ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Курсова
       

   

  Кибернетика


  ВАРІАНТ 58


  Завдання N 5

  становити найпростіші програми за умовами наведених нижче завдань ізаписати їх на диск.

  5.1.Найті площа сегмента.

  Розрахункова формула:

  де Sсегм-площа сегмента, см2;

  R-радіус кола, см;

  (-дуга сегмента, рад.

  Вихідні дані для розрахунку наведені у табл.5.1.

  Таблиця 5.1
  | Парметри | R | (|
  | розрахунку | | |
  | Числові | 220,0 | 161,3 |
  | значення | | |

  Хід програми

  Program zadacha5_1;

  Var r, a, s: real;

  Begin

  Write ( 'ввудіте радіус кола в см. r =');

  Readln (r);

  Write (' введіть дугу сегмента в рад а = ') ;

  Readln (a); s: = 1/(2 * r * r * (a-sin (a )));

  Writeln ( 'Площа сегмента s =' , s: 17:13); end.

  Блок-схема.

  Рішення ввудіте радіус кола в см. r = 220.0 введіть дугу сегмента в рад. a = 161.3

  Площа сегмента s = 0.00000006370

  5.2.Определіть вільну довжину гвинта з умови роботи на поздовжнійвигин.

  Розрахункова формула:

  де hсв - вільна довжина гвинта, мм;

  E - модуль пружності для сталі, Н/мм2;

  J - осьовий момент інерції поперечного перерізу гвинта, мм4; < p> (- коефіцієнт, що враховує спосіб закріплення кінців гвинта; n - коефіцієнт запасу міцності;

  F - прикладена осьова сила, н.

  Вихідні дані для розрахунку наведені у табл.5.2.

  Таблиця 5.2
  | Параметри | E | J | (| n | F |
  | розрахунку | | | | | |
  | Числові | 2,15.10 | | 2,0 | 4,0 | 104 |
  | значення | 5 | 3,9.104 | | | |

  Хід програми.
  Program zad5_2;
  Var e, j, m, n, f, h: real;
  Const p = 3.14;
  Begin
  Write ( 'Модуль пружності для сталі, e =');< br> Readln (e);
  Write ( 'Осьовий момент інерції поперечного перерізу гвинта j =');< br> Readln (j);
  Write (' Коефіцієнт, що враховує спосіб закріплення кінців гвинта m = ');
  Readln (m);
  Write ( 'Коефіцієнт запасу міцності n =');< br> Readln (n);
  Write (' прикладена осьова сила f =');< br> Readln (f ); h: = (p * p * e * j)/(m * m * n * f);
  Writeln ( 'Вільна довжина гвинта h =', h: 10:5); end.
  Блок-схема.

  Рішення.
  Модуль пружності для сталі, e = 2.15e05
  Осьовий момент інерції поперечного перерізу гвинта j = 3.9e04
  Коефіцієнт, що враховує спосіб закріплення кінців гвинта m = 2.0
  Коефіцієнт запасу міцності n = 4.0
  Прикладена осьова сила f = 1e04
  Вільна довжина гвинта h = 516704.66250


  Завдання № 6

  Завантажити в оперативну пам'ять комп'ютера програму, розроблену взавданні 5.1. На її основі скласти програму для визначення найбільшогоз двох значень Sсегм. Вихідні дані для розрахунку Sсегм1 наведені втабл.5.1, Sсегм2 - в табл. 6.1. При складанні програми використовуватиоператор умовного переходу. Записати програму на диск під новим ім'ям.

  Таблиця 6.1
  | Параметри | R | (|
  | розрахунку | | |
  | Числові | 10,2 | 0,89 |
  | значення | | |

  Хід програми.

  Program zadacha_6;
  Var r, a, s1, s2: real;
  Begin
  Write ( 'r1 =');< br> Readln (r);
  Write (' a1 =');< br> Readln (a); s1: = 1/(2 * r * r * (a-sin (a )));< br> Writeln ( 's1 =', s1: 10:14);
  Write ( 'r2 =');< br> Readln (r);
  Write ( 'a2 =');< br> Readln (a); s2: = 1/(2 * r * r * (a-sin (a )));< br> Writeln (' s2 = ', s2: 10:14);
  Readln;
  If s1> s2 then Writeln ( 's1> s2')
  Else Writeln ( 's2> s1') end.
  Блок схема.

  Рішення.

  r1 = 220.0a1 = 161.3s1 = 0.00000006370r2 = 10.2a2 = 0.89s2 = 0.04255661272

  s2> s1


  Завдання № 7

  Завантажити в оперативну пам'ять комп'ютера програму, розроблену взавданні 5.2. На її основі скласти програму з кроком (цикл з відомимчислом повторень), використовуючи додаткові вихідні дані з таблиці
  7.1. Передбачити виведення на друк всіх отриманих значень hсв.

  Програму скласти у трьох варіантах: а. Використовуючи оператори WHILE ... DO; б. Використовуючи оператори REPEAT ... UNTIL; в. Використовуючи оператор IF.

  Записати всі варіанти програми на диск.

  Таблиця 7.1
  | Осьова сила, F | Початкове | Кінцеве | Крок |
  | | | | |
  | | Значення | значення | зміни |
  | Числові | 104 | 1,5.104 | 0,05.104 |
  | значення | | | |

  Хід програми.
  Program zadacha_7a;
  Var e, j, m, n, f, f2, h, k: real;
  Const p = 3.14;
  Begin
  Write ( 'Модуль пружності для сталі e =' );
  Readln (e);
  Write ( 'Осьовий моментінерціі поперечного перерізу гвинта j =');< br> Readln (j);
  Write (' Коеф., що враховує спосіб закріплення кінців гвинта m = ');
  Readln (m);
  Write (' Коеф. запасу міцності n =');< br> Readln (n);
  Write ( 'Осьова сила, початкове значення f =');
  Readln (f);
  Write ( 'Осьова сила, кінцеве значення f2 =');< br> Readln (f2);
  Write (' Введіть крок k =');< br> Readln ( k);
  While fS1

  Кінець.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !