ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Жертви та соціальні наслідки злочинів
       

   

  Кримінологія

  ЗМІСТ


  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  1. Наука про жертву злочину ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

  2. Роль жертви в механізмі скоєння злочину ... ... ... ... ... ... ... 11

  3. Соціальні наслідки злочинності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
  ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

  ВСТУП

  В даний час, коли кримінологія має необхідніматеріалами про особу злочинця і його поведінку, продовжує відчуватисяпотреба у відомостях про тих, хто стає жертвою насильства або крадіжки.
  Знання цих осіб, їх аналіз та узагальнення даних про них поряд з вивченнямособистості злочинця може допомогти краще визначити напрямокпрофілактичних заходів, виділити групи людей найбільш частопіддаються того чи іншого суспільно небезпечного посяганню, тобтовстановити групи ризику і «працювати» з ними.

  Дії злочинця часто залежать не тільки від його особистихособливостей, нахилів і прагнень, але і від поведінки потерпілого,який своїми необережними, аморальними і протиправними вчинкамиможе подати «ідею» злочини, створити кримінальну обстановку,полегшити наступ злочинного результату. Тому при аналізі роліконкретної життєвої ситуації у скоєнні злочину необхіднавсебічна й об'єктивна оцінка значення поведінки потерпілого.

  У даному рефераті мова піде про жертви і соціальні наслідкизлочинності.

  Для того, щоб говорити про жертву злочину необхідно звернутисядо науки, що вивчає особистості жертв злочинів - Віктимологія. Про цюнауці, її зародження і становлення, піде мова в першій частині реферату.

  22 лютого в Європі відзначається «День жертв злочинності». Жертвазлочину. Хто і чому стає жертвами злочинів? Яка рольжертви в механізмі скоєння злочину? На ці питання будуть данівідповіді у другій частині реферату.

  Кримінологія давно намагається вирішити питання про соціальні наслідкискоєних злочинів, тобто соціальних в самому широкому плані,оскільки як наслідків можна розглядати, наприклад, інезворотні негативні зміни здоров'я людини в результаті злочинногопосягання. Такі зміни тягнуть за собою соціальні наслідки --матеріальні, моральні, психологічні. Про соціальні наслідкизлочинності буде розказано в третій частині роботи.

  1. Наука про жертву злочину

  Вчення про жертву злочину - Віктимологія (від лат. Victima - живеістота, що приносилося в жертву богу, жертва і грец. logos - слово, вчення) 1
  - Частина більш широкого вчення про жертви не тільки злочинів, але йнаслідків нещасних випадків, природних і техногенних катастроф,епідемій, війн та інших збройних конфліктів, політичних протистоянь.
  Тому можна говорити про Віктимологія у широкому та вузькому сенсі. У першувипадку вона захоплює не тільки право і кримінологію (остання створюєзагальне вчення про жертву злочину), але і ряд інших наук, у тому числіпсихологію і психіатрію. У вузькому сенсі в Віктимологія зацікавлені
  (крім кримінології) кримінальне право, кримінальний процес, кримінально -виконавче право, криміналістика, судова психологія, судовапсихіатрія. Кримінальне право - щоб вирішувати проблеми кваліфікаціїзлочинів і визначення покарань злочинцям; кримінальний процес --приймати процесуальні рішення з урахуванням особи і поведінки жертв;криміналістика - будувати слідчі версії, визначати тактику окремихслідчих дій; кримінально-виконавче право - вирішувати питаннязміни правового положення засудженого і його дострокового звільнення;судова психологія - встановлювати мотиви злочинної поведінки, виявлятисоціально-психологічні особливості взаємодії злочинця і жертви;судова психіатрія - виявляти патологічні особливості особистостіпотерпілих, а також злочинців, які проявилися в процесі їхвзаємодії з жертвами.

  Віктимологічні ідеї народилися тисячоліття тому. Самозахистпотенційної жертви на зорі людства була основним способомвпливу на злочинність. Потім у міру появи і розвитку іншихмеханізмів впливу на соціальне зло самозахист перейшла в розрядприватних проблем. Держава і суспільство, намагаючись захистити особистість,розробляли інші заходи, не вимагали участі потерпілого в їхреалізації, і ця фігура як би «загубилася» в кримінологічної аналізі,який був зосереджений на таких феномени, як злочинність,злочин, злочинець. Щоправда, більшість правових систем включалоправо на необхідну оборону, що було правовою підтримкою потенційноїжертви.

  У ХХ столітті представники наукового напрямку, що отримав назву
  «Інтеракціонізму», провели ревізію всіх факторів злочинності. Від їхуваги не вислизнула і значна роль жертви в процесікриміналізації особистості. Фрагментарні дослідження ролі жертви у генезізлочину робилися багатьма вченими та письменниками. У підручнику
  «Кримінологія» Е. Сатерленда третю главу присвятив аналізу жертвзлочинів. Наведені ним статистичні дані показували, щонайбільша ймовірність стати жертвою вбивства в осіб у віці 25-30 років,незалежно від статі і раси.

  Розвиток Віктимологія пішло за наступними напрямками:

  - підготовка особистості (розробка алгоритмів оптимальної поведінки вкриміногенних ситуаціях і спеціальний тренінг);

  - підвищення рівня захищеності посадових осіб, чиї службовіфункції пов'язані з ризиком піддатися злочинному посяганню;

  - зведення до мінімуму віктімогенних ситуацій, запобігання і

  припинення їх, інформування громадян про віктімогенних «ситуаціях-пастки»з тим, щоб вони по можливості уникали їх;

  - захист та реабілітація потерпілих від злочинів.

  На думку Н.С. Черних, головним об'єктом віктимологічні дослідженьє індивідуальна та групова безпеку. До факторів, від якихзалежить рівень безпеки, він відносить: інформаційні, організаційні,психологічні, психофізіологічні, моральні, ідеологічні,статусні, матеріальні [1].

  віктимологічні напрям впливу на злочинність єодним з найбільш гуманних і перспективних. Воно не вимагає серйознихматеріальних витрат і, базуючись на притаманному усім людям прагненні досамозахисту, має як би внутрішнім джерелом розвитку. Цей напрямокзнайшло досить істотну підтримку науковців та громадськості. З'явилосябезліч популярних статей і посібників на тему: «Як захистити себе, своюсім'ю, своє житло і свою власність від злочинних посягань ».

  У багатьох країнах стали видаватися спеціальні віктимологічніжурнали, з'явилися цикли радіо-і телепередач. Виникли державніпрограми захисту потерпілих і свідків у кримінальних справах. У рядіміст стихійно сформувалися асоціації потерпілих від певнихзлочинів (згвалтувань, шахрайства), батьків постраждалих дітей таін

  У ряді держав сформувалися віктимологічні суспільства, а в 1979році на міжнародному конгресі було засновано Всесвітня організаціяВіктимологія. Завданням цього суспільства була координація діяльності вченихрізних країн з розробки заходів віктимологічні профілактики злочинів.

  Держава надає всіляку підтримку таким ініціативам громадян.
  Передовий досвід поширюється засобами масової інформації. Чи неостанню роль у забезпеченні діяльності громадськості зіграла загальнателефонізація і відповідні установки поліції, яка намагалася незалишати без уваги та відповідного реагування жодного сигналу прозлочині.

  Активно сприяли Віктимологія архітектори (з'явилися навіть такзвані архітектурні кримінологічні теорії або теорії простору).
  При проектуванні міських районів і селищ архітектори прагнулизвести до мінімуму закриті, віктігенние місця, це суттєво ускладнюєнапади на громадян. Будинки в селищах розташовують таким чином, що входиі вікна добре видно сусідам.

  З ініціативи Віктимологія в багатьох країнах були прийняті закони провідшкодування державою матеріальної шкоди потерпілим від злочинів,незалежно від того, спійманий злочинець чи ні.

  У більшості країн, де є заборона на зберігання і носіння зброї,законодавцем дозволено носіння та використання газових пістолетів іаерозольних балончиків, електрошокерів, світлових пістолетів, застосуванняяких може на час вивести нападників з ладу і дає можливістьжертві вжити заходів до захисту.

  Лекції з прикладної Віктимологія читають практично у всіх навчальних закладах (від початкової школи до вузів). Навіть у дитячих садах малюки проходять первинний віктимологічні інструктаж - на досить простому рівні діти отримують дуже корисні рекомендації: не сідати в автомобіль до сторонній людині, не заходити до незнайомих людей додому, не входить в ліфт з незнайомими чоловіками і т.п. У школах і вищих навчальних закладах бажаючі можуть не лише прослухати лекції з Віктимологія, але і пройти спеціальний тренінг, освоїти прийоми самозахисту, відпрацювати до автоматизму методики застосування індивідуальних захисних засобів.

  Поряд з поняттям Віктимологія часто використовується термін "br >«Віктимна». Його можна розуміти у двох значеннях: як схильністьокремих людей стати жертвою (кримінологічні аспекти - злочину)і як нездатність суспільства і держави захистити своїх громадян. Усучасної Росії віктимна в другому, більш широкому сенсі стала однієюз найболючіших соціальних проблем. Стан віктимна в цьомуплані є відображенням стану законності.

  Термін «віктимізація» означає нарощування небезпеки для людей статижертвою.

  У літературі часто використовується термін «віктимна поведінка», що,строго кажучи, означає «поведінка жертви». Однак це поняття зазвичайвикористовується для позначення неправильного, необережного, аморального,провокуючого і т. д. поведінки. Мабуть, використання даноготерміна не виправдано. Віктимна нерідко іменують і саму особистість, маючи наувазі, що в силу своїх психологічних і соціальних характеристик вона можестати жертвою злочину.

  Основні ідеї Віктимологія зводяться до наступного:

  1) поведінка жертви робить істотний вплив на мотиваціюзлочинної поведінки. Воно може полегшувати і навіть провокувати його.
  Навпаки, оптимальна поведінка може зробити неможливим злочиннепосягання (або звести його ймовірність до мінімуму або, по крайнеймірою, дозволить уникнути серйозних негативних наслідків криміналу);

  2) ймовірність стати жертвою злочину залежить від особливого феномена
  - Віктимна. Кожна особа може бути оцінена: наскільки великаімовірність її перетворення в жертву злочину. Ця ймовірністьвизначає віктимна людини (чим більша ймовірність, тим вищевіктимна);

  3) віктимна є властивість певної особи, соціальної роліабо соціальної ситуації, що провокує або полегшує злочиннеповедінку. Відповідно виділяються особистісна, рольова і ситуативнавіктимна;

  4) віктимна залежить від ряду факторів: а) особистісних характеристик; б) правового статусу посадової особи, специфіки його службовихфункцій, матеріальної забезпеченості та рівня захищеності; в) ступеня конфліктності ситуації, особливостей місця і часу, вяких ця ситуація розвивається;

  5) величина віктимна може змінюватися. Процес її зростаннявизначається як віктимізація, зниження - девіктімізація. Впливаючи на факторивіктимна, суспільство може знижувати її і тим самим впливати назлочинність.

  2. Роль жертви в механізмі скоєння злочину

  Іноді об'єктивна та адекватна оцінка особистості та поведінкипотерпілого дає можливість пояснити той чи інший злочинний акт. Прирозгляді більшості злочинів ми маємо справу з невідомимпорушником закону і відомою жертвою. Але навіть таке знання (знання жертвиі ситуації) дає нам чимало даних для розуміння механізму здійсненнязлочину, здійснення профілактики злочину, для розпізнаванняможливих жертв, потенційно загрозливих ситуацій і таких факторів, якісприяють розвитку небезпечного взаємини між злочинцем іжертвою.

  Кримінальний закон РФ містить низку вказівок на те, що аморальнаповедінку потерпілого може служити обставиною, що пом'якшує покарання,або підстава кваліфікації злочину як менш тяжкого. Так ст. 61 КК РФсеред обставин, що пом'якшують покарання, називає протиправність абоаморальність поведінки потерпілого, який став приводом для злочину.
  Стаття 107 КК РФ говорить про вбивство в стані сильного душевногохвилювання (афекту), викликаного насильством, знущанням або тяжкоюобразою з боку потерпілого або іншими протиправними иламоральними діями (бездіяльністю) потерпілого, а також тривалоїпсихотравмуючої ситуацією, що виникла у зв'язку з систематичнимпротиправною або аморальною поведінкою потерпілого. Про ті жобставин йдеться в ст. 113 КК РФ стосовно до заподіяннятяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту.

  У системі «особистість-ситуація» потерпілий має розглядатися якодна з обов'язкових елементів ситуації, тобто як предмет злочинногопосягання. Дії потерпілого, як протиправні, так інеобережні, відносяться до числа обставин, що сприяють досягненнюзлочинного результату. Поряд з іншими елементами ситуації потерпілий,взаємодіючи із злочинцем, сприяє виробленню у нього вольового актавчинити злочин. Поведінка потерпілого, безсумнівно, надаєвплив і на з'ясування особою наслідків своїх передбачуваних злочиннихдій.

  Як і майбутній злочинець, майбутній потерпілий оцінює ситуацію, що склаласяконкретну життєву ситуацію і часто поступає в залежності відрезультатів оцінки, а також в силу своїх поглядів і нахилів,психологічних та інших можливостей. Він взаємодіє не тільки з майбутнімзлочинцем, але і з іншими елементами ситуації.

  У предпреступной ситуації, в якій майбутній злочинець «стикається» з майбутнім потерпілим, створюється своєрідна система «злочинець --потерпілий », яка є підсистемою більшої системи -
  «Злочинець - ситуація». Жертва - елемент ситуації. Сторони підсистемивзаємодіють між собою, у зв'язку з чим злочину, «виросли» зтаких ситуацій, можна умовно назвати «злочинами відносин». Самеперед здійсненням і при вчиненні злочинів такого роду має місцевироблення кожним учасником своїх уявлень про «іншій» стороні і проситуації в цілому.

  У багатьох випадках жертва - активний елемент в предпреступной ситуаціїі в динаміці злочинного діяння. Іноді лише випадок вирішує, хто будепотерпілим, а хто - злочинцем; можливо поєднання злочинця і жертвив одній особі, одне і те ж особа в одному і тому ж епізоді може бутипоперемінно і злочинцем, і жертвою. Так буває в обопільній бійці або призведення рахунків між конкуруючими злочинними співтовариствами, помсти їхчленам і т. д. Останнє має неабияке поширення в сучасномуросійському кримінальному світі, при цьому іноді страждають сторонні особи.

  Діючи як активний елемент ситуації, потерпілий своєю поведінкоюможе привести злочинця в стан сильного афекту, страху,ненависті, люті з сильними психомоторними реакціями, які раптові, аіноді навіть небажані для злочинця. Цим нерідко пояснюється, щозлодій, грабіжник чи гвалтівник перетворюється на вбивцю, хоча перед здійсненнямзлочину він зовсім не мав наміру вбивати потерпілого. В інших випадкахмайбутня жертва постійними приниженнями та образами призводить майбутньогозлочинця в афективний стан і тим самим провокує його на насильство.

  Потерпілі можуть бути зовсім невинні у виникненнікриміногенної ситуації; винні в цьому так само, як і злочинець; навітьвинні більше його, наприклад, коли вони своїми кримінально карнимидіями провокують іншу особу на вчинення злочину. Зрозуміло,поняття «вина» застосовується тут в кримінологічнесенсі й істотновідрізняється від аналогічного поняття в кримінальному праві. Про вини потерпілогоможна говорити лише тоді, коли його поведінка сприяє виникненнюзлочинного умислу і його реалізації. У цьому ж сенсі необхідно розуміти і
  «Провокацію» з боку жертви, що виражається у виклику певних явищ,спонукань до конкретної дії. Криміногенна ситуація може породжуватисяі необережним поводженням потерпілого.

  Виходячи з поведінки потерпілого, ситуації, що передуютьзлочину, можна розділити на три групи.

  1. Ситуації, в яких дії потерпілого носять провокуючийхарактер, містять в собі привід для вчинення злочину (насильство і т.д.) Це протиправне або (і) аморальну поведінку.

  2. Ситуації, в яких дії потерпілого носять необережнийхарактер, створюючи тим самим сприятливі умови для здійсненнязлочину (наприклад, залишення без догляду особистих речей в такихмісцях, де відносно велика можливість їх викрадення). Необережністьвчинків потерпілого розуміється, звичайно, не в кримінально-правовій, а вкримінологічне сенсі.

  3. Ситуації, в яких дії потерпілого є правомірними, алевикликають протиправну поведінку злочинця (наприклад, правильна критикана адресу людини, нетактовно провідного себе в громадському місці, породжуєз його боку насильство по відношенню до зробив зауваження особі).

  Конкретні особи можуть бути як би призначені стати жертвоюзлочину в силу, по-перше, своїх психологічних і поведінковихособливостей і, по-друге, рольової специфіки і групової приналежності.
  Психологічна схильність стати жертвою припускає наявністьтаких особистісних рис, як зайва довірливість, необачність,підвищена запальність і дратівливість, агресивність, а в поведінці
  - Схильність до авантюрних, нахабним, нестриманим вчинків. До цієї ж групипотрібно віднести і тих, хто, володіючи психологічною схильністю, щеі веде певний спосіб життя, обертаючись серед тих, хто представляє дляних небезпеку. Це - бродяги, повії, наркомани, алкоголіки,професійні злочинці.

  Досить поширеними взаємовідносинами між убивцею та його жертвоює тривалі й інтенсивні особисті, часто інтимні стосунки. Таківідносини як один з факторів мотівообразующіх побутових вбивств ізаподіяння шкоди здоров'ю розвиваються, як правило, поступово, перетворюючисьв конфліктне, а потім і в агресивна поведінка.
  Серед форм віктимна поведінка, що передує вбивств, слід особливовиділити провокацію, тобто дії потерпілого у вигляді погроз, насильства,образи, часто при спільній випивки.
  Форми провокації різні. Активна форма провокації - це зазвичай діїпотерпілого, що створюють велику небезпеку для його життя, яку вінсподівається ліквідувати, розраховуючи на те, що провоковане особа в силусвого соціального стану, властивостей характеру або недостатньоїфізичної сили не посміє відповісти йому насильством. Так нерідко трапляється вармії та місцях позбавлення волі. При здійсненні побутових злочинів частомає місце помилкова оцінка можливої реакції члена сім'ї, який ставоб'єктом провокації. Потерпілі зазвичай переконані в тому, що сімейнітрадиції ил страх утримають провокованого від застосування насильства.
  Пасивна форма провокації зустрічається рідше, ніж активна, і пов'язана зневиконанням потерпілим обов'язків, що випливають з громадських,товариських, сімейних та інших відносин (наприклад, несплата грошовогоборгу).
  Провокації в тій і іншій формі найчастіше мають тривалий характер іпротікають в рамках конфліктних ситуацій. Довготривале неприємневплив на психіку людини «акумулює» в ньому ненависть і в кінцевомупідсумку може призвести до того, що який-небудь дрібний інцидент породжуєбурхливу реакцію.
  Постійне провокаційна поведінка жертви часто передує вбивстванайближчих членів сім'ї.
  Можлива несвідома провокація, коли майбутній потерпілий не віддаєсобі звіту в тому, що його необережний вчинок може викликати такуреакцію, що приведе до небезпечних наслідків. Однак, у жодному разіне слід вважати провокацією, наприклад, справедливі зауваження громадянхуліганам і бешкетника, які через негативних орієнтацій і навичок аборис характеру можуть розцінити таке зауваження як образу і привід дляпомсти. У цих випадках «винність» потерпілого відсутня, а злочинецьнадходить у відповідності зі своїм суб'єктивним уявленням про ситуацію, щоситуації, яку він сприймає неправильно. Таким чином, не можнарозцінювати як провокацію будь-яку поведінку потерпілого, що суперечитьінтересам злочинця.
  Іншою формою віктимна поведінка потерпілого є йогонеобережність. Жертви вбивств (як і багатьох інших злочинів), нерозуміючи кінцевих наслідків своєї поведінки, не вживають необхідних заходівобережності і створюють ситуації, сприятливі для здійснення ввідношенні їх злочинів.
  Віктимологічні профілактика - одне з найбільш важливих напрямків боротьбизі злочинністю, коли попереджувальні зусилля реалізуються, образнокажучи, не з боку злочинця, а з боку жертви. Це діяльністьправоохоронних органів, громадських організацій, соціальних інститутівщодо виявлення та усунення обставин, які формують «винна» поведінкужертви, встановлення людей, що складають групу кримінального ризику, ізастосування до них профілактичних заходів. Віктимологічні профілактика можездійснюватися як щодо суспільства в цілому або окремих соціальнихгруп, так і конкретних осіб, тобто профілактичні зусилля тут різніза своїми масштабами. При цьому названа профілактика повинна здійснюватисяодночасно з виявленням осіб, які можуть стати на злочинний шлях, івпливом на них. Дана обставина тим більш важливо підкреслити, щонерідко майбутні жертви обертаються в тому ж порочне кримінальному колі, щоі майбутні злочинці. Ось чому необхідно вивчення кримінальної таоколоуголовной субкультури, соціально-психологічних та інших процесів,протікають у її рамках.

  3. Соціальні наслідки злочинності

  Суспільно небезпечні наслідки злочинів можна розглядати якоднією з основних характеристик злочинності в даній країні або в даномумісці (місті, регіоні і т. д.), а також як показник станупрофілактичної роботи, боротьби зі злочинністю в цілому, можливостейсуспільства і держави знизити або нейтралізувати збиток, що наноситьсязлочинними діями. Очевидно своєчасно прийняті належні заходиздатні істотно послабити негативні наслідки зазначених дій.
  Так, невжиття заходів щодо встановлення осіб, що здійснюють в даному районі крадіжкиабо розбої, як правило, збільшує їхню небезпеку, оскільки злочинці,відчувши свою безкарність, починають діяти з великим розмахомі зухвалістю, можуть зазіхати при цьому на життя і здоров'я людей. Вчасноневиявлені серійні гвалтівники і серійні сексуальні вбивці, якпоказує практика, починають діяти з дедалі більшою жорстокістю ічастотою. Ті ж результати наступають, якщо обвинувачені (подозреваеми),особистість або злочину яких представляють чималу суспільнунебезпеку, вчасно не ізолюються від суспільства.

  Ось чому непогані показники боротьби зі злочинністю у відриві відусунення реальної шкоди, заподіяної злочинними діями, однозначноне можна розцінювати як позитивний результату правоохоронноїдіяльності.

  Матеріальні збитки від скоєних злочинів, навіть якщо судити поофіційною статистикою, надзвичайно великий, але насправді він щебільше, оскільки фінансовий та іншої шкоди дуже часто ніяк і ніким невраховується, тим більше, що ховаються самі корисливі злочини. Заданими МВС Росії загальний збиток в 1997 р. склав 13,3 трлн. руб., у томучислі в результаті вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів - 6 505
  949 руб., Злочинів проти власності - 7 222 886 руб., Злочиніву сфері економічної діяльності - 3 573 421 руб. У 1998 р. матеріалзбиток тільки від економічних злочинів склав 20,2 млрд. руб. Зазавершеним розслідуванням кримінальних справах накладено арешт на майно всьогов 11,7% випадків, вилучено майна, цінностей, добровільно погашено лише
  45,4% нанесеного збитку.

  Дуже важливо класифікувати соціальні наслідки злочинів.
  Класифікаційні схеми могли б включати такі «розділові» ознаки:

  1. Зміст що завдається злочином збитку. Воно може бутиматеріальним, психологічним, психічним (нанесення шкоди психічномуздоров'ю), соматичних (нанесення шкоди фізичному здоров'ю)), воно,нарешті, може бути позбавленням життя. Обов'язково потрібно мати на увазіморальну шкоду, оскільки злочин завжди посягає на моральніпідвалини суспільства, правда, з різною інтенсивністю. Моральний шкоду найбільшмасштабніший. До нього тісно примикає збиток, що наноситься культурним, релігійним,національних цінностей, політику держави та її окремих автономнихсуб'єктів.

  Не всі злочини посягають на моральність і не всі, звичайно,мають психотравмуючий, емоційний ефект. Найчастіше ценасильницькі злочини, що посягають на людину та інтимні сторони йогожиття.

  Природно, один і той же злочин може одночасно завдати всеперераховані види збитку.

  2. Об'єкт кримінально-правової охорони, якому завдається шкода: людина,мала соціальна група (в першу чергу сім'я), система правосуддя,економіка, державна влада та ін

  3. Тяжкість наслідків, що настали в результаті злочинноїпосягання: від позбавлення людини життя до незначного матеріальногозбитку при крадіжці або переживання, що настав внаслідок завданихобрази. Далеко не кожен збиток може знайти точний грошовий вираз,особливо якщо він морального, релігійного й т.д. характеру, якщозлочин посягає на життя, здоров'я або гідність людини.

  4. Час настання суспільно небезпечних наслідків. Реальний шкодуможе наступити безпосередньо за злочинним діянням, або багато років по томупісля нього. Наприклад, у близького родича вбитого душевне захворюванняможе настати через значний проміжок часу після вбивства;жорстоке поводження з дитиною може привести до дуже віддаленимкримінологічних наслідків, коли вже доросла людина, що був удитинстві жертвою такого звернення, починає виявляти насильство по відношенню досвоїм дітям або своїм уже старим батькам.

  5. Наслідки злочину як фактор, який породжує нове порушеннякримінально-правової заборони.

  У порушено аспекті насильство особливо небезпечний тим, що практичнозавжди тягне за собою нове насильство, по-перше, створюючи загальну атмосферуворожнечі, ненависті та недовіри, по-друге, викликаючи у відповідь агресивні актипомсти. Друге досить ясно видно при аналізі вбивств з помсти, у томучислі кровної, а також випадків політичного, релігійного інаціоналістичного тероризму. Потужним криміногенних факторів можуть бути ікорисливі злочини: наприклад, розкрадання майна на підприємстві, якщодля їх припинення не робилися необхідні заходи, з плином часупочинають набувати масового характеру. У їх вчинення виявляютьсявтягнутими і ті особи, які займають високе посадове становище.

  6. Сфера життєдіяльності людей, де має місце нанесення збитку.
  Такий сферою можуть бути вищі і нижчі рівні державної влади тадержавного управління, виробництво, фінанси, підприємництво,сім'я і її оточення, інтимне життя людини і т.д. Можна сказати, щосфери, де фіксуються соціальні наслідки злочинності, повністюзбігаються з усіма сферами життєдіяльності людей. Ними можуть бути навітьтакі, здавалося б, віддалені від злочинності, сфери як мистецтво інаука. Але, по-перше, і в цих останніх можуть вчиняти злочини,що, втім, відбувається порівняно рідко, по-друге, працівники мистецтваі літератури стають жертвами злочинних посягань; по-третє, ніжбільше коштів витрачає держава на всю діяльність по боротьбі ззлочинністю, тим менше їх залишається для потреб мистецтва і науки.

  Сказане дозволяє чітко розрізняти соціальні наслідки окремихзлочинів і соціальні наслідки злочинності в цілому. Про суспільнонебезпечні наслідки (вони є найбільш істотною частиною соціальнихнаслідків злочинів) кримінальне законодавство згадуєнеодноразово. У деяких випадках без згадки самого слова
  «Наслідки», закон говорить про конкретну шкоду, яку завдають здоров'ю,майну або іншим охоронюваним правом цінностям.

  Прагнучи визначити можливі соціальні наслідки злочинів, врозрахунок, очевидно, слід приймати такі наслідки, які: а) маютьзначення для наявності складу злочину і результат як би визначаєюридичний зміст даного складу; б) можуть виступати яккриміногенного фактора, тобто здатні породжувати нові злочини; в)можуть бути враховані в тій чи іншій формі (у тому числі в галузі теорії), алене обов'язково знайти вартісне вираження; г) можуть мати значення длякримінологічного прогнозування.

  Значні матеріальні витрати держави на боротьбу ззлочинністю. Їх треба оцінювати з урахуванням тієї обставини, що, якщо бвони не були витрачені на правоохоронну діяльність, ці коштиможна було б витратити на потреби охорони здоров'я, освіти, соціальногодопомоги і т.д.

  Можна запропонувати наступну схему матеріальних витрат держави,породжених вчиненням злочинів.
  | | | Матеріальні витрати, пов'язані з |
  | | | Розслідуваний | розгляд | виконанням | постпенітен |
  | Злочини | | іем | м кримінальних | покарання, в | ціарной |
  | я | | кримінальних | справ у суді | тому числі в | опікою і |
  | | | Справ | | місцях позбавлення | допомогою |
  | | | | | Свободи | |
  | | | | | | |

  Зрозуміло, будь-які витрати держави, пов'язані з досконалимзлочином, не гарантують того, що винний у його скоєнні надаліутримається від кримінально карних дій. Але витрати несе не тількидержава. Особливо страждають від злочинів окремі люди: за більшоїчастини злочинці не можуть або не хочуть повністю компенсувати завданіними матеріальні збитки; потерпілі витрачають чималі кошти на лікування,послуги адвокатів, забезпечення власної безпеки, компенсаціювикраденого і т.д.

  Не менш, якщо не більше, значущий психологічний і моральний збиток,наноситься людям в результаті вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю,згвалтувань і інших сексуальних злочинів, катувань, побоїв і т.д. Убагатьох індивідів психологічні рани не заживають до кінця їх днів істають причиною психічних розладів, життєвих катастроф, аваріїпланів, суїцидальних дій, втрати будь-якого інтересу до життя.
  Положення ускладнюється тим, що в нашій країні відсутня реальна системазахисту і допомоги, в тому числі психотерапевтичної, потерпілим;громадську думку в мікросередовищі часто готове бачити в них чи неспівучасників злочинів; жертви статевих зазіхань нерідко клеймуютьсяганьбою, стають об'єктом образ і глузувань. Держава незахищає потерпілих від нових злочинних посягань, тому багато хто незвертаються в правоохоронні органи, а якщо звернулися, то через погрозирізко змінюють свої свідчення.

  Соціальні наслідки злочинності знаходять вираз і в тому, щоокремі види злочинності здатні породжувати не тільки самі себе, але йінші категорії правопорушень. Так, злочинність неповнолітніхактивно живить рецидивної злочинності: вибірковими дослідженнямивстановлено, що більша частина рецидивістів почала здійснювати злочинудо досягнення повноліття і чим більше в ранньому віці вонидопускаються, тим вища ймовірність їх повторного (і навіть багаторазового)вчинення.

  Соціальні наслідки злочинності для всього суспільства залежать від:поширеності всієї злочинності, ураженості нею молоді; частки взлочинності найбільш небезпечних злочинів проти особи; масштабів ібезкарності дій злочинних організацій (мафії); корупціїчиновників різних гілок і рівнів державної власти та управління,органів (установ) правосуддя, ступеня зрощування чиновників згангстерами та економічними злочинцями; висвітлення проблеми злочинностів засобах масової інформації, в першу чергу від того, наскількибеззастережно вона засуджується ними.

  Загальний рівень суспільно небезпечних наслідків злочинності --результат негативної динаміки (зростання) окремих видів злочинності іпитомої ваги найбільш небезпечних з них. Загальна схема впливу злочинності насуспільство могла б виглядати наступним чином.

  Як бачимо, вплив злочинності на суспільство може носити глобальнийхарактер і в той же час безперервний: нові злочини зажадають новихматеріальних витрат, спричинять подальше ослаблення моральності,погіршення психологічного стану населення т.д.

  ВИСНОВОК

  Підводячи результати виконаної роботи можна зробити наступні висновки.
  У цілому кримінологічна Віктимологія вивчає:

  - соціологічні, психологічні, правові, моральні й іншіхарактеристики потерпілих, знання яких дозволяє зрозуміти, через якіособистісних, соціально-рольових чи інших причин вони стали жертвоюзлочину;

  - місце потерпілих в механізмі злочинної поведінки, в ситуаціях,які передували або супроводжували таку поведінку;

  - відносини, що зв'язують злочинця і жертву, причому як тривалі,так і миттєво сформовані, які часто передують злочинномунасильства;

  - поведінка жертви після вчинення злочину, що має значенняне тільки для розслідування злочинів та викриття винних, а й дляпопередження нових правопорушень з їхнього боку.

  Вивчення поведінки та особистості потерпілих від злочинів має на меті:

  - більш поглиблене розуміння природи і причин злочинної поведінки,ситуацій, які передували злочинів, супроводжували їм іпослідували після їх закінчення;

  - визначення того збитку (матеріального, духовного, морального,психологічного та ін), який наноситься окремими злочинами ізлочинністю в цілому;

  - успішна профілактика (запобігання, припинення) злочинів.
  Заходи віктимологічні профілактики можуть бути зведені в двіосновні групи. До перших відносяться заходи, спрямовані на усуненняситуацій, що можуть призвести до можливістю заподіяння шкоди. Другу групу складаютьзаходи впливу на потенційну жертву з тим, щоб відновити абоактивізувати в ній внутрішні захисні возможності1.

  Характер заходів віктимологічні профілактики залежить від того, якіОсобливо тих, кому адресовані відповідних заходів, час, місце,способи можливого скоєння злочинів, передбачувані діїзлочинця і т. д.
  Вплив злочинності на суспільство може носити глобальний характер і в той жечас безперервний: нові злочини зажадають нових матеріальних витрат,спричинять подальше ослаблення моральності, погіршення психологічногостану населення т.д.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Белкин Р.С. Криміналістична енциклопедії

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status