ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості функціонування локальних інформаційних мереж
       

   

  Кибернетика

  Міністерство освіти України

  Черкаський інженерно-технологічний інститут кафедра

  Реферат на тему «Особливості функціонування локальних інформаційних мереж»

  Перевірив: < p> Виконала:студентка IV курсу, ФЕФ, гр. ФК-64, Чубань Леся

  Черкаси 2000 р..

  Зміст.

  1. Введення - 3 стор.

  2. Що таке ЛОМ? - 4 стор.

  3. Базова модель OSI - 5 стор.

  4. Мережні пристрої і засоби комунікацій - 7 стор.

  5. Топології обчислювальної мережі - 8 стор.

  6. Література - 11стр.

  Введення.

  На сьогоднішній день у світі існує більш 130 мільйонів комп'ютерів ібільш 80% із них об'єднані в різноманітні інформаційно-обчислювальнімережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу
  Internet. Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережіобумовлена поруч важливих причин, таких як прискорення передачіінформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією міжкористувачами, одержання і передача повідомлень (факсів, E - Mail листів ііншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержаннябудь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмінінформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різнимпрограмним забезпеченням.

  Такі величезні потенційні можливості який несе в собі обчислювальнамережа і той новий потенційний підйом який при цьому відчуває інформаційнийкомплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають намправо не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.

  Що таке ЛОМ?

  Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютернихробочих місць (робочих станцій) до єдиного каналу передачі даних.
  Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночасноговикористання програм і баз даних декількома користувачами.

  Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ (англ. LAN - Lokal Area
  Network) ставиться до географічно обмеженого (територіально абовиробничо) апаратно-програмним реалізаціям, у котрих декілька комп'ютернихсистем з'язані одна з одною за допомогою відповідних засобів комунікацій.
  Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочимистанціями, залученими до цього ЛОМ.

  У виробничої практиків ЛОМ грають дуже велику роль. За допомогою ЛОМу систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьохвіддалених робочих місцях, що використовують спільно устаткування,програмні засоби й інформацію. Робочі місця співробітників перестають бутиізольованими й об'єднуються в єдину систему. Роздівімося переваги,одержувані при мережному об'єднанні персональних комп'ютерів у видівнутрівіробнічої обчислювальної мережі.

  Поділ ресурсів.

  Поділ ресурсів дозволяє ошадліво використовувати ресурси, наприклад,управляти периферійними пристроями, такими як лазерні друкувальні пристрої,із усіх приєднаних робочих станцій.

  Поділ даних.

  Поділ даних надає можливість доступу і керування базами даних ізпериферійних робочих місць, що потребують інформації.

  Поділ програмних засобів.

  Поділ програмних засобів надає можливість одночасного використанняцентралізованих, раніше встановлених програмних засобів.

  Поділ ресурсів процесора.

  При поділі ресурсів процесора можливе використання обчісльвальніхпотужностей для опрацювання даних іншими системами, що входять у мережу.
  Надана можливість полягає в тому, що на наявні ресурси не "накідаються"моментально, а тільки лише через спеціальний процесор, доступний кожнійробочій станції.

  Багатокорістувальній режим.

  Багатокорістувальні властивості системи сприяють одночасномувикористанню централізованих прикладних програмних засобів, ранішевстановлених і керованих, наприклад, якщо користувач системи працює з іншимзавданням, то поточна виконувана робота відсувається на задній план.

  Усі ЛОМ працюють в одному стандарті прийнятому для комп'ютерних мереж --у стандарті Open Systems Interconnection (OSI).

  Базова модель OSI (Open System Interconnection)

  Для того щоб взаємодіяти, люди використовують загальну мову. Якщо вонине можуть розмовляти один з одним безпосередньо, вони застосовуютьвідповідні допоміжні засоби для передачі повідомлень.

  Для того щоб надати руху процес передачі даних, використовувалимашини з однаковим кодуванням даних і пов'язані одна з інший. Для єдиногоуявлення даних у лініях зв'язку, по яких передається інформація, сформована
  Міжнародна організація по стандартизації (англ. ISO - International
  Standards Organization).

  ISO призначена для розробки моделі міжнародного комунікаційногопротоколу, у рамках якої можна розробляти міжнародні стандарти. Длянаочного пояснення розчленуємо її на сім рівнів.

  Міжнародних організація по стандартизації (ISO) розробила базовумодель взаємодії відкритих систем (англ. Open Systems Interconnection
  (OSI)). Ця модель є міжнародним стандартом для передачі даних.

  Модель містить сім окремих рівнів:

  Рівень 1: фізичний - бітові протоколи передачі інформації;

  Рівень 2: канальний - формування кадрів, керування доступом досередовища;

  Рівень 3: мережний - маршрутізація, керування потоками даних;

  Рівень 4: транспортний - забезпечення взаємодії віддалених процесів;

  Рівень 5: сеансовий - підтримка діалогу між віддаленими процесами;

  Рівень 6: уявленні даних - інтепретація переданих даних;

  Рівень 7: прикладний - корістувальне керування даними.

  Основна ідея цієї моделі полягає в тому, що кожному рівню приділяєтьсяконкретна роль в тому числі і транспортному середовищі. Завдяки цьомузагальна задача передачі даних розчленовується на окремі легко доступні дляогляду задачі. Необхідні угоди для зв'язку одного рівня з вище-ініжчерозташованімі називають протоколом.

  Тому що користувачі потребувають в ефективному керуванні, системаобчислювальної мережі рекомендується як комплексна будівля, що координуєвзаємодію задач користувачів.

  З урахуванням вищевикладеного можна вивести таку рівневу модель задміністративними функціями, що виконуються в корістувальному прикладногорівні.

  Окремі рівні базової моделі проходять у напрямку униз від джереладаних (від рівня 7 до рівня 1) і в напрямку нагору від приймача даних (відрівня 1 до рівня 7). Корістувальні дані передаються в ніжчерозташованійрівень разом із специфічним для рівня заголовком доти, поки не будедосягнутий останній рівень.

  Для передачі інформації з комунікаційних ліній дані перетворюються вланцюжок слідуючих друг за другом бітів (двоічне кодування за допомогоюдвох станів: "0" і "1 ").

  передані Алфавітно-цифрові знаки представлені за допомогою бітовихкомбінацій. Бітові комбінації розташовують у визначеній кодовій таблиці,що містить 4 -, 5 -, 6 -, 7 - або 8-бітові коди.

  Кількість поданих знаків у коді залежить від кількості бітів,використовуваних у коді: код із чотирьох бітів може предоставити максимум
  16 значень, 5-бітовій код - 32 значення, 6-бітовій код - 64 значення, 7 --бітовій - 128 значень і 8-бітовій код - 256 Алфавітно-цифрових знаків.

  При передачі інформації між однаковими обчислювальними системами ітипами комп'ютерів, що різняться, застосовують такі коди:

  На міжнародному рівні передача сімвольної інформації здійснюється задопомогою 7-бітового кодування, що дозволяє закодуваті заголовні і малілітери англійського алфавіту, а також деякі спецсимволи.

  Національні і спеціальні знаки за допомогою 7-битово коду представитине можна. Для представлення національних знаків застосовують найбільшевживаний 8-бітовій код.

  Для правильної і, отже, повної і безпомілкової передачі даних необхіднопритримуватися узгоджених і встановлених правил. Всі вони обговорені впротоколі передачі даних.

  Протокол передачі даних потребує такої інформації:

  • Синхронізація

  Під синхронізацією розуміють механізм розпізнавання початку блока данихі його кінця.

  • Ініціалізація

  Під ініціалізацією розуміють установлення з'єднання між взаємодіючіміпартнерами.

  • Блокування

  Під блокуванням розуміють розбивки переданої інформації на блоки данихстрого визначеної максимальної довжини (включаючи пізнавальні знаки початкублоку і його кінця).

  • Адресація

  Адресування забезпечує ідентифікацію різноманітного використовуваногоустаткування даних, що обмінюється один з одним інформацією під часвзаємодії.

  • Виявлення помилок

  Під виявленням помилок розуміють встановлення бітів парності і, отже,обчислення контрольних бітів.

  • Нумерація блоків

  Поточна нумерація блоків дозволяє встановити помилково передане абоінформацію, що загубилася.

  • Керування потоком даних

  Керування потоком даних служить для розподілу і синхронізаціїінформаційних потоків. Так, наприклад, якщо не вистачає місця в буферіпристроях даних або дані не достатньо швидко опрацьовуються в периферійнихпристроях (наприклад, принтерах), повідомлення і/або запити накопичуються.

  • Методи відновлення

  Після переривання процесу передачі даних використовують методивідновлення, щоб повернутися до визначеного положення для повторноїпередачі інформації.

  • Дозвіл доступу

  Розподіл, контроль і керування обмеженнями доступу до даногоставляться в обов'язок пункту дозволу доступу (наприклад, "тільки передача"або "тільки прийом").

  Мережні пристрої і засоби комунікацій.

  У якості засобів комунікації найбільше часто використовуються вітаяпара, коаксіальний кабель оптоволоконні лінії.

  Вітая пара.

  Найбільше дешевим кабельним з'єднанням є Віті двожільне провіднез'єднання часто називане "вітою парою" (twisted pair). Вона дозволяєпередавати інформацію зі швидкістю до 10 Мбіт/с, проте є помехонезахіщеною.
  Довжина кабеля не може перевищувати 1000 м при швидкості передачі 1
  Мбіт/с.

  коаксіальний кабель.

  коаксіальний кабель має середню ціну, добре перешкодозахісній ізастосовується для зв'язку на великі відстані (декілька кілометрів).
  Швидкість передачі інформації від 1 до 10 Мбіт/с, а в деяких випадках можедосягати 50 Мбіт/с. Коаксіальний кабель використовується для основної ішірокополосної передачі інформації.

  оптоволоконні лінії.

  Найбільше дорогими є оптопровіднікі, назівані також скловолоконнімкабель. Швидкість поширення інформації з них досягає декількох гигабит усекунду. Припустимо видалення більш 50 км. Зовнішній вплив перешкодпрактично відсутніх. На даний момент це найбільш дороге з'єднання для ЛОМ.
  Застосовуються там, де виникають електромагнітні поля перешкод абопотрібно передача інформації на дуже великі відстані без використанняповторювачів. Вони мають протіпідспухувальні властивості, тому що технікавідгалужень в оптоволоконних кабелях дуже складна. Оптопровіднікіоб'єднуються в ЛBC за допомогою зіркоподібного з'єднання.

  Існує ряд принципів побудови ЛОМ на основі вище розглянутихкомпонентів. Такі принципи ще називають - топологіямі.

  топології обчислювальної мережі.

  Топологія типу зірка.

  Концепція топології мережі у виді зірки прийшла з області великих ЕОМ,у котрої головна машина одержує й опрацьовує всі дані з периферійнихпристроїв як активний вузол опрацювання даних. Цей принцип застосовуєтьсяв системах передачі даних, наприклад, в електронній пошті RELCOM. Всяінформація між двома периферійними робочими місцями проходить черезцентральний вузол обчислювальної мережі.

  Топологія у виді зірки

  Пропускна спроможність мережі визначається обчислювальною потужністювузла і гарантується для кожної робочої станції. Колізій (сутичок) данихне виникає.

  Топологія у виді зірки є найбільше швідкодіючою з усіх топологійобчислювальних мереж, оскільки передача даних між робочими станціямипроходити через центральний вузол (при його гарній продуктивності) поокремих лініях, що використовуються тільки цими робочими станціями.
  Частота запитів передачі інформації від однієї станції до іншої невисока впорівнянні з тією, що досягається в інших топологіях.

  Продуктивність обчислювальної мережі в першу чергу залежить відпотужності центрального файлового сервера. Він може бути вузьким місцемобчислювальної мережі. У випадку виходу з ладу центрального вузлапорушується робота всієї мережі.

  Центральний вузол керування - файловий сервер може реалізуватиоптимальний механізм захисту проти несанкціонованого доступу до інформації.
  Вся обчислювальна мережа може управляти з її центру.

  Кільцева топологія.

  При кільцевій топології мережі робочі станції пов'язані одна з іншою поколу, тобто робоча станція 1 із робочою станцією 2, робоча станція 3

  Кільцева топологія с робочою станцією 4 і т.д. Остання робоча станція пов'язана з першою.
  Комунікаційний зв'язок замикається в кільце.

  Повідомлення циркулюють регулярно по колу. Робоча станція посилає повизначеній кінцевій адресі інформацію, попередньо отримавши з кільця запит.
  пересилка повідомлень є дуже ефективною, тому що більшість повідомленьможна відправляти "у дорогу" по кабельній системі одне за іншим. Дужепросто можна зробити кільцевий запит на всі станції. Тривалість передачіінформації збільшується пропорційно кількості робочих станцій, що входять вобчислювальну мережу.

  Шинна топологія.

  При шінній топології середовище передачі інформації представлене уформі комунікаційного шляху, доступного для всіх робочих станцій, до якоговони усі повинні залучені. Усі робітники станції можуть безпосередньовступати в контакт із будь-якою робочою станцією, наявною в мережі.

  Шинна топологія

  Робітники станції в будь-який час, без переривання роботи всієїобчислювальної мережі, можуть бути залучені до неї або відключені.
  Функціонування обчислювальної мережі не залежить від стану окремої робочоїстанції.

  Нові технології пропонують пасивні штепсельні коробки, через які можнавідключати і/або включати робочі станції під час роботи обчислювальноїмережі.

  Завдяки тому, що робочі станції можна включати без переривання мережнихпроцесів і комунікаційного середовища, дуже легко прослухуваті інформацію,тобто відгалужуваті інформацію з комунікаційного середовища.

  Література.

  Д. веттинг "Nowell NetWare для користувача"
  С. И. Казаков "Основи мережних технологій"
  "Nowell NetWare 4.02 for Lan Managers" Nowell Corp.
  Б.Г. Голованов "Введення в програмування в мережах Nowell NetWare"


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !