ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Профілактика злочинів
       

   

  Кримінологія
  Введення


  Профілактика злочинів - завдання всього суспільства і всіх органів
  держави, яке вирішується різноманітними політичними, економічними,
  правовими та іншими методами, спеціально спрямованими на усунення
  причин злочинів і умов, що сприяють їх вчиненню.
  Криміналістична профілактика є складовою частиною правової
  профілактики, що здійснюється органами слідства та дізнання, прокурорсько-
  го нагляду і судової системи, специфічними методами і засобами, прису
  ські тільки цим органам.
  Криміналістична профілактика злочинів являє собою систему
  розроблених криміналістики методів і засобів, призначених для
  виявлення причин злочинів і умов, що їм умов, об'єктів
  профілактичного впливу, а також профілактичних заходів, затруд-
  няющіх вчинення нових злочинів і припиняють злочинну діяч-
  ність осіб або злочинних організацій.
  Цю профілактику здійснюють следоватілі, дознаватілелі, робіт-
  ники оперативно-розшукових апаратів міліції і органів безпеки, а
  також експерти-криміналісти.
  У профілактичної діяльності найбільш поширені і ефектив-
  ни заходи, безпосередньо спрямовані на попередження готуються
  і припинення почалися злочинів, що здійснюються, як правило,
  співробітниками міліції.
  Для того щоб виконати одну з профілактичних завдань, необхідні
  як мінімум деякі умови | профілактичні заходи повинні бути дей-
  чими, ефективними, вони повинні бути застосовані своєчасно і про-
  професійне підготовленою людиною.
  азванние умови можуть бути створені на практиці тільки при опти-
  бітної організації діяльності всіх правоохоронних органів, що
  стало практично здійснено з появою в цих органах міні-ЕОМ і
  мікро-ЕОМ, а також з виникненням реальних можливостей здійснювати
  на базі ЕОМ криміналістичне прогнозування.
  Кріммналістіческое прогнозування в його практичному аспекті перед-
  ставлять собою засноване на аналізі кріміналістічкскіх закономірностей-
  тей передбачення майбутнього стану та розвиток систем злочинної де-
  ності, а також слідчо-дознавательной та оперативно-розшукової
  систем, що дозволяють прийняти оптимальні управлінські рішення і виб-
  ратьнадлежащіе методи та засоби їх реалізації в теперішньому часі.
  Мета прогнозування - мінімізувати невизначеність для вибору
  найкращого варіанту вирішення конкретного завдання. Криміналістичні
  прогнози в практичному аспекті, на відміну від науково-криміналісти-
  чеських і кримінологічних, дуже короткострокові і призначені не для
  вироблення стратегічних рішень в кримінальній політиці, а для вироблення
  тактичних рішень у слідчо-дознавательной і оперативно-розшук-
  ної у масштабі міста, району чи області. Криміналістичні прог-
  нози, необхідні слідчого для прийняття тактичних рішень при
  розслідуванні конкретної кримінальної справи, тут не розглядаються,
  бо вони поки не связанис використанням ЕОМ. Розглянемо ліщь той вид
  прогнозування, який необхідний для успішної профілактики пре-
  ступленій.
  Щоб скласти прогноз про те, які правопорушення
  можуть бути здійснені тими чи іншими особами на даній
  території в даний період часу, де саме, якими
  способами, проти яких об `єктів, о котрій годині і т.п., необ-
  ходимо обробити дуже велике число самої різної
  інформації.
  По-перше, в пам'ять АІЛС повинна бути введена інфор-
  мація про особливості території, що обслуговується: распо-
  ложении підприємств, магазинів, складів, парків та кінотем-
  атров, банків, ресторанів, пляжів, дачних селищ зон і
  відпочинку, а також інших місць скупчення людей і можли-
  них об'єктів для злочинних посягань.
  По-друге, необхідно ввести інформацію про склад
  населення, про кількість і місця роботи або проживання различ-
  них груп і категорій громадян.
  По-третє, потрібна інформація про особливості прогнив-
  зіруемого періоду часу, бо мають значення час го-
  да, дні тижня, стан погоди, майбутні події об-
  ного характеру (свята, ярмарки тощо).
  По-четверте, потрібні точні дані "історичного" ха-
  рактер про всі факти злочинів, які мали місце в
  минулому, із зазначенням, хто, коли і яку саме зробив
  злочинне діяння, де, яким способом і т.д., аж до
  зазначення місця проживання злочинця і транспорту, кото-
  рим він користувався, щоб прибути на місце злочину.
  Прикладом подібної АІЛС може служити система
  "Квадрат", розроблена раніше в інформаційному центрі
  УВС Свердловського облвиконкому. Вона дає картину пре-
  злочинності в місті, показуючи, які види злочинів, в
  яких місцях відбувалися і якими особами. Вона повідомляє,
  звідки приїжджали ці особи до місць вчинення злочини
  ний. Система дозволяє встановити залежність між лич-
  ностнимі властивостями злочинців і вибором місця з-
  вершенія злочину, а також інші закономірності ста-
  тістіческого характеру, що необхідно не тільки для про-
  гнозірованія, але і для побудови обгрунтованих версій про
  особистості підозрюваного і його місцезнаходження в тих випадках
  чаї, коли злочин попередити не вдалося і прихо-
  диться його розкривати.

  1. АІЛС для виявлення прихованих злочинів

  Для виявлення ознак прихованих розкрадань на про-
  промислово предрпіятіях застосовується економіко-мате-
  автоматично аналіз ТЕП з використанням ЕОМ.
  Машинна програма призначена для аналізу 116
  пар взаємопов'язаних показників, згрупованих у
  шість блоків.
  Блок 1 об'єднує парні показники, що характеризується
  щие використання основних засобів (наприклад: "вико-
  тання машин - споживання ел.енергії на техноло-
  ня потреби ").
  Блок 2 об'єднує показники, що характеризують ис-
  користування оборотних засобів (наприклад: "показник мате-
  ріалоотдачі ").
  Блок 3 характеризує використання праці і заработ-
  ної плати (наприклад: "показник зарплати").
  У трьох інших блоках у різних варіантах сгруп-
  бенкетували парні показники з трьох основних блоків.
  Машинний аналіз ТЕП дає можливість виявити ано-
  формальні неузгодженість взаємопов'язаних показників, оп-
  рідшали, до якого блоку та якому періоду часу воно від-
  носиться, чи можна його пояснити ймовірним розкраданням або
  можуть бути і якісь інші прічіни.а підприємствах, по-
  раженних розкраданнями, найбільш часто зустрічаються проти-
  воречія в темпах приростів: а) показників валової продук-
  ції та споживання електроенергії на технологічні нуж-
  ди; б) показників, що характеризують використання основ-
  засобів і електроенергії, спожитої на виробництво
  і освітлення; в) показників використання сировини і матері-
  ріалів на виготовлення продукції, що фіксується в бухгалтер-
  ському обліку; г) показників матеріаловіддача і знімання рподук-
  ції; д) показників використання обсягів сировини та мате-
  ріалів та оплати праці робітників.
  Для перевірки правильності припущень про розкрадання
  целенонаправленная проводиться ревізія, завдання якої зна-
  ве полегшуються тим, що заздалегідь відомо, скажімо,
  де і які слід перевірити факти, який період часу нп-
  хідно вивчити, які документи аналізувати і ВВПЗ-
  тсавлять.
  Побудова за допомогою ЕОМ математико-статистичних
  моделей, які відображають взаємозв'язки між сполученими
  техніко-економічними показниками, що характеризують
  господарську діяльність підприємств, дозволяє
  подолати труднощі з осзданіем АІЛС для економічного
  аналізу та розробити спеціальні підсистеми АСУП для
  виявлення і попередження розкрадань.
  Слід, однак, враховувати, що результат аналізу
  техніко-економічних показників не завжди дозволяє
  однозначно відповісти на питання про те, чи виявлені
  ознаки саме розкрадання, бо неузгодженість показників
  викликаються не тільки розкраданнями, а й іншими непорядки
  у виробництві.
  З урахуванням цього запропонований інший метод виявлення
  прихованих розкрадань, заснований на аналізі оперативної еконо-
  мічного інформації за допомогою "моделює пошукового
  алгоритму ", який при його апробації дозволив виявити
  ознаки прихованих розкрадання грошових коштів у ряді
  будівельних організацій Свердловська (тепер Єкатеринбурга).
  Вхідними даними послужили особові рахунки як
  постійних, так і тимчасових робочих цих будівельних
  організацій. Вихідні дані після обробки на ЕОМ
  виглядали як список запідозрених осіб із зазначенням
  анкетних даних, місця роботи та отриманих сум в
  кожному місяці. При опитуванні цих осіб у райвідділі мі-
  ліціі було встановлено, що їх "робота" була офор-
  млена фіктивними нарядами і табелями, що вони є-
  лись довіреними особами організаторів розкрадання.


  2. АІЛС для пошуку і встановлення
  особи підозрюваних

  Якщо АІЛС кримінальної реєстрації призначені
  тільки для видачі довідок про те, був чи не був зорі-
  гістрірован раніше даний об'єкт, то АІЛС типу "Пошук"
  призначена для кваліфікованої допомоги користувачеві
  у встановленні особи невідомого злочинця у всіх
  випадках незалежно від того, чи зареєстрований він чи не
  зареєстрований.
  АІЛС після аналізу введеної первинної інформації,
  отриманої на місці події, видає типові версії
  про особу підозрюваного, значно звужує коло піді-
  зреваемих і поступово, в міру надходження нових дан-
  них, уточнює перелік типологічних рис особистості суб'єктів незалежно від
  єкта розслідуваної діяння.
  В основу такої АІЛС закладається статистична
  модель злочину конкретного виду або різновиду,
  побудована методу кореляційного аналізу ймовірносно-
  статистичних закономірностей, вияленних при вивченні
  багатьох сотень кримінальних справ, і математичного моделюю-
  вання за допомогою ЕОМ.
  При цьому виходять з того, що будь-який злочин
  являє собою систему діяльності, з наступних
  елемнтов 1) суб'єкти; 2) учасники; 3) мотив і цілі
  діяльності; 4) діяльність, що складається з дій,
  що здійснюються певними способами; 5) предмет діяч-
  ності; 6) результат; 7) місце; 8) час. Дана система
  включає безліч різноманітних взаємозв'язків цих еле-
  ментів між собою і з навколишнім її обстановкою.
  Аналіз злочинної діяльності дозволяє виділити
  криміналістичні характеристики видів, різновидів,
  груп злочинів, їх елементи та взаємозв'язки між ними,
  а також джерела інформації про ніх.Елементи характеристик
  узгоджуються з елементами злочинної діяльності.
  Кожен елемент розглядається, у свою чергу, теж
  як система тих чи інших властивостей і відносин, що виражають-
  ся в криміналістично значущих прізнаках.апрімер, призна-
  ками суб'єкта є: стать, вік, антисоціальна право-
  вленность особистості, злочинний досвід, соціальне походження
  і положення, освіта, професія, знання та навички, образ
  життя, місце жітельства.Прізнакі обстановки вчинення пре-
  ступленія характеризують місце, час, речові, природно-
  кліматичні, виробничі, побутові та інші умови навколишнього-
  лишнього середовища.
  Для моделювання злочину, зокрема типології-
  чеських рис особистості суб'єкта, використовується вся сукупність
  кореляційних взаємозв'язків між найбільш істотними
  ознаками всіх елементів криміналістичної характеристики
  злочинів, але головна увага приділяється таким елементам,
  як суб'єкт, спосіб вчинення злочину, предмет зазіхаючи-
  тва й обстановка вчинення злочину.
  Зв'язок між зазначеними елементами класифікується по
  різних підставах, дуже важливо їх розподіл на однозначні
  і ймовірносно-статістіческіе.Вероятностно-статистична
  зв'язок дозволяє з більшою або меншою, але певною сте-
  співу ймовірності судити про її наявність чи відсутність. Зна-
  чення ймовірносно-статистичних зв'язків надзвичайно велике.
  В їх основі теж лежать закономірності, але такі закономірно-
  сті, які проявляються як стійкі тенденції, як щось
  типове, дуже часто зустрічається.
  а основі зазначеної моделі злочину розробляється
  машинна програма, створюються база даних та інші компоненти
  АІЛС для пошуку невідомих злочинців і тим самим для
  встановлення їх особи, розкриття злочину.
  В останні роки подібні АІЛС з'явилися в деяких
  органах внутрішніх справ для практичного прімененія.Харак-
  Терно, що створюються вони, як правило, шляхом поступового
  переростання АІЛС кримінальної реєстрації в АІЛС типу "ПОШУК"
  в результаті накопичення великого статистичного матеріалу
  про розкритих злочинах, що дозволяє моделювати, будувати
  статистичну модель.
  У базах даних цих систем об'єднуються як узагальнені
  дані про типові ознаки і зв'язках, так і дані про конкре-
  вольтних розкритих і не розкритих злочинах, тобто дані,
  що відносяться до кримінальної реєстрації конкретних об'єктів.
  У результаті така система дозволяє отримувати на виході
  як вірогідну інформацію, так і однозначну інформацію
  у вигляді вказівки на конкретну особу.

  Висновок.

  Така конкретна типова версія може бути оцінена як
  дуже суттєва допомога следователю.а основі однієї лише
  статистичної моделі злочину АІЛС більшого зробити не
  могла.о АІЛС має в своїй базі даних і дані криміналісти-
  тичного обліку про певні ліцах.По цьому система рекомендовані-
  вала для перевірки дещо раніше судимих подростков.В їх
  числі був і неповнолітній Сотін, що працює на заводі,
  проживає в 200 м від місця злочину, систематично
  що вживає алкоголь і має сильний вплив на підлітків
  з відхиляється поведеніем.Версія про його причетність до крадіжки
  була проверена.Менее ніж за дві доби були отримані доказів-
  тва рядовим міліції Канцевим скоєння крадіжки мотоцикла
  саме Сотіним, а також виявлені його справжні співучасники.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status