ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Будівельні Норми та Правила (СНиП 2.08.02-89 *)
       

   

  Архітектура

  БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА

  ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ

  І СПОРУДИ

  СНиП 2.08.02-89 *

  Видання офіційне


  РОЗРОБЛЕНІ Науково-архітектурним центром громадських і виробничихбудівель і споруд Держкомархітектури (Ю. А. Шаронов, В. І. Подільський),
  ЦНИИЭП навчальних будівель Держкомархітектури (канд. архіт. А. М. Гарнець, канд.техн. наук 3. І. Естра - керівники теми; д-р архіт. В.І. Степанов;кандидати архіт. Г.М. Цытович, Е.Б. Дворкина, С.Ф. Наумов, М.М. Щетиніна;канд. техн. наук П.Є. Герке; B.C. Вольман), ЦНИИЭП реконструкції міст
  Держкомархітектури (канд. екон. Наук Е. Д. Аграновський; канд. Архіт. Г.З.
  Поташнікова; А.Б. Варшавер, Н.А. Карпова, Н.Г. Константинова, Т.С.
  Максимова), ЦНИИЭП курортно-туристських будівель і комплексів
  Держкомархітектури (кандидати архіт. В. В. Гусєв, Е. М. Ліберман, М.І.
  Магідіна; Т.Б. Ісаченко, Н.С. Колбаева), ЦНИИЭП ім. Б.С. Мезенцева
  Держкомархітектури (д-р техн. Наук В. І. Травуш; кандидати архіт. Г.А.
  Мурадов, В.В. Лазарєв, Е.І. Окунєва; Д.А. Гальперн, А.П. Гопубінскій, І.С.
  Швейцер), ЦНІІЕПграждансельстроем Держкомархітектури (д-р архіт. С.Б.
  Моїсеєва; канд. архіт. М.Ю. Лимонад), ЦНИИЭП інженерного обладнання
  Держкомархітектури (кандидати техн. Наук Л. М. Зусмановіч, Г. В. Каменська,
  М.Д. Тернопільський; B.C. Григор'єв, Л.І. Вайсман, Т.Є. Горова, Н.Г.
  Григор'єв, О.Г. Лоодеус, Ю.М. Соснер), ГІПРОН АН СРСР (канд. архіт. Д.A.
  Метання, Ю.І. Лямін, М.А. Фельдман), ГіпроНІІздравом МОЗ СРСР (канд.архіт. А.П. Моісеєнко; канд. мед. наук А.І. Арбаков; В.А. Мостовий, В.А.
  Турул, М.С. Добровольська) за участю Гіпровуза Гособразованія СРСР,
  Гіпротеатра Міністерства культури СРСР, НВО "Ліфтмаш (, МІСД ім. В.В.
  Куйбишева, ВНІЇПО МВС СРСР, ВНДІ гігієни дітей та підлітків і ВНДІ загальної такомунальної гігієни ім. Сисіна МОЗ СРСР, НДІ гігієни ім. Ф.Ф.
  Ерісмана МОЗ РРФСР, Аеропроекта МГА СРСР.

  ВНЕСЕНО Держкомархітектури.

  ПІДГОТОВЛЕНІ До УТВЕРДЖЕННЯ Держкомархітектури (кандидати тех. Наук В.І.
  Ванюхіна, І.М. Архаров).

  Зміною N 3 додано розділ 4.

  Розділ 4. Вимоги доступності для маломобільних відвідувачів.
  Розроблено ГУП «Науково-проектний інститут навчально-виховних, торговельно -побутових і дозвілля будинків (Інститутом громадських будівель) », колишній. ЦНИИЭПнавчальних будівель (кер. розробки канд. архіт. А. М. Гарнець).
  Внесено Управлінням стандартизації, технічного нормування тасертифікації Держбуду Росії.
  Підготовлено до затвердження Управлінням архітектури (В. А. Цвєтков, М.М.
  Якимова) та Управлінням стандартизації, технічного нормування тасертифікації (Л. А. Вікторова) Держбуду Росії, Управлінням соціальногозахисту та реабілітації інвалідів (Ю. В. Колосов) Міністерства праці тасоціального розвитку РФ.

  СНиП 2.08.02-89 * є перевиданням СНиП 2.08.02-89 зі змінами № 1,
  2, затверджених постановами Держбуду СРСР від 28 червня 1991 р. № 26 від
  30 квітня 1993 N 18-12 і зміною N 3, затвердженим постановою
  Держбуду Росії від 26 січня 1999 р. № 4.
  Пункти і таблиці, до яких внесено зміни, зазначені в справжніхзміни будівельних норм і правил та державних стандартів,публікуються в журналі (Бюлетень будівельної техніки (і інформаційномупокажчику (Державні стандарти (.

  | Державний | Будівельні | СНиП |
  | й будівельний | норми і правила | 2.08.02-89 * |
  | комітет СРСР | Громадські | Замість |
  | (Держбуд | будівлі | СНиП |
  | СРСР) | і споруди | 2.08.02-85 |

  Ці норми і правила поширюються на проектування громадськихбудівель (висотою до 16 поверхів включно.) та споруд, а також приміщеньгромадського призначення, вбудованих у житлові будівлі. При проектуванніприміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будівлі та вбудовано -прибудованих до них, слід додатково керуватися СНиП 2.08.01-
  89.
  Розміщення в будинку та спорудження приміщень виробничого і складськогопризначення, що не входять до його складу, не допускається.
  Перелік груп громадських будівель, комплексів та споруд наведений урекомендованому додатку 1 *.
  Визначення термінів приведено в обов'язковому додатку 2 *.

  1.Загальні ВИМОГИ

  1.1 *. Правила підрахунку загальної, корисної та розрахункової площі, будівельногооб'єму, площі забудови та поверховості будинків приведені в обов'язковомудодатку 3 *.
  1.2 *. Зменшення площ від норм, встановлених для окремих приміщеньабо груп приміщень, не повинно перевищувати 5%; для приміщень, вбудованих вжитлові будинки, - 15%.
  1.3 *. При проектуванні будинків, груп приміщень або окремих приміщеньгромадського призначення, призначених для безпосередньогообслуговування населення та доступних, відповідно до завдання напроектування, для інвалідів та інших маломобільних груп відвідувачів
  (глядачів, покупців, учнів і т.д.), слід керуватисявимогами розділу 4 цих норм і РДС 35-201-98 «Порядок реалізаціївимог доступності для інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури ».
  (Змінена редакція, изм. № 3)
  1.4. Висоту приміщень від підлоги до стелі громадських будівель і житловихприміщень санаторіїв слід приймати не менше 3 м, а житлових приміщень уінших громадських будівлях - у відповідності зі СНиП 2.08.01-89. Висотуосновних приміщень лазень і банно-оздоровчих комплексів на 100 і більшемісць слід приймати не менше 3,3 м, а виробничих приміщеньпральні-хімчистки - не менше 3,6 м.

  Примітки: 1. В окремих приміщеннях допоміжного призначення ікоридорах в залежності від об'ємно-планувального рішення будівель ітехнологічних вимог допускається відповідне зменшення висоти.
  При цьому висота повинна бути не менше 1,9 м.
  2. Висоту приміщень в громадських будівлях загальною місткістю до 40 чол.,а підприємств роздрібної торгівлі торговельною площею до 250 м2 допускаєтьсяприймати по висоті приміщень житлових будинків.
  3. У приміщенні з похилою стелею або різними за висотою частинамиприміщення вимогам до найменшої висоті повинна відповідати середня
  (приведена) висота приміщення. При цьому висота приміщення в будь-якої його частиниповинна бути не менше 2,5 м.

  1.5 *. Висота технічних поверхів визначається в кожному окремому випадку вЗалежно від виду розміщуються в них інженерного обладнання та інженернихмереж, умов їх експлуатації. Висота у місцях проходу обслуговуючогоперсоналу до низу виступаючих конструкцій повинна бути не менше 1,8 м.
  При проектуванні технічного поверху (технічного підпілля),призначеного для розміщення тільки інженерних мереж з трубопроводами іізоляцією трубопроводів з негорючих матеріалів, висота від підлоги до стеліможе бути не менше 1,6 м.
  1.6. Наскрізні проїзди в будинках слід приймати завширшки (у просвіті) неменше 3,5 м, висотою не менше 4,25 м.
  Ця вимога не поширюється на наскрізні отвори в будівлях іспорудах на рівні землі або першого поверху (пішохідні проходи та інші,не призначені для проїзду пожежних машин).
  1.7. Позначка підлоги приміщень біля входу до будинку повинна бути вище позначкитротуару перед входом не менше ніж на 0,15 м.
  Допускається приймати позначку підлоги біля входу до будинку менше 0,15 м (у томучислі і заглиблення нижче позначки тротуару) за умови запобіганняприміщень від попадання опадів.
  1.8. Перелік приміщень громадських будинків, які допускаєтьсярозташовувати в цокольних і підвальних поверхах, приведений в обов'язковомудодатку 4 *. Проектування громадських споруд, що розміщуютьсяповністю або переважно в підземному просторі, провадиться заспеціальними завданнями на проектування.
  1.9. В окремих громадських будівлях, що визначаються за схемою розміщенняспоруд цивільної оборони, слід проектувати приміщення подвійногопризначення відповідно до СНиП II-11-77 *.
  1.10. Розміщення майстерень, комор та інших приміщень, призначенихза завданням на

  | | Затверджено | |
  | Внесено | постановою | Термін |
  | Госкомархітект | Державного | введення |
  | урой | будівельного | в дію |
  | | Комітету СРСР | |
  | | Від 16 травня 1989 № | 1 січня |
  | | 78 | 1990 р. |

  проектування для зберігання або переробки горючих матеріалів, підзоровими і актовими залами, а також у підвальних та цокольних поверхахбудівель дитячих дошкільних установ, шкіл, спальних корпусів шкіл -інтернатів та інтернатів для шкіл, стаціонарів лікувальних установ іспальних корпусів санаторіїв не допускається.
  Розміщення лижесховище безпосередньо під спальними приміщеннями недопускається.
  1.11 *. Технічне підпілля, в якому прокладені інженерні мережі, повинномати виходи назовні (через люки розміром не менше 0,6 х0, 6 м або двері).
  1.12. У кожному відсіку підвальних або цокольних поверхів (заглиблених більшніж на 0,5 м) має бути не менше двох люків або вікон шириною 0,9 м ізаввишки 1,2 м, крім випадків, обговорених в СНиП II-11-77 *. Площа такоговідсіку повинна бути не більше 700 м2.
  1.13. Вентиляційні камери, насосні, машинні відділення холодильнихустановок, теплові пункти та інші приміщення з обладнанням, що єджерелом шуму і вібрацій, не слід розташовувати суміжно, над і підзоровими і репетиційних залами, сценами, звукоаппаратнимі, читальнимизалами, палатами, кімнатами лікарів, операційними, приміщеннями зперебуванням дітей в дитячих установах, навчальними приміщеннями, робочимиприміщеннями та кабінетами з постійним перебуванням людей, житловимиприміщеннями, розміщеними в громадських будівлях.

  Поверховість ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ,
  Ступінь вогнестійкості БУДІВЕЛЬ
  І ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ

  1.14 *.залежно від ступеня вогнестійкості і поверховості будинків повинна

  Таблиця 1

  | Степ | Наиб | Площа, м2, поверху між |
  | ень | ль-| протипожежними стінами в будівлі |
  | вогні | шиї | | | | | |
  | с-то | число | одноет | 2-поверх | 3-5-пов | 6-9-пов | 10-16 - |
  | йкос | поверсі | ажном | ном | ажном | ажном | поверховому |
  | ти | й | | | | | м |
  | будинки | | | | | | |
  | ия | | | | | | |
  | | | | | | | |
  | I | 16 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
  | | | | | | | |
  | II | 16 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2200 |
  | | | | | | | |
  | III | 5 | 3000 | 2000 | 2000 | (| (|
  | | | | | | | |
  | ІІІа | 1 * | 2500 | (| (| (| (|
  | і | | | | | | |
  | ІІІб | 2 | 2000 | 1400 | (| (| (|
  | | | | | | | |
  | | 1 | 800 | (| (| (| (|
  | IV | | | | | | |
  | | 2 | 1200 | 800 | (| (| (|
  | IVа | | | | | | |
  | | | | | | | |
  | V | | | | | | |

  * Для кінотеатрів і клубів - див. табл. 7; критих спортивних споруд --п. 1.42; шкіл - табл. 6.

  Примітки: 1. У будинках I і II ступенів вогнестійкості за наявностіавтоматичного пожежогасіння площа поверху між протипожежними стінамиможе бути збільшена не більше ніж удвічі.
  2. Дерев'яні стіни з внутрішнього боку, перегородки і стелі будинків Vступеня вогнестійкості дитячих дошкільних установ, шкіл, шкіл-інтернатів,лікувальних і амбулаторно-поліклінічних закладів, піонерських таборів іклубів (крім одноповерхових будинків клубів з рубаними і брущатими стінами)повинні бути поштукатурити або покриті вогнезахисними фарбами або лаками.
  3. Площа поверху між протипожежними стінами одноповерхових будинків здвоповерхової частиною, що займає менше 15% площі забудови будинку, слідприймати як для одноповерхових будинків.
  4. У будівлях вокзалів замість протипожежних стін допускається влаштуванняводяних дренчерної завіс в дві нитки, розташованих на відстані 0,5 м ізабезпечують інтенсивність зрошення не менше 1 л/с на 1 м довжини завіс.
  Час роботи завіс не менше 1 ч.
  5. У будівлях аеровокзалів I ступеня вогнестійкості площа поверху міжпротипожежними стінами може бути збільшена до 10 000 м2, якщо впідвальних (цокольних) поверхах не розташовуються склади, комори та іншіприміщення з наявністю горючих матеріалів (крім камер схову ігардеробних персоналу). При цьому повідомлення вбиралень, розташованих упідвальному і цокольному поверхах, з першим поверхом може здійснюватися завідкритим сходах, а камер схову і гардеробних - по окремих сходахв закритих сходових клітинах. Камери схову (крім обладнанихавтоматичними комірками) і гардеробні необхідно відокремлювати від іншихприміщень підвалу протипожежними перегородками 1-го типу та обладнатиустановками автоматичного пожежогасіння, а командно-диспетчерські пункти
  - Протипожежними перегородками.
  6. У будівлях аеровокзалів площа поверху між протипожежними стінами необмежують за умови обладнання установками автоматичногопожежогасіння.
  7. Ступінь вогнестійкості прибудованих до будинку навісів, терас, галерей,а також відокремлених протипожежними стінами службових та інших будівель іспоруд допускається приймати на один ступінь вогнестійкості нижче, ніжступінь вогнестійкості будинку.
  8. У спортивних залах, залах критих ковзанок і залах ванн басейнів (змісцями для глядачів і без них), а також у залах для підготовчихзанять басейнів і вогневих зонах критих тирів (у тому числі розміщуваних підтрибунами або вбудованих в інші громадські будівлі) при перевищенні їхніхплощі по відношенню до встановленої у табл. 1 протипожежні стінислід передбачати між зальним (в тирах - вогневої зоною зстрілецької галереєю) та іншими приміщеннями. У приміщеннях вестибюлів і фойєпри перевищенні їх площі по відношенню до встановленої у табл. 1 замістьпротипожежних стін можна передбачати світлопрозорі протипожежніперегородки 2-го типу.

  бути не більше зазначеної в табл. 1, будівель підприємств побутовогообслуговування - в табл. 2 *, магазинів - в табл. 3.
  1.15 *. Огороджувальні конструкції переходів між будинками (корпусами)повинні мати межі вогнестійкості, що відповідають основної будівлі
  (корпусу). Пішохідні та комунікаційні тунелі слід проектувати знегорючих матеріалів. Стіни будинків в місцях примикання до них переходів ітунелів слід передбачати з негорючих матеріалів з межеювогнестійкості 2 ч. Двері в отворах цих стін. що ведуть у переходи і тунелі,повинні бути протипожежними 2-го типу.


  Таблиця 2 *

  | Ступінь | Найбільша | Площа, м2, |
  | вогнестійкості | кількість поверхів | поверху між |
  | будівлі | | протипожежними |
  | | | Стінами в будівлі |
  | | | |
  | I, II | 6 | 2500 |
  | III | 2 | 1000 |
  | IlIa, ІІІб | 1 | 1000 |
  | IV, IVa і V | 1 | 500 |

  Примітка. У будинках I і II ступенів вогнестійкості за наявностіавтоматичного пожежогасіння площа поверху між протипожежними стінамиможе бути збільшена не більше ніж удвічі.


  Таблиця 3

  | Ступінь | Найбільш | Площа, м2, поверху між |
  | вогнестійкі | ьшее | протипожежними стінами в |
  | ості | | будівлі |
  | будівлі | число | одноетаж | 2-поверховий | 3-5-пов |
  | | Поверхів | ные | є | ті |
  | | | | | |
  | I, II | 5 | 3500 | 3000 | 2500 |
  | III | 2 | 2000 | 1000 | (|
  | IlIa, | 1 | 1000 | (| (|
  | ІІІб | 1 | 500 | (| (|
  | IV, IVa і | | | | |
  | V | | | | |

  Примітки: 1. В одноповерхових будинках продовольчих магазинів імагазинів типу «Універсам» IlIa і ІІІб ступенів вогнестійкості площа поверхуміж протипожежними стінами 1-го типу може бути збільшена вдвічі, приумови відділення торгового залу від інших приміщень магазинупротипожежною стіною 2-го типу.
  2. У будинках I і II ступенів вогнестійкості за наявності автоматичногопожежогасіння площа поверху між протипожежними стінами може бутизбільшена не більше ніж удвічі.
  3. При розміщенні коморах, службових, побутових та технічних приміщень наверхніх поверхах будівель магазинів I і II ступенів вогнестійкості висота будинківможе бути збільшена на один поверх.
  1.16. Аудиторії, актові та конференц-зали, зали зборів і зальніприміщення спортивних споруд необхідно розміщувати по поверхах ввідповідно до табл. 4.

  Таблиця 4

  | Ступінь | Кількість місць | Граничний поверх |
  | вогнестійкості | в аудиторії або | розміщення |
  | будівлі | залі | |
  | | | |
  | I, II | До 300 | 16 |
  | | Св. 300 до 600 | 5 |
  | | (600 | 3 |
  | III | До 300 | 3 |
  | | Св. 300 до 600 | 2 |
  | IIIa, IV, V | До 300 | 1 |
  | ІІІб | (500 | 1 |
  | IVa | (100 | 1 |

  Примітки: 1. При визначенні граничного поверху розміщення аудиторій абозалів, що мають ухил підлоги, позначку підлоги слід приймати у першому рядумісць.
  2. Актові зали - лекційні аудиторії в будинках шкіл та шкіл-інтернатів
  III ступеня вогнестійкості слід розміщувати не вище другого поверху.
  Перекриття під актовим залом - лекційної аудиторією має бутипротипожежним 2-го типу.


  1.17. Найбільше число місць і найбільшу кількість поверхів в залежності відступеня вогнестійкості будівель дитячих дошкільних закладів загального типуслід приймати за табл. 5.

  Таблиця 5

  | Кількість місць у | Ступінь | Поверховість |
  | будівлі | вогнестійкості | |
  | | Будівлі | |
  | | | |
  | До 50 | IV, V, ІІІа | 1 |
  | (100 | ІІІб | 1 |
  | (150 | III | 2 |
  | (350 | I, II | 2,3 (див. п. |
  | | | 1.18) |

  1.18 *. Триповерхові будинки дитячих дошкільних установ повинні бути ненижче II ступеня вогнестійкості незалежно від кількості місць в будинку. Їхдопускається проектувати у містах та інших поселеннях (крім сейсмічнихрайонів), що обслуговуються воєнізованої пожежної охороною МВСРосії придотриманні наступних вимог: на третьому поверсі можна розташовувати тільки приміщення старших груп (в IА,
  Іб і iГ підрайону і IV кліматичному районі за погодженням з місцевимиорганами Державного санітарного нагляду), зали для музичних іфізкультурних занять, а також службово-побутові приміщення та прогулянковіверанди; з кожної групової осередки на другому і третьому поверхах повинні бутизапроектовані розосереджені виходи на. дві сходові клітини.
  Коридори, що з'єднують сходові клітини, необхідно розділятипротипожежними дверима 3-го типу з умови забезпечення виходів з кожноїгруповий осередку в різні відсіки коридору. Вхідні двері групових осередківповинні бути виконані з ущільненням в сінях.
  1.19. Будинки спеціалізованих дошкільних закладів незалежно від числамісць слід проектувати не нижче II ступеня вогнестійкості і висотою небільше двох поверхів.
  1.20 *. При розташуванні в одній будівлі дошкільного закладу і початковоїабо малокомплектної школи (або житлових приміщень для персоналу) приміщеннядошкільної установи повинні мати відокремлені виходи назовні, а шляхиевакуації з приміщень іншого призначення не повинні проходити черезприміщення дошкільного закладу.
  У будинках загальною місткістю понад 50 чол. (а також до 50 чол., але здитячим дошкільним закладом більше 25 місць) приміщення дошкільногоустанови слід відокремлювати від приміщень шкіл і житлових приміщеньпротипожежною перегородкою 1-го типу і перекриттям 3-го типу.
  Перегородки і перекриття, що відокремлюють житлові приміщення персоналу віддитячого дошкільного закладу або школи, повинні мати межувогнестійкості не менше 0,75 год, при межі розповсюдження вогню для будівель
  V ступеня вогнестійкості - до 40 см.
  Ступінь вогнестійкості будівлі слід приймати за загальною кількістю місць вбудинку, а при влаштуванні протипожежної стіни междудетскім дошкільноюустановою і школою - за кількістю місць в кожній частині будівлі.
  1.21. Прибудовані прогулянкові веранди дитячих дошкільних установбільше 50 місць слід проектувати тому ж ступені вогнестійкості, що іосновні будівлі.
  1.22. Як утеплювач стін будинків дитячих дошкільних установслід застосовувати неорганічні матеріали. При застосуванні залізобетоннихстінових панелей з полімерним (органічним) утеплювачем він повинен бутиповністю замонолічен в конструкції панелі при товщині захисного шарубетону з усіх боків не менше 50 мм.
  1.23 *. Найбільше число місць і найбільшу кількість поверхів в залежності відступеня вогнестійкості будівель шкіл та шкіл-інтернатів слід приймати потабл. 6 *.

  Таблиця 6 *

  | Кількість учнів | Ступінь | Поверховість |
  | або місць у | вогнестійкості | |
  | будівлі | будівлі | |
  | |
  | Будівлі шкіл та навчальні корпуси шкіл-інтернатів |
  | До 270 | IlIa, V | 1 |
  | | IV | 2 |
  | (350 | ІІІб | 2 |
  | (1600 | III | 3 |
  | Не нормується | I, II | 4 |
  | |
  | Спальні корпуси шкіл-інтернатів та інтернатів |
  | при школах |
  | До 80 | IV, V | 1 |
  | (140 | IIIa, ІІІб | 1 |
  | (200 | III | 3 |
  | (280 | III | 1 |
  | Не нормується | I, II | 4 |

  Будівництво чотириповерхових будівель шкіл і навчальних корпусів шкіл -інтернатів допускається у великих і найбільших містах, крім розташованихв сейсмічних районах.
  1.24. На четвертому поверсі будівель шкіл і навчальних корпусів шкіл-інтернатівне слід розміщувати приміщення для перших класів, а інших навчальнихприміщень - понад 25%.
  1.25. Будинки спеціалізованих шкіл та шкіл-інтернатів (для дітей зпорушенням фізичного та розумового розвитку) повинні бути не вище трьохповерхів.
  1.26. 8 школах-інтернатах спальні приміщення повинні бути розміщені вблоках або частинах будинку, відокремлених від інших приміщень протипожежнимистінами або перегородками.
  1.27. До будівель шкіл і навчальних корпусів шкіл-інтернатів III, IlIa, ІІІб,
  IV і V ступенів вогнестійкості спальні корпуси розміщувати впритул недопускається.
  1.28. Перекриття над підвальними приміщеннями будівель шкіл і шкіл -інтернатів ІІІб, IV і V ступенів вогнестійкості повинні бути протипожежними
  3-го типу.
  1.29. Будівлі професійно-технічних училищ слід проектувати,як правило, не більше чотирьох поверхів.
  1.30. Навчальні корпуси середніх спеціальних і вищих навчальних закладівслід проектувати, як правило, не вище дев'яти поверхів.
  При містобудівному обгрунтуванні поверховість навчальних корпусів вищихнавчальних закладів може бути більше дев'яти поверхів.
  В інститутах підвищення кваліфікації допустиму кількість поверхів в будівліприймати за табл. 1.
  1.31. Будинки лікувальних і амбулаторно-поліклінічних установ слідпроектувати не вище дев'яти поверхів. Палатні відділення дитячих лікарень ікорпусів (у тому числі палати для дітей до трьох років з матерями) слідрозміщувати не вище п'ятого поверху будівлі, палати для дітей у віці до семироків і дитячі психіатричні відділення (палати) - не вище другого поверху.
  Допускається розміщувати палати для дітей у віці до семи років не вищеп'ятого поверху за умови влаштування протидимного захисту шляхів евакуації
  (коридорів) і пристрою в будівлі (корпусі) автоматичного пожежогасіння.
  Лікувальні корпусу психіатричних лікарень і диспансерів повинні бути ненижче III ступеня вогнестійкості.
  Будинки лікувальних установ на 60 і менше ліжок та амбулаторно -поліклінічних закладів на 90 відвідувань в зміну можна проектувати IV,
  V ступенів вогнестійкості з рубаними або брущатими стінами.
  1.32. Приміщення лікувальних, амбулаторно-поліклінічних закладів і аптек
  (крім приміщень медичного персоналу громадських будівель і споруд тааптечних кіосків) при розміщенні їх в будівлях іншого призначення повинні бутивідокремлені від інших приміщень протипожежними стінами 1-го типу і матисамостійні виходи назовні.
  1.33. Будинки санаторіїв слід проектувати висотою не більше дев'ятиповерхів.
  При містобудівному обгрунтуванні поверховість будівель може бути більшедев'яти поверхів за погодженням з територіальними органами Державногопожежного нагляду.
  1.34. Будинки літніх піонерських таборів, оздоровчих таборівстаршокласників та туристські хижі слід проектувати висотою не більшедвох поверхів, будівлі піонерських таборів цілорічного використання I і IIступенів вогнестійкості - не більше трьох поверхів.
  1.35. Будинки закладів відпочинку річного функціонування V ступенявогнестійкості, а також будівлі піонерських таборів і санаторіїв IV і Vступенів вогнестійкості тільки слід проектувати одноповерховими.
  1.36. Число місць в житлових корпусах санаторіїв та закладів відпочинку татуризму I і II ступенів вогнестійкості не повинно перевищувати 1000; III ступенявогнестійкості - 150; IlIa, ІІІб, IVa, IV і V ступенів вогнестійкості - 50.
  1.37. Спальні приміщення в будівлях санаторіїв, закладів відпочинку татуризму повинні бути відокремлені протипожежними стінами від приміщень їдальніз харчоблоків та приміщень культурно-масового призначення (з естрадою такіноаппаратной).
  1.38. Спальні кімнати, призначені для відпочинку сімей з дітьми,слід розміщувати в окремих будівлях або окремих частинах будинків висотоюне більше шести поверхів, що мають окрему сходову клітку (другасходова клітка - спільна для корпусів). При цьому спальні кімнати повиннімати лоджії або балкони.
  1.39. У піонерських таборах спальні приміщення слід об'єднувати вокремі групи по 40 місць, які мають самостійні евакуаційні виходи.
  Один з виходів може бути об'єднаний з сходовою клітиною. Спальніприміщення піонерських таборів в окремих будівлях або окремих частинахбудівель повинні бути не більш ніж на 160 місць.
  1.40. Ступінь вогнестійкості спортивних корпусів з місцями для глядачівслід приймати у відповідності із сумарною місткістю стаціонарних ітимчасових місць для глядачів, передбаченої проектом трансформації залу:
  IIIa і V при кількості місць не більше 300, IV - не більше 400, III і ІІІб - небільше 600, I і II - не нормується.
  У будівлях ІІІб ступеня вогнестійкості з елементами покриття з дерев'янихконструкцій при стінах, колонах, сходах і міжповерхових перекриттях,мають межі вогнестійкості та розповсюдження вогню, необхідні для будівель
  II ступеня вогнестійкості, місткість одноповерхового зального приміщення можебути не більше 4 тис. глядачів.
  1.41. Ступінь вогнестійкості трибун будь-якої місткості відкритих спортивнихспоруд з використанням підтрибунне простору при розміщенні в ньомудопоміжних приміщень на двох і більше поверхах слід приймати не нижче
  II, при одноповерховому розміщенні допоміжних приміщень у підтрибунномупросторі ступінь вогнестійкості не нормується.
  Несучі конструкції трибун відкритих спортивних споруд безвикористання підтрибунне простору з числом рядів більше 20 повиннібути виконані з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше
  0,75 г, а з числом рядів до 20 межа вогнестійкості не нормується.
  1.42. Будинки критих спортивних споруд ІІІб ступеня вогнестійкості прирозміщення на верхньому поверсі тільки допоміжних приміщень можуть бутидвоповерховими, а при стінах, колонах, сходах і міжповерхових перекриттях,мають межі вогнестійкості та розповсюдження вогню, необхідні для будівель
  II ступеня вогнестійкості, висотою до п'яти поверхів. У всіх випадкахдопоміжні приміщення повинні бути відокремлені від зального приміщенняпротипожежними стінами 1-го типу.
  1.43. У критих спортивних спорудах несучі конструкції стаціонарнихтрибун місткістю більше 600 глядачів слід виконувати з негорючихматеріалів, а більше 300 до 600 глядачів - з негорючих і важкогорючихматеріалів.
  Межа вогнестійкості несучих конструкцій з горючих і важкогорючихматеріалів повинен бути не менше 0,75 год Для несучих конструкційстаціонарних трибун місткістю менше 300 глядачів допускається застосовуватигорючі матеріали.
  Межа вогнестійкості несучих конструкцій трансформованих трибун
  (висувних і т.п.) незалежно від місткості повинен бути не менше 0,25 год
  Наведені вимоги не поширюються на тимчасові глядацькімісця, що встановлюються на підлозі арени при її трансформації.
  Встановлення тимчасових місць для сидіння глядачів у критих спортивнихспорудах повинна виключати можливість їх перекидання або сдвіжкі.
  1.44. Матеріали для сидінь на трибунах будь-якої місткості відкритих ікритих спортивних споруд можуть бути горючими. Синтетичні матеріалипри горінні не повинні виділяти токсичні речовини.
  Дерев'яне покриття підлоги естради у видовищних і спортивно-видовищних залахповинно бути піддано глибокій просочення антипиренами.
  1.45. Приміщення, що розташовуються під трибунами критих і відкритих спортивнихспоруд, слід відокремлювати від трибуни протипожежними перешкодами
  (перекриття 3-го типу, перегородки 1-го типу). Двері в перегородках 1-готипу повинні бути самозакриваються з щільним притвором і можуть бути згорючих матеріалів.
  Розташування приміщень, призначених для зберігання горючих матеріалів,під трибунами відкритих спортивних споруд IIIa, ІІІб, IV і V ступеніввогнестійкості не допускається.
  У разі розміщення тирів для кульової стрільби в підтрибунному просторівідкритих і критих спортивних споруд склади боєприпасів повинні бутивинесені за межі підтрибунне простору.
  Склади зброї, боєприпасів і збройну майстерню слід відокремлювати відінших приміщень протипожежними стінами 2-го типу і перекриттями 3-готипу.
  1.46 *. Найбільше число поверхів будівель або споруд і найбільшумісткість глядацьких залів культурно-видовищних установ слідприймати залежно від ступеня вогнестійкості будівель і споруд потабл. 7 *.

  Таблиця 7 *

  | Будівлі або | Ступінь | Найбільша | Найбільша |
  | споруди | огнестойкос | число | місткість |
  | | Ти | поверхів | зали, місць |
  | | | | |
  | Кінотеатри: | | | До 300 |
  | працює цілий рік | V | 1 | (400 |
  | ного | IIIa, IV | 2 * | (600 |
  | дії | III, ІІІб | 2 *; 2 ** | Св. 600 |
  | | II, I | Не | |
  | | | Нормується | |
  | сезонного | | | |
  | дії | | | |
  | (літні): | IIIa, IV, V | | До 600 |
  | закриті | | | Св. 600 |
  | | III, ІІІб | 1 | |
  | | | 1 | |
  | | | | До 600 |
  | відкриті | Будь-яка | | Св. 600 |
  | | III, ІІІб | 1 | |
  | | | 1 | До 300 |
  | Клуби | | | (400 |
  | | V | | (600 |
  | | IIIa, IV | 1 *** | Св. 600 |
  | | III, ІІІб | 2 * | |
  | | II, I | 3 *; 3 ** | |
  | | | Не | |
  | | | Нормується | |
  | Театри | II, I | Не |
  | | | Нормується |

  * Зорові зали в будівлях IIIa; ІІІб і IV ступенів вогнестійкостіслід розміщувати на першому поверсі, а в будівлях клубів III і ІІІб ступеніввогнестійкості - не вище другого поверху.
  ** У будівлях ІІІб ступеня вогнестійкості з елементами покриття здерев'яних конструкцій, зі стінами, колонами, сходами і міжповерховимперекриттями, що мають межі вогнестійкості та розповсюдження вогню,необхідні для будинків II ступеня вогнестійкості, місткість залу для глядачівможна приймати до 800 місць.
  *** Клубні будинки V ступеня вогнестійкості з залом до 300 місцьна першому поверсі з несучими стінами з дерев'яних колод або брусів,захищених зсередини штукатуркою або обшивкою, що забезпечують межарозповсюдження вогню не більше 40 см, а також зі стінами з панелей надерев'яному каркасі з утеплювачем з неорганічних матеріалів і обшивкою,забезпечують обмеження розповсюдження вогню не більше 40 см, можуть бутидвоповерховими.

  Примітка При блокуванні кінотеатру цілорічного дії зкінотеатром сезонної дії різного ступеня вогнестійкості між нимиповинна бути передбачена протипожежна стіна 2-го типу.

  1.47. У будинках III і ІІІб ступенів вогнестійкості при розміщенніглядацького залу і фойє на другому поверсі перекриття під ними повинні бутипротипожежними 2-го типу. Перекриття над підвальними і цокольними поверхамиу будинках III, IIIa, ІІІб, IV і V ступенів вогнестійкості повинні бутипротипожежними 3-го типу.
  1.48. Горищне простір над залом для глядачів у будинках III, IIIa і
  ІІІб ступенів вогнестійкості слід захищати від суміжних просторівпротипожежними стінами 2-го типу або перегородками 1-го типу.
  1.49 *. Несучі конструкції покриттів над сценою і залом для глядачів (ферми,балки, настили тощо) у будівлях театрів, а також клубів зі сценами
  (розмірами в плані 15х7, 5 м; 18х9 м; 21х12 м і більше) слід виконувати знегорючих матеріалів.
  1.50. Приміщення технологічного обслуговування демонстраційного комплексуповинні бути виділені протипожежними перегородками 1-го типу таперекриттями 3-го типу (крім приміщень для освітлення сцени, розташованихв межах габаритів перекриття сцени).
  У будинках IV і V ступенів вогнестійкості приміщення проекційних,розрахованих на обладнання кінопроектора з лампами розжарювання,допускається розташовувати в прибудовах зі стінами, перегородками,перекриттями та покриттями з негорючих і важкогорючих матеріалів змежею вогнестійкості не менше 0,75 год
  1.51. Тим залом для глядачів і глибинної колосникових сценою слідпередбачати протипожежну стіну 1-го типу.
  1.52. Проріз будівельного порталу сцен клубів і театрів із заламимісткістю 800 місць і більше повинен бути захищений протипожежнимзавісою.
  Межа вогнестійкості протипожежного завіси повинен бути не менше 1 ч.
  Теплоізоляція завіси повинна бути з негорючих і не виділяють токсичнихпродуктів розкладання матеріалів.
  Вимоги до пристрою протипожежного завіси наведені вобов'язковому додатку 5.
  1.53. Дверні прорізи в протипожежної стіни на рівні трюму і планшетасцени, а також виходи з колосникових сходів в трюм і на сцену (принаявність протипожежного завіси) слід захищати тамбурами-шлюзами.
  1.54. У отворах складів декорацій з боку сцени і кишень необхіднопередбачати протипожежні двері 1-го типу, в колосникових сходах -
  2-го типу.
  1.55. Складські приміщення, комори, майстерні, приміщення для монтажустанкових та об'ємних декорацій, камера видалення пилу, вентиляційні камери,приміщення лебідок протипожежного завіси та димових люків,акумуляторні, трансформаторні підстанції повинні мати протипожежніперегородки 1-го типу, перекриття 3-го типу та двері 2-го типу.
  Розміщення зазначених приміщень під залом для глядачів і планшетом сцени недопускається, за винятком сейфа скручений декорацій, лебідокпротипожежного завіси та димових люків, підйомно-спускних пристроїв безмаслонаповненого обладнання.
  Проріз сейфа слід захищати щитами з межею вогнестійкості не менше 0,6ч.
  1.56. Каркас надбудов над негорючими несучими конструкціями балконів,амфітеатру і партеру залу для глядачів, необхідних для утворення ухилуабо ступеневої статі, повинен бути негорючим.
  Порожнечі під надбудовами необхідно розділяти діафрагмами на відсікиплощею не більше 100 м2. При висоті пустот більш 1,2 м слідпередбачати входи для огляду порожнеч.
  1.57. Несучі елементи планшета сцени повинні бути Нег?? рючімі.
  При застосуванні деревини для настилу по цим елементам, а такожколосникових настилу та настилу робочих галерей вона повинна бути підданаглибокої просочення антипиренами.
  1.58. Каркаси і заповнення каркасів підвісних стель над зоровимизалами і обрешітка стель і стін глядацьких залів клубів зі сценами, атакож театрів і залів критих спортивних споруд місткістю більше 800місць слід виконувати з негорючих матеріалів, а місткістю до 800 місць
  (крім будівель V ступеня вогнестійкості) можуть бути з важкогорючихматеріалів.
  Отвори в суцільних підвісних стелях для установки гучномовців,світильників освітлення та іншого обладнання повинні бути захищені зверхунегорючими кришками з межею вогнестійкості 0,5 год
  1.59. При розміщенні над зоровими залами приміщень несучі конструкціїперекриття (ферми, балки і т.п.) повинні бути захищені зверху і знизунастилами з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше 0,75 год
  Приміщення для освітлення сцени, розташовані в межах габаритуперекриття глядацького залу, повинні мати протипожежні перегородки 1-готипу.
  1.60 *. Застосування килимових покриттів легкозаймистих і з високоюдимоутворюючою здатністю, надзвичайно та високонебезпечних за токсичністю вгромадських будівлях не допускається. У коридорах і холах громадськихбудівель, за винятком видовищних, клубних, критих спортивних споруд змісцями для глядачів, дошкільних закладів, спальних корпусів шкіл -інтернатів, дитячих оздоровчих таборів і стаціонарів лікувальнихзакладів, допускається використовувати килими з горючих матеріалів зпомірною димоутворюючою здатністю, помірно небезпечних за токсичністю, а вбудівлях заввишки 10 поверхів і більше - важкогорючих з малою димоутворюючоюздатністю і малонебезпечних за токсичністю. Килимові покриття повинні бутинаклеєні на негорючий основу (крім будівель V ступеня вогнестійкості).
  1.61. Огороджувальні конструкції оркестрової ями повинні бутипротипожежними (перегородки - 2-го типу, перекриття - 3-го типу).
  Деревина, що застосовується для обробки та настилу підлоги оркестрової ями, повиннабути піддана глибокій просочення антипиренами.
  1.62. У покритті над сценою повинні влаштовуватися димові люки з урахуваннямвимог, викладених в обов'язковому додатку 5.
  1.63. Приміщення пожежного поста-диспетчерської слід проектувати зприродним освітленням і мати у своєму розпорядженні або на рівні планшета сцени
  (естради), або поверхом нижче, поблизу зовнішнього виходу або сходи.
  Приміщення насосної пожежного і господарського водопроводу повиннорозміщуватися суміжно або під приміщенням пожежного поста-диспетчерської ззручним між ними повідомленням.
  1.64. При проектуванні театрів і клубів з розміщенням виробничихприміщень, а також резервних складів в основній будівлі їх слід відокремлювативід інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу.
  1.65. Вікна й отвори із приміщень рірпроекціонних на сцену абоарьерсцену, кінопроекційним, з приміщень апаратних і светопроекці

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !