ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Науково-технічна інформація
       

   

  Кибернетика


  Міністерство освіти РФ

  Володимирський Державний університет

  Кафедра ЕГХ

  Реферат

  Науково-технічна інформація.

  Значення , носії інформації.

  м. Володимир 2002р.

  Зміст ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор

  Введення. 3

  Поняття інформації. 5

  Властивості інформації. 6

  Передача інформації. 8

  Носії інформації. 9

  Накопичувачі інформації. 10

  Магнітні запам'ятовуючі пристрої. 11

  Обробка інформації. 12

  Інформаційні ресурси і технології. Інформатизація суспільства. 12

  Захист інформації. 14

  Висновок. 16

  Введення.

  У справжнього життя під інформацією розуміють всякого роду повідомлення,відомості про що-небудь, які передають і отримують люди. Самі по собі мова,текст, цифри - не є інформацією. Вони лише носії інформації.
  Інформація міститься в слів того, текстах книг, колонках цифр, всвідченнях годин, термометрів та інших приладів. Повідомлення, відомості, тобтоінформація, є причиною збільшення знань людей про реальному світі.
  Отже, інформація відображає щось, властиве реальному світі, якийпізнається в процесі отримання інформації: до моменту отримання інформаціїщось було невідомо, або, інакше, не визначено, і завдяки інформаціїневизначеність була знята, знищена.

  Існує декілька поглядів на те, що прийнято вважатиінформацією. Один погляд, і його, очевидно, дотримується велика частинафахівців і неспеціалістів зводиться до того, що існує як би двасорти інформації:

  1) Інформація технічна, яка передається по телеграфним лініях івідображається на екранах радіолокаторів. Кількість такої інформації можебути точно обчислено, і процеси, що відбуваються з такою інформацією,підкоряються фізичним законам.

  2) Інформація семантична, тобто смислова. Це та самаінформація, яка міститься, наприклад, в літературному творі. Длятакої інформації пропонуються різні кількісні оцінки і навітьбудуються математичні теорії.

  Другий погляд полягає в тому, що інформація - це фізична величина,така ж, як, наприклад, енергія або швидкість. Певним чином і впевних умов інформація рівним чином описує як процеси,що відбуваються в природних фізичних системах, так і процеси в системах,штучно створених.

  За наявності двох різко протилежних думок існує і третя,примирення. Прихильники третього підходу вважають, що інформація єдина, алеось кількісні оцінки мають бути різними.

  Окремо потрібно виміряти кількість інформації, причому кількістьінформації - сувора оцінка, щодо якої можна розвивати строгуєдину теорію. Крім кількості інформації, слід вимірювати ще йцінність. А от із цінністю інформації відбувається те ж саме, що і зпоняттям семантичної інформації. З одного боку, її можна обчислити, а зіншого боку, всі ці обчислення справедливі лише в обмеженій кількостівипадків.

  Бурхливий розвиток науки і промисловості в XX столітті, нестримне зростанняобсягів, що надходить, призвели до того, що людина виявилася не встані сприймати і переробляти все йому призначене.

  Виникла необхідність класифікувати надходження за темами,організовувати їх зберігання, доступ до них, зрозуміти закономірності рухуінформації в різних виданнях і т.д. Дослідження, що дозволяють вирішитипроблеми, що виникли, стали називати інформатикою.

  Поняття інформації.

  Термін "інформація" походить від латинського слова "informatio", щоозначає відомості, роз'яснення, виклад.

  Інформація - це настільки загальне і глибоке поняття, що його не можнапояснити однією фразою. В це слово вкладається різний зміст в техніці,науці і в життєвих ситуаціях.

  У побуті інформацією називають будь-які дані або відомості, які когосьабо цікавлять. Наприклад, повідомлення про які-небудь події, про чию-небудьдіяльності і т.п. "Інформувати" в цьому сенсі означає "повідомити щось, щоневідоме раніше ".

  Інформація - відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їхпараметрах, властивості і стан, які сприймають інформаційнісистеми (живі організми, керуючі машини тощо) у процесіжиттєдіяльності та роботи.

  Одне і те ж інформаційне повідомлення може містити різнекількість інформації для різних людей - в залежності від їх попередніхзнань, від рівня розуміння цього повідомлення та інтересу до нього.

  Інформація є характеристика не повідомлення, а співвідношення міжповідомленням і його споживачем. Без наявності споживача, хоча бпотенційного, говорити про інформацію безглуздо.

  У випадках, коли говорять про автоматизовану роботі з інформацієюзмістом повідомлення, а тим, скільки символів це повідомлення, яке містить.

  Стосовно комп'ютерній обробці даних під інформацією розуміютьдеяку послідовність символічних позначень (букв, цифр,закодованих графічних образів і звуків і т.п.), що несе смисловенавантаження і представлену в зрозумілому комп'ютера вигляді. Кожен новий символ втакій послідовності символів збільшує інформаційний обсягповідомлення.

  Інформація може існувати в найрізноманітніших формах: у вигляді текстів, малюнків, креслень, фотографій; у вигляді світлових або звукових сигналів; у вигляді радіохвиль; у вигляді електричних та нервових імпульсів; у вигляді магнітних записів; у вигляді жестів і міміки;

  Предмети, процеси, явища матеріального чи нематеріальноговластивості, розглянуті з точки зору їх інформаційних властивостей,називаються інформаційними об'єктами.

  Властивості інформації.

  Інформація - як філософська категорія - має: зміст - конкретні відомості про даний об'єкт або явище,визначають сукупність його елементів, сторін, зв'язків і відносин міжними; форми свого існування (прояви) - спосіб прояву, виразиабо представлення інформації, що визначається її матеріальним носієм.

  За своїм змістом інформація може мати політичний, військовий,економічний, військово-технічний, виробничий або комерційнийхарактер і бути: секретна - інформація, що становить державнутаємницю - захищаються державою відомості в області його військової,зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної та інших видахдіяльності, поширення яких може завдати шкоди безпецікраїни; конфіденційна - інформація, яка являє собою комерційнуабо особисту таємницю і охороняється її власником; несекретних - інформація, яка не являє собоюдержавну, комерційну або особисту таємниці і може бути опублікована ввідкритій пресі.

  Відомості, що становлять державну, комерційну або особисту таємниці,на розповсюдження яких накладаються обмеження відповіднимизацікавленими органами, називаються що охороняються.

  Залежно від важливості інформації, що становить державнутаємницю, і величини завдається збитку при її поширенні вона може матигрифи секретності: особливої важливості (цілком таємно і таємно), що проставляються на їїносіях і (або) у супровідних документах.

  Несекретні інформація не захищається від витоку, але у випадку, якщо вонапредставлена у формі документів (бібліотеки) або банку даних ЕОМ, вонаможе і повинна захищатися від порушення цілісності та блокування.

  Також інформація має такі властивості, що характеризують їїякісні ознаки: достовірність, повнота, цінність, своєчасність,зрозумілість, доступність, стислість і ін

  Інформація є достовірною, якщо вона відображає дійсний стан справ.
  Недостовірна інформація може привести до неправильного розуміння абоприйняття неправильних рішень.

  Достовірна інформація з часом може стати недостовірною, тому щовона має властивість застарівати, тобто перестає відображати дійснестан справ.

  Інформація повна, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішень.
  Як неповна, так і надлишкова інформація стримує ухвалення рішень абоможе спричинити помилки.

  Точність інформації визначається ступенем її близькості до реальногостаном об'єкта, процесу, явища і т.п.

  Цінність інформації залежить від того, наскільки вона важлива для вирішеннязавдання, а також від того, наскільки в подальшому вона знайде застосування вбудь-яких видах діяльності людини.

  Якщо цінна і своєчасна інформація виражена незрозумілим чином,вона може стати марною.

  Тільки своєчасно отримана інформація може принести очікуванукористь. Однаково небажані як передчасна подача інформації, так іїї затримка. Якщо цінна і своєчасна інформація виражена незрозумілимчином, вона може стати марною. Інформація стає зрозумілою, якщовона виражена мовою, якою розмовляють ті, кому призначена цяінформація. Інформація повинна подаватись в доступній (за рівнемсприйняття) формі. Тому одні й ті ж питання по-різному викладаються ушкільних підручниках і наукових виданнях.

  Інформацію з одного і того ж питання можна викласти коротко (стисло,без несуттєвих деталей) або докладно (детально, багатослівно).
  Стислість інформації необхідна в довідниках, енциклопедіях, підручниках,всіляких інструкціях.

  Інформацію можна: створювати, надсилати, сприймати, використовувати,запам'ятовувати, приймати, копіювати, формалізувати, поширювати,перетворювати, комбінувати, обробляти, ділити на частини, спрощувати,збирати, зберігати, шукати, вимірювати, руйнувати і ін

  Всі ці процеси, пов'язані з певними операціями надінформацією, називаються інформаційними процесами.

  Передача інформації.

  Усяке подія, всяке явище служить джерелом інформації.

  Інформація передається у вигляді повідомлень від деякого джерелаінформації до її приймача за допомогою каналу зв'язку між ними. Джерелопосилає передане повідомлення, що кодується в передається сигнал.
  Цей сигнал посилається по каналу зв'язку. У результаті в приймачі з'являєтьсяприймається сигнал, який декодується і стає приймаєтьсяповідомленням. Передача інформації з каналів зв'язку часто супроводжуєтьсявпливом перешкод, що викликають спотворення і втрату інформації.

  Будь-яка подія чи явище може бути виражене по-різному, різнимспособом, різним алфавітом. Щоб інформацію більш точно й економнопередати по каналах зв'язку, її треба відповідно закодувати.

  Інформація не може існувати без матеріального носія, безпередачі енергії. Закодоване повідомлення набуває вигляду сигналів -носіїв інформації. Вони-то і йдуть по каналу. Вийшовши на приймач, сигналиповинні знайти знову загальнозрозумілою вид.

  З цією метою сигнали пробігають декодер, набуваючиформу, зручну для абонента. Система зв'язку спрацювала, мета досягнута.
  Коли говорять про канали зв'язку, про системи зв'язку, частіше за все для прикладуберуть телеграф. Але канали зв'язку - поняття дуже широке, що включаєбезліч всяких систем, самих різних.

  Наприклад - обчислювальна машина. Окремі системи обчислювальноїмашини передають одна одній інформацію за допомогою сигналів. Аджеобчислювальна машина - автоматичний пристрій для обробки інформації,як верстат - пристрій для обробки металу. Машина не створює з
  "Нічого" інформацію, вона перетворює лише те, що в неї введено.

  Носії інформації.

  Носіями інформації є матеріальні об'єкти, у тому числіпроцеси і фізичні поля, в яких відомості знаходять своє відображення ввигляді символів, образів, сигналів і технічних рішень.

  Основними формами існування інформації є: людина - як що володіє властивістю накопичувати і зберігати у своємусвідомості (пам'яті) смислову інформацію, а при необхідності видавати їїіншій людині або технічному пристрої. Видача людиною інформаціївідбувається усно при розмові, письмово у вигляді документа або шляхомпередачі виробів різного призначення; документ - текстові та графічні матеріали, виконані будь-якимиспособами, а також перфоровані та магнітні носії, фото-, відео-,кіноплівки. Текстові та графічні матеріали можуть бути написані від руки,намальовані, вигравірувані, накреслені, надруковані на машинці, виконанітипографським способом і т.д.; виріб - технічні комплекси, системи та зразки різногопризначення, їх складові частини та комплектуючі елементи, хімічніпродукти, апаратура, обладнання та макети, які за своїмихарактеристиками і відмітною ознаками є джерелами інформації.
  Особливу групу виробів складають технічні засоби обробки інформації
  (ТСОІ), які подібно до людини здатні накопичувати, зберігати,перетворювати і видавати інформацію у вигляді повідомлень. Інформація при цьомуможе відображатися на екрані дисплея або віддруковується у вигляді документа; робота (процес) - бойові дії військ; об'єкт - організаційне та територіальне об'єднання сил і засобів,призначених для спільного впровадження управлінської діяльності.

  Інформація (в теорії інформації) - сукупність відомостей про об'єкти іявища матеріального світу, що розглядаються в аспекті їх передачі впросторі та часі. Інформація передається у вигляді повідомлень за допомогоюсигналів.

  Повідомлення - інформація, виражена в певній формі тапризначена для передачі від джерела інформації до її одержувачу здопомогою сигналів різної фізичної природи. Повідомлення можуть бутителеграма, фототелеграмма, мова, телевізійне зображення, дані навихід ЕОМ і т.д., що передаються по різних каналах зв'язку, а також сигналирізної фізичної природи, які виходять від об'єктів.

  Сигнал - матеріальний носій інформації, який представляє будь-якийфізичний процес, параметри якого адекватно відображають повідомлення. Засвоєї фізичної природи сигнали можуть бути електричні, акустичні,оптичні, електромагнітні і т.д.

  Джерелом інформації є матеріальний об'єкт або суб'єкт,здатний накопичувати, зберігати, перетворювати і видавати інформацію ввигляді повідомлень або сигналів різної фізичної природи.

  Одержувач інформації - матеріальний об'єкт або суб'єкт,сприймає інформацію у всіх формах її прояву з метою подальшоїїї обробки та використання. Джерелами та одержувачами інформації можутьбути як люди, так і технічні засоби, які накопичують, зберігають,перетворять, передають або приймають інформацію.

  Інформація (в інформаційних технологіях) розглядається яксукупність даних, що обробляються технічними засобами.

  Інформація (в області захисту інформації) - відомості, розкриваютьсярозвідкою противника через демаскуючі ознаки об'єктів захисту або шляхомнесанкціонованого доступу до їх носіїв.

  Накопичувачі інформації.

  Розглянемо на прикладі, накопичувачі інформації в персональнихкомп'ютерах. Для зберігання програм і даних в персональних комп'ютерахвикористовують різного роду накопичувачі, загальна місткість яких, як правило,в сотні разів перевищує ємність оперативної пам'яті. По відношенню докомп'ютера накопичувачі можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні накопичувачімають власний корпус і джерело живлення, що економить простірусередині корпусу комп'ютера і зменшує навантаження на його блок живлення.
  Внутрішні накопичувачі кріпляться у спеціальних монтажних відсіках, щодозволяє створювати компактні системи, що поєднують в системному блоцівсі необхідні пристрої. Сам накопичувач можна розглядати яксукупність носія та відповідного приводу. Розрізняють накопичувачі ззмінними і незмінними носіями.

  Накопичувачі інформації представляють собою гаму запам'ятовуючих пристроївз різним принципом дії фізичними та технічно експлуатаційнимихарактеристиками. Основною властивістю і призначенням накопичувачів інформаціїє зберігання і відтворення інформації. Запам'ятовувальні пристроїприйнято поділяти на види і категорії у зв'язку з їх принципамифункціонування, експлуатаційно-технічними фізичними, програмними таін характеристиками. Так, наприклад, за принципами функціонуваннярозрізняють наступні види пристроїв: електронні, магнітні, оптичні тазмішані - магнітооптичні. Кожен тип пристроїв організований на основівідповідної технології зберігання, відтворення, записи цифров?? йінформації. У зв'язку з виглядом і технічним виконанням носія інформаціїрозрізняють: електронні, дискові (магнітні, оптичні,магнітооптичні), стрічкові, перфораційні та інші пристрої.

  Магнітні запам'ятовуючі пристрої.

  Принцип роботи магнітних запам'ятовуючих пристроїв грунтуються на способахзберігання інформації з використанням магнітних властивостей матеріалів. Якправило, магнітні запам'ятовуючі пристрої складаються з власне пристроїв:читання, запису інформації і магнітного носія, на який,безпосередньо, здійснюється запис і з якого зчитується інформація.
  Магнітні запам'ятовуючі пристрої прийнято поділяти на види у зв'язку звиконанням, фізико-технічними характеристиками носія інформації тат.д. Найчастіше розрізняють: дискові пристрої та стрічкові пристрої.

  Магнітні запам'ятовувальні пристрої широко використовуються в персональнихкомп'ютерах як засоби зберігання інформації.

  Дискові пристрої.

  Дискові пристрої ділять на гнучкі і жорсткі накопичувачі та носії.
  Основною властивістю дискових магнітних пристроїв є запис інформаціїна носій на замкнуті концентричні доріжки з використаннямфізичного та логічного цифрового кодування інформації.

  Дискові пристрої як накопичувачі інформації прийнято ділити у зв'язку зїх технічними властивостями і характером виконання, а також принципамизапису:

  1. магнітні дискові накопичувачі

  2. оптичні дискові накопичувачі

  3. магнітооптичні дискові накопичувачі

  В даний час, дискові пристрої є основним видомпристроїв для зберігання інформації в персональних комп'ютерах.

  Обробка інформації.

  Обробка інформації - отримання одних інформаційних об'єктів зінших інформаційних об'єктів шляхом виконання деяких алгоритмів.

  Обробка є однією з основних операцій, що виконуються надінформацією, і головним засобом збільшення обсягу і різноманітностіінформації.

  Засоби обробки інформації - це всілякі пристрої та системи,створені людством, і в першу чергу, комп'ютер - універсальнамашина для обробки інформації.

  Комп'ютери обробляють інформацію шляхом виконання деякихалгоритмів.

  Живі організми і рослини обробляють інформацію за допомогою своїхорганів і систем.

  Інформаційні ресурси і технології. Інформатизація суспільства.

  Інформаційні ресурси - це ідеї людства і вказівки по їхреалізації, накопичені у формі, що дозволяє їхнє відтворення.

  Це книги, статті, патенти, дисертації, науково-дослідна тадослідно-конструкторська документація, технічні переклади, дані пропередовий виробничий досвід і ін

  Інформаційні ресурси (на відміну від усіх інших видів ресурсів --трудових, енергетичних, мінеральних і т.д.) тим швидше зростають, ніжбільше їх витрачають.

  Інформаційна технологія - це сукупність методів і пристроїв,використовуються людьми для обробки інформації.

  Людство займалося обробкою інформації тисячі років. Першіінформаційні технології грунтувалися на використанні рахунків іписемності. Близько п'ятдесяти років тому розпочалося виключно швидкерозвиток цих технологій, що в першу чергу пов'язано з появоюкомп'ютерів.

  В даний час термін "інформаційна технологія" вживається взв'язку з використанням комп'ютерів для обробки інформації. Інформаційнітехнології охоплюють всю обчислювальну техніку і техніку зв'язку, і,почасти, - побутову електроніку, телебачення і радіомовлення.

  Вони знаходять застосування в промисловості, торгівлі, управлінні,банківській системі, освіті, охороні здоров'я, медицині та науці,транспорті і зв'язку, сільському господарстві, системі соціального забезпечення,служать підмогою людям різних професій і домогосподаркам.

  Народи розвинених країн усвідомлюють, що вдосконалення інформаційнихтехнологій представляє найважливішу, хоча дорогу і важке завдання.

  В даний час створення великомасштабних інформаційно -технологічних систем є економічно можливим, і це зумовлюєпоява національних дослідницьких та освітніх програм,покликаних стимулювати їх розробку.

  Інформатизація суспільства - організований, соціально-економічний інауково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволенняінформаційних потреб і реалізації прав громадян, органівдержавної влади, органів місцевого самоврядування організацій,громадських об'єднань на основі формування і використанняінформаційних ресурсів.

  Мета інформатизації - поліпшення якості життя людей за рахунокзбільшення продуктивності і полегшення умов їх праці.

  Інформатизація - це складний соціальний процес, пов'язаний ззначними змінами в способі життя населення. Він вимагає серйознихзусиль на багатьох напрямах, включаючи ліквідацію комп'ютерноїнеписьменності, формування культури використання нових інформаційнихтехнологій та ін

  Захист інформації.

  Захист інформації - діяльність, спрямована на збереженнядержавної, службової, комерційної або особистої таємниць, а також назбереження носіїв інформації будь-якого змісту.

  Система захисту інформації - комплекс організаційних і технічнихзаходів щодо захисту інформації, проведений на об'єкті із застосуваннямнеобхідних технічних засобів і способів відповідно до концепції,метою і задумом захисту.

  Концепція захисту інформації - система поглядів і загальних технічнихвимог щодо захисту інформації.

  Мета захисту інформації - заздалегідь намічений рівень захищеностіінформації, що отримується в результаті реалізації системи захисту.

  Задум захисту інформації - основна ідея, що розкриває склад,зміст, взаємозв'язок і послідовність заходів, необхідних длядосягнення мети захисту інформації.

  Організаційні заходи щодо захисту інформації - заходи щодозахист інформації, що передбачає використання маскуючих властивостейнавколишнього середовища і встановлення часових, територіальних іпросторових обмежень на умови використання та режими робіт.

  Технічні заходи щодо захисту інформації - заходи із захистуінформації, що передбачає застосування технічних засобів і способівзахисту та реалізацію технічних рішень.

  Технічне засіб захисту інформації - технічний засіб,призначене для усунення або послаблення демаскуючих ознакоб'єкта, створення помилкових (що імітують) ознак, а також для створенняперешкод технічних засобів доступу до інформації.

  Спосіб захисту інформації - прийом (метод), що використовується для організаціїзахисту інформації.

  Техніко-економічне обгрунтування захисту інформації - визначенняоптимального обсягу організаційних та технічних заходів у складісистеми захисту інформації, необхідної для досягнення мети захисту. Дляпроведення досліджень слід виходити з того, що вартість витрат настворення системи захисту інформації на об'єкті не повинна перевищувати вартістьзахищається інформації. В іншому випадку захист інформації стаєнедоцільною.

  Ефективність захисту інформації - ступінь відповідності досягнутогорівня захищеності інформації поставленої мети.

  Показник ефективності захисту інформації - параметр технічногодемаскуючі ознаки об'єкта захисту, стосовно до якоговстановлюються вимоги та/або норми щодо ефективності захисту інформації.

  Вимоги (норми) ефективності захисту інформації - встановленідопустимі значення показників ефективності захисту інформації.

  Категорія захисту інформації - якісний показник, що відображаєступінь важливості захисту інформації в обраній шкалою цінностей.

  Контроль ефективності захисту інформації - перевірка відповідностіефективності заходів щодо захисту інформації встановленим вимогамабо нормам ефективності захисту.

  Технічний (інструментальний) контроль ефективності захистуінформації - контроль з використанням технічних засобів.

  Організаційний контроль ефективності захисту інформації - контрольшляхом перевірки відповідності стану організації, наявності документів,повноти та обгрунтованості заходів по захисту інформації вимогампрогресу, інформація та способи її отримання, накопичення, обробки,передачі та зберігання стають визначальними факторами розвиткуцивілізації. І якщо минулий 20 століття називали, і хімічним, і ядерним, ікосмічним, то настало століття всіма визнано століттям інформації.
  Література.

  1. Пекеліс В. Кибернетика від А до Я. М., 1990.

  2. Дмитрієв В.К. Прикладна теорія інформації. М., 1989.

  3. Брюшінкін В.Н. Логіка, мислення, інформація. Л.: ЛДУ, 1988.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !