ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Взаємодія слідчого з органами дізнання при провадженні попереднього слідства
       

   

  Кримінологія

  Тема: Взаємодія слідчого з органами дізнання припровадженні попереднього слідства.

  ПЛАН

  Введення.
  1. Поняття дізнання та попереднього слідства.а) попереднє слідство.б) дізнання.
  1. Взаємодія: принципи та загальні питання.
  1. Взаємодія в раследованіі і розкритті злочинів.
  1. Взаємодія слідчих з оперативними апаратами при реалізації оперативних матеріалів та розгляду матеріалів дослідчої перевірки.
  1. Взаємодія органів дізнання і попереднього слідства здійснюється на всьому протязі їх діяльності.
  1. Контроль та оцінка результатів взаємодії.
  Висновок

  Введення.

  В даний час органами внутрішніх справ здійснено рядорганізаційних та практичних заходів щодо поліпшення роботи з розслідуванняі розкриття злочинів. Отримують розвиток нові форми взаємодії,запроваджується спеціалізація співробітників, удосконалюється досвідстворення слідчо-оперативних груп з окремих напрямківдіяльності. Чи виправдала себе практика організації спеціалізованихпідрозділів оперативних службах і слідстві.

  У той же час за останні роки втрачається пріоритетністьосновної функції органів внутрішніх справ - розкриття тяжких злочинів. Уроботи з розкриття злочинів реально бере участь лише кожен десятийспівробітник, не повною мірою використовуються криміналістичні засоби таметоди, низькою залишається організаторська роль керівниківміськрайлінорганів.

  У зв'язку з створилося положенні необхідною і важливою темоюдослідження є проблема взаємодії органів дізнання тапопереднього розслідування. На жаль рамки курсової роботи недозволяють досконально вивчити названу проблему, однак автором робитьсяспроба охопити основні питання даної теми. Наскільки ця спроба вдала
  - судити вам!
  1. Поняття дізнання та попереднього слідства.

  Перед тим як приступити до розгляду проблеми взаємодіїдізнання та попереднього слідства необхідно дати основні юридичніхарактеристики даними поняттями. Так наприклад з курсу правоохороннихорганів нам відомо що попереднє розслідування ділиться на 2 форми:дізнання і попереднє слідство. Таким чином будучи частиною єдиногомеханізму дізнання і попереднє слідство виконують одні й ті жзавдання стосовно до різних видів кримінальних злочинів. Так,наприклад вони зобов'язані порушити кримінальну справу в межах своєї компетенціїза наявності ознак злочину, здійснюючи свою діяльність на основієдиного кримінально-процесуального законодавства і дотримуючись єдинупроцесуальну форму. Відмінності між ними також складають обсягпроцесуальних повноважень слідчого і особи, яка провадить дізнання, термінивиробництва і т.д.

  Попереднє слідство.

  Як уже згадувалося попереднє слідство є формоюпопереднього розслідування. Воно здійснюється слідчимипрокуратури, органів внутрішніх справ та органів контррозвідки. Увиняткових випадках його можуть здійснювати начальники слідчихвідділів та прокурори. [1] У цьому випадку на них поширюються всіповноваження слідчих.

  Коло справ, за якими обов'язково проводиться попереднєнаслідок вказано ось. 126 КПК. Там само визначається і підслідністьконкретних справ слідчим різної відомчої приналежності.

  Слідчий самостійно приймає всі рішення, плетені з ходомрозслідування і виробництвом слідчих та інших процесуальних дій,крім окремих дій на які необхідна санкція прокурора.
  Слідчий процесуально незалежний, його повноваження носять владнийхарактер. Це виражається в тому, що слідчий вправі давати органамдізнання письмові вказівки про провадження оперативно-розшукових дійпо конкретній справі, що знаходиться в його виробництві. Він може в будь-якіймомент до закінчення терміну дізнання прийняти до свого провадження справу, заяким обов'язковим є попереднє слідство, але яка порушена ірозслідується органами дізнання. Постанови слідчого у що знаходяться вйого виробництві справах обов'язкові для виконання всіма підприємствами,установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.

  В органах внутрішніх справ є слідчі, старші слідчі,старші слідчі, слідчі в особливо важливих справах і старшіслідчі в особливо важливих справах. Систему слідчих підрозділів МВС
  РФ очолює Слідчий комітет, яким керує один із заступниківміністра. У системі органів внутрішніх справ слідчий апарат маєавтономним статусом.

  б) Дізнання.

  Дізнання є формою попереднього розслідування. Йоговиробництво грунтується на тому ж законодавстві, що і попереднєнаслідок, акти органів дізнання, прийняті в межах їх компетенції, маютьтаке ж юридичне значення, як і акти попереднього слідства.

  Кримінально-процесуальне законодавство розрізняє дві формидізнання: у справах, в яких попереднє слідство обов'язково [2], ідізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково. Упершому випадку орган дізнання порушує кримінальну справу, проводить по ньомуневідкладні слідчі дії і в десятиденний термін передає справуслідчому, який здійснює подальше провадження у справі. Піддругому випадку, коли попереднє слідство у справі не обов'язково,дізнання в повному обсязі виконує функцію попередньогорозслідування.

  Крім виконання спільних з органами попереднього слідстваобов'язків на органи дізнання покладається виробництво необхідноїоперативно-розшукової діяльності з метою виявлення злочинів та осіб,які їх вчинили. Ця діяльність не є дізнанням, а відноситься досамостійної функції органів дізнання, передбаченої кримінально -процесуальним законодавством. Її виконання покладається тільки на тіоргани дізнання, які мають у своєму розпорядженні оперативними службами.

  Перелік органів дізнання даний у ст. 117 КПК. До них відносятьсянаприклад: міліція, органи державної безпеки, органидержавного пожежного нагляду, митні органи Російської Федераціїта інші.

  Як уже згадувалося, законодавець розрізняє дві форми дізнання.
  Дізнання у справах, в яких обов'язковим є попереднє слідство,розпочате органом дізнання, складається з виробництва невідкладних слідчихдій по встановленню і закріпленню слідів злочину. До такихслідчих дій належать: огляд, обшук, виїмка, затримання ідопит підозрюваних, огляд, допит потерпілих ісвідків. Про початок виробництва такого дізнання негайно повідомляєтьсяпрокурор. Ця форма дізнання обмежена 10-денним терміном, після чого справанегайно направляється слідчому і подальше виробництвослідчих дій по ній органів дізнання можливо тільки за дорученнямслідчого. Однак якщо не знайдеться особа, яка вчинила злочинорган дізнання приймає оперативно-розшукові заходи для його встановлення іповідомляє слідчого про його результати.

  У справах, в яких провадження попереднього слідства необов'язково, орган дізнання проводить розслідування в повному обсязі,закінчуючи його складанням обвинувального висновку або постанови проприпинення провадження у справі (ст. 120 КПК). Дізнання такого роду відслідства відрізняють деякі особливості, зокрема термін дізнання - 1місяць, а також те, що після закінчення дізнання його матеріали пред'являютьсядля ознайомлення тільки обвинуваченому, а інші учасники процесу простосповіщаються про закінчення дізнання.
  2. Взаємодія: принципи та загальні питання.

  Поняття «взаємодія» багатогранно і різні науки визначаютьйого з абсолютно різних сторін. Так, з точки зору науки філософіївзаємодія - філософська категорія, що відображає процеси впливуоб'єктів один на одного, їх взаємну зумовленість і породження однимоб'єктом іншого. Взаємодія - об'єктивна й універсальна формаруху, розвитку, визначає існування і структурну організаціюбудь-якої матеріальної системи. [3]

  Переходячи на більш низький рівень можна розглядати конкретновзаємодія органів внутрішніх справ так, як це робить наука ОРД:

  Взаємодія - діяльність, що полягає в найбільшдоцільний виборі і реалізації організаційних і тактичних заходів,спрямованих на створення оптимальних умов для вирішення завдань боротьби ззлочинністю шляхом здійснення впорядкованих та взаємопов'язаних дійдвох або більше суб'єктів.

  Ще більш конкретизуючи поняття і залишаючись в рамках науки ОРДможна вивести що: Взаємодія органів дізнання та попередньогослідства це заснована на законі, узгоджена за цілями, місцем ічасу, діяльність даних суб'єктів, що здійснюється з метоюпопередження, розкриття і розслідування злочинів, а також розшукузлочинців. [4] Там же наводяться форми взаємодії вищевказанихорганів.

  Це:

  1. Законність

  2. Науковість

  3. Плановість

  4. Спільність інтересів

  5. Нормативність

  6. Рівність прав суб'єктів
  Основним нормативним актом, що регулює процес взаємодії дізнання іпопереднього слідства ОВС є Наказ МВС РФ від 20 червня 1996 №
  334 "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії підрозділіві служб внутрішніх справ в розслідуванні і розкритті злочинів "(ззмінами від 13 лютого 1997 р.)

  Даний іорматівно-правовий акт хоча і не дає визначеннявзаємодії, але визначає його основоположні принципи як то:

  - дотримання законності, конституційних прав і свобод громадян;

  - комплексне використання сил і засобів органів внутрішніх справ;

  - персональна відповідальність слідчого, керівниківоперативних підрозділів і начальників міліції громадської безпекиза проведення і результати слідчих дій та оперативно-розшуковихзаходів;

  - самостійність слідчого у прийнятті рішень, за виняткомвипадків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством;

  - самостійність співробітників оперативних підрозділів увиборі засобів і методів оперативно-розшукової діяльності а рамкахчинного законодавства;

  - узгодженість планування слідчих дій та оперативно -розшукових заходів; безперервність взаємодії в організаторської діяльності,розслідуванні і розкритті злочинів до прийняття рішення у кримінальнійсправі.

  Перш за все звертає на себе увагу конкретність зазначенихпринципів на відміну від наведених раніше, що й не дивно, оскількибезпосередньо закон, як регулятор практичної діяльності ОВС повиненбути більш конкретний ніж загальнотеоретичні наукові викладки. Крім тогозі списку, встановленого законом зникають деякі принципи: принципнауковості (Хоча це і не вірно, але зате найбільш реально: про яку науковостіможе йти мова в сучасних умовах в яких знаходяться Райлінорганивнутрішніх справ!), принцип рівноправності суб'єктів (Дійсно, КПКвстановлює деякий підпорядкування органів дізнання органампопереднього слідства. Так, наприклад органи слідства вправі даватидоручення органам дізнання для проведення тими окремих слідчих іоперативно-розшукових дій, які орган попередньогослідства сам провести не в змозі. У практичній діяльностіпостійно відбувається перевищення слідчими своїх повноважень, у виглядівинесення доручень, виконання яких можливо і повинно проводитьсяорганами попереднього слідства, у взаємодії з іншимислужбами, наприклад привід підозрюваного не з'явився за повісткою повиненздійснюватися слідчим спільно з черговими частинами, на практиці ценайчастіше не так), і т.д.

  Крім принципів закон визначає основні завдання взаємодії:

  - забезпечення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за скоєння злочинів;

  - всебічне та об'єктивне розслідуваннязлочинів, своєчасне викриття та притягнення до кримінальноївідповідальності осіб, які їх вчинили, а також розшук тих, що зниклизлочинців;

  - здійснення заходів, спрямованих на відшкодуванняматеріальних збитків, завданих громадянам та організаціям незалежновід форм власності злочинними діями винних осіб.

  Хотілося б відзначити що якщо дві перші завдання вирішуються вданий час органами внутрішніх справ на досить високому рівні, тотретє завдання, а конкретніше відшкодування матеріальних збитків у сучаснихумовах є майже недосяжною. Юридична наука виділяє такожформи такої взаємодії:

  1. Обмін інформацією

  2. Спільне планування

  3. Спільний аналіз і оцінка оперативної обстановки

  4. Спільна навчання та розбір реалізованих справ

  5. Спільна робота на місці події Як буде видно зподальшого матеріалу дані форми виведені наукою знайшли своє відображення внормативну базу діяльності ОВС практично без змін, а на завершеннязагальної характеристики взаємодії дізнання та попередньогорозслідування хотілося б привести нормативно-правову основу даноговзаємодії:

  - Конституція Російської Федерації;

  - кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство
  Російської Федерації;

  - законодавство у сфері оперативно-розшукової діяльності;

  - міжнародні договори Російської Федерації з питаньвзаємодії правоохоронних органів у сфері боротьби із злочинністю;

  - Інструкція з організації взаємодії підрозділів і служборганів внутрішніх справ в розслідуванні і розкритті злочинів,відомчі та міжвідомчі нормативні акти.

  Взммад © 1й [етві1 © в розслідуванні і розкритті шр © стушл (ший

  Якщо класифікувати взаємодія органів дізнання тапопереднього слідства за умовними стадіях діяльності цих органів товиділяється:

  1. Взаємодія в розслідуванні і розкритті злочинів

  2 .. Взаємодія при реалізації оперативних матеріалів тарозгляді матеріалів дослідчої перевірки

  3. Взаємодія протягом всієї діяльності вищевказаних органів.

  Розглянемо детальніше перший пункт. Початок виробництвапевних дій, а значить і початок взаємодії дізнання іпопереднього слідства пов'язано з надійшли повідомленням про злочин.
  При надходженні повідомлення про злочин:

  1. Черговий по органу внутрішніх справ:

  - Вживає заходів із залученням груп негайного реагування,нарядів патрульно-постової та дорожньо-патрульної служби до припиненнязлочину, забезпечення охорони місця події, перекриття можливихшляхів відходу осіб, які вчинили злочин, блокування місць їх укриття ізатримання, встановленню очевидців.

  - Негайно організовує виїзд на місце подіїслідчо-оперативної групи (СОГ), у тому числі дільничногоінспектора, забезпечивши їх засобами зв'язку, криміналістичної технікою ітранспортом для доставки до місця події і назад.

  - У разі необхідності забезпечує участь в огляді місцяподії фахівців відповідного профілю в галузі судовоїмедицини, балістики, вибухо - і пожежо-техніки та інших, а такожзалучення додаткових сил і засобів для розкриття злочинів по
  "гарячих слідах".

  - Підтримує зв'язок з слідчо оперативною групою дляодержання постійної інформації про оперативної обстановки з метоювживання додаткових заходів. Організовує ініціативно і за запитамикерівників слідчо-оперативної групи отримання необхіднихвідомостей з наявних банків даних та забезпечує їх своєчасненадання групі.

  - орієнтуються інші органи внутрішніх справ про скоєнийзлочині, прикмети злочинців, викрадених предметах та іншихобставин. Вживає заходів до встановлення особи загиблих прикримінальних обставинах, а також потерпілих, доставлених умедичні установи.

  - Про вчинення злочину і виїзді СОГ негайнодоповідає начальнику горрайліноргана або відповідальному від керівництва ідо чергової частини вищого органу, В подальшому інформує їх прорезультати роботи слідчо-оперативної групи.

  Отримавши повідомлення про злочин і прибувши на місце подіїсуб'єкти взаємодії здійснюють наступні дії:

  Слідчий:

  - Здійснює керівництво слідчо-оперативною групою,визначає порядок її роботи, забезпечує узгоджену діяльність усіхїї членів, спрямовану на встановлення очевидців, постраждалих та осіб,які вчинили злочин, виявлення, фіксацію і вилучення слідівзлочину, формування доказової бази.

  Не уповноважені на те законом посадові особи не вправівтручатися в дії слідчого на місці події.

  Допуск до місця події осіб, офіційно не беруть участь у йогоогляді, проводиться тільки з дозволу керівника СОГ.

  - Через чергового по органу внутрішніх справ залучає до участі вогляді фахівців різного профілю - працівників експертно -криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ та іншихвідомств, а також осіб для надання допомоги при огляді великих за площеютериторій. У разі необхідності витребує додаткові технічнізасобу;

  - Разом з членами слідчо-оперативної групи вивчаєпервинні матеріали, вилучені сліди та інші речовідокази. На основі отриманої інформації планує і здійснюєневідкладні заходи щодо розкриття злочину.

  - Дає доручення та вказівки оперативним співробітникам і працівникамінших служб про виробництво розшукових та пошукових заходів.

  - Несе персональну відповідальність за якість, повноту ірезультативність огляду, застосування криміналістичних засобів і методів,збір, упакування і збереження вилучених слідів та інших речовихдоказів,

  - За результатами огляду місця події приймає рішення ввідповідно до кримінально-процесуального законодавства.

  - За відсутності достатніх даних, що вказують на ознакизлочину, через начальника органу внутрішніх справ направляє матеріал уорган дізнання для додаткової перевірки.

  Не допускається передача складеного слідчим протоколуогляду місця події та інших зібраних матеріалів за наявностіознак підслідного йому злочину до підрозділів, що виконуютьфункції органів дізнання.

  Оперуповноважений:

  - Здійснює необхідні оперативно-розшукові заходи,передбачені Федеральним законом "Про оперативно-розшуковудіяльності ", щодо виявлення та затримання осіб, які вчинили злочин,встановлення очевидців, місць зберігання і збуту викраденого, для проведенняяких взаємодіє з працівниками інших служб органів і підрозділіввнутрішніх справ та інших відомств.

  - За дорученням слідчого проводить слідчі дії іоперативно-розшукові заходи.

  - Повідомляє до чергової частини відомості про характер злочину,прикмети підозрюваних, викраденого, а також інші дані, що маютьзначення для пошуку та затримання злочинців.

  - Про результати виконаної роботи інформує слідчого (вписьмовій формі) і свого безпосереднього начальника. Фахівець -криміналіст:

  - Сприяє слідчому у виявленні, фіксації,вилучення, пакування та збереження слідів та інших речових доказів,відборі порівняльних і контрольних зразків, а також іншу допомогу,що вимагає спеціальних знань.

  - Сприяє повного і правильному відображенню а протоколі оглядуотриманої криміналістичної інформації, а також даних про застосуваннякриміналістичних засобів і методів.

  - За погодженням з керівництвом СОГ визначає найбільшдоцільні прийоми застосування криміналістичної техніки і використовує їхв роботі на місці події.

  - За вказівкою слідчого здійснює попереднє дослідженняслідів та інших речових доказів на місці події дляотримання розшукової інформації про осіб, які скоїли злочин та іншихфакти, які підлягають встановленню.

  - З урахуванням результатів огляду бере участь у розробці робочихверсій скоєного злочину. Дільничний інспектор:

  - Інформує слідчого та оперативних співробітників про характер імісці скоєння злочину, про потерпілих і осіб, що представляютьоперативний інтерес.

  - Виконує доручення керівників СОГ по встановленню, викликом дослідчому очевидців та інших осіб, які мають відомості прозлочин і злочинців, використовуючи для цього можливостікороткочасних оперативних контактів з громадянами.

  - Виробляє слідчі дії за дорученням слідчого.
  Інспектор-кінолог:

  - Приймає рішення про можливість застосування службово-розшуковоїсобаки і за вказівкою слідчого застосовує її для виявлення осіб,які вчинили злочин, знарядь злочину та інших предметів, що маютьзначення для справи.

  - Спільно з оперативним працівником, дільничним інспекторомбере участь у переслідуванні та затриманні злочинця.

  - Складає акт про застосування службово-розшукової собаки.

  Співробітник Державної автомобільної інспекції:

  - Організовує евакуацію людей та надання долікарської допомогипостраждалим.

  - Вживає заходів для збереження обстановки і слідівподії.

  - Організовує рух автотранспорту на час огляду місцяподії, забезпечує безпеку роботи членів СОГ.

  - Надає допомогу слідчому в огляді місця події ітранспортного засобу, встановлення очевидців. Забезпечує медичнеогляд водіїв. Організовує буксирування транспортногокошти у разі його пошкодження.

  - Вживає заходи щодо встановлення власників та розшукутранспортних засобів, що зникли з місця події, розшуку викраденогоавтотранспорту.

  Співробітник Державної протипожежної служби:

  - Виявляє вогнищеві ознаки пожежі, шляхи його поширення.
  Встановлює наявність, розміщення і зберігання речовин і матеріалів,що знаходилися в зоні пожежі. Виявляє на машинах, агрегатах, установках,приладах і в електромережах характерні ознаки, які можуть вказати напричину виникнення пожежі,

  - встановлює наявність засобів сповіщення і гасіння пожежі,дотримання правил пожежної безпеки та виконання приписівпосадових осіб органів управління та підрозділів ДПС. Вивчає обстановкуна об'єкті, що передує виникнення пожежі. Перевіряє станзасобів автоматичного виявлення і гасіння пожежі, наявність і місцерозташування спрацювали датчиків та пожежної сигналізації протипожежнихустановок.

  - Забезпечує виклик працівника органу управління абопідрозділи ДПС, закріпленого за даним об'єктом по лінії виконанняфункцій державного пожежного нагляду, і одержання документації,характеризує технічний та протипожежний стан об'єкта.

  - Сприяє слідчому у виявленні вилучення слідів,предметів та інших речових доказів, фіксації осередкових ознак; вскладанні схем (планів), протоколи огляду місця події в частиніправильності використання спеціальної термінології.

  - Бере участь в організації та проведенні необхіднихслідчих дій, висування і перевірки версій про причини пожежі.

  - Встановлює відомості про осіб, схильних до скоєння підпалів,заповнює на них інформаційно-пошукові карти, які направляють дляпостановки на облік в ІЦ МВС, ГУВС, УВС.

  - Представляє акт про пожежу.

  Коли робота на місці події закінчена і всі суб'єктивиконали покладені на них обов'язки члени слідчо-оперативноїгрупи негайно доповідають керівництву органу внутрішніх справ іповідомляють у чергову частину про вжиті заходи щодо розкриття злочину.
  Вивчають зібрані матеріали, вилучені сліди та інші речовідокази і на підставі отриманої інформації розробляють версіїі складають узгоджений план розслідування, слідчийнегайно проводить огляд вилучених слідів та інших речовихдоказів, обшук, виїмку, освідування, затримання і допитпідозрюваних, допит потерпілих і свідків, призначаєкриміналістичні та інші експертизи, забезпечуючи при цьомусвоєчасне направлення на дослідження вилучених слідів і інших об'єктіві їх подальше зберігання. Дає доручення про вживання заходів до встановленняособи загиблих і доставлених до медичних установ, а також проповідомленні про те, що трапилося родичів постраждалих.

  Оперуповноважений перевіряє за оперативно-довідковим ікриміналістичним обліками дані, отримані в ході первиннихслідчих дій та оперативно-розшукових заходів; здійснюєпостановку на облік викрадених номерних речей; у встановлений термін заводитьоперативно-розшукову справу за відповідною категорії злочинів,розробляє за нього план оперативно-розшукових заходів.

  Спеціаліст-криміналіст протягом чергових діб результатипопереднього дослідження оформляє довідкою і доводить до відомаслідчого, оперативного працівника і фіксує в журналі обліку виїздів намісце події; в строк до 5 діб представляє слідчому фототаблицядо протоколу огляду місця події і на його вимогу відеоматеріали.
  Надалі здійснює техніко-криміналістичне забезпеченнярозслідування і розкриття злочинів.

  Взаємодія слідчих з оперативними апаратами приреалізації оперативних матеріалів та розгляду матеріалів дослідчоїперевірки.

  При реалізації оперативних матеріалів як правило відбуваєтьсяпорушення кримінальної справи, коли матеріали попередньої оперативноїперевірки дають достатні підстави вважати, що таке рішення можливе інеобхідно. Потім, після порушення кримінальної справи, негайнопочинається виробництво слідчих дій. Ця стадія називаєтьсярозслідуванням кримінальної справи. Отже, на стадії порушення і розслідуваннякримінальної справи:

  Оперативний співробітник, вважаючи, що в зібраних оперативним шляхомматеріалах достатньо даних, що вказують на наявність ознак складузлочину, за яким попереднє слідство обов'язково,доповідає про це безпосередньому начальникові.

  Отримавши згоду на реалізацію оперативних матеріалів, вінзавчасно пред'являє їх (з дотриманням конспірації і в порядку,встановленому Федеральним законом "Про оперативно-розшуковудіяльності ") для ознайомлення начальнику слідчого підрозділу іслідчому, які в 10-денний термін, а в невідкладних випадках
  -негайно оцінюють їх з точки зору достатності наявних данихдля порушення кримінальної справи.

  Критерієм оцінки готовності оперативних матеріалів дляпорушення кримінальної справи є наявність у них достатніх даних,що вказують на ознаки злочину, у тому числі: час, місце та спосібздійснення, збиток, конкретні обставини, відомості про осіб,причетних до злочину.

  Якщо містяться в оперативних матеріалах дані не дозволяютьприйняти рішення про порушення кримінальної справи начальник слідчогопідрозділи (слідчий) повертає їх через начальника горрайлінорганаз письмовим викладенням обставин, що перешкоджають порушеннюкримінальної справи, та заходів, що підлягають виконанню для усуненнянаявних прогалин.

  Виконавши вказівки про доопрацювання матеріалів, оперативний працівник принаявність ознак складу злочину, підслідногослідчому, направляє їх, через начальника слідчого підрозділу,як правило, того ж слідчого для прийняття рішення відповідно довимогами УПК.Решеніе про відмову в порушенні кримінальної справи заматеріалу, поверненим для доопрацювання, орган дізнання приймаєсамостійно.

  У тих випадках, коли в ході додаткової перевірки з'ясовується, щоне вимагається обов'язкового проведення попереднього слідства, органдізнання порушує кримінальну справу і проводить дізнання в порядку,передбаченому кримінально-процесуальним законом.

  При незгоді з висновками начальника слідчогопідрозділи (слідчого) керівник органу внутрішніх справ направляєвсі матеріали зі своїми письмовими запереченнями вищестоящому керівникуслідчого підрозділу, який в 10-денний термін, а при необхідності
  - Негайно приймає рішення по суті.

  Кримінальні справи про злочини, за якими обов'язковопровадження попереднього слідства, оперативні працівникизбуджують і проводять по них невідкладні слідчі дії,передбачені кримінально-процесуальним законодавством, колинеобхідно припинити злочин або слідчий не може негайноприступити до розслідування, а зволікання у реагуванні наповідомлення про яку готували або зроблений злочин може призвестидо втрати можливості затримання винних на місці злочину, отриманняважливих доказів та забезпечення повного відшкодування матеріальногозбитку. У цих випадках орган дізнання несе відповідальність заобгрунтованість прийнятих ним рішень і об'єктивність зібраних доказів.

  Про почате розслідування негайно сповіщається керівникслідчого підрозділу (слідчий).

  Слідчий вправі в будь-який момент прийняти до виробництвапідслідні йому кримінальна справа, порушена органом дізнання.

  У справах про злочини у сфері економічної діяльності ревізіїі документальні перевірки повинні проводитись, як правило, до порушеннякримінальної справи. [5]

  Для виробництва окремих слідчих дій та оперативно "розшукових заходів слідчий направляє керівнику органу дізнаннядоручення, обов'язкове для виконання. У ньому чітко формулюютьсяпитання, що підлягають з'ясуванню, і викладається інформація, необхідна для йоговиконання. Термін виконання доручення не повинен перевищувати 10 діб. Принеможливості його виконання за цей період слідчий і керівниквідповідного підрозділу визначають термін з урахуванням обставин справи.
  Вибір засобів і методів, необхідних для виконання доручення, євиключною компетенцією органу дізнання, керівник якогоконтролює виконання окремих доручень.

  Без письмового дозволу слідчого категоричнозабороняється видача кому б то не було які утримуються в ІТТ і СІЗОпідозрюваних і звинувачених у кримінальних справах, які знаходяться в йоговиробництві, за винятком випадків, передбачених кримінально -процесуальним законом.

  Начальники ІТТ, СІЗО несуть відповідальність за порушення даноговимоги.

  Не допускається, без дозволу слідчого, передача в засобимасової інформації будь-яких відомостей про затриманняпідозрюваних, обставини скоєння злочину і данихпопереднього слідства у кримінальних справах, які знаходяться в йоговиробництві. Планування роботи:

  На стадії реалізації оперативних матеріалів слідчий іспівробітник оперативного підрозділу складають план слідчих дійі оперативно-розшуки заходів, який узгоджується з їхнімибезпосередніми начальниками і затверджується керівникомгоррайліноргана.

  План включає в себе: розшукові та слідчі версії; дані,що підлягають встановленню для їх перевірки; перелік слідчихдій; обставини, що підлягають встановленню оперативним шляхом; терміни та виконавців.

  Взаємодія органів попереднього слідства та дізнанняздійснюване на всьому протязі їх діяльності.

  Крім перерахованих вище спеціальних форм і видів взаємодіїорганів дізнання і попереднього слідства існують загальні - діяяких не обмежується певними тимчасовими рамками. Одним з такихформ взаємодії є спільне планування.

  Узгоджена планування слідчих дій іоперативно-розшукових заходів має охоплювати всі етапирозслідування злочину. Відповідальність за його безперервністьпокладається па керівника оперативного підрозділу.

  План може змінюватися і доповнюватися. Ініціатива за йогокоригування належить як слідчому, так і оперативному працівнику.

  При необхідності залучення значного числаспівробітників на початковій стадії розслідування складається планорганізаційних заходів, який включає в себе розрахунок сил і засобів,необхідних для реалізації оперативних матеріалів, перелік першочергових слідчих?? дій та оперативно-розшукових меропріятій.После їхзавершення сили і засоби, які залучаються до роботи у справі, розраховуютьсязнову.

  Контроль за реалізацією намічених слідчих дій іоперативно-розшукових заходів з кримінальних справ і практичну допомогу вїх здійсненні співробітникам надають начальники слідчого іоперативного підрозділів. Про виконання планових заходів та результатироботи слідчий і оперативний працівник звітують у керівниківвідповідних підрозділів. При необхідності заслуховуються звітиодночасно.

  Слідчо оперативні групи можуть бути різних видів: у томучислі діючи як па певній стадії кримінального судочинства
  (чергова), так і на всьому протязі діяльності дізнання іпопереднього слідства. Слідчо-оперативні групи підрозділяютьсяна наступні види:

  Чергова (при черговій частині) - забезпечує негайнереагування на повідомлення про злочини, виробництво невідкладнихслідчих дій та оперативно-розшукових заходів по "гарячихслідах "і формується в складі слідчого, співробітників оперативних іекспертно-криміналістичних підрозділів, кінолога. Очолюєслідчо-оперативну групу слідчий. Кількість СОГ, подіїроботи та відпочинку визначає начальник органу внутрішніх справ виходячи зштатної чисельності та оперативної обстановки, з урахуванням вимогчинних нормативних актів. При тому одна група протягом доби повиннавиїжджати не більше, ніж на 2-3 злочину.

  Відповідальний від керівництва органу внутрішніх справ протягомчергових діб виїжджає на місця подій по тяжких та особливо тяжкихзлочинів або інших злочинів - за вказівкою начальника.

  Цільова (тимчасова) - для розслідування і розкриттязлочинів по конкретній кримінальній справі.

  Спеціалізована (постійно діюча) - длярозслідування і розкриття певної категорії злочинів, у тому числіпо яких особи, які їх вчинили, не встановлені.

  На рівні МВС, ГУВС, УВС, УВДТ, УВС (ОВД) 8 ГУ вона створюється такожта для надання методичної та практичної допомоги підлеглим органам.

  Спільна слідчо-оперативна група (бригада) - длярозслідування і розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів, у тому числіскоєних організованими злочинними групами, або дляскладного розслідування кримінальної справи з великим обсягом роботи. До складугрупи (бригади) можуть включатися за узгодженням співробітники органівпрокуратури, федеральної служби безпеки. Федеральної служби податковоїполіції.

  Відповідальність за організацію взаємодії покладається накерівника відповідного органу внутрішніх справ, його заступників
  (начальника служби кримінальної міліції, слідчого підрозділу,міліції громадської безпеки), керівників експертно -криміналістичних підрозділів і підрозділів по боротьбі зорганізованою злочинністю.

  Керівник групи, крім особистої участі в произв

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status