ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінологія
       

   

  Кримінологія

  Кримінологія.

  Кримінологія як наука.

  Кримінологія вивчає злочинність, види злочинності, злочину; їхпричини, інші види їх взаємозв'язків з різними явищами і процесами;результативність приймалися заходів по боротьбі зі злочинністю. На цій базікримінологи виробляють рекомендації щодо вдосконалення боротьби ззлочинністю.

  Предмет і зміст. Предмет - це закономірності: злочинності увсіх її проявах, детермінації і причинності злочинності,схильності злочинності різних впливів.

  Злочинність в різних її проявах включає: злочин абоіндивідуальне злочинну поведінку; окремі види злочинності,виділяються за об'єктом посягань (гос, господарська), формами провини
  (умисна і необережна); злочинність представників різних соц груп
  (неповнолітніх, жінок, підприємців); злочинність в різнихрегіонах; в різних сферах життєдіяльності суспільства (ек, політ, духовної); злочинність в д-ві в цілому; злочинність людського суспільства наконкретних етапах його існування.

  детермінацію і причинність злочинності - це в цілому процеспородження злочинності в суспільстві (соціальна детермінація) і виділення вданому процесі, що виробляють, причинних залежностей (причинність).

  Зміст крим-лог як науки - це дослідження та оцінка злочинності,її змін, регіональних та соціально-групових відмінностей, їх оцінка;дослідження та оцінка процесів детермінації і причинності соотвзлочинності, її змін і відмінностей; розробка рекомендацій по боротьбі ззлочинністю, а також методології та методики кримінологічнихдосліджень.

  Методологія та методика.

  У крим-лог використовуються наступні загальнонаукові методи пізнання: n сходження від абстрактного до конкретного; n гіпотеза; n системно-структурний аналіз; n історичний метод; n порівняння; n динамічний і статистичний методи.

  Застосування конкретно-соціологічних методів: n вивчення документів; n опитування у формі анкетування та інтерв'ю; n спостереження; n експеримент.

  Злочинність та її вивчення.

  Злочин як об'єкт крим-лог вивчення.

  При кримінологічної підході злочин аналізується, по-перше,одночасно в контексті умов зовнішнього для людини середовища та характеристиксамої людини, по-друге, не як миттєвий акт, а як визна процес,розгортається в просторі та часі.

  Крим-лог підхід спрямований на виявлення причин і умов злочину,особливостей характеристик особи, що здійснює злочин, соц наслідківзлочинної поведінки.

  Механізм злочинної поведінки. Складається з: формування мотивації,прийняття рішення про вчинення злочину, виконання прийнятого рішення,посткрімінального поведінки.

  Мотивація включає в себе процес виникнення, формування мотивузлочинної поведінки і його цілі. Мотив поведінки - це внутрішняспонукання до дії, бажання, яке визначається потребами, інтересами,почуттями, що виникли і загострилися під впливом зовнішнього середовища іконкретної ситуації. Слідом за мотивом формується мета як передбачуваної ібажаний результат певного діяння.

  При прийнятті рішення про вчинення злочину відбуваєтьсяпрогнозування можливих наслідків реалізації виникло бажання,планування поведінки з урахуванням реальної обстановки, власнихможливостей та інших обставин, а також вибір засобів.

  Слідом за прийняттям рішення настає стадія його виконання - власневчинення злочину.

  На етапі посткрімінального поведінки злочинець аналізуєте, що сталося, що настали наслідки, розпоряджається набутимзлочинним шляхом, приховує сліди злочину, вживає заходів до того, щобйого не викрили та не притягли до кримінальної відповідальності.

  Організоване злочин і злочинна діяльність.

  Організована злочинна діяльність - система взаємопов'язанихорганізованих злочинних діянь будь-якого суб'єкта (однієї людини абогрупи осіб).

  Логіка розвитку організованої злочинної діяльності призводить до того,що суб'єктом злочину може бути не одна особа, а т. з. колективнийсуб'єкт.

  Злочини і злочинність.

  Злочинність - це історично мінливе, соціальне та кримінально -правове явище, що являє собою систему злочинів, скоєних усоотв д-ві (регіоні) в соотв період.

  Злочинність розглядається як продукт взаємодіїпевних типів середовища й типів особистості. У цій взаємодії можнавиділити дві великі підструктури злочинності: n стійку, в походженні кіт провідну роль відіграють особистісні характеристики; n ситуативну, генезис кіт визначається більш сильним впливом середовища, ніж особистісних характеристик, складною ситуацією злочинної поведінки.

  Організована злочинність. Це складна система організованихзлочинних формувань з їх широкомасштабної злочинною діяльністю істворенням для такої діяльності найбільш сприятливих умов,використовує власні структури з управлінськими та іншимифункціями з обслуговування цих формувань, їх діяльності та зовнішніхвзаємодій, так і держ структури, інститути гр суспільства.

  Вивчення злочинності. При кримінологічної вивченні злочинностівиявляються: n ступінь її загальної поширеності і заг небезпеки в конкретних умовах місця і часу з метою оцінки її стану і тенденцій, визначення напрямків боротьби зі злочинністю; n соціальні характеристики злочинності, що вказують на особливості її породження та функціонування (мотивація, соціальна спрямованість, соц - групова, соц-галузева, соц-територіальна поширеність), з метою розробки конкретних запобіжних заходів; n власні, внутрішні характеристики злочинності (стійкість, активність, організованість) з метою вдосконалення правоохоронної діяльності та заходів попередження рецидиву злочинів, посилення організованих почав в злочинності.

  Пізнання і оцінка при вивченні злочинності.

  У процесі пізнання дослідник отримує фактичні дані прозлочинності, відображені в системі показників (загальна кількістьзлочинів, число виявлених злочинців і т д.).

  Оцінка означає співвідношення нових відомостей з колишніми знаннями,уявленнями, гіпотезами.

  Важливо забезпечувати цілеспрямованість аналітичної діяльності,правильно визначати її завдання, формулювати вихідні гіпотези, задаватицього аналізу визна програмний характер і зберігати готовність до отриманнянових, часом несподіваних, непрограмований даних.

  Коефіцієнти злочинності та її структура.

  У процесі аналізу поширеності злочинності встановлюються: n рівень злочинності - абсолютне число зареєстрованих злочинів і виявлених злочинців; n інтенсивність злочинності , виражена в коефіцієнтах.

  Коефіцієнти обчислюються шляхом зіставлення відомостей про злочинності заданими про населення. Якщо зіставляються дані про кількість зареєстрованихзлочинів, коеф позначається як Кф (коеф за фактами), якщо цифри про кількістьвиявлених злочинців - Кл (коеф по особам), якщо показники про числозасуджених - Ко.

  Число фактів злочинів х 100000

  Кф = ------------------------- --------------------------

  Чисельність населення

  Коеф злочинності може розраховуватися або на все населення , або нанаселення у віці кримінальної відповідальності.

  У процесі вивчення окремих видів злочинності або окремихзлочинів вираховується їхня питома вага або частка в загальній злочинності.
  Питома вага числа окремих злочинів може стягуватися також відзагального числа злочинів соотв виду.

  Про структуру злочинності судять за співвідношенням питомої ваги різнихвидів злочинності.

  Вивчення злочинності в динаміці.

  Розрізняються: n поточний аналіз - зіставлення даних про злочинності за рік з даними за попередні роки; n систематичний аналіз, при кіт злочинність аналізується послідовно по років, при цьому виділяються визна періоди

  (п'ятиріччя, десятиріччя) або соотв певних етапах розвитку суспільства - перебудови, реформ тощо; n аналіз сезонних коливань злочинності, якщо в ньому є необхідність. < p> При вивченні злочинності в динаміці обчислюються темпи приросту. Цезагальний термін, який застосовується і у випадках зниження злочинності (ставиться знак
  -).

  Вивчення злочинності в соціальному контексті.

  Соціальна характеристика регіону при кримінологічне дослідженнявстановлюється шляхом аналізу даних про населення і типі населення.

  Виділяються наступні групи населення: n по підлозі, бо з підлогою пов'язані різні соціальні функції людей і соотв особливості їх соц положення і поведінки (жінки роблять менше насильницьких злочинів); n за віком; n за національністю; n за віросповіданням; n за сімейним станом.

  При аналізі типів населення розрізняються: n міські та сільські поселення; n за чисельністю населення міст поділяються на смт (до 10 тис.) , малі

  (10-50 тис.), середні (50-100 тис.), великі (100-500 тис.), дуже великі (понад 1 млн.). сільські поселення - соотв на малі, середні та великі; n за адміністративним критерієм (столиця, обласний, районний центр); n за часом і темпами розвитку; n за функціональною ознакою (багатофункціональні столичні міста, промислові, транспортні центри, портові міста).

  Соціально-економічна характеристика. Виділяються наступні моментипри вивченні злочинності: n співвідношення підприємств і організацій різних форм власності та орг-прав форм; n співвідношення підприємств та організацій різної спеціалізації; n соціально-професійний склад населення; n структура населення за доходами з урахуванням розміру та джерел доходів, а також за видатками з урахуванням їх розмірів і характеру; наявність маргіналів; n особливості формування і використання трудових ресурсів регіону: власне відтворення, сезонні підрядні бригади; прихована і явна безробіття; n забезпечення найнеобхідніших потреб людей, важливих для їх виживання і відтворення населення; n забезпечення інших потреб і інтересів, соотв доходах, роду занять, іншими характеристиками населення.

  Соціально-політична характеристика. Тут значущим є також ряд моментів.
  У т. ч.: n чи існують різкі відмінності в політ інтересах різних груп населення, як вони вирішуються; n які політ партії та рухи функціонують в регіоні, як вони взаємодіють один з одним; n як владні структури забезпечують задоволення різних політ інтересів; n як формуються владні структури (чи не буває порушень); n як будуються відносини держ влади та місцевого самоврядування.

  Соціально-культурна характеристика включає перш за все наступнідані: n про кількість, структуру культурних та спортивних установ, характері їхньої діяльності та ступеня охоплення ними населення; n про установи, що забезпечують загальноосвітню і проф підготовку; n про особливості потреб та інтересів населення; n про звичаї, традиції, стереотипи поведінки, усталених способах вирішення проблемних і конфліктних ситуацій.

  Вивчення зовнішніх і внутрішніх характеристик злочинності.

  Вивчення зовнішніх характеристик злочинності починається з аналізу їїпоширеності. При цьому з'ясовуються: рівень злочинності (абсолютнідані про зареєстровані злочини, і виявлених злочинців);інтенсивність злочинності (коефіцієнти, розраховані на певнучисельність населення).

  Загальна поширеність злочинності встановлюється за загальною кількістюзареєстрованих злочинів на рік або загального числа виявленихзлочинців.

  Мотиваційна характеристика злочинності встановлюється шляхомвиділення різних мотивів і виявлення числа зареєстрованих злочинів,скоєних з цих мотивів, та осіб, які їх вчинили.

  Найбільш поширене виділення при статистичному аналізізлочинності навмисного і необережної злочинності.

  Соціальна спрямованість злочинності встановлюється про об'єктзлочинних посягань. В крим-лог виділяють наступні види злочинності:державна; проти людини, її прав, свобод, власності; протисуспільних інтересів; військова.

  Вивчення соціально-територіальної поширеності злочинностіздійснюється найчастіше шляхом виділення регіонів за адміністративнимкритерію. Тут особливе значення має обчислення коефіцієнтів злочинностіі такий прийом, як виділення масиву порівнянних злочинів, тобто тих,які, в принципі, за умовами регіонів могли відбуватися у всіх з них.

  Соціально-групова поширеність характеризує залучення дозлочинність представників різних соц груп і верств населення, щовстановлюється при аналізі даних про злочинців, а також особливості їхкримінальної поведінки.

  Ступінь суспільної небезпеки злочинності вивчають різними шляхами.
  Найбільш простий - це виявлення співвідношення зареєстрованихзлочинів різного ступеня тяжкості.

  При аналізі внутрішніх характеристик злочинності виділяються: їїстійкість, активність, організованість.

  Найбільш очевидним показником стійкості злочинності явл рецидивзлочинів.

  Активність злочинності виявляється, по-перше, в тому, що злочинцямвдається вчинити до викриття не одне злочин. По-друге,зазначена активність дає себе знати в тому, що злочинці не простовикористовують зручні для вчинення злочину умови, а й свідомороблять умови зручними для кримінальної поведінки.

  Організованість злочинності - це складне явище, кіт проявляє себев організованих злочинах і в організованій злочинності.

  Вивчення латентної злочинності.

  Латентна частина злочинності включає приховані і приховуванізлочину.

  Прихована частина злочинності утворюється за рахунок злочинів і їх різнихсукупностей, кіт здійснені, але про кіт не стало відомо правоохоронниморганам і суду.

  прихована частина злочинності включає злочину та їх сукупності,кіт стали відомі правоохоронним органам, але кіт з різних причин незнайшли відображення в статистиці злочинності (фактичне нерозглядзаяв про злочини, невірна оцінка діянь як незлочинним і т д.).

  детермінацію і причинність злочинності.

  Між етапом пізнання, оцінки злочинності та етапом організації боротьбиз нею обов'язковий етап виявлення детермінації і причинності злочинності.
  Впливати необхідно в першу чергу на те, що породжує,обумовлює злочинність та її розвиток.

  Поняття детермінації злочинності. Детермінація - поняття, похідневід слів "детермінант" (визначник), "детермінувати" (визначати,обумовлювати). Детермінація - процес обумовлення, визначення.

  У підручниках говориться, що кримінологія вивчає причини злочинності іумови їй сприяють. Умова - це те, що саме по собі не породжуєзлочинність або злочин, але впливає на процеси породження, бере участьу детермінації злочинності.

  Процес детермінації злочинності являє собою складнийвзаємодія різних форм зв'язків: не тільки причинних, а йфункціональних, статистичних, зв'язків стану та інших.

  Функціональна залежність відбиває об'єктивне відповідність,паралелізм у співіснуванні і мінливості двох факторів. Наприклад,розширення безробіття в регіоні одночасно породжує і зростання кількості крадіжокв ім'я задоволення необхідних потреб, і зниження купівельногопопиту.

  Статистична зв'язок полягає в зміні характеру розподілуодного фактора в залежності від зміни іншого. Наприклад, збільшеннячисла злочинів із збільшенням чисельності населення. Окремий випадокстатистичного зв'язку - кореляційна залежність. Тут за основу беретьсясереднє значення фактору, явища.

  Зв'язок станів характеризується тим, що один стан якогосьявища в даний момент за конкретних умов необхідно визначаєстан цього явища в інший момент. Наприклад, злочинність в якійвисока питома вага неповнолітніх, за умови низької ефективностіборотьби з нею здатна надалі визначати такий стан злочинності,у якій через 4-10 років буде висока питома вага рецидивної, а в останній
  - Значна питома вага неодноразово судимі?? осіб молодого віку.

  Причинність розглядається як одна з форм універсальноговзаємодії, як один з видів детермінації, що означає тількигенетичну, що виробляє зв'язок. Тут розкривається те, з чого відбулосядане явище, як протікав процес його породження, встановлюється фактзв'язку між породив і породженим.

  Поняття причинності в крим-лог.

  Причинність - це один з видів зв'язків речей і явищ, це - зв'язоквиробляє, тобто визначає саме факт породження якогось явища,процесу.

  Область дії причин - це перш за все стадії мотивації і прийняттярішення, коли мова йде про формування мотиву, мети, визначенні засобівїї досягнення саме як злочинних.

  Особливості причинних зв'язків полягають в наступному: n причина, роблячи дію, породжує наслідок. Для дії причини необхідні визна умови, але ці умови самі по собі не здатні породити наслідок; n існує послідовність у часі причини і наслідки.

  Причина завжди в часі передує слідству; n слідство не може бути причиною цієї ж самої причини; n дія однієї і тієї ж причини в одних і тих же умовах завжди породжує одне і те ж слідство; n причина не зводиться до слідства. Слідство не породжує причину.

  Крим-лог вивчення суспільства.

  При вивченні не детермінації злочинності в цілому, а причинностівиділяється соціальний фактор - людське суспільство. При аналізі суспільствавідбувається умовне розмежування двох його складових: населення і тієїсоц середовища, в кіт формуються люди і в кіт здійснюється їхжиттєдіяльність.

  Поняття "соціальне середовище" характеризує: n конкретне своєрідність суспільних відносин в даних просторово-часових умовах; n комплексність соотв соц умов матеріального і духовного характеру.

  Соц середу вивчається в крим -лог: у взаємодії з характеристикамиособистості, різних її типів; в розрізі різних її рівнів; в динаміці; зурахуванням диференціації різних сфер життєдіяльності; з використаннямтакого методичного прийому, як умовне виділення злочинності в якостіщодо самостійного, цілісного явища.

  Крим-лог аналіз соц середовища різного рівня. При крим-лог вивченні соцсередовища розмежовується соц середу різного рівня, тобто конкретнесвоєрідність комплексу заг відносин: метасреди, макросередовища, середовища середньогорівня (регіональної, соціально-груповий), мікросередовища.

  Метасреда - конкретне своєрідність комплексу заг отн на даному етапііснування людського заг в цілому. Це соц середу на Землі в єдностіїї мат і дух компонентів, у взаємодії соц середовища різних д-в,народів, рас з мат умовами їх існування і культурою.

  Що стосується макросередовища, то раніше про неї говорили як про сукупністьконкретних заг отн в рамках існування певної суспільно -економічної формації. Тепер кажуть про розвинуті або цивілізованихкраїнах, що розвиваються, і т д.

  Соціально-державна середу - особливий феномен, що залежить і відстану метамакросреди, та історичних особливостей розвитку даного гос -ва, його економіки, політики, дух основи, навіть його геополітичногоположення.

  середу середнього рівня. Це може бути регіональна середу, тобто соцСереда певної території зі своєрідністю комплексу її економічних,політ, соц і духовних характеристик.

  середу середнього рівня - це і соціально-групова середу. Представникирізних соціальних груп характеризуються різною кримінальної активністю.
  Безпрецедентно висока вона серед осіб без певних занять (доходів) тамісця проживання.

  Кримінологічні значима і етнічна середу, не збігається зрегіональної.

  Мікросередовище людини опосередковує вплив більш широкої соц середовища.
  Поведінка особистості, її формування дуже залежні від сім'ї, середовища їїбезпосереднього спілкування - друзів, товаришів, знайомих, сусідів.

  Існує потрійний механізм соціальної детермінації злочинності: по -перше, шляхом певного соціального формування особистості, по-друге,шляхом надання їй розпоряджень протиправного або суперечливого характеру, по -третє, шляхом постановки особистості в ситуації, що змушують або полегшуютьвибір злочинного варіанту поведінки.

  Соціальний контроль. Це совок норм, інститутів і відносин,спрямованих на забезпечення поведінки людей у відповідності з природоохороннимисуспільством, д-вою, соціальними групами нормами поведінки, що виражають їхінтереси.

  Офіційний соц контроль здійснюється д-вою, інститутами грсуспільства та окремими особами на основі спец повноважень.

  Неофіційний контроль здійснюється в різноманітних формах з бокусім'ї, товаришів по службі, побутової середовища. Одне з найбільш яскравих його проявів --громадську думку.

  Злочинець і його крим-лог вивчення.

  Об'єктом крим-лог вивчення явл: окремі особи, які вчиняютьзлочину; різні контингенти злочинців (неповнолітні,рецидивісти); різні крим-лог типи злочинців.

  Завдання - виокремити коло тих характеристик, кіт дозволяють виявитинайближчі до злочину і злочинності причинні зв'язки, причиннікомплекси, ланцюжки.

  Найбільш поширеним в крим-лог явл виділення шести групознак: n соціально-демографічні ознаки; n кримінально-правові ознаки; n соц прояви в різних сферах життєдіяльності, або іноді говорять про соц зв'язках; n моральні властивості; n психологічні ознаки; n фізичні (біологічні) ознаки.

  Вивчення соц позицій, ролей і деят злочинців.

  Крим-лог виходить з нормативного розуміння ролі: поведінка людинизалежить від позицій, займаних ним в суспільстві. Людина займає ряд позиційі виконує ряд ролей, кожна з кіт має свій зміст (сценарій ролі).
  І людина слід цим сценарієм.

  Розрізняються: 1) роль як совок нормат приписів, соотв даноїпозиції; 2) роль як розуміння особою того, що від нього вимагається і що вінмає намір виконувати; 3) фактичне виконання ролі в конкретних умовахмісця і часу.

  Крим-лог значимі наступні соціально-рольові ситуації: n людина не займає багатьох соц позицій, кіт дозволили б йому ознайомитися з нормами гос-ва, "великого суспільства" і вести себе відповідно до вимогами права і моралі (він, наприклад, перебуває у вкрай деморалізованою середовищі зі специфічними уявленнями про припустимому і звик вирішувати конфлікти із застосуванням сили); n людина займає одночасно позиції, які пов'язані з суперечливими вимогами, нормами поведінки, тобто в наявності конфлікт соц позицій і ролей (правові приписи забороняють приховування злочинів від обліку, а керівництво вимагає не відображати в статистиці всі стали відомими злочину); n людина займає такі позиції, кіт прямо диктують протиправне, злочинну поведінку (член злочинного формування); n відсутність спадкоємності ролей і позицій , внаслідок чого відзначається непідготовленість особи до дотримання правових норм в соотв соц позиції (це спричиняє порушення правил охорони праці, недбалість); n людина займає одні соц позиції, а орієнтується на інші; n конфлікт вже виконуваних та очікуваних в майбутньому ролей. Злочинне поведінку людини в цьому випадку може суперечити вже виконуваним ролями, але бути логічним з точки зору референтних ролей (конфлікт реального та очікуваного, сьогодення і майбутнього).

  Термін "злочинна діяльність" на відміну від "злочинної поведінки"відображає не тільки наявність системи певних злочинних діянь, але йцілеспрямований пошук особистістю соц позицій, умов для реалізаціїзлочинних задумів, розвиток у процесі самовиховання якостей, важливихсаме для злочинної діяльності.

  Потребностно-мотиваційна сфера.

  Виділяють три види детермінації потреб: природний, матеріалі духовний, а умовно потреби також розмежовують на природні,матеріальні і духовні.

  Основні спонукальні мотиви, що лежать в основі злочинної поведінки,злочинності: n суспільно-політичні: пристрій управління д-вою і суспільством, участь в цьому управлінні, вплив на нього і т д.; n соціально-економічні: 1) задоволення абсолютних (найнеобхідніших), життєво важливих потреб; 2) задоволення

  "відносних потреб", що виникають в умовах соц-ек диференціації населення і порівняння людьми свого становища з положенням навколишніх; 3) досягнення свого ідеалу - якогось матеріального стандарту (сверхбогатство) або соціального стандарту

  (проникнення у вищі верстви суспільства), на кіт орієнтовано ця особа; n насильно-егоїстичні (агресивні в фіз і псих плані): 1) абсолютизація ідеї самоствердження, реалізації наявних потреб та інтересів у будь-яких формах; 2) самоутвердження в тих формах, кіт можливі для особи в конкретних ситуаціях; n легковажно-безвідповідальні: 1) відсутня потреба і зацікавленість у співвідношенні своїх вчинків з існуючими нормами поведінки, законом; 2) вибірковість такого співвідношення

  (наприклад, тільки в умовах суворого зовнішнього контролю або в спілкуванні з можновладцями, але не підлеглими і безвідповідальними людьми).

  Ціннісно-нормативні характеристики свідомості особистості.

  Ціннісні орієнтації - глибинні особистісні характеристики, кітвказують на найбільш значущі для особистості об'єкти, ціновані нею.

  Крим-лог дослідження особистості злочинця показали, що в системіціннісних орієнтацій у них вищі місця посідають індивідуально-небудьклановоегоістіческіе. Понад усе в таких випадках буває особистематеріальне благополуччя, необмежену прояв свого "Я", створеннядля цього найбільш комфортних умов або клановий, груповийегоїстичний інтерес.

  Класифікація злочинців. Особистість злочинця як соціальний тип.

  Класифікація злочинців осущ за допомогою угруповання і типології.

  Під угрупованням найчастіше розуміється визна розподілстатистичної сукупності на визна групи, категорії з використаннямтакого критерію, як статистична поширеність одного абокількох ознак.

  Найбільш поширені угруповання, що базуються на: n таких демографічних даних, як стать і вік; n деяких соц-ек критерії: освіта, рід занять, факт наявності або відсутності постійного місця проживання і роду занять, проживання в міській чи сільській місцевості; n громадянство; n стан особи в момент вчинення злочину (сп'яніння, наркотичну збудження); n характер злочинної поведінки: умисне або необережне; первинне або повторне.

  Типологія явл більш глибокої характеристикою різних контингентівзлочинців. Вона грунтується на сущ ознаки, причинно пов'язаних ззлочинною поведінкою.

  Термін "типологія" тісно пов'язаний із змістовним характером розбиттясовок на групи, з певним високим рівнем пізнання. При цьому умовновиділяються ознаки-прояви та ознаки-причини, що забезпечуютьзмістовний характер розбиття.

  У межах одного типу повинні бути однорідними ознаки-прояви таознаки-причини, вони повинні відображати визна динамічні закономірності,детермінаціонние лінії, зафіксовані в кримінологічних дослідженнях.
  Наприклад, вчинення крадіжок (ознака-прояв) в результаті стійкоїорієнтації особи на злочинні засоби забезпечення свого благополуччя, йогобезкарності після здійснення попередніх злочинів, з-за високогокримінального професіоналізму (ознаки-причини).

  З кінця XIX століття різні автори виділяють чотири типи особистостізлочинця, називаючи їх по різному, але фактично маючи на увазі ступіньстійкості й автономності їх злочинної поведінки у взаємодії зсоц середовищем (злісний, нестійкий, ситуаційний, випадковий).

  Соціальний тип криміногенної особистості висловлює визна цілісністьособистісних характеристик. Для нього характерно: n формування особистості в умовах інтенсивного протиправного і аморальної поведінки оточуючих (сім'я, товариші); n в минулому - система аморальних вчинків і різного роду правопорушень, кіт продовжували повторюватися і після прийняття встановлених законом заходів впливу; n відрив від ціннісно-нормативної системи суспільства і д-ви; n звикання до негативній оцінці своєї поведінки, використання соц-псих механізмів самозахисту; n активність в ситуації скоєння злочину і, як правило, вчинення злочину без достатньо обгрунтованих зовнішніх приводів.

  Усередині типу криміногенної особистості виділяються підтипи: послідовно -криміногенний, ситуативно-криміногенний, ситуативний.

  Послідовно-криміногенний підтип формується в мікросередовищі, денорми моралі та права систематично порушуються; злочин випливає ззвичного стилю поведінки і обумовлюється стійкими антигромадськимипоглядами, соц установками й орієнтаціями суб'єкта. Як правило, ситуаціяскоєння злочину активно створюється такими особами. Представникицього типу здатні при необхідності пристосовувати в своїх інтересахконкретне середовище, їх злочинну поведінку щодо автономно.

  Ситуативно-криміногенний підтип характеризується порушенням моральнихнорм та вчиненням правопорушень неприступної характеру, неналежнимвиконанням вимог суспільно прийнятних соц ролей; формується ідіє в суперечливій мікросередовищі; злочин значною міроюобумовлено несприятливою з соц-ек, моральної і правової точок зоруситуацією його вчинення (перебування в злочинному формуванні, конфлікти зіншими особами). До злочину така особа приводять його мікросередовище і весьпопередній спосіб життя, закономірним розвитком кіт виявляється ситуаціязлочину.

  Ситуативний підтип: аморальні елементи свідомості і поведінки такоїособистості та її мікросередовища, якщо і є, то виражені незначно. Більшеістотні дефекти механізму взаємодії соц середовища і особистості в складнійситуації, в т. ч. в результаті непідготовленість до неї особистості.

  Виявлення причинності і детермінації злочинності.

  Процес виявлення причинності і детермінації злочинності практичноздійснюється з одночасним використанням двох прийомів: n за допомогою аналізу загальних даних про стан суспільства, різних його сторонах і їх взаємозв'язку з негативними соц відхиленнями; n шляхом крим-лог аналізу даних про причини і умови окремих злочинів, їх творчого узагальнення і переходу на рівень виявлення причинності і детермінації злочинності як масового явища.

  Вивчення причин та умов злочину.

  Для вивчення причин та умов злочину із загального масивувичленяються дані: 1) про соц середовищі особистості в її розвитку; 2) прохарактеристики особистості; 3) про процеси взаємодії соц середовища іособистості, стан соц контролю.

  Виявлення причинності і детермінації злочинності шляхом узагальненняданих злочинах.

  Виявлення причин злочинності, окремих її видів за допомогоювикористання даних про окремі злочини може здійснюватися шляхом: n виявлення причин окремих злочинів, узагальнення даних про них з одночасним поглибленим аналізом причинних зв'язків та виходом на соц явища регіонального, загальнодерж і навіть межгос масштабу; n виділення типового злочинної поведінки для даного регіону, даної соц групи небудь виду злочинності і монографічного вивчення породжують його причин з дослідженням більш далеких соц зв'язків і залежностей.

  Боротьба зі злочинністю.

  Боротьба зі злочинністю являє собою органічну єдність трьохнапрямків: n загальної організації боротьби; n попередження злочинності; n правоохоронної діяльності.

  Загальна організація боротьби зі злочинністю включає: n інформаційно-аналітична діяльність щодо реєстрації проявів злочинності, вивчення цих проявів, їх причинності та детермінації, результатів боротьби зі злочинністю на попередніх етапах і оцінці соотв даних;

  Це здійснюється шляхом створення систем обліків злочинності,статистичної звітності; поточної аналітичної діяльності органів,що ведуть боротьбу зі злочинністю; розвитку крим-лог досліджень,використання теоретичних узагальнень отриманих відомостей. n кримінологічне прогнозування;

  Крим-лог прогноз - це оцінка майбутнього стану злочинності та іншихкрим-лог значущих наслідків тих чи інших управлінських рішень. n визначення стратегії боротьби ззлочинністю;

  На основі оцінок крим-лог ситуації (тобто злочинності, її причинності,детермінації, стану боротьби з нею), прогнозу та рекомендацій фахівцівз подальшої боротьби зі злочинністю гос-во, як основний суб'єкторганізації цієї боротьби, визначає її стратегію. n програмування боротьби зі злочинністю;

  Зустрічається довгострокове програмування, максимально відображаєстратегію боротьби зі злочинністю, середньострокове (як правило, на 2 роки) такороткострокове (на квартал, півріччя).

  Програмування пов'язується з програмуванням ек, соц і політрозвитку суспільства і гос-ва. Зараз можна сказати й інакше: боротьба ззлочинністю повинна бути органічною частиною політики в суспільстві: якдержавної, так і політики діяльності різних негос структур,інститутів гр суспільства. n законотворчість у сфері боротьби із злочинністю;

  З програмуванням боротьби зі злочинністю тісно пов'язаназаконотворча робота. Якщо чинний закон не забезпечує боротьбу зновими характеристиками кримінальної та криміногенної ситуації в країні,потрібна серйозна і цілеспрямована робота щодо зміни, доповненнязаконів або створення принципово нових нормативних актів. n реалізація програм боротьби зі злочинністю, їх коректування і координація діяльності по боротьбі із злочинністю;

  Безпосереднє забезпечення реалізації програм боротьби зі злочинністюносить багатоаспектний характер. Воно включає управлінську діяльність,контроль, підбір кадрів, їх підготовку, оптимальну розстановку,організацію підвищення їх кваліфікації, їх перепідготовку з урахуванням новихкрим-log і більш широких соц реалій, розробку нової техніки, ресурснезабезпечення боротьби зі злочинністю, аналіз ефективності прийнятих ікоригування програм. n організація та розвиток наукових досліджень боротьби зі злочинністю;

  Мова йде про розвиток мережі науково-дослідних установ, і пропідготовці наукових кадрів, вдосконалення методики досліджень, провпровадження результатів досягнень науки в практику. Поряд із крим-логістотно розгортання міждисциплінарних і комплексних досліджень. n правоохоронна діяльність;

  Стосовно злочинності вона включає застосування передбаченихзаконом заходів до осіб, яка вчиняє злочини, і заходів щодо відновленняпорушених злочинами прав і задо інтересів жертв цих злочинів,відшкодування заподіяної шкоди.

  Завдання і основоположні початку боротьби зі злочинністю.

  Найбільш важливими можна вважати наступні: n примат попереджувальної діяльності над правоохоронної, а в попереджувальної діяльності - примат заходів з надання соц допомоги мають потребу в ній над передбаченими законом обмеженнями; n застосування заходів, що обмежують права і свободи громадян, тільки за фактами порушення закону та у передбачених законом випадках; n забезпечення невідворотності передбаченої законом відповідальності винних осіб за злочини; n здійснення боротьби усією громадою, всім населення

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status