ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Гармонійні коливання та їх характеристики
       

   

  Кибернетика
  Гармонійні коливання та їх характеристики.

  Коливаннями називаються руху або процеси, які характеризуються певною повторюваністю в часі. Коливальні процес широко поширені в природі і техніці, наприклад хитання маятника годин, змінний електричний струм і т.д. При коливальному рух маятника змінюється координата його центру мас, у випадку змінного струму коливаються напруга і струм в ланцюзі. Фізична природа коливань може бути різною тому розрізняють коливання механічні, електромагнітні та інші. Однак різні коливальні процеси описуються однаковими характеристиками і однаковими рівняннями. Звідси випливає доцільність єдиного підходу до вивчення коливань різної фізичної природи. Наприклад, єдиний підхід до вивчення механічних та електромагнітних коливань застосовувався англійським фізиком Д. У. Реле (1842-1919), а А.Г. Столєтова, російським інженером-експериментатором П.М. Лебедєвим (1866-1912). Великий внесок у розвиток теорії коливань внесли: Л.І. Мандельштам (1879-1944) та його учні.

  Коливання називаються вільними (або власними), якщо вони здійснюються за рахунок спочатку досконалої енергії при подальшому відсутності зовнішніх впливів на коливальну систему (систему, здійснюючу коливання). Найпростішим типом коливань є гармонійні коливання - коливання, за яких коливається величина зміняться з часом за законом синуса (косінуса). Розгляд гармонійних коливань важливо з двох причин:
  1. Коливання зустрічаються в природі і техніці, часто мають характер, близький до гармонійному;

  2. Різні періодичні процеси (процеси, що повторюються через рівні проміжки часу) можна уявити як накладення гармонійних коливань.

  Гармонійні коливання величини s описуються рівнянням типу
  де
  * А - максимальне значення коливається величини, що називається амплітудою коливання,
  *? 0 - кругова (циклічна) частота,
  *? - Початкова фаза коливання в момент часу t = 0,
  * (? 0 t +?) - Фаза коливання в момент часу t.

   Фаза коливання визначає значення коливається величини в даний момент часу. Так як косинус змінюється в межах від 1 до -1, то s може приймати значення від + до А-А.

  Певні стану системи, що здійснює гармонічні коливання, повторюються через проміжок часу Т, що називається періодом коливання, за який фаза коливання чинить зріст рівне 2?, Тобто
   
    
  тобто маємо гармонійні коливання з тієї ж циклічної частотою. Амплітуди величин (5) і (4) відповідно рівні і. Фаза величини (4) відрізняється від фази величини (1) на?/2, а фаза величини (5) відрізняється від фази величини (1) на?. Отже, в моменти часу, коли s = 0, набуває найбільші значення, коли ж s досягає максимального від'ємного значення, то набуває найбільше позитивне значення (див. малюнок 1).


  З виразу (5) слід диференціальне рівняння гармонійних коливань
                                                                                 (6)
     
  де s = A cos (? 0 t +?). Рішенням цього рівняння є вираз (1).

  Гармонійні коливання зображуються графічно методом обертового вектора амплітуди, або методом векторних діаграм.
  Для цього з довільної точки О, вибраної на осі x під кутом?, Рівним початковій фазі коливання, відкладається вектор А, модуль якого дорівнює амплітуді А розглянутого коливання (див. малюнок 2).

  Якщо цей вектор привести в обертання з кутовою швидкістю? 0, рівної циклічної частоті коливань, то проекція кінця вектора буде переміщатися по осі x і приймати значення від-до А + А, а коливається величина буде змінюватися з часом за законом s = A cos ( ? 0 t +?). Таким чином, гармонійне коливання можна уявити проекцією на деяку довільно вибрану вісь вектора амплітуди А, відкладеного з довільної точки осі під кутом?, Рівним початковій фазі, і що обертається з кутовою швидкістю? 0 навколо цієї точки.

  У фізиці часто застосовується інший метод, який відрізняється від методу обертового вектора амплітуди лише за формою. У цьому методі коливається величину представляють комплексним числом. Відповідно до формули Ейлера, для комплексних чисел
  де - уявна одиниця. Тому рівняння гармонійного коливання (1) можна записати в комплексній формі:
  речова частина виразу (8)
  являє собою гармонійне коливання. Позначення Re дійсної частини опускають і записують у вигляді

  У теорії коливань приймається, що коливається величина s дорівнює дійсної частини комплексного виразу, що стоїть в цьому рівність справа.


  Завдання.

  1.Амплітуда гармонійних коливань матеріальної точки дорівнює 5 см. Маса матеріальної точки 10 г і повна енергія коливань дж. Написати рівняння гармонійних коливань цієї точки (з числовими коефіцієнтами), якщо початкова фаза коливань дорівнює.

  Рішення

  Загальне рівняння гармонійних коливань має вигляд
  отримаємо Т = 4 сек. Тоді, і рівняння (1) набуде вигляду см. Відзначимо, що так як - величина безрозмірна, то А не обов'язково підставляти в метрах; найменування x буде відповідати найменуванню А.

         
                 


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !