ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Електронний підручник з застосуванням мультимедійних технологій
       

   

  Комунікації і зв'язок

  ЗМІСТ
  Введення
  1. Вибір засобів створення електронних підручників

  1. Загальні відомості про електронні підручниках

  2. Класифікація засобів створення електронних підручників

  1. Традиційні алгоритмічні мови

  2. Інструментальні засоби загального призначення

  3. Засоби мультимедіа

  4. Гіпертекстові і гіпермедіа засоби

  3. Критерії вибору засобів
  2.
  2.1.
  2.2.
  3. Структурна організація електронного підручника
  3.1.
  3.2. Режими роботи електронного підручника


  Висновок

  ВСТУП

  Сучасна система освіти все активніше використовує інформаційнітехнології і комп'ютерні телекомунікації. Особливо динамічно розвиваєтьсясистема дистанційної освіти, чому сприяє ряд чинників, іперш за все - оснащення освітніх установ потужної комп'ютерноїтехнікою і розвиток спільноти мереж Інтернет.

  лекційно-семінарная форма навчання давно втратила свою ефективність --практика довела, що майже 50% навчального часу витрачається даремно. Вивчаючизарубіжний досвід, можна виділити наступний важливий аспект: викладачвиступає не в ролі розповсюджувача інформації (як це традиційноприйнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги, кого навчають.
  Це дає деякі позитивні моменти: студенти беруть активну участь упроцесі навчання, привчаються мислити самостійно, висувати свої точкизору, моделювати реальні ситуації.

  Розвиток інформаційних технологій надав нову, унікальнуможливість проведення занять - впровадження дистанційної форми навчання.
  Вона, по-перше, дозволяє самому вибрати, кого навчають і час і місце длянавчання, по-друге, дає можливість здобути освіту особам, позбавленимотримати традиційну освіту в силу тих чи інших причин, по-третє,використовувати в навчанні нові інформаційні технології, по-четверте, впевною мірою скорочує витрати на навчання. З іншого боку,дистанційна освіта підсилює можливості індивідуалізації навчання.

  Як правило, у дистанційній формі навчання застосовуються електронніпідручники. Перевагами цих підручників, на наш погляд, є: по-перше,їх мобільність, по-друге, доступність зв'язку з розвитком комп'ютернихмереж, по-третє, адекватність рівню розвитку сучасних наукових знань.
  З іншого боку, створення електронних підручників сприяє також вирішеннюі такої проблеми, як постійне оновлення інформаційного матеріалу. Уних також може міститися велика кількість вправ і прикладів,докладно ілюструватиметься в динаміці різні види інформації. Крім того,за допомогою електронних підручників здійснюється контроль знань --комп'ютерне тестування.

  На сучасному етапі дистанційне навчання є дуже популярноюформою освіти в світі. Сьогодні мережею університетів і коледжів,навчальних дистанційним методом, покриті п'ять континентів. Створено
  Міжнародна Академія інформатизації, а при ній у 1998 р. Світовий
  Розподілене Університет, який сьогодні зареєстрований у трьох країнах
  - В Росії, в Казахстані та Бельгії.

  Практика використання електронних підручників показала, що студентиякісно засвоюють викладений матеріал, про що свідчать результатитестування. Таким чином, розвиток інформаційних технологій даєшироку можливість для винаходу нових методів методик в освіті ітим самим підвищити його якість.

  1. ВИБІР ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ

  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО Електронні підручники

  А тепер настав самий час спробувати відповісти на запитання "Що слідрозуміти під терміном «Дистанційне навчання »?".

  Дистанційне навчання - комплекс освітніх послуг,надаються широким верствам населення в країні і за кордоном за допомогоюспеціалізованої інформаційного освітнього середовища, що базується назасобах обміну учбовою інформацією на відстані (супутниковетелебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок і т.п.). Інформаційно -освітня система ДО є системно-організованусукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколіввзаємодії, апаратно-програмного і організаційно-методичногозабезпечення, орієнтовану на задоволення освітніх потребкористувачів. ДО є однією з форм безперервної освіти, якепокликано реалізувати права людини на освіту і отримання інформації.

  Тобто під дистанційним навчанням будемо розуміти будь-який вид передачізнань, де навчальний і той, якого навчають роз'єднані в часі та/або просторі.
  Якщо погодитися з цим визначенням, то "старе добре" заочне навчання іє прообраз сучасного ДО, в якому, проте, відсутній елементіндивідуалізації. Яким же чином можна привнести елементиіндивідуалізації в компоненти дистанційного навчання?

  Оскільки сучасні комп'ютери дозволяють з великою ефективністювідтворювати практично всі відомі до цього часу видипередачі інформації, і, що нам здається найбільш важливим, тільки вониможуть реалізувати адаптивні алгоритми у навчанні та забезпечитивикладача об'єктивної та оперативної зворотним зв'язком про процес засвоєннянавчального матеріалу, то стає абсолютно очевидним, що принциповевідміну ДО у сьогоднішньому його розумінні від традиційного заочногополягає не тільки в тому, що "перо і папір" замінює комп'ютер, а
  "голубину пошту" - Інтернет. Мультимедійний комп'ютер - це не тількиновий інтегрований носій інформації, це - пристрій найбільш повноі адекватно відображає модель "face to face". Крім цього, тільки вкомп'ютерах можуть бути реалізовані інформаційно-довідкові системи наоснові гіпермедійний посилань, що також є однією з найважливішихскладових індивідуалізації навчання.

  Що ж таке «Електронний підручник» і в чому його відмінності від звичайногопідручника? Зазвичай електронний підручник являє собою комплект навчальних,контролюючих, моделюючих та інших програм, що розміщуються на магнітнихносіях (твердому або гнучкому дисках) ПЕОМ, в яких відображено основнийнауковий зміст навчальної дисципліни. ЕУ часто доповнює звичайний, аособливо ефективний у тих випадках, коли він:

  . забезпечує практично миттєву зворотний зв'язок;

  . допомагає швидко знайти необхідну інформацію (у тому числі контекстний пошук), пошук якої в звичайному підручнику утруднений;

  . істотно заощаджує час при багаторазових звертаннях до гіпертекстових пояснень;

  . разом з коротким текстом - показує, розповідає, моделює і т.д. (саме тут виявляються можливості та переваги мультимедіа-технологій) дозволяє швидко, але в темпі найбільш зручному для конкретного індивідуума, перевірити знання по визначеному розділу.

  ЕУ До недоліків можна віднести не зовсім хорошу фізіологічністьдисплея як засоби сприйняття інформації (сприйняття з екрану текстовоїінформації набагато менш зручно і ефективно, ніж читання книги) і більшевисоку вартість у порівнянні з книгою.

  1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ

  ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ

  Засоби створення електронних підручників можна розділити на групи,наприклад, використовуючи комплексний критерій, що включає такі показники, якпризначення та виконувані функції, вимоги до технічного забезпечення,особливості застосування. Згідно із зазначеним критерієм можливанаступна класифікація:

  . традиційні алгоритмічні мови;

  . інструментальні засоби загального призначення;

  . кошти мультимедіа;

  . гіпертекстові і гіпермедіа засобу;

  Нижче наводяться особливості та загальний огляд кожної з виділених груп.
  В якості технічної бази надалі мається на увазі IBM суміснікомп'ютери, як найбільш розповсюджені в нашій країні і наявні врозпорядженні університету.

  1.2.1. ТРАДИЦІЙНІ Алгоритмічні мови

  Характерні риси електронних підручників, створених засобами прямогопрограмування:

  . різноманітність стилів реалізації (колірна палітра, інтерфейс, структура ЕУ, спосіб подачі матеріалу і т.д.);

  . складність модифікації і супроводу;

  . великі витрати часу і трудомісткість;

  . відсутність апаратних обмежень, тобто можливість створення ЕУ, орієнтованого на наявну в наявності технічну базу.

  1.2.2. Інструментальні засоби ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Інструментальні засоби загального призначення (ІСОН) призначені длястворення ЕУ користувачами які не є кваліфікованимипрограмістами. ІСОН, що застосовуються при проектуванні ЕУ, як правило,забезпечують наступні можливості:

  . формування структури ЕУ;

  . введення, редагування та форматування тексту (текстовий редактор);

  . підготовка статичної ілюстративної частини (графічний редактор);

  . підготовка динамічної ілюстративної частини (звукових і анімаційних фрагментів);

  . підключення виконуваних модулів, реалізованих із застосуванням інших засобів розробки і ін

  Позитивні інструментальних засобів загального призначення слідвіднести:

  . можливість створення ЕУ особами, які не є кваліфікованими програмістами;

  . істотне скорочення трудомісткості і термінів розробки ЕУ;

  . невисокі вимоги до комп'ютерів та програмного забезпечення.

  Разом з тим ІСОН мають ряд недоліків, таких як:

  . далеко не дружній інтерфейс;

  . менші, порівняно з мультимедіа і гіпермедіа системами, можливості;

  . відсутність можливості створення програм дистанційного навчання.

  У нашій країні існує безліч вітчизняних ІСОН: Адоніс,
  АосМікро, Сценарій, ТесСіс, Інтегратор та ін

  1.2.3. ЗАСОБИ МУЛЬТИМЕДІА

  Ще до появи нової інформаційної технології експерти, провівшибезліч експериментів, виявили залежність між методом засвоєнняматеріалу і здатністю відновити отримані знання деякий часпо тому. Якщо матеріал був звуковим, то людина запам'ятовував близько 14 йогообсягу. Якщо інформація була представлена візуально - близько 13. Прикомбінуванні впливу (зорового і слухового) запам'ятовування підвищуваласядо половини, а якщо людина залучався до активних дій в процесівивчення, то засвоюваність матеріалу підвищувалася до 75%.

  Отже, мультимедіа означає об'єднання декількох способів подачіінформації - текст, нерухомі зображення (малюнки та фотографії),рухомі зображення (мультиплікація та відео) і звук (цифровий і MIDI) --в інтерактивний продукт.

  аудіоінформація включає в себе мову, музику, звукові ефекти.
  Найбільш важливим питанням при цьому є інформаційний обсяг носія.
  У порівнянні з аудіо відеоінформація представляється значно більшимкількістю використовуваних елементів. Перш за все, сюди входять елементистатичного відеоряду, які можна розділити на дві групи: графіка
  (мальовані зображення) та фото. До першої групи належать різнімалюнки, інтер'єри, поверхні, символи в реальному часі. До другої --фотографії й скановані зображення.

  Динамічний відеоряд практично завжди складається з послідовностейстатичних елементів (кадрів). Тут виділяються три типові елементи:звичайне відео (близько 24 фото в секунду), квазівідео (6-12 фото в секунду),анімація. Використання відеоряду у складі мультісреди припускаєрішення значно більшої кількості проблем, ніж використання аудіо. Середних найбільш важливими є: роздільна здатність екрану і кількістькольорів, а також обсяг інформації.

  Характерною відзнакою мультимедіа продуктів від інших видівінформаційних ресурсів є помітно більший інформаційний обсяг,тому в даний час основним носієм цих продуктів єоптичний диск CD-ROM стандартною ємністю 640 Мбайт. Для професійнихзастосувань існує ряд інших пристроїв (CD-Worm, CD-Rewritaeble, DVD ітощо), однак вони мають дуже високу вартість.

  1.2.4. Гіпертекстова І гіпермедіа ЗАСОБИ

  Гіпертекст - це спосіб нелінійної подачі текстового матеріалу, приякому в тексті є будь-яким чином виділені слова, що маютьприв'язку до певних текстових фрагментів. Таким чином, користувачне просто гортає по порядку сторінки тексту, він може відхилитися відлінійного опису з якої-небудь посиланню, тобто сам керує процесомвидачі інформації. У гіпермедіа системі в якості фрагментів можутьвикористовуватися зображення, а інформація може містити текст, графіку,відеофрагменти, звук.

  Використання гіпертекстової технології задовольняє такимпред'являються до підручників вимогам, як структурованість, зручність узверненні. При необхідності такий підручник можна "викласти" на будь-якомусервер і його можна легко коректувати. Але, як правило, їм властивіневдалий дизайн, компонування, структура і т.д.

  В даний час існує безліч різних гіпертекстовихформатів (HTML, DHTML, PHP та ін.)

  1.3. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЗАСОБІВ

  При виборі засобів необхідна оцінка наявності:

  . апаратних засобів певної конфігурації;

  . сертифікованих програмних систем;

  . фахівців необхідного рівня.

  Крім того, необхідно враховувати призначення розробляється ЕУ,необхідність модифікації доповнення новими даними, обмеження на обсягпам'яті та ін

  Завдяки бурхливо розвивається технології засоби мультимедіа ігіпермедіа стають достатньо дешевими, щоб встановлювати їх набільшість персональних комп'ютерах. Крім того, потужність та швидкодіюапаратних засобів дозволяють використовувати вищезгадані засоби.

  3. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО

  ПІДРУЧНИКА

  На ринку комп'ютерних продуктів з кожним роком зростає числонавчальних програм, електронних підручників і т.п. Одночасно не вщухаютьсуперечки про те, яким має бути "електронний підручник", які функції
  "ставляться йому в обов'язок". Традиційне побудова ЕУ: пред'явленнянавчального матеріалу, практика, тестування.

  В даний час до підручників ставляться такі вимоги:

  1. Інформація по обраному курсу повинна бути добре структурована іпредставляти собою закінчені фрагменти курсу з обмеженим числом новихпонять.

  2. Кожен фрагмент, поряд з текстом, повинен подавати інформацію уаудіо-або відеовіде ( "живі лекції"). Обов'язковим елементом інтерфейсудля живих лекцій буде лінійка прокрутки, що дозволяє повторити лекцію збудь-якого місця.

  3. Текстова інформація може дублювати деяку частину живих лекцій.

  4. На ілюстраціях, що представляють складні моделі або пристрої,повинна бути миттєва підказка, що з'являється або зникає синхронно зрухом курсору по окремих елементах ілюстрації (карти, плану, схеми,креслення складання виробу, пульта управління об'єктом і т.д.).

  5. Текстова частина повинна супроводжуватися численними перехреснимипосиланнями, що дозволяють скоротити час пошуку необхідної інформації, атакож потужним пошуковим центром. Перспективним елементом може бутипідключення спеціалізованого тлумачного словника з даної предметноїобласті.

  6. Відеоінформація або анімації повинні супроводжувати розділи, яківажко зрозуміти в звичайному викладі. У цьому випадку витрати часу длякористувачів у п'ять-десять разів менше в порівнянні з традиційнимпідручником. Деякі явища взагалі неможливо описати людині, ніколи їхне бачили (водоспад, вогонь і т.д.). Відеокліпи дозволяють змінювати масштабчасу і демонструвати явища в прискореної, повільний або вибірковоїзйомці.

  7. Наявність аудіоінформації, яка в багатьох випадках є основноюі часом незамінною змістовною частиною підручника.

  3.2. РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

  Можна виділити 3 основні режими роботи ЕУ:

  1. навчання без перевірки;

  2. навчання з перевіркою, при якому в кінці кожного розділу (параграфа), кого навчають пропонується відповісти на кілька запитань, які дозволяють визначити ступінь засвоєння матеріалу;

  3. тестовий контроль, призначений для підсумкового контролю знань з виставленням оцінки.

  В даний час до підручників пред'являються наступні вимоги:структурованість, зручність у використанні, наочність викладеногоматеріалу. Щоб задовольнити перераховані вище вимоги, доцільновикористання гіпертекстової технології.

  Електронний варіант підручника вміщує в собі і засоби контролю, такяк контроль знань є однією з просновном проблем у навчанні. Довгийчас у вітчизняній системі освіти контроль знань, як правило,проводилося в усній формі. На сучасному етапі застосовуються різніметоди тестування. Багато хто, звичайно, не поділяють цієї позиції, вважаючи,що тести виключають такі необхідні навички, як аналізування,зіставлення і т.д. У системах дистанційного навчання застосування новихтехнології дає можливість якісно по-новому вирішити проблему. Мизаклали в електронний варіант підручника Таким чином, можна сподіватися,що застосування нових інформаційних технологій сприяють підвищеннюефективності навчання, а також є незамінним інструментом присамостійної підготовки учня.

  Відомо, що для активного оволодіння конкретною предметною областюнеобхідно не тільки вивчити теорію, а й сформувати практичні навичкиу вирішенні завдань. Для цього потрібно навчитися будувати математичні моделідосліджуваних процесів і явищ, проектувати алгоритми рішення іреалізовувати їх у вигляді програм. Для досягнення цієї мети до складу ЕУвключена серія модельних програм, що забезпечують графічну ілюстраціюструктури і роботи алгоритмів, що дозволяє не тільки підвищити ступінь їхрозуміння, але і сприяє розвитку у студента інтуїції та образногомислення.

  ВИСНОВОК

  Сучасна ступінь розвитку комунікаційних ресурсів відкрила передрозумним людством нові горизонти на поле освітньоїдіяльності, але при цьому поставила і нові завдання. Рішення однієї з них --суть виконаної роботи.

  Бурхливий розвиток інформаційних технологій, повільне, але неухильнеперетворення комп'ютера з сакрального предмета, доступного лише вузькомуколу посвячених, в явище повсякденній буденності, поява Internet іт.д. - Все це рано чи пізно мало зачепити і таку традиційноконсервативну область, як вітчизняна освіта. В останні роки всеми стали свідками появи спочатку англомовних, а потім івітчизняних електронних енциклопедій, що надають користувачампринципово нові "ступені свободи" ніж їхні традиційні, "паперові"аналоги. Звідси вже один крок залишався до спроб створити принциповонові навчальні посібники - електронні підручники. В даний час, колипроцес створення таких підручників вже вийшов за рамки окремих приватнихекспериментів, коли робляться активні спроби впровадити їх у навчальнийпроцес, і на цьому шляху вже накопичено певний досвід, можна, нарешті,говорити про те, що визначення самого терміна "електронний підручник" та йогоконцепція, яку першопрохідники-ентузіасти намацували практично наосліп,починає, нарешті, прояснюватися.

  Результат виконаної роботи - електронний підручник, виконаний у двохваріантах: для відкритого доступу через глобальну комп'ютерну мережу
  Internet і використання в процесі аудиторного навчання (для локальноїмережі). Він володіє сучасним дизайном і відповідає ергономічним ікінесіологіческім вимогам до комп'ютерних засобів навчання. . Перше,це можливість включати в них сучасні (у тому числі мультимедійні)способи представлення інформації, у вигляді навчальних програм, що використовують втому числі засоби анімації. Друге, можливість включати інтерактивнізасоби контролю знань для перевірки, в тому числі і самоперевірки, ітретє, при сьогоднішньому складному стані з підручниками, електронну версіюлегко "скинути" на дискету і користуватися їм на домашньому комп'ютері. Якщопри цьому підручник покласти на сервер, то до нього може бути забезпеченийнеобмежений доступ.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !