ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Теорія організації й системний аналіз фірми
       

   

  Кибернетика

  Міжнародний інститут

  ЕКОНОМІКИ, СТАТИСТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

  КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ і СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МЕСІ

  Контрольна робота

  по дисципліни

  ТОіСА

  ТЕМА: «Системний аналіз на прикладі своєї організації»

  Виконала: Пахомова Л.В.
  Група: ЗФ-14
  Факультет: Цільовий Економіко-Правовий
  Спеціальність: Фінанси та кредит


  Перевірив: проф. Кацман В.Е.

  МОСКВА

  28.05.2001

  ЗМІСТ:

  Ч А С Т Ь 1 | | - 3 | |
  | I. | | - 4 |
  | | 1.1. | |
  | | 1.2. | - 7 |
  | | 1.3. | - 10 |
  | | 1.4. | - 11 |


  II.
  | | | - 13 |


  | 2.1. | - 15 | |
  | Ч А С Т Ь 2 | | - 17 |

  Література: | | - 19 | |

  Ч А С Т Ь 1

  ВСТУП

  Організація - це об'єкт, що володіє впорядкованої внутрішньоїструктурою. У ньому поєднуються різноманітні зв'язку (фізичні,технологічні, економічні, правові) і людські стосунки.
  Організація як об'єкт являє собою цілісний комплексвзаємозалежних елементів (властивість організаційної складності) і особливуєдність із зовнішнім оточенням. Для неї характерна цілеспрямованістьфункціонування та розвитку. Вона самоорганізуються, на всіх етапахсвого життєвого циклу. Саме таке розуміння і покладено в основу всьогокомплексу знань про теорію організації.

  Організації створюють структури, щоб забезпечити координацію і контрольдіяльності своїх підрозділів і працівників. Структури організаційвідрізняються одна від одної складністю, формалізацією, співвідношеннямцентралізації і децентралізації.

  Структурні взаємозв'язки в організаціях знаходяться в центрі увагибагатьох дослідників і керівників. Для ефективного досягнення метинеобхідне розуміння структури робіт, підрозділів і функціональниходиниць. Організація роботи і людей багато в чому впливає на поведінкупрацівників. Структурні та поведінкові взаємозв'язку, в свою чергу,допомагають встановити цілі організації, орієнтування на їх досягнення.

  До організацій належать різні освіти (підприємства,комерційні фірми, навчальні та наукові організації та ін)

  Структура організації - це ті фіксовані взаємозв'язки, якііснують між підрозділами та працівниками організації. Її можнарозуміти як встановлену схему взаємодії та координаціїтехнологічних і людських елементів.

  I.

  Організація є одним з приватних елементів системи. Суть даноїконтрольної роботи представити організацію як систему, досліджувати її здопомогою методів системного аналізу, із застосуванням відповіднихматематичних та евристичних (інтуїтивних) методів. В якостіматематичних методів використовуємо методи теорії графів.

  За систему я прийняла Економічний бізнес коледж міста Москви (Ебк),який є відокремленим структурним підрозділом Міжнародної
  Школи Бізнесу (МШБ) і почав свою роботу в 1996 році в місті Москві. Ебкздійснює підготовку фахівців з середньою спеціальноюпрофесійною освітою, а також підвищення кваліфікації таперепідготовку кадрів.

  1.1.

  Структура може бути простою або складною в залежності від кількості і типувзаємозв'язків між частинами системи. У складних системах повинна існуватиієрархія, тобто упорядкування рівнів підсистем, частин та елементів. Від типуі впорядкованості взаємин між компонентами системи значноюмірою залежать функції систем та ефективність їх виконання.

  У даному навчальному закладі використовується ієрархічна структура. Вонахарактерна тим, що реалізує всі види зв'язків, тобто передбачає виконаннякожним працівником певної роботи, функціональні зв'язки міжвиконавцями, лінійні - керівника з виконавцем, характеризуєтьсяпередачею управлінського впливу у вигляді конкретного набору функцій:

  Рис.1 Ієрархічна структура управління Ебк

  Система - це кінцеве безліч функціональних елементів і відносинміж ними, виділена із зовнішнього середовища з певною метою в рамкахдеякого тимчасового інтервалу.

  Як я вже казала, за систему в даній контрольній роботі я прийняла
  Економічний бізнес-коледж м. Москви (Ебк). На організацію (систему)що знаходиться як в рентабельне так і нерентабельним стані (у даномувипадку в рентабельне) впливають багато зовнішніх факторів, які в поняттяхринкової економіки називають «макрооточення», а з точки зору ТО та СА --зовнішнім середовищем.

  Зовнішнє середовище - є сукупність всіх об'єктів, зміна властивостей якихвпливає на систему, а також тих об'єктів, чиї властивості змінюються в результатіповедінки системи. На даному нижче прикладі (рис.2) видно, що Ебк знаходитьсяпід впливом зовнішніх факторів навколишнього середовища. Це і соціально -економічні та демографічні (що теж не мало важливо) чинники, а такожряд інших (податкова служба (система), Базовий ВУЗ (МШБ) та ін


  Рис.2 Зовнішня Середа:

  1.2.

  Основні функції системи:
  . задоволення потреб особистості в індивідуальному, культурному і моральному розвитку, придбанні середньо-спеціальної освіти та кваліфікації в обраній галузі професійної діяльності;
  . задоволення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях;
  . Підготовка фахівців;
  . перепідготовка та підвищення кваліфікації;
  . поширення знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня;
  . забезпечення неперервності між середньою і вищою освітою (Ебк (

  МШБ);
  . освіта креативної особистості, здатної адаптуватися в швидко мінливому сучасному світі.

  Рис.3 Економічний Бізнес-Коледж як СИСТЕМА

  Розглядаючи дану систему (Рис.3), можна помітити, що вона складається зелементів.

  Елемент системи - межа розподілу системи з точки зору аспектурозгляду (рішення).

  Сучасна система може містити величезну кількість елементів. Дляїї дослідження застосовується поділ на частини - декомпозиція. Такимчином, велику систему розбивають на відносно невеликі частини. Кожнуз яких можливо досліджувати, і взаємозв'язок між ними. Подальшийпроцес розбиття частин на складові їх частини - багаторівневадекомпозиція.

  Розглянемо на прикладі рис.3 (стор.7, п/п 1.2.) поділ системи наскладові елементи (рис. 4):

  Рис.4 Приклад поділу системи на складові елементи:

  У свою чергу, кожен елемент можна також розділити на складовіелементи. Наприклад,

  Куратор (куратор групи № 1, куратор групи № 2, куратор групи № 3.
  Кожного куратора, в свою чергу можна розділити на обов'язки, яківін виконує.

  Це:

  > Заповнення класних журналів;

  > Перевірка відвідуваності;

  > Складання розкладу факультативних занять для своєї групи ;

  > Встановлення чергувань по закріпленій за групою аудиторії;

  > Проведення батьківських зборів;

  > Перевірка успішності;

  > Пристрій студентів на практику і багато ін. ін

  У свою чергу, кожну обов'язок куратора можна також розділити навиконувані ним операції.

  1.3.

  Частини системи можна класифікувати на підсистеми та компоненти.

  Підсистема - відносно незалежна частина системи, що має їїосновними властивостями.

  У даній контрольній роботі я розглядаю як систему Економічнийбізнес-коледж м. Москви. Хоча, в принципі, він сам є підсистемою.
  Підсистемою Міжнародної школи бізнесу, його засновниці, його базового
  ВНЗ. Тому що зберігає всі його основні функції.

  Для Ебк підсистемами будуть (рис.3, стор.7, п/п 1.2 .):

  > Денне відділення;

  > Вечірнє відділення

  Вони зберігають всі основні функції коледжу (системи):
  . Підготовка фахівців;
  . Перепідготовка спеціалістів;
  . задоволення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях;
  . Напрямок студентів до базового ВНЗ (МШБ) та ін

  Якщо частина системи, не зберігає її деякі основні властивості, то вонаназивається компонентом. Компонент - набір однорідних елементів системи,виділених за певною ознакою.

  Виділимо по однорідному ознакою для Ебк деякі компоненти:

  > Групи студентів за фахом «Менеджер з туризму»;

  > Групи студентів за спеціальністю «Бухгалтер-менеджер»;

  > Групи студентів за спеціальністю «Оператор ЕОМ»;

  > Групи студентів за спеціальністю «Юрист».

  Всі ці компоненти виділені за певною ознакою, в даному випадку
  - Спеціальність, обрана студентами під час вступу до Ебк.

  1.4. Зв'язки в системі

  Зв'язок визначається як обмеження ступеня свободи елементів. Елементив системі втрачають частину своїх властивостей, якими вони володіли у вільномустані, але також і купують. Зв'язки можна охарактеризуватинапрямом (направлені і ненаправлення), силою (сильні і слабкі),видом (підлеглі, зв'язку породження, управління та рівноправні). Одна і таж зв'язок може характеризуватися кількома ознаками.

  Розглянемо зв'язку в системі (Ебк) із застосуванням теорії графів.

  Рис.5 Зв'язки в системі із застосуванням теорії графів

  У даному прикладі представлений приклад системи методом змішаного графа. Тобтов цьому графі присутні як спрямовані так і ненаправлення зв'язку.
  Є найбільш загальним випадком графа.

  II.

  Однією з причин, що пояснює, чому Ебк є прибутковоюорганізацією, полягає в дуже наполегливій роботі власників іспівробітників фірми. Прагнення до лідерства та якість команди дозволилипоставити перед собою широкий набір цілей, які повинні відповідатипостійно мінливих вимог на ринку освіти.

  Місія Ебк полягає в тому, щоб надати найширший іякісний спектр послуг з підготовки-перепідготовки фахівців зпредставленим сертифікованим спеціальностями.

  Стратегічна мета Ебк - Завоювання лідируючого положення на ринкуосвіти за рахунок розширення списку спеціальностей та якості навчання.

  Тактичні цілі:
  . Бути прибутковим підприємством і використовувати отримані кошти для нових інвестицій у міру виникнення можливостей;
  . Відібрати і прийняти на роботу нових педагогів і кураторів, засвоїли принципи самомотивації, орієнтованих на успіхи і звикли до наполегливої роботи;
  .Завоювати для нашої фірми на цільовому ринку імідж солідної організації;
  . Розробити комплекс пільг з оплати навчання для дітей інвалідів, неповноцінних сімей та сімей з низьким рівнем доходів;
  . До кінця п'ятого випуску одержати державну акредитацію (червень-серпень

  2001 року).

  Рис.6 Дерево цілей:

  A. Забезпечення освітнього процесу;
  B. Організація перспективних н-т розробок (створення освітньої комп'ютерної програми для спрощення процесу навчання)
  C. Розширити спектр сертифікованих спеціальностей;
  D. Забезпечення високої ефективності роботи викладачів, кураторів та ін персоналу;
  E. Технічний супровід (повна комп'ютеризація);
  F. Використовувати отримані кошти для нових інвестицій.
  G. Одержання державної акредитації;
  H. Отримання сертифіката для нових спеціальностей ( «Менеджер з готельного бізнесу», «Банківська справа»;
  I. Набір достатньої кількості педагогічного складу для забезпечення якісної освіти за новими спеціальностями;

  2.1.

  Проектування організаційних структур управління здійснюється наоснові наступних основних взаємодоповнюючих методів:

  1.Аналогій;

  2.Експертно-аналітичного;

  3.Структурізаціі цілей;

  4 . Організаційного моделювання.

  Метод аналогій полягає в застосуванні організаційних форм і механізмівуправління, які виправдали себе в організаціях з подібнимиорганізаційними характеристиками (цілями, типом технологій, специфікоюорганізаційного оточення, розміром і т.п.) по відношенню до проектованоїорганізації. До методу аналогій відноситься вироблення типових структуруправління виробничо-господарських організацій та визначення меж іумов їх застосування.

  Експертно-аналітичний метод полягає в обстеженні і аналітичномувивченні організації силами кваліфікованих фахівців із залученнямїї керівників та інших працівників для того, щоб виявити специфічніособливості проблеми, «вузькі місця», в роботі апарату управління, а такожвиробити раціональні рекомендації щодо його формування або перебудовивиходячи з кількісних оцінок ефективності оргструктури, раціональнихпринципів управління, висновків експертів, а також узагальнення та аналізунайбільш передових тенденцій в області організації і управління.

  Метод структуризації цілей передбачає вироблення системи цілейорганізації, включаючи їх кількісну та якісну формулювання, іподальший аналіз організаційних структур з точки зору їх відповідностісистемі цілей. При його використанні найчастіше виконуються наступніетапи: a) розробка дерева цілей; b) експертний аналіз запропонованих варіантів; c) складання карт прав і відповідальності.

  Метод організаційного моделювання являє собою розробкуформалізованих математичних, графічних, машинних та іншихвідображень розподілу повноважень і відповідальності в організаціях,які є базою для побудови, аналізу та оцінки різних варіантіворганізаційних структур по взаємозв'язку їх змінних.

  Можна назвати кілька типів організаційних моделей:
  . математико-кібернетичні моделі управлінських структур;
  . графоаналітичних моделі організаційних систем;
  . натуральні моделі організаційних структур і процесів;
  . математико-статистичні моделі залежності вихідними факторами організаційних систем.

  Ч А С Т Ь 2

  ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ СА У ДАНОЇ

  ОРГАНІЗАЦІЇ (Ебк)

  У цій частині контрольної роботи я розгляну перспективи подальшогозастосування в Ебк системного аналізу. Звичайно, у навчальних закладах, звичайно,рідко цим займаються, але варто, все-таки спробувати це зробити.

  Наш коледж досить-таки маленька організація, з мінімальнимкількістю штатних працівників (директор, куратори, бухгалтер, прибиральниця,оператор ЕОМ та секретар) всі інші працюють за трудовою угодою.
  Вся відповідальність за будь-які організаційні проекти або дослідженнялежить на керівнику Ебк - директора, Рєпіна М.М.

  Тому, розглянуті мною перспективи будуть кілька інтуїтивними ізаймуть небагато місця.

  1. Перспектива першого полягає в застосуванні організаційних форм і механізмів управління, які виправдали себе в навчальних закладах з подібними організаційними характеристиками (цілями, типом технологій, специфікою організаційного оточення, розміром і т.п.) по відношенню до даної організації Ебк;
  2. Далі, виробити або реорганізувати структуру управління організації і, після, визначити межі та умови їх застосування;
  3. Перспектива третього пов'язана з експертно-аналітичним методом. Він полягає в обстеженні і аналітичному вивченні даної організації силами кваліфікованих фахівців із залученням її керівників та інших працівників для того, щоб виявити специфічні особливості проблеми, в роботі апарату управління, а також виробити раціональні рекомендації щодо його формування або перебудови виходячи з кількісних оцінок ефективності організаційної структури , раціональних принципів управління персоналом Ебк, а також узагальнення та аналізу найбільш передових тенденцій в області організації і управління даного Коледжу;
  4. Передбачити вироблення системи цілей Ебк, включаючи їх кількісну та якісну формулювання, і подальший аналіз організаційної структури, з точки зору їх відповідності системі цілей;
  5. З методом організаційного моделювання пов'язана п'ятий перспектива. Вона являє собою розробку формалізованих математичних, графічних, машинних та інших відображень розподілу повноважень і відповідальності в організаціях, які є базою для побудови, аналізу та оцінки різних варіантів організаційних структур по взаємозв'язку їх змінних.

  Процес проектування організаційної структури управління повинен бутизаснований на спільному використанні охарактеризованих вище методів, алеможливий і вибір методу вирішення тієї чи іншої організаційної проблемизалежить від її характеру, а також від можливостей для проведеннявідповідного дослідження. А саме аналіз графоаналітичних системабо мережевих систем в які входять аналіз, відображення розподіль?? ленняфункцій, повноважень, відповідальності, організаційних зв'язків.

  Використана література:

  1. «Теорія систем і методи системного аналізу» Волкова, Денисов;

  Москва, изд-во «Инфра-М», 1998 рік;

  2. «Управління персоналом організації» під ред. Кибанова; Москва, изд-во «Инфра-М», 1999 рік;

  3. Лекції з курсу «Теорія організації й системний аналіз»

  Викладач - Кацман В.Е.; МЕСІ, ЦЕПФ, 2000-2001 навчальний рік.
  -----------------------< br>

  Податкова система

  Система освіти

  Платоспроможний попит

  Базовий ВНЗ

  ЕКОНОМІЧНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

  Фахівці

  Політична система

  Соціально-економічні фактори

  Демографічні фактори

  Муніципалітет

  Територіальні фактори

  Бухгалтерія

  Секретаріат

  Буфет

  Навчально-методичний

  відділ

  Директор Ебк


  Зав. уч. частиною

  Штат педагогів

  куратори

  Гол. бухгалтер

  Оператор ПК

  Секретар

  Буфетниця

  Прибиральниця

  Навчально-методичний відділ < p> Куратори

  Зав. уч. частиною

  Викладачі

  Ебк (система)

  Е Б К


  Група № Д-5

  Група № Д-3

  Група № Д-4

  Група № Д-2

  Спеціальність менеджер по туризму

  Спеціальність Бухгалтер-менеджер

  Спеціальність Бухгалтер-менеджер


  Сеціальность Оператор ЕОМ

  Спеціальність юрист

  Група № Д-1

  Сеціальность Оператор ЕОМ


  Спеціальність менеджер з туризму

  Денне відділення

  Вечірнє відділення

  Група № Д-6

  Група № В-1

  Група № В-2

  Група № В-3

  Група № В-4

  Група № В-5

  Група № Д-2

  Група № Д-1

  Група № Д-5

  Група № Д-6

  Група № В-1

  Група № В-2

  Група № Д-4

  Група № Д-3

  Група № В -3

  Група № В-4

  Група № В-5

  Спеціальність менеджер з туризму

  Спеціальність юрист

  Сеціальность Оператор ЕОМ

  Спеціальність Бухгалтер-менеджер


  Спеціальність менеджер з туризму

  Сеціальность Оператор ЕОМ


  Спеціальність Бухгалтер-менеджер

  Денне відділення

  Вечірнє відділення

  Е Б К

  система

  Навчально-методичний відділ

  Бухгалтерія

  Буфет

  Секретаріат

  Викладачі

  Бухгалтер

  Прибиральниця

  Буфетниця

  куратори

  Завуч

  Секретар

  Оператор ПК

  ЦІЛІ Ебк

  Стратегічна мета

  Тактична мета

  Місія


  Бути прибутковим підприємством


  Забезпечення якості освіти


  Завоювання лідируючого положення на ринкуосвіти

  Спектр послуг з підготовки-перепідготовки кадрів


  G.; H.; I.


  F.


  D.; E.


  A.; B.; C.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !