ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінологічна характеристика та попередження злочинів
       

   

  Кримінологія

  Київський інститут внутрішніх справ

  Контрольна робота

  Предмет: Кримінологія

  Тема: Кримінологічна характеристика та попередження злочинів протидержавної та суспільної власності

  Викладач: Кирилюк Анатолій Васильович

  Студента 32 групи, III курсу факультету госпрозрахункової заочної форминавчання

  Малик Андрія Ігоревича

  № залікової книжки 3Х-95/311 № ________________

  будинок. адреса: 252151 Київ-151 Мишина 2-38 тел. (044) 271-22-84

  Київ 1998

  План.


  1. Поняття злочинів проти державної і громадськоївласності.

  2. Кримінологічна характеристика злочинів проти державної ісуспільної власності.

  а. крадіжка; б. розбої та грабежі; в. шахрайство; р. присвоєння довіреного майна; д. здирництво.

  3. Специфіка детермінації і причинності.

  4. Попередження злочинів проти державної і громадськоївласності.

  Злочини проти державної і суспільної власності - цесукупність так званих загальнокримінальної корисливих злочинів, тобтотих діянь, які полягають у прямому незаконному заволодінні чужиммайном, «чиняться з корисливих мотивів і з метою безпідставногозбагачення за рахунок цього майна, причому без використання суб'єктамисвого службового становища, не пов'язані з порушенням господарських зв'язків івідносин у сфері економіки »*. Це перш за все крадіжки, грабежі, розбої,шахрайство, вимагання в різних формах і частина присвоєньмайна.

  Глава II Особливої частини Кримінального кодексу України містить 11статей, де викладені склади злочинів і передбачена відповідальністьза різні форми розкрадання державного і громадського майна. Прицьому термін розкрадання вживається як родове поняття. Розкрадання - цеумисне протиправне звернення винною особою певним способомколективного або державного майна на свою користь чи на користьіншої особи з корисливих мотивів.

  Суттєвими ознаками таких злочинів є наступні два.

  По-перше - це посягання на чуже майно. Причому ніякої йогоконкретизації Кримінальний кодекс не передбачає. У цивільному правіпід майном розуміються: речі, включаючи гроші та цінні папери, іншемайно, у тому числі майнові права; інформація; результатиінтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них
  (інтелектуальна власність).

  Розглянуті мною злочини посягають в основному на речі, включаючигроші та цінні папери, та інше майно. Вимагання буває пов'язано звимогою передачі права на майно. Чужим для злочинця може бутимайно як фізичних, так і юридичних осіб; власником майнаможе бути держава, організація, об'єднання, не має значення,володіє особа цим майном, або користується ним, або тількирозпоряджається.

  По-друге, корислива мета - протиправне безоплатне вилучення і
  (або) звернення чужого майна на користь винного або на користь іншогоособи. Тут у наявності мотивація наживи, збагачення, отримання матеріальноївигоди.

  Практично як про загальнокримінальної корисні злочини можна говоритипро ті діяння проти власності, які характерні для професійнихзлочинців, інших представників кримінального середовища, але відбуваються не тількиними. У загальному числі цих злочинів завжди велика питома вага діяньнеповнолітніх і молодих людей.

  При проведенні кримінологічних досліджень виділявся так званийзіставний масив загальнокримінальної корисливих злочинів, куди включалисякрадіжки, пограбування, розбої, шахрайства. У 90-і роки все більшепоширеним ставало здирництво, і воно також стало включатися вцей масив. Ці п'ять злочинів становлять майже 90% всієї загальнокримінальноїкорисливої злочинності.
  . Растєгаєв А.А. Аналіз загальнокримінальної корисливої злочинності// Методика аналізу злочинності. М., 1986, гл.IV. С.59.

  Цей вид злочинності має багатовікову історію, в кримінальному середовищінакопичено й продовжує накопичуватися досвід здійснення характерних для ньогодіянь, розробляються, зміцнюються і розвиваються традиції, навички,способи вчинення злочинів, субкультура і виправдовує їх системапоглядів. З нею пов'язана діяльність професіоналів злодійського світу, тоє професійна злочинність, а також багато проявиорганізованої злочинності. Всі злочини цієї категорії характерні длябанд і багатьох інших організованих кримінальних формувань.

  Ця злочинність вкрай суспільно небезпечна, завдає державі,організацій, об'єднань значних матеріальних збитків.

  Найпоширенішим злочином не тільки в загальнокримінальноїкорисливої злочинності, а й у загальному масиві злочинів є крадіжки. Уструктурі цього виду злочину кількісно переважають крадіжки майнагромадян (третина з них - квартирні). Із загального числа зареєстрованихкрадіжок в 1995 році (1 365 191) на всі інші види крадіжок, тобто колипотерпілим є юридична особа, припадало лише 372 000 *.

  Проте суспільна небезпека посягання на майно юридичнихосіб від цього не зменшується. Крадіжки у значних розмірах готовоїпродукції підприємств, споживчих товарів зі складів, вантажів натранспорті, сировини, різного обладнання, механізмів, грошей з банків іінших фінансових установ, творів мистецтва з музеїв, ікон зцерков, інших цінностей завдають відчутної шкоди державі, організаціям,підприємницьким структурам, підривають їх економіку. Крім того, слідмати на увазі, що такі крадіжки, особливо з об'єктів, що охороняються,здійснюються після ретельної підготовки, розвідки, забезпечення каналівзбуту, подекуди впровадження злочинним світом своїх людей у ці структури, щопід силу тільки організованої злочинності.

  розбоїв та грабежів - теж надзвичайно поширені злочинипроти власності, причому їх реєструється значно менше, ніжздійснюється. За даними фонду «Громадська думка», отриманих в результатіпорівняльного дослідження в рамках міжнародного проекту ООН, 75%москвичів, що піддалися нападам, не заявляли до правоохороннихоргани, впевнені в тому, що не буде вжито заходів до розкриттязлочинів, а у випадку, якщо злочинець і буде встановлено,правоохоронні органи не зуміють зібрати достатні докази; 50%з числа все-таки що звернулися в правоохоронні органи залишилися незадоволені - злочинці не були встановлені. Про поширеністьрозбоїв та грабежів свідчить той факт, що нападів злочинцівпіддався кожен десятий житель Москви, при чому третинузлочинів відбувалися біля будинку потерпілого. Слід мати на увазі, щорозбої та грабежі - це злочини міст, приміських зон, великихнаселених пунктів, і тому стан цього виду злочинів, а тимбільше способи їх вчинення в Москві та інших багатонаселених конгломератахрозрізняються незначно

  На жаль, через брак української, вся статистика - российская.

  Шахрайство, присвоєння довіреного майна кримінологічних близькі.
  Шахрайство від інших видів загальнокримінальної корисливої злочинності противласності, що мають деяке коливання по кількості реєстрованихзлочинів, відрізняє стрімка тенденція зростання. До 1995 року попорівняно з 1991 роком число фактів шахрайства збільшилося в 3,3 рази ідосягло 67 243. Після крадіжок і грабежів шахрайство стає найбільшпоширеним злочином в структурі загальнокримінальної корисливоїзлочинності проти власності.

  За останні три роки відзначається і зростання числа реєстрованих фактівпривласнення та розтрати довіреного майна - 33,1 тис. у 1993 році до
  36,4 тис. в 1995 році.

  Вимагання має кілька різновидів. З початком ринковихреформ це злочинне прояв було просто «вульгарним наїздом», тобтоотриманням від власника майже відкрито готівкової грошової данини під загрозоюфізичної розправи, псування або знищення товарів, підпалу складів,магазинів, ларьків. Незабаром було зроблено наступний крок у розвиткувимагання - створення бригад «з вибивання» боргів за певнийвідсоток від суми заборгованості. Крім того авторитети злочинного світувзяли на себе роль судів - вирішувати майново-фінансові суперечки міжпідприємцями, вимагаючи за надані послуги значну винагороду.
  Більш досконалою формою здирництва є організація постійнихнелегальних або легально діючих «дах» щодо захисту підприємницькихструктур на основі регулярно одержуваної від них грошової данини за гнучкоюставкою, що змінюється в залежності від інфляції та розширенняпідприємницьких операцій, від зазіхань на них з боку іншихзлочинних угруповань. Ще однією формою здирництва є вимогапро здійснення підприємцем майнової чи фінансової операції напевну суму з певним суб'єктом, що є представникомструктури, створеної організованою злочинністю або знаходиться під їїконтролем. У 1995 році таких організацій в господарську та фінансовусферах діяло понад 40 тисяч.

  Вивчення процесів детермінації і причинності загальнокримінальної корисливоїзлочинності проти власності пов'язане з відповіддю на питання: як, чомувона існує і розвивається, які соціальні, економічні та іншіобставини виступають як породжують її причин; якіособливості умов, що сприяють прояву причин і наступукримінального результату у вигляді одного або декількох злочинів цьоговиду, і звичайно, які особливості взаємодії всіх цих явищ у їхінтеграційному поєднанні.

  загальнокримінальної корислива злочинність проти власності як складовачастина цілісного явища злочинності визначається системою соціально -економічних відносин, її типом. Разом з тим взаємодія вказаноїсистеми і розглянутого виду злочинності володіє важливою особливістю.
  Ця особливість полягає в тому, що на відміну від багатьох інших видівзлочинів загальнокримінальної корислива злочинність проти власностіорганічно пов'язана із соціально-економічною системою (формацією), їївідносинами. Пояснюється це тим, що сутність будь-якій формації складають,як відомо, відносини власності. Таким чином, цей вид злочинностігенетично пов'язаний з певною системою відносин власності.

  Зрозуміло, що даний вид злочинності перш за все, запорівнянні з іншими видами, повинен випробувати і дійсно відчуваєтиск тих властивостей, які притаманні певному типу соціально -економічних відносин, і одночасно зазначений вид злочинності, якніякий інший, концентрує в собі всі сутнісні ознаки цієї формації.
  Специфіка детермінації загальнокримінальної корисливої злочинності в умовахринкової економіки полягає передусім у їхній жорсткої взаємноїобумовленості.

  На характер зв'язків роблять безпосередній або опосередкованийвплив численні і різноманітні сфери державного і громадськогожиття, їх стан, розвиток, спрямованість, зміст, ступіньвпливу на суспільство і т. д. Серед них особливу вагомість мають сфери: n формування державної політики, поглядів, ідей, концепцій з приводу власності - приладдя, перетворення, забезпечення безпеки, захисту власника і його майнового інтересу; вирішення питання про рівної безпеки і захисту або застосування принципу вибірковості, пріоритетності по відношенню до певних формах власності і певним власникам; n практичної діяльності держави, тобто уповноважених на те органів, організацій, посадових осіб щодо втілення в життя ідей, концепцій, прийнятих державою рішень з приводу власності - прихильності зазначених суб'єктів до певних методів, жорстким політичним і економічним установкам чи все-таки здатності цих суб'єктів до своєчасної коригування діяльності; відношення до прав людини і громадянина незалежно від займаного положення, розміру майна, належності до певного стану, роду занять або ж спрямоване, нерідко адресний, перевага ; n культури, науки, освіти, морального виховання, освіти, включаючи правове, масової інформації, тобто ті сфери, які надають можливість активно впливати на суспільство і людей, формувати погляди з приводу власності.

  До числа сфер , що мають особливе значення, слід віднести і сфери:соціальну, правотворчості та правозастосування в області, що відноситься довласності, її захист, безпосередній боротьбі з посяганнями начуже майно; організації та здійснення боротьби з цією злочинністю,включаючи її попередження.

  При цьому не треба забувати про вплив таких категорій, обумовленихісторією народу і держави, як спадкоємність поколінь, стійкістьсоціальної психології і цивільних установок з приводу власності, втому числі приватної; традиції, звички, національно-демографічні татериторіальні особливості, пов'язані зі ставленням до власності, дочужому майну. І самі ці категорії, і їх вплив на стан ірозвиток загальнокримінальної корисливої злочинності дуже специфічні.

  Вже з цього перерахування видно, наскільки складний причинний комплексзагальнокримінальної корисливої злочинності проти власності. У зв'язку з цимскладний і процес кримінологічного аналізу причинного комплексувзаємодіючих явищ. Причому цей процес ще більше ускладнюється, колидержава і суспільство або переживають кризу, або вступають в перехіднийетап.

  Серед явищ, що детермінують злочинність можна виділити: n збільшення майнової диференціації населення та підвищення рівня бідності, розшарування суспільства на вузьке коло багатих і переважну масу бідних, не впевнених у своєму майбутньому людей; збільшення частки бідних верств населення у місті в порівнянні з селом; зростання безробіття; затримка заробітної плати, зупинка підприємств; n криміналізація суспільства та господарської діяльності; n послаблення системи державного контролю.

  Поряд із зазначеними явищами, що детермінують злочинність, у томучислі загальнокримінальної корисливу злочинність проти власності, в умовахринкових відносин існують і інші. Вони також для ринкових відносинобов'язкові і неминучі: експлуатація та надексплуатації; накопиченнякапіталу на початковому етапі нерідко кримінальним способом, внадалі - за рахунок знецінення праці, одержання надприбутку;нерівність можливостей; переростає в обман і насильство конкуренція, незупиняється ні перед яким злочином; влада грошей, культ наживи,індивідуалізм і агресивність; відстороненість і навіть зневага до людей,які не зуміли пристосуватися до цих відносин; поширення торгашествана діяльність у галузі культури та сферу моральних цінностей. Все це
  - Фундамент злочинності проти власності, об'єктивно існуючінегативні економічні, політичні, соціальні та моральніобставини, які породжують злочинців і злочини, що посягаютьперш за все на чуже майно.

  Перш за все про стратегії попередження. Вона полягає в локалізаціїявищ, що утворюють причинний комплекс загальнокримінальної корисливої злочинностіпроти власності, а також у запобіганні або пом'якшення наслідківдії цих явищ.

  Це передбачає здійснення заходів, які могли б забезпечитиздатність економіки функціонувати в режимі розширеного відтворення
  (а отже, більш низького рівня безробіття), стійкістьфінансової системи, інших заходів щодо зміцнення і розвитку ринку, економічнихвідносин (заходи загального характеру).

  До числа заходів, що мають спеціальну спрямованість відносяться: створенняекономічних і правових умов, що виключають криміналізацію суспільства тавсіх сфер господарської та фінансової діяльності, захоплення кримінальнимиструктурами виробничих і фінансових інститутів, їх проникнення врізні структури влади; експертиза рішень, що приймаються з фінансових ігосподарських питань з позиції економічної безпеки, а такожобов'язкове проходження з тією ж метою експертизи законодавчих чи іншихнормативно-правових?? ри їх підготовці.

  До попереджувальним соціальних мір відносяться: n правова пропаганда про діяльність правоохоронних органів; n розробка заходів щодо підвищення рівня матеріальної бази сирітських, соціально-реабілітаційних та корекційних установ; житлових і побутових умов багатодітних та малозабезпечених сімей; створення спеціальних служб для дітей, які залишилися без засобів існування; n розробка і реалізація заходів щодо забезпечення соціальної зайнятості підлітків і молоді, безробітних і бездомних, біженців та вимушених переселенців, раніше судимих та інших осіб, які не мають постійних доходів і джерел існування; n створення центрів реабілітації осіб, які займаються бродяжництвом та жебракуванням; n здійснення заходів щодо розвитку мережі установ для соціальної допомоги особам, які опинилися без певного місця проживання і занять.

  Наведений перелік кримінологічних ознак загальнокримінальноїкорисливої злочинності проти власності досить значний іпереконливо підтверджує, наскільки велика суспільна небезпека цієїкатегорії злочинності. Зрозуміло, що вивчення зазначеної злочинності,конкретних злочинів, розробка заходів щодо попередження загальнокримінальноїкорисливої злочинності проти власності є для кримінологіїнайважливішим справою.

  8.01.98.
  ________________Малік А.І.

  Література.


  Растєгаєв А.А. Аналіз загальнокримінальної корисливої злочинності// Методикааналізу злочинності. М., 1986.


  Долгова А.І. Кримінологія. ИНФРА-М-НОРМА. М., 1997


  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Юрінком. К.,
  1997.


  Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованоюзлочинністю »30.06.93. № 3341-XII.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status