ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  САПР
       

   

  Архітектура

  Зміст

  1. САПР і підсистеми проектування. (Архітектурного, конструкторського,інженерного обладнання, організаційно-технологічного) 3
  2. Бази даних. Види моделей даних 7
  3. Системи автоматизованого проектування (САПР) 9

  1. САПР і підсистеми проектування.

  (Архітектурного, конструкторського, інженерного обладнання, організаційно-технологічного)

  Як відомо, підвищення якості та скорочення термінів проектуванняє одним з найважливіших факторів прискорення науково-технічногопрогресу. Перешкодою до підвищення якості та збереженню термінів розробкипроектів є зростаюча невідповідність між збільшуєтьсязгуртованістю об'єктів будівництва, з одного боку сформованими методамиі засобами їх проектування - з іншого. Ця проблема не може бутивирішена за рахунок простого збільшення числа проектних організацій тапроектувальників різних спеціальностей. Тому в сучасних умовахпідвищення якості та скорочення термінів проектування може бути забезпеченона основі ЕОМ та інших технічних засобів архітектурного проектування впроектних організаціях та майстерень.

  Система автоматизованого проектування, покликана сьогодні зігративелику роль у вдосконаленні методів архітектурно-будівельного імістобудівного проектування, прагне до досягнення таких цілей:

  . своєчасна видача проектно-кошторисної документації;

  . забезпечення високого технологічного та естетичної якості проектних рішень;

  . облік усіх наявних можливостей і ресурсів будівництва для досягнення найкращих результатів проектування.

  Система автоматизованого проектування має для цього матинаступними можливостями:

  . всеосяжного зіставлення конкуруючих варіантів проектних рішень та їх техніко-економічних обгрунтувань при визначенні оптимального варіанту:

  . вичерпного аналізу завдання на проектування при виробленні основної концепції проекту;

  . максимально повного врахування соціально-економічних, природно-кліматичних, функціонально-конструктивних і естетичних вимог до організації простору і об'єктів будівництва;

  . безперервного здійснення комплексного процесу проектування при постійному спілкуванні архітекторів та інженерів з фахівцями суміжних галузей знань;

  . максимального скорочення часу прийняття проектних рішень і їх подальшої розробки з урахуванням усіх вимог і чинників, що розглядаються в контексті;

  . оперативного отримання довідково-нормативної інформації за запитами проектувальників у формі, зручній для негайного її засвоєння та застосування в прискореному процесі проектування об'єктів будівництва;

  . оперативної фіксації прийнятих проектних рішень і комплектування технічної документації відповідно до вимог технології будівельного виробництва.

  Удосконалення системи автоматизованого проектування і всіхскладових її елементів здійснюється зараз в комплексі, з урахуваннямосновних напрямів технічної політики у галузі будівництва іновітніх досягнень науки і техніки, тому що тільки комплекснийсистемний підхід призводить до бажаних результатів.

  Автоматизована система проектування розглядається яксукупність методологічних, технічних та організаційних принципівпобудови діяльності в системі архітектурно-будівельного проектуванняна базі широкого застосування загальних методів і засобів кібернетики.

  У методологічному плані САПР можна визначити як комплекс науковихметодів дослідження діяльності в області архітектурно-будівельногопроектування з метою розробки системи методик, математичних моделей іалгоритмів, що забезпечують найкраще розподіл функції міжпроектувальником і машиною при пошуку оптимальних проектних рішень.

  У результаті вивчення об'єктів в процесі проектуваннярозробляються моделі та алгоритми, з максимально можливою точністюфіксують закономірності формоутворення об'єктів будівництва і логікупроцесів їх проектування.

  Відповідно до принципу «людина-машина», призначеному в основупобудови САПР, в технічному аспекті систему можна визначити яккомплекс інформаційного, програмного, технічного забезпечення системипідпорядкованої єдиної методології машинного проектування. Технічніпристрої багато в чому визначають ефективність систем, що створюються, томуїм надається особливе значення.

  Підсистеми САПР визначають зону діяльності в системі архітектурно -будівельного проектування з вирішення всіх завдань, пов'язаних з розробкоюпроектів для кожної з виділених груп об'єктів. Кожна підсистема САПРпоєднує в собі діяльність з проектування всіх об'єктів одного видута відносяться до однієї певної області архітектурно-будівельногопроектування. У свою чергу підсистеми САПР мають свій поділ насубподсістеми, тобто на взаємопов'язані зони, спеціалізовані попроектування об'єктів різного призначення і визначають типи об'єктів.

  Межі між підсистемами САПР визначають замовлення на проектування
  (вхід в підсистему) від завдання на проектування, яке єпочатковою стадією в проектному процесі і результатом якої може народжуватизамовлення на проектування об'єкта в іншій підсистемі.

  2. Бази даних. Види моделей даних

  База даних являє собою подальший розвиток та інтегруванняідей і методів інформаційно-пошукових систем.

  Бази даних - це певна сукупність інформаційних даних,відображають в максимально можливій повноті стан тих чи іншихоб'єктів або процесів в тій чи іншій конкретній предметній області (абогалузі) БД, як правило, організуються таким чином, що весь масивданих збирається і зберігається централізовано з тим, щоб інформація буладоступна в будь-який час.

  Ця особливість організації бази даних забезпечує використанняодних і тих самих даних у багатьох різних додатках, а також дозволяєвирішувати найрізноманітніші завдання планування, проектування, управлінняі дослідження. Як правило, в базах даних забезпечується систематичне,централізоване створення, відновлення й нарощування масиву даних.

  Важливою особливістю БД є незалежність даних від того чи іншого
  ІПЯ. Разом з тим зберігається можливість створення ІПЯ (інформаційно -планової мови) в такій формі, яка не тягне за собою необхідністьзмінювати особливості зберігання даних.

  База даних це набір файлів, що містять дані.

  Графічні дані, які підтримуються базою даних САПР, можуть бутизгруповані таким чином:

  1) геометричні дані (точки, відрізки, окружності, поверхні, тверді тіла);

  2) дані про типи ліній (безперервна, штрихова і т.д. );

  3) текстові дані;

  4) дані про шари;

  5) асоціативні дані регулюють взаємовідносини між окремими геометричними і навколишнього їх геометрією.

  Таким чином, відношення геометричної асоціативності вимагає при визначенні стандартних форм, компонентів і символів;

  6) дані зв'язку визначають спосіб структурування компонентів в зборі;

  7) атрібутние дані представляють собою дані, які зв'язані з зображенням креслення, але можуть не мати графічного відображення на дисплеї. Типовими креслярським атрибутами є специфікації матеріалу виготовленого вироби, артикули, оцінки якості, найменування постачальників покупних виробів, що включаються в складальний креслення. Атрибути грають важливу роль в якості даних полів у файлах Системи Управління Базами Даних (СУБД).

  3. Системи автоматизованого проектування (САПР)

  Системи автоматизованого проектування (САПР) дозволяютьздійснити креслення та конструювання різних предметів і механізмів здопомогою комп'ютера. Серед систем малого і середнього класу в світі найбільшпопулярна система Auto Cad фірми Auto Desk. Ця система єрозширюваної, для неї існує безліч доповнень, зроблених іншимифірмами і що забезпечують різні операційні функції в рамках Auto Cad.
  Іноді має сенс використовувати більш потужні і більш дорогі CAПP_EUCLID,
  UNIGRAPHICS? CIMATRON та ін Однак часто більш практично застосовувативітчизняні САПР (наприклад «Компас» фірми Аскон і Т-FlexCad фірми
  Тонсістеми), що дозволяють створювати креслення за вимогами ЕСКД (єдиноїсистеми конструкторської документації) пред'являють набагато меншівимоги до ставлення і враховують особливості вітчизняних стандартів.
  Сімейство САПР «Компас» (є версії для DOS і Windows) включають коштистворення креслень (Компас-Графік), проектування процесів механічної обробки
  (Компас-Т/М), твердотільного тривимірного моделювання (Компас-КЗ),програмування обладнання з числовим програмним управлінням (Компас-
  ЧПУ) і т.д. У деяких спеціальних областях (конструювання друкованихплат, штампів та ін) застосовуються особливі САПР.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !