих країнах досягненнями.
  Найпростіший аналіз результатів науково-технічного співробітництва в рамках РЕВ, а також експорту досягнень науки і техніки в треті країни, включаючи і промислово розвинені, показує, що науково-технічне співробітництво в РЕВ, хоча і не була позбавлена певних небостатков, включаючи деяку іннертность і різну чтепень вигідності для різних країн, все ж таки приносило позитивні результати.
  Продовження співробітництва після розвалу соціалістичної системи змогло б допомогти вийти з кризи колишнім соціалістичним країнам. Крім того, це допомогло б регіону зберегти деяку технолгіческую незалежність від індустріальних країн заходу і східного регіону.
  Література

  1. Хасбулатов Р.І. Міжнародні економічні відносини, М.: Новини - 1991

  2. Фамінскій І.П. Основи зовнішньо-економічних знань, М.: "Міжнародні відносини" - 1990

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !