ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Партія РСДПР
       

   

  Історія
  ПАРТІЯ РСДРП

  Российская соціал-демократична партія була заснована в Мінську вмарте 1898 року.На з'їзді було зареєстровано 9 делегатів від Петербурзько-го, Московського, Київського, Катеринославського "Союзу боротьби", групи "Ра-бочей газети" і "Загальноєвропейського робочого союа в Росії та Польщі" З'їзд обрав ЦК, проголосив створення РСДРП.После з'їзду був ви-пущений "Маніфест Російської соціал-демократичної робітничої партії". У "Маніфесті" наголошувалося, що російський робітничий клас "абсолютно лішентого, ніж вільно і спокійно користуються його закордонні товариші: учас-буття в управлінні державою, свободи усного і друкованого слова, Вільно-ди союзів і зборів ", підкреслювалося, що ці свободи є необ-дімим умовою в боротьбі робітничого класу" за своє кінцеве звільнений-ние, проти приватної власності і капіталізму-за соціалізм ". В "Маніфесті" була ясно виражена думка про необхідність двох ця-пов революції-буржуазно-демократичного і соціалістичного: "Чемдальше на схід Європи, тим більше культурні, політичні завдання ви-падають на частку пролетаріата.На своїх міцних плечах російська рабочійкласс має винести і винес'т справу завоювання політичної Вільно-ди.Ето необхідний, але лише перший крок до здійснення великої історико-чеський місіі пролетаріату-до створення такого суспільного ладу, в ко-тором не буде місця експлуотаціі людини людиною ". "Маніфест" не був програмою партії, в ньому не були поставлениконкретние задачі.С'езд не прийняв і Статуту партії.

  Створення партії ра-бочего класу продовжувало залишатися найважливішим завданням революціонногодвіженія. Велику роль у підготовці скликання 2 З'їзду РСДРП відіграла газета "Іскра", перший номер якої вийшов у 1900 году.В складу редакції "Позов-ри" увійшли Г. В. Плеханов, В. І. Засулич, П. Б. Акселерод, В . І. Ленін, Ю. О. Мартова другіе.Редакція "Іскри" здійснила організаційну роботу по созивуРСДРП і остаточного оформлення соціал-демократичної партії билопроведено ідеологічне розмежування з народниками, "легальними марк-систем" та економістами. Особливо гостра полеміка розгорнулася напередодні 2 з'їзду з "еконо-міста" та іншими течіями всередині соціал-демократії Росії. Проти позиції "економістів" виступили такі видатні россійскіесоціал-демократи, як Г. В. Плеханов, В. І. Ленін, Ю.О.Мартов.Накануне 2 съ-їзда РСДРП позиція економістів була відкинута більшістю соціал-де-мократіческіх організацій Росії. 2 з'їзд РСДРП, який відбувся в липні-серпні 1903 року в Брюс-селі, а потім у Лондоні, носив по суті засновницького характер, глав-ной завданням його було прийняття Програми та Статуту партії. Теоретична частина програми починалася з марксистського тези отом, що виробничі відносини досягли такого рівня розвит-ку, коли капіталізм став гальмом на шляху подальшого прогресса.Ко-нечной метою соціал-демократії 3 (програма максимум) 0 провозглашаласьсоціальная революція, встановлення диктатури пролетаріату для соціаліс - тичного перебудови общества.Діктатура пролетаріату определяласька "завоювання пролетаріатом політичної влади", необхідне условіесоціальной революціі.Бліжайшей політичним завданням 3 (програма міні-3мум) 0 була буржуазно-демократична революція, яка повинна була - 2-повалити самодержавство, встановити республіку.Ее завдання були разделенина три групи: 1. 2політіческіе вимоги 0 (рівне і загальне ізбірательноеправо, свобода слова, совісті, друку, зборів і обеедіненій, виборностьсудей, відділення церкви від держави, повну рівноправність усіх грома-дан, незалежно від національності і право націй на самовизначився-гом , знищення станів); 2. 2економіческіе вимоги робітників 0 (8-часо-вої робочий день, цілий ряд заходів щодо поліпшення економіческог, жи-ліщного становища робітників); 3. 2требованія з аграрного питання 0 (отменавикупних і оброчних платежів та повернення отриманих за ним сум, повер-нення відрізків, відібраних у селян у ході реформи 1861 року, учережденіекрестьянскіх комітетів).

  Програма РСДРП принципово відрізнялася від програм західних з-соціал-демократичних партій, у неї було включено питання про диктатуру про-летаріата.На 2 з'їзді РСДРП був прийнятий також статут, який закреплялорганізаціонное будову партії, права та обов'язки її членов.ПрінятіеУстава супроводжувалося серйозними суперечками, дискусією, особливо по вопро-су про членство в партії. Проте в цілому Статут відповідав ленінському поданням опартіі, як централізованої і дисциплінованою організації, побудований-ної на принципах "демократичного централізму". Подальше размежева-ня на з'їзді відбулося і під час виборовв центральні органи пар-ні, до складу редакції "Іскри # і по інших питань, що призвів впоследс-твіі до розколу Російських соціал-демократів на більшовиків і меньшеві-ков.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !