ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Покрівельні роботи
       

   

  Архітектура

  ЗМІСТ
  | Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | I. | Характеристика покрівельних матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... | |
  | II. | Технологія та механізація робіт з улаштування рулонних покрівель ... ... ... ... ... ... .... | |
  | | 2.1 | Вибір ухилів і конструкцій покриттів (дахів) залежно від | |
  | | | Експлуатаційних умов ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | | 2.2 | Підготовка основи під покрівлю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | | 2.3 | Підготовка рулонних матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | |
  | | 2.4 | Доставка мастик на будівельний майданчик ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 2.5 | Укладання і наклейка рулонних матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... | |
  | | 2.6 | Організація праці і робочих місць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... | |
  | III. | Технологія та механізація робіт з улаштування мастичних і емульсійних | |
  | | Покрівель ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 3.1 | Загальні відомості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... | |
  | | 3.2 | Пристрій покрівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... | |
  | | 3.3 | Доставка мастик та емульсій на покриття ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | | 3.4 | Організація праці і робочих місць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | IV. | Технологія та механізація робіт з улаштування азбестоцементних | |
  | | Покрівель ... .......... | |
  | | 4.1 | Загальні відомості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... | |
  | | 4.2 | Пристрій покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 4.3 | Пристрій покрівлі з азбестоцементних плоских плиток ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 4.4 | Організація праці і робочих місць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | V. | Технологія та механізація робіт з улаштування покрівель з тонколистової | |
  | | Стали ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.1 | Загальні відомості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... | |
  | | 5.2 | Заготівля деталей для різних елементів покрівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.3 | Пайка і клепка деталей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... | |
  | | 5.4 | Заготівля елементів водостічних труб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.5 | Пристрій окремих елементів покрівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.6 | Пристрій покриттів на фасадах будівель ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.7 | Навішування водостічних труб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.8 | Забарвлення покрівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 5.9 | Організація праці і робочих місць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | VI. | Технологія робіт з улаштування покрівель з місцевих матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 6.1 | Пристрій черепичної покрівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 6.2 | Пристрій покрівлі з сланцевих плиток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 6.3 | Пристрій дерев'яної покрівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... | |
  | VII. | Особливості проведення покрівельних робіт в зимових умовах ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | VIII. | Техніка безпеки при проведенні покрівельних робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | |
  | IX. | Карти трудових процесів на проведення покрівельних робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | X. | Техніко-економічні показники ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... | |
  | Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |

  ВСТУП

  Величезні масштаби промислового, цивільного та сільськогосподарськогобудівництва, природно, викликають зростання обсягу покрівельних робіт. Хочапристрій покрівель в загальному комплексі робіт при зведенні будинків повартості і витратам праці і не є домінуючим, проте вономає велике значення: від високоякісного виконання покрівельних робітв короткий термін багато в чому залежать своєчасна установка технологічногоустаткування, оздоблення будинків, підвищення їх довговічності, а такожзниження витрат на експлуатацію.

  Житлово-військові, промислові, сільськогосподарські та інші будівлі,за винятком таких інженерних споруд, як естакади, мости, труби,різні щогли, мають дах, тобто вимагають виконання покрівельних робіт.

  Покриття даху піддана добовим і сезонних коливань температури,сонячної радіації, дії атмосферних опадів в поєднанні зтемпературними змінами, вітрами, а іноді і шкідливими опадами,що викидається промисловими підприємствами. Тому для нормальноїексплуатації будівель і збереження їх довговічності велике значення маютьякість покрівельних матеріалів та їх раціональне застосування. Показникивластивостей покрівельних матеріалів визначають при лабораторних випробуванняхзразків. Порядок відбору та випробування зразків встановлений державнимистандартами або технічними умовами.

  При покрівельних роботах застосовують різноманітні природні та штучніпокрівельні матеріали як мінерального, так і органічного походження.

  Вимоги до будівельних матеріалів та виробами міститися вдержавні стандарти (ГОСТ) та технічних умовах (ТУ). Основнівимоги з питань проектування та будівництва міст і населенихпунктів, підприємств, будівель, конструкцій та інженерного обладнання тавизначення їх кошторисної вартості встановлені Будівельними нормами іправилами (БНіП).

  Подальше зростання індустріалізації будівництва дозволить широко застосовуватипокриття з укрупнених елементів, різко знизити трудомісткість покрівельнихробіт.

  I. ХАРАКТЕРИСТИКА Покрівельні матеріали

  Рулонні матеріали. Покрівлю з рулонних матеріалів роблять з декількохшарів, що складають покрівельний килим. В низ килима укладають підкладковіматеріали (беспокровние), а верхній шар влаштовують з покривнихматеріалів, що мають покривний шар з тугоплавкого бітуму і посипання:грубозернисту (К), дрібнозернисту (М) або пилоподібний (П). Допускається випускпокрівельного руберойду з лускатій посипкою (РКЧ).

  Випускають основні та безосновние рулонні матеріали. Основнівиготовляють шляхом обробки основи (покрівельного картону, азбестового паперу,склотканини та ін) бітумами, дьогтю та їх сумішами. Безосновние отримують увигляді полотнищ певної товщини, застосовуючи прокатку сумішей, складенихз органічного в'яжучого (частіше бітуму), наповнювача (мінерального порошкуабо подрібненої гуми) і добавок (антисептика, пластифікатора).

  Руберойд виготовляють, просочуючи покрівельний картон легкоплавких бітумомз подальшим покриттям з одного або з обох сторін тугоплавким нафтовимбітумом з наповнювачами та посипкою. Покрівельний картон отримують з ганчір'я,паперової макулатури і деревної целюлози. Грубозерниста кольорова посипанняне тільки підвищує атмосферостійкість руберойду, але й надає йомупривабливий вигляд. У залежності від призначення (покрівельний - К,підкладковий - П), виду посипання і маси 1м2 основи (покрівельного картону)руберойд ділять на марки РКК - 500А, РКК - 400А, РКК - 400Б, РКК - 400В, РКМ
  - 350Б, РКМ - 400В, РПМ - 300А, РПМ - 300Б, РПМ - 300В, РПП - 350Б, РПП -
  350Б, РПП - 300А, РПП - 300Б, РПП - 300В. На нижню поверхню покрівельногоруберойду, що утворює верхній шар покрівельного килима, і на обидві сторонипідкладкового руберойду наносять дрібнозернисту або пилоподібний посипання,запобігає злипання матеріалу в рулонах. Руберойд схильний до гниття --в цьому його великий недолік, тому освоєно виробництвоантисептувати руберойду.

  Для районів з холодним кліматом випускають руберойд РЕМ - 350 селастичним покривним шаром бітуму, модифікованих полімерами. Добавкаполімеру знижує температуру крихкості покривного бітуму до -50 ° С.
  Довговічність покрівлі збільшується в 1,5 - 2 рази, руберойд з еластичнимпокривним шаром має підвищену погодостійкістю.

  наплавляються руберойд є покрівельним матеріалом. Його головнеперевага в тому, що при монтажі покрівлі наклейка здійснюється беззастосування покрівельної мастики - розплавленням потовщеного нижньогопокривного шару (полум'ям пальника або в інший спосіб). У результатіпродуктивність праці підвищується на 50%, здешевлюються покрівельні роботи,поліпшуються умови праці.

  Пергамін - рулонний беспокровний матеріал, отриманий просоченнямпокрівельного картону розплавленим нафтовим бітумом з температуроюрозм'якшення не нижче 40 ° С. Служить підкладковим матеріалом під руберойд івикористовується для пароізоляції.

  Склорубероїд і стекловойлок - рулонні матеріали, одержувані шляхомдвостороннього нанесення бітумного (бітумогумової або бітумополімерного)в'яжучого на скловолокнисті полотно або на стекловойлок і покриття з одногоабо двох боків суцільним шаром посипання. Залежно від виду посипання іпризначення склоруберойд випускають наступних марок: С - РК (зкрупнозернистою посипкою), С - РЧ (з лускатій посипкою), С - РМ (зпилоподібної і дрібнозернистою посипкою). Застосовують склоруберойд дляверхніх і нижніх шарів покрівельного килима і для обклеювальна гідроізоляції.
  Поєднання біостійкі основи і просочення з підвищеними фізико-механічнимивластивостями дозволило отримати склоруберойд довговічністю близько 30 років.

  Асфальтові армовані мати отримують шляхом покриття заздалегідьпросоченої склотканини з обох сторін гідроізіляціонной бітумної мастикою.
  Використовують для обклеювальна гідроізоляції та ущільнення деформаційних швів.

  Толь - рулонний матеріал, виготовлений пропиткою і покриттямпокрівельного картону дьогтю з посипкою піском або мінеральною крихтою. Тольз крупнозернистою посипкою застосовують для верхнього шару плоских покрівель, атоль з піщаної посипкою - для покрівель тимчасових споруд, гідроізоляціїфундаментів та інших частин споруд.

  Толь-шкіру і толь гідроізоляційний випускають без покривного шару іпосипання. Застосовують як підкладкового матеріалу під толь припристрої багатошарових покрівель, а також для паро-і гідроізоляції.

  Дегтебітумние матеріали отримують пропиткою картону дьогтем
  (запобігання гниття картону) і покриттям з двох сторін бітумом іпосипкою. Їх використовують для влаштування багатошарових плоских покрівель.

  Гидроизол - рулонний беспокровний гідроізоляційний матеріал, отриманийшляхом просочення азбестового картону нафтовим бітумом. Він призначається дляпристрої гідроізоляційного шару в підземних і гідротехнічекіхспоруд, а також для протівокорозіонного захисного покриття. Гидроизолвипускають двох марок ГИ-Г і ГИ-К з наступними характеристиками:

  Фольгоізол - рулонний двошаровий матеріал, що складається з тонкої рифленоюабо гладкою алюмінієвої фольги, покритої з нижньої сторони захисним бітумно -гумовим складом. Він призначений для пристрою покрівлі тапарогідроізоляцію будівель і споруд, герметизації стиків. Рулон маєдовжину 10м, ширину 1м. Зовнішня поверхня фольгоізоли може бути пофарбована врізні кольори атмосферостійким лаками. Фольгоізол - довговічнийматеріал, який не потребує догляду протягом усього періоду його експлуатації.

  Металлоізол - гідроізоляційний матеріал з алюмінієвої фольги, покритоїз обох сторін бітумної мастикою. Металлоізол випускають двох марок,що відрізняються товщиною алюмінієвої фольги. Він має високу міцність нарозрив і довговічність. Застосовують металлоізол для гідроізоляції підземних ігідротехнічних споруд.

  Ізол і бризол не мають спеціальної основи, її роль виконують волокнаазбесту, що вводяться в бітумно-гумове в'яжучу.

  бризол виготовляють, прокативая масу, отриману змішуванням нафтовогобітуму, подрібнений гуми (від зношених шин), азбестового волокнаі пластифікатора. Бризол стійок до сірчаної кислоти при концентрації до 40% і всоляної кислоти до 20% і температурі до 60 ° С. Його застосовують для захисту відкорозії підземних металевих конструкцій і трубопроводів. Приклеюють доповерхні бітумно-гумової мастикою.

  Ізол - безосновний рулонний гідроізоляційний і покрівельний матеріал,що виготовляється прокаткою гумово-бітумної композиції, отриманоїтермомеханічної обробкою девулканізірованной гуми, нафтового бітуму,мінерального наповнювача, антисептика і пластифікатора. Ізол довговічнішеруберойду більш ніж в 2 рази, еластичний, біостоек, незначно поглинаєвологу. Його випускають у рулонах шириною 800 і 1000 мм, товщиною 2мм, загальноюплощею полотна 10-15м2. Ізол застосовують для гідроізоляції гідротехнічнихспоруд, басейнів, резервуарів, підвалів, антикорозійного захистутрубопроводів, для покриття двох-і тришарових пологих і плоских покрівель.
  Приклеюють ізол холодної або гарячої мастикою під тією ж назвою.

  Покрівельні та гідроізоляційні матеріали повинні відповідати встановленимвимогам по водонепронепроніцаемості, водопоглинанню, теплостійкості імеханічної міцності. Водонепроникність відчувають при гідростатичнимтиску, встановленими для кожного матеріалу. Наприклад, при випробуванніСклорубероїд під гідростатичним тиском 0,07 МПа протягом 10 хв.на поверхні зразків не повинно з'являтися ознак проникнення води.
  Водопоглинання має бути мінімальним - для Склорубероїд - не більше
  0,5%. Теплостійкість характеризується температурою, яка не викликаєсповзання посипання і появи здуття і інших дефектів покривного шару.
  Теплостійкість бітумних матеріалів (руберойду, Склорубероїд) - не менше
  80 ° С, толю - 45 ° С, дегтебітумних матеріалів - не нижче 70 ° С. Механічнаміцність характеризується розривним вантажем при розтягу смужки матеріалушириною 50мм. Для руберойду цей показник не менш 320-340 Н,Склорубероїд - не нижче 300Н.

  Листові матеріали та штучні вироби. Листи бітумні, фасонніпризначені для лицевих покриттів покрівлі. Армовані плити виготовляютьпресування гарячої мастики або гарячої асфальтової суміші, застосовуючиармування стелотканью або металевою сіткою. Неармовані плитивиготовляють з тих же сумішей, але без армування. Плити застосовують дляпристрою гідроізоляції та заповнення деформаційних швів.

  Мастики. Мастика являє собою суміш нафтового бітуму або дьогтю
  (відігнані і складеного) з мінеральним наповнювачем. Для отриманнямастик застосовують: пилоподібні наповнювачі (подрібнений вапняк, доломіт,крейда, цемент, золи твердих видів палива), волокнисті наповнювачі (азбест,мінеральну вату та ін.)

  Наповнювачі адсорбують на своїй поверхні олії, при цьому підвищуєтьсятеплостійкість і твердість мастики. Крім того, зменшується витрата бітумуабо дьогтю; волокнисті наповнювачі, арміруя матеріал, збільшують йогоопір вигину.

  Мастики підрозділяють: за видом сполучного - на бітумні, бітумно -гумові, бітумно-полімерні; за способом застосування - на гарячі,застосовувані з попереднім підігрівом до 160 ° С - для бітумних мастик, іхолодні, що містять розчинник, що використовуються без підігріву притемпературі повітря не нижче 5 ° С і з підігрівом до 60 ° - 70 ° С притемпературах повітря нижче 5 ° С; за призначенням - на приклеюють, покрівельно -ізоляційні, гідроізоляційні, асфальтові та антикорозійні.

  приклеює мастики застосовують для склеювання рулонних матеріалів припристрої багатошарових покрівельних покриттів і обклеювальна гідроізоляції.
  Бітумні покрівельні матеріали (руберойд, пергамін) приклеюють бітумноїмастикою, а дегтевиє (толь, толь-шкіра) - дьогтьовій.

  Гідроізоляційні асфальтові мастики застосовують для влаштування литої таштукатурної гідроізоляції і в якості в'яжучого для виготовлення плит таінших штучних виробів.

  Гарячі бітумно-мінеральні мастики виготовляють з бітуму з кількістюмінерального наповнювача 30-64% залежно від призначення і висунутихвимог. Їх застосовують для заливальної гідроізоляції швів гідротехнічнихспоруд.

  Холодні асфальтові мастики (хамаст) одержують, змішуючи бітумно -вапняну пасту з мінеральним наповнювачем без нагрівання компонентів. Їхзастосовують для штукатурної гідроізоляції та заповнення гідроізоляційнихшвів.

  Гідрофобний газоасфальт виготовляють на основі бітумно-вапнянійпасти з добавкою 10-50% портландцементу й алюмінієвої пудри якгазоутворювача. Використовують в конструкціях комплексних покрівельних панелейі теплогідроізоляціі трубопроводів.

  Антикорозійні бітумні мастики служать для захисту будівельнихконструкцій і трубопроводів від агресивних впливів. Існують бітумно -полімерні мастики, що містять добавку каучуку чи синтетичної смоли,надає еластичність на морозі і теплостійкість.

  Емульсії і пасти. Бітумні емульсії являють собою дисперснісистеми, в яких вода є середовищем і в ній бітум дисперговані у виглядічастинок розміром близько 1 мкм. Емульгатори служать мила (нафтенових,сульфонафтенових, смоляних органічних кислот), сульфітно-дріжджовабрага. До твердийим емульгатора відносяться тонкі порошки глин, вапна,цементу, кам'яного вугілля, сажі. Тверді емульгатори, як і водорозчинні,адсорбуються на поверхні частинок бітуму, утворюючи захисний шар,перешкоджає злипання частинок. Приготування емульсії включає: розігрівбітуму до 50-120 ° С, приготування емульгатора, диспергирование в'яжучого вводі з додаванням водного розчину емульгатора. Пасти, що євисококонцентрованим емульсіями і емульсіями з твердими емульгатора,розбавляють водою до отримання потрібної в'язкості. Емульсії застосовують длягрунтовки основи під гідроізоляцію, приклеювання рулонних і штучнихбітумних матеріалів, для влаштування гідро-і пароізоляційного покриттів і вякості в'яжучого речовини при виготовленні асфальтових розчинів ібетонів.

  бітумно-смоляні лаки представляють розчини бітумів і органічних маселв органічних розчинниках. При додаванні алюмінієвої пудри отримуютьтеплостійких фарбу, що йде для фарбування санітарно-технічногообладнання.

  Полімерні матеріали за багатьма властивостями перевершують метали за рахунокнизької щільності, стійкості проти корозії, хороших тепло-, звуко, --електроізоляційних властивостей, низьких виробничих витрат припереробці, можливості заміни декількох металевих деталей різногопризначення однієї, виконаної з полімерного матеріалу.

  II. Технології та механізації робіт з улаштування рулонних покрівель

  2.1. ВИБІР ухилом і КОНСТРУКЦІЙ ПОКРИТТІВ (ДАХІВ) ЗАЛЕЖНО ВІД
  ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВ

  У сучасному будівництві поряд із традиційними дахами, що огороджуютьзверху горище будівлі, широке розповсюдження отримали так званісуміщені (безгорищних) покриття.

  Суміщені покриття виконують функцію несучого елементу: нижняповерхню одночасно є стелею приміщення, верхня несеелементи покрівлі. На відміну від горищних дахів суміщені покриття виконуютьз незначними ухилами. Залежно від ухилів покриттів (дахів)вибирають покрівельний матеріал. Похилі лінії на малюнку характеризуютьнайменший допустимий для даного матеріалу нахил схилу даху до горизонту.
  Ухил, що дорівнює 100%, відповідає куті 45 °. Ухили покриттів (дахів) дані длярежиму атмосферних опадів зони з помірним кліматом. В інших зонахдопускаються ухили, що відрізняються від наведених на малюнку значень, приумови обгрунтування їх досвідом будівництва і експлуатації будівель узазначених зонах, а також з дозволу організації, яка стверджує проект.

  При виборі конструкції покриття необхідно знати про складні фізичнихпроцесах, які відбуваються в рулонної покрівлі під впливом кліматичнихумов.

  Кліматичні умови. При низькій температурі зовнішнього повітря,порівняно високій температурі і відносній вологості повітря вверхніх приміщеннях будівлі нерідко спостерігається поява роси внижніх шарах покрівельного килима. Це явище особливо небезпечно для теплоїконструкції покриття: при пошкодженні пароізоляційного шару роса можез'явитися в теплоізоляційному шарі. Зайва волога у вигляді теплого івологого повітря буде прагнути проникнути в верхні шари рулонного килимааж до його зовнішнього шару. У літній період чорна поверхня рулонногокилима під дією сонячної радіації сильно нагрівається і частотемпература в ньому піднімається на 40-50 ° вище температури навколишньогоповітря в тіні. При цьому частина вологи у вигляді крапель і парів, раніше прониклав пори і мікротріщини нижніх шарів рулонного килима, під дією більшевисокої температури починає розширюватися, створюючи місцеве тиск. Урезультаті верхні шари килима деформуються і на його поверхні утворюютьсярізної величини здуття (бульбашки). Одночасно утворився в рулонномукилимі пар під дією місцевого тиску може поширитися в сторониі викликати розриви полотнищ. При значних перепадах температур взовнішньому шарі килима з'являються нові мікротріщини. Через ці тріщини знастанням весняно-літнього сезону атмосферна волога просочується всерединурулонного килима і заповнює раніше утворилися пухирі, перетворюючи їх наводяні мішки.

  Висока температура в рулонному килимі також призводить до надмірногонагрівання мастики, якою склеєні його полотнища. Це явище може бути ікорисним, і шкідливим. Корисним воно буде для рулонних полотнищ, склеєнихлегкоплавких складом. Наприклад, мастика, якою склеєні дегтевиєполотнища рулонного килима на пологом схилі, розплавляючись, заповнює порожнечіі дрібні тріщини. На крутих схилах ж внаслідок розтікання мастики килимабо окремі його полотнища можуть сповзти.

  Бітумні мастики володіють високою пластичністю, що дозволяє їмсприймати деякі механічні напруги, що виникають в рулонномукилимі. З випаровуванням летких речовин, викликаним сонячною радіацією, мастикапоступово втрачає еластичність і стає крихкою. Аналогічне явищеспостерігається і при низькій температурі: мастика, охолоджуючись, стаєтвердою і крихкою і майже не чинить опору температурнимзмінам підстави та килима. З втратою еластичності знижується міцністьрулонного килима. У ньому виникають мікротріщини, через які з настаннямвесняно-літнього сезону разом з вологою проникають різні бактерії,руйнують органічні волокна полотнищ. Біологічні процеси частішевражають рулонні килими, що знаходяться на затінених скатах покриттів (дахів).
  В рулонних килимах, виконаних з дьогтьовій матеріалів, біологічнихпроцесів не спостерігається. Отже, при виборі рецептури мастики потемпературі її розм'якшення (за теплостійкості) необхідно враховуватикліматичну зону будівництва.

  Часто покрівельних покриттів з рулонних матеріалів значніушкодження заподіює вітер: він зриває окремі погано наклеєніполотнища, а іноді й цілком килими, особливо з карнизів дахів. Дуже небезпечнийвітер з градом (великий град пробиває в рулонної покрівлі отвори зрваними краями).

  Технічна справність покриттів з рулонними килимами протягомтривалого періоду, перш за все, залежить від якості робіт, що виконуютьсяяк всією бригадою покрівельників, так і окремими виконавцями. Томупокрівельники повинні пам'ятати, що всі робочі операції, що входять в комплекспристрої рулонних покрівель, є однаково важливими - зневагабудь-якої з них призведе, у кінцевому рахунку, до пошкоджень рулонних килимів.

  Важливе значення має і якість використовуваних покрівельнихматеріалів.

  Довговічність покриттів (дахів). Аналіз спостережень за покриттями вексплуатаційних умовах показує, що основними причинаминедовговічності рулонних покрівель є: утворення складок, мікротріщин, розривів рулонних полотнищ, а такожусадка їх картонної основи внаслідок недоброякісного виготовленнярулонних матеріалів (неповного насичення картонної основи просочувальнийречовиною); використання рулонних матеріалів із заниженим вагою картонної основи іпідвищеної (нестандартної) вологістю; слабка адгезія посипочного матеріалу (особливо кварцового піску),бронюють рулонне полотнище; недостатня гнучкість рулонних матеріалів, що призводить до появина полотнище тріщин при розкочування рулону (часто при температурі зовнішньогоповітря нижче -10 ° С).

  Виникнення різних дефектів у рулонних дахах також відбувається черезза порушення технології наклейки килимів та її вимог, особливо припроведення схованих робіт.

  Досвід експлуатації показує, що там, де покриття (даху) з рулоннимикилимами виконуються з високоякісних матеріалів при дотриманнівимог технологічного процесу, вони тривалий час знаходяться вхорошому стані. Прикладом цього може служити скатна дах (ухил 2,5%)будівлі тролейбусного парку ім. П. Щепетільнікова в Москві. Покрівельнийкилим даху складають чотири шару толь-шкіри із захисним шаром з гравіюдрібної фракції. Після 60 років експлуатації без ремонту покрівля знаходиться взадовільному стані. Інший приклад довголітньої служби - покрівля
  (ухил даху 5%) однієї з будівель хімічного комбінату в м. Чирчик
  (передмістя Ташкента). Рулонний килим даху складається з трьох шарів пергамінуна бітумній мастиці з захисним шаром з гравію дрібної фракції, втопленняв бітумну мастику. Після 26 років експлуатації без ремонту покриттязнаходиться також в задовільному стані.

  Однак поряд з окремими позитивними прикладами середній термін службирулонних покрівель, не перевищує 5 років замість 12.

  Надійним засобом продовження терміну служби рулонної покрівлі єзахисний шар з гравію фракції 3-15 мм. Зерна гравію повинні бути зануренів мастику, розлиту шаром до 3 мм, і щільно прилягати одне до одного з такимрозрахунком, щоб між ними не залишалося присвятив з видимою мастикою
  (оголена мастика від впливу сонячної радіації швидко старіє,тріскається і вивітрюється).

  Захисний шар із кварцового піску не можна вважати стійким бронюютьпокриттям. Середній термін його служби не перевищує 5 років. Незадовільнаадгезія кварцового піску до бітуму пояснюється великою різницею їхкоефіцієнтів лінійного розширення.

  Терміни служби покриттів (дахів) встановлюють залежно від ступенякапітальності будівлі.

  Житлові будинки (квартирні, гуртожитки, готелі) по капітальностіподіляють на шість груп:

  I - кам'яні особливо капітальні (термін служби 150 років);

  II - кам'яні звичайні (125 років);

  III - кам'яні полегшені (100 років);

  IV - дерев'яні, рубані і брущаті (50 років);

  V - збірно-щитові, каркасні, саманні (30 років);

  VI - каркасно-камишітовие та ін (15 років).

  Суспільні будинки (дитячі установи, школи, різні навчальнізаклади, лікувальні установи, їдальні, театри, клуби і т. п.) покапітальності поділяють на дев'ять груп:

  I - каркасні з заповненням кам'яними матеріалами (термін служби 175 років);

  II - особливо капітальні (150 років);

  III - з кам'яними стінами (125 років);

  IV-зі стінами полегшеної кам'яної кладки, з колонами зі штучногокаменю (100 років);

  V - зі стінами полегшеної кам'яної кладки, з дерев'яними колонами (80років);

  VI - дерев'яні, рубані і брущаті (50 років);

  VII - дерев'яні каркасні, щитові (25 років);

  VIII - камишітовие та ін (15 років);

  IX - торгові намети, павільйони, кіоски (10 років).

  2.2. ПІДГОТОВКА ПІДСТАВИ ПІД ПОКРІВЛЮ

  У покриттях горищного типу підставами рулонних килимів служатьзалізобетонні або легкі плити, які не потребують вирівнювання поверхні, іподвійні дощаті настили, покладені на крокви або ферми.

  У безгорищних покриттях підставами рулонних килимів можуть бутизалізобетонні або легкобетоні панелі, які не потребують вирівнюванняповерхні, і стяжки з цементно-піщаного розчину або асфальтобетонні.

  Підстави виконують з матеріалів, передбачених проектом івідповідних йому в частині ухилів, міцності, жорсткості і розташуванняводостічних воронок.

  Поверхня основи повинна бути рівною. Просвіти між поверхнеюоснови під покрівлю із рулонних матеріалів та контрольної фугованной рейкоюдовжиною 3 м не повинні перевищувати 5 мм при укладанні рейки поздовжньо ската і 10мм при укладанні поперек нього. Просвіти допускаються тільки плавного обрисиі не більше одного на 1 м.

  Підстави під рулонні килими необхідно виконувати з особливоюретельністю, інакше погіршується склеіваемость рулоннихматеріалів з поверхнею основи і між собою, а отже,знижуються якість і довговічність покриття.

  Заставні деталі для пропуску труб та інших деталей, які виступають наповерхню покриття (даху), встановлюють заздалегідь, тобто до укладаннярулонного килима.

  Перед наклейкою рулонного килима стики між залізобетонними панелями абоплитами підстав закладають цементно-піщаним розчином або легким бетономмарки 100. У тих випадках, коли це неможливо, роблять компенсатори
  (деформаційні шви). Нерівні місця на поверхні залізобетонногопідстави затирають цементно-піщаним розчином.

  Стяжки під рулонні килими виконують з цементно-піщаного розчину марки
  50-100 складу 1:3 з пластифікуючими добавками або з гарячогодрібнозернистого литого піщаного асфальту (в деяких випадках такі стяжкиармують сіткою з дроту діаметром 3 мм з осередками розміром 200X200мм). Товщина цементно-піщаних стяжок: при укладанні за жорсткими монолітним іплитних утеплювачам 20 мм, по сипучим і нежорстких плитних утеплювачам 25 -
  30 мм.

  Послідовність робіт при виконанні стяжок залежить від ухилівпокриттів. Так, при ухилах до 15% стяжки рекомендується виконувати в місцяхпримикань і в ендовах, а після цього - на основних площинах скатів. Приухилах покриттів більше 15% стяжки спочатку роблять на площинах скатів, апотім у ендовах; підстави розжолобків в цих випадках використовують для подачібудівельних матеріалів.

  цементно-піщаний розчин, укладають у стяжку смугами шириною 2 м помаякових рейках, виконаним за вивіреним нівеліром позначок. На ухилахскатів до 15% смуги стяжок доцільніше укладати поперек ската, приухилах більше 15%-вздовж схилів.

  укладанням цементно-піщаного розчину в смуги зазвичай займається ланка вскладі трьох робітників. Спочатку всі робочі наносять на поверхнюзалізобетонної плити розчин, потім один з них вирівнює його лопатою,двоє інших за допомогою дошки-шаблону загладжують, роблячи дошкоюзигзагоподібні руху. Всі невирівняного місця загладжують повторно.

  Смуги заповнюють розчином через одну. Після схоплювання в них розчинузаповнюють раніше пропущені смуги, причому краю отверділі смуг в цьомувипадку є маяками.

  В осінньо-зимовий період для стяжок використовують литий піщаний асфальт.
  Такі стяжки роблять тільки на площинах скатів з ухилом до 20% з литихпіщаних асфальтових сумішей, в яких основним в'яжучим є бітум зтонкомолоті добавками. За неорганічним монолітним і плитних утеплювачамстяжки виконують товщиною 15-20 мм, за нежорстких плитних утеплювачам -
  20-30 мм. За сипучим утеплювачам асфальтопесчание стяжки робити не можна, такяк литий піщаний асфальт осяде разом з рулонним килимом, і покриттястане нерівним, з місцевими западинами, де буде застоюватися вода.

  Литий піщаний асфальт укладають по маяках смугами шириною 1-2 м іущільнюють гладилками або ручним катком конструкції. Каток маєпристосування для змащування поверхні.

  Стяжку з литого піщаного асфальту поділяють деформаційними швами наквадрати зі сторонами 4X4 м; ширина шва 10 мм. Шви зверху покриваютьсмужками з рулонного матеріалу шириною 100 мм, що наклеюють з одногосторони шва.

  Підстави під рулонні килими на вертикальних кам'яних поверхнях,піднімаються над площинами покриттів (парапетах, брандмауер, шахтах,трубах та інших пристроях), обштукатурюють. У верхній частині цихпідстав для кріплення рулонного килима закладають антисептуватидерев'яні рейки.

  Вертикальні поверхні обштукатурюють врівень з закладеними рейками,завдаючи цементний розчин шаром завтовшки 10-15 мм на висоту не менше 250мм.

  На підставі покрівлі, що не має жорсткого зв'язку з тими, що примикаютьвертикальними елементами будівлі, збирають стінку зі збірних деталей здеформаційних швом.

  Похилі поверхні в місцях примикання рулонного килима до вертикальнихплощинах, які перетинають покриття, виконують з ухилом 100% із збірнихдеталей, які в перетині представляють прямокутний трикутник зкатетами по 100-150 мм.

  Ухили в ендовах складають 1-2,5%, тому їх основи під наклейкуполотнищ рулонного килима потрібно виконувати так, щоб не виникали місцевізворотні ухили або малопомітні западини, де може застоюватися вода.
  Навколо водоприймальних воронок в зоні радіусом до 0,3 м рекомендуєтьсязбільшувати ухили до 5-7,5%.

  розжолобок на покритті розбивають за допомогою шнура до вирівнювання її легкимбетоном. З цією метою, перш за все, визначають висоту вододілу поформулою

  де hB - висота вододілу в м;

  L-відстань між сусідніми воронками в м; i - ухил дна в розжолобка в%;

  0, 05 - додаткова висота для збільшення ухилу в зоні воронки в м.

  Ширина вододілу обумовлюється шириною розжолобка поверху; ширина їїнизом, безпосередньо біля воронки, повинна бути не менше 0,6 м.

  Чаші водоприймальних воронок внутрішніх водостоків встановлюють нацементному розчині в найнижчих місцях розжолобка на відстані не менш 500мм від парапетних стінок, шахт та інших частин будівель, що виступаютьнаддахом. Чаші воронок жорстко кріплять до підстави затискними хомутами. Всідеталі воронок повинні бути очищені від іржі і покриті антикорозійнимскладом.

  Підстави із залізобетонних плит і панелей, а також стяжки з цементно -піщаного розчину покривають холодними грунтовками відповідно до видумастик і станом стяжок. Так, наприклад, для свежеуложенных стяжоквикористовують грунтовки на повільно випаровуються розчинниках: пековий наантраценове олії для толеві рулонного килима, бітумну на соляровемаслі або гасі для руберойдового килима. Для отверділі стяжокдопускається використання грунтовок на легко випаровуються і розчинниках:бітумної на бензині, пековий на бензолі.

  Грунтовка розпилюють за основою за допомогою пневматичноїустановки, що складається з компресора СО-2 (О-16А), красконагнетательнібачка О-20 та пістолета-розпилювача СО-71 (0-45) зі шлангами необхідноїдовжини. Витрата грунтовки 600-700 г/м2.

  Час висихання грунтовок має становити: за свіжоукладеному цементно -піщана стяжка не менше 12 і не більше 48 год; по отверділі стяжка небільше 10 ч.

  З метою уникнення відриву вітром рулонних килимів з дахів при влаштуванніпідстав необхідно звертати серйозну увагу на якісне виконаннякарнизних і фронтонних свесов.

  У зимовий час заснування під наклейку рулонних килимів рекомендуєтьсявиконувати з бетонних або асфальтобетонних плит, які повинні укладатипо підстильного шару гідрофобною золи або просіяного шлаку завтовшки близько
  20 мм. Армовані плити з бетону марки 100 випускаються розміром 750х
  Х500Х20 мм. Асфальтобетонні плити готують з жорсткого асфальтобетонутовщиною 30 мм. Плити укладають з розбіг швів в суміжних рядах. Приукладанні треба стежити, щоб плити на підстилаючої шарі не погойдували. Швиміж плитами заливають гарячою мастикою з наповнювачем. Розжолобка в збірнихпідставах вирівнюють цементним розчином або литим піщаним асфальтом.

  Дерев'яні підстави роблять з суцільного захисного настилу --антисептувати брусків товщиною 16-19 мм, шириною 50-70 мм з вологістюне більше 23%, що укладаються під кутом 45 ° до робочого настилу. Робочий настилвиконують з дощок товщиною 19 - 25 мм, шириною 120-150 мм, що укладаються ззазорами (встановлюються розрахунком) паралельно карнизу. Стики брусківзахисного настилу мають у своєму розпорядженні вразбежку (бажано через один ряд). Цвяхизабивають ближче до країв брусків в шаховому порядку, утаплівая головкицвяхів в деревину на 1 -1,5 мм. Можливі провисання виправляють клинами,заганяють під настил. При відсутності додаткової ізоляції дерев'янінастили і крокви встановлюють на відстані 130 мм від стовбура димовоїтруби. Окремі виступи на площині ската, ребрах і конику стесивают. Узахисному настилі не повинно бути щілин шириною більше 2 мм і отворів відвипали сучків; їх закладають смужками з покрівельної сталі. Місцяпримикань вертикальних виступів до площини підстави закривають дошками
  (на кобилка), укладається під кутом 45 ° до площини підстави, і креп

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !