ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінологічна характеристика особистості злочинця
       

   

  Кримінологія

  План:

  1.Вступ. Кримінальна психологія.

  2. Психологічні особливості міжособистісних відносин у злочиннихгрупах.

  а) Особливості утворення злочинних груп, їх склад і структура.

  б) Конфлікт і внутрінніе протиріччя в злочинних групах.


  3.Заключеніе

  Введення.

  Кримінальна психологія вивчає психологічні закономірності,пов'язані з формуванням злочинної установки, утворенням злочинногоумислу, підготовкою та вчиненням злочину, а також створеннямзлочинного стереотипу поведінки. Вона досліджує особу злочинця, атакож психологічні шляхи впливу на нього.

  Крімінальноя психологія досліджує механізм імунітету особистості вкриміногенної ситуації і через розуміння і пізнання його закономірностейрозробляє рекомендації в галузі індивідуальної профілактикизлочинності. У рамках кримінальної психології досліджуються психологічніособливості особистості не тільки насильницьких, але і корисливих злочинців,структура та психологічні особливості злочинних груп.

  Психологічні особливості міжособистісних відносин у злочиннихгрупах.

  Міжособистісні відносини - це суб'єктивно пережиті взаємозв'язкиміж людьми, об'єктивно проявляються в характері і способах взаємнихвпливів, яка надається людьми один на одного в процесі спільноїжиттєдіяльності та спілкування. [1]

  а) Особливості утворення злочинних груп, їх склад і структура.

  Злочини, вчинені групою злочинців, завжди представляливелику суспільну небезпеку, ніж аналогічні діяння, що здійснюютьсяокремими індивідами. У першому випадку в злочинну діяльністьодночасно залучається кілька (іноді значне число) осіб, щовносить певну специфіку в механізм і інші складові кримінальноїдіяльності, а головне, тягне за собою, як правило, настання більшетяжких наслідків. І це цілком закономірно.

  Будь-яка злочинна група як один з різновидів малих соціальнихгруп людей не є простим (механічним) складанням деякого числаіндивідів, спільно вчиняють злочини. Кожна злочинна група, зточки зору психології та соціологічної теорії «малих груп», поєднуючина основі спільного впровадження суспільно небезпечної діяльностікількох людей з явним прагненням до досягнення злочинної мети, з тієюабо іншим ступенем організованості, фактично перетворюється на єдинийсуб'єкт кримінальної діяльності. У такому колективному суб'єктізлочину з'являються нові, не властиві окремим злочинномуіндивіду властивості, цілі, можливості і пр.

  У злочинній дії, вчинені групою осіб, відбувається об'єднанняіндивідуальних здібностей, загальних і спеціальних знань, умінь,професійних навичок (особливо злочинних), та ін Досить істотно,що з часом відбувається поділ злочинного праці (з урахуванням складугрупи це розділення може бути і професійним).

  У зв'язку з цим не можна не погодиться з думкою про те, що навіть унайпростішому вигляді групове дію не можна розглядати як простемеханічне складання дії окремих суб'єктів. Відповідно,незалежно від особливостей окремих видів групових злочинів (крадіжка,грабежі, розбійні напади, шахрайство, викрадення

  автомобілів тощо) членами таких груп (в умовах поділузлочинного праці) використовуються більш продумані, підготовлені і небезпечніспособи вчинення та приховування спільних злочинних акцій, колективновибирається або готується відповідна сприятлива для злочинноїдіяльності обстановка. Внаслідок чого створюються умови для оптимальногодосягнення кінцевих кримінальних цілей,

  часто недоступних одному індивіду. Особливо ретельно продумуються,відбуваються і ховаються групові злочини у сфері економіки.

  Злочини, вчинені групою злочинців завжди вважалися видомзлочинності, що відрізняється підвищеною громадської небезпекою. З огляду на їхнебезпека, особи, які вчинили злочини у групі, завжди каралисясуворіше. У чинному Кримінальному кодексі РФ також зафіксована підвищенасуспільна небезпека групових злочинів і дано поняття злочинноїгрупи як об'єднання двох і більше осіб, заздалегідь домовилися проспільному вчиненні злочину. Звичайно це визначення не розкриваєвсіх кримінально-психологічних особливостей злочинних груп, що єпредметом кримінологічного вивчення, але дозволяє з метою правильноїкримінально-правової кваліфікації відокремити їх від організованих злочиннихгруп. У теорії кримінології та криміналістики складається уявлення протрадиційної злочинної групи як про малу неформальній групі, яка єєдиним об'єктом кримінальної діяльності, яка об'єднує на основіспільної антигромадської протиправної діяльності людей, що прагнутьдо досягнення загальної злочинної мети.

  Традиційні злочинні групи, що зустрічаються в сучасній

  слідчій практиці, бувають різних видів. Найбільш прості групиможуть створюватися ситуативно під впливом якихось емоційних чинників урезультаті спільного проведення часу. Домовленість між її членамипро спільне скоєння злочину може відбутися безпосередньо передйого здійсненням. У таких групах зазвичай відсутній що триває загальназлочинна мета.

  Зазначена метачастіше буває короткочасною. У групи, як правило, немає чіткихфункціональних структур і поділу рольових функцій, не виділено лідера.
  Рішення приймаються колективно, а злочин здійснюється спільно. Такізлочинні освіти, за рідкісним винятком, малостійкі і післявчинення одного або декількох злочинів розпадаються. Особливохарактерні такі групи для об'єднань неповнолітніх, дуже рідковчиняють злочини поодинці. Це, як справедливо зазначено, свогороду збочена потяг до соціальності соціально незрілих людей.

  Більш структурно і організаційно складна злочинна група, яка виникаєна тлі конкретної ситуації або за попередньою змовою про спільнескоєнні злочинів (особливо серед груп, успішно займаютьсязлочинною діяльністю і тривалий час залишаються неразоблаченнимі.)
  Іноді такі злочинні групи в криміналістичній літературі називаютьзлочинними групами типу «компаній». Ці групи мають відносностабільний особовий склад. У ній може не бути лідера, але є керівнеядро з найбільш кримінально або соціально авторитетних та активних членів.
  У своїй діяльності її члени керуються яскраво вираженою сутокримінальної ідеєю і найчастіше спираються на традиційні, кримінально-

  професійні навички, погляди, переконання і специфічнізагальнокримінальної способи та методи досягнення злочинної мети. Вищевказанезазвичай виключає наявність у таких груп корумпованих зв'язків,взаємодії з органами та функціонерами влади. І якщо такий зв'язоквиникає, то, як справедливо відзначається, вона суворо засуджується членамитаких груп в силу кримінальних традицій або ж побоювання викриттяхарактеру своєї діяльності. Однак на практиці зустрічаються окремівиключення з цих правил, що тим не

  менше не може бути визнано характерним для традиційної груповийзлочинності. Зазначені групи не дуже стійкі, у них частіше за все небуває довгострокових планів злочинної діяльності. Такі групи зазвичайскладаються з числа зрілих осіб. І лише іноді в них складаються підлітки.

  Серед традиційних злочинних груп найбільш складною єорганізована злочинна група, в якій чітко визначені рольовіфункції її членів, їх сувора підпорядкованість. Ці групи стійкі, маютьлідера. У них існує чітко виражена спільність кримінальних цілей іпевні норми поведінки членів у спілкуванні між собою. До таких групможна віднести бандитські, шахрайські, злодійські групи, групиздирників, контрабандистів та осіб, що здійснюють інші види корисливо -насильницьких злочинів.

  Характерною особливістю організованої злочинності є створенняосновної злочинної групи, яка має високий рівень саморегуляції таієрархічну структуру, що включає три ланки, а навряд випадків і більшевисокий рівень управління, керівництва, підпорядкування та розподілу функційміж злочинцями. У переважній більшості випадків ці злочиннігрупи мають

  пірамідальну структуру. На вершині знаходиться основний лідер, а вбезпосередньому оточенні невелика група осіб, які приймають основнірішення.

  Психологія злочинної групи у якості спеціального розділукримінальної психології досліджує генезис освіти, структуру,розподіл ролей, а також психологічні механізми управління.

  Неразоблаченний і без кари вчасно злочинець небезпечний не тількитому, що він сам нахабнішає і від дрібних злочинів нерідко

  переходить до великих, але й тому, що безкарність має великийвплив на формування злочинних установок в інших нестійких осіб ісприяє створенню злочинних груп. Створення злочинної групи - це нетільки кількісний, але і якісний зсув соціальної небезпеки.
  Слід зазначити, що в ряді випадків особистість технічно не в змозі впоодинці здійснити весь план злочинних дій.

  При аналізі злочинної групи виділяються наступні фігури:
  - організатор групи в цілому або окремих її ділянок;
  - виконавець на відповідальній ділянці;
  - другорядний виконавець ;
  - опозиціонер, «слабка ланка» групи - суб'єкт, внутрішньо незгідний з вчиненням злочину, в якому він бере участь. Часто ця ланка народжує усередині групи конфліктну ситуацію.

  Відмова від продовження злочинної діяльності для члена злочинної групи представляє додаткові труднощі у порівнянні зі зміною статусу злочинця-одинака, так як будь-яке твердження в новому для людини суспільний статус, де важливо його визнання

  оточуючими, пов'язано з певними труднощами, оскільки склалося у них уявлення про виконуваної суб'єктом ролі змінюється не так швидко і не так просто, як хотілося б йому.

  Факторами, що сприяють формуванню злочинних груп, є:

  1.невозможность вчинити злочин без об'єднання;

  2.общность злочинних інтересів;

  3. особисті симпатії;

  4 загальні норми поведінки, загальні переконання і т.д.

  Для злочинних груп характерні такі ознаки:
  - організованість - наявність строгої ієрархічної структури, жорсткої дисципліни, підпорядкованості нижчої ланки вищої:
  - стійкість - тривала або стійка злочинна зв'язок і здатність відновлюватися після виявлення та застосування заходів кримінального впливу

  :
  - згуртованість - ступінь зв'язку, єднання членів групи.
  - Захищеність - наявність у структурі блоків захисту, забезпечення, апарату психічного придушення і фізичного насильства.
  За ступенем організованості злочинні групи можна розділити наорганізовані злочинні групи, злочинні організації та злочинніспільноти. Психологічна структура злочинної групи - що склалисявідносини членів цієї злочинної групи з навколишнім середовищем. Ці відносинибазуються на функціонально-рольовому положенні членів всередині своєї групи
  : Розподіл ролей, функцій між учасниками злочинної групи,обумовлених характером злочинної діяльності, які вони займають становищем уієрархічній драбині, статусом і т.д.

  Діяльність злочинної групи здійснюється у такихнапрямках:
  1. Постійна збір необхідної інформації про вигідних напрямах злочинної діяльності та можливі шляхи провалу. Зібрана інформація має прогностичну спрямованість. При плануванні злочинної діяльності прогноз має організуючий характер, тобто злочинці діють у напрямку його неодмінного здійснення. При прогнозуванні можливих провалів його можна характеризувати як

  «саморуйнується»: він орієнтує діяльність співтовариства або його відповідного підрозділу на те, щоб ймовірний прогноз не здійснився.
  2. Нейтралізація і постійне корупція правоохоронних та інших державних органів. Корумповані посадові особи забезпечують необхідною інформацією і реальною допомогою при вирішенні кадрових питань, за певних вигідних напрямків злочинної діяльності та організації самозахисту.
  3. Професійне використання основних соціально-економічних інститутів і умов, що діють в країні, з метою створення зовнішньої законності своєї діяльності.
  4. Поширення чуток про свою могутність, що приносить злочинній групі велику користь: чутки і страхи деморалізують свідків і потерпілих. Вони бояться розправи і не вірять у захист правоохоронних органів.
  5. Створення такої структури управління злочинною діяльністю, яка позбавляє керівників від необхідності безпосередньої організації конкретних діянь та участі в їх здійсненні. Таким чином вони уникають кримінальної відповідальності.
  6. Вчинення різних злочинів при провідній й домінуючої мотивації досягнення корисливих цілей і контролю, влади в якійсь сфері або на якійсь території.

  Для функціонування злочинної групи характерне поступове розширення сфери її діяльності в часі та просторі, збільшення кількості скоєних злочинів, перехід до більш тяжких злочинів.

  У процесі розширення злочинної діяльності відбувається формування психологічної і функціональної структури. Чим вище рівень розвитку групи, тим більш чітко виступає її

  внутрішня психологічна структура, склад її стабілізується, діяльність стає цілеспрямованою, відбувається розподіл ролей і функцій між її членами.

  На певному етапі розвитку злочинної групи в її внутрішній структурі з'являється постать лідера, зазвичай виступає в ролі організатора та керівника. З появою лідера група стає організованою і згуртованою, її діяльність активізується, отримує цілеспрямований характер і набуває все більш суспільно небезпечний характер.

  В один і той же час з внутрішньої психологічної структурою створюється і функціональна структура злочинної групи. Кожне нове злочин все більш чітко визначає ролі учасників групи: одні безпосередньо виконують діяння, інші підшукують об'єкти злочинів, треті забезпечують збут викраденого і т.д.

  Функціональна структура визначається особистим складом злочинної групи, видом вчиненого злочину, об'єктом посягання та іншими факторами.

  закономірністю розвитку злочинної групи є тенденція до поступової заміни емоційних відносин між учасниками злочинної групи на ділові, функціональні, засновані виключно на спільну діяльність. Ділові стосунки у злочинній групі набувають вирішальний характер, значення емоційних, особистих відносин поступово втрачається, а в ряді випадків вони можуть і повністю бути відсутнім. Та ж сама тенденція спостерігається і в групах, учасники якої пов'язані родинними відносинами.

  Остання закономірність формування та функціонування

  злочинної групи - постійне дія в ній протиборчих сил: один з них спрямована на подальше об'єднання і згуртування членів злочинної групи, а інша - на їх роз'єднання.

  Однак у період успішної діяльності злочинна група є психологічно спаяні формування. Поки вона вдало скоює злочини і залишається неразоблаченной, тенденція до об'єднання і згуртованості її членів переважає. Якщо ж злочинна група зазнала будь-яку невдачу і виникла небезпека викриття і залучення її членів до відповідальності, то посилюється тенденція до роз'єднання групи, проявляється приховані конфлікти, протиріччя, зростає напруженість у відносинах між її учасниками.

  На наступному рівні розташовуються злочинні групи з чітко вираженою структурою і постійним керівником. Сфера діяльності груп цього виду набагато ширше, вони нерідко використовують насильство.

  При психологічному аналізі злочинної групи важливо усвідомити способи передачі інформації між її членами. Існують наступні способи передачі інформації:

  1. Повна стр?? ктура - при такому вигляді комунікативних зв'язків кожен член групи може встановлювати зв'язок з кожним.

  2. Кругова структура - рух інформації або в одному, або в двох напрямках по колу.

  3. Ланцюг - розірване коло. Інформація від одного члена до іншого, але третього не знає, хто передав інформацію друга, а другий не знає, хто стоїть в четвертому ланці ланцюга.

  4. Круг зі стрижнем - організатор пов'язаний з одним членом групи, який, у свою чергу, пов'язаний з усіма іншими.

  5. Комбінована структура - для передачі інформації членам групи організатор користується двома або більше видами зв'язку.

  6. Складна структура - організатор керує двома і більше підгрупами, які, у свою чергу, мають комунікативну структуру.

  7. Багатоблокових структура - лідер має кілька злочинних груп, що вчиняють злочини в різних регіонах країни або спеціалізуються на окремих видах злочинної діяльності, блоки захисту і забезпечення. Організатор має зв'язок тільки з керівниками основних напрямків. Ці керівники, в свою чергу, встановлюють ту чи іншу комунікативну структуру, як правило, використовуючи посередників, які вже мають безпосередні зв'язки з виконавцями. [2]

  У структурі організованої злочинності еліта складається як би з двох частин. Перша - великі ділки. У них найбільше розвинені тенденції до лідерства, управління оточенням. Їм притаманні також цілеспрямованість, честолюбство, стійкість поглядів і життєвих принципів. Їх поведінка активно, свідчить про завищену самооцінку і високому рівні домагань. «... Арешт застав Амбарцумяна (ватажка що діяла в Москві більше десяти років злочинної організації) і його підручних зненацька. Ставши членом колегії главку, депутатом Московської Ради, шанованим директором ... створивши надійне «прикриття» з числа представників партійних і радянських органів, він відчував себе могутнім і всесильним »[3]

  Аналогічними рисами володіє інша група лідерів з числа кримінальних злочинців. Проте їх соціальне становище в загальноприйнятій структурі майже завжди нижча, ніж у першому. Те ж можна сказати про їхній рівень культури, особливо тих, хто тривалий час перебував у місцях позбавлення волі.

  Лідерські здібності та вміння керувати навколишніми забезпечуються емоційної холодністю, яка блокує або істотно обмежує суб'єктивні можливості до співпереживання. У той же час ця риса дозволяє зберегти необхідну соціально-психологічну дистанцію з оточуючими. Тверезо аналізувати складні ситуації з урахуванням найбільш значущих моментів і на основі цього приймати холоднокровні і раціональні рішення. Між даними групами лідерів існує суперництво, прихована ворожнеча, але в силу спільності цілей і шляхів їх досягнення вони взаємодіють. «Лідер» - частіше не судимий, дуже розумний, освічений, володіє організаторськими здібностями, а в якості консультантів має досвідчених професійних злочинців з числа

  «авторитетів» і навіть «злодіїв в законі» [4]

  Організаторам властиві: життєвий досвід, хитрість (допомагає сходитися з потрібними людьми, завойовувати їх довіру, бачити недоліки і використовувати їх у своїх цілях), сила волі (допомагає виявляти наполегливість у досягненні мети, придушити волю інших, підпорядковувати їх своїм впливом ), гарне знання виробничого процесу (економічної і політичної ситуації в країні і в тій галузі господарства, в якій вони діють).

  Лідери злочинних груп мають психологічну владу над підлеглими. Саме виникнення та існування організованих

  злочинних груп базується на цьому явищі. Джерела влади - засоби, за допомогою яких застосовує влада суб'єкт зможе забезпечити задоволення відповідних мотивів іншого, затримати це задоволення або запобігти його. За однією з існуючих класифікацій виділяється шість можливих джерел влади. [5]

  Розглянемо джерела влади, які використовують організатори злочинних груп для збереження лідерства серед їхніх членів.

  1. Влада винагороди. ЇЇ сила залежить від того, наскільки її вимоги задовольняють очікування об'єктів влади (членів злочинної групи), а також наскільки лідер поставить це задоволення в залежність від бажаного для нього поведінки члена групи. Корисливі мотиви члена злочинної групи можуть реалізовуватися тільки у разі бездоганного виконання завдань, поставлених лідером. Ця влада зростає з розміром очікуваного винагороди.

  2. Влада примусу або покарання. Її сила залежить від: а) переліку можливих покарань, б) від загрози покарання мінус ймовірність уникнути покарання завдяки послуху. Жорстока дисципліна, що встановлюється і підтримувана лідером, закони, які наказують смерть зрадникам, а також їх близьким, а також зменшення частки при розподілі доходу, все це говорить про силу цього джерела влади.

  3. Влада еталона. Заснована на ідентифікації члена групи з лідером і бажання члена групи бути схожим на лідера. Спочатку «новачків зваблюють злодійський романтикою красивого життя, вільної від обов'язку перед суспільством, владою над людьми, великими грошима і т

  . Д.» [6] Все це є у «авторитету», що стоїть на чолі злочинної групи .

  4. Нормативна владу. Мова йде про норми, згідно з якими лідер має право контролювати дотримання певних правил поведінки, а також примушувати до дотримання цих правил членів злочинної групи.

  5. Влада знавця. Вся сила залежить від величини приписуваних лідеру з боку члена групи особливих знань, інтуїції або навичок, що відносяться до сфери злочинної діяльності, якою займається даний член групи.

  6. Інформаційна влада. Вона виникає в тих умовах, коли лідер має доступ до інформації, невідомою членам групи. Особливо такий яка є значущою для оцінки ситуації та корекції поведінки. В організованих злочинних групах цей вид влади виражається насамперед у дозованому розподіл лідером інформації для рядових членів групи, при цьому повною інформацією володіє тільки сам лідер. [7]

  Лідерства також сприяє і те, що в сучасних злочинних групах за законом конспірації створюється система, за якої нижчі ланки взагалі не знають своїх керівників.

  б) Конфлікт і внутрішні протиріччя в злочинних групах.

  Про міжособистісних відносинах у злочинній групі найяскравіше говорить наявність конфліктних ситуацій між членами злочинної групи.

  Конфлікт-зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. [8]

  Основна причина конфліктних ситуацій, що виникають у злочинної групи, - корисливі мотиви, що є стрижнем, основою діяльності злочинних співтовариств.

  «Уже в самій діяльності злочинної групи закладений предмет конфліктного зіткнення. Бо одночасно задоволення своєкорисливі особистих інтересів і потреб проблематично »

  У соціально-психологічному плані конфліктна ситуація у злочинній групі представляє собою виникає в сфері спілкування різке невідповідність мотивів і установок членів групи, очікувань у задоволенні своїх особистих корисливих інтересів і потреб . Ці інтереси і потреби порушують нормальну взаємодію, що існує на грунті спільності злочинних цілей, організованості і згуртованості всієї злочинної групи. Досить часто між членами злочинної групи відбуваються конфлікти, що зачіпають моральні й моральні цінності тієї чи іншої особистості.

  виникають протиріччя призводять до конфліктів у злочинній групі, коли торкаються перш за все матеріальні інтереси членів групи, їх престиж, гідність особи.

  Конфлікти можна розділити на:
  - внутріособистісні, що виникають, коли в процесі участі в злочинній організації у людини формуються певні норми та цінності. До цього числа входять прийняті традиції, закони і норми злочинної групи, особисті корисливі мотиви. З іншого боку посилюється страх бути вбитим, викритим, докори сумління;
  - міжособистісні, до яких приводить в основному розділення функцій і встановлений порядок розподілу прибутку;
  - міжгрупові, що відбуваються через поділ території, сфер впливу.

  Лідери злочинних груп не зацікавлені в конфлікті, тому що не бажаютьпривертати увагу правоохоронних органів.
  Всередині групи вони намагаються залагодити конфлікт за допомогою своєї влади іавторитету.
  Для залагодження конфлікту між групами залучаються «третейські суди» Вяк третейського судді, як правило, виступає «злодій в законі».
  Використання знань про міжособистісних і внутрішньоособистісних конфліктах важливодля виявлення «слабкої ланки» в організованій злочинній групі.
  Міжособистісні конфлікти у злочинній групі найчастіше виникають між:
  - організатором і всією групою;
  - організатором і опозицією;
  - старими і новими членами злочинної групи;

  - членами, що вирішили припинити злочинну діяльність, і всією групою;
  - членами злочинної групи, що виконують різні функціональні ролі при вчиненні злочинів;
  - членами групи, що прагнуть зайняти більш високу ієрархічне положення в структурі групи;
  - групою в цілому і одним з її членів, скомпрометували себе;
  - окремими членами групи на грунті особистих неприязних відносин;


  - окремими членами групи на грунті недотримання деякими з них норм поведінки та правил, встановлених у групі;
  - групою в цілому й однією або кількома особами, для яких конфліктність - властивість, що випливає з особливостей їх характеру.

  Конфлікти між організаторами та членами злочинної групи можуть виникати з багатьох причин:

  1.недостаткі в організації злочинної діяльності, її неефективність;

  2.стремленіе організатора до присвоєння значної частки злочинного доходу;

  3. відсутність належної дисципліни у членів групи;

  4. несприятливі криміногенні умови в регіоні діяльності злочинної групи.

  Чим вище лідер в організації, чим вище ієрархічна сходи, тим менше у нього страху, чим нижче - тим більше. Основна причина конфліктів - нерівність в ієрархічній структурі, нерівномірний розподіл доходів.

  Конфлікти між організатором і опозиціонером з числа наближених до лідера злочинної організації виникають через те, що опозиціонер таємно має намір захопити владу. Як правило, такий конфлікт протікає приховано й призводить до фізичного знищення одного з них або розколу групи.

  Конфлікти між старими і новими членами виражаються в тому, що група очікує від новачка активних дій, повного підпорядкування встановленим раніше нормам поведінки і способу життя. Ведеться жорсткий контроль за його поведінкою, його частка в розподілі отриманого злочинного доходу істотно нижче, ніж у старих членів, що в сукупності викликає невдоволення новачка.

  «Коли нові члени залучаються до злочинної групи проти своєї волі, при цьому такими методами, як шантаж, компрометація, обман, насильство, то виникнення конфліктів у майбутньому неминуче. Ці члени групи можуть затаїти почуття помсти, бажання при нагоді звільнитися від співучасників, знайти шляхи виходу з групи, можливості повідомити про її діяльність слідчим органам і т.д. »[9] Конфлікти, що виникають між членами групи, що вирішили припинити злочинну діяльність, і всією групою призводять, як правило, до фізичного знищення особи, яка виявила бажання «вийти з гри».

  Конфлікти між членами групи, що виконують різні функціональні ролі при вчиненні злочинів, виникають через підозри один до одного і невір'я в чесне розподіл злочинних доходів. Кожен член групи вважає, що виконується їм роль найбільш важлива для групи, а значить, він заслуговує привілеїв і більш високого рангу.

  Конфлікти між членами групи, що прагнуть зайняти більш високу ієрархічне положення в її структурі, виникають через за

  прагнення рядових членів зайняти більш високе положення і наблизитися до еліти, що дає право на участь у судженні про найбільш важливих питань, можливість підвищити свій статус, отримувати більший дохід.

  Приводом для конфлікту може бути невдоволення рядових членів групи виділяються їм часткою злочинного видобутку в порівнянні з тим ризиком, якому вони, на відміну від лідера, піддають себе при скоєнні злочинів, тоді як лідер забирає більшу частину. Рядові члени можуть тяготитися своєї постійної залежністю від лідера, не рахується з їх думкою при вирішенні важливих для діяльності групи питань. Часто лідер і наближені до нього особи принижують, ображають рядових членів або погрожували їм фізичною розправою в разі непокори.

  У той же час і над лідером постійно тяжіє страх, що співучасники можуть повідомити про його злочинну діяльність до слідчих органів і у випадку викриття групи поліпшити на слідстві своє становище, пом'якшити можливе покарання, поклавши всю провину за злочинну діяльність групи на лідера.

  Конфлікти між лідером і так званим «опозиціонером» виникають в результаті того, що опозиціонер протиставляє себе лідеру групи, іншим її членам, а в деяких випадках - всій групі. Причини такої опозиції можуть бути різні: боротьба за владу, прагнення захопити лідерство, заздрість, ревнощі, невдоволення методами злочинної діяльності інших співучасників, незадоволеність власним статусом в групі, а також виділяється часткою. Відкрита чи прихована боротьба між лідером і опозиціонером може тривати протягом усього часу існування злочинної групи.

  Конфлікти і протиріччя у відносинах між старими і новими членами групи виникають внаслідок недовіри старих членів до нещодавно увійшов до групи і ще не перевіреним «у справі» людям.

  Якщо злочинна група сформувалася за ознакою минулих злочинних зв'язків, то старі члени можуть протестувати проти відходу нових членів від старих традицій і правил, так званим «жити поняттями». Іноді вони істотно розходяться в поглядах на методи злочинної діяльності, принципи розділу викраденого (молоді зазвичай претендують на розділ в рівних частках, а старі члени намагаються обмежити їх частина вельми скромними розмірами).

  Висновок

  Аналіз конфліктних ситуацій у злочинних групах дозволяє виявити їх «слабкі ланки», що є одним з найважливіших умов успішної боротьби з організованою злочинністю. Не випадково при дослідженні стану, структури і динаміки злочинності аналізуються не тільки факти злочину, але і контингент злочинців їх взаємозв'язку і взаємини. Узагальнення суб'єктивних даних дозволяє точніше прогнозувати динаміку злочинності, її вплив на соціальні процеси, удосконалювати систему корекції криміногенної деформації особистості, науково обгрунтовано будувати організацію боротьби із злочинністю.

  Список використаної літератури.


  Основи боротьби з організованою злочинністю. Монографія/За ред. В.С.
  Овчінского, В.Е.

  Емінова, Н.П. Яблокова - М.: «ІНРА-М», 1996
  Гуров А.І. "Організована злочинність - не міф, а реальність". Москва,
  1992.
  Гуров А.І. "Професійна злочинність". Москва, 1993.
  О. В. Афанасьєва, В. Ю. Кузнецов, І. П. Левченко під ред. Проф. Ю. В. Наумкина

  Псіхологія.Педагогіка.Етіка. Підручник для вузів М. Закон і право
  1999р.
  А.А. Радугин. Психологія. Москва. Центр. 2001
  В. Л. Васильєв. Юридична психологія. Санкт-Петербург. Пітер.2001 р.
  А.І. Самона. Психологія злочинних груп. Перм. 1991
  Х. Хекхаузен. Мотивація і діяльність. Т2. Москва 1986
  Долгова А.І. "Організована злочинність - 2". Москва, 1993.
  "Питання організованої злочинності та боротьби з нею". Збірник науковихпраць. Москва,

  1993.
  Артелін О. "Сучасна злочинність Росії". Єлабуга, 1996.
  Разінкін В. "Злодії в законі хто вони". "Людина і закон" № 1 1996.

  -----------------------< br>[1] Радугин А.А. Психологія. Москва. Центр.2001 р.

  [2] Юридична психологія. 4-видання В. Л. Васильєв Санкт-Петербург. 2001р.


  [3] Мафія: привиди та ознаки// Економічна газета. 1988 № 48

  [4] Гуров А.І. Організована злочинність - не міф, а реальність.
  Москва.1992 р. с23
  [5] Хекхаузен Х. Мотивація і діяльність. Т2. - Москва. 1986
  Політична психологія - Санкт-Петербург 1992


  [6] Гуров А. І. Організована злочинність- Не міф, а реальність. Москва
  1992
  [7] В. Л. Васильєв Юридична психологія Санкт-Петербург.2001г. «Пітер»

  [8] Психологія: Словник. Москва 1990 С.174

  [9] Самона А.П. Психологія злочинних груп Перм. 1991

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status