ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Мостові крани та їх різновиди
       

   

  Архітектура

  > ВСТУП.

  Ліквідація ручних вантажно-розвантажувальних робіт, виключення важкогоручної праці при виконанні основних і допоміжних виробничихоперацій, комплексна механізація і автоматизація виробничихпроцесів у всіх галузях народного господарства немислимі без використанняширокого комплексу підйомно - транспортних машин. Сучасні потоковітехнологічні й автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховетранспорт, вантажно-розвантажувальні операції на складах та перевалочнихпунктах органічно пов'язані із застосуванням різноманітних типів підйомно --транспортних машин і механізмів, що забезпечують безперервність і ритмічністьвиробничих процесів. Тому застосування даного обладнання підчому визначає ефективність сучасного виробництва, а рівеньмеханізації технічного виробництва - ступінь досконалості іпродуктивність підприємства. При сучасної інтенсивності виробництване можна забезпечити його стійкий ритм без узгодженої і безвідмовноїроботи засобів транспортування сировини, напівфабрикатів і готової продукціїна всіх стадіях обробки і складування.

  Одним з різновидів підйомно - транспортних машин є кранимостового типу. Про ці кранах ми і поговоримо.

  > ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

  Мостові крани застосовують в цехах ремонтних підприємств івиробничих цехах підприємств будівельної індустрії.

  Конструкції спеціальних мостових кранів вельми різноманітні. Ці краниможуть бути поступально переміщаються по крановим рейках абообертаються навколо вертикальної осі. До обертається кранів відносятьсяхордові, радіальні та поворотні.

  Поступально переміщаються мостові крани мають однобалочні ідвухблочние мости з нормальною довжиною прольоту або збільшеною до 40-60 м.

  Вантажопідйомність цих машин становить 400-500 т. і більше.

  На стор 16 показаний мостовий кран загального призначення вантажопідйомністю
  16/3,2 т.

  Поступально переміщаються мостові крани часто постачають гаками,скобами або спеціальними вантажозахоплювальними пристроями (магнітами,грейферами, механічними кліщами). Мостові крани забезпечені візками,призначеними для підйому і переміщення вантажу вздовж прольоту. Візкиможуть переміщатися по рейках, закріплені на верхніх або нижніх поясахмостів. Візки, що пересуваються по нижніх поясів мостів, можутьпереміщатися по перехідним містках з одного прольоту цеху в порядрозташований. Перехідні містки з рейками для візків розташовані підпідкрановими балками і мають тролеї для живлення електродвигунів.

  Візки, що переміщаються з верхнім і нижнім поясів балок мостів, можутьбути забезпечені поворотними стрілами, опорно-поворотними пристроями іповоротними частинами, що обертаються навколо вертикальних осей. На поворотнихосях розташовані стріли, забезпечені вантажозахоплювальними пристроями.

  Механізми мостового крана забезпечують три руху: підйом вантажу,пересування візка і пересування моста. Механізм підйому представляєсобою лебідку, пов'язану зі здвоєним поліспасти; при вантажопідйомностібільше 10 т. крани оснащують двома самостійними механізмами підйому --головним і допоміжним, що мають вантажопідйомність, що дорівнює приблизно
  0.25 основним, і використовується для підйому малих вантажів з великою швидкістю.
  Механізм підйому грейферні крана виконують у вигляді двох однаковихпідйомних незалежних механізмів, електродвигуни яких управляютьсядвома контролерами, що мають загальну рукоять управління. Механізмпересування візка має два неодружених і два приводні колеса, що обертаєтьсяелектродвигуном через редуктор.

  > КЛАСИФІКАЦІЯ мостових кранів.

  > Радіально КРАН.

  Радіальний кран рис (2.1) стор.11, що обертається щодо однієї зсвоїх опор, має довжину прольоту, що дорівнює радіусу R кільцевої робочоїплощадки, яку він обслуговує. Вісь обертання моста 3 закріплена на опорі
  1, змонтованої в центральній частині робочого майданчика і прикріпленою достелі будівлі. Візок 2 призначена для обслуговування тієї площікільця, яка менше площі кільця радіусом R з урахуванням тих відстаней,на які візок не може підходити до ходової провідною візку 4,переміщається по кільцевому рельсу 5, до опори 1.

  > Хордові КРАН.

  Хордові кран рис (2.1) стор.11 так само, як і радіальний, переміщуєтьсяпо одному кільцевому рельсу 5. Ходові колеса 9 закріплені на ходовихвізках 8, несиметрично розташованих відносно балок 7 мосту. Візок
  6 мосту призначена для обслуговування меншої площі кільця при тому жрадіусі R, як у радіального крана.

  > поворотний кран.

  Поворотний мостовий кран рис (2.1) стр.11імеет довжину моста крана,рівну 2R - діаметра кільцевого рейки. Візок 6, переміщаючись по балках 7моста, обслуговує велику площу, ніж радіальний кран, тому що можепіднімати вантажі в центрі робочого майданчика. У цьому крані ходові візки 8 і
  10 переміщаються в протилежні сторони при повороті моста щодоцентру кола кільцевого рейки. Ходові колеса 9 так само, як і вінших кранах, мають осі, орієнтовані по радіусу кільцевої робочоїмайданчика.

  > КІЛЬЦЕВІЙ КРАН.

  Схема кільцевого крана, що переміщується по двох кільцевих рейках 15 і
  16 з радіусом R min і R max, показано на рис 2.1, р. Проліт моста 7 крана L =
  R max - R min.

  Для забезпечення руху коліс 13 зовнішньої і внутрішньої 12 ходовихвізків без ковзання ходові 14 зовнішні і внутрішні 11 колеса виконуютьз різними діаметрами або частотою обертання, пропорційної радіусів R minі R max.

  > магнітних кранів.

  Магнітні крани призначені для підйому та транспортуванняферомагнітних матеріалів (скрапу, стружки, листового і профільногопрокату, изложниц для розливання сталі і т.д.) Ці крани забезпечені вантажнимиелектромагнітними, підвішували на крюковою підвісці або траверсі (нагнучкому або жорсткому підвісі), розташованої в поздовжньому або поперечномунапрямку щодо мосту.

  Вантажопідйомність магнітних кранів складає від 5 до 40 т, швидкістьпідйому 14-20 м/хв.

  Найбільш поширеними є металоконструкції з листовимиодностенчатимі головними балками і допоміжними фермами, а такождвухблочние коробчаті конструкції, які володіють високим опоромвтоми.

  Магнітний кран складається з моста з механізмом пересування, однією абодвох візків з механізмом підйому і пересування, підйомних магнітів ікабіни, підвішується до металоконструкції моста.

  Механізми пересування цих кранів та їх візків не мають відмінностей запорівняно з механізмами мостових кранів загального призначення. Останнімчасом все більшого поширення набувають механізми пересування кранів зрозділеним приводом кожної сторони мосту.

  > мостові КРАНИ.

  Залежно від типу приводу розрізняють однобалочні мостові крани зручним та електричним приводом.

  У ручних підвісних мостових кранах (ГОСТ 7075-80 і ГОСТ 7413-80) вяк механізмів підйому застосовують підвісні ланцюгові талі. Однобалочнийопорний мостовий кран рис (12.1) стор.12 складається з моста 2, виконаного ввигляді двотаврової балки, що спирається на дві кінцеві балки 1, ручногомеханізму пересування 6, що приводиться в рух ланцюгом 3, і ручної візки
  4 з ланцюговим приводом 5. Вантажопідйомність цих кранів - 5т, проліт - 11.4 м.
  На сторінці 13 наведено таблицю з технічними характеристиками ручнихпідвісних мостових кранів.

  мостові крани з електричним приводом розділяються наопорні й підвісні. Вантажопідйомність опорних кранів - 5 т, проліт - 25.5м. Вантажопідйомність однобалочний підвісних мостових кранів - 5 т., проліт -
  34.8 м. Крани вантажопідйомністю до 5 т обладнуються електроталь,керованими з підлоги: на кранах більшої вантажопідйомності встановлюютьсязвичайні механізми підйому мостових кранів опорної конструкції і управляютьсяз нерухомою або рухомою кабіни. Швидкість пересування кранів,керованих з підлоги, не перевищує 0.53 м/с: швидкість пересування кранів,керованих з кабіни, досягає 1м/с.

  Як несучої балки однобалочний кранів підвісної конструкції
  (рис 12.2) стор 12 застосовують, як правило, двутавр. У необхідних випадкахнесучу балку підсилюють вертикальної шпренгельної конструкцією ігоризонтальної фермою. Балки підвішують до ходових каретка, якіпереміщаються по підкранових двотаврові направляють. Половина опорнихкареток - приводні. Стикування несучих балок сусідніх прольотів здійснюютьза допомогою спеціальних замків, що запобігають перехід візки на сусіднійполіт при відкритому замку. Підвісні мостові крани істотно легшеопорних мостових кранів тієї ж вантажопідйомності. До того ж вони дозволяютьвикористовувати практично всю корисну площу виробничого приміщення.


  > двобалочний МОСТОВІ КРАНИ.

  Залежно від типу приводу розрізняють двобалочні мостові крани зручним та електричним приводом. Мостові крани бувають з коробчатим,сплошностенчатимі головними балками, з гратчастими головними ідопоміжними балками. Найбільш поширені мостові крани зкоробчатим головними балками. Такий кран рис (1.166) стор 14 представляєсобою конструкцію, що складається з балкового або ферменного моста 10,що спирається на поперечні кінцеві балки 3, в яких закріплені ходовіколеса 2, що приводяться в обертання механізмом 12 пересування крана. Містпереміщається по підкранових шляхів 1 (вздовж цеху), укладених на підкрановібалки, що спираються на колони будівлі. По мосту пересувається візок.
  Апаратура управління розміщується в кабіні 13. Харчування кранаелектроенергією здійснюється через головні тролеї 8, розташовані уздовжпідкранової балки. Для обслуговування їх на мосту крана є майданчик 9.

  Кранові гратчасті мости виготовляють за допомогою ручного зварювання, асплошностенчатие - автоматичного або напівавтоматичного зварювання.

  Візок являє собою конструкцію, що складається з зварної рами,одного або двох механізмів підйому, механізму пересування. На рис 12.6стор 15 показані візки мостових кранів з одним і двома механізмамипідйому з'єднується з редуктором зазвичай за допомогою проміжного валу. Цезабезпечує більш рівномірний розподіл тиску на ходові колесавізки. Механізми пересування, як правило, виконуються за схемою зтихохідним валом. Харчування механізмів візки здійснюється за допомогоюспеціальних струмоведучих шин троллеев або гнучкого кабелю.

  Вантажопідйомність двобалочний мостових кранів загального призначення -
  Q = 5 ... 500 т.

  На малюнку 12.5 стор 16 показаний загальний вигляд мостового крана загальномупризначення.

  > ЗАГАЛЬНІ ПРИСТРОЇ.

  > ВІЗОК.

  Візок мостового крана показана окремо на рис. (12.6). На рамі 11візки розміщені механізми головного і допоміжного підйому і механізмпересування візка. Механізм головного підйому має електродвигун 9,сполучений довгим валом-вставкою з редуктором 19. Напівмуфт, що з'єднуєвал-вставку з вхідним валом редуктора, використовується в якості гальмівногошкіфа колодкового гальма 1, що має привід від електрогідравлічногоштовхача. Вихідний вал редуктора з'єднаний зубчастої муфтою з барабаном 10.
  Опори верхніх блоків 3 поліспасту та вирівнюючі блоки 2 розташовані наверхній поверхні рами, що полегшує їх обслуговування і збільшуєможливу висоту підйому. Як обмежувача висоти підйому застосованийшпиндельні вимикач, вимикає струм при досягненні крюковою підвіскоюкрайніх верхнього та нижнього положень.

  Механізм допоміжного підйому має аналогічну кінематичнусхему (двигун 15, редуктор 18, барабан 17, кінцевий вимикач 13). Обидвамеханізму підйому обладнані Крюковим підвісками (20 - для головного і 16
  - Для допоміжного підйому).

  Механізм пересування візка складається з двигуна 4етормоза 5,вертикального зубчастого редуктора 6, двох провідних 7 і двох неодружених 14ходових коліс. На рамі візка укріплена лінійка 8, що діє вкрайніх положеннях на кінцевий вимикач, що обмежує шляхпересування візка.

  Тролль

  Тролі звичайно виготовляють із прокатної сталі кутового профілю. Дляподачі струму на кран застосовують токос'еми ковзного типу, що прикріплюються дометалоконструкції крана, черевики яких ковзають по троллеям припереміщення мостового крана.

  Для обслуговування цехових троллеев на крані передбачена спеціальнамайданчик. Для струмопідведення до двигунів, розташованим на візку, звичайновикористовують тролеї, виготовлені з круглої або кутовий сталі. Для їхустановки потрібні спеціальні стійки на майданчику, що йде уздовж головноїбалки. Тому в останніх конструкціях мостових кранів струмопідведення довізку здійснюється за допомогою гнучкого кабелю, підвішеного на дроті.
  Застосування гнучкого струмопідведення спростило конструкцію, підвищило надійністьексплуатації і знизило вага крана, тому що дозволило відмовитися від стійок івід майданчики для їх розміщення і обслуговування.

  > ТРАВЕРСЕ

  разі перевантаження довгомірних вантажів (листів, сортового прокату)вантажопідйомні електромагніти блокують на траверс, до яких їхпідвішують за допомогою вантажних ланцюгів. Траверса з візком крана сполученаза допомогою гнучкого або жорсткого підвісу.

  При гнучкому підвісі траверси підвішені на кантах, спрямованих відмеханізму підйому. При великій довжині траверс (6-16м.) Потрібензначну відстань між барабанами.

  Траверси представляють собою коробчаті балки постійного, а привеликій довжині - змінного перетину. Траверси підвішують на гаки підвісоккрана, до нижньої їх частини приєднані 2-4 магніту. За безпосередньоїпідвісці чотирьох магнітів до траверсі можливо відсутність контакту двохмагнітів з неплоских поверхнею вантажу. Для забезпечення надійного контактувсіх магнітів з вантажем магніти попарно пов'язують важільно-балансирнісистемою. При такій системі можуть працювати як чотири магніту, так і двасередніх при відключенні крайніх.

  При великих швидкостях поступального переміщення магнітних кранівраціонально застосовувати гнучкі канатні підвіси траверс, завдяки якимзменшується розгойдування вантажу в одному або двох напрямках.

  > ВИСНОВОК.

  Сучасні підйомно - транспортні машини характеризується широкимдіапазоном вантажопідйомності, габаритів обслуговуються площ, високоюпродуктивністю.

  кількісних обмежень з базових параметрів для сучаснихпідйомно - транспортних машин не існує. Їх створюють для будь-яких умовможливого застосування. Є тільки економічні обмеження. Складніважкі машини коштують дорого і застосовувати їх доцільно лише в тому випадку,якщо можна завантажити настільки, щоб вони окупалися за реальний термінексплуатації до морального та фізичного зносу.

  Базовими напрямками розвитку підйомно - транспортного устаткуванняє удосконалення приводів машин і механізмів, спрямоване нарозширення діапазону регулювання швидкостей, підвищення їх ККД інадійності, розробка нових конструктивних рішень, зокрема, cвикористанням вбудованих планетарних пристроїв з термічно обробленимидовговічними зубчастими колесами. Металоконструкції кранового обладнанняслід вдосконалювати шляхом застосування якісного металу з метою,як зниження металоємності конструкції, так і підвищення довговічності. Длязниження маси кранів і підвищення технологічності виготовлення створюютьсянові прогресивні конструкції мостів кранів: основні балки мостіввиконуються двухстеннимі, але зі стінками різної товщини, з розміщенням підВозовий рейки над внутрішньою, більш товстою, стінкою, що дозволяє, ірозмістити в балках електроапаратуру крана; розширюється застосуваннятрубчастих і штампованих профілів, а в ряді випадків і легких металів;підвищується якість застосовуваних матеріалів і удосконалюється технологіявиробництва деталей.

  Розміщення мостових кранів в будинку має забезпечити можливістьнормального і безпечного їх обслуговування, що вимагає наявності певнихзазорів між краном і елементами будинку навіть при його деякомудеформування. Схема розміщення крана в будинку і розміри мінімальнихзазорів наведено на рис. 1.166, в.

  Тенденції розвитку кранів наступні: збільшення випуску кранів великоївантажопідйомності при зниженні випуску кранів малої вантажопідйомності,розширення застосування гідравлічного приводу і спеціалізованогоелектроприводу, застосування кранів-маніпуляторів для виконання масовихбудівельних раб?? т - вантажно-розвантажувальних і монтажних.

  Розвиток всіх галузей народного господарства в даний часвизначається, перш за все, машинобудуванням - новими машинами,інтенсифікують виробничі процеси, що забезпечують різкепідвищення продуктивності праці. Це можна досягти, не тільки і нестільки щоб скопіювати і покращуючи існуючі у світовій практиці моделі, скількистворюючи принципово нові машини, що базуються на передових досягненняхтехніки.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !