ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінологічна характеристика та профілактика рецидивної злочинності
       

   

  Кримінологія

  Лекція тема № 10.

  Кримінологічна характеристика та профілактика рецидивноїзлочинності.

  У цій лекції ми розглянемо три досить складних,взаємозалежних питання, що розкривають кримінологічну характеристику ідеякі аспекти профілактики професійної, рецидивної злочинності татій її частині, яку становить злочинність осіб, позбавлених волі.

  Кожен з цих типів злочинності має свої особливості, в частиніхарактеристики (особистості, причин, умов і т.д.) і профілактичних заходів,спрямованих на їх попередження. Чому вони об'єднані в одній темі?
  Відповідь на це питання ми сформулюємо в кінці лекції. Отже ...

  Питання 1. Кримінологічна характеристика та профілактика рецидивноїзлочинності.

  Саме по собі слово "рецидив" означає повернення, повторення якого-небудьявища. Як Ви пам'ятаєте з курсу Загальної частини кримінального права - вчинному кримінальному законодавстві не міститься поняття рецидивузлочинів. Вона формулюється в теорії кримінального права. Нагадаю Вам їхвиди:

  - загальний (вчинення раніше судимою особою, судимість з якої не знятаі не погашена, будь-якого нового злочину, не тотожного і неоднорідного раніше скоєного. Загальний рецидив є що обтяжує провинуобставиною);

  - спеціальний (який складається з тотожних або однорідних злочинів.
  Цей вид рецидиву законодавець у багатьох випадках відносить до кваліфікуючоюознаками);

  - простий (одноразовий) - до нього належать випадки вчиненнязлочину особою, раніше засудженим один раз;

  - складний (багаторазовий) - до нього належать випадки вчиненнязлочину раніше засуджували двічі і більше разів.

  До складного відносяться ще:

  - пенітенціарної (що характеризується тим, що засуджений відбуваєпокарання у вигляді позбавлення волі не менш ніж вдруге. Цей видрецидиву враховується при визначенні режиму відбування покарання і спричиняєінші негативні наслідки як в період відбування покарання, так і післянього);

  - особливо небезпечний рецидив (у випадках, передбачених кримінальнимкодексом, за вироком суду).

  У курсі "кримінології" рецидив - це один з видів злочинності, проякому чимало суджень і теоретичних концепцій, особливо навколо відмінностів поняттях "рецидив" і "повторність", хоча граматично слово "рецидив" наросійська мова перекладається і як повторність. Говорять також про рецидив
  "Легальному", тобто законному, точніше про другу засудження судом за будь-якезлочин; рецидиві фактичне (кримінологічної), коли мова йде проздійсненні другого злочину без засудження особи за першим, нарешті,про рецидив в сенсі вторинного відбування в місці позбавлення волі. Все церечі досить відомі, велика література про рецидивної злочинності і проній може міркувати практично кожна людина, навіть не єфахівцем.

  Хоча кримінологічних - це один із складних видів злочинності. До 90 --х років рецидив в усі роки виявляв неабияку стійкість (становив 20 -
  25%). До 1993 року ця цифра зайняла 30% відмітку (в деяких регіонах 40 -
  45%). За 1994 рік ця цифра зросла ще на 10% (у фактичному виразі --більше 307 тисяч засуджених з 896,7 тис. загальної кількості засуджених допозбавлення волі). Тобто в середньому по країні - це третина всіх засуджених, а вдеяких регіонах (Республіки Комі, Тува, Удмуртія; Брянська,
  Володимирська, Калузька, Кіровська, Омська та Томська області) питома вагарецидивної злочинності склав в 1994 році від 34 до 46%. Шановне нами
  "Керівництво" та "обиватель" завжди обурювалися з приводу його існування,вимагали і вимагають його викорінити, наївно або внаслідок безграмотностівважаючи, що з рецидивом найлегше покінчити.

  Складність рецидиву в його неодноразовості і стійкості. З кримінальноїправа в кримінології найчастіше використовується термінологія об "загалом іспеціальному "рецидив. У теорії завжди йшла дискусія, якою рецидивнебезпечніше? Переважна більшість дискутуючих вважало, що, за іншихрівних умовах, спеціальний рецидив небезпечніше, оскільки свідчить про
  "Спеціалізації" злочинця. З цією позицією можна погоджуватися, але матина увазі, що загальний рецидив може бути більш небезпечним і тяжким, ніжспеціальний. Наприклад, згвалтування, вбивство, в одному випадку і дві крадіжкив іншому). Однак кримінологічних спеціальний рецидив зближується зпрофесіоналізмом і, як правило, зливається з ним. Про цю частинизлочинців ми будемо говорити нижче. Правоохоронні органи "несли інесуть хрест "відповідальності за рецидивної злочинності, що зростала іпродовжує рости в нашій країні разом зі злочинністю в цілому. Інакше бутиі не може, адже рецидивної злочинності, як злочинність взагалі, коріннямсвоїми йде в "пори" суспільства, відбиваючи його найбільш тяжкі хвороби.
  Саме рецидивісти були завжди носіями та розповсюджувачами злодійськихтрадицій, неоднозначних, як і злочинці взагалі.

  За ступенем громадської небезпеки можна виділити рецидив: непредставляє великої суспільної небезпеки, менш тяжких, тяжких і особливотяжких злочинів. Групу особливо небезпечного рецидиву утворюють злочину,вчинені особами, визнаними ООР. У разі прийняття нової кримінальноїкодексу ця класифікація, як видається, буде дещо іншою, тобтовідповідати нової класифікації злочинів.

  У спеціальній літературі зазначається, що рецидивної злочинностіхарактеризується, як в якісному, так і в кількісному відносинах,певним сталістю. Зупинимося на цих даних:

  - динаміка рецидивної злочинності залежить: у вирішальній мірі відзмін в соціальній сфері; потім на неї впливають зміни взаконодавстві; знаходиться в тісному зв'язку з первинної злочинністю, тобтоіз зростанням первинної пропорційно зростає рецидивних;

  - за структурою рецидив: 2/3 - другий раз, 1/3 - частка багаторазовогорецидиву. Серед осіб, які раніше відбували покарання у місцях позбавлення волічастка багаторазового рецидиву сягає половини всіх скоєних рец.злочинів. Структура багаторазового рецидиву не однакова. Сферазлочинної діяльності рецидивістів на 90% обмежується складамизлочинів, передбаченими 20-30 статтями Кримінального Кодексу, де 2/3складають крадіжки, грабежі, розбій та хуліганство;

  - вченими зазначено, що зі збільшенням кількості судимостей рівеньрецидиву нових злочинів послідовно зростає. Наприклад,рецидивіст із п'ятого судимістю здійснюють нові злочини у 1,5 рази частіше,ніж рецидивісти, які вчиняють злочини вдруге;

  - наступною особливістю рецидиву можна назвати зростання тяжкостіскоєних злочинів, в порівнянні з першим. Але в міру зростаннякількості судимостей, особливо з настанням вікового бар'єру до 40років, йде зворотній процес. Особливо це характерно для осіб, що здійснюютьзлочину насильницької спрямованості. Корисливі ж злочинці
  (шахраї, розбійники і грабіжники) в числі рецидивістів у своєму складібільш стабільні. Рівень спеціального рецидиву тут (і сюди ще можнадодати хуліганів) становить 45-50%. Окремі види злочинів,наприклад, кишенькові крадіжки, виявляє ще більш високий рівеньспеціального рецидиву;

  - рівень рецидиву має залежність від тривалості термініввідбутого раніше покарання в місцях позбавлення волі. Найбільш високий він уосіб, у яких середній термін відбування покарання становить від 3 до 10 років.
  Ті, хто відбував покарання до 1 року і більше 10 років, схильні до рецидиву впорівняно меншою мірою;

  - наступна особливість полягає у співвідношенні рецидивної ігрупової злочинності. Їх частка нижче, ніж групова злочинність впершещо залучаються до кримінальної відповідальності. Але ця особливість характерна незавжди і не у всіх випадках. Ця особливість особливо не характерна длярецидивістів молодших вікових груп (до 25 років), а також тих, хтохарактеризувався насильно-корисливою злочинною діяльністю;

  - ще одну характеристику рецидиву необхідно відзначити - йогоінтенсивність. Найбільша кількість злочинів рецидивістами здійснюєтьсяу перший рік після звільнення. На перші три роки після звільненняприпадає 60%, перші п'ять років - 75%, перші 10 років - 90% від числа всіхрецидивних злочинів, скоєних особами, звільненими з місць позбавленнясвободи. Найбільша інтенсивність рецидиву зв'язується з такимизлочинами, як крадіжки, грабежі, розбої та хуліганство. Звертає на себеувагу висока інтенсивність рецидиву у багато разів судимих осіб, а такожу злочинців молодого віку.

  У зв'язку з тим, що Вам у своїй професійній діяльностіпрактично не доведеться стикатися з рецидивістами, глибокі знання проособистості рецидивіста, причини і профілактиці рецидивної злочинності ненастільки важливі. Кого ці питання цікавлять, можете прочитати (стор. стор 338 -
  351) підручника, під ред. Кузнецової та Миньковского. У лекції ж мирозглянемо ці частини питання в комплексі. Отже ...

  рецидивістів - це найбільш постійна частина тюремного (колонійского)населення, з прикладів соціально-корисних зв'язків, зруйнованими родинами.
  В умовах свободи їм набагато складніше пристосуватися до праці. Звичайні людицураються відбули покарання взагалі, а рецидивістів особливо. Уперіод планової економіки працевлаштування колишніх засуджених, а особливорецидивістів, являло чималі труднощі через небажання адміністраціїустанов, підприємств і організацій зв'язуватися з цим контингентом, тотепер це положення справ не тільки ускладнилося, а й погіршився. Тим часомбез соціальної реабілітації суспільство ніколи не доб'ється успіхів у боротьбі зрецидивної злочинністю. У той же час становлення рецидивістів назлочинний шлях залежить і від них самих. Вони часто недурні люди, і самібагато чого, якщо не всі, розуміють. Тому допомагати, але не панькатися з нимитовариство зобов'язане. Завжди необхідно пам'ятати, що занадто багато ще чеснихлюдей, що живуть в нашій країні нижче рівня бідності, у нікуди негіднихсоціально-побутових і культурних умовах, і не вчиняють злочинів,хоча, якщо хтось стає на злочинний шлях при цьому, зрозуміти таких людейможна. Суспільство поки ще далеко від нейтралізації цієї негативної ситуації.
  Тому й існує сьогодні у деяких моїх колег установка на "Примиреннязі злочинністю "...

  Звичайно, простягаючи руку допомоги навіть дуже занедбаним своїм членам,товариство зобов'язане це робити спокійно, готуючись до витрат і невдач.
  Історії відомі гучні рекламні компанії, коли Хрущов (та й післянього) обирали "Його", давали йому все, представляли зразком "виправленняі перевиховання ", що пише мемуари ... Кінець же цих компаній не говорять,тому що він був один - спочатку медвитверезник, потім проблеми з кримінальнимрозшуком і т.д.

  Висновок тут один - рецидивної злочинності складна і болючасоціальна проблема, яку компаніями не візьмеш. Це треба тверезооцінити і усвідомити. Треба згадати і про те, що злочинець формується врецидивіста з раннього віку. Там, серед іншого, і треба шукати коріннярецидиву. Ось може бути тут, в період дорослішання (морального іфізичної), властивого для служби в армії (в т.ч. і, особливо, в ПВ
  РФ) і Вам треба вкласти свою працю у загальну справу.

  Товариство зобов'язане аналізувати багато свої недоліки, тому що воно саме
  (і держава теж) сприяє наявності та зростання рецидивної злочинності.
  Це не звинувачення, а констатація. Для боротьби із злочинністю видаютьсязакони. Парадокс полягає в тому, що ці ж закони бувають джереломзлочинності. Але не в тому, традиційному вигляді, коли кажуть: раз буденовий закон, будуть і нові злочинці, цей закон порушили, а в іншому.
  Мова тут йде про різні (за законом!) Обмеження після відбуттязлочинцем покарання ... Не приймається практично ніяких соціальнихзаходів. Навіть в царській Росії були, так звані, робітні будинки ...

  Зібравши вище сказане можна визначитися, що вплив державиі суспільства на рецидив лежить, перш за все, у площині продуманихекономічних і соціальних заходів, підкріплених розумним законодавством. УВодночас небезпечний рецидив виключає будь-які поблажки. Закон повиненбути справедливий, але суворий. Не можна для рецидивістів влаштовувати нескінченнігойдалки: увійшов в місце позбавлення волі, швиденько вийшов. І так без кінця,не можна влаштовувати їм там легке життя, прощати злочину, допускатитероризування інших засуджених ... Це звичайно дуже складно робити напрактиці. Правилом при спілкуванні зі стійким і небезпечним рецидивом повинно бутиНЕ прирівнювання гуманності і всепрощення.

  Проблема рецидивної злочинності складна і своїм соціо-та індивідуально -психологічним аспектом. Злочинці-рецидивісти, в багатьох випадках,непересічні особистості, з сильним характером, що володіють організаторськимиздібностями, що притягає своїми якостями до себе інших людей. Однакпсихологічна атмосфера, що складається навколо рецидивіста, характернатим, що, особистість його, крім усього іншого, сіє навколо себе страх,який буквально придушує і повністю позбавляє людської гідностілюдей, слабких характером. Звичайно, світ рецидиву жорстокий, моральні цінностів ньому перевернуті, ціна життя незначна. Тому злочини, в якихабо ж бере участь, або якими керує рецидивіст часто жорстокі,характеризуються сміливістю задуму і виконання, обачністю іпередбачливістю. Після цього, як правило, в діяльності наступаєабо затишшя, або потрапляння у сферу правоохоронних органів за дрібнізлочину. А тут вже чекає "підростаюче покоління", що стає,часто спільниками (Ця інформація повинна бути використана при розробціверсій оперативними працівниками).

  Світ рецидивістів - для фахівців всіх областей (юристів,психологів) мабуть, самий складний для розуміння. Але, на мою думку,зрозуміти його і неможливо, тому що для цього повинна бути зовсім іншапсихологія. Це незаперечно. Але знання закономірностей, за якими він живе
  - Знати треба.

  Незаперечно і те, що навіть незначне зниження її в рамкахіснуючих суспільних відносин, неможливо. Не будемо забувати, щорецидиву проблема не вирішена в жодній країні світу. Над її вирішеннямпрацюють і вчені і практики, але ...

  Якщо ми вже заговорили про закордонний досвід, то хочу запропонувати Вашійувазі класифікацію рецидивістів американського кримінолог В. Фокса,що виходить із властивостей особистості (вона характерна для більшостірецидивістів):

  1.Неадекватний, залежний рецидивіст (його часто аресттовивают запияцтво, бродяжництво, дрібні крадіжки, порушення громадського порядку; до
  50 років мають понад 100 арештів і судимостей; їх часто використовують якджерел інформації про більш серйозні правопорушення ... Але це требаробити з великою обережністю ...);

  2.асоціальний, або субкультурний рецидивіст (людина, що займаєтьсятакого роду бізнесом, при якій арешт є професійним ризиком
  / сюди можна віднести повій, шахраїв, торговців наркотиками,сутенери та ін /. Вони влаштовують свою "групу", поставляючи товари та послуги,що користуються попитом у неї, але при цьому порушують закони суспільства;

  3.компульсівний рецидивіст, неодноразово здійснює злочинуодного й того ж виду (починає, як правило, з раннього дитинства і напротягом всього життя). Такий рецидив починається:

  -з ситуації (на волі або у в'язниці), з якою індивід не встані успішно впоратися;

  -після чесних і щирих, але безуспішних спроб вирішити проблему він

  -переходить від позитивних дій до регресивному поведінки, вибираючименш зрілі рішення, і

  -це приводить до того, що первісна проблема ще більшеускладнюється через те, що субстітуірованіе методу не призвело допозитивних результатів, у зв'язку з чим індивід приймає першіліпше рішення і врешті-решт

  -змушений надалі повторювати його незалежно від того, допомогло воно чи ні.

  4. Імпульсивний рецидивіст (протягом всього свого життя здатнийздійснювати самі різні злочини, він діє подібно психопата,соціопат або людині з антисоціальними особистісними відхиленнями;імпульсивний, безтурботний, надходить, не рахуючись ні з іншими людьми, ні зсуспільством; здатний здійснювати злочини проти власності та протиособистості).

  Звичайно, ця класифікація суб'єктивна. І якщо її взяти за "правило",то з нього буде багато винятків ...

  І на закінчення першого питання мені б хотілося коротко зупинитися напитанні злочинності осіб, позбавлених волі, тобто ми зупинимося накількох штрихах пенітенціарного рецідівізма. Багато зарубіжних вчених (іавтор з цим згоден) констатують, що історії пенологіі (науці пропокарання і практиці її виконання) - найбільш сумна сторінка історії.

  Поет Оскар Уайльд описав в'язницю в одному зі своїх творів
  ( "Балада Редінгской тюрми") у такий спосіб:

  "За стіни ховається в'язниця

  Від Сонця і Місяця.

  Що ж, люди мають рацію: їхні справи,

  Як душі їх, чорні, -

  Ні вічний Бог, ні Божий син

  Їх бачити не повинні.

  Там життя йде з року в рік

  У смердючих конура,

  Там смерть повзе з усіх щілин

  І ховається в кутах,

  Там, крім похоті сліпий,

  Всі прах в людських серцях.

  Мрії і світло минулих років

  вб'є тюремний сморід;

  Там для злочинних, підлих справ

  Він добрости стократ ..."

  Вітчизняна пенологія тому теж свідчення. З початку 90-х років
  (особливо активно в 1994 році) проводилися заходи з реформування кримінально -виконавчої системи, які дозволили дещо стабілізуватиоперативну обстановку в ІТУ. Динаміку злочинів, вчинених у місцяхл/с можна представити наступним чином (коефіцієнт у розрахунку на тисячузасуджених):

  1991 - 4,4; 1992 - 4,8; 1993 - 5,4; 1994 - 4,5.

  У 1994 році скоротилося число вчинених у місцях позбавлення свободиумисних вбивств (-39,4%), тяжких тілесних ушкоджень (-27,2%), пагонів
  (-24 %).

  Проте за даними МВС Росії, в цілому кримінальна ситуація в кримінально -виконавчій системі зберігається складною. Із зростанням кількості засудженихі скороченням виробництва (а до останньої революції МВС зарахунок засуджених було могутнім промисловим міністерством, що виробляютьпродукцію на 9-10 млрд. рублів) - до чверті загальної чисельностіспецконтингенту не зайняте роботою. Цей фактор негативно відбивається нарежимі і стан злочинності в деяких ІТУ. Особливо неблагополучні вцьому плані установи МВС республік Адигея, Дагестан, Калмикія, Татарстан,
  УВС Іркутської області, де злочинність у колоніях перевищуєсреднероссійскій показник в 2-3 рази; в Казаченском Улита - майже в 4рази, а в деяких лісових колоніях в Сибіру - у 7-14 разів.

  Але найгострішою є проблема кримінальної обстановки вслідчих ізоляторах і в'язницях, що обумовлено складністю розміщеннявзятих під варту підслідних. Їх масив на 42,2% перевищуєнаявний ліміт місць. Незадовільно вирішуються питання харчування ймедичного обслуговування заарештованих. У комплексі ці фактори створюютьдодаткову кримінальну напруженість, що в ряді випадківвиливається в надзвичайні події (голодування, непокориадміністрації, захоплення заручників).

  Чому Ви повинні знати ці проблеми? По-перше, Ваші майбутніпідлеглі можуть потрапити в ці "місця". І, не дивлячись на те, що вонипринесуть Вам і Вашим підлеглим неприємності, не забудьте передати йомупередачу і дізнатися про його проблеми; повідомте родичам; влаштуйте їх,якщо вони приїдуть і т.д., а по-друге, якщо Ви будете працювати в слідствіабо дізнанні, то безпосередньо будете стикатися з ними. Особливо цігострі питання зараз, коли прикордонники, юридично євійськовослужбовцями, практично "військовими" такими не сприймаються ...

  Ще раз повертаючись до виправних установ, представляю Вашійувазі один з експериментів, які проводилися у виправнихустановах США: дві контрольні групи, складені із студентів (одинув'язнених, інша адміністрації) таємно впровадилися (у різні установи)відповідно до ув'язнених і в адміністрацію. Це є десять днів вистачилоекспериментаторам, щоб затурбуватися. Члени обох груп вже черезкілька днів починали жити за законами того середовища, в якій знаходилися ...
  Така поведінка характерна для умов екстремальної ситуації. Так воно іє ...

  Питання 2. "Професійна злочинність"

  Після досить тривалого періоду замовчування (з 40-х років)вітчизняні кримінологи вперше змогли відкрито заявити про існування внашій країні "професійного" злочинності (це можна віднести і доорганізованою) лише після відомих подій ... Дослідження (у частиніорганізованої злочинності) проводилися нині доктором юридичних наук,професором А. Туровим, у ВНДІ МВС СРСР (РФ). Всім відомі гучніпублікації в журналах "Батьківщина", "Вогник" і книга "Імперія страху". Реакціяна них, як у фахівців, так і у "обивателя" звичайно не однакова. Упідручниках розділ "Кримінологічна характеристика професійноїзлочинності "з'явився лише в 1994 році (за ред. Кузнєцової та Миньковского
  / с.с. 312-332 /). В останньому (за ред. Кудрявцева і Емінова/с.с. 233-256 /)він іменується "Професійна злочинність та її попередження". Обидва,вищевказані, розділи написані одним автором - А. Туровим. Але було бневірно утвердать, що вона не вивчалася. Про неї згадувалося або як пропережитки, або як про частину рецидивної. Звичайно-ж про її існування неписалося і не говорилося вголос. Але кожний "обиватель" знав і знає, щогаманець при вході в громадський транспорт треба прибрати подалі ..

  Отже, з книг, художніх фільмів, історії кримінології намвідомо, що ще наприкінці 19-го століття Паризька таємна поліція виділялапрофесійних злочинців (осіб, які систематично здійснюють крадіжки,шахрайства та інші злочини проти власності, досягаючи при цьомувідомої спритності і майстерності); тип "професійного злочинця" буввиділена в класифікації правопорушників на Гейдельберзькому з'їздіміжнародного союзу криміналістів в 1897 році (основною його рисоюназивалося - впертість, небажання відмовлятися від своєї поведінки і звикористанням певних навичок); Ч. Ломброзо виділяв цей типзлочинця; в Росії ряд правознавців, в т.ч. С. Познишев та І. Фойніцкій)виступали проти вживання терміну "професійний"; їх ще називали
  "Звичними, наполегливими, хронічними, невиправний" і т.д.

  З історії цього виду злочинності в дореволюційній Росії вченівідзначали:

  -поняття "професійне" злочинець не було, але до них відносили осіб,що здійснюють окремі види майнових злочинів;

  -боротьба з ними велася різними методами (починаючи з таврування ізаканчіванія створенням спеціальних пошукових груп слідчих, облавами іпр.);

  -дослідження свідчать про те, що кількість професійнихзлочинців по відношенню до основної маси правопорушників щодоневелика;

  -існування різних кримінальних спеціалізацій (їх кількістьтільки в середовищі "злодіїв" вказується в розмірі - 25. Серед них громили
  (грабіжники), ведмежатники (зломщики сейфів), йоржі (магазинні злодії);фармазонщікі (шахраї) і т.д.).

  У зв'язку з політичними і соціальними змінами в країні, а такожрозвитком техніки коло злочинних "професій" значно розширився.
  Автори вище зазначених підручників одностайні у твердженні, що до числаспецифічного роду професійної злочинної діяльності можна включитиі, властиву тільки вітчизняної кримінальному середовищі, "неформальнуугруповання "-" злодії в законі ".

  Нижче від лекції зупиниться на одній з версій виникнення цьогодосить складного злочинного інституту, про його зміни і сучасномустані. А поки визначимося з наявної в нашому активі теорією
  "Професійної" злочинності взагалі.

  Зіставимо в таблиці чотири ознаки, які характеризують в російській мовіпоняття "професія" (як загальне) і кримінальна професія (як приватна).
  Зіставлення до "одиничного" можна продовжити самостійно, застосовуючи ціознаки до конкретних злочинним професіями:
  | № | Ознаки | Ознаки кримінальної професії |
  | | Професії | |
  | 1. | Рід трудової | Стійкий вид злочинного заняття (спеціалізація) |
  | | Діяльності | Показником його є спеціальний рецидив, але не |
  | | (Занять) | завжди в кримінально-правовому сенсі, оскільки, наприклад, |
  | | | Шахраї або кишенькові злодії "зі стажем" |
  | | | Систематично здійснювали злочини у вигляді промислу, |
  | | | Але які є латентними. |
  | | | Наступним показником є множинність. Тут |
  | | | Мається на увазі повторність однорідних злочинів (а не |
  | | | Ідеальна сукупність, різниця між якими під |
  | | | Часу злочинних діянь), які здійснюються в |
  | | | Протягом тривалого часу. Вона ще називається |
  | | | "Кримінальний стаж". |
  | | | Професійні злочинці можуть бути непрацюючими; |
  | | | Які вважають роботу як "хобі"; числиться на який-небудь |
  | | | Посади, але не працювати, використовувати свою роботу як |
  | | | Умова для злочинної діяльності і окремого |
  | | | Виділення "заслуговують" особи, які займаються |
  | | | Бродяжництвом. |
  | 2. | Певна | Певні знання та навички (кваліфікація). |
  | | Підготовка | Кожний професійний злочинець в залежності від |
  | | | Обраного виду злочинів з урахуванням ступеня і |
  | | | Характеру знань, підготовки, фізичних можливостей |
  | | | Визначає для себе більш вузьку спеціалізацію, тобто |
  | | | Кваліфікацію (використання відпрацьованих до автоматизму |
  | | | Практичних навичок, з використанням спеціальних |
  | | | Прийомів, знання спеціальних слів, сигналів та ін.) Як в |
  | | | Будь-якої діяльності, так і у злочинній спостерігається |
  | | | Професійне поділ праці (спеціалізація). |
  | | | Підготовка будується на: кримінальному досвіді і |
  | | | Вдосконалюється методом проб і помилок. |
  | | | Фахівці виділяють наступні основні злочинні |
  | | | Кваліфікації: кишенькові, квартирні, магазинні злодії, |
  | | | Викрадачі автомашин, антикваріату (у кожній з них |
  | | | Нараховуються десятки різних "спеціальностей"). |
  | | | Наприклад, кишенькові злодії підрозділяються на працюючих в |
  | | | Різних місцях (наземному громадському транспорті, метро, |
  | | | Ринках тощо) Відмінність можна провести і за способами |
  | | | Скоєння кишенькових крадіжок (з допомогою тих. Коштів, |
  | | | Прикриття і пр.); існують і допоміжні, більш |
  | | | Дрібні кваліфікації (кишеньковий злодій, що приймає викрадене |
  | | | (Пропальщік), злодій, відволікаючий жертву - тирщік, |
  | | | Навчальний новачків (козлятник) та ін Кишенькові злодії в |
  | | | Росії завжди відрізнялися високим професіоналізмом. Їх |
  | | | Розкриваність "дуже висока" - від 0 до 3%%. |
  | | | Великих успіхів в даний час домоглися т.зв. |
  | | | "Домушники". |
  | | | У "шахраїв" нараховується близько 40 категорій |
  | | | "Фахівців", серед яких найбільше поширення |
  | | | Отримали шулери, наперсточники та лялькарі. |
  | | | В одному з підручників виділена серед |
  | | | Корисливо-насильницьких злочинців, як володіє |
  | | | Високим професіоналізмом, група вимагачів |
  | | | (Рекетирів). Дозволю собі не погодитися з цим |
  | | | Становищем. Рекет - це нісшій рівень кримінальної |
  | | | Спеціальності, де діють тільки зграєю та відсутня |
  | | | Індивідуальну майстерність, стійкість і мужність |
  | | | Переносити позбавлення і фізичного болю. "Професіонали" з |
  | | | Злочинців гидують рекетом і зневажають рекетирів - |
  | | | Ситу і ще не биту молодь. |
  | | | Економічні злочини здійснюються також за допомогою, |
  | | | Вже встановлених, 200 способів, кожний з яких |
  | | | Вимагає спеціальних знань і навичок. |
  | | | Сімейне кримінальних послуг збільшився за рахунок розширення |
  | | | Фахівців у цій галузі. Утвердився інститут найманих |
  | | | Вбивць - кілерів, серед яких є і чоловіки і |
  | | | Жінки. |
  | | | Сьогодні, вже з повною відповідальністю, в цей список |
  | | | Можна внести і професію "професійного терориста". |
  | 3. | Отримання | злочину як джерело засобів існування. |
  | | Матеріальног | Тут мається на увазі або основне джерело |
  | | Про доходу | існування, або додатковий, але істотний. |
  | | (Або | Злочини ще і як джерело накопичення первинного |
  | | Є | капіталу. |
  | | Джерелом | Кожен знає про те, що професійні злочинці |
  | | Існування | мають свої спеціальні фонди ( "общак") і "каси |
  | | Я) | взаімопощі ". |
  | 4. | Зв'язок | певні контакти з антигромадської середовищем (зв'язок |
  | | Індивіда з | індивіда з асоціальної середовищем), т.з. субкультура. О |
  | | Соціально-пр | багатьох особливості субкультури ми ще будемо говорити |
  | | Офессіональн | нижче. Визначимося, що зв'язок між злочинцем і середовищем |
  | | Ой середовищем | існує для спілкування, організації спільних дій. |
  | | | Велику роль у становленні цих зв'язків відіграють традиції, |
  | | | Закони і інші неформальні норми поведінки. Їх дія |
  | | | Може бути обмежено або поширюватися на всю |
  | | | Країну; одні діють в ІТУ, інші тільки поза ними, а |
  | | | Багато універсальні; по-різному в залежності від норм |
  | | | Встановлених національними традиціями та місцевими |
  | | | Пережитками. |
  | | | Додатковими елементами цієї ознаки явл-ся: |
  | | | Спеціальний жаргон (загальнокримінальної, тюремний і |
  | | | Спеціально-професійний); |
  | | | Система кличок (Не завжди тут можна говорити про |
  | | | Необхідність їх використання в цілях конспірації, |
  | | | Скоріше це коротка характеристика або похідне від |
  | | | Прізвища або імені. Наприклад: Барасадзе Гіві |
  | | | Олександрович, 1928 р.н.. кличка "Гіві" і "Дідусь"; |
  | | | Гранін Костянтин Леонідович, 1967 р.н., кличка "Кіт"; |
  | | | Ілларіонов Юрій Юрійович, 1965 р.н., кличка "Ларик"; |
  | | | Красилівський Борис Михайлович, 1952 р.н., прізвисько "Жид"; |
  | | | Мамотін Сергій Олександрович, 1949 р.н., кличка "Серьога |
  | | | Мамота "і т.д.; |
  | | | Татуювання - число татуйованих засуджених у місцях |
  | | | Позбавлення волі сягає 75-95%. Це може бути й |
  | | | Малюнок (композиція); фрази (наприклад, "Не забуду матір |
  | | | Рідну "); перші літери фрази (наприклад," Кіт "- корінний |
  | | | Мешканець в'язниці); поєднання перерахованих компонентів |
  | | | (Наприклад, малюнок оленя і слово "Північ"). Татуювання |
  | | | Можуть бути нанесені практично на всіх частинах тіла, в |
  | | | Т.ч. і на обличчі. Деякі з них наносяться насильно. |
  | | | Фахівці класифікують їх ще на старі і нові; |
  | | | А також блатні пісні, манера поведінки тощо |

  Діфініція професійної злочинності поки ще точно не визначена.
  Вчені ще будуть працювати, а поки визначимо її, як відносносамостійний вид злочинності, що включає сукупність злочинів,що здійснюються злочинцями-професіоналами з метою отримання основногоджерела доходів. У підручнику під ред. Кузнецової та Миньковского Ви можетезнайти більш об'ємне визначення (стор.314) Пропоную Вам самим подумати надсвоїм варіантом дефініції.

  Професійна злочинність пояснюється:

  -існуванням кримінально-злодійських традицій і звичаїв, коріння яких у
  Росії йдуть до часів Ваньки Каїна, від поволзьких розбійників іпередаються з покоління в покоління. Феномен їх живучості повинні пояснюватисоціологи і психологи. Кожен громадянин, навіть не побував жодного разу вміліції знає, що вже в слідчому ізоляторі не можна працювати у житловій тазабороненою зонах, спілкуватися з опущеними і т.д.; початок професійноїзлочинної діяльності. з властивою їй романтикою, ще знеповноліття;

  - і соціальними умовами, що сприяють професійноїзлочинності. Серед них: протиріччя в розподільних відносинах;ослаблення деяких соціальних і моральних інститутів; недооцінкаправоохоронними органами суспільної небезпеки професійноїзлочинності (в даний час форми і методи роботи правоохороннихорганів значно відстають як в теоретичній, так і матеріальноїпідготовленості). Серед оперативного апарату МВС РФ 90% співробітників маютьстаж роботи до 3-х років ... і т.д.

  попередження цього виду злочинності звичайно повинні займатисяспеціально підготовлені люди. Може бути це тофтологія, але зпрофесіоналам повинні працювати ще найкращі професіонали. І якщо останнімивиявляться співробітники правоохоронних органів, то тільки тоді можнабуде побачити позитивні результати. Головна робота тут дістаєтьсязаконодавцю, МВС і особливо тієї його частини, яка працює із засудженими.
  Але допомагати їм повинен практично кожен. У чому може бути вираженапревентивна допомога правоохоронним органам з боку прикордонників. Їїобсяг звичайно залежить від місця служби і посади, яку Ви будетепозичати. Звичайно розуміння питань, пов'язаних з професійноюзлочинністю буде допомагати Вам працювати з особовим складом. Чи зможете Випояснити звідки вона, що ховається під досить привабливимиперспективами, помилковим фарсом і спеціальної субкультурою, чим частішевсьогозакінчують свій життєвий шлях ці злочинці - може бути тоді будедієвим обмеження розповсюдження злодійських традицій і звичаїв,руйнуватися негативний вплив злочинців на Ваших підлеглих (причомувже пустила своє коріння ще до служби у ПВ і ті, які можуть з'явитисяПісля неї).

  Якщо Ви служите на КПП, особливо в портах (авіа-, реч-, мор-або ж/двокзалах), то неодмінно будете сусідити з низкою професіоналів -злочинців. Тут будуть шахраї, злодії, сутенери і околопреступнікі --повії, неповнолітні "помічники" і т.д. Огранічте до мінімумуконтакти підлеглих з ними; забезпечуйте оперативним прикриттямкриміногенні місця; збирайте докази злочинної діяльності іпривертайте до відповідальності згідно із законом ... А для цього треба вчити ОРД, УПЦ,
  УП, Адміністративні. право, криміналістику і звичайно кримінологію.

  У наступній лекцією нашого курсу ми будемо розглядати питання,пов'язані з організованою злочинністю, але перш ніж ми зможемо їхобговорювати, нам треба розібратися з кого вона складається. Найбільший інтерес,перш за все, представляють "злодії в законі". Цей інститут не маєаналогів ніде в світі, це наше, але має радянські корені. Історія йоговиникнення, на мій погляд, становить певний професійнийінтерес.

  Так, виданий 8 березня 1931 наказ ОДПУ № 108/65, наказуваворганам ОГПУ проводити заходи з чищення особового складу міліції та
  УГРО, вести боротьбу із засміченістю апарату міліції і УГРО, попереджатипроникнення в агентурний апарат міліції та УГРО злочинного елемента івести спостереження за проведенням цих директив в життя.

  І ось що цікаво. У цьому ж наказі рекомендувалося залучатикласово близьких пролетаріату і селянству людей для виявлення чужихелементів, що проникають в органи міліції і УГРО. Практики зовсімоднозначно трактували це положення як можливість використовуватикримінальників (!) у боротьбі з ворогами народу.

  Однак існувала одна важлива тонкість. Міліції і УГРО строгозаборонялося укладати з кримінальниками будь-які угоди і виходити зарамки, чітко обмежені існуючим законодавством. У результатіоргани міліції не могли і не намагалися вивчати середу злочинного світу імали про неї саме поверхневе уявлення як просто про купці злодіїв ірецидивістів, зайнятих злочинним промислом. Піймання за цей промисел і буламетою органів міліції та карного розшуку. Спроби ж налагодити контакт зпредставниками злочинного світу для глибокого оперативного проникнення вце середовище були чреваті звинуваченнями у зраді батьківщині.

  Подібного роду операціями займався відділ Кримінального Розшуку Головною
  Інспекції ОГПУ, у функціональні обов'язки якого входили розробка тавпровадження методів боротьби з кримінальною злочинністю.

  З 1929 року в СРСР почався новий виток масових репресій, врезультаті якого кількість ув'язнених у місцях позбавлення волідосягло великої концентрації. У цьому ж році було створено ГУЛАГ, г

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status