ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Створення програмних продуктів для вирішення завдань
       

   

  Кибернетика

  Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут

  (Технічний університет)


  Кафедра Математичного моделювання та оптимізації хіміко-технологічних процесів

  Факультет 5

  Курс I

  Група 517

  Дисципліна: інформатика.

  Курсова робота

  Тема: Створення програмних продуктів для вирішення завдань.

  Студент: Хохленко Сергій Дмитрович

  Науковий керівник:

  Гайко Андрій Володимирович

  Санкт-Петербург

  2002

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  Завдання на роботу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
  Опис методу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
  Алгоритм побудови рішення задачі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
  Глава I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

  Проект. Робоча форма Visual Basic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

  Програмний код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

  Властивості об'єктів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

  Робоча форма з даними ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
  Глава II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 12

  Рішення в MathCad'е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

  Графіки № 1 і
  № 2 ................................................ ..........................< br>................... 14
  Глава
  III ................................................. ........................< br>......................................... 15

  Рішення завдання в
  Excei'е ............................................... ......................< br>............ 16

  Графікизалежностей ................................................. ...............< br>...................... 17
  Висновок ................................................. .................< br>........................................... 18
  Анотація ................................................. ..................

  ......................... .................. 19

  Анотація

  У цій роботі розглянуто Метод найменших квадратів,що дозволяє вести розрахунки в різних фізико-хімічних завданнях.
  Головними законами, необхідними для вирішення поставленого завдання, є:
  Закон Ньютона і Закон Стефана-Больцмана.
  Робота виконана в трьох програмних середовищах: Visual Basic, Excel і Math-Cad.
  Програмний код, написаний на мові програмування Visual Basic,читається легко і простий в розумінні. Побудовані графіки дозволяютьвибрати найбільш відповідний закон для розрахунку швидкості охолодження.

  Введення

  Сучасне програмування розвивається і широко використовується длявирішення таких завдань, як програмування баз даних, реалізація обмінуміж додатками, використання мережевих технологій тощо; современ-нісистеми програмування забезпечують генерацію коду.

  Більшість комп'ютерів в рамках всього світу працюють під управліннямопераційної системи Windows корпорації Microsoft. Кожен користувач хочаб раз у житті працював з програмами Word, Excel або Access. Практичнізавдання іноді вимагають обміну даними між прог-женіямі, і нехай, наприклад,є база даних, потрібно зробити запит до неї, а потім - математичнуобробку результатів запиту, яку, можна виконати тільки звикористанням Excel; тут слід передати резуль-тати запиту вдодаток Excel і для цього потрібно використовувати мову про-граммірованія.

  Базовою мовою програмування корпорації Microsoft є Visual
  Basic. Сучасні його версії дозволяють, і реалізувати в програмі SQL -запит до бази даних і виконати вищезгадану передачу даних.
  Особливість мови Visual Basic полягає в реплікації і синхронізації базданих.

  Курсова робота включає в себе три різні варіанти введення данихзначень: автоматичний (найбільш простий) і дві ручних: відкриття файлу ісамостійний введення кожного окремого числа (значення). Крім цього,робота включає в себе універсальний інженерний калькулятор, необхід-мыйдля будь-яких обчислень. Побудовані графіки залежностей в про-грамахдозволяють вибрати найбільш прийнятний закон, а також сама мовапрограмування.

  Завдання № 7

  Закон Ньютона має вигляд: V = AQ (1) де V-швидкість охолодження, а Q-надлишок температури.

  За даними спостережень, що подаються в таблиці:

  | № Досвіду | V (I) | Q (I) | V (I) розр. | V (I) |
  | 1 | 8.81 | 220 | | |
  | 2 | 7.40 | 200 | | |
  | 3 | 6.10 | 180 | | |
  | 4 | 4.89 | 160 | | |
  | 5 | 3.88 | 140 | | |
  | 6 | 3.02 | 120 | | |
  | 7 | 2.30 | 100 | | |


  Знайти значення коефіцієнта A; швидкість охолодження, обчислюється за формулою
  (1); відносну похибку.

  (2)
  Для обчислення коефіцієнта A необхідно вирішити систему рівнянь:

  (3)

  Для цього слід вирішити рівняння:

  (4)
  Якщо максимальна відносна похибка (2) виявиться більше 5%,перевірити, чи узгоджується з даними досвіду закон Стефана: V = k ((Q +273) ^ 4 -
  273 ^ 4) (5).

  Позначивши Z = k ((Q +273) ^ 4-273 ^ 4), де k = 5,67 * 10 ^ (-9), підібрати коефіцієнти - ціент
  A, швидкість охолодження, відносну похибку, вирішити сле-дмесистему рівнянь:
  V = AZ (6)

  План рішення задачі

  1. Скласти алгоритм і програму обчислення коефіцієнта А,

  V (I) розрахункового і відносну похибку.

  2. Обчислення А оформити у вигляді підпрограми загального вигляду.

  3. Надрукувати таблиці.

  4. Побудувати графіки залежностей V (I) розрахункового і V (I) від Q (I).

  5. Вибрати закон, за яким розрахункові значення V (I) розрахункові краще узгоджуються з даними досвіду.

  Проект. Робоча форма Visual Basic:

  Програмний код в середовищі Visual Basic:

  Option Explicit
  Dim I As Integer
  Dim a (7) As Single

  'ENTER, Елементи масиву
  Private Sub Комманда1_Click ()
  Dim V (7) As Single, Q (7) As Single
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 0) = "№ Досвіду"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 1) = "V (I)"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 2) = "Q (I)"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 3) = "V (I) розр."
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 4) = "V (I),%"
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 0) = I
  Next I
  'АВТОМАТИЧНИЙ ENTER,
  If Проверка1.Value = 1 Then
  Open "A: Данние.txt" For Input As # 1
  For I = 1 To 7
  Input # 1, V (I), Q (I)
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1) = V (I)
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) = Q (I)
  Next I
  Close # 1
  End If
  'ENTER, Елементи масиву Вручну
  If Проверка1.Value = 0 Then
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1) = InputBox ( "ВВЕДІТЬ елемент масиву V (I)")
  Next I
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) = InputBox ( "ВВЕДІТЬ елемент масиву Q (I)")
  Next I
  End If
  End Sub

  'РІШЕННЯ A = V/Q, знаходження MIN (MAX), СУМИ Елементи масиву
  Private Sub Комманда2_Click ()
  Спісок1.Clear
  For I = 1 To 7
  Спісок1.AddItem (CCur (MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1)/
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2)))
  Next I
  Dim Summ As Single
  Summ = 0
  For I = 1 To 7
  Summ = Summ + MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1)
  Next I
  Текст1.Text = CSng (Summ)
  Dim Summa As Single
  For I = 1 To 7
  Summa = Summa + MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2)
  Next I
  Текст2.Text = CSng (Summa)
  'Розрахунок коефіцієнта "А"
  Dim a As Singlea = Текст1.Text/Текст2.Text
  Текст3.Text = CSng (a)
  End Sub

  'V (I) Розрахункові
  Private Sub Комманда3_Click ()
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 3) = Текст3.Text * MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2)
  Next I
  End Sub

  'Похибка
  Private Sub Комманда4_Click ()
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 4) = Ccur (Sqr ((((MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 3) -
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1))/MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1)) * 100) ^ 2))
  Next I
  'СОРТИРОВКИ
  Dim min As Single
  Dim max As Singlemin = MSFlexGrid1.TextMatrix (7, 4)
  'Знаходження MIN
  For I = 1 To 7
  If MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 4) 4)
  Next I
  Текст4.Text = CSng (min)max = MSFlexGrid1.TextMatrix (1, 4)
  'Знаходження MAX
  For I = 1 To 7
  If MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 4)> max Then max = MSFlexGrid1.TextMatrix (I,
  4)
  Next I
  Текст6.Text = CSng (max)
  End Sub

  Private Sub Комманда5_Click ()
  'Закон Стефана-Больцмана
  'V = k * Q ^ 4, де k-постійна Стефана-Больцмана: k = 5.67 * 10 ^ -8
  Dim z (7) As Single, V (7) As Single
  For I = 1 To 7z (I) = 0.0000000567 * ((MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) + 273) ^ 4 - 273 ^ 4)
  'V = AZ
  V (I) = 0.1 * Текст3.Text * z (I)
  'ВИСНОВОК ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ
  Спісок2.AddItem (Ccur (V (I)))
  Next I
  End Sub

  Private Sub Комманда6_Click ()
  End Sub


  Private Sub Command7_Click ()
  Dim V (7) As Single, Q (7) As Single
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 0) = "№ Досвіду"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 1) = "V (I)"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 2) = "Q (I)"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 3) = "V (I) розр."
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 4) = "V (I),%"
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 0) = I
  Next I

  'АВТОМАТИЧНИЙ ENTER,
  If Проверка1.Value = 1 Then
  Open "A: Данние.txt" For Input As # 1
  For I = 1 To 7
  Input # 1, V (I), Q (I)
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1) = V (I)
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) = Q (I)
  Next I
  Close # 1
  End If
  'ENTER, Елементи масиву Вручну
  If Проверка1.Value = 0 Then
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1) = InputBox ( "ВВЕДІТЬ елемент масиву V (I)")
  Next I
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) = InputBox ( "ВВЕДІТЬ елемент масиву Q (I)")
  Next I
  End If
  Спісок1.Clear
  For I = 1 To 7
  Спісок1.AddItem (Ccur (MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1)/
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2)))
  Next I
  Dim Summ As Single
  Summ = 0
  For I = 1 To 7
  Summ = Summ + MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1)
  Next I
  Текст1.Text = CSng (Summ)
  Dim Summa As Single
  For I = 1 To 7
  Summa = Summa + MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2)
  Next I
  Текст2.Text = CSng (Summa)
  'Розрахунок коефіцієнта "А"
  Dim a As Singlea = Текст1.Text/Текст2.Text
  Текст3.Text = CSng (a)
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 3) = Текст3.Text * MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2)
  Next I
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 4) = Ccur (Sqr ((((MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 3) -
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1))/MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1)) * 100) ^ 2))
  Next I
  'СОРТИРОВКИ
  Dim min As Single
  Dim max As Singlemin = MSFlexGrid1.TextMatrix (7, 4)
  'Знаходження MIN
  For I = 1 To 7
  If MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 4) 4)
  Next I
  Текст4.Text = CSng (min)max = MSFlexGrid1.TextMatrix (1, 4)
  'Знаходження MAX
  For I = 1 To 7
  If MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 4)> max Then max = MSFlexGrid1.TextMatrix (I,
  4)
  Next I
  Текст6.Text = CSng (max)

  'закон Стефана-Больцмана
  'V = k * Q ^ 4, де k-постійна Стефана-Больцмана: k = 5.67 * 10 ^ -8
  Dim z (7) As Single, W (7) As Single
  For I = 1 To 7z (I) = 0.0000000567 * ((MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) + 273) ^ 4 - 273 ^ 4)
  'V = AZ
  W (I) = 0.1 * Текст3.Text * z (I)
  'ВИСНОВОК ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ
  Спісок2.AddItem (Ccur (W (I)))
  Next I
  End Sub

  Private Sub mnuВключіть_Click ()
  'ВКЛЮЧЕННЯ КАЛЬКУЛЯТОР
  'OLE1.SourceDoc = "C: WINDOWSCALC.EXE"
  OLE1.Action = 7
  End Sub

  Private Sub mnuВиход_Click ()
  End
  End Sub

  Private Sub mnuОткрить_Click ()
  Dim V (7) As Single, Q (7) As Single
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 0) = "№ Досвіду"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 1) = "V (I)"
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 2) = «Q (I)«
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 3) = "V (I) розр."
  MSFlexGrid1.TextMatrix (0, 4) = «V (I),%»
  For I = 1 To 7
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 0) = I
  Next I
  'АВТОМАТИЧНИЙ ENTER,
  Open "A: Данние.txt" For Input As # 1
  For I = 1 To 7
  Input # 1, V (I), Q (I)
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 1) = V (I)
  MSFlexGrid1.TextMatrix (I, 2) = Q (I)
  Next I
  Close # 1
  End Sub

  Private Sub mnuСкрить_Click ()
  'ПРИХОВАТИ ЧАС
  Часи1.Enabled = False
  Текст5.Text = ""
  End Sub

  Private Sub mnuПоказать_Click ()
  'ПОКАЗАТИ ЧАС
  Часи1.Enabled = True
  Часи1.Interval = 250
  End Sub

  Private Sub Часи1_Timer ()
  'ВИСНОВОК ЧАСУ
  Текст5.Text = CStr (Time)
  End Sub

  Значення властивостей об'єктів:

  VERSION 5.00
  Object = "(5E9E78A0-531B-11CF-91F6-C2863C385E30) # 1.0 # 0"; "MSFLXGRD.OCX"
  Begin VB.Form Форма1

  Caption = "Курсова робота"

  ClientHeight = 4905

  ClientLeft = 165

  ClientTop = 735

  ClientWidth = 6660

  LinkTopic = "Form1"

  ScaleHeight = 4905

  ScaleWidth = 6660

  StartUpPosition = 3 'Windows Default

  Begin VB.ListBox список2

  Height = 1425

  ItemData = "Курсова РАБОТА.frx": 0000

  Left = 3600

  List = "Курсова РАБОТА.frx": 0002

  TabIndex = 16

  Top = 3240

  Width = 1095

  End

  Begin VB.ListBox список1

  Height = 1425

  ItemData = "Курсова РАБОТА.frx": 0004

  Left = 2400

  List = "Курсова РАБОТА.frx": 0006

  TabIndex = 15

  Top = 3240

  Width = 1095

  End

  Begin VB.TextBox Текст6

  Height = 285

  Left = 5040

  TabIndex = 14

  Top = 3480

  Width = 1095

  End

  Begin VB.TextBox Текст5

  Height = 285

  Left = 5280

  TabIndex = 13

  Top = 360

  Width = 855

  End

  Begin VB.TextBox Текст 4

  Height = 285

  Left = 5040

  TabIndex = 12

  Top = 2880

  Width = 1095

  End

  Begin VB.TextBox Текст 3

  Height = 285 < p> Left = 5040

  TabIndex = 11

  Top = 2280

  Width = 1095

  End

  Begin VB.TextBox Текст 2

  Height = 285

  Left = 5040

  TabIndex = 10

  Top = 1680

  Width = 1095

  End

  Begin VB.TextBox Текст 1

  Height = 285

  Left = 5040

  TabIndex = 9

  Top = 1080

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Timer Часи1

  Interval = 250

  Left = 4800

  Top = 3840

  End

  Begin VB.CommandButton Комманда6

  Caption = "Вихід"

  Height = 195

  Left = 240

  TabIndex = 7

  Top = 4440

  Width = 1575

  End

  Begin VB.CommandButton Команда 5

  Caption = "ПЕРЕВІРКА"

  Height = 195

  Left = 240

  TabIndex = 6

  Top = 4200

  Width = 1575

  End

  Begin VB.CommandButton Команда 4

  Caption = "похибки"

  Height = 195

  Left = 240 < p> TabIndex = 5

  Top = 3960

  Width = 1575

  End

  Begin VB.CommandButton Команда 3

  Caption = "Vрасч .= AQ"

  Height = 195

  Left = 240

  TabIndex = 4

  Top = 3720

  Width = 1575

  End

  Begin VB.CommandButton Команда 2

  Caption = "РІШЕННЯ"

  Height = 195

  Left = 240

  TabIndex = 3

  Top = 3480

  Width = 1575

  End

  Begin VB.CommandButton Команда 1

  Caption = "ВВЕСТИ"

  Height = 195

  Left = 240

  TabIndex = 2

  Top = 3240

  Width = 1575

  End

  Begin VB.CheckBox Проверка1

  Caption = "Автоматична"

  Height = 375

  Left = 120

  TabIndex = 1

  Top = 240

  Width = 2775

  End

  Begin MSFlexGridLib.MSFlexGrid MSFlexGrid1

  Height = 2055

  Left = 0

  TabIndex = 0

  Top = 840

  Width = 4935

  _ExtentX = 8705

  _ExtentY = 3625

  _Version = 393216

  Rows = 8

  Cols = 5

  End

  Begin VB.OLE OLE1

  Class = "Package"

  Height = 495

  Left = 5280

  OleObjectBlob = "Курсова РАБОТА.frx": 0008

  SourceDoc = "C: WINDOWSCALC.EXE"

  TabIndex = 24

  Top = 3840

  Width = 855 < p> End

  Begin VB.Label Метка8

  Caption = "ПЕРЕВІРКА"

  Height = 255

  Left = 3600

  TabIndex = 23

  Top = 3000

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Мітка 7

  Caption = "A = V/Q"

  Height = 255

  Left = 2280

  TabIndex = 22

  Top = 3000

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Позначка 6

  Caption = "Max V (I) ,% "

  Height = 255

  Left = 5040

  TabIndex = 21

  Top = 2640

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Мітка 5

  Caption = "Min V (I),%"

  Height = 255

  Left = 5040

  TabIndex = 20

  Top = 3240

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Мітка 4

  Caption = "Коефф-нт А"

  Height = 255

  Left = 5040

  TabIndex = 19

  Top = 2040

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Мітка 3

  Caption = "Сума Q (I)"

  Height = 255

  Left = 5040

  TabIndex = 18 < p> Top = 1440

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Мітка 2

  Caption = "Сума V (I ) "

  Height = 255

  Left = 5040

  TabIndex = 17

  Top = 840

  Width = 1095

  End

  Begin VB.Label Мітка 1

  Caption = "ПОТОЧНИЙ ЧАС"

  Height = 255

  Left = 3720

  TabIndex = 8

  Top = 360

  Width = 1575

  End

  Begin VB.Menu mnuФайл

  Caption = "Файл"

  Begin VB.Menu mnuОткрить

  Caption = "Відкрити"

  End

  Begin VB.Menu mnuВиход

  Caption = "Вихід"

  End

  End

  Begin VB. Menu mnuВремя

  Caption = "Час"

  Begin VB.Menu mnuПоказать

  Caption = "Показати"

  End

  Begin VB.Menu mnuСкрить

  Caption = "Сховати"

  End

  End

  Begin VB.Menu mnuКалькулятор

  Caption = "Калькулятор"

  Begin VB.Menu mnuВключіть

  Caption = "Увімкнути"

  End

  End
  End
  Attribute VB_Name = "Форма1"
  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
  Attribute VB_Creatable = False
  Attribute VB_PredeclaredId = True
  Attribute VB_Exposed = False

  Робоча форма з даними:

  Рішення завдання за допомогою MathCad.

  Обчислення сумиелементів масивів:

  Відносна похибка:


      

  Розрахунок швидкості охолодження за законом Стефана: V = kT ^ 4

  Постійне Стефана-Больцмана:

  < p>

  Графік № 1 побудований за даними, а № 2 - за розрахунками.

  Рішення задачі в Excel

  | | | V (I) розр | V (I),% |
  | V (I) | Q (I) | | |
  | 8,81 | 220 | 7,15 | 18,84222 |
  | 7,4 | 200 | 6,5 | 12,16216 |
  | 6,1 | 180 | 5,85 | 4,098361 |
  | 4,89 | 160 | 5,2 | 6,339468 |
  | 3,88 | 140 | 4,55 | 17,26804 |
  | 3,02 | 120 | 3,9 | 29,13907 |
  | 2,3 | 100 | 3,25 | 41,30435 |
  | 36,4 | 1120 | | |
  | | | | |
  | A = V/Q | Коеф. А | Z | СТЕФАНА |
  | 0,040045 | 0,0325 | 303,4484467 | 9,862075 |
  | 0,037 | | 252,3155307 | 8,200255 |
  | 0,033889 | | 207,2734376 | 6,736387 |
  | 0,030563 | | 167,8181271 | 5,454089 |
  | 0,027714 | | 133,4673316 | 4,337688 |
  | 0,025167 | | 103,7605564 | 3,372218 |
  | 0,023 | | 78,25907956 | 2,54342 |

  Графіки залежностей:

  Висновок: < p> На підставі отриманих в програмах даних:розрахунків та графіків, можна зробити висновок, що найбільш пріе-млемим мовоюпрограмування є Visual Basic, а закон найбільш точно що даєсхожі результати з даними досвіду є закон Стефана.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !