ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Тактика огляду місця події
       

   

  Кримінологія

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Московський Державний Педагогічний Університет

  Курсова робота

  ТЕМА: "Тактика огляду місця події"

  Студентки 5 курсу

  Факультет: Соціології, економіки і права

  Спеціальність: Юриспруденція

  КРАСНОДАР 2003

  ПЛАН.

  1. Введення

  2. Поняття і значення огляду місця події

  3. Цілі і завдання огляду місця події

  4. Обставини, що підлягають з'ясуванню і питання, які вирішуються при огляді місця події

  5. Учасники огляду місця події

  6. Підготовка до огляду місця події

  7. Тактичні прийоми огляду місця події

  8. Висновок

  9. Список літератури.

  1. Введення.

  Огляд - процесуальна дія, що полягає у спостереженні та вивченні різних об'єктів для встановлення та закріплення доказів та інших обставин, що мають значення для справи. З найдавніших часів він є одним з найпоширеніших джерел доказів.

  Більше 100 років тому російська процесуалістами Я.І. Барш Відзначав, що огляди слід проводити "у всіх випадках, коли в досліджуваному кримінальній справі знаходяться зовнішні ознаки і сліди, що підлягають огляду, огляд яких і приведення до відома повинні мати вплив на майбутній вирок".

  В даний час , в умовах переходу України до зовсім нового типу економічних відносин, що супроводжується сильним сплеском кримінальної активності, особливого значення набуває діяльність правоохоронних органів з розслідування та попередження злочинів.

  У світлі цього, на мій погляд, абсолютно необхідним є вдосконалення діючої правової системи в Україні, і зокрема, пакета Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого законів, які послужать гарантом своєчасної, а головне ефективної діяльності правоохоронних органів з розкриття та попередження злочинів.

  Кримінально-процесуальний закон наділяє слідчого певним інструментарієм, необхідним йому для встановлення істини у справі. До числа таких інструментів відносяться, перш за все, процесуальні та слідчі дії, передбачені в законі. Однак серед всього конгломерату цих дій, найбільш значне і першорядне місце займає таку слідчу дію, як огляд місця події. Саме на стадії проведення огляду місця події, як абсолютно вірно відзначає В. І. Смислов, слідчим накопичується основний масив інформації, придатної для висунення версії по конкретній кримінальній справі.

  Важливість огляду місця події полягає ще й у тому, що це єдине слідча дія, можливість проведення якого кримінально-процесуальний закон передбачає до порушення кримінальної справи, підкреслюючи тим самим його важливість і значущість.

  У своїй роботі я спробую розглянути найбільш важливі і проблемні питання, що стосуються проведення огляду місця події, його основні тактичні прийоми та особливості.

  2. Поняття і значення огляду місця події

  Подія злочину, незалежно від того, з'явилося воно результатом суспільно небезпечного діяння або бездіяльності, призводить до тих чи інших змін у навколишньому середовищі. Зміни матеріальної обстановки дають можливість виявити сліди та інші речові докази.

  Виявлення та вивчення відбулися змін або слідів злочину, а також характеру обстановки, в якій воно вчинене, сприяють пізнання істини, дають можливість встановити картину того, що сталося.

  Одним з найважливіших процесуальних дій, спрямованих на виявлення і дослідження слідів і обстановки злочину, є огляд місця події.

  Огляд проводиться "з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки події, а також інших обставин, що мають значення для справи "(ст. 190 КПК .).

  В процесі огляду місця події слідчий отримує інформацію шляхом безпосереднього сприйняття та дослідження матеріальних наслідків і обстановки, в якій сталася розслідується подія або окремі його етапи. Він знайомиться з обстановкою, відшукує, вивчає, оцінює матеріальні об'єкти, їх ознаки, властивості, стани, взаиморасположение, відкриває взаємозв'язок предметів і явищ і, навпаки, розкриває суперечності між ними, тобто отримує фактичні дані. На основі виявленого він будує логічні висновки про подію злочину і інших фактах, які мають значення для справи. Для того щоб зібрана слідчим у ході огляду інформація мала доказового значення, він зобов'язаний процесуально закріпити її і вжити заходів щодо збереження виявлених слідів та інших речових доказів.

  Огляд як слідча дія характеризується безпосереднім особистим сприйняттям слідчим обстановки місця події. Він носить пізнавальний, дослідницький характер, спрямований на вивчення обстановки, слідів та інших речових доказів і їх фіксацію з метою встановлення події події і виявлення додаткових джерел інформації.

  Обов'язковою умовою ефективності огляду є знання та дотримання процесуальних і тактичних правил його проведення, вміле використання сучасних, науково-технічних засобів, належне закріплення ходу та результатів огляду.

  У ході розслідування злочинів слідчому доводиться проводити різні види огляду: огляд місця події (приміщень, місцевості); предметів і документів у метою виявлення на них слідів злочину; зовнішній огляд трупа; огляд (огляд) тіла обвинуваченого, підозрюваного, свідка або потерпілого; огляд поштово-телеграфної кореспонденції, а також інших об'єктів, що додаються до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів. < p> Кожному з перерахованих видів огляду властиві свої тактичні особливості, що забезпечують всебічність і повноту їх дослідження.

  Найбільш поширеним і складним є огляд місця події.

  Тому процесуальні правила і тактичні прийоми огляду в основному розглядаються стосовно до цього виду. Понятно, що вони можуть бути застосовані і для інших видів огляду.

  Під місцем події розуміють, перш за все, територію або приміщення, де відбулося розслідується подія або настав його результат. Місцем події може бути також територія чи приміщення, де готувалося злочин або виявлені наслідки розслідуваної події. Це може місце виявлення трупа, переміщеного з місця вбивства, викраденого майна, знарядь злочину, слідів та інших речових доказів, у тому числі транспортних засобів. Таким чином, поняття "місце події" ширше поняття "місце злочину". Так, наприклад, місце вчинення вбивства і розчленування трупа буде місцем скоєння злочину, а місця, де частини трупа були поховані - місцем події, причому місць події буде стільки (і, отже, оглядів), скільки місць використовував злочинець для приховування даного злочину.

  що знаходяться на місці події різні предмети в їх сукупності та взаємозв'язку становлять обстановку місця події.

  Для більш чіткого з'ясування суті огляду місця події, на мою думку, необхідно провести паралель між даним видом огляду та іншими видами оглядів, зазначених у кримінально-процесуальному законі.

  Огляд місцевості та приміщення як самостійний вид огляду має місце, коли не вбачається їх безпосереднього зв'язку з подією, але є підстави вважати наявність там даних, які можуть надати допомогу у розслідуванні (наприклад, огляд місцевості або приміщення з метою перевірки правдивості свідчень з посиланням на алібі).

  На думку В.І. Смислова "... важко знайти чітку межу між оглядом місця події і оглядом місцевості і приміщень." Однак дана думка мені здається дещо узагальненим і навіяним. Дійсно, при огляді місця події в приміщенні дане твердження має сенс і відповідає дійсності, однак при розбіжності цих категорій відмінності в тактиці, а також і процесуальних підставах проведення цих слідчих дій очевидна.

  0смотр предметів і документів, виявлених при огляді місця події, виїмки або обшуку, є самостійним видом огляду, якщо слідчий докладно вивчає їх не на місці виявлення, а за місцем провадження слідства. У протоколі слідчої дії, в процесі якого вилучено предмет або документ, відзначаються індивідуалізують їх ознаки і факт вилучення, а в протоколі огляду предмета або документа - результати огляду.

  Огляд предметів і документів у кабінеті слідчого здійснюється в разі, коли для їх детального вивчення потрібен тривалий час або застосування більш складних науково-технічних засобів та приладів.

  Огляд трупа, як правило, проводиться на місці його виявлення і є частиною огляду місця події. Огляд трупа може бути проведений також на місці його ексгумації або в морзі.

  Огляд проводиться з метою встановлення на тілі звинувачуваного, підозрюваного, свідка або потерпілого слідів злочину або особливих прикмет. Для виробництва огляду необхідно винесення постанови, яке є обов'язковим для особи, щодо якої її винесено.

  Огляд тварин та їх трупів законом не передбачено в якості самостійного виду огляду і проводиться найчастіше при огляді місця події. Іноді огляд тварин і їх трупів може проводитися і не у зв'язку з оглядом місця події. Метою такого огляду зазвичай є виявлення ознак, що дозволяють встановити приналежність тварини певного господарства або особі (вид тварини, порода, стать, масть, вік, різні клейма і інші ознаки, індивідуалізують тварина). До проведення цього огляду доцільно залучити фахівця - ветеринара або зоотехніка.

  Розрізняють первинний і повторний огляди.

  Початковий огляд проводиться слідчим вперше. Місце події і всі об'єкти оглядаються повністю. Первинний огляд, як правило, найбільш ефективний, оскільки обстановка ще не встигає зазнати суттєвих змін. Сутність первинного огляду не змінюється, якщо до прибуття слідчого місце події було предметом огляду відомчої комісії (наприклад, огляд місця події у справах про порушення техніки безпеки, проведений технічним інспектором профспілки зі складанням відповідного висновку).

  Повторний огляд -- це нове повне дослідження всього місця події, вже піддавався огляду слідчим. Необхідність у повторному огляді виникає в основному у двох випадках: коли первинний огляд проведений в несприятливих умовах (наприклад, метеорологічних) і коли первинний огляд проведений неякісне (порушені норми КПК, не досліджувалися істотні обставини і т.д.).

  В залежності від обсягу дослідження огляд може бути основним і додатковим.

  Додатковий огляд проводиться, коли після проведення огляду в ході подальшого розслідування з'ясовується, що не були піддані огляду або оглянуті недостатньо повно окремі об'єкти місця події. Додатковою огляду піддаються тільки ті об'єкти, для дослідження яких він був передбачений. При проведенні додаткового та повторного оглядів застосовуються ті ж процесуальні правила і тактичні прийоми, що і при проведенні первинного огляду, і складаються самостійні протоколи.

  Т.ч. розглянувши основні ознаки, види огляду місця події, а також співвідношення з іншими видами слідчих оглядів можна дати визначення огляду місця події.

  Огляд місця події - це процесуальна дія, що складається в безпосередньому дослідженні уповноваженими особами обстановки місця події і окремих його об'єктів для виявлення і закріплення фактичних даних, що мають значення доказів, що дозволяють встановити в можливих межах наявність або відсутність ознак складу злочину в досліджуваному подію, а також для побудови та перевірки версій і виявлення причин і обставин, що сприяють вчиненню злочинів. < p> Как уже вказувалося, огляд місця події є одним з найбільш поширених слідчих дій та його значення важко переоцінити. Особливо велика його роль у розслідуванні таких злочинів, як вбивство, згвалтування, крадіжка із застосуванням технічних засобів, розбої, підпали, залізничні та автомобільні катастрофи і т.д. Розслідування по цих категоріях справ необхідно починати обов'язково з огляду. У більшості випадків результати, отримані при огляді місця події, є тим відправним початком, від якого залежить весь подальший хід розслідування і в ряді випадків єдиним засобом отримання фактичних даних, що дозволяють вести подальше розслідування. Огляд місця події часом дає можливість в загальних рисах відповісти майже на всі питання, які має вирішити слідство для того, щоб розкрити злочин і викрити злочинця.

  Значення огляду місця події, як одного з найважливіших первинних слідчих дій, полягає також у тому, що він є незамінним і неповторним дією. Його можна замінити жодними іншими слідчими діями, навіть за наявності очевидців того, що відбулося події, свідчення яких ніколи не можуть бути настільки ж ефективними як безпосереднє сприйняття. При огляді проводиться професійне дослідження, сприйняття же подій свідком, як правило, носить житейській характер. Саме в цьому сенсі можна визнати показання зазначених осіб рівнозначними огляду.

  Огляд місця події є неповторним в тому сенсі, що у випадку неякісно або невчасно проведеного огляду заповнити згаяне майже ніколи не вдається, як би ретельно згодом не проводився вторинний огляд

  Все сказане свідчить, що проведення даної дії дуже відповідальна й серйозна справа, що вимагає від слідчого справжнього мистецтва, але мистецтва, звичайно, не в тому сенсі, про який говорить Чарльз О. Хара, коли він стверджує, що ведення слідства це мистецтво, а не наука, де "елемент інтуїції або щасливе натхнення при виборі методів слідства також робить свій вплив на його результати".

  Під мистецтвом ведення огляду потрібно розуміти уміння, засноване на знанні технічних і тактичних прийомів, поєднується з практичним досвідом, цілеспрямованістю, увагою, наполегливістю, творчим підходом до вирішення безпосередніх завдань. Інакше кажучи, "... тільки наука, зведена в ступінь мистецтва, здатна вирішувати ті відповідальні завдання, які стоять перед слідчим в процесі огляду .".

  Значення огляду місця події визначається низкою особливостей цього слідчої дії. Найважливіші з цих особливостей полягають у наступному. Огляд місця події дозволяє слідчому безпосередньо в тому місці, в якому, як правило, скоєно злочин, вивчити обстановку і обставини злочину. У ряді випадків обстановка і обставини скоєного злочину можуть бути встановлені й іншими слідчими діями. Однак безпосередність сприйняття і спостережень в значно більшій мірі забезпечується при огляді місця події. Крім того, на місці події зазвичай залишаються численні матеріальні наслідки злочину у вигляді різних слідів і речових доказів. При вмілому і ретельному виявленні і фіксування цих слідів і речових доказів, слідство отримує численні і важливі докази, що дозволяють розкрити злочин і викрити злочинців. З цією особливістю огляду місця події пов'язана інша - можливість широкого застосування науково-технічних засобів при виробництві даної слідчої дії.

  Застосування науково-технічних засобів значно розширює можливості виявлення прихованих для неозброєного ока або слабко видимихслідів і речових доказів.

  Огляд місця події є початковим слідчим дією. Внаслідок цього він дозволяє правильно визначити напрямок розслідування, висунути і перевірити слідчі версії, намітити план розслідування злочину.

  Огляд місця події по кожній справі має свої особливо. Залежно від цих особливостей слідчий вибирає певні тактичні правила, що відповідають конкретним обставинам даної події. Необхідно мати на увазі, що огляд місця події, як і всяка інша слідча дія, вимагає творчого, ініціативного ставлення слідчого до виконання поставлених перед ним завдань. Кожен шаблон, зв'язування ініціативи слідчого тут неприпустимі.

  Роль слідчого на місці події не може зводитися до фіксації доказів і обстановки цього місця.

  Огляд місця події-активна діяльність по розкриттю злочину. З цією метою огляд місця події може містити в собі деякі перевірочні дії (наприклад, автомашина не просто оглядається, а перевіряється й фіксується стан її рульової тяги, гальмівної системи та ін .).

  З іншого боку, огляд місця події координується з оперативно-розшуковими діями.

  Творче ставлення слідчого до огляду місця події, необхідність прояву ініціативи з його боку не тільки не виключають, але, навпаки, передбачають вироблення певних основних тактичних правил виробництва цього слідчої дії.

  Наукова обгрунтованість тактичних правил огляду і творче застосування їх і становлять головний зміст даної слідчої дії.

  Так само слід вирішувати питання і про значення огляду місця події, як засоби, за допомогою якого видобуваються речові докази. Значення огляду в першу чергу визначається конкретними умовами і тому не можна погодитися з твердженням М. П.

  Макаренко, що огляд є наріжним каменем всіх слідчих дій. Разом з тим ні в якому разі не можна применшувати виняткове значення огляду для розслідування цілого ряду злочинів і, особливо для тих справ, коли на місці події можуть бути виявлені матеріальні сліди.

  3. Цілі і завдання огляду місця події.

  Завдання огляду в основному визначені в КПК Росії "Огляд проводиться з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки події, а також інших обставин, що мають значення для справи". Як видно з тексту закону, в ньому поряд з конкретними завданнями містяться і вказівки, дані в загальній формі. Під формулюванням "а також інших обставин, що мають значення для справи" слід розуміти будь-які дані, які надалі можуть бути використані для виявлення інших доказів, наприклад, з'ясування того, звідки можна було бачити або чути те, що відбувалося на оглядається території, дозволяє виявити можливих свідків події. До цієї ж категорії належать дані, які можуть бути згодом використані для розшукових дій, наприклад, при застосуванні службово-розшукової собаки.

  В той же час КПК України не дає вичерпного переліку завдань, що стоять перед оглядом місця події. До них повинні бути віднесені і такі завдання, як фіксація результатів огляду, а також висунення та перевірка версій про фактичних обставин справи та її учасників.

  Таким чином, незалежно від конкретних обставин та виду розслідуваного злочину основними завданнями огляду місця пригоди є:

  1) виявлення і дослідження слідів та інших речових доказів;

  2) виявлення обстановки місця події;

  3) фіксація всіх мають значення для справи обставин, виявлених при огляді;

  4) висування та перевірка версій про фактичні обставини справи і його учасників;

  5) встановлення даних для виявлення нових джерел отримання доказів, а також для виробництва розшукових дій.

  Вирішення цих завдань в процесі огляду місця події, як і всього слідства в цілому, має своєю кінцевою метою встановлення обставин, що складають предмет доказування - наявність або відсутність складу злочину в досліджуваному подію. Це означає, що при огляді потрібно з'ясувати, по-перше, обставини, що дозволяють визначити об'єкт злочину-те, на що було спрямоване злочинне посягання, і предмет злочину, - те, чого безпосередньо заподіяно шкоду. Про це можна судити по наявності трупа, його позі, зламаний сховища, згорілого приміщення, пошкоджене майно, відсутності цінностей і т. д.

  Так, наприклад, 15 серпня 1977 вранці в картопляних грядках, біля паркана будинку № 41, розташованого на перехресті вулиць 7-а лінія і

  Лермонтова м. Омська був виявлений труп Наташі Миловидовим, учениці 10 класу Омської середньої школи. Поза трупа, забитий в рот кляп, зроблений з трусів потерпілої, і свіже порушення дівочої пліви, безперечно, свідчили про те, що перед смертю Наташа була згвалтована.

  Це припущення, висунуту в результаті огляду, згодом повністю підтвердилося . Ось що розповів обвинувачений у цій справі, такий собі 3.: Увечері 14 серпня 1977 після вечері він напився горілки в наметі на вулиці, накурився наркотиків і у нього виникла думка згвалтувати жінку. Він став бродити, але вулицями, де й зустрів дівчину, яка опинилася Наталією Миловидовим. "Я став приставати до дівчини, - розповідав далі 3. - Вона пручалася, вирвалася від мене. Все це відбувалося на вулиці 7-а лінія. Але я вирішила не відставати від неї. Дівчина кинулася бігти, але я наздогнав її біля картопляних грядок і збив з ніг. Зірвавши з неї труси, я заткнув ними рот дівчини і згвалтував її. Задушивши дівчину, я втік додому, де і проспав до ранку ".

  По-друге, при огляді необхідно встановити обставини, що характеризують об'єктивну сторону злочину. В процесі огляду з'ясовується, де, коли скоєно злочин, який механізм того, що відбулося події, тобто яким способом воно скоєно, за яких обставин, що сприяло вчиненню злочину, які його наслідки. Так, наприклад, наявність трупа з численними пораненнями і відсутність крові дозволяють зробити висновок про те, що злочин скоєно в якомусь іншому місці і, навпаки, наявність трупа, що лежить в калюжі крові, свідчить про те, що саме тут і сталося вбивство. Таким чином вирішується питання-де скоєно злочин. У зв'язку з цим можна навести такий випадок. 8 серпня 1989 о 7 годині вечора два хлопчики, катаючись на човні по річці Зеленчук, помітили яка виступає з води близько обривистого правового берега людську руку, а на деякій відстані від неї побачили що лежали біля води кишки.

  Був проведений огляд місця події.

  Частини людського тіла перебували у воді біля берега навпроти будівлі колишньої церкви. Укіс набережній в цьому місці підмивайся течією річки і земля обсипалася у воду. Людська рука частково знаходилася у воді, а частково обвалилася була засипана землею. На деякій відстані вниз за течією річки на березі біля самої води лежали шлунок, товсті і тонкі кишки. Тут же поблизу було виявлено шкірно-м'язовий клапоть розміром 18х5 см. На проїжджій частині дороги, яка відділяє берег річки від будівлі колишньої церкви, були знайдені уривки газети "Моріупольская правда" за 31 липня і 4 серпня 1989 р. з плямами темно-червоного кольору, схожими на плями крові. Через п'ять днів на дні наповненої водою відкритої каналізаційної траншеї на Подаптечной вулиці на глибині чотирьох метрів був виявлений лляної мішок. У ньому знаходилося тулуб без рук, ніг і голови. Порожнина живота і грудей була розкрита, нутрощі і статеві органи були відсутні. На тулубі в області грудей було 19 колото-різаних ран трикутної форми. Місця отчлененія були обкладені газетами. Газети виявилися і в порожнині живота. Шляхом зіставлення шматків газет було встановлено, що вони є частинами газети "Моріупольская правда" за 10, 17, 24 і 26 липня того ж року. На двох обривках "Літературної газети" за 17 і 24 липня були рукописні цифри "2" і "3-2". При розгляді обривка газети з цифрою "2" під збільшенням вдалося виявити слабкий штрих, мабуть, залишок цифри

  "3". Ця обставина дозволила зробити висновок, що уривок з цифрою

  "2" і "3-2" належав газетам того передплатника, адреса якого у відділенні зв'язку умовно позначався цифрами "3 - 2" (перша цифра означала номер будинку, а другий - номер квартири). При перевірці карток передплати у відділеннях зв'язку одночасно демонстрували уривки газет листоноші, які, як виявилося, і виробляли "розмітки" адрес передплатників. Одна з них заявила, що на пред'явлених обривках цифри написані нею і що передплатник проживає в будинку № 3, кв. № 2 по

  Подаптечной вулиці. Цим передплатником виявився гр-н Е., що проживає разом з двома синами і племінником.

  При проведенні обшуку в квартирі Е. на різних предметах (на ковдрі, на стінах, на підлозі, між мостини, на тригранним напилок , на сокиру) були виявлені темно-бурі плями, які виявилися, як згодом встановила експертиза, плямами крові. У топці печі були знайдені шматки обгорілого м'яса, а в підвалі, в господарській сумці-рука людини. Крім того, була виявлена пачка номерів "Літературної газети" і "Моріупольской правди", в якій були відсутні номери

  "Моріупольской правди" за 10, 17, 24 і 26 липня 1989 р. і "Літературної газети" за 17, 24 і 26 липня-1989 р., тобто не було саме тих, які були виявлені при огляді трупа тулуба. Так було встановлено місце, де було скоєно вбивство.

  Стан трупа, місце, де він знайдений, виявлений при ньому залізничний квиток або зупинилися при ударі годинник, температура двигуна автомашини в момент аварії і т. п. дозволяють відповісти на питання-коли скоєно злочин.

  Ретельний огляд місця події і з'ясування стану навколишнього оточення, положення і пози трупа, характеру наявних на ньому поранень, а також наявність знарядь злочину і різного роду слідів та інших речових доказів-все це дозволяє вирішити питання і про те, який механізм вчинила події. Це положення можна підтвердити таким прикладом. В результаті огляду, проведеного в зв'язку з виявленням трупа Яна К. у власному будинку в одній з чехословацьких сіл, було встановлено наступне: головний вхід у будинок був закритий на дверний замок, ніяких слідів навколо нього не було. Двері чорного ходу було відкрито, але вона також не мала ніяких слідів злому. Як показали свідки, К. був дуже боїться й завжди ці двері закривав на замок і, крім того, підпирав її товстим шматком дерева, який валявся тут же неушкодженим. Біля дверей під стіною стояв маленький топірець, який виявився також недоторканим. За словами свідків,

  К. тримав її на випадок, якщо б йому загрожувала небезпека. Сусідні приміщення (горище, комора) також не мали слідів насильницького проникнення до житла.

  У житловій частині будинку у середнього вікна напроти дверей стояло ліжко, на якій і лежав мертвий Ян К. У кімнаті було п'ять невеликих віконець, чотири з яких були закриті фіранками, а одне прикрите подушкою. У лівому кутку приміщення, якщо дивитися від дверей, знаходився столик, на якому стояла каструля з залишками їжі і дві склянки з-під пива. На підлозі валялося багато листів і жіночих фотографій. Це були відповіді на його пропозиції мати в будинку господиню. На паперах, що лежали на підлозі в ногах ліжка, був ясний неповний відбиток дуже маленькою жіночої підошви.

  У калюжі крові на підлозі, під головою трупа була зламана дерев'яна палиця, які зазвичай використовуються при обробці льону. На подушку, де лежав К., було виявлено кілька довгих чорного волосся, явно жіночих.

  При огляді на голові трупа було виявлено три ранки довжиною приблизно 1 см, очевидно, отриманих від удару тупим предметом, імовірно, палицею , знайденої на місце події. На шиї було безліч дрібних, вузьких, що мають прямолінійну форму саден, розташованих по лівій і правій стороні шиї. Труп був одягнений у сорочку й кальсони. Обидва шафи, що знаходилися в приміщенні, були зовсім порожні, хоча свідки показали, що в них зберігалося багато одягу та білизни. На підставі даних, отриманих у результаті огляду, комісія спробувала уявити собі весь механізм вчиненого злочину. Наявність двох склянок свідчило, що в квартирі К. була присутня стороння особа. Прикрите вікно, на якому не було завіски, задернутие фіранками інші вікна, довге чорне волосся на подушці К. підтверджували ту обставину, що цією особою була жінка.

  Пошкодження на голові були заподіяні легким тупим знаряддям, з малою силою , отже, особою фізично слабким. Подібні пошкодження могли призвести лише до втрати свідомості. Удавленіе ж руками, сліди яких були виявлені на шиї, що і призвело до смерті, було також вчинено особою фізично слабким, тому що, з огляду на число саден, злочинець повинен був стискати шию тривалий час, перш ніж настала смерть. Характер саден давав можливість припустити, що у злочинця були довгі нігті. Всі ці обставини вказували на те, що вбивцею була жінка чи слабкий чоловік з довгими нігтями на руках. Кількість викраденого свідчило, що в злочині брали участь ще одна або дві людини. Наступного дня була затримана жінка з двома чоловіками, які зізналися, що жінка під приводом, що шукає місця господині, прийшла до К., повечеряла разом з ним і лягла спати, а потім, коли К. заснув, впустила через чорний хід своїх спільників , які спочатку били К. палицею по голові, а потім задушили його руками. Як жінка, так і обидва її спільники були маленького зросту, слабкого статури, з невеликою фізичною силою, з довгими нігтями на руках. Таким чином, визнання злочинців повністю відповідало фактами, виявленими під час огляду.

  По-третє, при огляді встановлюються дані про суб'єкта злочину. У вирішенні цього питання допомагає наявність слідів і аналіз їх характеру. Наприклад, за формою слідів взуття можна визначити стать злочинця, за розміром-якого він зростання, по доріжці слідів-його ходу, наявність або відсутність яких-небудь дефектів (кульгавість, волочіння ноги, протез). Слідами ніг і наявності недопалків різних марок можна судити про кількість злочинців і їх звички. Характер досконалого дії

  (злом сейфа) або кількість викраденого свідчать про навички злочинця, його фізичній силі. За різного роду слідами можна встановити особистість злочинця, з яких він може бути ідентифікований (сліди пальців рук, босих ніг, записка і т. д.).

  Іноді вдається встановити конкретну особу, яка вчинила злочин, за загублений їм документів, що засвідчують особу.

  На підтвердження сказаного можна навести такий випадок із слідчої практики, коли завдяки даним огляду вдалося встановити деякі риси, що характеризують особу злочинця. У вересні 1961 р. з Російського музею в Ленінграді були викрадені 32 настільні медалі, присвячені різним історичним подіям. Медалі були золоті, платинові та срібні. Основне ж їх цінність полягала в тому, що вони були унікальними. Крім того, було викрадено 7 художніх мініатюр, також представляють велику цінність.

  У демонстраційному залі, звідки були викрадені ці твори мистецтва, виявилися розбитими вікно, що виходить на вулицю, і скла стендів, де зберігалися медалі. Крім того, на паркетній підлозі була виявлена доріжка слідів, що веде від вікна до стендів і назад.

  Більшість з них були дуже чіткими, оскільки напередодні увечері натиралися підлоги. Довжина окремого сліду і його форма відповідали 38 - му розміром чоловічого взуття.

  Грунтуючись на даних огляду, слідчий прийшов до наступних можливих висновків:

  1. Злочинець проник у приміщення через вікно. Про це свідчила доріжка слідів і ту обставину, що будівля

  Російського музею було в лісах, тому що проводився косметичний ремонт фасаду.

  2. Ці ж обставини свідчили про те, що крадіжка здійснена сторонньою особою.

  3. Особа, яка вчинила крадіжку, не розбирається в дійсній вартості творів мистецтва, тому що поруч із розбитим стендом перебувала ікона, виконана з кістки, роботи відомого російського художника А.

  Рубльова, яка осталас?? недоторканою. Очевидно, при визначенні цінності злочинець виходив з того, що найбільш дорогі речі знаходяться під склом. Цей факт також підтверджував, що в цьому випадку діяло стороння особа.

  4. Здійснив крадіжку молода людина, не вище середнього зросту, можливо, підліток. Такий висновок було зроблено на підставі розміру сліду

  (відповідати 38-му розміром взуття) і частково тієї обставини, що зал, з якого були викрадені цінності, знаходився на третьому поверсі і проникнути в нього через вікно можна було тільки піднявшись по будівельних лісах.

  Згодом, коли справа була розслідувана, викрадачами дійсно виявилися особи 19 і 20-річного віку, які не мають ніякого відношення до Російської музею, причому один з них був середнього зросту. Про існування відомого давньоруського живописця А. Рубльова вони не мали жодного уявлення.

  По-четверте, мета огляду полягає у встановленні обставин, що характеризують форму вини, мотив і мета злочину. Наприклад, виявлення трупа жінки в характерній для згвалтування позі, безлад одягу на ньому можуть свідчити про те, що в даному випадку було скоєно згвалтування.

  З точки зору встановлення часу вчинення злочину та його мотивів деякий інтерес представляє наступний випадок . 27 серпня

  1987 р. у будинку, розташованому поряд шосе недалеко від села Кроксово, був виявлений труп господарки будинку 75-річної гр-ки Петрової. Двері, що ведуть в коридор будинку, виявилася відкритою. На підлозі невеликої кімнати, біля столу, лежав закривавлений труп Петрової, осторонь валялися сокиру і ніж з рясними слідами крові. Бризки і потоки крові були також на стіні, ніжках стільця і лавці. Вся обстановка в кімнаті

  (розлітаються постіль, розпороті подушки, розкидані речі) свідчила, на перший погляд, про корисливі мотиви вбивства.

  З самого початку огляду місця події причина смерті не викликала сумніви : адже знаряддя вбивства знаходилися поряд з трупом.

  Судово-медичний експерт дав висновок, що смерть настала від рубаних поранень голови. На тілі було ще кілька ножових ран. На столі серед інших паперів лежала місцева газета за 26 серпня.

  При огляді прилеглої до будинку місцевості на городі, серед грядок картоплі, було виявлено декілька слідів копит коня; будь-які сліди гужового транспорту були відсутні. 26 серпня в середині дня пройшов дощ і, оскільки сліди кінських копит були свіжими, не пошкодженими дощем, можна було припустити, що вони залишені в другій половині дня 26 серпня.

  На підставі всіх здобутих при огляді місця події даних були зроблені такі приблизні висновки:

  1. Вбивство скоєно в другій половині дня 26-го серпня. Про це свідчила виявлена місцева газета за той же день і неушкоджені дощем сліди кінських копит. Зроблений висновок підтверджується також і попередніми думкою судово-медичного експерта.

  2. Вбивство скоєно або з корисливих мотивів (про це свідчать про "успіш

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status