ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінологічні прогнозування та планування боротьби зі злочинністю
       

   

  Кримінологія

  таврійський інститут

  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Контрольна робота N1

  ПО кримінології

  ТЕМА: Кримінологічні ПРОГНОЗУВАННЯ І < p> ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ З ЗЛОЧИННІСТЮ

  Сімферополь - 1998 р.

  ТЕМА: Кримінологічні ПРОГНОЗУВАННЯ І

  ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ З ЗЛОЧИННІСТЮ

  ПЛАН

  ВСТУП

  1.Понятіе, види і значення прогнозування злочинності

  1.1 Прогнозування злочинності

  1.2 Класифікація прогнозів

  1.3 Завдання наукового прогнозування злочинності

  1.4 Планування попередження злочинності

  2. Методи прогнозування злочинності

  3. Планування боротьби зі злочинністю

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  В В Е Д Е Н Н Я

  На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтаційдемократична правова держава при верховенство правового закону іпріоритет прав людини і громадянина практично сприйнято суспільством якмайбутнє державного устрою України. Рішення цієї задачі пов'язано нетільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням законностідіяльності держави та її органів, муніципальної системи ігромадських формувань, надійної, швидкої і справедливої юстиції,незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних межправового нігілізму, що знаходиться нині на межі свавілля в усіх сферахдержавного і суспільного життя, і, головне, формування високогорівня правової культури суспільства і кожної людини.

  Необхідною умовою розвитку цих процесів є їх правовесупровід і забезпечення державою - єдиною на територіїкраїни політичної організації, що здійснює суверенітет, джерелоякого - народ України. Але держава і право мають не тількиінструментальне значення і "самостійну цінність. Одночасно цеправо жити цивілізованої життям і засіб забезпечити людинівідповідні свободи ". До цієї мети суспільство прийде тільки черезпідвищення відповідальності, покладеної "на інститути державноївлади ", рішучі дії з економічного, політичного ісоціального реформування, створення якісної "правової бази длятаких дій ".

  Все вищесказане в особливою мірою стосується кримінально-правових наук,в тому числі і кримінології - науки, що вивчає злочинність.

  # 1. Поняття, види і значення прогнозування злочинності

  1. Прогнозування злочинності - це передбачення імовірніснихзмін тенденцій і закономірностей злочинності в майбутньому.

  Сучасна кримінологія виходить з того, що прогноз злочинності нетільки можливий, але й необхідний. Прогноз в сучасному значенні слова - непросто передбачення, а спеціальний вид його, який суттєво відрізняєтьсявід всіх інших видів (наприклад, від передбачення) високим ступенемобгрунтованості, науковою обгрунтованістю. Прогнозування передбачає невисловлювання про майбутнє, а систематичне дослідження перспектив розвиткутого чи іншого явища чи процесів за допомогою засобів сучасної науки.
  Прогноз виступає як модель майбутнього, побудованого на матеріалах минулогоі сьогодення, як певний зразок, який в залежності від соціальнихпотреб слід за допомогою людської діяльності абонаблизити, або запобігти.

  Зрозуміло, прогнози виявляють вірогідну картину очікуваних подій.
  Але їх цінність полягає в тому, що вони володіють необхідною достовірністю,яка забезпечується вибором правильних методів прогнозування танадійної вихідної первинною інформацією.

  У багатьох економічних, філософських дослідженнях проблемпрогнозування приділяється значна увага, підкреслюєтьсянеобхідність і важливість пізнання майбутнього.

  Основною метою прогнозування злочинності є встановленнянайбільш загальних показників, що характеризують розвиток (зміна)злочинності в майбутньому, виявлення небажаних і позитивних тенденцій,закономірностей і відшукання способів зміни або стабілізації цихтенденцій і закономірностей у потрібному напрямку.

  Ступінь ймовірності прогнозу злочинності в значній мірі залежитьвід кількості різного роду факторів, що використовуються при прогнозуванні. Яксправедливо вказують Г. А. Аванесов та С. Є. Віцин, "треба враховувати і вивчатине тільки дані про злочинність, але й дані, що характеризують розвиток
  (зміна) інших соціальних явищ, так чи інакше впливає назлочинність: соціально-політичні явища, організаційно-правові,економічні, демографічні і т.д. "[1].

  Звичайно, при такому стані надзвичайно складно домогтися абсолютноготочного прогнозу в даній області, та й навряд чи це буде можливо вмайбутньому. Однак це не означає недоцільність складання прогнозівзлочинності. Навіть прогноз, який лише частково виправдовується, корисний іпотрібний. У літературі правильно зазначається, корисний і потрібний. У літературіправильно зазначається, що "навіть поганий прогноз кращий за хорошуневизначеності ". Основне завдання прогнозу полягає в тому, "щоб знайтихороше або навіть найкращі рішення в умовах невизначеності ".

  Прогноз злочинності повинен спиратися на облік: загальних причинзлочинності причин, що обумовлюють окремі види злочинів. До них,зокрема, відносяться демографічні дані про зміну населення, йогочисельності, складу за статтю, віком, освітою та ін, міграції, вякій слід розрізняти як зовнішню, так і внутрішню. У внутрішнійміграції, необхідно з'ясування співвідношення механічного і маятникового
  / сезонного/приросту населення. Важливою обставиною, що впливає напрогноз, виступає урбанізація, характерною рисою якої єзбільшення частки прихованого населення, тобто населення, що проживає в сільськіймісцевості, але працює в містах. Крім того, урбанізації властиві йокремі своєрідні боку, часто з криміногенний характер
  / наприклад, ослаблення соціальних зв'язків у містах /.

  Не можна не враховувати зміни, що вносяться в кримінальне законодавство.
  Так, в минулому десятилітті мала місце інтенсивна законодавчадіяльність у галузі вдосконалення боротьби зі злочинністю. На основінових законодавчих актів активізувалася боротьба з багатьма видамизлочинів, що спричинило збільшення числа реєстрованих злочинів.

  За прогнозування злочинності слід звертати увагу і на злочинність,її характер і види в зарубіжних країнах, які в певній міріможуть робити свій вплив на злочинність та її характер у нашій країні вцілому і в окремих регіонах зокрема.

  Необхідність ув'язки прогнозування злочинності з іншими соціальнимипричинами обумовлюється різноманітними соціальними зв'язками івзаємозалежністю самого об'єкта прогнозування - злочинності.

  2. Класифікацію прогнозів злочинності можна проводити, виходячи зрізних критеріїв.

  Основне значення має об'єкт прогнозування - злочинність яксоціальне явище і злочинну поведінку окремої особистості. З цьогокритерієм можна виділити два види прогнозування: загальне та індивідуальне.

  Загальна прогнозування може здійснюватися на різних рівнях: нарівень злочинності в цілому, на рівні певної категоріїзлочинності (рецидивної злочинності, корисливої злочинності і т.п.), нарівні окремих видів злочинів.

  Ці три рівні прогнозування не можна розглядати ізольовано одинвід одного. Вони знаходяться у відносинах загального та особливого. При всій важливостіпрогнозування злочинності в цілому не можна не враховувати розвиток окремихвидів злочинів, і особливо тих з них, які надають за своїмхарактеру вплив на злочинність як соціальне явище.

  Самостійне значення має індивідуальне прогнозування.
  Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки на відміну відпрогнозування злочинності взагалі в даний час недостатньорозроблено теоретично, а на прикладному рівні робляться по суті лишеперші спроби.

  Методологічне обгрунтування можливості прогнозування поведінкилюдини пов'язана з детерміністичних концепції поведінки, що розглядаєтьсяяк результат складної взаємодії особистості, середовища та конкретноїжиттєвої ситуації. Безумовно, складна сутність людини, різнівластивості його природи обумовлюють труднощі методології пізнання іпрогнозування поведінки, ускладнюють практичне їх здійснення, але нероблять такі неможливими.

  Слід підкреслити, що індивідуальне прогнозування злочинногоповедінки може застосовуватися лише щодо осіб, які в минулому вжескоїли злочини або допускали інше антигромадську поведінку. Рольіндивідуального прогнозування злочинної поведінки полягає саме в тому,щоб із зазначеного контингенту осіб визначити тих, щодо якихнеобхідно вести індивідуальну попереджувальну (профілактичну)роботу, щоб не допустити вчинення злочину.

  Прогнозування може бути здійснено в рамках різних соціальнихгруп, сформованих за такими ознаками, як освіта, сімейнийположення, вік, професія і т.д. При класифікації прогнозів повіковою ознакою особлива увага має бути приділенанеповнолітнім.

  За масштабами території прогнози руху злочинності можуть бутикласифіковані на прогнози злочинності в районі, місті, області,республіці і в інших регіонах країни.

  В залежності від тривалості прогностичного періоду прогнозизлочинності поділяються на короткострокові, середньострокові і довгострокові. Яквідзначає В.Н. Кудрявцев, "Довгострокові прогнози загального характерувизначають ... "Стратегію" боротьби зі злочинністю. Для щоденного
  "Тактики" цієї боротьби, для вироблення найбільш ефективних заходівпопередження злочинів ... необхідні більш конкретні порівнянокороткочасні прогнози стану, динаміки і структури антигромадськихявищ "1.

  Конкретні терміни зазначених видів прогнозів в юридичній літературівказуються найрізноманітніші.

  Представляється, що до короткочасних прогнозами злочинності слідвіднести прогнози на строк до трьох років включно. У цих межах оцінкузлочинності можна дати більш однозначно, тому що в такий період навряд чиможуть статися будь-які істотні зміни.

  У практиці органів внутрішніх справ останнім часом набуваютьпоширення трирічні прогнози можливого рівня рецидивноїзлочинності. Термін три роки обраний у зв'язку з тим, що більшість новихзлочинів відбувається протягом перших трьох років з моменту відбуттяпокарання.

  Найбільш доцільним видом середньострокового прогнозування по термінахє п'ятирічні прогнози. До довгострокових прогнозами злочинності можнавіднести прогнози на термін 15-20 років. Саме за вказаний період завершиться восновному демографічний цикл, що охоплює відтворення населення впротягом одного покоління, моральне і професійне формуванняособистості. Протягом вказаного терміну звичайно завершується технічний циклрозвитку господарства.

  У залежності від мети прогнозування рух злочинності можуть бутизастосовані будь-які з названих критеріїв. Або сукупність критеріїв,забезпечують комплексність і багатоаспектність прогнозів.

  3. Завдання підвищення ефективності боротьби зі злочинністю обумовлюютьзначимість обгрунтованого наукового прогнозування злочинності. Прогноззлочинності - це перш за все інформація для потреб практики; причому такаінформація, на основі якої визначаються й оцінюються можливості боротьбизі злочинністю в майбутньому з урахуванням всіх наявних сил і засобів. Прогнозтакож є найважливішою інформацією, без якої не обійтисязаконодавчим органам при визначенні перспектив розвиткузаконодавства взагалі, і в тому числі кримінального. Оцінюючи рівень,структуру, динаміку та інші характеристики злочинності з позиційсьогодення і майбутнього, законодавчі органи в необхідних випадках вносятьзміни в кримінальне (а також у кримінально-процесуальне і виправно -трудове) законодавство, щоб воно завжди відображало громадськіпотреби в захисті тих чи інших суспільних відносин.

  Прогноз злочинності по суті є основою всієї організації боротьбизі злочинністю, що здійснюється не лише державними органами, а йгромадськими організаціями. Це важливий етап планомірної боротьби ззлочинністю, бо тільки на основі прогнозу можна вирішувати питання прийняттязавчасний рішень щодо впливу на злочинність, а такожрозвитку системи органів, що реалізують попереджувальні та інші заходипо боротьбі зі злочинністю.

  Прогноз злочинності є необхідною науковою базою длякомплексного планування попередження злочинності на будь-якому рівніорганізації суспільства.

  Таким чином, прогнозування злочинності забезпечує не тількивизначення оптимального варіанту науково обгрунтованої стратегії та заходівпідвищення рівня організаторської діяльності державних ігромадських органів, а й вироблення тактики і методики боротьби зпреступностью1.

  4. Прогнозування злочинності тісно пов'язаний зплануванням попередження злочинності, хоча і відрізняється за цілями ізавданням.

  Прогнозування має на меті виявити можливі варіанти змінизлочинності в майбутньому, обставини, які можуть сприятискорочення (або, навпаки, збільшення) злочинності, а план встановлює,що у зв'язку з цим треба зробити, в який термін, які потрібні ресурси,засоби і т.д. Прогнозування злочинності передує формуваннюплану в часі, визначає його наукову сутність по змісту;прогнозування - лише попередня стадія вироблення і прийняттяуправлінського рішення.

  Прогнозування є науковою основою для складання планівпопередження злочинності. Причому є прямий зв'язок між надійністюпрогнозу та обгрунтованістю плану; чим точніше прогноз, тим більше підставдля забезпечення оптимальності плану. Прогнози необхідні не тільки дляскладання планів, але і для організації ходу їх виконання, коригуванняпланів і контролю.

  # 2. Методи прогнозування злочинності

  Будучи частиною соціального передбачення, прогнозування злочинностічерпає свої методи з інших наук і застосовує їх у відповідності доспецифікою об'єкта свого дослідження. Для прогнозування злочинності взалежно від конкретних умов використовуються найрізноманітніші методи,як общенауние, так і частнонаучние. Найбільшого поширення набулитакі методи, як метод екстрополяціі, моделювання, експертних оцінок;порівняльні методи та методи соціального експериментування.

  Для прогнозів змін у динаміці і структурі злочинності найбільшпоширений в даний час метод екстрополяціі. Метод екстрополяцііпризначений для пошуку показників майбутнього, виходячи з того, що тенденціїминулого і сьогодення будуть діяти і далі. Аналіз показниківдинаміки злочинності та окремих її видів за ряд попередніх роківдозволяє виявити тенденцію зміни даних показників (зменшення абозбільшення коефіцієнтів злочинності). На підставі цього за допомогоюсоціальних математичних розрахунків можна визначити, як будуть змінюватисякоефіцієнти в майбутньому. Недолік даного методу полягає в тому, що дотеперішнього часу не визначені точно терміни, протягом якихпрогнозовані показники виявляють високий рівень достовірності. Крімтого, метод екстраполяції дає досить точні результати за умовивідносної стабільності дії факторів. Як правило, цей методзастосовується тільки при короткостроковому прогнозуванні (на строк не більше 1-3років).

  Більш складний метод моделювання. Він передбачає побудовукількісної моделі злочинності, що відображає її залежності від діїряду факторів. Підставивши в модель значення факторів злочинності напланований період, визначають майбутній стан злочинності. Складністьцього методу полягає в недостатньому знанні чинників злочинності імеханізму їх дії, ступеня їх зв'язку з злочинністю. Однак задеяких факторів такі моделі побудувати можна. Зокрема, можливийпрогноз злочинності на основі демографічного прогнозу змін дочисельності і структуре населення. Дані про соціально-демографічнийскладі правопорушників накладаються на передбачувану демографічнуструктуру - і визначається ймовірний рівень злочинності.

  Точність подібних передбачень можна збільшити за допомогою поєднанняметодів екстрополяціі і моделювання з методом експертних оцінок. Вінполягає в зборі думок фахівців про можливу зміну тенденцій ізакономірностей злочинності на планований період. Існують суворіпроцедури збору думок експертів, їх аналізу і розрахунку експертних оцінок.
  Найбільшою популярністю серед методів експертизи користуються так званийдельфійській метод ( "метод Дельфі") розроблений у США. За цим методомопитування експертів проводиться таким чином: питання ставляться експертомтак, щоб вони мали якусь кількісну характеристику; опитуванняпроводяться у декілька турів, в ході яких питання і відповіді уточнюються;у разі відхилення прогнозів від думки більшості експерти обгрунтовують своєдумку. У ході експертизи можливе залучення додаткових експертів.
  Таким чином формується мережа експертів, яка може використовуватися дляповторної експертізи1.

  Застосування порівняльного методу грунтується на положенні провідносної повторюваності явищ і процесів при наявності загальних причин іумов. При цьому проводиться порівняння з тим, як розвивалося подібнеявище в минулому і в інших країнах. Застосування порівняльного методуприпускає вивчення кримінологічної діяльності в інших зарубіжнихкраїнах, а також їх досвід у сфері прогнозування злочинності.

  Метод соціального експериментування в силу обмеження практичногоі нормативного характеру застосовується рідко і в певних межах,наприклад при прогнозування рецидиву у виправно-трудових установах.

  Методи екстрополяціі, моделювання та експертних оцінок застосовувалися ворганах внутрішніх справ в 1970 р. при прогнозі злочинності на 5 років у нашійкраїні. Зіставлення прогнозу з фактичними даними показало, що прогнозз тяжким та найбільш поширеним злочинам виявився доситьточним. Разом з тим по деяких інших видів злочинів відхилення відпрогнозованих показників виявилися досить значними.

  Цікавий досвід прогнозування злочинності в масштабах районунакопичений в Ленінграді. Використовуючи методи екстраполяції, експертних оцінок іматематичних моделей, працівниками органів внутрішніх справ були вивченівнутрішньорічні коливання злочинності (так званої "сезонної хвилі"),які мають достатньо стійкі закономірності. Це дало можливістьрозробити спеціальний кримінологічний календар на весь рік, у якомувідбивалися, які місяці року є найбільш криміногенними і за якимивидами злочинів. На основі такого прогнозу злочинності розробляютьсяваріанти раціонального використання сил і засобів в найбільш криміногеннімісяці року.

  Таким чином, у кримінологічної літературі і на практиці єпевний досвід проведення прогностичних досліджень. Однакможливості їх конкретно і широкого використання в сучасних умовахще обмежені як через складність і недосконалість наявних методик, такі в силу необхідності обліку інтенсивно розвиваються змін доекономічних, соціальних, політичних і правових умовах життя суспільства,психології людей. Потрібно також чітка орієнтація прогнозу на облікфакторів, що стимулюють не тільки злочинність, але й стримують їїпоширення; переведення низки кримінологічних методик на мову машинногопрограмування.

  # 3. Планування боротьби зі злочинністю

  Боротьба зі злочинністю включає найрізноманітніші засоби і методивпливу на злочинність. Однак основним засобом має бути іє попередження злочинності і злочинів. Успіх попередженнязлочинності багато в чому залежить від цілеспрямованості і планомірностіпопереджувальної діяльності. Впровадження у практику запобіжногодіяльності планових почав є реальний поворот до її ефективності.

  Планування попередження злочинності - це діяльністьпредставницьких органів влади з розробки та впровадження системизаходів, спрямованих на створення і розвиток позитивних об'єктивних ісуб'єктивних умов, що виключають або нейтралізують можливістьвідхиляється від норм кримінального законодавства поведінки людей.

  Метою планування попередження злочинності є досягнення абозбереження тенденції зниження злочинності і позитивну зміну їїхарактеру і структури в планований період.

  Найбільшу результативність у сфері боротьби зі злочинністю можутьприносити кримінологічні плани (або розділи), що є органічноючастиною соціально-економічного планування.

  Відомо, що злочинність являє собою багатофакторний соціальнийфеномен, обумовлений комплексом негативних суспільних явищ іпроцесів. Причому кожне з цих явищ і процесів діє неізольовано, а у взаємодії. Складові частини взаємодіючихнегативних явищ можуть відноситься до самих різних областей соціальноїдійсності. Відповідно кількісному та якісномурізноманітності факторів, що обумовлюють злочинність, посада бутипротиставлений науково обгрунтований комплекс заходів економічного,соціального політичного, організаційного, соціально-психологічного таіншого порядку, спрямований на усунення або нейтралізацію зазначенихфакторів. Звідси й успіх боротьби зі злочинністю залежить від рішеннякомплексу соціальних завдань.

  Способом вирішення соціальних проблем у житті різних соціальнихспільностей (трудові колективи, район, місто, область і т.д.) і єплани соціального розвитку, в яких кримінологічні розділи складаютьїх органічну частину.

  Удосконалення процесу попередження злочинності в рамках і наоснові планування економічного соціального розвитку є одним зперспективних напрямків істотного підвищення ефективності,раціональності та гуманістічності попереджувальної діяльності.
  Органічно поєднуючи в собі загальні та спеціальні заходи різногохарактеру, плани Проект рішення комплексно вирішуютьзавдання усунення і нейтралізації негативних явищ, що обумовлюютьзлочинність, що забезпечує подальше зміцнення громадськихвідносин. Планування дозволяє здійснювати попереджувальнийдіяльність не стихійно, від випадку до випадку, а на базі глибокопродуманих, цілеспрямованих заходів з урахуванням конкретних умов, можливостейі засобів того чи іншого регіону. На основі планів об'єднуються ікоординуються зусилля всіх організацій і органів, що є передумовоюзначної активізації та уникнення дублювання в їх деятельності1.

  У той же час, як показує аналіз практики, існує ряд загальнихнедоліків, які негативно позначаються на ефективності цієї формипланування попередження злочинності. До них, зокрема, відносяться:
  1) недооцінка кримінологічних проблем при розробці та здійсненніекономічних, політичних, ідеологічних та інших спільних заходівпланів; 2) невпорядкованість співвідношення відомчих, міжвідомчихпланів і кримінологічних розділів планів соціального розвитку, щопризводить до дублювання і в ряді випадків до безвідповідальності привиконання заходів планів; 3) відсутність систематичного контролю зареалізацією заходів кримінологічного розділу плану з бокудержавних і громадських організацій, права та обов'язки яких уцій частині нормативно не регламентовані; 4) розробка кримінологічнихрозділів планів без попередніх (передпланових) дослідженьзлочинності шляхом простого відомості в рамках одного документамалообоснованних заходів, що стосуються деяких сторін діяльностіадміністративних органів; 5) відсутність нормативного акту,регламентує процедуру розробки, узгодження та контролю завиконанням заходів кримінологічного розділу плану.

  Не вирішене до цього часу і питання про суб'єкта соціальногопланування попередження злочинності. Видається, що цимсуб'єктом можуть і повинні бути державні органи влади (організаціїтовариства всіх рівнів). Послідовне скорочення злочинності неможливозабезпечити тільки зусиллям органів прокуратури, міліції і суду (спеціальнихсуб'єктів), бо багато процеси та явища, що надають прямий абонепрямий вплив на злочинність, знаходяться поза сферою діяльності цихорганів (наприклад, міграційні процеси, порушення половозрастнойструктури населення регіону, створення сприятливих умов підвищеннякультурного та освітнього рівня і т.д., що впливає на станзлочинності).

  Органи державної влади на місцях і в центрі маютьнеобхідними матеріальними, фінансовими, організаційними та правовимиможливостями позитивного впливу на всі сфери соціального життярізних рівнів організації суспільства.

  Правовою основою діяльності органів з економічного і соціальногопланування, в тому числі і планування попередження злочинності,є Конституція, яка покладає на органи державної владизабезпечення дотримання законів, охорону державного і громадськогопорядку, прав громадян.

  Назріла потреба розробки методологічних і методичних основвизначення ефективності попередження злочинності на основі і в рамкахпланів соціального розвитку регіонів і трудових колективів, якідозволили б дати конкретну і обгрунтовану відповідь на запитання, які вякісному й кількісному виразі результати слід очікувати відреалізації плану і його окремих розділів, зокрема відкримінологічного.

  ВИСНОВОК

  Звичайно, в обсязі 1-ї контрольної роботи важко повністю освітититаку глибоку і широку тему як Кримінологічні ПРОГНОЗУВАННЯ І
  ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ З ЗЛОЧИННІСТЮ однак фундаментальні поняття ібазові положення у зазначеній роботі приведені. Незважаючи на те, щоправотворчий підхід до висновків і результатів кримінологічнихдосліджень в російському і в українському законодавстві кількавідрізняються один від одного, але ці відмінності не настільки істотні і до того жпо ряду об'єктивних і суб'єктивних причин російсько правотворча думкатрохи випереджає українську, що дає нашим законодавцям використовуватипозитивний досвід накопичений російськими юристами після прийняття тих чиінших нормативних актів, і уникати помилок, обов'язково зустрічаються натакому тернистому шляху як правотворчість.

  Використовуючи позитивний досвід не тільки Росії, але й інших розвиненихдержав, з огляду на національні й історичні особливості нашого народу
  Україна стане демократичною та правовою державою, яка займе своєгідне місце серед розвинених демократичних держав.

  V. Використана література

  1. Конституція (Основний Закон) України - Прийнята Верховною Сові -тому України 28.06.1996г.
  2. Аванесов Г.А. Віцин С.Е. Прогнозування та організація боротьби ззлочинністю. М., 1972, с.12.
  3.Кудрявцев В.Н. Причинність кримінології. М., 1968, с.154.
  4.Научние основи економічного прогнозування. М., 1971. с.32
  5.Глушков В.М. Про прогнозуванні на основі експертних оцінок//
  Наукознавство. Прогнозування. Інформатика. Київ, 1970. С.201 -204.
  6.Орехов В.В. Соціальне планування та питання боротьби зі злочинністю. Л.,
  1972.
  -----------------------< br>[1] Аванесов Г. А. Віцин С.Е. Прогнозування та організація боротьби ззлочинністю. М., 1972. с.12.
  1 Кудрявцев В.Н. Причинність в кримінології. М., 1968. с.154
  1 Наукові основи економічного прогнозування. М., 1971. с.32.
  1 Глушков В.М. Про прогнозуванні на основі експертних оцінок//
  Наукознавство. Прогнозування. Інформатика. Київ, 1970. С.201-204.
  1 Орехов В.В. Соціальне планування та питання боротьби зі злочинністю. Л.,
  1972.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status